Danh ngôn:
Thứ sáu, 22/09/2023
TẤM LÒNG HẢO TÂM

Danh sách các nhà hảo tâm (Từ ngày 17/10/2022) đến ngày 23/10/2022)

Cập nhật lúc 13:29 01/11/2022
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm (từ ngày 17/10/2022 đến ngày 23/10/2022)
Quỹ Vì trẻ em Khuyết tật Việt Nam

Vp HN: Số 25 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội
Vp HCM: Số 15 Tú Xương, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp Hồ Chí Minh
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Từ ngày 17/10/2022 đến 23/10/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
17/10/2022 5,000 LE HOAI PHUONG 1018421217 transfer
17/10/2022 15,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 269177.171022.222944.  
17/10/2022 10,000 LE THI TRANG  833427.171022.223021. LE THI TRANG Anh7 K59 QTKD
17/10/2022 10,000 HOANG THANH THAO 1017921069 ung ho
17/10/2022 10,000 NGUYEN THI THUY 1014326921 Chuyển tiền
17/10/2022 10,000 VU THI THAM  1016869111 VU THI THAM ANH 7 QTKD FTU chuyen tien
17/10/2022 20,000 TAN LO MAY  941316.171022.
214541.VCB
Chuyển khoản
17/10/2022 5,000 PHUNG THI NGOAN 874643.171022.213443.   
17/10/2022 10,000 LUONG THI HONG DUYEN 188243.171022.211122.  
17/10/2022 10,000 PHAM HOANG MINH 431310.171022.211025.  Chuyển khoản
17/10/2022 10,000 LUONG THI THU QUYNH 959988.171022.210716.  Chuyển khoản
17/10/2022 20,000 TONG MANH THANG 129971.171022.210423.  Chuyển tiền
17/10/2022 10,000 NGUYEN PHAM GIA BAO 399011.171022.210340.  Chuyển khoản
17/10/2022 20,000 HA THI THUONG 401501.171022.210
321.VCB
Chuyển khoản
17/10/2022 10,000 LUC VAN XUYEN 935841.171022.210206.  Chuyển khoản
17/10/2022 10,000 NGUYEN THI KHANH LINH 1017919616 NGUYEN THI KHANH LINH 2011410046 chuyen tien
17/10/2022 100,000 NGUYEN VAN VUONG 0011004265191 Vuong chuc cac em hanh phuc
17/10/2022 10,000 DANG THI NHUNG 936539.171022.205015. Chuyển tiền
17/10/2022 10,000 Phan Huong Giang 801575.171022.204848.  chuyen tien ung ho
17/10/2022 5,000 HA THI THAO  192028.171022.203848. Chuyển tiền
17/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 525419.171022.203803. CK
17/10/2022 10,000 Dang Thi Yen Nhi 245162.171022.203353.  
17/10/2022 10,000 TRIEU THI TRANG 784540.171022.203020.  Chuyển khoản
17/10/2022 10,000 Nguyen thi thu hang 320797.171022.202942.  
17/10/2022 10,000 Nguyen vu binh 585370.171022.202808.  
17/10/2022 5,000 NGUYEN THI NU 0101001191904 Chuyển tiền
17/10/2022 100,000 NGUYEN THI HOA   0351000716947 Chuc cac em manh khoe. BTVTX
17/10/2022 10,000 tuyen 525983.171022.202515.  
17/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 517750.171022.202206. CK
17/10/2022 10,000 BO MY DIEU 174567.171022.202047. Chuyển khoản
17/10/2022 20,000 HA CAM NHUNG 574484.171022.
195934.VCB
Chuyển khoản
17/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 716779.171022.195919. tu thien
17/10/2022 10,000 PHAM LUONG TRUNG HIEU 1016903546 PHAM LUONG TRUNG HIEU 2014710033 sv FTU ung ho quy vi tre em khuyet tat
17/10/2022 25,000 Luong My Hanh 712040.171022.195639.  chuyen
17/10/2022 10,000 VU BINH NAM 602000.171022.195439. Chuyển khoản
17/10/2022 10,000 Nguyen Hong Giang 783109.171022.195206.  
17/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 418746.171022.195122. vi Tre em khuyet tat
17/10/2022 30,000 VU TIEN MANH 987908.171022.194624. Chuyển khoản
17/10/2022 10,000 PHAM MAI ANH  522904.171022.193827. Chuyển khoản
17/10/2022 10,000 NGUYEN THUY DUY 956735.171022.193822.  
17/10/2022 10,000 PHAM VAN QUE ################### Chuyển tiền
17/10/2022 10,000 tran thi thanh thao 716934.171022.192537
.ISL20221017192524819
 
17/10/2022 10,000 TRAN ANH TUAN 361717.171022.192419.  
17/10/2022 10,000 DUONG DUC THANH  418799.171022.191737. Chuyển khoản
17/10/2022 10,000 thuy  827858.171022.191651. chuyen
17/10/2022 10,000 Lam Van Quang  339705.171022.191456. Chuyển tiền
17/10/2022 10,000 khang Thi Sen 754930.171022.191403.  
17/10/2022 20,000 VO THI MONG CAM  328802.171022
.190528.VCB
Chuyển khoản
17/10/2022 10,000 TRAN THI ANH LINH  886031.171022.190331. Chuyển tiền
17/10/2022 30,000 DANG DINH THI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29987575903.
 
17/10/2022 2,000 BUI THU TRANG  1025257998 Chuyển tiền
17/10/2022 20,000 Myvt26  393068.171022.1
83313.VCB
ck
17/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 069242.171022.063028. A
17/10/2022 10,000 TRAN THI NGOC 0201000653698 Chuyển tiền
17/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  930047.171022.182225. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
17/10/2022 10,000 PHAN DANG KHOA PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.29986337790.
 
17/10/2022 10,000 LE THI CUC 933507.171022.181429.  
17/10/2022 10,000 NGUYEN THI THU DUONG 771839.171022.181102.  Chuyển tiền
17/10/2022 2,000 PHAN DANG KHOA 842236.171022.180621.  
17/10/2022 100,000 NGUYEN THANH TRUNG 9222589999 Chuyển tiền
17/10/2022 10,000 NGUYEN THI LAN  858929.171022.175204. Chuyển tiền
17/10/2022 10,000 NGUYEN TRUNG THANH 938410.171022.174626.  
17/10/2022 10,000 NGUYEN BAO LONG 864312.171022.173403. Chuyển tiền
17/10/2022 10,000 DINH TIEN DAT  9397425551 Chuyển tiền
17/10/2022 10,000 Duong van tho 025437.171022.051103.  
17/10/2022 30,000 NGO THI KHANH VAN 647576.171022.170842. Chuyển tiền
17/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 020317.171022.050330. A
17/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 895825.171022.170111.  
17/10/2022 1,000  TRAN TRUONG GIANG 0301000431553 NGUYEN TUNG DUONG ANH 01 PTDT K59 UNG HO
17/10/2022 10,000 NGUYEN THI BICH QUYEN 1029848821 Chuyển tiền
17/10/2022 5,000 NGUYEN MANH HIEU 829520.171022.164835. NGUYEN MANH HIEU 2013710031
17/10/2022 10,000 HA MINH QUAN 583465.171022.164647. Chuyển khoản
17/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 888614.171022.164611.  
17/10/2022 10,000  DO HAI TU 894312.171022.164513. ck
17/10/2022 10,000 DAM DUC LUC  1028467767 Chuyển tiền
17/10/2022 10,000 NGO THI THU THUY 1016650766 Chuyển tiền
17/10/2022 10,000 HA VAN HUONG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..29983350427.
 
