Danh ngôn:
Thứ năm, 07/12/2023
TẤM LÒNG HẢO TÂM

Danh sách các nhà hảo tâm (Từ ngày 01/11/2022) đến ngày 07/11/2022)

Cập nhật lúc 14:45 09/11/2022
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm (từ ngày 01/11/2022 đến ngày 07/11/2022)
Quỹ Vì trẻ em Khuyết tật Việt Nam

Vp HN: Số 25 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội
Vp HCM: Số 15 Tú Xương, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp Hồ Chí Minh
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Từ ngày 01/11/2022 đến 07/11/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
1/11/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 045408.011122.225506. Ung ho quy tre em khuyet tat 
1/11/2022 10,000 NGUYEN THI MAI 312476.011122.212424.  
1/11/2022 10,000 PHUNG THI HUONG  913203.011122.211113. Chuyển tiền
1/11/2022 15,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1023283255 bt
1/11/2022 180,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2645783156.
2001.VCB Rewards.
trẻ em khuyết tật
1/11/2022 10,000 NGUYEN THI YEN 869363.011122.210340.  Chuyển khoản
1/11/2022 10,000 Vu Thi Thu Hai  408766.011122.205844. Chuyển tiền
1/11/2022 10,000 Dien  881451.011122.204859. chuyen 
1/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071002764084 trẻ em khuyết tật
1/11/2022 10,000 NGUYEN THANH LAM 587115.011122.195953.  
1/11/2022 100,000 NGUYEN VAN SON  550126.011122.
195910.VCB
Chuyển khoản
1/11/2022 10,000 NGUYEN THI DUNG 1012376831  
1/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 183491.011122.194619.  TRANSFERS 
1/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2645403358.20
01.VCB Rewards.
trẻ em khuyết tật
1/11/2022 10,000 LUONG THI THUYET 430399.011122.192536.  Chuyển khoản
1/11/2022 10,000 Nguyen Thi Thuy Ngoc 421468.011122.192350.  
1/11/2022 10,000 BUI THI HOAI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
31186142577.
 
1/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 159497.011122.183351. TRANSFERS 
1/11/2022 10,000 Phu  636832.011122.183247.  
1/11/2022 10,000 BUI THI HOAI  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.31182165439.
Chuyển tiền
1/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 156914.011122.182549. TRANSFERS 
1/11/2022 10,000 Phu  617847.011122.182201.  
1/11/2022 21,000 LE THI MONG VAN  131804.011122.182115. Chuyển tiền
1/11/2022 10,000 Phu  603520.011122.181350.  
1/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 150114.011122.180345. TRANSFERS 
1/11/2022 10,000 Phu  584247.011122.180324.  
1/11/2022 10,000 THAI KIEU TRANG 287344.011122.175902.  Chuyển khoản
1/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 148368.011122.175824. TRANSFERS 
1/11/2022 10,000 Nguyen thi thuy linh 151066.011122.175832.  
1/11/2022 10,000 PHUNG VAN TAI 279639.011122.175741. Chuyển khoản
1/11/2022 10,000 Phu  572426.011122.175720.  
1/11/2022 1,000 VO THI THANH MAI 0071001010117 TRANSFERS 
1/11/2022 1,000 VO THI THANH MAI 0071001010117 TRANSFERS 
1/11/2022 10,000 VO VAN XUAN  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
31173365075.
Chuyển tiền
1/11/2022 10,000 TRAN VAN TINH  891914.011122.173607. ck từ thiện
1/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 524833.011122.173354. ck từ thiện
1/11/2022 20,000 PHAM THI TIM 707588.011122.173
147.VCB
Chuyển khoản
1/11/2022 20,000 TRAN THI TIEN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..31172664039.
Chuyển tiền
1/11/2022 100,000 NGUYEN PHAN TUYET BANG 0281000612011  Chuyển tiền
1/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 138027.011122.172919. TRANSFERS 
1/11/2022 10,000 Phu  512173.011122.172755.  
1/11/2022 10,000 NGUYEN BUI KHANH LINH 080829.011122.172438. Chuyển khoản
1/11/2022 10,000 PHAM THI THU HIEN 233432.011122.171443. Chuyển tiền
1/11/2022 10,000 NONG THI THAM 687850.011122.165903. Chuyển khoản
1/11/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0051000544864 trẻ em khuyết tật
1/11/2022 10,000 LE BA HUAN 1027371797 ck từ thiện
1/11/2022 20,000 TRAN NHU Y 934098.011122.164840.  
1/11/2022 1,000 TRUONG QUOC SU 1032406689 TRANSFERS 
1/11/2022 1,000 TRUONG QUOC SU 1032406689 TRANSFERS 
1/11/2022 1,000 TRUONG QUOC SU 1032406689 TRANSFERS 
1/11/2022 1,000 TRUONG QUOC SU 1032406689 TRANSFERS 
1/11/2022 10,000 BUI THI HANH  814047.011122.164006. Chuyển khoản
1/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 117050.011122.163734. TRANSFERS 
1/11/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH  115806.011122.163427. Chuyển khoản
1/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 113384.011122.162751. TRANSFERS 
1/11/2022 10,000 Phu  376928.011122.162410.  
1/11/2022 10,000 NGUYEN THI THUY NGAN 810413.011122.161816.  
1/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 106138.011122.160922. TRANSFERS 
1/11/2022 10,000 Phu  339918.011122.160611.  
1/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 691576.011122.15
5131.VCB
ck từ thiện
1/11/2022 10,000 VO THI KIEU  783501.011122.154926. Chuyển tiền
1/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 097726.011122.154816. TRANSFERS 
1/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 069474.011122.153727. ck từ thiện
1/11/2022 20,000 Nguyen thi bich huyen 825813.011122.1
53705.VCB
 
1/11/2022 10,000 HA QUOC CHIEN 535229.011122.152458. Chuyển tiền
1/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 087358.011122.152228. TRANSFERS 
1/11/2022 10,000 Phu  247245.011122.152230.  
1/11/2022 1,000 NGUYEN HIEN GIA BAO 1032273640 TRANSFERS 
1/11/2022 10,000 Phu  224592.011122.151136.  
1/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 074387.011122.145057. TRANSFERS 
1/11/2022 10,000 Phu  182603.011122.145043.  
1/11/2022 10,000 VU TRUNG QUANG 008055.011122.144844.  
1/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 072409.011122.144557. TRANSFERS 
1/11/2022 1,000 NGUYEN HIEN GIA BAO 1032273640 TRANSFERS 
1/11/2022 10,000 NGUYEN THI TRUC LY 297428.011122.143619. Chuyển tiền
1/11/2022 10,000 VANG THI SUA 990201.011122.143241. Chuyển khoản
1/11/2022 10,000 Phu  141063.011122.142910.  
1/11/2022 10,000 DO THI THU LAN  129389.011122.142303. Chuyển khoản
1/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 062917.011122.142002. TRANSFERS 
1/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 057660.011122.140252. TRANSFERS 
1/11/2022 10,000 NGUYEN THI MAI HUONG  001226.011122.135218. Chuyển khoản
1/11/2022 10,000 HOANG THI KIM OANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.31140874414.
Chuyển tiền
1/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 054432.011122.135137. TRANSFERS 
1/11/2022 1,000 NGUYEN HIEN GIA BAO 1032273640 TRANSFERS 
1/11/2022 10,000 LE THI HIEN 748577.011122.134148.  
1/11/2022 10,000 NGUYEN THI DOI  935245.011122.133506. Chuyển khoản
1/11/2022 10,000 Vang thi say 920900.011122.133124.  
1/11/2022 10,000 le thanh ti PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..31136557931.
 
1/11/2022 10,000 Phu  037596.011122.132820.  
1/11/2022 10,000 LUU THI KHANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..31136048358.
Chuyển tiền
1/11/2022 20,000 NGHIEM THI DUNG  788911.011122.132
308.VCB
Chuyển khoản
1/11/2022 20,000 NGUYEN THI DIEU  453500.011122
.131733.VCB
Chuyển khoản
1/11/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 045732.011122.131703.  TRANSFERS 
1/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 045593.011122.131627. TRANSFERS 
1/11/2022 10,000 NGUYEN THI HOA 0361000292979 Nguyen xuan Khuong
1/11/2022 10,000 nguyen thi ly 100584.011122.130454. Chuyển tiền
1/11/2022 20,000 VO THI HONG  686942.011122.1
30446.VCB
Chuyển khoản
1/11/2022 1 TRAN THI NGOC QUY 369734.011122.130052.  
1/11/2022 10,000 HOANG THI NHU 620758.011122.124932. Chuyển khoản
1/11/2022 10,000 tuan PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
31132247091.
 
