Danh ngôn:
Thứ năm, 07/12/2023
TẤM LÒNG HẢO TÂM

Danh sách các nhà hảo tâm (Tháng 4/2023)

Cập nhật lúc 22:02 13/04/2023
Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số 18N3, ngõ 58 Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

 
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Tháng 4/2023)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
1/4/2023 10.000 Tue  973605.010423.221119. Chuyển
1/4/2023 4.877.000 Pham thu huong 140497.010423.220359.  hoi huong cong duc
1/4/2023 10.000 NGUYEN THI MY HIEN 02004529990401215
4132023f3856573
96.52322.215505. 
Chuyển tiền
1/4/2023 15.000 LUONG THI THU 596410.010423.214209. Chuyển tiền
1/4/2023 20.000 LUONG THI LOAN 323031.010423.212158. Chuyển tiền
1/4/2023 20.000 Doan Thi Lan Anh  814745.010423.211148. Ck 
1/4/2023 10.000 Dinh Thi Hanh  782254.010423.205352. Ck 
1/4/2023 100.000 VU HOANG VAN 2966667777 Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 LE VAN CONG 563507.010423.202525.  
1/4/2023 20.000 Vo phuong kieu 643873.010423.202456.VCB tre em viet nam
1/4/2023 10.000 LE VAN SON 0081000981113 Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 803943.010423.201456. Vi Tre Em Viet Nam
1/4/2023 10.000 NGO THI HANG EM  802905.010423.201431. Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 NGUYEN TIEN THANH  0441003885146 Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 Nguyen Bao Duy 691778.010423.200709.   
1/4/2023 20.000 LE TRONG LAM  0281000433644  
1/4/2023 500.000 DANG LE XUAN PHUONG  0111000272281   UH QUY
1/4/2023 10.000 HA TIEN QUAN  387109.010423.194212. Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 Bui thu le  627345.010423.193412. Vi Tre Em Viet Nam
1/4/2023 10.000 Nguyen Duc Phu 333214.010423.193148.  
1/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 311843.010423.192703. tre em k tat
1/4/2023 10.000 NGUYEN THI HIEN 647192.010423.192330. Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 DOAN THI THANH 251322.010423.191406.  Chuyển khoản
1/4/2023 10.000 Luu van trien 577114.010423.190926.  
1/4/2023 10.000 PHAM THANH TAM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38186060080
Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 Nguyen Ngoc Nhu PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38185128295
 