17/10/2022 10,000 LE VAN KHOI  619632.171022.164103. Chuyển tiền
17/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 005458.171022.043951. A
17/10/2022 10,000 nguyen thanh trung 608555.171022.163810.  
17/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  884402.171022.163658.  
17/10/2022 20,000 NGUYEN THI MAY 424620.171022.1
63704.VCB
Chuyển khoản
17/10/2022 3,000 PHAN TUAN VINH 927170.171022.163522. Chuyển tiền
17/10/2022 5,000 NGUYEN NGOC HAI 1016803373 NGUYEN NGOC HAI 2012280014
17/10/2022 10,000 BUI THI NGOC ANH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..29982067749.
 
17/10/2022 10,000 NGUYEN THANH NGHIA PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29982037119.
 
17/10/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016803373 Kho khan
17/10/2022 10,000 bui thi hue 367210.171022.162314.  
17/10/2022 10,000 VO VAN UT 376312.171022.162204.  
17/10/2022 10,000 NONG VAN BIEN 602600.171022.162013. Chuyển tiền
17/10/2022 10,000 LUONG QUANG HUNG 915345.171022.162000. Chuyển tiền
17/10/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
17/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 875407.171022.161724.  
17/10/2022 10,000 HA THI HANH  408864.171022.161241. Chuyển khoản
17/10/2022 10,000 LY THI LAN 9355390884 Chuyển tiền
17/10/2022 10,000 TRINH THI HAU 399668.171022.161044.  Chuyển khoản
17/10/2022 10,000 LE HUU THANG  205375.171022.160358. Chuyển tiền
17/10/2022 10,000 DO HOANG GIANG 917762.171022.160246.  
17/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 867610.171022.160026.  
17/10/2022 50,000 Linh  317987.171022.155947. chuyen
17/10/2022 10,000 THU THUY  355530.171022.155326. CK
17/10/2022 10,000 NGUYEN VAN CUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29982058981.
 
17/10/2022 10,000 NGUYEN TUAN KHA  855870.171022.154634. Chuyển tiền
17/10/2022 10,000 NGUYEN THI BE NHI 267368.171022.154357.  Chuyển khoản
17/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 346250.171022.154120. UNG HO TRE EM
17/10/2022 10,000 Huynh khuong duy 241787.171022.154035.  
17/10/2022 5,000 VU THI NGOC 1016975137 Ung ho quy vi tre em khuyet tat
17/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 334045.171022.152434. DONG GOP TU THIEN
17/10/2022 10,000 VU VAN TRONG 0351000659525  Chuyển tiền
17/10/2022 10,000 PHAM THU HA  849849.171022.152151.  
17/10/2022 20,000 TRAN THE VUNG 499349.171022.15
1459.VCB
Chuyển khoản
17/10/2022 10,000 TRAN THI NGOC  0201000653698  
17/10/2022 10,000 PHAN DINH THUAN 410088.171022.150957.  Chuyển tiền
17/10/2022 15,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0301000430817 Ung ho quy sinh hoat
17/10/2022 5,000 DANG THU HA 532775.171022.150619. Chuyển tiền
17/10/2022 10,000 TRAN MINH TRI  320382.171022.150535. Chuyển khoản
17/10/2022 10,000 NGUYEN VAN THONG 036803.171022.145501.  
17/10/2022 10,000 Nguyen Thu Hoai  179918.171022.145328. Nguyen Thu Hoai 2013280015 
17/10/2022 10,000 Nguyen Minh Hien  658490.171022.145259. Nguyen Minh Hien 2014740040
17/10/2022 10,000 PHAN ANH TUAN 999956.171022.144632. Chuyển khoản
17/10/2022 10,000 DINH THI HUONG  0821000025090 Chuyển tiền
17/10/2022 10,000 HOANG THI HAI  0611001894948  Chuyển tiền
17/10/2022 10,000 Phung thi thu hang 215505.171022.143748.  
17/10/2022 10,000 TRAN THI LE NA  752545.171022.143416. Chuyển tiền
17/10/2022 10,000 tran van dat 825769.171022.142930.  
17/10/2022 10,000 Doan van cuong  126765.171022.142502.  
17/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  822718.171022.142008.  
17/10/2022 10,000 NGUYEN KHANH NGOC 877833.171022.141751. Chuyển khoản
17/10/2022 20,732 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ IBVCB.2581973688.
2001.VCB Rewards.
Ung ho
17/10/2022 10,000 HA HAI DUONG  107008.171022.141440. Chuyển khoản
17/10/2022 10,000 HUYNH THI ANH KIEU  102830.171022.141345. Chuyển khoản
17/10/2022 10,000 PHAM CAO DUONG  857630.171022.141257. Chuyển khoản
17/10/2022 10,000 PHAM THI KIM LOAN 073922.171022.140730. Chuyển khoản
17/10/2022 10,000 DUONG MINH ANH 945374.171022.140634.  Chuyển tiền
17/10/2022 21,000 LE THI Hong 322544.171022.14
0522.VCB
Chuyển khoản
17/10/2022 10,000 NGUYEN DUC MINH 1016379361 NGUYEN DUC MINH - 2012280024 ung ho
17/10/2022 10,000 NGUYEN TRONG HAI  031127.171022.135737. Chuyển khoản
17/10/2022 10,000 ngo xuan truong 794456.171022.135755.  
17/10/2022 10,000 PHAN HUYNH THIEN BAO 127133.171022.135743.  Chuyển tiền
17/10/2022 10,000 NGUYEN KIM HOANG 265475.171022.135613.  
17/10/2022 10,000 DANG VAN THUONG  011449.171022.135309. Chuyển khoản
17/10/2022 10,000 Truong Thi Thao 145214.171022.135306.  
17/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10031933.
DD:221017
Phu
17/10/2022 10,000 Thu huyen  468530.171022.134706. ck
17/10/2022 20,000 LO THI XUAN  123916.171022.1
34523.VCB
Chuyển khoản
17/10/2022 10,000 PHAM THI QUYEN 1016143510 PHAM THI QUYEN Anh 01 KDQT - 2111510071
17/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  808074.171022.134030.  
17/10/2022 10,000 BAC THI DUNG 855459.171022.133413. Chuyển tiền
17/10/2022 1,000 DUONG XUAN THANG 0101001178848 transfer
17/10/2022 1,000 DUONG XUAN THANG 0101001178848 transfer
17/10/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0491000020082 tre em
17/10/2022 30,000 LE THI THANH HANG 938398.171022.132457. Chuyển tiền
17/10/2022 10,000 VUONG THI HOANG  450318.171022.131943. Chuyển tiền
17/10/2022 10,000 LE NGOC PHUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..29975747918.
 