1/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 033495.011122.122740. TRANSFERS 
1/11/2022 10,000 LE THI KHANH HOA PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.31129484905.
Chuyển tiền
1/11/2022 21,000 NGUYEN THI LE THI  802970.011122.121747. Chuyển tiền
1/11/2022 10,000 VI VAN DOAT 976107.011122.121500. Chuyển tiền
1/11/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0071001066183 ung ho cac em
1/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 027045.011122.120436. TRANSFERS 
1/11/2022 10,000 HUYNH TIEU MY  572755.011122.120413. Chuyển tiền
1/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 023921.011122.115423. TRANSFERS 
1/11/2022 20,000 DINH THI BU 056917.011122.1
14736.VCB
Chuyển khoản
1/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 021282.011122.114639. TRANSFERS 
1/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 019564.011122.114138. TRANSFERS 
1/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 017061.011122.113400. TRANSFERS 
1/11/2022 10,000  LUU TAN PHAT 166393.011122.113314.  
1/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 016404.011122.113208. TRANSFERS 
1/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 164356.011122.113038. ck từ thiện
1/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 015378.011122.112900. TRANSFERS 
1/11/2022 1,000 TRAN MINH LONG 9586578457 TRANSFERS 
1/11/2022 1,000 TRAN MINH LONG 9586578457 TRANSFERS 
1/11/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 016996.011122.112559. aa
1/11/2022 10,000 PHAN THI QUYNH TRANG 349363.011122.112247. Chuyển khoản
1/11/2022 10,000 LE HUU HUNG  170235.011122.111849. ck
1/11/2022 10,000 NGUYEN THI THU OANH  0041000305087  Chuyển tiền
1/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 006468.011122.110400. TRANSFERS 
1/11/2022 10,000 HOANG THI IM  560814.011122.105818. Chuyển tiền
1/11/2022 10,000 LE THI QUYNH 767159.011122.104231. Chuyển tiền
1/11/2022 10,000 TRIEU THI THAO 0821000193927 Chuyển tiền
1/11/2022 10,000 DINH THI NGOC LAN  390170.011122.103000. Chuyển tiền
1/11/2022 10,000 NGUYEN THI MINH CHAU 036464.011122.101954. Chuyển khoản
1/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 987317.011122.101156. TRANSFERS 
1/11/2022 1,000 TRUONG NGOC MINH THU  0441000776657  TRANSFERS 
1/11/2022 1,000 TRUONG NGOC MINH THU  0441000776657  TRANSFERS 
1/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 981946.011122.095756. TRANSFERS 
1/11/2022 10,000 Phu  291933.011122.095609.  
1/11/2022 10,000 HUYNH PHI LONG  394527.011122.093747. ck từ thiện
1/11/2022 10,000 TRAN VAN HIEU  798072.011122.093153. Chuyển tiền
1/11/2022 10,000 le huu hau 797930.011122.093117.  
1/11/2022 10,000 NGUYEN THI KIM 756879.011122.092118.  Chuyển khoản
1/11/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
1/11/2022 10,000 NGUYEN THI LY 597536.011122.084356.  
1/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 956403.011122.084221. TRANSFERS 
1/11/2022 10,000 Phu  146325.011122.084047.  
1/11/2022 10,000 NGUYEN THI TIEU KHUE 037960.011122.083818. Chuyển tiền
1/11/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 447121.011122.081333. ung ho
1/11/2022 300,000 NGUYEN PHAN THANH NGAN  0471000021786  TRANSFERS 
1/11/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1015299873 kha
1/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 933515.011122.065307. TRANSFERS 
1/11/2022 10,000 Phu  032398.011122.065312.  
1/11/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 933436.011122.065224. TRANSFERS 
1/11/2022 1,000 NGUYEN HIEN GIA BAO 1032273640 TRANSFERS 
1/11/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH  933280.011122.065056. Chuyển khoản
1/11/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9965822911 bnh thng
1/11/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 213510.011122.060853.  
1/11/2022 300,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019286205 LNL.
2/11/2022 100,000 NGUYEN KIM NGAN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..31394429996.
Chuyển tiền
2/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1021814712 tre em khuyet tat
2/11/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0031000359732 Ung ho thang 11
2/11/2022 10,000 NGUYEN VAN NGOAN 258627.021122.213544.  Chuyển khoản
2/11/2022 20,000 HO THI THUY LINH 632393.021122.202617. Chuyển tiền
2/11/2022 10,000 NGUYEN THI HUE LAM 1020788375 NGUYEN Thi hoa hong
2/11/2022 10,000 LE THI THUY LINH  0281000973308 Chuyển tiền
2/11/2022 10,000 LE THI PHUONG 1015152181 TRAN BA HA ck
2/11/2022 10,000 LE THI PHUONG 1015152181 TRAN BA HA ck
2/11/2022 10,000 NGUYEN HOANG DUC MY 174704.021122.194106.I Chuyển tiền
2/11/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0411000998541 ung ho tre em khuyet tat
2/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 477372.021122.184824. TRANSFERS 
2/11/2022 10,000 Phu  655691.021122.184655.  
2/11/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181002236280 trẻ em khuyết tật
2/11/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003391498 trẻ em khuyết tật
2/11/2022 10,000 Doan thi truc ly 817242.021122.184447.  
2/11/2022 10,000 TON DIEM TRANG 055384.021122.184141.  
2/11/2022 10,000 NGUYEN THI THUONG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
31365702548.
Chuyển tiền
2/11/2022 10,000 Ly  775170.021122.182905. chuyen
2/11/2022 20,000 NGUYEN THI BE 149054.021122.1
82229.VCB
Chuyển khoản
2/11/2022 20,000 NGUYEN ANH TU 970266.021122.181509.  
2/11/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 465528.021122.180841. TRANSFERS 
2/11/2022 10,000 PHUNG NGOC PHA 167332.021122.180820.  Chuyển tiền
2/11/2022 30,000 DO THI THU OANH 463390.021122.180113.d Chuyển khoản
2/11/2022 10,000 HO THI THANH TAM 097705.021122.175615. Chuyển tiền
2/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 458047.021122.174506. TRANSFERS 
2/11/2022 10,000 Phu  539221.021122.174401.  
2/11/2022 21,000 VO THI UT TRAM 0081001273929  Chuyển tiền
2/11/2022 10,000 NGUYEN LE KHANH HUYEN 674637.021122.171805.  Chuyển khoản
2/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 446178.021122.171010. TRANSFERS 
2/11/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 443360.021122.170300. TRANSFERS 
2/11/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 442350.021122.170028. TRANSFERS 
2/11/2022 10,000 Nguyen Van Lam 844834.021122.165652.  
2/11/2022 10,000 BUI THI HUYEN  836482.021122.165524. Chuyển khoản
2/11/2022 10,000 CHAU THI TUYET KHA 9896450289 Chuyển tiền
2/11/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 432305.021122.163614. TRANSFERS 
2/11/2022 10,000 NGUYEN THU TRANG 750109.021122.163344. Chuyển khoản
2/11/2022 10,000 LE THI TUYET SUONG  733652.021122.162921. Chuyển tiền
2/11/2022 10,000 LAI THI THANH THAO 685542.021122.162847. Chuyển khoản
2/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 424777.021122.161605. TRANSFERS 
2/11/2022 10,000 Phu  351812.021122.161510.  
2/11/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 424203.021122.161442. TRANSFERS 
2/11/2022 10,000 Phu  337289.021122.160823.  
2/11/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 419578.021122.160314. TRANSFERS 
2/11/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 418933.021122.160144. TRANSFERS 
2/11/2022 10,000 nguyen dang hung 472766.021122.154821.  
2/11/2022 10,000 tran kim ngoc PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..31342743202.
 