1/4/2023 20.000 PHAM MINH TRI 1035810323 Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 NGUYEN HUU NGHIA  0441000792468  Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 Hoang Thi Kieu Anh 552845.010423.185806.   
1/4/2023 10.000 NGUYEN VAN THUAN 0781000448967   
1/4/2023 10.000 NGUYEN VAN SON 831545.010423.185612. Chuyển khoản
1/4/2023 10.000 NGUYEN THANH HUY 786236.010423.185340. Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 BUI DUC HANH  688203.010423.184144. Vi Tre Em Viet Nam
1/4/2023 20.000 DO THI HIEN  962499.010423.184140.VCB Chuyển khoản
1/4/2023 10.000 DOAN THUY LINH 1029667609 Chuyển tiền
1/4/2023 20.000 TRAN VAN TIEN 764779.010423.183456. Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 LA MINH THIEN  719024.010423.183107. Chuyển khoản
1/4/2023 10.000 NGUYEN THANH TU 1026327424  
1/4/2023 20.000 Phan Thi Ngoc Tham 894771.010423.182341.  
1/4/2023 10.000 RCAM Y BLEO 003880.010423.182151.  
1/4/2023 10.000 Phong 454515.010423.181311.  Chuyển
1/4/2023 20.000 TRIEU VAN YEN 271317.010423.180933.VCB Chuyển khoản
1/4/2023 10.000 Nhat 446044.010423.180924.  Chuyển
1/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 443367.010423.180813.  Ho tro tre em khuyet tat VN
1/4/2023 10.000 TRAN NGOC BICH 893302.010423.180144.  Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 TRUONG THI MY 9889650085 Từ thiện
1/4/2023 10.000 VU THI GIANG 1026634358 Chuyển tiền
1/4/2023 150.000 TRAN THI HOA 727161.010423.174513.VCB Chuyển khoản
1/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 276021.010423.173656. Ck tu thien
1/4/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0021000423037 ung ho
1/4/2023 10.000 HOANG TIEN PHONG 1014622664  
1/4/2023 10.000 VU DINH HUNG 9376989028 Vi Tre Em Viet Nam
1/4/2023 10.000 NGUYEN THI THUAN  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38182033199
Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 LE VAN VINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38182099771.
Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 NGUYEN HOANG CHAU 686495.010423.172052.  
1/4/2023 10.000 MAI NGOC ANH 396219.010423.172051.  Chuyển khoản
1/4/2023 20.000 HOANG VAN KY 1012592468 Chuyển tiền
1/4/2023 20.000 PHAM THI THUY TIEN 685800.010423.170738. Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 DO THI HUE  0961000019490  Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 NGUYEN THI XUAN 600722.010423.170446.  
1/4/2023 20.000 Tran Thanh Lam 279783.010423.170119.   
1/4/2023 20.000 Ha  274477.010423.165911. chuyen
1/4/2023 10.000 PHAM VAN LUAT 579111.010423.165834.  Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 Che Thi Phuong  813064.010423.165618. Chuyển tiền
1/4/2023 20.000 HOANG VAN XANH 278199.010423.165402.  
1/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38180626308.
Vi Tre Em Viet Nam
1/4/2023 10.000 Tran dinh hieu 256797.010423.165147.  
1/4/2023 10.000 MOC VAN TUAN 958109.010423.164943.  Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 DUONG VAN QUYET  513110.010423.164805 Chuyển khoản
1/4/2023 10.000 PHUONG DUY CUONG 878442.010423.164555.  
1/4/2023 10.000 Tran Ngoc Dieu  443084.010423.164508. Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 DO THI YEN TRINH 968514.010423.164348.  
1/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 441394.010423.163415. Ck tu thien
1/4/2023 20.000 TRUONG QUANG HIEP 649235.010423.162729 Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 PHAM THI TRIEU VI  9943606634 Chuyển tiền
1/4/2023 20.000 BUI THI VUI  378125.010423.162127. Chuyển khoản
1/4/2023 20.000 TRAN NGOC YEN 506138.010423.162047.VCB Chuyển khoản
1/4/2023 10.000 LE VAN BINH 9909783817  
1/4/2023 10.000 Doan Huy Khanh 209876.010423.160746. Vi Tre Em Viet Nam
1/4/2023 10.000 NGUYEN VIET HUNG 633186.010423.160741 Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 VO VAN LOI 623065.010423.160539.  Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 LU THI DUNG 824446.010423.160355 Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 Nguyen Ngoc Vy 674487.010423.160023. Chuyển tiền
1/4/2023 20.000 NGUYEN THI NHA TRANG 411861.010423.155805.VCB Chuyển khoản
1/4/2023 20.000 PHAM THI THANH NHA 531091.010423.155606.VCB Chuyển khoản
1/4/2023 10.000 Dang Quy Thanh 179710.010423.155410.  
1/4/2023 10.000 NGUYEN BA VY 003998.010423.155352.  Chuyển khoản
1/4/2023 10.000 CAO THI THUY LINH 242586.010423.155254.  Chuyển khoản
1/4/2023 10.000 VO THANH NGUYEN 0251002763382 Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 Nguyen hoang linh 179499.010423.153245.  
1/4/2023 10.000 NGUYEN DINH NGHINH 813083.010423.152902.  Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 TRUONG VI HAO 1017532117  
1/4/2023 10.000 DO MINH QUANG  0421000486858 Chuyển tiền
1/4/2023 20.000 TRAN THI THUC  645669.010423.150858. Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 LICH THI THU 176684.010423.150823.  Chuyển tiền
1/4/2023 21.000 TRIEU THI THUY 823286.010423.150752.  Chuyển khoản
1/4/2023 10.000 NGUYEN DUC THUAN 041568.010423.150642.  Chuyển khoản
1/4/2023 10.000 PHAM NGOC MINH  011698.010423.150615. Vi Tre Em Viet Nam
1/4/2023 20.000 PHAM THI HONG ANH 812747.010423.150506.  Chuyển khoản
1/4/2023 10.000 NGUYEN KHAC THAI  640074.010423.150505. Chuyển tiền
1/4/2023 20.000 To 009009.010423.150458. Chuyển
1/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 236718.010423.150358  
1/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 134550.010423.150318. Ct
1/4/2023 10.000 anh Thu  177124.010423.150300. Chuyển
1/4/2023 10.000 HOANG THI TRA MY 154499.010423.150252. Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 HUYNH DIEM THU  1012713725 Chuyển tiền
1/4/2023 20.000 NGUYEN THI HUONG DIEU 281576.010423.150241.VCB Chuyển khoản
1/4/2023 20.000 LE NGUYEN HONG HUE 153824.010423.150202.  Chuyển tiền
1/4/2023 20.000 NGUYEN THI TUOI  801384.010423.150154. Chuyển khoản
1/4/2023 10.000 THAI HUU TRUC 356541.010423.145430.  
1/4/2023 10.000 DUONG VAN BIEN 1019567698  
1/4/2023 20.000 Ha quang tam 142375.010423.144736.  
1/4/2023 10.000 DO VAN HUAN 872924.010423.143240.  Chuyển tiền
1/4/2023 30.000 NGUYEN THI THU THAO 864068.010423.142223.  Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 KIEU KIM ANH 0281000379725  Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 016070.010423.141304. Kq
1/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 230799.010423.141253. ung ho
1/4/2023 20.000 Nhu  905266.010423.141213 Chuyển
1/4/2023 10.000 LE VAN GIAU 545155.010423.141205 Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 DANG THI CAM VAN  805590.010423.140841. Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 HO HIEU 895975.010423.140720.   
1/4/2023 10.000 TRAN THI NHUNG  0491000048831  Chuyển tiền
1/4/2023 20.000 NGUYEN VINH HOA 564383.010423.135125. Chuyển khoản
1/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 712963.010423.133945. Vi Tre Em Viet Nam
1/4/2023 10.000 mac van lieu 578702.010423.133755.  
1/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 512028.010423.133429. ck tu nhien
1/4/2023 10.000 Su 836472.010423.133420.  Chuyển
1/4/2023 10.000 TRAN THI BE QUYEN  826309.010423.133119. Chuyển tiền
1/4/2023 30.000 NGUYEN THANH CONG  503116.010423.133143. Chuyển
1/4/2023 10.000 NGUYEN CHI LINH 672955.010423.132829.  Chuyển khoản
1/4/2023 10.000 NGUYEN NGOC ANH 656132.010423.132348.  
1/4/2023 10.000 HA TRAN HUNG 739822.010423.132206.  Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 dao thi tam 636291.010423.131817.  
1/4/2023 20.000 QUACH BINH CHAU 444830.010423.131649.VCB Chuyển khoản
1/4/2023 10.000 Loc Thi Anh 626470.010423.131537.  
1/4/2023 10.000 NGUYEN VAN PHU  506759.010423.131513 Ck tu thien
1/4/2023 10.000 NGUYEN NHUT TRUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38174138745.
Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 HOANG VAN KHANH 501488.010423.130740. Chuyển tiền
1/4/2023 20.000 TRAN VAN TON 591246.010423.130554.  Chuyển khoản
1/4/2023 20.000 DUONG THI OANH  491518.010423.130412.VCB Chuyển khoản
1/4/2023 10.000 Le thanh binh  065918.010423.130319. Chuyển
1/4/2023 10.000 LE VAN TOAN  749629.010423.124715.  
1/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 486204.010423.124547 HOANG HUY GROUP
1/4/2023 10.000 NGUYEN TUONG DUY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..38172438247.
Chuyển tiền
1/4/2023 200.000 DUONG THI OANH  312987.010423.124244.VCB Chuyển khoản
1/4/2023 10.000 HOANG VAN THANH 408324.010423.124204. Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 LE HOANG PHI  0011004232440  Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 NGUYEN BICH NGOC 968260.010423.124035.  Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 735711.010423.124021.  HOANG HUY GROUP
1/4/2023 10.000 NGUYEN THI DIEM HUONG 537748.010423.003946..  Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 470326.010423.123439. HOANG HUY GROUP
1/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 473689.010423.123425. ung ho
1/4/2023 10.000 BUI THI QUYNH DIEM 312410.010423.123242. Chuyển khoản
1/4/2023 20.000 TRAN THI HOA  470926.010423.122756.VCB Chuyển khoản
1/4/2023 10.000 DANG VAN DAN 1016685295 Vi Tre Em Viet Nam
1/4/2023 20.000 MAI THI KIM HIEU 1019678256 Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 TRAN VAN HON 373345.010423.121201. Chuyển khoản
1/4/2023 10.000 NGUYEN THI YEN THANH 515621.010423.001141. Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 DINH VAN HOP 457581.010423.115303.  Chuyển khoản
1/4/2023 10.000 DIEM QUYEN 246765.010423.114354.  
1/4/2023 10.000 VO VAN NGA 235592.010423.114220. Chuyển khoản
1/4/2023 10.000 LO VAN TUONG 918818.010423.113132.  Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 NGUYEN TAN MINH 420204.010423.112502 Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 TRUONG VAN BEN 415371.010423.111929. Chuyển tiền
1/4/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017629190 tre khuyet tat nang gia dinh kho khan
1/4/2023 10.000 TRAN NGOC TRUONG 991966.010423.111445.  
1/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 981520.010423.111200. Chung tay vi tre khuyet tat vn
1/4/2023 10.000 TONG VAN NAM 981301.010423.111156.  
1/4/2023 10.000 LO VAN DUC 975413.010423.111033.  
1/4/2023 10.000 LE QUOC DAI 532702.010423.110903.   
1/4/2023 10.000 BUI QUANG HUNG  071349.010423.110647. Chuyển khoản
1/4/2023 10.000 NGUYEN HOANG MINH TUAN 863016.010423.110512.  
1/4/2023 10.000 DUONG THI THAO LINH 0701000395504 Chuyển tiền
1/4/2023 20.000 TRAN DINH BAO  351286.010423.105836.VCB Chuyển khoản
1/4/2023 10.000 CAO HOANG HIEP 032691.010423.105808.  Chuyển khoản
1/4/2023 10.000 LE NGOC LONG 0201000624766  
1/4/2023 10.000 NGUYEN THI HIEN 026688.010423.105645.  
1/4/2023 20.000 PHAM VAN TUAN 909745.010423.105417  
1/4/2023 20.000 HUYNH CHI BAO 934984.010423.105356.  Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 PHAN THE HUNG 1032935160 Vi Tre Em Viet Nam
1/4/2023 10.000 Nguyen tan thanh 947846.010423.104823.  
1/4/2023 20.000 BUI TRONG MINH  275081.010423.103936.VCB Chuyển khoản
1/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1014047953 tre em
1/4/2023 20.000 NGUYEN THANH SANG 772217.010423.102003.VCB Ung ho
1/4/2023 10.000 TRIEU QUANG THANH 1027375447 Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 NONG VAN PHUONG 371256.010423.100108.  
1/4/2023 10.000 PHAM HOAI SON 606268.010423.100044. Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 CAO VAN DOAN  0211000520228 Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 tran hong  780569.010423.095953. ho tro tre em khuyet tat
1/4/2023 20.000 NGUYEN CONG HUAN  276740.010423.095009.VCB Chuyển khoản
1/4/2023 10.000 Dong  344648.010423.094738. Chuyển
1/4/2023 10.000 LE THI THUY DUNG 158079.010423.093547.  
1/4/2023 10.000 Thieu xinh  879633.010423.093329. Vi Tre Em Viet Nam
1/4/2023 10.000 QUACH THI THUY DUYEN 9848969895 Chuyển tiền
1/4/2023 80.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
1/4/2023 50.000 NGUYEN THI NHUNG 248431.010423.091420.VCB Chuyển khoản
1/4/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9965822911 co len
1/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 672242.010423.083843. quyen gop
1/4/2023 1.000 NGUYEN THI BAO YEN  651160.010423.073354. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
1/4/2023 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0721000518221 ung ho quy 
1/4/2023 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0701000391663  ung ho cac em khuyet tat
1/4/2023 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019286205 LNL
2/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 730499.020423.213303. Ck tu thien
2/4/2023 10.000 Nguyen Thi Bich Nhien 417075.020423.210332.  
2/4/2023 20.000 NGUYEN THI HONG VY 589588.020423.204538.VCB Chuyển khoản
2/4/2023 10.000 NGUYEN THI THU HA  907739.020423.204503. Chuyển tiền
2/4/2023 195.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0331000513299 tre em khuyet tat
2/4/2023 10.000 DANG NGOC CHIEN 309603.020423.203727.  
2/4/2023 100.000 NGUYEN THANH TRUNG  0351000880499  Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 Ngoan  445473.020423.202526. Chuyển
2/4/2023 10.000 HO DINH TAI  881855.020423.202006. Chuyển khoản
2/4/2023 1 Nguyen The Vinh 345152.020423.201929.  
2/4/2023 20.000 NGUYEN THI THANH NGAN 1022134031 Chuyển tiền
2/4/2023 20.000 Ha  484243.020423.201427. chuyen
2/4/2023 20.000 NGHIEM THI NGOC  0351000921677  Chuyển tiền
2/4/2023 20.000 NGUYEN ANH XIN 925134.020423.200441.  Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 TRAN NGOC HOAN 0731000728759  Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 NGUYEN TAN AN 064505.020423.194146.  
2/4/2023 10.000 PHAN THANH DUY 548725.020423.194104. Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 NGUYEN THI THUY TIEN 198486.020423.192320.  Chuyển tiền
2/4/2023 20.000 LE THI ANH 0041000144857 Chuyển tiền
2/4/2023 20.000 Nguyen van nhat 942834.020423.191414.  
2/4/2023 20.000 NONG VAN NGU 766219.020423.191330.  
2/4/2023 10.000  HUNG VAN BAC 1029480597 Ck tu thien
2/4/2023 10.000 DO THI THI  605229.020423.191105. Chuyển khoản
2/4/2023 10.000 PHAN HONG ANH 064171.020423.190245.  Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 HOANG VAN TUYEN 0011004407751  Chuyển tiền
2/4/2023 20.000 BUI THANH HUNG 508811.020423.185528.  
2/4/2023 20.000 VUONG QUANG DUNG 841600.020423.185311.VCB Chuyển khoản
2/4/2023 10.000 Nguyen Dinh Dong 506894.020423.184711.  
2/4/2023 20.000 VU XUAN TRUONG  662964.020423.184146 Chuyển tiền
2/4/2023 20.000 CAO THI MAI  424545.020423.184034.VCB Chuyển khoản
2/4/2023 20.000 DAO VIET LONG 774557.020423.183737.  
2/4/2023 20.000 VU HUU TUNG  1028171571  
2/4/2023 10.000 NGUYEN MINH TAM 997870.020423.183317.  
2/4/2023 1 NGUYEN THI BAC 037618.020423.183029. Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 BUI NHAT TAN 355376.020423.182952 Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 KPA THI HUONG 1014417209 Chuyển tiền
2/4/2023 20.000 NGUYEN NGOC THANH THOAN 398095.020423.181820 Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 HUYNH VAN TRONG 957509.020423.181159 Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 NGUYEN THI DUC  1014554527 Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 NGUYEN THI THU HA 1029199814 Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 HA LONG AN  583794.020423.175555. Chuyển khoản
2/4/2023 10.000 PHAM THI MAI XUAN   0591000375315 Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 TRAN ANH VU 007233.020423.175241 Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 PHAN VAN HOANG 239678.020423.174256 Chuyển khoản
2/4/2023 20.000 DINH THI KIM CUC 960247.020423.173942.VCB Chuyển khoản
2/4/2023 10.000 NGUYEN THI PHUONG THAO 314128.020423.173034. Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 NONG THI HOC PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38218641530.
Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 NGUYEN HOANG THAO 462437.020423.172213.  Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 NGUYEN DIEP ANH 978502.020423.172013. Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 HO THI LAM 0181003397300 Chuyển tiền
2/4/2023 20.000 HAU THI THU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38217461460.
Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 PHAM QUANG TU  299590.020423.165136. Vi Tre Em Viet Nam
2/4/2023 10.000 VU TUAN ANH 942030.020423.164930  
2/4/2023 10.000 TRUONG CONG ANH 0651000776506 Chuyển tiền từ thiện
2/4/2023 20.000 Tran van minh 995655.020423.164729.  
2/4/2023 10.000 LE MINH TRUONG  0391000967005 Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 Tung  981615.020423.161601. Chuyển
2/4/2023 10.000 Hoang Van Tuyen  822128.020423.160335. Vi Tre Em Viet Nam
2/4/2023 20.000 Nhat le  447154.020423.160035.VCB Chuyển khoản
2/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181001334558 Giup do tre em khuyet tat va kho khan
2/4/2023 20.000 BUI XUAN KIEU  9862039282 Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 NGUYEN HONG TUAN  0551000276013  Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 NGUYEN VAN DUNG 712345.020423.154823.  
2/4/2023 10.000 Banh Xuan Duc 923529.020423.154715.   
2/4/2023 20.000  LE THI TAM 0821000093463  
2/4/2023 10.000 NGUYEN THI NGUYET ANH 749363.020423.154413.  Chuyển khoản
2/4/2023 10.000 TRAN THI PHUONG  747612.020423.154347. Chuyển khoản
2/4/2023 1 DO THI NGOC LAN 951098.020423.154042. Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 Vo quynh anh  909914.020423.154012. Ck 
2/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9333851321 khuyet tat
2/4/2023 10.000 NGUYEN VAN MONG 892138.020423.153448.  
2/4/2023 10.000 VU VAN BA 888730.020423.153325.  
2/4/2023 20.000 HOANG DUC THINH 915903.020423.152959.  Chuyển khoản
2/4/2023 20.000 NGUYEN THI THANH HUONG 369575.020423.152639.  Chuyển tiền
2/4/2023 20.000  NGUYEN THI ANH  339345.020423.152554 Chuyển tiền
2/4/2023 20.000 LO VAN TIEM  768492.020423.152525.VCB Chuyển khoản
2/4/2023 10.000 TRIEU VAN LINH 671996.020423.152241.  Chuyển khoản
2/4/2023 10.000 Dinh Thi Trinh 669644.020423.152156.  
2/4/2023 10.000 TRAN TRUNG KIEN 1013491180 Chuyển tiền
2/4/2023 11.000 NGUYEN VAN HUNG 952138.020423.152104.  Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 LE THI KHANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38214619544.
Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 VI THI THUY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38214579758.
Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 Lam  858895.020423.151257. Chuyển
2/4/2023 10.000 LO HUU TRUONG 0031000373076  
2/4/2023 10.000 NGUYEN THI KIM THOA 557000.020423.151118.  
2/4/2023 10.000 PHAM THI TUYET 1020160051 Chuyển tiền
2/4/2023 20.000 TRAN HUU DUC 803672.020423.150841.VCB Chuyển khoản
2/4/2023 10.000 DO TUYET HAU 623842.020423.150833.  Chuyển khoản
2/4/2023 15.000 NGUYEN THI THE  0381000400307  Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 HOANG THI HAU GIANG  325246.020423.150605. Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 CAO THI THU PHUONG 9399621062 Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 454575.020423.150338 Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 HO THI YEN NHI  829409.020423.150230. Chuyển tiền
2/4/2023 10.000  NGUYEN VAN THOI 1027591316 Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 140072.020423.145818. chung tay cung tre em khuyet tat
2/4/2023 10.000 NGUYEN MINH DUC 790927.020423.145743.  Chuyển khoản
2/4/2023 10.000 HUYNH MINH TUAN 0271000330374  Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 HOANG VAN HUY 862277.020423.145247. Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 LE THI CUC 608308.020423.145201.  Chuyển tiền
2/4/2023 20.000 VO THI BACH TUYET 784360.020423.145012.VCB Chuyển khoản
2/4/2023 10.000 NGUYEN VAN TRUONG 563212.020423.145006. Chuyển khoản
2/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 170656.020423.144851. Từ thiện
2/4/2023 10.000 TRAN NGOC CAM 591756.020423.144813.  
2/4/2023 10.000 PHAN HUY THANH 878945.020423.144422.  
2/4/2023 10.000 TRAN THI LIEU 723948.020423.143911 Chuyển khoản
2/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 873957.020423.143328. Ck tu thien
2/4/2023 10.000 LE MINH PHUONG  501245.020423.143030 Chuyển khoản
2/4/2023 10.000 THACH TRI 492451.020423.142723.  
2/4/2023 10.000 Tran the anh 202827.020423.142518.  
2/4/2023 10.000 LY NGOC THANH 726308.020423.142153.  Chuyển tiền
2/4/2023 20.000 NGUYEN DUY KHANG 442849.020423.141557. Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 PHAM HAI NINH 0521000718359   
2/4/2023 10.000 nguyen thi thuy trang 751220.020423.140844.   
2/4/2023 10.000 LE TRAN TAN SUYN 0041000203368   Le Tran Phuc Diem chuyen tien
2/4/2023 20.000 PHAM THI DUYEN 886297.020423.140151.VCB Chuyển khoản
2/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38211397844.
Ck tu thien
2/4/2023 20.000 PHAN THI DAO  0021000403653  Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 Son  733804.020423.135735. Chuyển
2/4/2023 20.000 NGUYEN KIEU OANH 0561000621701  Chuyển tiền
2/4/2023 20.000 CHUC VAN CAN 873150.020423.134520.VCB Chuyển khoản
2/4/2023 10.000 LUONG THI THU  637880.020423.134440. Chuyển tiền
2/4/2023 20.000 LE MINH NHUT  1025038818 Chuyển tiền
2/4/2023 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1028343299  
2/4/2023 10.000 LO THE SANG 333060.020423.133240. Chuyển khoản
2/4/2023 10.000 VO THI THU HANG 603321.020423.133218.  Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 NGO CHI KHANH 9379702504  
2/4/2023 10.000 HOANG MANH CAM 9866703997 Vi Tre Em Viet Nam
2/4/2023 20.000 NGO VAN KHANG 487592.020423.131717.VCB Chuyển khoản
2/4/2023 10.000 CAO VIET MINH 280555.020423.131312.  
2/4/2023 10.000 NGUYEN QUOC HIEU   0541000301360 Chuyển tiền
2/4/2023 20.000 HAU VAN TOAN 239687.020423.130007.  Chuyển khoản
2/4/2023 10.000 TRAN THI HOI  0231000684214  Chuyển tiền
2/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 510952.020423.123853.VCB Ck tu thien
2/4/2023 10.000 TRIEU THI LIEN 927252.020423.123741. Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 CHU THI THU HUYEN 170976.020423.123746.  Chuyển khoản
2/4/2023 20.000 Nguyen van thong 771503.020423.123639.VCB Ck tu thien
2/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 166668.020423.123629. HUY HOANG GROUP
2/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 229837.020423.123614. HOANG HUY GROUP
2/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 921148.020423.123500. HOANG HUY GROUP
2/4/2023 10.000 Nguyen van thanh 987101.020423.123300.  
2/4/2023 10.000 TRUONG THI THANH SANG 0061001028645 Hoang Huy Group
2/4/2023 20.000 nguyen van phuong  197171.020423.123131.VCB muc dinh cua nhien vu nay nham gap quy ho tro cho tre e co hoai canh kho khan o viet nam
2/4/2023 10.000 BUI VIET HOANG  903265.020423.122828. Chuyển khoản từ thiện
2/4/2023 10.000 NGUYEN CONG HAU 141673.020423.122834.  Chuyển khoản
2/4/2023 20.000 LE VAN LAM 974023.020423.122644.VCB Chuyển khoản
2/4/2023 10.000 TRAN VAN DONG 133527.020423.122605.  Chuyển khoản
2/4/2023 10.000 LAM TIEN BINH 314195.020423.121833.  
2/4/2023 10.000 nguyen thi thuy an 176779.020423.121040.  
2/4/2023 10.000 TRUONG TAN TAI 851748.020423.120933.  Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 NONG THI HOAN  243119.020423.120453. Chuyển tiền
2/4/2023 500.000 NGUYEN THI THU THAO 1018331223 ThaoSumi hoi huong cong duc
2/4/2023 20.000 PHAM THI DIEM TRINH 204854.020423.120058. goi
2/4/2023 10.000 Le van ngoc 541713.020423.115851.   vi tre em viet nam
2/4/2023 10.000 NGUYEN VAN TUAN 155724.020423.115359.  Chuyển khoản
2/4/2023 10.000 khuong manh to 747076.020423.115344.i  Vi Tre Em Viet Nam
2/4/2023 10.000 DOAN NGOC VY  1021679993 Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 NGUYEN KHAC PHONG 109430.020423.114206.  Chuyển khoản
2/4/2023 20.000 Nguyen Quang Vinh 733424.020423.113446.  
2/4/2023 10.000 VU VAN TINH  905604.020423.111837 Chuyển khoản
2/4/2023 10.000 NGUYEN THI TUYEN 167188.020423.111139 Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 HOANG THI TUYET 0561000556381 Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 PHAM BINH HIEP  966787.020423.110624 Chuyển khoản
2/4/2023 20.000 BUI THI NGOC 711961.020423.110601.  
2/4/2023 10.000 HA TIEN QUAN 711285.020423.110508.  Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 NGUYEN THI TUONG VI PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
38206308940.
Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 829432.020423.105624. Vi Tre Em Viet Nam
2/4/2023 10.000 TRAN VAN LONG  621948.020423.105310 Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 NGUYEN PHUOC MANH TUAN  146052.020423.104448 Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 NGUYEN VAN LOI  0731000882694  Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 739758.020423.104410. Ok
2/4/2023 10.000 LE BAO KHANH 780541.020423.104207.  
2/4/2023 10.000 VO LAP DUY 775726.020423.104040 Chuyển khoản
2/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 743024.020423.103127. Ck tu thien
2/4/2023 10.000  NGUYEN THI DIEU HIEN 134286.020423.103001. Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 TRAN THANH DAT 0561000602102  Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 KHONG THI NGOAN  808666.020423.102051. Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 NGUYEN THI MAI XUAN 466581.020423.101722.  Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 BUI XUAN ANH 938091.020423.101128.  Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 NGUYEN THI ANH HUE 116575.020423.100739. Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 DO THI HUE  0961000019490  Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 DUONG QUANG SON 660209.020423.095739.  
2/4/2023 10.000  TRAN MINH SANG  1014896577 Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 Pham Anh Chuan 886849.020423.095452.  
2/4/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 146697.020423.094031. Ck tu thien
2/4/2023 10.000 THI DIEU  755727.020423.090854. Chuyển tiền
2/4/2023 1.000 NGUYEN THI BAO YEN 841270.020423.075719.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
2/4/2023 500.000 HUYNH ANH HIEU 201774.020423.063353. Chuyển khoản
2/4/2023 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9984386731 tre em
3/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000688399 tre em khuyet tat dong thap tien giang
3/4/2023 10.000 DUONG QUOC VU 866509.030423.204348.  Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 LE VAN LINH 967230.030423.202724.  Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 NGUYEN VAN DUY  082737.030423.202650. Vi Tre Em Viet Nam
3/4/2023 10.000 LUU VAN VIET 922759.030423.201831.  
3/4/2023 10.000 PHAM NGOC VINH 919322.030423.201745.  Chuyển khoản
3/4/2023 10.000 PHAM NGOC VINH 892538.030423.201224.  Chuyển khoản
3/4/2023 10.000 PHAM NGOC VINH 882728.030423.201026. Chuyển khoản
3/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 436970.030423.195900. VI TRE EM KHUYET TAT VN
3/4/2023 20.000 NGUYEN THI NHUT ANH  129902.030423.195757.VCB Chuyển khoản
3/4/2023 10.000 LU THI LAN 426333.030423.195633.  
3/4/2023 10.000 NGUYEN THI THU HUONG 009706.030423.194240.  Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 NGUYEN XUAN VU 616124.030423.193106. Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 HO THI NHAN 044569.030423.192804.  Chuyển khoản
3/4/2023 10.000 LE THI TUYEN 208000.030423.190843.  Chuyển khoản
3/4/2023 10.000 Tran Thi Dep 558882.030423.190700. Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 Mai Ngoc Huy 494543.030423.185441. Vi Tre Em Viet Nam
3/4/2023 10.000 NGUYEN THI HA 475042.030423.185100.  Chuyển khoản
3/4/2023 10.000 LE THI THEM 110547.030423.184704.  Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 NGUYEN DANG HIEU  842540.030423.183221. Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 Nguyen Thi Thuy Linh 189261.030423.183143.  Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 NONG THI ANH NGUYET   0351001215302 Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 DINH XUAN TOAN  002400.030423.182658 Chuyển khoản
3/4/2023 10.000 DINH THI HONG HUE  815560.030423.182520. Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 NGUYEN DUC CANH  1026486306 Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 TRUONG THI NGOC HUONG 481858.030423.181536. Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 VU THANH TUNG 1018453082 Chuyển tiền
3/4/2023 20.000 Chung nguyen 407961.030423.181026.VCB  
3/4/2023 10.000 LE THU THUY 1026108374 Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 LE THI HUYNH LIEN 739767.030423.180603.  Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 NGUYEN VAN HUNG 915083.030423.180528.  
3/4/2023 112.649 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.3319891958.2001.
VCB Rewards.
tre mo coi cut tay chan
3/4/2023 10.000 HOANG VAN SON 211884.030423.180238.  
3/4/2023 10.000 NGUYEN LE DAI BANG 858912.030423.175732.  
3/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 299570.030423.175248. Ck tu thien
3/4/2023 10.000 TRAN TAN LOC 9818144630  
3/4/2023 10.000 RAU 602955.030423.173526  
3/4/2023 1 TRAN THI DUNG  212580.030423.173312. Chuyển khoản
3/4/2023 10.000 BUI DINH DONG  0541000290782  Vi Tre Em Viet Nam
3/4/2023 10.000 To Van Nhi  355387.030423.172519. Vi Tre Em Viet Nam
3/4/2023 20.000 THI HOA  506907.030423.172151.VCB Chuyển khoản
3/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 932223.030423.171812. Ck 
3/4/2023 10.000 LE THI MAN 1033645240 Chuyển tiền
3/4/2023 11.111 NGUYEN VIET BO 746223.030423.170328.  Chuyển tiền
3/4/2023 20.000 NGUYEN VAN THANH 664435.030423.165501.  
3/4/2023 10.000 PHAM NGOC LINH 754591.030423.164842. Chuyển khoản
3/4/2023 10.000 NGUYEN VAN SANG  370013.030423.162832. Chuyển khoản
3/4/2023 20.000 TRUONG THI NGOC SUONG  337739.030423.162219. Chuyển khoản
3/4/2023 10.000 VO THI BICH PHUONG 1035921810 Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 NGUYEN THI THU HA 557295.030423.161304. Chuyển khoản
3/4/2023 10.000 DUONG THI NGOC HUYEN 1025216517  
3/4/2023 20.000 HOANG ANH TIEP 500744.030423.160214.  
3/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 245498.030423.155606. Từ thiện
3/4/2023 10.000 DANG HOANG MINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38254259267.
 