17/10/2022 10,000 HOANG THI MAI ANH  867653.171022.131559. Chuyển khoản
17/10/2022 10,000 HOANG THI HUYEN 715581.171022.130945. Chuyển tiền
17/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 251417.171022.130819. CK
17/10/2022 10,000 NGUYEN KIM HOA 941520.171022.130723. Chuyển tiền
17/10/2022 10,000 NGUYEN THI HUAN  438667.171022.130106. Chuyển tiền
17/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10027048
.DD:221017.
Phu
17/10/2022 40,000 LE THANH THAO PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..29975743915.
 
17/10/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1031994957 cac em co hosn canh kho khan
17/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  795813.171022.125644.  
17/10/2022 10,000 NGUYEN THI NHAI 035307.171022.125148. Chuyển tiền
17/10/2022 10,000 HUYNH THI CAM TIEN 744190.171022.124832. Chuyển tiền
17/10/2022 10,000 NGUYEN QUYNH NGA PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..29975870766.
Chuyển tiền
17/10/2022 100 DO DUC THANG  799308.171022.124334. Chuyển tiền
17/10/2022 20,000 LY LAO LO 1028653577 Chuyển tiền
17/10/2022 10,000 THAI VAN TAM 1027541418 Chuyển tiền
17/10/2022 10,000 QUACH THI THUY DUONG 1016276806 Chuyển tiền
17/10/2022 10,000 NGUYEN XUAN THONG 483039.171022.122924. Chuyển khoản
17/10/2022 10,000 NGUYEN PHAT LOC 033698.171022.122945. Chuyển tiền
17/10/2022 10,000 DUONG THI DUNG 638700.171022.122056.  Chuyển khoản
17/10/2022 10,000 NGUYEN THI MAI PHUONG 1018494335 Chuyển tiền
17/10/2022 20,000 VU THI HUONG 725230.171022.121931.  Chuyển tiền
17/10/2022 20,000 HA THI NGOC BICH 936720.171022.12
1856.VCB
Chuyển khoản
17/10/2022 20,000 TENG NGOC NHUNG 226534.171022.121854. Chuyển tiền
17/10/2022 10,000 LE CAM TU   0101001045168  Chuyển tiền
17/10/2022 10,000 HOANG THI THANH THAO PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..29974572714.
Chuyển tiền
17/10/2022 10,000 tran thai duong 724949.171022.121401.  
17/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 223938.171022.121354. HO TRO TRE EM
17/10/2022 30,000 PHAM VAN CHIEN  1017671781 Chuyển tiền
17/10/2022 10,000 NGUYEN VAN PHU  210317.171022.120534. Chuyển tiền
17/10/2022 10,000 NGUYEN THI THOA   0351000836528 Chuyển tiền
17/10/2022 10,000 VO THI HUONG  549243.171022.120303. Chuyển khoản
17/10/2022 20,000 Y TUAN PANG TING  021759.171022.12
0341.VCB
Chuyển khoản
17/10/2022 20,000 DO THI NHUY 961675.171022.1
20241.VCB
Chuyển khoản
17/10/2022 10,000 Tran van Hieu 541331.171022.120126.  
17/10/2022 20,000 CAO KHA THUONG 717183.171022
.115837.VCB
Chuyển khoản
17/10/2022 10,000 NGO NGOC HUAN 503741.171022.115431. Chuyển khoản
17/10/2022 10,000 TRUONG THI THUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29973005742.
Chuyển tiền
17/10/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1014227870 binh thuong
17/10/2022 10,000 HOANG THI HUYEN  163253.171022.115210. Chuyển tiền
17/10/2022 20,000  VU THI THANH HUYEN 1017920229 VU THI THANH HUYEN 2013150025 DHNT ung ho
17/10/2022 10,000 PHAM THI PHUONG 1029354660 Chuyển tiền
17/10/2022 10,000 VO VAN THACH  999491.171022.114842. Chuyển tiền
17/10/2022 10,000 NGUYEN DUY DUC SHGD:10024709.
DD:221017
Ck tu thien
17/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 205626.171022.114245. TRE EM
17/10/2022 20,000 Kieu Quy Lam 323153.171022.113304.  ung ho quy vi tre em khuyet tat VN 
17/10/2022 10,000 MAI THI MAI  462787.171022.113021. Chuyển tiền
17/10/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 554955.171022.112616. Chuyển tiền
17/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 192544.171022.112224. KHUONG THI THUY LINH
17/10/2022 55,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2581191203.
2001.VCB Rewards.
Tre em
17/10/2022 5,000 Tue 285619.171022.111405.  ung ho 
17/10/2022 10,000 Nguyen Thi Huyen 170672.171022.110947.  
17/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10023680
.DD:221017
Phu
17/10/2022 10,000 NONG THUY DUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29971421397.
Chuyển tiền
17/10/2022 10,000 LE HUU LOC 801788.171022.105439. Chuyển tiền
17/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10023544.
DD:221017
Phu
17/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016656121 Tre em khuyet tat
17/10/2022 20,000 VU THI NHUNG 662182.171022
.105102.VCB
Chuyển khoản
17/10/2022 10,000 BUI THANH BINH 780647.171022.104903.  Chuyển tiền
17/10/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018441714 kho khan
17/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 169286.171022.104729. A
17/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  750825.171022.104506.  
17/10/2022 10,000 DANG QUANG HUYNH 995945.171022.104416.  Chuyển khoản
17/10/2022 10,000 Dang Thi Kim Chi 022377.171022.104148.  
17/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 221764.171022.104144. Ct Ung ho 
17/10/2022 300,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 349502.171022.104121. Chuyen
17/10/2022 15,000 TRAN THI CHUC 113039.171022.103954.  Chuyển khoản
17/10/2022 10,000 BUI THI THU  973246.171022.103926. Chuyển khoản
17/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10022929.
DD:221017
Phu
17/10/2022 10,000 NGUYEN LE HUY 227442.171022.103848.  
17/10/2022 10,000 LE MINH QUAN 0701000388204  Chuyển tiền
17/10/2022 24,476 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2580970563.
2001.VCB Rewards.
binh thuong
17/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 160867.171022.103449. AA
17/10/2022 10,000 Tran van thao  319173.171022.103045. tu thien
17/10/2022 10,000 TRAN TRUNG TRUC  0441000795110  Chuyển tiền
17/10/2022 20,000 PHAM CONG XY 313728.171022
.101153.VCB
Chuyển khoản
17/10/2022 10,000 DO THU HA 843721.171022.101042.  Chuyển khoản
17/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 160151.171022.101031. Ung ho quy vi tre em khuyet tat
17/10/2022 30,000 NGUYEN TRAN LE KHUYEN  881306.171022.100818. Chuyển tiền
17/10/2022 10,000 THAO THI SAI  823265.171022.100602. Chuyển khoản
17/10/2022 10,000 NGUYEN DUC PHUC 812187.171022.100338. Chuyển khoản
17/10/2022 30,000 .NGUYEN THI VI  2.07552E+16 Chuyển tiền
17/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 104400.171022.095454.  ck tu thien
17/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10022136.
DD:221017
Phu
17/10/2022 10,000 NGUYEN VAN DUC 0711000308431  Chuyển tiền
17/10/2022 10,000 NINH VIET THANG  859656.171022.094333. Ck ung ho qvtt
17/10/2022 10,000 HO TUONG CHINH SHGD:10013866.
DD:221017.
Chuyển tiền
17/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  725459.171022.094135.  
17/10/2022 10,000 HUYNH THI MO LY  711733.171022.094027. Chuyển khoản
17/10/2022 10,000 PHAM THI HONG DUYEN SHGD:10013153.
DD:221017.
dien van hiep
17/10/2022 20,000 VUONG QUOC THANH 690049.171022.093522.  Chuyển khoản
17/10/2022 10,000 NGUYEN KIM TIEU LONG IBPS/SE:79306001.D
D:171022.SH:10000267
 