2/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 413758.021122.154832. TRANSFERS 
2/11/2022 10,000 Phu  293614.021122.154800.  
2/11/2022 10,000 Phu  288374.021122.154533.  
2/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1028454903 bình thường
2/11/2022 20,000 BUI THI BE THI  571287.021122.154
251.VCB
Chuyển khoản
2/11/2022 10,000 LE THI PHUONG 1015152181 Do Van Nam ct
2/11/2022 10,000 NGUYEN QUANG BAO  996170.021122.153706. Chuyển tiền
2/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 409171.021122.153547. TRANSFERS 
2/11/2022 10,000 Phu  263678.021122.153402.  
2/11/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 405704.021122.152620. TRANSFERS 
2/11/2022 10,000 Ngo Viet Quoc Khanh 177322.021122.152218.  
2/11/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1030640814 kho khan
2/11/2022 250,000 Nguyen Tran Hoang Lam 9707333333  
2/11/2022 250,000 Nguyen Khai Anh3 9707333333  
2/11/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 910364.021122.151202. Hanh phuc
2/11/2022 10,000 TRINH THI THU THUY 0501000215974  ck từ thiện
2/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 263852.021122.150709. ck từ thiện
2/11/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 397096.021122.150340. TRANSFERS 
2/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 395298.021122.145838. TRANSFERS 
2/11/2022 10,000 Phu  188721.021122.145729.  
2/11/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 392829.021122.145156. TRANSFERS 
2/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 391869.021122.144911. TRANSFERS 
2/11/2022 10,000 NGUYEN THI KIM PHU  117854.021122.144857. Chuyển tiền
2/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 388573.021122.143931. TRANSFERS 
2/11/2022 10,000 Phu  151676.021122.143750.  
2/11/2022 10,000 LE THI THUY  915099.021122.143629. Chuyển khoản
2/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 387093.021122.143511. TRANSFERS 
2/11/2022 10,000 Phu  139778.021122.143118.  
2/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 385629.021122.143101. TRANSFERS 
2/11/2022 10,000 Tran thi thao 090062.021122.142952.  
2/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 383750.021122.142523. TRANSFERS 
2/11/2022 10,000 Phu  128943.021122.142520.  
2/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 382775.021122.142237. TRANSFERS 
2/11/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH  382429.021122.142145. Chuyển khoản
2/11/2022 10,000 BUI THI THUY DUNG 751121.021122.142112.  
2/11/2022 10,000 NGUYEN ANH TUAN  0841000075747 Chuyển tiền
2/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 381419.021122.141841. TRANSFERS 
2/11/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH  381066.021122.141737. Chuyển khoản
2/11/2022 10,000 Ha cam ly 495666.021122.141107.  
2/11/2022 10,000 TRINH DANG XUAN 700260.021122.140328.  
2/11/2022 10,000 PHAN THI QUYNH TRANG  955736.021122.135730. Chuyển khoản
2/11/2022 10,000 DINH THI NGUYET THU  314781.021122.134655. Chuyển tiền
2/11/2022 10,000 BUI THI KIM THOA 0351000633250   
2/11/2022 10,000 LIEU VIEN DIEU 640920.021122.134011. Chuyển tiền
2/11/2022 10,000 NGUYEN THI MAI XUAN 638838.021122.133938.  
2/11/2022 20,000 LU THI ANH 999243.021122.
133639.VCB
Chuyển khoản
2/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 367388.021122.133351. TRANSFERS 
2/11/2022 10,000 NGUYEN VAN DINH  617737.021122.133031. Chuyen tien tu thien
2/11/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH  366152.021122.132914. Chuyển khoản
2/11/2022 10,000 LY A PHU 610494.021122.132659.  
2/11/2022 10,000 TRUONG THI LIEN 1027149628 Chuyển tiền
2/11/2022 10,000 LE THI PHUONG 1015152181 Tran Linh Dan
2/11/2022 10,000 NGUYEN THI TIEM  574871.021122.131754. Chuyển tiền
2/11/2022 10,000 NONG THI MINH KHUE  628999.021122.131606. Chuyển khoản
2/11/2022 10,000 THI KIM PHUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.31317878002.
Chuyển tiền
2/11/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 668803.021122.125202. Chuyển tiền
2/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 356701.021122.125127. TRANSFERS 
2/11/2022 20,000 HOANG VAN VANG 242657.021122.125
042.VCB
Chuyển khoản
2/11/2022 10,000 DANG THI NHUNG  699787.021122.124829. Chuyển khoản
2/11/2022 10,000 DO THUY LINH 682224.021122.124352. Chuyển khoản
2/11/2022 20,000 HOANG VAN HUAN 120790.021122.123
200.VCB
Chuyển khoản
2/11/2022 10,000 NGUYEN THI KIM DUNG 609007.021122.122632.  Chuyển khoản
2/11/2022 10,000 vo thi hong nga 748622.021122.122502.  
2/11/2022 50,000 NGUYEN THI LIEU NGUYET 571604.021122.122137. Chuyển tiền
2/11/2022 10,000 DO THI TUYET MAI 878897.021122.121505.  
2/11/2022 10,000 HOANG VAN RU 867492.021122.121057. Chuyển tiền
2/11/2022 10,000 THAI THI HUONG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.31313243050.
Chuyển tiền
2/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..31313412547.
ck từ thiện
2/11/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 656452.021122.120813. Ung ho quy khuyet tat tre em 
2/11/2022 10,000 LUU BICH TRAM 670854.021122.120610.  
2/11/2022 10,000 DO VAN NAM 1026874954 ck từ thiện
2/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 343214.021122.120230. TRANSFERS 
2/11/2022 10,000 NGUYEN THANH DUONG 828506.021122.115826.  
2/11/2022 10,000 Phu  633249.021122.115534.  
2/11/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017920522 A
2/11/2022 10,000 TRAN THI MONG CHI  0631000520596 Chuyển tiền
2/11/2022 10,000 DUONG THI LINH 591695.021122.114948.  Chuyển tiền
2/11/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0491000029929 ung ho quy
2/11/2022 10,000 VU THI MAI  214433.021122.113305. Chuyển khoản
2/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 029698.021122.113021. ck từ thiện
2/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 112437.021122.104534. ck từ thiện
2/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 001190.021122.104525. ck từ thiện
2/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 933803.021122.102956. ck từ thiện
2/11/2022 10,000 NGUYEN KIEN NAM 0331000507780 Chuyển tiền
2/11/2022 10,000 Le thi my chung 893446.021122.102035.  
2/11/2022 20,000 NGUYEN PHAT DAT PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
31299128967.
Chuyển tiền
2/11/2022 10,000 Nguyen Thi Thao  149108.021122.102059. Chuyển tiền
2/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 300798.021122.100641. TRANSFERS 
2/11/2022 10,000 Pham Thu Hien 140654.021122.100455. Chuyển tiền
2/11/2022 10,000 Tran Thi Mai 136722.021122.095710. Chuyển tiền
2/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 292400.021122.094649. TRANSFERS 
2/11/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ IBVCB.2646976145
.2001.VCB Rewards.
ung ho Quy vi tre em khuyet tat
2/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 290818.021122.094211. TRANSFERS 
2/11/2022 10,000 Phu  368433.021122.094202.  
2/11/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
2/11/2022 10,000 Phu  336301.021122.092457.  
2/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 282269.021122.091603. TRANSFERS 
2/11/2022 10,000 Phu  310772.021122.091027.  
2/11/2022 10,000 Phu  298316.021122.090310.  
2/11/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
2/11/2022 10,000 LA THI LAN PHUONG  519460.021122.083437. Chuyển khoản
2/11/2022 3,000,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 822774.021122.083510. Ung Ho Tre Em Ngheo Khuyet Tat
2/11/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109 m
2/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 263617.021122.081021. TRANSFERS 
2/11/2022 10,000 Phu  219910.021122.080901.  
2/11/2022 10,000 Phu  166811.021122.070444.  
2/11/2022 1,000 NGUYEN HIEN GIA BAO 1032273640 TRANSFERS 
2/11/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH  252470.021122.070258. Chuyển khoản
2/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 252347.021122.070215. TRANSFERS 
2/11/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 252362.021122.070215. TRANSFERS 
2/11/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 245434.021122.065050.  
2/11/2022 20,000 Y PHONG 171334.021122.064413. Chuyển tiền
2/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003468597 gip do tre em
2/11/2022 5,402 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2646122679.200
1.VCB Rewards.
bình thường
3/11/2022 140,000 NGUYEN THANH HUY  158015.031122.221454. Chuyển tiền
3/11/2022 20,000 QUANG THI CHUM 791981.031122.2
11311.VCB
 
3/11/2022 10,000 LE THI QUYEN  901565.031122.204719. Chuyển tiền
3/11/2022 10,000 NGUYEN VAN TUAN 1022082141 chuyen
3/11/2022 10,000 CHAU THUY HANG 1029200237 Chuyển tiền
3/11/2022 10,000 Nguyen thi Nga 514571.031122.201404.  
3/11/2022 50,000 HUYNH THI KIM UYEN  1031992685 Chuyển tiền
3/11/2022 20,000 PHAM THANH HAI 0141000860457  
3/11/2022 10,000 NGUYEN THI NU 0591001851147 Chuyển tiền
3/11/2022 10,000 DIEU THI KIM ANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..31518513470.
Chuyển tiền
3/11/2022 10,000 DUONG CHI DUONG 1031488366 ck từ thiện
3/11/2022 10,000 NGUYEN VAN LAM  602981.031122.184437. Chuyển tiền
3/11/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1012590850 vi tre em
3/11/2022 10,000 THACH MINH QUI  330357.031122.182145. Chuyển khoản
3/11/2022 9,200 VO VAN ANH 132731.031122.180444. Chuyển tiền
3/11/2022 10,000 HOANG THI NGHIEM 897323.031122.175840. Chuyển tiền
3/11/2022 10,000 PHAN THI QUYNH TRANG  843522.031122.175115. Chuyển khoản
3/11/2022 20,000 TU DUC QUANG 869906.031122.175107.  
3/11/2022 10,000 TRAN MAI HUE  117121.031122.174205. Chuyển khoản
3/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 759203.031122.173908. TRANSFERS 
3/11/2022 10,000 Phu  518735.031122.173814.  
3/11/2022 10,000 Phu  498866.031122.172831.  
3/11/2022 10,000 Pham Minh Duc PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
31514791347.
 
3/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 755124.031122.172709. TRANSFERS 
3/11/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0301000312332 ung ho quy
3/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 753955.031122.172354. TRANSFERS 
3/11/2022 10,000 DUONG THI BE 1032031963 Chuyển tiền
3/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 753556.031122.172236. TRANSFERS 
3/11/2022 10,000 Phu  487237.031122.172242.  
3/11/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH  752062.031122.171810. Chuyển khoản
3/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 752054.031122.171808. TRANSFERS 
3/11/2022 10,000 Phu  477548.031122.171759.  
3/11/2022 10,000 NGUYEN THI MAI HUONG  851476.031122.165622. Chuyển khoản
3/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 500781.031122.164550. ck từ thiện
3/11/2022 10,000 NGUYEN DINH THUY TIEN  491531.031122.164401. Chuyển khoản
3/11/2022 10,000 NGUYEN TRONG CUONG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
31513478466.
Chuyển tiền
3/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 733177.031122.162854. TRANSFERS 
3/11/2022 10,000 VO THI XUAN DIEU PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.31512013804.
 