3/4/2023 10.000 .HA 950010.030423.154717 Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 NGUYEN THI THANH MAI  419390.030423.154640. Chuyển khoản
3/4/2023 20.000 LUONG THI BE THO  1026771109 Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 349645.030423.153324. Ck tu thien
3/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 170448.030423.153245. Chuyển
3/4/2023 20.000 TRAN VAN TAN  0351001042100  Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 Le Nhu Huynh 041855.030423.153020. Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 PHUNG THI HUONG 310094.030423.152538.  Chuyển khoản
3/4/2023 10.000 PHAM VAN TUAN 306958.030423.152459.  Chuyển khoản
3/4/2023 10.000 LUU THUY LINH 932890.030423.152453. Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 NGO VAN DOANH  294258.030423.152222. Chuyển khoản
3/4/2023 20.000 LE THI PHUONG 610841.030423.151226.VCB Chuyển khoản
3/4/2023 10.000 NGO MINH THU 209645.030423.150532. Chuyển khoản
3/4/2023 10.000 Mai  109489.030423.150433. Chuyển
3/4/2023 10.000 LE THI AI BINH  0051000558825  Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 CAO THI YEN 970157.030423.150255.  Chuyển khoản
3/4/2023 20.000 Anh 104882.030423.150248.  Chuyển
3/4/2023 10.000 TRUONG THI HONG THAM 849635.030423.150231.  Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 TRAN YEN NHI  192791.030423.150222. Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 LY THI NGUYET 667484.030423.150214.  Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 NGUYEN BAO TUYEN  131067.030423.150007. Chuyển tiền
3/4/2023 10.000  Le Thi Minh Thu  632148.030423.145707.  
3/4/2023 20.000 LE VAN NHAN 812009.030423.145307.VCB Chuyển khoản
3/4/2023 20.000 CAO MINH HUY 924000.030423.145200. Chuyển khoản
3/4/2023 10.000 LUONG VAN SI 921435.030423.145119. Chuyển khoản
3/4/2023 20.000 NGUYEN HAI LINH  1017375441 Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 DINH HUU MINH 2003 392086.030423.143555.  
3/4/2023 10.000 le van thao 220412.030423.142852.  
3/4/2023 10.000 HOANG VAN NGUYEN 1030203782 Chuyển tiền
3/4/2023 1 PHAN THI THANH YEN 948559.030423.140806.  Chuyển khoản
3/4/2023 10.000 NGUYEN THI TUYEN 085785.030423.140801. Chuyển tiền
3/4/2023 20.000 TRAN DUC NAM  868113.030423.140556.VCB Chuyển khoản
3/4/2023 20.000 cao duc vinh 958604.030423.140056.   
3/4/2023 10.000 Tran van cuong 915918.030423.135834. Vi Tre Em Viet Nam
3/4/2023 10.000 PHAM QUOC DUONG  077273.030423.135707 Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 LE PHU TIN  690375.030423.135119. Chuyển khoản
3/4/2023 10.000 TRAN NGUYEN MY HANH 675483.030423.134707.  Chuyển khoản
3/4/2023 20.000 LE CHI NHAN 9899492665  
3/4/2023 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 830898.030423.133715. Chuyển tiền từ thiện
3/4/2023 10.000 TRAN NGUYEN MY HANH 638053.030423.133634. Chuyển khoản
3/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 462427.030423.133240. QUY VI TRE EM KHUYET TAT
3/4/2023 10.000 NGUYEN THI HANG  651162.030423.132726. Chuyển khoản
3/4/2023 10.000 NGUYEN THI THANH  384979.030423.132605. Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 NGUYEN THI HAI  755979.030423.132259. Chuyển khoản
3/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 971919.030423.131948. Chuyển khoản từ thiện
3/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.ZLP..
ZP6HHJGFSE8Q.
Chuyển
3/4/2023 10.000 VO NGUYEN THAO LINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38247884121
Chuyển tiền
3/4/2023 1 CAO THI CAM 598825.030423.130410.  Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 LE MINH HO  521894.030423.130135. Chuyển khoản
3/4/2023 20.000 LO VAN THANH 520688.030423.130115.  
3/4/2023 10.000 PHAM VAN TUYEN 518930.030423.130044.  Chuyển khoản
3/4/2023 10.000 PHAN THI KIM LIEN  0591000209121  Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 NGUYEN THI HONG DIEM 686825.030423.125739.  Chuyển khoản
3/4/2023 20.000 NGUYEN THI THU HUONG 827284.030423.125332.VCB Chuyển khoản
3/4/2023 20.000 VO MINH KHA 903409.030423.125251.  Chuyển tiền
3/4/2023 20.000 TRAN TIEN HUU 9377846882  
3/4/2023 4.100.000 NGUYEN PHUONG LAM 0071001041718 Nguyen Minh Tuan ck giup tre em khuyet tat Viet Nam
3/4/2023 20.000 DINH THI XUYEN 890060.030423.125030.VCB chuyen khoan ung ho quy tu thien
3/4/2023 10.000 CU THANH PHU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38247700250.
Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 DANG VAN THUONG 644099.030423.124636.  Chuyển khoản
3/4/2023 20.000 nguyen tien tung 804262.030423.124335.   
3/4/2023 10.000 Pham Thi Xap 179126.030423.124316.  Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 MAI HUU THUAN 608880.030423.124006.  Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 430385.030423.123620. HOANG HUY GROUP
3/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 455796.030423.123542. HOANG HUY GROUP
3/4/2023 10.000  TRAN THI HONG 0821000104465  DIEN MAY XANH VN.
3/4/2023 20.000 TRAN VAN LUONG 0641000029599 Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 843803.030423.123244. HOANG HUY GROUP
3/4/2023 10.000 nguyen khac anh 777641.030423.123116.   
3/4/2023 10.000 VO VAN TAN  0411001033693 Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 TRAN DANG HUNG  1012658153 Chuyen tu thien
3/4/2023 10.000 NGUYEN THI PHUONG THAO 171681.030423.122429.  Chuyển tiền
3/4/2023 200.000 La Thi Kim Hue  761088.030423.122413. hoi huong cong duc
3/4/2023 10.000 LE DUONG 378872.030423.122332 Chuyển khoản
3/4/2023 10.000 DO THI YEN  540555.030423.122311. Chuyển khoản
3/4/2023 10.000 NGUYEN HONG SON  000811.030423.121019 Chuyển tiền
3/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0031000219666 tre em ngheo khuyet tat vung nui
3/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 314586.030423.120858. Ck tu thien
3/4/2023 10.000 NGO ANH NGOC 0871004225898 Chuyển tiền
3/4/2023 20.000 NGUYEN HUU BO 260400.030423.115643. Chuyển khoản
3/4/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0761002372968 tre em khuyet tat
3/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 345548.030423.114945. PTTN
3/4/2023 10.000 DUONG THI THAO NGUYEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38245319586.
Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 NGUYEN CAO NAM VIET PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..38244892972.
Vi Tre Em Viet Nam
3/4/2023 10.000 HOANG VAN LOI  331474.030423.114113. Chuyển khoản
3/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 326941.030423.114018. quy tre em
3/4/2023 10.000 NINH THI KIEU GIANG 700498.030423.113634.  Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 CAO THANH PHONG  266414.030423.112821. Chuyển khoản
3/4/2023 10.000 VO TRUONG NHAT DUY  102545.030423.112244 Chuyển khoản
3/4/2023 10.000 THIEU VAN HUNG 0351001242750 Chuyển tiền
3/4/2023 20.000 LY VAN TOAN 995757.030423.111438.  Chuyển tiền
3/4/2023 20.000 TRAN CONG DUC  191651.030423.111318 Chuyển khoản
3/4/2023 10.000  LE HONG SON 1026371694 Ck tu thien
3/4/2023 20.000 Nong Van Tung  337919.030423.110532. Chuyển tiền
3/4/2023 20.000 CAO TRUNG NGHIA 026208.030423.110525.  
3/4/2023 10.000 NGUYEN VAN TRUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..38242984926.
ck
3/4/2023 20.000 DO XUAN CUONG  947098.030423.110204. ung ho tre em khuyet tat
3/4/2023 10.000 NGUYEN DUC TIEN 131288.030423.110056. Ck tu thien
3/4/2023 10.000 HUYNH TUNG DUONG  0871004228155  
3/4/2023 10.000 Tran 044745.030423.105653.  
3/4/2023 10.000 VO THI KIM THUONG  108599.030423.105619. Chuyển khoản
3/4/2023 10.000 LE TUONG LONG  9902940237  
3/4/2023 20.000 TRAN VAN GIAP 1014515581 Chuyển tiền
3/4/2023 20.000 QUANG VAN KHIEM 904711.030423.103618.  chuyen khoan muc dich chuyen khoan nham gay quy ho cho tre em co hoan canh kho khan o Viet Nam
3/4/2023 10.000 La thi oanh 103266.030423.103220.  
3/4/2023 20.000 phan tat quan 445778.030423.103027.  
3/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 231075.030423.102652. giup do tre em khuyet tat
3/4/2023 10.000 LE XUAN TAN 882773.030423.101711. Chuyển tiền
3/4/2023 50.000 TRUONG QUOC THANG  0531002599430  Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 NGUYEN BA THIEN 872991.030423.100642. Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 NGUYEN VAN NAM  160226.030423.095656. Vi Tre Em Viet Nam
3/4/2023 10.000 NGUYEN THANH TAM  694906.030423.095629. Chuyển khoản
3/4/2023 10.000 NGO THI VAN 209107.030423.095145. Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 NGUYEN THI HONG TUYEN 805447.030423.095112.  
3/4/2023 2.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071000660937  ung ho quy tre em khuyet tat vn
3/4/2023 10.000 DOAN VAN MANH 1016599301 Vi Tre Em Viet Nam
3/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 656595.030423.093526. Ck tu thien
3/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 207865.030423.092758. chau xin gui mot chut tam long
3/4/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
3/4/2023 20.000 TRUONG THI HOAI THANH 9962592602 Chuyển tiền
3/4/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
3/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 927405.030423.085700. Chuyển khoản
3/4/2023 200.000 TRAN THUY LINH SHGD:10002817.
DD:230403.
GUI CAC EM
3/4/2023 200.000  NGUYEN THI THU THAO 1018331223 Chi Tra hoi huong cong duc
3/4/2023 10.000 NGUYEN THI BAO YEN  834913.030423.065705. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
3/4/2023 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109 m
4/4/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.3326018005.200
1.VCB Rewards.
ung ho
4/4/2023 10.000  KIEN SA PHONE 301036.040423.211559. Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 VO THI KIM LIEN 714043.040423.204746. Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 NGUYEN THI KIM HANG 898207.040423.201813.  Chuyển tiền
4/4/2023 20.000 Ban Van Bach  144112.040423.200
857T23094756929483
 