17/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  722207.171022.093318.  
17/10/2022 30,000 NGUYEN THI QUYNH 676097.171022.093153. Chuyển khoản
17/10/2022 10,000 LE PHUONG THAO SHGD:10020483.
DD:221017.
Le Phuong Thao - 1917730079
17/10/2022 10,000 NGUYEN THI LUU  914529.171022.092428. Chuyển tiền
17/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10017657.
DD:221017
Phu
17/10/2022 51,721 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2580532594.
2001.VCB Rewards.
sinh vien fpt
17/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0781000503299  trao tang yeu thuong
17/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10013427.
DD:221017
Phu
17/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10013204
.DD:221017
Phu
17/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10012925.
DD:221017
Phu
17/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10012746.
DD:221017
Phu
17/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10006425.
DD:221017
Phu
17/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 034719.171022.090241. Lam nhiem vu 
17/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10005689
.DD:221017
Phu
17/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10017938
.DD:221017
Phu
17/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:1001771
8.DD:221017
Phu
17/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10017556
.DD:221017
Phu
17/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10017314.
DD:221017
Phu
17/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10014182.
DD:221017
Phu
17/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10014268.
DD:221017
Phu
17/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10013439.
DD:221017
Phu
17/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:1000694
2.DD:221017
Phu
17/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10007977.
DD:221017
Phu
17/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10020570.
DD:221017
Phu
17/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10004182
.DD:221017
Phu
17/10/2022 10,000 LE VAN CUONG SHGD:10007771.
DD:221017.
Cuong chuyen
17/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10004184
.DD:221017
Phu
17/10/2022 10,000 TRAN TRONG HIEU SHGD:10000019.D
D:221017
Chuyển tiền
17/10/2022 10,000 Be Vu Ngoc Tuyet 2014510095 734885.171022.082645.  
17/10/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
17/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 718851.171022.064921. A
17/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  677731.171022.064831.  
17/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 054650.171022.064816. D
17/10/2022 10,000 CAO PHUONG THAO  848478.171022.064723. Transfers
17/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000473739 znsnznzms
17/10/2022 10,000 LE HOANG MINH 265207.171022.041336. Chuyển tiền
17/10/2022 10,000 Nguyen Minh Trang  955567.171022.041019. ung ho Quy Vi tre em khuyet tat
17/10/2022 10,000 NGUYEN THANH HANG  314237.161022.235838. Chuyển tiền
17/10/2022 1,000 PHAN THI QUYNH TRANG 751283.161022.235127. Chuyển tiền
17/10/2022 10,000 VU HOANG LONG 1016428935 Chuyển tiền
17/10/2022 10,000 Le Thuy Duong 0301000431210 quyen gop
17/10/2022 10,000 VU HA MY 126576.161022.233904.  Chuyển khoản
17/10/2022 10,000 Quach Thi Hong Mo 2014710058 543438.161022.233546.  ung ho
17/10/2022 5,000 NGUYEN HA NHI 645768.161022.233221.  Chuyển tiền
17/10/2022 10,000 KIEU THI ANH THU 28722354 Chuyển tiền
17/10/2022 10,000 PHAM THI UYEN NHI 979313.161022.231849.  MSSV 2014210343 Anh 7 K59 QTKD
17/10/2022 10,000 NGUYEN THAO NGUYEN 1025583449 Chuyển tiền
17/10/2022 10,000 Nguyen Thi Hong Van 266314.161022.230923.  Chuyển khoản
17/10/2022 5,000 Nguyen Vu Anh Quan 809897.161022.230615.  khuyen gop
17/10/2022 5,000 NGUYEN TRAN MINH TUNG 830125.161022.230548.  Chuyển tiền
17/10/2022 10,000 NGUYEN HOANG MINH 067609.161022.230346.  Chuyển khoản
17/10/2022 10,000 Nguyen Dieu Linh 2011110116  518997.161022.225752. ung ho
17/10/2022 10,000 HA MAI PHUONG 1025257757 Chuyển tiền
17/10/2022 20,000 NGO THI PHUONG TRANG  134521.161022.224511. Chuyển tiền
18/10/2022 300,000 Thuy  945846.181022.223606.  
18/10/2022 20,000 LE TU LINH 805135.181022.222712. Chuyển tiền
18/10/2022 10,000 TRAN ANH DUC 777043.181022.221106. Chuyển tiền
18/10/2022 10,000 BUI THI MONG THAM 374952.181022.215714. Chuyển tiền
18/10/2022 10,000 LE THI HANG 305071.181022.215324.  Chuyển tiền
18/10/2022 20,000 NHAT VU  270499.181022.21
4430.VCB
UNG HO
18/10/2022 7,000 HUYNH KIM TUYEN 010550.181022.212847.  Chuyển tiền
18/10/2022 23,225 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2588326369.20
01.VCB Rewards.
0
18/10/2022 10,000 NGUYEN NHUT LINH 360228.181022.212601. Chuyển tiền
18/10/2022 10,000 PHAM THI THANH 1024343307 Chuyển tiền
18/10/2022 10,000 NGUYEN NGOC LAN  0501000200958  Chuyển tiền
18/10/2022 10,000 DOAN PHUONG LINH 186618.181022.210743.  Chuyển khoản
18/10/2022 30,000 NGUYEN THI DUONG 174948.181022.210504.  Chuyển khoản
18/10/2022 10,000 PHAN DUC TAI 1022537519 Chuyển tiền
18/10/2022 10,000 Nguyen cong tam  825911.181022.205857.  
18/10/2022 20,000 TONG THI VAN 453309.181022.20
5733.VCB
Chuyển khoản
18/10/2022 10,000 Nguyen Quynh Huong 677104.181022.205422.  
18/10/2022 5,000 Hang ban hoc cung lop 1996 0011003681909  
18/10/2022 30,000 HO NHAT HOANG 104481.181022.204937. Chuyển khoản
18/10/2022 10,000 NGO HONG CAU  901739.181022.204940. Chuyển tiền
18/10/2022 10,000 TRAN THI KHANH LY 573127.181022.204835.  Chuyển tiền
18/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 571168.181022.204801. chuyen tien tu thien
18/10/2022 10,000 Y Hien 337040.181022.204526.  
18/10/2022 10,000 CHU VAN THUY  616725.181022.203933. Chuyển khoản
18/10/2022 10,000 NGUYEN THI QUYNH QUYEN 0861000090899 Chuyển tiền
18/10/2022 20,000 NGUYEN TAN TAM  924475.181022.20
3204.VCB
Chuyển khoản
18/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 550506.181022.202748.  
18/10/2022 20,000 TRAN THI DINH 433433.181022.2
02353.VCB
Chuyển khoản
18/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH  315037.181022.201107. Chuyển khoản
18/10/2022 24,966 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2588028554.2
001.VCB Rewards.
UNG HO TRE EM
18/10/2022 10,000 LE THANH THANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.30029662118.
 