3/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 616452.031122.161359. ck từ thiện
3/11/2022 10,000 NGUYEN THI ANH NGOC 1012792723 Chuyển tiền
3/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 723909.031122.160551. TRANSFERS 
3/11/2022 10,000 Phu  320963.031122.160246.  
3/11/2022 1,000 NGUYEN HIEN GIA BAO 1032273640 TRANSFERS 
3/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 661880.031122.155321. ck tu thien
3/11/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 719256.031122.155301. TRANSFERS 
3/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 714549.031122.153948. TRANSFERS 
3/11/2022 10,000 Phu  269498.031122.153802.  
3/11/2022 10,000 TRUONG THI TIEN 651662.031122.153203. Chuyển tiền
3/11/2022 10,000 Phu  249755.031122.152828.  
3/11/2022 10,000 CAO THIM YLE 358323.031122.152459.  
3/11/2022 20,000 VO CHI DAI 826741.031122.152
346.VCB
Chuyển khoản
3/11/2022 10,000 LE THE PHI 274760.031122.150825.  Chuyển khoản
3/11/2022 1,400 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1032526339 khong co gi nhieu dau a
3/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 216568.031122.145644.t ANG cac em nho
3/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0361001706833 khuyet tat vn
3/11/2022 10,000 LE THI THOA  118230.031122.143514. Chuyển khoản
3/11/2022 20,000 Dang Thi Huong Sen 142310.031122.143302.  
3/11/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC TUYET 581918.031122.142447. ck
3/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 369532.031122.142246. ck từ thiện
3/11/2022 10,000 NGUYEN THI PHUC MAI 0291000290736 Chuyển tiền
3/11/2022 20,000 HA DINH MINH 579117.031122.142025.  
3/11/2022 10,000 NGUYEN THI TAM 0351000668461 Chuyển tiền
3/11/2022 10,000 VU THANH HUU 700229.031122.141029.  Chuyển tiền
3/11/2022 10,000 DANG THI CHAU ANH  999206.031122.140813. Chuyển khoản
3/11/2022 20,000 DINH THI CHAM 329162.031122.140
849.VCB
 
3/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0361001706833 kho khan
3/11/2022 10,000 NGUYEN NGOC THANH TAT  101754429 Chuyển tiền
3/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9344165233 quy tre em khuyet tat
3/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 961895.031122.135917. tran Thi tuyet diem
3/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 676673.031122.134621. TRANSFERS 
3/11/2022 20,000 HOANG THI LAN 921164.031122.
134521.VCB
Chuyển khoản
3/11/2022 20,000 KON SO K DOAN  080098.031122.13
3120.VCB
Chuyển khoản
3/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 672101.031122.132842. TRANSFERS 
3/11/2022 10,000 Phu  036342.031122.132822.  
3/11/2022 10,000 NGUYEN THANH THAO PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
31495770806.
Chuyển tiền
3/11/2022 10,000 TRAN THI ANH TUYET  0281000624445 Chuyển tiền
3/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 785684.031122.131250. ck từ thiện
3/11/2022 10,000 TRAN MY PHUONG 604834.031122.131120.  
3/11/2022 10,000 NGUYEN THI DIEM MY  410756.031122.130555. Chuyển tiền
3/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 665951.031122.130140. TRANSFERS 
3/11/2022 10,000 NGUYEN XUAN SON 1017001259 Chuyển tiền
3/11/2022 10,000 Phu  712006.031122.130000.  
3/11/2022 10,000 LE THI CHIEN SHGD:10002749
.DD:221103
995222110354579  LUU NGOC QUAN Chuyen tien
3/11/2022 10,000 LE NGOC SON  520503.031122.125551. Chuyển tiền
3/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 694731.031122.124829. ck từ thiện
3/11/2022 10,000 VU THI MAI DUNG  643484.031122.123533. Chuyển khoản
3/11/2022 10,000 PHAN THANH HIEN 1026178597 Chuyển tiền
3/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 656240.031122.122053. TRANSFERS 
3/11/2022 10,000 Phu  647006.031122.121807.  
3/11/2022 10,000  BUI THI VI  524393.031122.121552. Chuyển tiền
3/11/2022 1,000 NGUYEN XUAN TRUONG 0011004149191 Ung ho
3/11/2022 20,000 ly thi thuy hang 206611.031122.121346.  Chuyển tiền
3/11/2022 10,000 NGUYEN THI HOA  1012972332 Chuyển tiền
3/11/2022 10,000 BUI THI NGOC ANH 381226.031122.121150. Chuyển khoản
3/11/2022 20,000 NGUYEN KHAC MINH  0341007162991 Chuyển tiền
3/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 651600.031122.120352. TRANSFERS 
3/11/2022 10,000 Phu  620813.031122.120302.  
3/11/2022 20,000 LE NGUYEN TUYEN 485683.031122.120206.L  
3/11/2022 10,000 Phu  610327.031122.115710.  
3/11/2022 20,000 LE THI BICH TUYEN  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.31483764102.
Chuyển tiền
3/11/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 546709.031122.112339.  Ung ho quy tre em khuyet tat
3/11/2022 10,000 THI GOA  243136.031122.111448. Chuyển khoản
3/11/2022 10,000 NGUYEN THI HONG SEN 951618.031122.111300. Chuyển tiền
3/11/2022 10,000 DINH THI MY LINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
31479411727.
 
3/11/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 469313.031122.104432. Hy vong cua tuong lai 
3/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 624405.031122.104150. TRANSFERS 
3/11/2022 20,000 LE MINH CHAU EM  054948.031122.103659. Chuyển khoản
3/11/2022 1,000 NGUYEN TAN HUNG  822496.031122.103540. Chuyển tiền
3/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 622141.031122.103507. TRANSFERS 
3/11/2022 10,000 Phu  450642.031122.103511.  
3/11/2022 20,000 NGUYEN THANH DUONG 804678.031122.103033.  
3/11/2022 20,000 KHUONG THI HUONG QUYNH 178405.031122.10
2938.VCB
Chuyển khoản
3/11/2022 10,000 Nguyen Thi My Tien  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..31474818868.
ck tien tu thien
3/11/2022 10,000 Tran Thi Kim Viet 929212.031122.101130.  
3/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 613728.031122.101044. TRANSFERS 
3/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 609923.031122.100023. TRANSFERS 
3/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 605812.031122.094839. TRANSFERS 
3/11/2022 10,000 Phu  357159.031122.094739.  
3/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 602587.031122.093926. TRANSFERS 
3/11/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH  602037.031122.093749. Chuyển khoản
3/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 601111.031122.093516. TRANSFERS 
3/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 599166.031122.092958. TRANSFERS 
3/11/2022 2,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1032180227 Cho tre em bi khuyet tat
3/11/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
3/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 580617.031122.083144. TRANSFERS 
3/11/2022 10,000 Phu  226682.031122.083042.  
3/11/2022 1,000 NGUYEN VAN LINH  0731000608142  NGUYEN VAN LINH my luc ngan
3/11/2022 50,000 DANG THI THUY 1017218546 Chuyển tiền
3/11/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 341547.031122.075139.  
3/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000473739 jssjsjsk
3/11/2022 1,000 NGUYEN HIEN GIA BAO 1032273640 TRANSFERS 
3/11/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 562788.031122.065734. TRANSFERS 
3/11/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH  562655.031122.065632. Chuyển khoản
3/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 562656.031122.065632. TRANSFERS 
3/11/2022 10,000 Phu  143410.031122.065603.  
3/11/2022 1,000 TRUONG QUOC SU 1032406689 TRANSFERS 
3/11/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0561003837432 trẻ em khuyết tật
4/11/2022 235,492 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 012903.041122.220407.  Mua thu cua Shoppi va moi nguoi ung ho
4/11/2022 10,000 PHAM THI QUYNH  529100.041122.211852. Chuyển tiền
4/11/2022 10,000 NGUYEN THI BE 564118.041122.210255. Chuyển tiền
4/11/2022 10,000 Nguyen phuong thuy  904524.041122.204932.  
4/11/2022 10,000 NGUYEN THI KIM NGUYEN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..31564150395.
Chuyển tiền
4/11/2022 20,000 TRAN THI HONG 294630.041122.
202454.VCB
Chuyển khoản
4/11/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1029119118 hehe
4/11/2022 10,000 TANG A UNG 1029449100 Chuyển tiền
4/11/2022 20,000 NGUYEN THI THEU 668191.041122.
194108.VCB
Chuyển khoản
4/11/2022 20,000 NGUYEN THI NHUNG 257282.041122.
193417.VCB
Chuyển khoản
4/11/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000688399 tre khuyet tat
4/11/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003469763  ck
4/11/2022 10,000 NGUYEN VU THUY VI 924837.041122.190039. Chuyển tiền
4/11/2022 20,000  Nguyen Thi Trang Dai 073705.041122.190021
.ZP692V4MMBR1
 
4/11/2022 10,000 PHAN CONG TRUNG  0071000954890 Chuyển tiền
4/11/2022 10,000 BUI VAN PHUC 305118.041122.182112. Chuyển khoản
4/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 096278.041122.182004. TRANSFERS 
4/11/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH  095243.041122.181639. Chuyển khoản
4/11/2022 10,000 LU VAN NGHIEP  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
31557890852.
ck từ thiện
4/11/2022 10,000 CAO THI HONG LINH 571667.041122.174606. Chuyển tiền
4/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 075558.041122.172114. TRANSFERS 
4/11/2022 1,002 NGUYEN HIEN GIA BAO 1032273640 TRANSFERS 
4/11/2022 20,000 TRAN THI THINH 759380.041122.1
71239.VCB
Chuyển khoản
4/11/2022 1,001 NGUYEN HIEN GIA BAO 1032273640 TRANSFERS 
4/11/2022 20,000 VI THI DANH 018567.041122
.164338.VCB
 