4/4/2023 10.000 HA VAN PHUOC 369515.040423.195628.  Chuyển khoản
4/4/2023 20.000 LAM THIEN YEN 717873.040423.194007. Chuyển khoản
4/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 510184.040423.193809. Ck tu thien
4/4/2023 10.000 TRAN NGOC THAI  649062.040423.193727. Chuyển khoản
4/4/2023 10.000 HUYNH THANH HUY  1020554192 Chuyển tiền
4/4/2023 20.000 LY VAN TOAN 635209.040423.193351.VCB  
4/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1031171185 tre em khuyet tat
4/4/2023 10.000 TRAN VAN THANH  196829.040423.191421. Vi Tre Em Viet Nam
4/4/2023 10.000 ASEAN 595625.040423.191337.  Ung ho
4/4/2023 250.000  NGUYEN THI KIM THOA 0881000437203  .Tien Thoa hoi huong cong duc.
4/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 202384.040423.190444. Ck tu thien
4/4/2023 10.000  LOC VAN DUNG 1031751101 Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 TRAN THI HOAI PHUONG  0611001967717 Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 CAO MINH TAM  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38305418623.
Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 DUONG VAN HAI 585996.040423.185342.  
4/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1013916512 khong
4/4/2023 10.000 NGUYEN VAN HUNG  433243.040423.184144. Chuyển khoản
4/4/2023 10.000 NGUYEN TUAN ANH  0821000087508  Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 BUI VIET HUNG 606275.040423.182002.  Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 GIAP VAN DUONG 858509.040423.180215.  Chuyển khoản
4/4/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1036172256 Tre em khuyet tat co hoan canh kho khan.
4/4/2023 20.000 TRAN QUANG AN  107170.040423.173606.VCB Chuyển khoản
4/4/2023 10.000 THI THUY 869324.040423.173541 Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 NGUYEN VAN DONG  943529.040423.173121. VI TRE EM KHUYET TAT VN
4/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 030745.040423.172933. Ck tu thien
4/4/2023 1 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 801686.040423.172238. Từ thiện
4/4/2023 10.000 DO VAN THANH  261188.040423.170816 Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 881450.040423.170507. Ck tu thien
4/4/2023 10.000 NGUYEN VAN VUONG 1020062438 Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 687550.040423.165417. Ck tu thien
4/4/2023 10.000 HOANG XUAN DUNG 810529.040423.165303.  Chuyển khoản
4/4/2023 10.000 DAO THI RI  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38299744457
Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 VU THI HOA 0141000860530 Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 TRAN CONG XUYEN 428562.040423.164054.  
4/4/2023 10.000 Long va cong ty ASEAN  741780.040423.163549. chung tay vi cong dong tu thien cho quy tre em khuyet tat
4/4/2023 10.000 TRAN VAN CHAY  0281000531591 Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 NGUYEN TUYET NHUNG 1033802841  
4/4/2023 10.000 VU DINH TRUNG  586499.040423.161305. Chuyển khoản
4/4/2023 20.000 LO VAN LUAN  938247.040423.160852.VCB Chuyển khoản
4/4/2023 10.000 Mai  530359.040423.160706. Chuyển
4/4/2023 20.000 Tran Phuong Thao Nhi 704137.040423.160536. Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 DINH VAN NGOC  920689.040423.160447. Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 DO DANG HAI 0021000334369  Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 TRAN HUY HOANG 0341006963838  Vi Tre Em Viet Nam
4/4/2023 10.000 LEU THI HUE  399392.040423.155714. Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 NGUYEN THI MY NHAN 171327.040423.155106.  Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 TONG VAN LINH  187552.040423.155044 Chuyển khoản
4/4/2023 10.000 TRUONG VAN THANH 1015662694 Ck tu thien
4/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 653396.040423.154815. Ung ho quy vi tre em khuyet tat
4/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 148578.040423.154157. Vi tre em khuyet tat vn
4/4/2023 10.000 Nguyen Manh Hoang 575134.040423.153855.  
4/4/2023 10.000 NGUYEN LE ANH TUAN 9944417714  
4/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 373941.040423.153313. co tu thien
4/4/2023 10.000 Vu Thi Phuong Binh 590264.040423.152510. Chuyển tiền
4/4/2023 28.133 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.3323845939.2001.
VCB Rewards.
ung ho
4/4/2023 10.000 Thuong  407433.040423.152035. Chuyển
4/4/2023 10.000 PHAN THANH NHAT 1012754569  
4/4/2023 20.000 HUYNH NGOC TUAN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..38296702682.
Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 Kim Cuong  381927.040423.151028. Chuyển
4/4/2023 20.000 NGUYEN VAN SANG  765278.040423.150809.VCB Chuyển khoản
4/4/2023 20.000 DO BAO NGOC 954277.040423.150800.  
4/4/2023 10.000 BUI MINH TAN  698986.040423.150637. Chuyển tiền
4/4/2023 20.000 Van  367209.040423.150443. Chuyển
4/4/2023 10.000 Tam  366513.040423.150427. Chuyển
4/4/2023 10.000 NGUYEN VAN HUY  0351000990334 Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 PHUNG THI MAI 978150.040423.150322.  Chuyển khoản
4/4/2023 10.000  LE DUY NGOC LAC  1036272585 Chuyển tiền
4/4/2023 20.000 HOANG THI THU UYEN 975884.040423.150250.  Chuyển khoản
4/4/2023 10.000 LE THI HOANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38296312611.
Chuyển tiền
4/4/2023 20.000 tran van ta 162794.040423.144906.  
4/4/2023 20.000 Nguyen quoc viet 630788.040423.144015.  
4/4/2023 10.000 LE HUYNH NHU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38295203676.
Chuyển tiền
4/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0511000465193 tre em khuyet tat
4/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0361000340984 tre e khuyet tat 
4/4/2023 10.000 PHAM HUU TAN 377687.040423.141606. Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 Thuy 245352.040423.141236.  Chuyển
4/4/2023 100.000 NGUYEN THI MY HANH 1016196703 gui den cac em ....
4/4/2023 20.000 Dao Viet Cuong 956965.040423.140103.  
4/4/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 209300.040423.135542. Ck tu thien
4/4/2023 20.000 PHAM VAN DUONG 930257.040423.135419.  Chuyển khoản
4/4/2023 10.000 NGUYEN VAN THANH  139158.040423.135352. Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 NGUYEN MANH CUONG 706249.040423.135206. Chuyển khoản
4/4/2023 20.000 TRAN QUOC HOANG 343761.040423.135125. Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 THACH THI THE 880791.040423.134153. Chuyển khoản
4/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 175832.040423.133938. Ck tu thien
4/4/2023 10.000 nguyen minh duc 870134.040423.133913.  ct
4/4/2023 10.000 LE UT NHAT  1025019243 Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 PHAN LE NGOC THANH 199298.040423.132953.  Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 PHAM THI LIEN  816198.040423.131859. Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 LE KIM NHIN   0181003401521  Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38292081370
Ck tu thien
4/4/2023 10.000 NGUYEN THI LAN 870605.040423.124743. Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 049209.040423.124310 Ck 
4/4/2023 10.000 TRIEU THI MAI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38291384839.
Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 468457.040423.124019. HOANG HUY GROUP
4/4/2023 10.000 PHUNG THI LINH 715242.040423.123959.  Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 DINH VAN THUAN 646595.040423.123815.  Chuyển khoản
4/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 491783.040423.123807 HOANG HUY GROUP
4/4/2023 10.000 PHUNG THI PHI  1031267716 chuyen tien hoang huy group
4/4/2023 10.000 NGUYEN PHI PHAM 714345.040423.123508.  Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 PHAM TUAN TU  447491.040423.123456. Chuyển khoản
4/4/2023 10.000 NGUYEN KHANH DUY PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
38291005300.
 
4/4/2023 10.000 VI VAN THANH 1016486586 Chuyển tiền
4/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.3323051734.2001.
VCB Rewards.
khuyet Tat
4/4/2023 10.000 NGUYEN VAN LAM  854182.040423.122534. Chuyển tiền
4/4/2023 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1026163573 gop chut
4/4/2023 10.000 TRAN LE TUONG VI  0181003521878  Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 PHAM HOANG TAY 839259.040423.120740. Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 DUONG THANH TAI 561599.040423.115451.  
4/4/2023 10.000 NGUYEN VAN HUNG  198320.040423.113738. Vi Tre Em Viet Nam
4/4/2023 10.000 TRAN THI QUI 878962.040423.112048.  Chuyển tiền
4/4/2023 20.000 Vu Thanh Tung  868138.040423.111832.  
4/4/2023 10.000 Nguyen Ngoc 827023.040423.110221. chuyen tien ung ho tre em khuyet tat
4/4/2023 10.000 TRAN NHAT QUANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38287580589.
 