18/10/2022 10,000 TRAN THANH THO  0271001106285  
18/10/2022 10,000 HUYNH VAN LAM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..30029620703.
Chuyển tiền
18/10/2022 10,000 VU NGOC ANH  631447.181022.200210. Chuyển tiền
18/10/2022 10,000 CHAO ONG PHU  876509.181022.200109. Chuyển khoản
18/10/2022 20,000 LUONG VAN HUNG 626485.181022.195920.  Chuyển tiền
18/10/2022 10,000 BUI THI THAO 302415.181022.195727. Chuyển tiền
18/10/2022 20,000 LE DOAN TUYEN 852737.181022.195350.  Chuyển tiền
18/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 301100.181022.195249. ck
18/10/2022 10,000 NGUYEN LUONG TIEN NANG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..3
0028147537.
Chuyển tiền
18/10/2022 20,000 Nguyen Ngoc Nhan 794334.181022.194419.  
18/10/2022 10,000 LUONG TAN NGAN 9868818793 Chuyển tiền
18/10/2022 20,000 Le anh tu PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
30028155480.
 
18/10/2022 10,000 PHAM THI THU HA  731777.181022.193128. Chuyển khoản
18/10/2022 10,000 Nguyen Thi Thao 532888.181022.192932.  Chuyển tiền
18/10/2022 30,000 CAO XUAN HANH 1018645778 Chuyển tiền
18/10/2022 20,000 NGUYEN THI LAN 611387.181022.192
011.VCB
Chuyển khoản
18/10/2022 10,000 NGUYEN THI THU QUYNH 9358557028  
18/10/2022 10,000 PHAN THI THU HIEN 729458.181022.191412.  Chuyển tiền
18/10/2022 10,000 NGUYEN THI THUY 0221000051529 Chuyển tiền
18/10/2022 10,000 NGUYEN DUC LAP  208446.181022.190444. Chuyển khoản
18/10/2022 10,000 tran luong luc 587128.181022.190208.  
18/10/2022 10,000 NGUYEN THI MY KIEU  0751000011338 Chuyển tiền
18/10/2022 10,000 VU HOANG HUY  439645.181022.184610. Chuyển tiền
18/10/2022 19,000 NGUYEN XUAN CHUONG 9965498537 Chuyển tiền
18/10/2022 20,000 HUYNH TUAN VO 455661.181022.183939.  Chuyển tiền
18/10/2022 10,000 PHAN THI TAI LINH 461742.181022.183757.  Chuyển tiền
18/10/2022 10,000 Duong Tuan Son 596548.181022.183737.  
18/10/2022 10,000 Le Duc Manh  393530.181022.182551. Chuyển tiền
18/10/2022 20,000 NGUYEN THI THAM 377678.181022.182139.  Chuyển khoản
18/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 372709.181022.182039. ck tu thien
18/10/2022 10,000 DANG THANH LONG 401001418768  Chuyển tiền
18/10/2022 10,000 NGO THI TUYET LANH 0431000201659 Chuyển tiền
18/10/2022 10,000 LE THI HIEN 219537.181022.180838.  
18/10/2022 30,000 NGUYEN MINH CHIEN 732938.181022.180102.  Chuyển tiền
18/10/2022 10,000 TRUONG KHANH LINH 257852.181022.175830.  Chuyển khoản
18/10/2022 20,000 Vu Duc Manh  317257.181022.175225. Chuyển tiền
18/10/2022 10,000 Phuong  518335.181022.175138. chuyen 
18/10/2022 20,000 NGUYEN TIEN DAT 863455.181022.175056.  Chuyển khoản
18/10/2022 10,000 PHAN THI NGOC THUY  194153.181022.173614. Chuyển tiền
18/10/2022 10,000 LAI HUU CUONG 0711000305858 Chuyển tiền
18/10/2022 1,000 Tran Yen Linh 232199.181022.171623.  Chuyển tiền
18/10/2022 10,000 NGUYEN VAN QUYET 011406.181022.171531. Chuyển khoản
18/10/2022 10,000 TRUONG DUC DUY 178206.181022.171605. Chuyển tiền
18/10/2022 10,000 NGUYEN VAN THAO 125464.181022.171029. Chuyển tiền
18/10/2022 100 luong thi xuyen 969713.181022.170433.  Chuyển tiền
18/10/2022 10,000 NGUYEN THANH THE PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..30021482145.
Chuyển tiền
18/10/2022 10,000 DANG VAN VUI  574092.181022.165508. Chuyển khoản
18/10/2022 10,000 HO THI LUU 0541000269382 Chuyển tiền
18/10/2022 10,000 TRINH THANH TUAN 702287.181022.165516.  Chuyển tiền
18/10/2022 10,000 NGUYEN HUU HUY 691617.181022.165219.  Chuyển tiền
18/10/2022 10,000 NGUYEN NGOC DIEP PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
30021578841.
Chuyển tiền
18/10/2022 30,000 NGUYEN THANH VINH  341026.181022.164315. Chuyển khoản
18/10/2022 10,000 PHAM NGOC LINH  819425.181022.164213. Chuyển khoản
18/10/2022 10,000 thai ngoc ha  634845.181022.164128. Chuyển tiền
18/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  239346.181022.163601.  
18/10/2022 1 NGUYEN VU LOC 341514.181022.162409. Chuyển tiền
18/10/2022 30,000 TRAN THI VAN AN  413357.181022.162236. Chuyển khoản
18/10/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 082616.181022.161612. Ung ho
18/10/2022 25,000 NGUYEN LE KHANH LINH  0781000504683 Chuyển tiền
18/10/2022 10,000 nguyen thi thinh 661780.181022.161307.  
18/10/2022 10,000 HUYNH NGOC YEN 362979.181022.161146. Chuyển khoản
18/10/2022 10,000  VO NGOC YEN 127729.181022.161132. Chuyển tiền
18/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 909016.181022.160626. AA
18/10/2022 30,000 DANG MINH PHUONG 926300.181022.160
526.VCB
Chuyển khoản
18/10/2022 5,000 DANG THI THUY NGOC 960860.181022.160304.  
18/10/2022 1,000 BUI VAN DUONG 1029539573 Chuyển tiền
18/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  222278.181022.155412.  
18/10/2022 20,000 NGUYEN VAN HY 309686.181022.155033.  Chuyển tiền
18/10/2022 10,000 ng th Tien 273022.181022.154634.  
18/10/2022 10,000 LE VAN THANH 0451000343273 Chuyển tiền
18/10/2022 1,000,000 HUYNH ANH HIEU  173760.181022.153105. Chuyển khoản
18/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 819498.181022.152303. Chuyển tiền
18/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 713846.181022.152121. Ck tin
18/10/2022 20,000 TRAN ANH KIET 936582.181022.151649. Chuyển tiền
18/10/2022 10,000 HOANG XUAN HUU SHGD:10007239.
DD:221018.
Chuyển tiền
18/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10020669
.DD:221018
Phu
18/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1029014969 khuyet tat
18/10/2022 10,000 NONG THI NGAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
30015927673.
Chuyển tiền
18/10/2022 30,000 DANG DUY THANH 0841000104452  Chuyển tiền
18/10/2022 10,000 DAO VAN LONG 1021667537 Chuyển tiền
18/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 680431.181022.151039. Ck
18/10/2022 10,000 NGUYEN THI QUYNH HOA 0651000804059 Chuyển tiền
18/10/2022 5,000 LE VAN VIET 690671.181022.150558.  Chuyển tiền
18/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 864774.181022.150238. AA
18/10/2022 10,000 NGUYEN THI HOA 736538.181022.145855.  
18/10/2022 10,000 VU VAN PH 0561000549148  
18/10/2022 10,000 NGUYEN THI THU HUONG 017688.181022.145540. Chuyển khoản
18/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10019796
.DD:221018
Phu
18/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 858400.181022.145254. DONG GOP
18/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  197617.181022.145155.  
18/10/2022 20,000 TRUONG MINH QUY 310945.181022.144854.  Chuyển tiền
18/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  196111.181022.144759.  
18/10/2022 10,000 HA THI THAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
30015922545.
Chuyển tiền
18/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017920303 ung ho
18/10/2022 1,000 TRAN THI PHUONG SANG 687497.181022.144505. Chuyển tiền
18/10/2022 10,000 MAI THI HONG NHUNG 498385.181022.144051.  
18/10/2022 24,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2586454594.2
001.VCB Rewards.
con tu ky
18/10/2022 30,000 NGUYEN DUY THIEM 234069.181022.142338. Chuyển tiền
18/10/2022 5,000 NGUYEN THI HIEN 047156.181022.142324. Chuyển tiền
18/10/2022 20,000 HO BEP  594705.181022
.141954.VCB
Chuyển khoản
18/10/2022 10,000 NGUYEN THI VAN ANH 607177.181022.141920.  Chuyển tiền
18/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  184873.181022.141846.  
18/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2586420053.200
1.VCB Rewards.
quy tre e khuyet tat
18/10/2022 10,000 NGUYEN THI HANG  1027433505 Chuyển tiền
18/10/2022 10,000 HOANG THI HONG 1014008458 Chuyển tiền
18/10/2022 10,000 LAM HUNG SON 021924.181022.140155. Chuyển khoản
18/10/2022 20,000 HY DUONG 553710.181022.140
233.VCB
 