4/11/2022 10,000 TRUONG THI NGOC MAI  0501000185564  
4/11/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 782319.041122.160851. ung ho quy vi tre em khuyet tat viet nam
4/11/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9964386822 trẻ em khuyết tật
4/11/2022 10,000 Phu  311118.041122.154655.  
4/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 034603.041122.154323. TRANSFERS 
4/11/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH  034255.041122.154232. Chuyển khoản
4/11/2022 21,000  LAI THI THIEM 0351000290663  tu thien tre em khuyet tat
4/11/2022 10,000 NGUYEN THI MINH HUE 0281000474465 Chuyển tiền
4/11/2022 10,000 NGO THI KIM THOA  022539.041122.151248. Chuyển khoản
4/11/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001759179 NVVP
4/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 020158.041122.150702. TRANSFERS 
4/11/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH  019046.041122.150403. Chuyển khoản
4/11/2022 10,000 Phu  216483.041122.150404.  
4/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 017867.041122.150046. TRANSFERS 
4/11/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH  017202.041122.145850. Chuyển khoản
4/11/2022 10,000 Phu  197449.041122.145458.  
4/11/2022 10,000 DUONG THI KIEU NHU  935696.041122.145045. Chuyển tiền
4/11/2022 20,000 LE THI THANH HANG 794160.041122.144820. Chuyển tiền
4/11/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ IBVCB.2656397119.
2001.VCB Rewards.
Dong gop quy chung
4/11/2022 10,000 TANG XAM MUI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.31549285915.
Chuyển tiền
4/11/2022 10,000 VANG THI DINH 869139.041122.143020. Chuyển tiền
4/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 005616.041122.142823. TRANSFERS 
4/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 999295.041122.141121. TRANSFERS 
4/11/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH  997813.041122.140647. Chuyển khoản
4/11/2022 10,000 LE VAN THANH 783078.041122.140240.  Chuyển tiền
4/11/2022 10,000 LE THI THUY  307723.041122.134937. chuyen khoan ung ho tre em khuyet tat
4/11/2022 10,000 TRAN THI DUYEN  493799.041122.134408. Chuyển tiền
4/11/2022 10,000 CAO VAN VU SHGD:10009084.
DD:221104.
ck từ thiện
4/11/2022 20,000 PHAM THI ANH  301226.041122.1
32821.VCB
Chuyển khoản
4/11/2022 20,000 VUONG THI SINH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.31546326440.
 
4/11/2022 20,000 NGUYEN HUONG GIANG 262462.041122.1
31102.VCB
Chuyển khoản
4/11/2022 10,000 NGUYEN THI CUC 0351001196436   
4/11/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0481000842413 vi tre em khuyet tat
4/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 143754.041122.125704. Qui vi tre em khuyet tat Viet Nam
4/11/2022 10,000 LE THI CAM TU  337170.041122.125234. Chuyển khoản
4/11/2022 10,000 PHAM THI NGUYET PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..31546210583.
 