4/4/2023 10.000 LE THI YEN NHI  1033164301 Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 NGUYEN VAN HUYNH 415325.040423.105343. Vi Tre Em Viet Nam
4/4/2023 20.000 DUONG THAI CHAN 760670.040423.104912. Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 HOANG VAN HUNG 719125.040423.103811.  
4/4/2023 10.000 DANG VAN DONG 758197.040423.103703.  VI TRE EM VN
4/4/2023 20.000 LINH VAN HA 1019576933  
4/4/2023 10.000 NGUYEN THI SANG  551247.040423.103205. Chuyển khoản
4/4/2023 10.000 PHAN BA PHUOC 820278.040423.103021 Chuyển tiền
4/4/2023 20.000 Nong Hong Thai 383201.040423.102327.  
4/4/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0561000597463 Binh thuong
4/4/2023 10.000 NGUYEN DUY QUANG 830793.040423.101201. Chuyển khoản
4/4/2023 20.000 DOAN DANG BAC 368491.040423.100939.  
4/4/2023 50.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
4/4/2023 20.000 PHAM DANG TIEN 369990.040423.100645.VCB Chuyển khoản
4/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 898826.040423.100426. Ck tu thien
4/4/2023 10.000 Nguyen minh sang 576591.040423.100156.  
4/4/2023 10.000 TRAN DUC DUY. 0531002578416  
4/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 744331.040423.095040. Ck tu thien
4/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1030404047 Mong cac em luon lac quan va no luc trong cs
4/4/2023 10.000  DINH CONG THANH 1025016943 Ck tu thien
4/4/2023 10.000 duong dinh sy 702053.040423.093958.  
4/4/2023 10.000 NGUYEN THI HANH NGUYEN 0651000780457  
4/4/2023 10.000 PHAM THI MY LAN 917561.040423.093009  Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 BUI THI KIM LAN 1024744931 Chuyển tiền
4/4/2023 20.000 DINH THI NGUYET  924950.040423.092319.VCB Chuyển khoản
4/4/2023 300.000 TU THI CAM XUYEN  0371003765065  Chuyển tiền
4/4/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0971000016286  ung ho tre em khuyet tat
4/4/2023 10.000 BUI NGOC VINH 583564.040423.090839.  
4/4/2023 10.000 Chau ngoc Quy . 102474.040423.090829.  
4/4/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
4/4/2023 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109 m
4/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0081001149352 tre em khuyet tat
4/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020512573  
4/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016746509 sv
5/4/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1035030285  
5/4/2023 20.000 PANG TING K DAK  175685.050423.223438.VCB Chuyển khoản
5/4/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 111454.050423.213602. Vi tre em
5/4/2023 50.000 HAU THI OANH 409636.050423.213032.  Chuyển khoản
5/4/2023 65.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1025766481 ung ho
5/4/2023 10.000 NGUYEN VIET DUC  256173.050423.205715. Ck tu thien
5/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 606710.050423.202524. ung ho quy tekt
5/4/2023 10.000 TU VAN PHUONG 082746.050423.202314. Chuyển tiền
5/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0041000379627 cho tat ca hoan canh
5/4/2023 20.000 nguyen van ha 214734.050423.201628.  
5/4/2023 10.000 HOANG VAN BINH 950433.050423.195801.  Chuyển khoản
5/4/2023 10.000 PHAN MANH HOANG 1015565440 Chuyển tiền
5/4/2023 20.000 Nguyen Dang Tien 512029.050423.195118.  
5/4/2023 12.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1021145429 ung ho quy a 
5/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000473739  sdfg
5/4/2023 100.000  DAO THI THU HIEN  0441000631271  Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 TO MINH HOANG 796870.050423.191625.  Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 795872.050423.190115 Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 PHAN QUOC HUNG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.38343734344.
Chuyển tiền
5/4/2023 15.000 NGUYEN LE YEN NHI  0601000161786  Chuyển tiền
5/4/2023 20.000 NGUYEN VAN DAT 650434.050423.185353.VCB Chuyển khoản
5/4/2023 20.000 PHAN THANH LE 519251.050423.183321.  Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 MAI THANH CHUNG 183049.050423.182510.  Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 LE THE HUNG  255016.050423.182411. Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 VU QUANG HUY 428057.050423.182310.  
5/4/2023 20.000 VU VIET VAN THANH  785853.050423.182147.VCB Chuyển khoản
5/4/2023 10.000 NGUYEN VAN THANH 1012604064 Vi Tre Em Viet Nam
5/4/2023 20.000 PHAM THANH VAN 829081.050423.181500.  
5/4/2023 10.000 QUACH VAN NHINH  0021000382351 Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 TRAN KIEN QUYET 397689.050423.180551.  
5/4/2023 10.000 VO DANG CHO 324181.050423.180433.  Chuyển khoản
5/4/2023 10.000 PHAM TUAN ANH 723209.050423.172725. Chuyển khoản
5/4/2023 10.000 LO VAN THU  065779.050423.172544. Chuyển khoản
5/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.ZLP
..ZP6HHLC3D3NL.
Ung ho tre em ngheo khuyet tat vn
5/4/2023 20.000 PHAM VAN THE 622642.050423.171116.  
5/4/2023 10.000 QUANG VAN MAN  949201.050423.170852. Chuyển khoản
5/4/2023 10.000 HUYNH THI NGOC THUY 913435.050423.165611 Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 TRAN ANH TIEN 1031484587 Chuyển tiền
5/4/2023 20.000 TRUONG HOANG NGHI 200894.050423.163618.VCB Chuyển khoản
5/4/2023 10.000 Nguyen Huy Hoan 854958.050423.162942.  
5/4/2023 50.000 LE TIEN DUNG 953719.050423.162915.
ISL20230405162915858
Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 PHUNG ANH TUAN  257644.050423.160750. Chuyển khoản
5/4/2023 10.000 NGUYEN VAN DAN 547435.050423.160614. Chuyển khoản
5/4/2023 10.000 LE NHU HUYNH   Chuyển khoản
5/4/2023 10.000 NGUYEN GIA LINH 179755.050423.155316.  Chuyển khoản
5/4/2023 10.000 LU VAN NGUYEN 178902.050423.155306. Vi Tre Em Viet Nam
5/4/2023 10.000 LE YEN BINH 134912.050423.154426.  Chuyển khoản
5/4/2023 10.000 NGUYEN THI KIEU TRANG 726887.050423.154330.  Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 PHAN VAN THIEN 393719.050423.154014.  
5/4/2023 10.000 LE THU HANG 103523.050423.153818.  Chuyển khoản
5/4/2023 10.000 PHAM QUOC HUNG 9931131709 Chuyển khoản
5/4/2023 10.000 NGUYEN NGOC ANH 095524.050423.153635.  Chuyển khoản
5/4/2023 10.000 TRAN NGOC LOC PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..3
8336548736.
Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 Nguyen Minh Thanh 255064.050423.153426. Vi Tre Em Viet Nam
5/4/2023 20.000 MAI NGOC TU 444313.050423.153101.  Chuyển tiền
5/4/2023 20.000 NGUYEN NGOC DUNG 0451000469942  
5/4/2023 10.000 Yen  673456.050423.152507. Chuyển
5/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0251002676677 mot minh.
5/4/2023 10.000 TRAN THI YEN 1028469066 Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 BUI DUY CUONG 008470.050423.151822.  Chuyển khoản
5/4/2023 10.000 PHAM DINH QUAN 0011004133702  Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 LY TUYET NHI  998761.050423.151622. Chuyển khoản
5/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 261111.050423.151521. Chuyển tiền từ thiện
5/4/2023 20.000 MAI VAN DAO 812137.050423.151330. Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 LE THI TINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38335450916
Chuyển tiền
5/4/2023 20.000 VI VAN THUYEN 188522.050423.151113.VCB Chuyển khoản từ thiện
5/4/2023 10.000 DUONG THI MY LINH 225758.050423.150829. Chuyển khoản
5/4/2023 10.000 LO THI HIEN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..38334376856.
Chuyển tiền
5/4/2023 15.000 NGUYEN THI LAN  0161001641633 Từ thiện
5/4/2023 20.000 HA TUYET NHI 433799.050423.150423.  Chuyển tiền
5/4/2023 15.000 Chieu  614179.050423.150317. Chuyển
5/4/2023 20.000 VUONG THI HANG  0861000093112  Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 HOANG VAN SON  743331.050423.145131 Vi Tre Em Viet Nam
5/4/2023 20.000 NGUYEN THI XUAN  1022287981  
5/4/2023 10.000 LO VAN HUNG 138115.050423.145011. Chuyển khoản
5/4/2023 10.000 BUI VAN HUNG 123523.050423.144658.  
5/4/2023 10.000 NGUY THANH LY  904168.050423.143917. Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 TRAN VAN THANH 830399.050423.143739.  Chuyển khoản
5/4/2023 40.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 472752.050423.143608. Từ thiện
5/4/2023 10.000 Do Xuan Ninh  537306.050423.143251.  
5/4/2023 10.000 TRAN VAN HUY 1032337469 Ck tu thien
5/4/2023 10.000 BUI HAI TRIEU 211889.050423.143002.  
5/4/2023 20.000 HOANG TUAN ANH 1014329783  
5/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38332905261.
Chuyển tiền từ thiện
5/4/2023 10.000 TRINH THI NGOC DIEM 585609.050423.141706.  Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 NGUYEN NHAT TAN 9898141227  
5/4/2023 10.000 NONG BICH NGOC 1019948662 Chuyển tiền
5/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071003477174  ung ho
5/4/2023 10.000 HOANG HAI YEN 569810.050423.132502.  Chuyển khoản
5/4/2023 10.000 TRINH VAN GIANG 536564.050423.131419. Chuyển khoản
5/4/2023 10.000 TRAN VAN DOAN 0231000660104 Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 Liem 329776.050423.125321.  Chuyển
5/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 345754.050423.124759. HOANG HUY GROUP
5/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 576379.050423.124435. Vi Tre Em Viet Nam
5/4/2023 10.000 NGUYEN HUU PHUONG 621763.050423.124239 Chuyển khoản
5/4/2023 10.000  MAI TRONG BAO   0651000809521 Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 684824.050423.123702. HOANG HUY GROUP
5/4/2023 10.000 VU THI THANH HOA  1023352490 HOANG HUY GROUP
5/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 720212.050423.123510. huy hoang group
5/4/2023 100.000 PHAN THI MAI TRUC 0491000047610  Chuyển tiền
5/4/2023 20.000 TON NU KHANH VAN  403835.050423.123446. Chuyển khoản
5/4/2023 10.000 le van hai 403799.050423.123445.  
5/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 587034.050423.123432. HOANG HUY GROUP
5/4/2023 10.000 NGUYEN THI YEN 456255.050423.123349.  Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 431589.050423.123317. HOANG HUY GROUP
5/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 986825.050423.123241. HOANG HUY GROUP
5/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 163411.050423.123241. HOANG HUY GROUP
5/4/2023 20.000 PHUNG TON NHI  198644.050423.123042.VCB Chuyển khoản
5/4/2023 10.000 CAN NGOC SON  385939.050423.123001. Chuyển khoản
5/4/2023 10.000 BUI VAN DINH 1016770412 Chuyển tiền
5/4/2023 20.000 Bui van tuan  259772.050423.122049.  
5/4/2023 20.000 NGUYEN VAN TUY 506173.050423.121657.  Chuyển khoản
5/4/2023 10.000 DO CAO AN 483794.050423.121218 Chuyển khoản
5/4/2023 10.000 DANG HONG TU 425640.050423.120147.  Chuyển tiền
5/4/2023 20.000 TRAN VAN LINH 425225.050423.120032.  Chuyển khoản
5/4/2023 10.000 NGUYEN VAN TRUONG 129092.050423.115619.  Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 PHAN DINH CHAU 239510.050423.115555.  Ck 
5/4/2023 20.000 LE VIET TUAN  168336.050423.115422. Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 200744.050423.114731. Ck tu thien
5/4/2023 10.000 LAM TUAN NAM 796552.050423.114432.  Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 TRIEU VAN KHOA 534455.050423.114101.  Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 DO THI THU HUONG  0481000680327  Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 715997.050423.111843. Ck tu thien
5/4/2023 10.000 PHAM TIEN HUYNH 179427.050423.111236.  Chuyển khoản
5/4/2023 10.000 LE VAN DAO 363374.050423.110319.  Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 tran ngoc sang  667683.050423.105822. Vi Tre Em Viet Nam
5/4/2023 10.000 HO DIEN  626065.050423.105538. Ck 
5/4/2023 10.000 LE THI ANH DUONG 260496.050423.105532. Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 DAO THI RI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..38326069308.
Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 NGUYEN VAN NGHE  582619.050423.104347. Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..38325391810.
Ck tu thien
5/4/2023 20.000 NGUYEN THI KIM NGAN 891814.050423.102210.VCB Chuyển khoản
5/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 596314.050423.101650. Ck tu thien
5/4/2023 20.000 MAI VAN DAN 771863.050423.101631.VCB Chuyển khoản
5/4/2023 10.000 TRAN MINH HANH  922367.050423.101502. Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 NHU MINH QUANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38323788159.
 