18/10/2022 10,000 TRINH THI QUYEN  749649.181022.135647. ng ho
18/10/2022 10,000 NGUYEN HA MAI 984005.181022.135248.  Chuyển khoản
18/10/2022 10,000 GIANG THI THO  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.30014250675.
Chuyển tiền
18/10/2022 20,000 NGUYEN THI THUY 502814.181022
.134502.VCB
Chuyển khoản
18/10/2022 20,000 NGUYEN VAN THU 122874.181022.1
33842.VCB
Chuyển khoản
18/10/2022 10,000 TRINH HUU DUNG 017002.181022.133744. Chuyển tiền
18/10/2022 10,000 Vu Minh Dieu 199636.181022.133741. Chuyển tiền
18/10/2022 20,000 TRINH THI HA 0341006847115 trinhj ngoc gui quy tre em khuyet tat
18/10/2022 10,000 BAC THI TU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.30013067925
Chuyển tiền
18/10/2022 10,000 PHUNG NGOC MY 678274.181022.132704. Chuyển khoản
18/10/2022 20,000 TRAN THI TRANG 294805.181022.13
2454.VCB
Chuyển khoản
18/10/2022 10,000 NGUYEN THI TUYET NHUNG  0111000153936  Chuyển tiền
18/10/2022 10,000 LE VAN HUY  651941.181022.131923. Chuyển khoản
18/10/2022 10,000 mai van dai 778505.181022.131936.  
18/10/2022 10,000 NGUYEN THI KIM CHI  648067.181022.131806. Chuyển khoản
18/10/2022 10,000 LUONG THI QUY 647991.181022.131804. Chuyển khoản
18/10/2022 10,000 NGUYEN THI DIEM TRINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.30012825842.
 