4/11/2022 10,000 Ha thi cam ly 626828.041122.125241.  
4/11/2022 10,000 TRAN VAN HOANG 545363.041122.124641.  
4/11/2022 10,000 LE NHAT LINH  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.31546209136.
Chuyển tiền
4/11/2022 50,000 NGO THI THU PHUONG 143649.041122.124445. Chuyển khoản
4/11/2022 10,000 Do Thi Thuy  810494.041122.123836. Chuyển tiền
4/11/2022 10,000 Nguyen Thi Huan 137165.041122.123557. Chuyển tiền
4/11/2022 10,000 LE THI HUONG  0691007400309 Chuyển tiền
4/11/2022 10,000 LUONG VAN THAN  923986.041122.123113. Chuyển tiền
4/11/2022 1,000 TRUONG QUOC SU 1032406689 TRANSFERS 
4/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 971340.041122.122802. TRANSFERS 
4/11/2022 10,000 DOAN THI NGA 092075.041122.122544. Chuyển khoản
4/11/2022 10,000 TRAN THI KIM NGAN 751627.041122.122358.  
4/11/2022 10,000 Phu  639917.041122.122338.  
4/11/2022 10,000 Nguyen duy khanh 132002.041122.122034.  
4/11/2022 20,000 VU QUYNH TRANG  218923.041122.121406. Chuyển khoản
4/11/2022 10,000 Phu  620607.041122.121219.  
4/11/2022 10,000 HA VAN CUONG  198696.041122.120826. Chuyển khoản
4/11/2022 20,000 LUONG THI KIM NGOC  194773.041122.120723. Chuyển khoản
4/11/2022 10,000 NGUYEN THI ANH NGOC 1012792723 Chuyển tiền
4/11/2022 10,000 NGUYEN THI TINH 0731000910674  Chuyển tiền
4/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0711000317521 tre em quyet tat
4/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 141238.041122.115338. ck từ thiện
4/11/2022 10,000 Nguyen van xuan  585319.041122.115248.  
4/11/2022 10,000 TRAN THI MY PHUONG 9334141400 Chuyển tiền
4/11/2022 10,000 NGUYEN VAN NAM 1019815791 ck từ thiện
4/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 544337.041122.113144. Chuyen tu thien
4/11/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1025741061 trẻ em khuyết tật
4/11/2022 50,000 DANG THI THUY  0291000272468 Chuyển tiền
4/11/2022 10,000 NGUYEN THI THANG 0221000073553  Chuyển tiền
4/11/2022 10,000 Phu  468772.041122.105443.  
4/11/2022 10,000 PHAN THI QUYNH NHU 933425.041122.103917.  
4/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 928343.041122.102650. TRANSFERS 
4/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 176328.041122.102651. ck từ thiện
4/11/2022 10,000 PHUNG NGOC PHA  541070.041122.101541. Chuyển tiền
4/11/2022 10,000 HOANG TRONG TRIEU LONG 912745.041122.101459.  TRANSFERS 
4/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 028624.041122.101226. TO GUI QUY TU THIEN
4/11/2022 20,000 HO THI THUY LINH 892699.041122.095037.  Chuyển tiền
4/11/2022 10,000 SUNG VAN TRUC 9332312330 Chuyển tiền
4/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1030071796 tinh nguyen
4/11/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 320926.041122.094137. Ung ho quy khuyet tat tre em
4/11/2022 10 VU QUYNH VY TRINH  361214.041122.094020. Chuyển tiền
4/11/2022 20,000 DUONG VAN THAP 406181.041122.093
646.VCB
Chuyển khoản
4/11/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
4/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 874199.041122.074736. TRANSFERS 
4/11/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH  874073.041122.074654. Chuyển khoản
4/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 872600.041122.073850. TRANSFERS 
4/11/2022 1,001 DAO THI TUYET HANH  872298.041122.073707. Chuyển khoản
4/11/2022 1,000 TRUONG QUOC SU 1032406689 TRANSFERS 
4/11/2022 1,000 NGUYEN HIEN GIA BAO 1032273640 TRANSFERS 
4/11/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 867055.041122.065918. TRANSFERS 
4/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 867038.041122.065902. TRANSFERS 
4/11/2022 10,000 Phu  119431.041122.065900.  
4/11/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH  866956.041122.065818. Chuyển khoản
4/11/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 123361.041122.054935. 123361.041122.054935.
4/11/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0761002372968 tre em co hoan canh kho khan
4/11/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 042454.031122.235632. ung ho quy tre em khuyet tat 
4/11/2022 10,000  NGUYEN TAI PHUC  1016550907 Cam on to chuc vi nhung hanh dong y nghia
4/11/2022 10,000  NGUYEN TAI PHUC  1016550907 Minh co cua it long nhieu, cam on cac ban vi giup do cong dong tot dep. .
4/11/2022 170,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0561000595677 kho khan
5/11/2022 200,000  TRAN DINH NHU QUYNH 0501000040040  Ung ho quy tre em khuyet tat
5/11/2022 100,000 Pham Thi Hanh 947787.051122.220848.  ung ho quy
5/11/2022 21,000 NGUYEN THI HUONG  924925.051122.205555. Chuyển tiền
5/11/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 910845.051122.205043. ung ho tre em khuyet tat
5/11/2022 10,000 Nguyen thi huong  830769.051122.204627.  
5/11/2022 10,000 MAI THI THANH BINH  876410.051122.203608. Chuyển tiền
5/11/2022 10,000 NGUYEN MANH KHOE 0901000121434  tien tu thien
5/11/2022 20,000 LAM VAN THUAN  137153.051122.19
4217.VCB
Chuyển khoản
5/11/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 715656.051122.193602. Ung ho quy khuyet tat tre em
5/11/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
5/11/2022 10,000 TRAN THI HAI 361717.051122.191133.  Chuyển khoản
5/11/2022 16,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1029487058 tre em
5/11/2022 10,000 guyen thi kim ngan 391201.051122.184753.n  
5/11/2022 10,000 VO THI TU ANH 0371000427001  Phan Thi Hong Hanh chuyen 10k vao quy
5/11/2022 10,000 LU THI THUY LINH  577882.051122.184640. Chuyển tiền
5/11/2022 10,000 HA THI HUONG  133617.051122.180538. Chuyển khoản
5/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 375206.051122.174950. TRANSFERS 
5/11/2022 20,000 NGUYEN THI TRUC LINH 613127.051122.1
73653.VCB
Chuyển khoản
5/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 369792.051122.173354. TRANSFERS 
5/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 368939.051122.173118. TRANSFERS 
5/11/2022 20,000 NONG THI PHONG  647645.051122.1
72047.VCB
Chuyển khoản
5/11/2022 1,000 TRAN THI QUE TRAM 1018868617 NGUYEN THI KIM LIEN Chuyển tiền
5/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 359581.051122.170209. TRANSFERS 
5/11/2022 10,000 NGUYEN QUANG HUY 155873.051122.170044.  
5/11/2022 10,000 NGUYEN THI HONG NGOC 358949.051122.170005. Chuyển khoản
5/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 356133.051122.165142. TRANSFERS 
5/11/2022 20,000 LE THI CHUNG 801431.051122.164034. Chuyển khoản
5/11/2022 21,000 VO LY PHANG  623847.051122.164102. Chuyển tiền
5/11/2022 1,000 DANG NGOC THANH VAN 0061001098479  TRANSFERS 
5/11/2022 10,000 PHAM THI MAI ANH 776838.051122.163352.  
5/11/2022 1,000 DANG NGOC THANH VAN 0061001098479  TRANSFERS 
5/11/2022 20,000 HOANG THI KIM  726984.051122.161934. Chuyển khoản
5/11/2022 10,000 BUI THI TRANG 004869.051122.161627. Chuyển tiền
5/11/2022 10,000 LE THI HAI YEN 0071001260255    
5/11/2022 10,000 NGUYEN THI HONG DIEM 990893.051122.155614. Chuyển tiền
5/11/2022 10,000 Phung minh hieu 641190.051122.155412.  
5/11/2022 10,000 DANG THI MY HANH 1031599388 Chuyển tiền
5/11/2022 10,000 TRUONG KIM KIEU 754809.051122.155010.  
5/11/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 334391.051122.154237. TRANSFERS 
5/11/2022 10,000 Nguyen Thi Lien 814822.051122.153617.  
5/11/2022 10,000 NGUYEN THI XUAN VI 850858.051122.152831.  Chuyển tiền
5/11/2022 10,000 HOANG TINH HUNG 797427.051122.150917. Chuyển tiền
5/11/2022 30,000 Quyen  193670.051122.150615. chuyen
5/11/2022 10,000 NGUYEN THANH GIANG  0341007090155 Chuyển tiền
5/11/2022 10,000 NGUYEN THI CHAM  677231.051122.145828. Chuyển khoản
5/11/2022 20,000 DAO THI DUNG 107233.051122.144941.  Chuyển tiền
5/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 317965.051122.144500. TRANSFERS 
5/11/2022 10,000 Phu  154880.051122.144405.  
5/11/2022 10,000 NGUYEN HOANG VU HAI  409853.051122.143820. Chuyển khoản
5/11/2022 10,000 NGUYEN THI HAI YEN 130630.051122.143817. Chuyển tiền
5/11/2022 10,000 PHAN THI YEN NHI  0071001044591   
5/11/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0561000595677 kho khan
5/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 313410.051122.142750. TRANSFERS 
5/11/2022 10,000 Quynh 123452.051122.142505.  
5/11/2022 10,000 NGUYEN THI NHU HANG 665690.051122.141719. Chuyển tiền
5/11/2022 10,000 BUI THU PHUONG 531689.051122.141316.  
5/11/2022 21,000 LE CAM GIANG  644294.051122.140802. Chuyển tiền
5/11/2022 10,000 DANG THI CUC  0561000507388 Chuyển tiền
5/11/2022 10,000 tran van manh 121225.051122.133945.  
5/11/2022 20,000 HUYNH TIEU MY 053164.051122.133732. Chuyển tiền
5/11/2022 1,000 TRUONG QUOC SU 1032406689 TRANSFERS 
5/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 297015.051122.131932. TRANSFERS 
5/11/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH  296783.051122.131836. Chuyển khoản
5/11/2022 10,000 LE THI THUY 176558.051122.130747. Chuyển khoản
5/11/2022 10,000 LE THI HA  081311.051122.130156. Chuyển tiền
5/11/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1014047953 khuyet tat
5/11/2022 10,000 Nguyen van xuan  062938.051122.125228. Chuyển tiền
5/11/2022 10,000 LE THANH HA 675747.051122.124928. Chuyển tiền
5/11/2022 10,000 DUONG THI KHANH LY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..31587798836.
Chuyển tiền
5/11/2022 10,000 HOANG THI IM 294233.051122.124022. Chuyển tiền
5/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 751983.051122.
123911.VCB
ung ho tre em
5/11/2022 10,000 Tran Van De  034568.051122.123903. Chuyển tiền
5/11/2022 10,000 Phu  673921.051122.123901.  
5/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 093944.051122.123624. Ung ho
5/11/2022 20,000 TRIEU THI CANH  222364.051122.122728. Chuyển khoản
5/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 405805.051122.122701. ck từ thiện
5/11/2022 10,000  Ly Hai Dong 861958.051122.122542.  
5/11/2022 10,000 NGUYEN HUYNH NGOC OANH  188849.051122.121741. Chuyển khoản
5/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 075986.051122.114659. ck từ thiện
5/11/2022 10,000 Pham Ngoc Que Tran 935952.051122.114607.  
5/11/2022 10,000 NGUYEN THI HONG 0291000274969 Chuyển tiền
5/11/2022 10,000 Nguyen thanh tam 072137.051122.113825.  
5/11/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000418382 kho khan
5/11/2022 10,000 NGO VIET HA 1013526945 Chuyển tiền
5/11/2022 10,000 NGUYEN VAN MANH  216363.051122.113433. Chuyển tiền
5/11/2022 10,000 NGO THI TUYET MINH  022974.051122.113315. Chuyển khoản
5/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 267781.051122.112737. TRANSFERS 
5/11/2022 10,000 Phu  544678.051122.112656.  
5/11/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 266146.051122.112232. TRANSFERS 
5/11/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 265047.051122.111914. TRANSFERS 
5/11/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 603603.051122.111340. T.NHAN HO TRO TRE EM KHUYET TAT
5/11/2022 10,000 QUANG THI HUYEN 014398.051122.110915.  
5/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 925579.051122.110739. Co tu thien
5/11/2022 50,000 TRUONG VAN LINH. 1015184982  
5/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 865481.051122.105202. ck từ thiện
5/11/2022 10,000 NGUYEN THI THANH HUONG 1013999345 Chuyển tiền
5/11/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 254305.051122.104836. TRANSFERS 
5/11/2022 10,000 Nhat vu  138278.051122.104448. ung ho
5/11/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 250386.051122.103727. TRANSFERS 
5/11/2022 10,000 NGUYEN THI HAI YEN  690392.051122.103152. Chuyển khoản
5/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 248321.051122.103135. TRANSFERS 
5/11/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH  246547.051122.102646. Chuyển khoản
5/11/2022 10,000 CAN VAN TRUNG 641259.051122.101638. Chuyển khoản
5/11/2022 10,000 Phu  405525.051122.101613.  
5/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 241887.051122.101255. TRANSFERS 
5/11/2022 10,000 NGUYEN THI MY LE 801187.051122.101126.  Chuyen tien nhiem vu tu thien
5/11/2022 10,000 Phu  375179.051122.100048.  
5/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 965103.051122.095803. ck từ thiện
5/11/2022 20,000 NGUYEN THI BAO TRAN 543269.051122.094609.  
5/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 249451.051122.093727. ck từ thiện
5/11/2022 20,000 LE THI BINH  771953.051122.092732. Chuyển tiền
5/11/2022 10,000 DOAN THI THU HIEN  574691.051122.092527. Chuyển tiền
5/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 225252.051122.092219. TRANSFERS 
5/11/2022 1,001 NGUYEN HIEN GIA BAO 1032273640 TRANSFERS 
5/11/2022 1,000 TRUONG QUOC SU 1032406689 TRANSFERS 
5/11/2022 1,000 NGUYEN HIEN GIA BAO 1032273640 TRANSFERS 
5/11/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 194806.051122.070945. TRANSFERS 
5/11/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH  194804.051122.070945. Chuyển khoản
5/11/2022 10,000 Phu  149817.051122.070920.  
5/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 194726.051122.070900. TRANSFERS 
5/11/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 168035.051122.064947. 168035.051122.064947.
5/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0281000473739 jsjskss
6/11/2022 10,000 NGUYEN THI HOA PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
31642265250.
Chuyển tiền
6/11/2022 10,000 LUONG THI THUY TRANG 502940.061122.211010.  
6/11/2022 10,000 NGUYEN VAN DIEP 9969150593  
6/11/2022 10,000 LY THIEN NHI 0841000069148  
6/11/2022 10,000 NGUYEN THI MINH THU  814855.061122.204234. Chuyển khoản
6/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 395631.061122.203354. ck từ thiện
6/11/2022 20,000 PHAM HONG CAM THU PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.31640634645.
Chuyển tiền
6/11/2022 10,000 VO NGOC THAO 194254.061122.201457.  Chuyển tiền
6/11/2022 20,000 DO THI NHUNG 865792.061122.2
00425.VCB
Chuyển khoản
6/11/2022 10,000 KON SO KIM PHUNG 633977.061122.195214. Chuyển khoản
6/11/2022 10,000 NGUY THI BICH HUONG 1024647146 Chuyển tiền
6/11/2022 20,000 NGUYEN THI DIEM  854348.061122.191615. Chuyển tiền
6/11/2022 1,000 TRAN THI QUE TRAM 1018868617 NGUYEN THI THU HA Chuyển tiền
6/11/2022 10,000 PHAM TRUONG GIANG 430451.061122.185747. Chuyển khoản
6/11/2022 20,000 NGUYEN THI THANH THUY 977680.061122.18
4257.VCB
Chuyển khoản
6/11/2022 10,000 NGUYEN THI TUYET SUONG 709920.061122.184016. Chuyển tiền
6/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 025121.061122.183744. ck từ thiện
6/11/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 257741.061122.181433. UNG HO QUY VI TRE EM KHUYEN TAN VN
6/11/2022 50,000 HUYNH QUOC TRUNG  685114.061122.181217. Chuyển tiền
6/11/2022 10,000 LU THI HOE 058892.061122.172310. Chuyển khoản
6/11/2022 10,000 NGUYEN DAC TIEN 986229.061122.170522. Chuyển khoản
6/11/2022 10,000 Dang Thi Thu Nga 242321.061122.164926.  
6/11/2022 10,000 LE THI DUONG 375984.061122.160600. Chuyển tiền
6/11/2022 10,000 duong tu hong  242188.061122.160351.  
6/11/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 337038.061122.154529. Quy vi tre em khuyet tat VN
6/11/2022 10,000 LE THI HUONG 679949.061122.154349. Chuyển khoản
6/11/2022 10,000 THI TUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
31631581725.
Chuyển tiền
6/11/2022 20,000 NGUYEN THI HANG 946451.061122.
153906.VCB
Chuyển khoản
6/11/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016252388 nhung tre e ngheo
6/11/2022 20,000 PHAM THI KIM ANH 0341007175920 Chuyển tiền
6/11/2022 10,000 TRAN VAN THANH 006891.061122.151551.  
6/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 587131.061122.151122. TRANSFERS 
6/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 585796.061122.150613. TRANSFERS 
6/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 584524.061122.150110. TRANSFERS 
6/11/2022 10,000 truong thi ngoc 974096.061122.145951.  
6/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 583736.061122.145804. TRANSFERS 
6/11/2022 1,000 NGUYEN THI THUY LINH 1017939955 TRANSFERS 
6/11/2022 1,000 NGUYEN THI THUY LINH 1017939955 TRANSFERS 
6/11/2022 1,000 Do Thi Hoa  483658.061122.144310. ck
6/11/2022 30,000 LY THI CAM NGOC PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.31629034172.
Chuyển tiền
6/11/2022 20,000 le van cong 101463.061122.142639.  
6/11/2022 20,000 PHAM THI BICH  971044.061122.142108. Chuyển tiền
6/11/2022 10,000 TRAN VAN TAI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.31628673752.
ho tro quy tre khuyet tat
6/11/2022 20,000 NGUYEN THI TUYET TRINH 122168.061122.1
41842.VCB
Chuyển khoản
6/11/2022 20,000 NGUYEN THI THUY DUONG 986698.061122.1
41626.VCB
Chuyển khoản
6/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 214227.061122.141430. ck từ thiện
6/11/2022 20,000 NGUYEN THI SEN 1023267207 Chuyển tiền
6/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 572309.061122.140552. TRANSFERS 
6/11/2022 10,000 nguyen thi cuc 914553.061122.135243. Chuyển tiền
6/11/2022 20,000 NGUYEN THI HET 0461000493903 Chuyển tiền
6/11/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 014321.061122.131438. Ung ho quy khuat tat tre em
6/11/2022 20,000 DOAN THI PHUOC 0281000271927 Chuyển tiền
6/11/2022 20,000 HOANG THI NHAI 952266.061122.
125232.VCB
Chuyển khoản
6/11/2022 20,000 NGUYEN PHUONG THAO 014306.061122.124659.  Chuyển khoản
6/11/2022 20,000 HA THI XOA 632945.061122.124
712.VCB
Chuyển khoản
6/11/2022 10,000 NGUYEN THI HOA HIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.31626329758.
 