5/4/2023 10.000  NGUYEN MINH CANH 536310.050423.095137. Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 DOAN VAN TAI 1018120999 Vi Tre Em Viet Nam
5/4/2023 10.000 Chau Long Phi  237083.050423.094229 Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 TRAN THI QUI 777418.050423.093546.  Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 NGUYEN KHANH TOAN 766310.050423.093255.  
5/4/2023 20.000 TO VAN NHI 194875.050423.092547. Vi Tre Em Viet Nam
5/4/2023 500.000 HUYNH ANH HIEU 592662.050423.092202. Chuyển khoản
5/4/2023 10.000 TRINH QUANG MINH  583426.050423.091935. Chuyển khoản
5/4/2023 10.000 NGUYEN VAN THIET  1012782233 Chuyển tiền
5/4/2023 20.000 DINH THI NGUYET 239354.050423.090908.VCB Chuyển khoản
5/4/2023 50.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
5/4/2023 100.000 NGUYEN XUAN SON Quan 7.  0371003907540   
5/4/2023 10.000  NGUYEN THANH MINH 449358.050423.080246. Chuyển tiền
5/4/2023 250.000 Nguyen Tran Hoang Lam 9707333333  
5/4/2023 250.000 Nguyen Khai Anh 9707333333  
5/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9918557978  
5/4/2023 100.000 Tuyen 536677.050423.015913. Chuyển
6/4/2023 50.000 nhi 1017920303  
6/4/2023 20.000 DAU NGOC HAI  656073.060423.204856.VCB Chuyển khoản
6/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 716253.060423.201408. Từ thiện
6/4/2023 10.000 VU THI NGOC TRANG 927521.060423.201017.  Chuyển khoản
6/4/2023 10.000 TRAN MANH TOAN  666988.060423.200528 Chuyển tiền
6/4/2023 10.000 NGUYEN VAN HAN  0901000143149  Chuyển tiền
6/4/2023 10.000 Nguyen Thi Nguyen  393971.060423.195246. Chuyển tiền
6/4/2023 10.000 NGUYEN THI KIEU THU 772479.060423.193842.  
6/4/2023 10.000 nguyen van hai 718973.060423.192756.  
6/4/2023 10.000 NGUYEN VAN DUY 660300.060423.191638.  Chuyển khoản
6/4/2023 10.000 GIANG VAN QUY 790780.060423.190521. Chuyển tiền
6/4/2023 100.000 VU HOANG VAN 2966667777 Chuyển tiền
6/4/2023 10.000 NGUYEN HUU HOANG 426923.060423.184935 Chuyển tiền
6/4/2023 10.000 VU MINH CONG 400192.060423.184807.  Chuyển tiền
6/4/2023 10.000 LE THI TINH 454327.060423.183824  Chuyển khoản
6/4/2023 10.000 DANG THI LAO 444091.060423.183626. Chuyển khoản
6/4/2023 20.000 TRINH CONG THINH 692866.060423.183504.VCB  
6/4/2023 10.000 Dinh tinh 407679.060423.182959. Vi Tre Em Viet Nam
6/4/2023 10.000 DAO VAN MANH 999700.060423.182854. Vi Tre Em Viet Nam
6/4/2023 10.000 TRAN THI SIEM  524146.060423.182657. da hoan thanh
6/4/2023 20.000 Tran Van Men 721752.060423.181732.VCB  
6/4/2023 20.000 DINH VAN MAI  535659.060423.181437.VCB Chuyển khoản
6/4/2023 10.000 TRAN THI LIEU 143809.060423.181141.  Chuyển khoản
6/4/2023 1 LAM BE HUYNH 736806.060423.180934.  Chuyển tiền
6/4/2023 20.000 LE NGUYEN THI TU UYEN 855758.060423.180827.VCB Chuyển khoản
6/4/2023 20.000 HOANG DINH LONG  166073.060423.180245 Chuyển khoản
6/4/2023 10.000 TRUONG HONG NHUNG 799638.060423.175028.  Chuyển tiền
6/4/2023 1.000 nguyen sy minh vu 190409.060423.175000.  
6/4/2023 10.000 NGUYEN VAN VINH  0821000026712 Vi Tre Em Viet Nam
6/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 765003.060423.174006. Ck tu thien
6/4/2023 10.000 Nguyen anh tuan 273877.060423.173259.  
6/4/2023 10.000 NGUYEN THI THUY  441638.060423.173147. Chuyển khoản
6/4/2023 10.000 DAO THI NGOC LAN  823586.060423.173052. Chuyển tiền
6/4/2023 1 Cao Manh Khang 178063.060423.172339.  
6/4/2023 20.000 NGUYEN VAN LAM 9984940569  
6/4/2023 10.000 LUONG VAN HUNG 633101.060423.171521.  Chuyển khoản
6/4/2023 10.000 CHAU THI HUYEN 584390.060423.170628. Chuyển khoản
6/4/2023 10.000 Nguyen Van Thuyet 917546.060423.170448.  
6/4/2023 207.000 LE BA HUYNH DUC 02009704150406165849
2023qxF5875429.87877.
165849.
Chuyển tiền
6/4/2023 10.000 HO THI KIM  340393.060423.165602. Chuyển tiền
6/4/2023 20.000 LE HOANG KIET 307632.060423.165527.VCB Chuyển khoản
6/4/2023 1 Nguyen The Duc 089669.060423.165338.  
6/4/2023 10.000 NGUYEN VAN HUY 402036.060423.165023.  
6/4/2023 20.000 TRAN THI HONG LINH 359400.060423.164514.VCB Chuyển khoản
6/4/2023 10.000 HOANG ANH DUNG  0351000733946  Vi Tre Em Viet Nam
6/4/2023 10.000 VI DINH SINH 637095.060423.163549.  Chuyển tiền
6/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 422260.060423.163532. Ck tu thien
6/4/2023 10.000 TRAN VAN TRUONG 578634.060423.162913.  
6/4/2023 10.000 DAO THE THANG 0201000689490 Chuyển tiền
6/4/2023 20.000 DOAN VAN GIANG 656536.060423.161933.  
6/4/2023 10.000 BUI THANH HOAI  0501000219460 Chuyển tiền
6/4/2023 10.000 LE HOANG LAM 279056.060423.160607.  
6/4/2023 10.000  NGUYEN PHU TAN 0351000648438 Vi Tre Em Viet Nam
6/4/2023 100.000  DANG THI THUY VY 603365.060423.160346
.0rH0G0ZD2HuHweetS
A4dTGCID
 Ung ho Quy
6/4/2023 1 TRAN THI DUNG 690825.060423.155424.  Chuyển khoản
6/4/2023 10.000 Thanh 062771.060423.155156  Chuyển
6/4/2023 20.000 NGUYEN VAN DIEU  1034392838  
6/4/2023 10.000 LAM THI NGOC TIEN 475134.060423.154447.  Chuyển khoản
6/4/2023 10.000  CAO THI HUYEN 721068.060423.154342 Chuyển tiền
6/4/2023 10.000 NGUYEN NHAT DAI VUONG 434135.060423.153649.  Chuyển khoản
6/4/2023 20.000 LANG VAN HUNG 247952.060423.153226.VCB  chuyen khoan vi tre em ngheo viet nam
6/4/2023 10.000 TRAN THI HONG THAM  0181003405576  Chuyển tiền
6/4/2023 10.000 Thuy Van 561668.060423.152345.  
6/4/2023 10.000 Thanh 007598.060423.152327.  
6/4/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.3333894419.2001
.VCB Rewards
tre khuyet tat
6/4/2023 10.000 NGUYEN THI KIM NGA 9969972881 Chuyển tiền
6/4/2023 10.000 NGUYEN TUAN ANH 9384746743 Vi Tre Em Viet Nam
6/4/2023 10.000 LE VINH HOA  060233.060423.151754 Chuyển khoản
6/4/2023 20.000 LY THI BACH TUYET 046695.060423.151452.  
6/4/2023 10.000 THACH THI OANH NI  1036259527  
6/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 499638.060423.151248  
6/4/2023 10.000 HOANG THI PHAM 018874.060423.150835.  Chuyển khoản
6/4/2023 10.000 Bui van thinh 949545.060423.150800. Vi Tre Em Viet Nam
6/4/2023 10.000 DOAN THI TRANG 015532.060423.150753 Chuyển khoản
6/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 944361.060423.150554. quy vi tre em khuyet tat 
6/4/2023 10.000 NGUYEN THI HONG 391492.060423.150516. Chuyển tiền
6/4/2023 10.000 SON SY KHOI 1023446151 Chuyển tiền
6/4/2023 10.000 VO THI LE TRINH 957675.060423.145358.  
6/4/2023 10.000 RMAN H NAI 206185.060423.145101.  Chuyển khoản
6/4/2023 10.000 NGHIEM QUANG TU 9969414433 Vi Tre Em Viet Nam
6/4/2023 10.000 THAN HUY TUNG 897104.060423.143911.  Chuyển khoản
6/4/2023 10.000 CAO THI HOANG KIEU OANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38374898515.
Chuyển tiền
6/4/2023 10.000 mai dinh hung 513003.060423.143438.  
6/4/2023 10.000 NGUYEN VAN TRUONG 1022030511  
6/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 4.26171060
42314E+22
 
6/4/2023 10.000 LANG VAN HAI 756930.060423.140217. Chuyển khoản
6/4/2023 10.000 thanh dat  988246.060423.140106 ung ho quy tre em vn
6/4/2023 20.000 LU A VU 253202.060423.140052.  Chuyển tiền
6/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 743619.060423.135835 Ck tu thien
6/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 626230.060423.135338 Ck tu thien
6/4/2023 10.000 HOANG TRINH HUY  945705.060423.135012. Vi Tre Em Viet Nam
6/4/2023 10.000 HUYNH THI DIEM MY 431579.060423.133239.  Chuyển tiền
6/4/2023 100 BUI THI TE  713723.060423.133135. Chuyển khoản
6/4/2023 10.000 NGO THI HONG ANH   0651000785990 Chuyển tiền
6/4/2023 10.000 Phan Thi My Tuyen 161214.060423.131716.  Chuyển tiền
6/4/2023 1 Hoang Thi Lan Anh  507608.060423.131607. Chuyển tiền
6/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 369521.060423.131538. Ck 
6/4/2023 10.000 HO SY HIEU 812571.060423.131512.  
6/4/2023 20.000 BUI VAN HIEU  101101.060423.131438.VCB Chuyển khoản
6/4/2023 10.000 NGUYEN KIM TUAN 9936393779 Chuyển tiền
6/4/2023 10.000 NGUYEN VAN DAN 959469.060423.131106.  
6/4/2023 1 Nguyen The Duc 438258.060423.130656.  
6/4/2023 10.000 NGUYEN THI BICH PHUONG 436454.060423.130443. Chuyển tiền
6/4/2023 20.000 Nguyen duy dat PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.ZLP.
.ZP6HHM9ST3DF.
 
6/4/2023 10.000 BIEN XUAN LAN  758207.060423.130012. Vi Tre Em Viet Nam
6/4/2023 10.000 HA THI THANH NO 543578.060423.125803.  Chuyển khoản
6/4/2023 10.000 Hoang  668559.060423.125413. Chuyển
6/4/2023 10.000 LE THI HOA 655607.060423.124735.   
6/4/2023 10.000 NGUYEN VAN QUAN 493615.060423.124344.  Chuyển khoản
6/4/2023 10.000 Hoang van tra 493548.060423.124343.  
6/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 953911.060423.123936 Ck tu thien
6/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 578647.060423.123728. HOANG GROUP
6/4/2023 10.000 LAM VINH VIEN DU 582782.060423.123731.  Chuyển tiền
6/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 667882.060423.123707. HOANG HUY GROUP
6/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 413798.060423.123625. HOANG HUY GROUP
6/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.ZLP..
ZP6HHM9SSCTE.
Chuyển
6/4/2023 100.000 DANG VAN THUAN 632742.060423.122908.  Chuyển khoản
6/4/2023 10.000 TRAN VAN DINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38370244879.
 