18/10/2022 20,000 CHAU THI LAN HUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..30012865285.
Chuyển tiền
18/10/2022 10,000 Trinh Xuan Tiep 392205.181022.131423.  
18/10/2022 10,000 NGUYEN PHUONG LINH 623166.181022.131020.  
18/10/2022 10,000 LE THI THANH THUY 816365.181022.130954.  Chuyển khoản
18/10/2022 20,000 PHUNG THI KIM HUE 273442.181022.1
30753.VCB
Chuyển khoản
18/10/2022 10,000 PHAM THI HONG 0351000966975  
18/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10013494.
DD:221018
Phu
18/10/2022 10,000 PHAN THI KIM NGAN  0181002253396 Chuyển tiền
18/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  159914.181022.125612.  
18/10/2022 10,000 HUYNH TRUC LINH 989915.181022.125256. Chuyển tiền
18/10/2022 30,000 NGUYEN NHO HAN  0181001635450 Chuyển tiền
18/10/2022 10,000 PHAN THANH DAM 0621000455901  Chuyển tiền
18/10/2022 20,000 LE DUY HUNG 178814.181022.1
24938.VCB
Chuyển khoản
18/10/2022 10,000 tran thi kieu oanh 707325.181022.124055.  
18/10/2022 68,909 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2586069580.20
01.VCB Rewards.
ung ho quy tre em khuyet tat
18/10/2022 10,000 THAI QUOC TUAN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.30011506563.
Chuyển tiền
18/10/2022 10,000 TRUONG VIET HOANG 685262.181022.123531. Chuyển khoản
18/10/2022 10,000 PHAM THI PHUC 1029567626 Chuyển tiền
18/10/2022 21,000 VU THI BICH  180913.181022.123501. Chuyển tiền
18/10/2022 10,000 BUI NGUYEN PHUONG THAO 667134.181022.123121.  Chuyển khoản
18/10/2022 10,000 Tien 575323.181022.123028.  chuyen
18/10/2022 10,000 NGUYEN THI HIEN  121698.181022.122857. Chuyển tiền
18/10/2022 20,000 NGUYEN VU HAI ################### Chuyển khoản
18/10/2022 10,000 HOANG THI LUYEN 618217.181022.122029.  
18/10/2022 20,000 TRUONG DUC DUOC 346555.181022.12
1906.VCB
Chuyển khoản
18/10/2022 10,000 CHU ANH TUAN  966992.181022.121734. Chuyển tiền
18/10/2022 10,000 NGUYEN THI MAI XUAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.30011451267.
Chuyển tiền
18/10/2022 10,000 LY THI DOC 404043.181022.121125. Chuyển khoản
18/10/2022 250,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0271000959442 Tre em khuyet tat
18/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10012718
.DD:221018
Phu
18/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  144495.181022.120159.  
18/10/2022 10,000 PHAM THI QUYNH CHI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..30009905084.
Chuyển tiền
18/10/2022 10,000 Nguyen Hoang Hiep 495507.181022.115404.  Chuyển tiền
18/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  140155.181022.114839.  
18/10/2022 1,000 TRAN THI QUE TRAM 1018868617 Chuyển tiền
18/10/2022 10,000 HOANG HOAI THU 427963.181022.114207.  Chuyển khoản
18/10/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0501000145715 tre em khuyet tat
18/10/2022 10,000 HA HUY HOANG 420396.181022.114041.  
18/10/2022 10,000 NGUYEN VAN LINH 394880.181022.113548.  Chuyển khoản
18/10/2022 30,000 PHAM MINH THANG 385065.181022.113351. Chuyển khoản
18/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  134801.181022.113303.  
18/10/2022 10,000 LE VAN THANH   0031000219987 Chuyển tiền
18/10/2022 10,000 NGUYEN QUOC BAO 770620.181022.112526.  Chuyển tiền
18/10/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 087152.181022.112439. Quy khuyet tat vn
18/10/2022 1,000 LE VU MINH TAM 0331000509106  transfer
18/10/2022 1,000 LE VU MINH TAM 0331000509106  transfer
18/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 454472.181022.112123. Ung ho
18/10/2022 10,000 NGUYEN THI TRA GIANG 293304.181022.111624.  Chuyển khoản
18/10/2022 20,000 TAN LO MAY 947527.181022.1
10547.VCB
Chuyển khoản
18/10/2022 20,000 LY THI HOANG NHUNG 911962.181022.1
10511.VCB
Chuyển khoản
18/10/2022 30,000 YEN  727592.181022.105506. CHUYEN
18/10/2022 5,000 Tang Thi Thuy Linh  180944.181022.105422. Tang Thi Thuy Linh K59 FTU ung ho tre em lang SOS
18/10/2022 5,000 Tang Thi Thuy Linh  173755.181022.105251. Tang Thi Thuy Linh K59 FTU ung ho tre em lang SOS
18/10/2022 5,000 Tang Thi Thuy Linh  168758.181022.105148. Tang Thi Thuy Linh K59 FTU ung ho tre em lang SOS
18/10/2022 10,000 TRAN THI THANH THUY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
30008239352.
Chuyển tiền
18/10/2022 5,000 Tang Thi Thuy Linh  155240.181022.104914. Tang Thi Thuy Linh K59 FTU ung ho tre em lang SOS
18/10/2022 10,000 LE THI NHU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..30008159259.
Chuyển tiền
18/10/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017920389 sinh vien
18/10/2022 10,000 NGUYEN THI KIM DUNG 002550.181022.104414.  Chuyển khoản
18/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 123842.181022.104254. ck tu thien
18/10/2022 10,000 LE NGOC HOANG 962099.181022.103455. Chuyển khoản
18/10/2022 10,000 NGUYEN VAN HOC 955361.181022.103313. Chuyển khoản
18/10/2022 30,000 NGUYEN THI KIM DUONG 954386.181022.103258.  Chuyển khoản
18/10/2022 10,000 NGUYEN THI HONG MY 1013343102 Chuyển tiền
18/10/2022 30,000 DO DINH DUNG 0651000838374 Chuyển tiền
18/10/2022 20,000 LE THI YEN 719733.181022.1
02839.VCB
Chuyển khoản
18/10/2022 1,000 NGUYEN XUAN TRUONG 0011004149191 Chuyển tiền
18/10/2022 30,000 PHAM THI THUY TIEN  788434.181022.102104. Chuyển tiền
18/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 283958.181022.101904. A
18/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  105457.181022.101804.  
18/10/2022 10,000 NGUYEN THANH NHAN 1025339930 Chuyển tiền
18/10/2022 10,000 NGUYEN MINH LONG  0011003997600 Chuyển tiền
18/10/2022 10,000 NGUYEN THI TRANG NGHIEM  016929.181022.101453. Chuyển tiền
18/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  102589.181022.101035.  
18/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  100645.181022.100548.  
18/10/2022 10,000 LE THUY DUNG 124442.181022.100138. Chuyển tiền
18/10/2022 1,000 VO THI TUONG VY  1012605606  transfer
18/10/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 692594.181022.100028. QUYEN GOP
18/10/2022 1,000 VO THI TUONG VY  1012605606  transfer
18/10/2022 10,000 Phuong 882900.181022.095428. Chuyển khoản
18/10/2022 10,000 TRUONG VAN BEN 0381000520320  Chuyển tiền
18/10/2022 10,000 TRUONG KIM CANH  280061.181022.094843. Chuyển khoản
18/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  091083.181022.094044.  
18/10/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG 703010.181022.093605.  Chuyển khoản
18/10/2022 10,000 PHAM THU HANG 623794.181022.093435.  
18/10/2022 1,000 VO THI TUONG VY  1012605606  transfer
18/10/2022 1,000 VO THI TUONG VY  1012605606  transfer
18/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2585105097
.2001.VCB Rewards.
vi tre em ngay mai
18/10/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
18/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2585032562.2
001.VCB Rewards.
binh thuong
18/10/2022 2,000 TRINH QUANG HUNG 1022470694 Chuyển tiền
18/10/2022 15,000 LE HOAI THUONG 1017921001 Chuyển tiền
18/10/2022 50,000 DANG THI THUY  0291000272468 Chuyển tiền
18/10/2022 30,000 LE HOANG CHANH SHGD:10004527
DD:221018.
Chanh chuyen
18/10/2022 10,000 NGUYEN HOANG TRONG SHGD:10005953.
DD:221018.
 