6/11/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC GIAU 0511000469943 Chuyển tiền
6/11/2022 20,000 Nguyen thi linh 747958.061122.123659. ck
6/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 891056.061122.115930. ck từ thiện
6/11/2022 10,000 Nguyen duc mau 018891.061122.115620.  
6/11/2022 10,000 NGUYEN THI MINH HUONG 281117.061122.115001. Chuyển tiền
6/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 538004.061122.112701. TRANSFERS 
6/11/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 908016.061122.112241.  
6/11/2022 20,000 LE THI NGOC 443530.061122.111719. Chuyển tiền
6/11/2022 21,000 pham thi chang 867189.061122.111038.  
6/11/2022 180,000 LE THANH QUANG 1025390756 Chuyển tiền
6/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 533262.061122.110843. TRANSFERS 
6/11/2022 1,000 NGUYEN THI HIEN 0341006896046 TRANSFERS 
6/11/2022 1,000 NGUYEN THI HIEN 0341006896046 TRANSFERS 
6/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 719440.061122.105944. ck từ thiện
6/11/2022 10,000 NGUYEN THANH UYEN 819709.061122.105616. Chuyển khoản
6/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 529897.061122.105524. TRANSFERS 
6/11/2022 1,000 NGUYEN TUAN ANH 0881000452969 TRANSFERS 
6/11/2022 1,000 NGUYEN TUAN ANH 0881000452969 TRANSFERS 
6/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 529172.061122.105227. TRANSFERS 
6/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 523585.061122.103122. TRANSFERS 
6/11/2022 1,000 NGUYEN THI BAN MAI 0541000236798  TRANSFERS 
6/11/2022 1,000 NGUYEN THI BAN MAI 0541000236798  TRANSFERS 
6/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 740428.061122.101529. Aa
6/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 518518.061122.101156. TRANSFERS 
6/11/2022 20,000 TRAN THI MY LOAN 0381000450825  Chuyển tiền
6/11/2022 10,000 Thang  271717.061122.100908.  
6/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 739957.061122.100711. Aa
6/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 739863.061122.100553. Aa
6/11/2022 20,000 NGUYEN QUOC TIEN 377927.061122.095
617.VCB
 
6/11/2022 20,000 Dang Thi Thu Ha 517202.061122.094954.  
6/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 510898.061122.094157. TRANSFERS 
6/11/2022 10,000 PHUNG THI UT PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..31618665442.
Chuyển tiền
6/11/2022 20,000 NGUYEN VU XUAN ANH 195019.061122.0
91955.VCB
Chuyển khoản
6/11/2022 50,000 DANG THI THUY   0291000272468 Chuyển tiền
6/11/2022 250,000 Hai chau Un va San un ho quy    
6/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 488432.061122.075840. TRANSFERS 
6/11/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH  488307.061122.075810. Chuyển khoản
6/11/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 488334.061122.075810. TRANSFERS 
6/11/2022 1,000 NGUYEN HIEN GIA BAO 1032273640 TRANSFERS 
6/11/2022 1,000 TRUONG QUOC SU 1032406689 TRANSFERS 
7/11/2022 10,000 le thi hoang tram 995569.071122.211405.  
7/11/2022 10,000 LUC THI HANG 885394.071122.205620.  Chuyển tiền
7/11/2022 10,000 HUYNH THI CAM THUY PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..31682285406.
 
7/11/2022 10,000 LE THI MINH NGOC 887315.071122.202919.  Chuyển khoản
7/11/2022 20,000 CHAU THI NGOC KIEU  496587.071122.201438. Chuyển tiền
7/11/2022 10,000 THACH HOANG NI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
31680238163
 