6/4/2023 10.000 BUI HONG TINH  418810.060423.122442. chuyen tu thien
6/4/2023 10.000 TRAN THI LOAN 1035809936 Chuyển tiền
6/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 398772.060423.122012 Ck tu thien
6/4/2023 20.000 NGUYEN VAN THAI  9868361823 Chuyển tiền
6/4/2023 10.000 NGUYEN KIM PHUC  954988.060423.121619. Chuyển tiền
6/4/2023 10.000 Trinh quoc cuong 350130.060423.120846.  
6/4/2023 10.000 NGUYEN DINH THUAN  817639.060423.120225. Ck tu thien
6/4/2023 10.000 NGUYEN VAN SON  317924.060423.120133. Chuyển khoản
6/4/2023 10.000 TRAN THAI CHUONG 539380.060423.120107 Chuyển tiền
6/4/2023 10.000 NGUYEN VAN HUNG 1029526453  
6/4/2023 10.000 Hung 541770.060423.115655.  Chuyển
6/4/2023 10.000 PHUNG DUC TRUONG 348185.060423.114740.  Chuyển khoản
6/4/2023 10.000 LE QUOC HAO 253288.060423.114705. Chuyển khoản
6/4/2023 20.000 NGUYEN MINH HOA 550220.060423.114355.VCB Chuyển khoản
6/4/2023 10.000 K DAT 815789.060423.113927.  
6/4/2023 10.000 NGUYEN HUY NAM  1018117926 Vi Tre Em Viet Nam
6/4/2023 10.000 TRINH HOANG DAT  1018438014 Chuyển tiền
6/4/2023 10.000 NGUYEN THANH LOI  0631003750100  Chuyển tiền
6/4/2023 10.000 PHAN THANH DAT  622618.060423.110153. Chuyển tiền
6/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1035146891 cong nhan
6/4/2023 20.000 TRAN VAN THEM 629059.060423.105239.VCB Chuyển khoản
6/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 000160.060423.105058. Ck tu thien
6/4/2023 10.000 TRINH HONG PHAT  1015833641 Chuyển tiền
6/4/2023 10.000 NGUYEN XAM LY 132764.060423.104236. Chuyển tiền
6/4/2023 10.000 Duong Thi Thuong 177891.060423.104114.  
6/4/2023 10.000 hoang xuan hai 525481.060423.103111. Vi Tre Em Viet Nam
6/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001759179  .NVVP
6/4/2023 10.000 NGUYEN VAN HUY  022802.060423.102637. Chuyển khoản
6/4/2023 10.000 NGUYEN VAN TAI 0401001474883 Chuyển tiền
6/4/2023 10.000 Hoang thi nien 163786.060423.101659.  
6/4/2023 10.000 Do Thi Huong Thanh 025703.060423.101553. Chuyển tiền
6/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 294753.060423.101404. Chuyển
6/4/2023 20.000 PHAM MANH HA  954373.060423.101204. Chuyển khoản
6/4/2023 10.000 NGUYEN QUOC HAI  936396.060423.100813. Chuyển khoản
6/4/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 499382.060423.100506 ho tro tre em khuyet tat
6/4/2023 10.000 VANG A KHU  9398884762  
6/4/2023 10.000 NGUYEN THI BICH PHUONG 429496.060423.100312. Chuyển tiền
6/4/2023 10.000 NGUYEN VAN HOAN 1034215856 Chuyển tiền
6/4/2023 20.000 NGUYEN THI NGOC BICH 858096.060423.095414.  
6/4/2023 10.000 Tuan 203952.060423.094124. Chuyển
6/4/2023 10.000 DANG VAN THUAN  784124.060423.093502. Chuyển khoản
6/4/2023 10.000 NGUYEN THI THAI ANH 625945.060423.092035.  Chuyển khoản
6/4/2023 10.000 DO THI THU HUONG   0481000680327  Chuyển tiền
6/4/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
6/4/2023 184.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017142568 Tre khuyet tat can su ho tro 
6/4/2023 500.000 Sy Le  117929.060423.085839. ung ho tre em khuyet tat
6/4/2023 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1036400071 Kho khan
6/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9965822911 co len
6/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1036550325 e khuyet tat
6/4/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341007087872 Binh thuong
6/4/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0211000498662  tre em khuyet tat
6/4/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1023523611 khong co
6/4/2023 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9335020313 bth
7/4/2023 10.000 BUI PHUONG NAM 990412.070423.201701.  
7/4/2023 10.000 PHAM QUANG THIEN 168912.070423.201152. Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 Dinh Quang Dung 478352.070423.200639.  
7/4/2023 10.000 PHAN VAN PHONG 811472.070423.195616 Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 Dung 894806.070423.195503.  Chuyển
7/4/2023 10.000 tran manh an 865801.070423.194137.   
7/4/2023 10.000 NGUYEN THU TRANG 667625.070423.193740.  
7/4/2023 10.000 LE VAN DUNG 732080.070423.192419.  
7/4/2023 10.000 DANG QUANG THONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38421907138.
Chuyển tiền
7/4/2023 20.000 DO THI PHUC 686264.070423.191912.VCB Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 NGO THI HOA  0731000704804 Chuyển tiền
7/4/2023 100 HA THI THOM  637043.070423.191302. Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 TRAN VAN DAI. 1015402065  
7/4/2023 10.000 NGO VAN VUONG 662781.070423.191020  Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 DO VAN BINH 219431.070423.191000.  
7/4/2023 10.000 le chi lam 681135.070423.185826.  
7/4/2023 10.000 NGUYEN HOANG ANH 597292.070423.185747.  Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 TRAN THI YEN NHI 676867.070423.185406.  Chuyển tiền
7/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0451001431730 nguoi khuyet tat.
7/4/2023 10.000 HOANG VAN LUU 563701.070423.185131.  Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 NGUYEN THI YEN 132151.070423.185054.  Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 VANG A CHIA 343680.070423.184734.  
7/4/2023 100.000 NONG VAN THANH  0351001105748  Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 NGUYEN VAN THUAN 342819.070423.183906.  
7/4/2023 1 LAM BE HUYNH 662144.070423.183851.  Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 trenh y luong 711493.070423.183513.  
7/4/2023 10.000 My  461259.070423.183256. Chuyển khoản
7/4/2023 20.000 VO NGOC TAM 900891.070423.183010. Chuyển tiền
7/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1029014047 ung ho quy tre em khuyet tat.
7/4/2023 20.000 NGUYEN THANH TUNG 614568.070423.181248.VCB Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 Le hoang vu 854708.070423.181213.  
7/4/2023 20.000 LE HOANG HAI 214235.070423.181122  
7/4/2023 10.000 XA VAN TUYEN  928133.070423.180705. Chuyển khoản
7/4/2023 20.000 TRAN HOANG AN  554020.070423.180700.VCB Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 LE VAN QUOC 772924.070423.180618.  Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 184160.070423.180427. Vi Tre Em Viet Nam
7/4/2023 10.000 PHAN NGOC TAI 626977.070423.175900.   
7/4/2023 10.000 Nguyen van tuan 095108.070423.175831.  
7/4/2023 20.000 Nguyen van tuyen 880478.070423.175717.  
7/4/2023 10.000 NONG THI MOI  150790.070423.175620. Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 NGUYEN VAN LUC  875919.070423.175624. Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 HOANG NGOC QUANG 899004.070423.175502.  
7/4/2023 10.000 MAI XUAN HANH 858496.070423.175311.  Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 HOANG DINH TRUONG 610787.070423.174637.  Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 DAO THI NGOC HA  812002.070423.174156. Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 VU DINH VAN  177528.070423.173812. Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 NGUYEN VAN TUAN 595473.070423.173227.  Chuyển tiền
7/4/2023 20.000 TRAN THANH TUAN 097187.070423.172802.  Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 huynh tan the 014189.070423.171430.  
7/4/2023 10.000 NGUYEN THI HUE 011360.070423.171402.  Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 PHAM VAN KHOA  005969.070423.171311. Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 Le Huu Phuoc 669691.070423.170944.  Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 PHAM THI THU PHUONG 617063.070423.170844.  Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 Nguyen tuong vi 027428.070423.170358.  
7/4/2023 20.000 DINH VAN HOAI  147008.070423.170018.VCB Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 Nguyen huy hung 569594.070423.165941.  
7/4/2023 20.000 NGUYEN THANH TRUNG 884159.070423.165322.  
7/4/2023 20.000 NGUYEN VAN DAI  434810.070423.164933.VCB Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 DINH NGOC TUAN  475774.070423.164842 Chuyển tiền
7/4/2023 20.000 DOAN VAN ANH  875410.070423.164741 Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 LUU THANH TUNG 844075.070423.164641.  
7/4/2023 10.000 LY VAN MAY  842591.070423.164626. Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 PHAN THI DAM 212730.070423.163730.  
7/4/2023 10.000 HOANG TUAN ANH 447103.070423.163633.  Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 Pham Thi Xap 123792.070423.163150. Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 DO THI NGOC HOA  392665.070423.162542 Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 LE VAN LOC  749260.070423.162501 Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 LUU DANH HOAN  0831000040088  Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 PHAM VAN THANH 378999.070423.162303.  
7/4/2023 10.000 PHAM THI THU HUONG 471146.070423.161826. Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 NGUYEN HUU LOI  586913.070423.161559. Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 NGUYEN THI THANH NHAN 651346.070423.161436.  Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 PHAN VAN THANH 334159.070423.161419.  
7/4/2023 10.000 DO VAN THIEN 641825.070423.161257.  Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 Luong Van Anh  497566.070423.161232. Ck tu thien
7/4/2023 10.000 LE HUU TRONG  0411000860155   
7/4/2023 20.000 Luu quang sang 306071.070423.160213.   
7/4/2023 10.000 PHAM NGOC LUAN 264274.070423.160059. Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 ngoc lam  295278.070423.155816.  
7/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 234507.070423.155455. Ck tu thien
7/4/2023 10.000 VU THI XUAN MUA 476030.070423.154542.  Chuyển tiền
7/4/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 601853.070423.154521. ung ho quy vi tre em khuyet tat viet nam
7/4/2023 10.000 TRAN VUONG LINH 976764.070423.152827.  
7/4/2023 10.000 Nguyen Xuan Truong 449990.070423.152218.  
7/4/2023 1 DAO THAO HAN 446781.070423.151924.  
7/4/2023 10.000 NGUYEN DUC VIET  044437.070423.151433 Ck tu thien
7/4/2023 20.000 NGUYEN NGOC PHU 155050.070423.150713.  Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 NGUYEN NGOC HUYEN 002189.070423.150506.  Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 Nguyen Hoang anh 460859.070423.150259.  Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 NGUYEN THI VIET HA 1031679094  
7/4/2023 10.000 THAN TRONG MONG MEN 861519.070423.145827.  Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 305935.070423.145909. Ck tu thien
7/4/2023 10.000 DONG CHI TAM 953418.070423.145908. Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 PHAN VAN THANH 975886.070423.145851.  Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 PHAM KHUYEN 226300.070423.145522.  
7/4/2023 20.000 BUI VAN TOI  194543.070423.144900. Chuyển khoản
7/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 882653.070423.144631.VCB Ck tu thien
7/4/2023 1 Hoang Thi Dung 073363.070423.144528.  
7/4/2023 10.000 NGUYEN VAN MINH 100002.070423.144224.   
7/4/2023 20.000 Nguyen thi thao 937566.070423.144215.VCB  
7/4/2023 10.000 vo nhut khang PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38411953269.
 
7/4/2023 10.000 HOANG TIEN DUNG 588293.070423.143137.  
7/4/2023 10.000 NGUYEN MANH HUNG 825265.070423.142145. Vi Tre Em Viet Nam
7/4/2023 10.000 VU VAN THUY 823325.070423.142116.  Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 NGUYEN DUC QUY 470220.070423.142052.  
7/4/2023 20.000 TO VAN BO 726528.070423.142040. Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 060365.070423.141911 Ck tu thien
7/4/2023 10.000 HO VAN KHANG  059197.070423.141854. Vi Tre Em Viet Nam
7/4/2023 10.000 PHAM MINH TAN 866623.070423.141620. Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 TRUONG THI HUE 627848.070423.141535. Ung ho
7/4/2023 10.000 NGUYEN PHUC THINH 490515.070423.141516. Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 nguyen the truong 405933.070423.141246. Vi Tre Em Viet Nam
7/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 081433.070423.141127. Toi va cty ASEAN chung tay vi cong dong tu thien Quy vi tre em khuyet tat
7/4/2023 10.000 HO VAN SANG 025621.070423.141104.  Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 PHAM HOANG TAY  486400.070423.141006 Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 Do Thanh Nhon 037667.070423.140543. Ck 
7/4/2023 10.000 LUONG VAN MAI  763704.070423.140538. Chuyển khoản
7/4/2023 20.000 HA VAN HUAN 950576.070423.140109.  
7/4/2023 10.000 TRAN VAN THANH 522021.070423.140016.  Chuyển tiền
7/4/2023 20.000 PHAN VAN TRI 0081001185653  Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 nguyen thanh tung 002113.070423.135911.  
7/4/2023 10.000 DINH QUANG HUY 738446.070423.135846.  
7/4/2023 10.000 LE MINH CHI   0741000623998 Chuyển tiền
7/4/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0591000228542 Ung ho quy tre em khuyet tat
7/4/2023 10.000 Bui quang huy 355224.070423.134606.  
7/4/2023 20.000 PHAM VAN CHAT 606989.070423.134050.  Chuyển tiền
7/4/2023 20.000 DO VAN CUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38410204136.
Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 DUONG XUAN NHAT 661197.070423.133700.  
7/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 217581.070423.133245 chuyen khoan tu nhien
7/4/2023 10.000 LE THI LUA  9708339003 Chuyển tiền
7/4/2023 20.000 TRAN VAN PHONG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38410200505.
Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 070500.070423.132507. Ck tu thien
7/4/2023 10.000 HUYNH HAI DONG 987081.070423.131653.  Chuyển tiền
7/4/2023 20.000 NGUYEN TIEN 021127.070423.131541.  
7/4/2023 10.000 TAI THI TRIEU  637819.070423.130504 Chuyển tiền
7/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 920764.070423.130158.VCB  
7/4/2023 20 BUI THI LAN 107406.070423.124842.  Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 VI VAN QUYNH 497121.070423.124902.  Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 NGUYEN CONG HAU 049670.070423.124603  
7/4/2023 10.000 Dung  857709.070423.124544. Chuyển
7/4/2023 20.000 LY VAN THUY 520450.070423.123835.  
7/4/2023 20.000 TRAN THU HIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38408414942.
Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 653634.070423.123716. HOANG HUY GROUP
7/4/2023 100.000 NGUYEN THI MIT  623720.070423.123653. Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38408770535.
htnv5
7/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 644862.070423.123519. Ung ho
7/4/2023 20.000 THAO MI LINH  851575.070423.123426.VCB Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.VPS.
VPS_958.10937
70223889195008
HOANG HUY GROUP
7/4/2023 10.000 NGUYEN THI HA VI  1016966254 dien may xanh vn
7/4/2023 10.000 XIN THI MAI PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.38407915934.
Chuyển tiền
7/4/2023 20.000 TO QUOC BINH 418978.070423.122829.  Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 HOANG VAN CHIEN  902789.070423.122533. Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 LUONG VAN HOAN 830454.070423.122321.  Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 TRAN XUAN CHINH  587834.070423.122306 Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 NGUYEN VAN TUAN 391150.070423.122205. Chuyển khoản
7/4/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0601000546971  giup do tre em
7/4/2023 20.000 Luu quang sang 789794.070423.121507.  
7/4/2023 10.000 PHAN NGOC THACH 538373.070423.121257.  
7/4/2023 10.000 BUI THI DUONG  781935.070423.120951. Chuyển tiền
7/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0491001886624  chia se
7/4/2023 20.000 NGUYEN TRUONG GIANG 471360.070423.115947.  Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 Diu Ngoc My PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38407410000.
 