7/11/2022 10,000  NGUYEN MINH TUAN  0121000879294 ck từ thiện
7/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1024112687 on dinh
7/11/2022 10,000 Hoa 826398.071122.194018.  chuyen
7/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 469145.071122.193913. ck từ thiện
7/11/2022 10,000 VU THI QUYNH NHU 1019230205 PHAM THI KIM CHAU Chuyển tiền
7/11/2022 10,000 THAI THI HAI  927867.071122.190251. Chuyển khoản
7/11/2022 20,000 Phan thi thuy trang 073098.071122.065506.  
7/11/2022 100,000 NGUYEN THANH TRUNG 9222589999 Chuyển tiền
7/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 972309.071122.181227. TRANSFERS 
7/11/2022 2,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1025257144 Nguoi giau
7/11/2022 10,000 LE THI HUE 704630.071122.173911. Chuyển tiền
7/11/2022 10,000 Hanh nguyen  579708.071122.173354.  
7/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 957764.071122.173148. TRANSFERS 
7/11/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH  957759.071122.173147. Chuyển khoản
7/11/2022 10,000 LE VAN HUAN 192852.071122.173024.  
7/11/2022 10,000 nguyen thi lan 802191.071122.173026.  
7/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 954838.071122.172355. TRANSFERS 
7/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 953669.071122.172105. TRANSFERS 
7/11/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH  953644.071122.172058. Chuyển khoản
7/11/2022 10,000 TRAN XUAN TAM  527456.071122.171758. Chuyển khoản
7/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 952524.071122.171806. TRANSFERS 
7/11/2022 10,000 LO THI OANH 764282.071122.171754.  
7/11/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH  952403.071122.171745. Chuyển khoản
7/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 950158.071122.171157. TRANSFERS 
7/11/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH  950156.071122.171156. Chuyển khoản
7/11/2022 10,000 DINH THI THAO  462672.071122.170504. Chuyển khoản
7/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 945377.071122.165948. TRANSFERS 
7/11/2022 10,000 NGUYEN THI THANH NGAN 406780.071122.165953.  Chuyển tiền
7/11/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH  945286.071122.165937. Chuyển khoản
7/11/2022 10,000 Le thi hoang tram  491436.071122.165558.  
7/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 942726.071122.165349. TRANSFERS 
7/11/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH  942724.071122.165348. Chuyển khoản
7/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 941868.071122.165144. TRANSFERS 
7/11/2022 1,000 NGUYEN THI THUY DUONG 0691000419137  TRANSFERS 
7/11/2022 1,000 NGUYEN THI THUY DUONG 0691000419137  TRANSFERS 
7/11/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH  941427.071122.165045. Chuyển khoản
7/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 937458.071122.164156. TRANSFERS 
7/11/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH  937275.071122.164131. Chuyển khoản
7/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 933267.071122.163222. TRANSFERS 
7/11/2022 10,000 MUA Y DO PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
31671890367.
Chuyển tiền
7/11/2022 32,000 NGUYEN THI DIEM THUY 0651000876006 TRANSFERS 
7/11/2022 20,000 HOANG THI YEN 810869.071122.1
62010.VCB
Chuyển khoản
7/11/2022 1,000 LE THI TRUC LY  0381000567870 TRANSFERS 
7/11/2022 1,000 LE THI TRUC LY  0381000567870 TRANSFERS 
7/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 919168.071122.160230. TRANSFERS 
7/11/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH  918651.071122.160127. Chuyển khoản
7/11/2022 1,000 NGUYEN THI DIEM THUY 0651000876006 TRANSFERS 
7/11/2022 1,000 NGUYEN THI DIEM THUY 0651000876006 TRANSFERS 
7/11/2022 10,000 DIEP THI HAN 474193.071122.152403.  Chuyển tiền
7/11/2022 10,000 Phu  267402.071122.152138.  
7/11/2022 10,000 VU THI TRANG 1021862340 Chuyển tiền
7/11/2022 10,000 LY CAN KHE 914214.071122.150720.  Chuyển khoản
7/11/2022 10,000 HOANG THI SINH 583055.071122.150020.  Chuyển tiền
7/11/2022 20,000 HOANG MANH QUAN 871495.071122.145726.  
7/11/2022 10,000 LE THI CHAP 231505.071122.145633. Chuyển tiền
7/11/2022 30,000 HOANG MANH DUNG 741575.071122.1
45541.VCB
Chuyển khoản
7/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 880496.071122.142940. TRANSFERS 
7/11/2022 10,000 Phu  151223.071122.142847.  
7/11/2022 10,000 NGUYEN THI NHUNG  733540.071122.142323. Chuyển khoản
7/11/2022 10,000 Phu  105594.071122.140544.  
7/11/2022 10,000 VO NGOC DIEP 187336.071122.135851. Chuyển tiền
7/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 866023.071122.135309. TRANSFERS 
7/11/2022 20,000 NONG THI PHUONG LOAN 984757.071122
.135304.VCB
Chuyển khoản
7/11/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 865845.071122.135246. TRANSFERS 
7/11/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH  864944.071122.135056. Chuyển khoản
7/11/2022 10,000 DUONG THI Y PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
31666059850.
 
7/11/2022 10,000 DANG THI HAI LY 805131.071122.134413.  
7/11/2022 1,000 TRUONG QUOC SU 1032406689 TRANSFERS 
7/11/2022 50,000 DANG THI THUY  0291000272468 Chuyển tiền
7/11/2022 10,000 Phu  048068.071122.133332.  
7/11/2022 10,000 THACH LOI  536281.071122.132724. Chuyển khoản
7/11/2022 10,000 LE MINH CHAU EM 296063.071122.132610.  Chuyển khoản
7/11/2022 10,000 NONG THI THANH LAN 525509.071122.132353.  
7/11/2022 10,000 NGUYEN THI DIEU HUONG 266452.071122.131504.  Chuyển khoản
7/11/2022 10,000 Kim hue 004195.071122.130545. ck
7/11/2022 10,000 Dam Van Duc 261713.071122.130510.  Chuyển tiền
7/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 967230.071122.125927. ck từ thiện
7/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 724113.071122.004615. mac may
7/11/2022 10,000 NGUYEN HONG TU 654406.071122.123914.  Chuyển tiền
7/11/2022 10,000 NGUYEN THI THANH NGAN 165054.071122.123754.  Chuyển khoản
7/11/2022 10,000 VANG THI SAY  160020.071122.123616. Chuyển khoản
7/11/2022 10,000 TRAN KIM HUE  374163.071122.123611. Chuyển khoản
7/11/2022 10,000 LAM HUYNH ANH  1025390283 Chuyển tiền
7/11/2022 10,000  LE THI HA 128310.071122.123029. Chuyển tiền
7/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 694863.071122.122535. Chuyển tiền
7/11/2022 10,000 PHAM THI NGOC THINH  335509.071122.121851. Chuyển tiền
7/11/2022 10,000 NGUYEN THI THANH TUYEN 186252.071122.121540. Chuyển tiền
7/11/2022 10,000 Chu Phuong Linh 805974.071122.121023.  
7/11/2022 10,000 PHUNG THI PHUONG 098298.071122.115239. Chuyển tiền
7/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 158605.071122.112250. chuyen tu thien
7/11/2022 10,000 NGUYEN THI TUYET BANG 892995.071122.112123.  
7/11/2022 10,000 Nguyen Thi Ngoc Tuoi 102604.071122.111740.  Chuyển tiền
7/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 805641.071122.110553. TRANSFERS 
7/11/2022 20,000 NGUYEN THI THU HONG  758994.071122.11
0238.VCB
Chuyển khoản
7/11/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 193676.071122.110140. Chuc cac em manh khoe
7/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 837353.071122.102744. Tu thien
7/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 891815.071122.102303. ck từ thiện
7/11/2022 1,000 LE VU QUYNH NHU  0721000640134 TRANSFERS 
7/11/2022 1,000 LE VU QUYNH NHU  0721000640134 TRANSFERS 
7/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 786187.071122.102111. TRANSFERS 
7/11/2022 20,000 HO THI NAN 089843.071122.
101809.VCB
Chuyển khoản
7/11/2022 10,000 NGUYEN THANH TUAN 639541.071122.101732.  Chuyển tiền
7/11/2022 10,000  DO THI LUYEN 019299.071122.101623. Chuyển tiền
7/11/2022 1,000 LE TRA GIANG  1032417485 TRANSFERS 
7/11/2022 1,000 LE TRA GIANG  1032417485 TRANSFERS 
7/11/2022 10,000 TRUONG VAN LINH 1015184982  
7/11/2022 10,000 VO THI KIM XUAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
31657471866.
 
7/11/2022 10,000 PHAN THI XUAN THANH  0081001197338   
7/11/2022 10,000  NGUYEN THI MY HANH 005393.071122.095942. Chuyển tiền
7/11/2022 10,000 HUYNH QUOC TRUNG 980576.071122.094634.  Chuyển tiền
7/11/2022 20,000 NGUYEN THI DIEM 899592.071122.092136.  Chuyển tiền
7/11/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
7/11/2022 10,000 TRAN CAM TIEN   Chuyển tiền
7/11/2022 50,000 TRAN NGOC THANH 9974047685 Chuyển tiền
7/11/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 981792.071122.070637. Ung ho quy khuyet tat tre em 
7/11/2022 1,000 NGUYEN HIEN GIA BAO 1032273640 TRANSFERS 
7/11/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH  727083.071122.070000. Chuyển khoản
7/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 727082.071122.070000. TRANSFERS 
7/11/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 726892.071122.065759. TRANSFERS 
7/11/2022 10,000 Phu  976546.071122.065640.  
7/11/2022 1,000 TRUONG QUOC SU 1032406689 TRANSFERS 
7/11/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 108695.071122.053102. 108695.071122.053102.
         
Tổng số 21,374,510      
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hànVietinbank
(Từ ngày 01/11/2022 đến 07/11/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
1/11/2022 100,000 LE VAN 19031973913011 Ung ho quy vi tre em khuyet tat Viet Nam
2/11/2022 71,000 HOANG THI THANH HIEN 100883918989 thap sang uoc mo va dem lai hi vong cho cac e TNMU
2/11/2022 300,000 PHAM THANH TUNG 19027603332012 uh
3/11/2022 100,000 NGUYEN THU TRANG 228975354 Chuc cac em mot doi an yen
5/11/2022 71,000 DO NGOC ANH 44010000883004 chuc cac em luon manh khoe TNMU
         
Tổng số 642,000      
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Sacombank
(Từ ngày 01/11/2022 đến 07/11/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
2/11/2022 50,000 TRAN VAN HIEU CKN 575721  
         
Tổng số 50,000      
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm bằng hiện vật
(Từ ngày 01/11/2022 đến 07/11/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
         
         
Tổng số        
Văn phòng Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam tại Hà Nội
Trang inGửi bạn bè Chia sẻ trên facebook  Chia sẻ trên twitterThảo luậnXem thảo luận
Thông tin khác:
Xem nhiều nhất
Tiêu điểm
Thông tin ủng hộ từ thiện
Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết tật
1) Tên tài khoản: "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật"
  Số tài khoản VNĐ: 00110 0381 4022
                       CIF: 481 3569
  Số tài khoản USD: 00113 7381 4041 
                       CIF: 481 3569
  Swift Code: BFTVVNVX 001
  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  (Vietcombank)

Sở giao dịch
Địa chỉ: 
11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (Địa chỉ cũ: 31-33 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
 2) Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 121000034371 Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam  - CN Hai Bà Trưng Hà Nội


3)Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 060095268466 Tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

 
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam".
Đường dây nóng: 0912.015.557
Mới cập nhật
Cô bé 10 tuổi bị ung thư trong "Chuyến bay của Linh - Điều ước thứ 7" đã qua đời
Bạn biết đến Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật bằng phương tiện
Mạng internet
Truyền hình
Truyền thanh
Khác
Thiết kế web: OnIP™