7/4/2023 10.000 LUONG VAN HUNG 456322.070423.115659. Ck tu thien
7/4/2023 20.000 Ngan 696189.070423.113640.  Chuyển
7/4/2023 10.000 LE VAN HUNG 356721.070423.113136.  
7/4/2023 10.000 DINH VAN LE PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..38406309757.
Vi Tre Em Viet Nam
7/4/2023 20.000 HO MINH TUNG  1020248598 Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 HOANG PHU HIEN 0481000723554  Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 NGUYEN VAN VUONG 934484.070423.112222.  Chuyển tiền
7/4/2023 111 NGUYEN VAN NGOC 296142.070423.111419.  Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 NGUYEN NGOC MUI  0161000756111  Ck tu thien
7/4/2023 10.000 Hieu 618621.070423.110546.  Chuyển
7/4/2023 10.000 NGUYEN VAN QUAN 449704.070423.110346.  
7/4/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 VU THI HUYEN TRANG 957999.070423.110124. Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 TRAN NANG LUONG 159036.070423.110108. Chuyển khoản
7/4/2023 1 Bui Tien Dung 195706.070423.105412.  
7/4/2023 10.000 DUONG VAN SON  985838.070423.105347. Vi Tre Em Viet Nam
7/4/2023 10.000  LUONG THE QUYET  1015491205 Ck tu thien
7/4/2023 10.000 HUYNH HOANG ANH  944703.070423.104433. Chuyển khoản từ thiện
7/4/2023 20.000 LE THI THU 548781.070423.103821.VCB Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 865584.070423.103725. Ck tu thien
7/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 294133.070423.103516.VCB  
7/4/2023 20.000 TRUONG THI HONG 959286.070423.103411.  
7/4/2023 10.000 Mai 526802.070423.102855.  Chuyển
7/4/2023 20.000 NGUYEN NGOC DON 795371.070423.102826.VCB Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 TRAN QUOC HUNG  847016.070423.102149. Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 NGUYEN THI DIEU 802268.070423.102030 Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 LUU HAI DANG 626112.070423.102038.  Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 LE MINH CHAU EM 834683.070423.101855. Chuyển khoản
7/4/2023 1 VO DINH QUY 157920.070423.101651. Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 LE HOANG SAU 275827.070423.100457. Chuyển tiền từ thiện
7/4/2023 10.000 DANG ANH QUAN 270886.070423.095930. Chuyển tiền
7/4/2023 20.000 LUONG THI MAY 888737.070423.095708.VCB Chuyển khoản
7/4/2023 20.000 Tran Hoang 443834.070423.095359.VCB  
7/4/2023 10.000 VU THI DEM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38402569785.
Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 691204.070423.095109. Ck tu thien
7/4/2023 90.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
7/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 115681.070423.093715. Ck tu thien
7/4/2023 10.000 Nam 402264.070423.093712.  Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 NGUYEN VU TUYEN 0351000627832  Vi Tre Em Viet Nam
7/4/2023 10.000 TRAN VAN HOP 651900.070423.093342.  Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 NGO VAN HUY  583813.070423.091537 Chuyển khoản
7/4/2023 100.000 NGO THI TO UYEN 0371000424776 Chuyển tiền
7/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1033645464 tre em khuyet tat
7/4/2023 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 104670.070423.003218. Cong duc
8/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 438586.080423.203436. Chuyển khoản
8/4/2023 10.000 TRAN THI THUY  137364.080423.202013. Ung ho
8/4/2023 20.000 NGUYEN VAN MANH  437531.080423.195136. Chuyển tiền
8/4/2023 20.000 TRIEU MINH KHA 529679.080423.194819.VCB  
8/4/2023 10.000 NGUYEN VAN TUNG 713539.080423.194708.  Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 687137.080423.194618. Từ thiện
8/4/2023 20.000 HOANG VAN LAP 898523.080423.194349.VCB Chuyển khoản
8/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 832993.080423.192343.  Chuc cac em luon khoe manh
8/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 343924.080423.192257. Ck tu thien
8/4/2023 10.000 Hien  802538.080423.190833. Chuyển
8/4/2023 10.000 NGUYEN THI NHUONG 598605.080423.190649.  Chuyển khoản
8/4/2023 10.000 DO TRI TAI  969339.080423.190426. Chuyển khoản
8/4/2023 10.000 tong van sol 958624.080423.190322.  
8/4/2023 10.000 HOANG VAN THANH 0731000916361    
8/4/2023 10.000  TRAN DUC SU 0351000871042  
8/4/2023 10.000 PHAM THI Y  322978.080423.185928. Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 PHUNG VAN YEN 971125.080423.184900.  Chuyển tiền
8/4/2023 1 Cao Van Tu 468220.080423.183514.  
8/4/2023 10.000 NGUYEN VO ANH QUOC 1018633098 Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 NGUYEN HUU HOANG 098171.080423.181136.  Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 Tran Huu Trung  487318.080423.180943. Vi Tre Em Viet Nam
8/4/2023 20.000 LY TRONG NGHIA 485514.080423.180735. Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 NGUYEN CONG THANG  803449.080423.175809. Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 MACH VAN TRUNG  431677.080423.175405. Chuyển tiền
8/4/2023 20.000  HA THI NGUYET 472542.080423.175330. Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 TRAN THI THANH VAN 577968.080423.175108. Chuyển tiền
8/4/2023 1.000 TRAN THUY NGOC  522523.080423.174747. Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 MAI TRONG DIEP 228243.080423.173803. Chuyển khoản
8/4/2023 10.000 LE THI BON 0481000842203 Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 NGUYEN VAN THIEN 0351000854167 KEN + FANCY
8/4/2023 10.000 NGUYEN THI DUYEN 401059.080423.172306. Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 HO DUY BAO 444730.080423.172250.  
8/4/2023 10.000 VO ANH MINH 069928.080423.172041.  Chuyển khoản
8/4/2023 10.000 NGO NHAT BINH 777408.080423.164649.  
8/4/2023 10.000 TRUONG THI KHANH QUYNH 958527.080423.164442.  Chuyển tiền
8/4/2023 20.000 DINH THI HUONG 403317.080423.163826 Chuyển khoản
8/4/2023 20.000 PHAM VAN LAM  576109.080423.163636.VCB Chuyển khoản
8/4/2023 10.000 PHUNG VAN HIEU PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
38451197085.
Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 NAY H DUI 954631.080423.162550. Chuyển tiền
8/4/2023 2.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 567025.080423.161906. PA
8/4/2023 10.000 VU DINH TRUNG  578441.080423.161825. Chuyển khoản
8/4/2023 10.000 Tran tuan anh 338770.080423.161707.  
8/4/2023 10.000 TRIEU DUC TAI 247692.080423.161125.  
8/4/2023 10.000 NGUYEN THI THANH 800491.080423.160938.  
8/4/2023 10.000 Nguyen Thi Kieu Anh 759196.080423.160414. Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 NGUYEN VAN QUYEN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..38450233891.
 
8/4/2023 10.000 DINH VAN HUAN 455685.080423.155430.  Chuyển khoản
8/4/2023 10.000 HOANG ANH TUAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38449694621.
Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 PHAM DUC TUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38450220707
Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 Nhat 331450.080423.154514.  Chuyển
8/4/2023 10.000 TRAN VAN HOAN 122376.080423.154405. Chuyển khoản
8/4/2023 10.000 DO THI YEN 402591.080423.154358.  
8/4/2023 10.000 DANH SU 1018706366 Chuyển tiền
8/4/2023 20.000 PHAM NHU TRANG 958821.080423.154241.VCB Chuyển khoản
8/4/2023 10.000 NGO THANH HAU 112536.080423.154152.  Chuyển khoản
8/4/2023 10.000 Le Thi Linh  319557.080423.153943 Chuyển khoản
8/4/2023 15.000 tam long nho  313922.080423.153709.  
8/4/2023 10.000 DO THI TRANG 689149.080423.152808.  Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 NGUYEN TRUNG THANH 417584.080423.151829. Chuyển tiền
8/4/2023 20.000 NGUYEN CAO CUONG 274598.080423.151712.  Chuyển khoản
8/4/2023 20.000 NGUYEN VAN DAT 003523.080423.151444.  
8/4/2023 10.000 HO HUONG LY  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..38449122999.
Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 DO NGOC HIEN  994253.080423.151220. Chuyển khoản
8/4/2023 10.000 DINH THI THUY 284987.080423.151219 Chuyển tiền
8/4/2023 20.000 LE VAN DIEU 970730.080423.151122.VCB Chuyển khoản
8/4/2023 10.000 LE THI HANG  629616.080423.151001. Chuyển tiền
8/4/2023 20.000 HUYNH DANG PHUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38448993088.
Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 PHAM MINH NHAT 978311.080423.150808.  
8/4/2023 10.000 TRAN VAN LONG  233671.080423.150750. Chuyển khoản
8/4/2023 10.000 NGUYEN THI YEN NHI 0451000506634 Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 TRAN THI TU THANH 1022459526 Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 TRAN THI ANH TUYET  976193.080423.150733. Chuyển tiền
8/4/2023 20.000 HOANG THI THU 227825.080423.150627.  Chuyển khoản
8/4/2023 10.000 NGUYEN THI BICH NGAN 009259.080423.150546. Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 Pham van thanh 279491.080423.150525.  
8/4/2023 20.000 VANG THI LUU 988266.080423.150417.VCB Chuyển khoản
8/4/2023 10.000 TRAN THI HONG NHUNG  1033054729 Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 750423.080423.150301. Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 Mai  241492.080423.150238. Chuyển tiền
8/4/2023 20.000 THI KIEU MINH 878195.080423.150237.  Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 NGUYEN THI HONG  955236.080423.150206. Chuyển khoản
8/4/2023 10.000 LE CAO VAN 607268.080423.145753.  Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 LU VAN QUANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38449119873
Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 BUI VAN THANH 177873.080423.145450.  Chuyển khoản
8/4/2023 10.000 BUI ANH VU 301000406618  Vi Tre Em Viet Nam
8/4/2023 10.000 NGUYEN THANH LO 9974179780 Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 NGUYEN THI HUE 899723.080423.144326.  
8/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1024159434  
8/4/2023 10.000 Ha quoc thuan 551453.080423.142747.  
8/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 155674.080423.141804. Ck tu thien
8/4/2023 10.000 PHUNG NHAN DUAN 919646.080423.141504.  Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 Dinh van hieu 012960.080423.141350. Vi Tre Em Viet Nam
8/4/2023 10.000 LE HONG PHONG 292127.080423.141242.  
8/4/2023 10.000 NGO THI XUAN HOA 291674.080423.141204. Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 Duong Thi Thanh Thuy 149112.080423.141041. Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 Nguyen Thi Nhu Trang 148274.080423.140749.  
8/4/2023 10.000 PHAM DUC LONG 587223.080423.140736.  Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 BUI VAN BAO  234645.080423.140307. Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 TRUONG QUOC TOAN 971555.080423.140259.  Chuyển khoản
8/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 947185.080423.135630 Ck tu thien
8/4/2023 20.000 NGUYEN CONG LINH 732062.080423.135630.  
8/4/2023 20.000 Ngan 114506.080423.135506.  Chuyển
8/4/2023 10.000 LE HONG PHONG 710318.080423.135331.  
8/4/2023 1 Nguyen Thanh Dat 472979.080423.135226.  
8/4/2023 10.000 NGUYEN THI HOP 0351001218801  
8/4/2023 10.000 LE VU LINH 277117.080423.135030 Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 NGUYEN HAI DUONG 222720.080423.134534 Chuyển tiền
8/4/2023 10.000  LE VAN THUAT  1024260059  
8/4/2023 10.000 TRAN VAN LONG 818511.080423.133506.  
8/4/2023 10.000 Tuyen  076840.080423.133322. Chuyển
8/4/2023 10.000 MA THI NGOC KHANH 1022945336 Ma thi Hong Van ung ho quy vi tre em khuyet tat
8/4/2023 10.000 TRAN NGUYET MINH  551138.080423.132055. Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 Lam Yen Nhi 603790.080423.131621  
8/4/2023 10.000 NGUYEN HUU THANH 590264.080423.131208. Chuyển khoản
8/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 781167.080423.131135. ct
8/4/2023 10.000 Tran Thi My Hoa  034669.080423.130914.  
8/4/2023 10.000 NGUYEN THI BE 785167.080423.130556. Chuyển khoản
8/4/2023 20.000 HUYNH PHAN VINH 748985.080423.130627. Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 LE THI CUC 724945.080423.130414. Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 TIEU THI PHI VAN  711855.080423.130131. Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 NGUYEN VAN TIEN 971221.080423.125021.  
8/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 696242.080423.124944. Ck tu thien
8/4/2023 10.000 Nguyen Tien Bong 508739.080423.124826.  
8/4/2023 10.000 VU DANH TOAN  0341007146849  Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 DAO MINH KHOA 1016615346 Chuyển tiền
8/4/2023 20.000 NGUYEN VAN CUONG  651723.080423.123918. Chuyển khoản
8/4/2023 10.000 PHAM THI THU LOAN 174712.080423.123819. Ck 
8/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 645576.080423.123732.VCB Ung ho
8/4/2023 10.000 VU THI KHANH 629877.080423.123423.  Chuyển khoản
8/4/2023 10.000 LE VAN KHUONG  547646.080423.123238. Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 NGUYEN VAN HAI 645179.080423.122921. Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 NGUYEN THI SINH 006741.080423.122357.  vi tre khuyet tat viet nam
8/4/2023 10.000 VO THI BICH HIEN 615103.080423.122007.  Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 TRAN VAN LONG 658062.080423.121458  
8/4/2023 10.000 NGUYEN NHAN HIEU 546109.080423.121416.  
8/4/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341007087872 Binh thuong
8/4/2023 10.000 NGO THI HONG ANH  340775.080423.121352. Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 TRAN XUAN LINH 339601.080423.120352.  
8/4/2023 10.000 LE HUYNH DUC 429023.080423.120256. Chuyển khoản
8/4/2023 10.000 NGUYEN NGOC CANH 215813.080423.115841. Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 NGUYEN THI HOA  718132.080423.114441. Chuyển tiền
8/4/2023 20.000 LO VAN HONG 366653.080423.114216.VCB Chuyển khoản
8/4/2023 10.000 NGUYEN THI NHA DAM 155199.080423.113509. Chuyển tiền
8/4/2023