18/10/2022 23,367 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2584906863.20
01.VCB Rewards.
yeu men cac em
18/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10007628.
DD:221018
Phu
18/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10002143.
DD:221018
Phu
18/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10001788.
DD:221018
Phu
18/10/2022 10,000 nguyen phuong dung ftu  101194.181022.074808.  
18/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 612430.181022.065036. A
18/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 198549.181022.064945. A
18/10/2022 10,000 Tran Thi Ngoc Anh 121093.181022.025019.  Chuyển tiền
18/10/2022 10,000 Le Thi Thuy Linh 021365.181022.001535.  K59 FTU ung ho tre em khuyet tat VN
18/10/2022 10,000 NGUYEN HA VI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29997089123.
Chuyển tiền
18/10/2022 10,000 DANG CAM TU 1017919950 DANG CAM TU 2012380042 ung ho
18/10/2022 10,000 TRAN THI KIM ANH 1016184124 Chuyển tiền
18/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  021028.171022.235656.  
18/10/2022 10,000 TRAN THI THU LAN 1017033860 ung ho
18/10/2022 20,000 NGUYEN THI HA  917986.171022.233514. Chuyển khoản
18/10/2022 10,000 LE HOANG BACH 882800.171022.231733. Chuyển tiền
18/10/2022 10,000 DINH HAI NAM 1016335655 Chuyển tiền
18/10/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1028722241 binh thuong
18/10/2022 10,000 TRAN THI HUYEN  358252.171022.230232. ung ho
18/10/2022 10,000 Duong Thi Thuy Linh 2014710045 951412.171022.230220.  
18/10/2022 10,000 DONG PHUC BINH 1017921247  
19/10/2022 10,000 NGUYEN VAN TUAN  409970.191022.215321. Chuyển tiền
19/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  731613.191022.214605.  
19/10/2022 10,000 DINH THI HOA  0341000657002 Chuyển tiền
19/10/2022 20,000 DOAN THI QUYNH  306663.191022.212425. Chuyển tiền
19/10/2022 10,000 HOANG THI THANH XUAN 364757.191022.212202.  Chuyển khoản
19/10/2022 20,000 NGUYEN THI KIM ANH 462116.191022.21
0742.VCB
Chuyển khoản
19/10/2022 20,000 NGUYEN VAN DUONG 832117.191022.205941.  chuyen khoannguyen thi ha chuyen tu thien
19/10/2022 10,000 NGUYEN THI THUY 264224.191022.205921.  
19/10/2022 20,000 LUU PHAN PHU 557101.191022.205929. Chuyển tiền
19/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 283488.191022.204855. ck tu thien
19/10/2022 10,000 PHAM THI LAM THUY  537597.191022.204547. Chuyển tiền
19/10/2022 10,000 NGUYEN SY KIEU  1018984813 Chuyển tiền
19/10/2022 10,000 NGUYEN THI GAM 796045.191022.203107.  Chuyển tiền
19/10/2022 10,000 VO NGOC HAI 912854.191022.202847.  
19/10/2022 10,000 nguyen thi huyen PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..30074270934.
 
19/10/2022 10,000 LY GO YEN  365120.191022.200300. Chuyển tiền
19/10/2022 10,000 KSOR HO KHOI  1032077000 Chuyển tiền
19/10/2022 100,000 NGUYEN THI DU  0781000497828 Chuyển tiền
19/10/2022 10,000 Le Tue Anh  990192.191022.195101. ung ho
19/10/2022 10,000 TRAN THI HOA 1023105722 Chuyển tiền
19/10/2022 20,000 BUI THI CHUNG  509650.191022.194721. Chuyển khoản
19/10/2022 5,000 Bui ngoc linh  726583.191022.194629.  
19/10/2022 10,000 NGUYEN THI TAM 1022519056 Chuyển tiền
19/10/2022 20,000 Tran thi thanh van 153828.191022.
193913.VCB
 
19/10/2022 30,000 NGUYEN QUOC DUNG 865889.191022.193817. Chuyển khoản
19/10/2022 10,000 DO TO UYEN 865160.191022.193808. Chuyển khoản
19/10/2022 10,000 NGUYEN TIEN TUAN 737919.191022.193326. Chuyển tiền
19/10/2022 20,000 NGUYEN THANH HAI  153611.191022.192933. Chuyển tiền
19/10/2022 10,000 CHIENG QUANG PHUOC 0881000459985  
19/10/2022 10,000 LUONG THI HONG DUYEN 378765.191022.191931.  Chuyển khoản
19/10/2022 10,000 DINH VAN DUOC 488253.191022.191805. Chuyển tiền
19/10/2022 10,000 HOANG THI NHAN  521790.191022.191504. Chuyển tiền
19/10/2022 10,000 TRIEU LA CAO 742884.191022.191358.  
19/10/2022 10,000 TRAN THI NGOC HUONG  669444.191022.191147. Chuyển tiền
19/10/2022 20,000 NGUYEN THI QUYNH NHU  330386.191022.190856. Chuyển khoản
19/10/2022 10,000 NGUYEN THI MINH HANG 706681.191022.190704. Chuyển khoản
19/10/2022 20,000 TRAN THI THAO 694480.191022.190443.  chuyen khoan tran minh duong
19/10/2022 10,000 TRAN THI HONG NHUNG 308580.191022.190419.  
19/10/2022 10,000 NGUYEN DINH PHUONG 642403.191022.190320. Chuyển tiền
19/10/2022 10,000 MA VAN NAM  0351001227412  Chuyển tiền
19/10/2022 10,000 QUANG VAN NGOAN  280486.191022.185815. Chuyển khoản
19/10/2022 10,000 NGUYEN VAN THIEU 259604.191022.185345.  Chuyển khoản
19/10/2022 20,000 HAN THI HUYEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
30069785796.
Chuyển tiền
19/10/2022 20,000 TRUONG HUYNH TRANG  1026611832 Chuyển tiền
19/10/2022 10,000 LO VAN THOAI 541660.191022.183559. Chuyển khoản
19/10/2022 10,000 TRINH THI MY PHAM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..30069782776.
Chuyển tiền
19/10/2022 10,000 VU  125212.191022.182610. Chuyển khoản
19/10/2022 20,000 Hau 586665.191022.182335.  chuyen 
19/10/2022 20,000 NGUYEN VAN THIEN  404020.191022.180905. Chuyển khoản
19/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 359480.191022.180048. ck tu thien
19/10/2022 45,671 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2591635699.20
01.VCB Rewards.
tre em
19/10/2022 10,000 NGUYEN VAN THUY 1022378743 Chuyển tiền
19/10/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016374804 nguoi di lam
19/10/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
19/10/2022 10,000 TRAN DUY DAT 150029.191022.175131.  Chuyển tiền
19/10/2022 20,000 NGUYEN MINH HUY  353704.191022.17
4553.VCB
Chuyển khoản
19/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  645351.191022.174253.  
19/10/2022 10,000 TRAN NHAT ANH  222255.191022.173800. Chuyển khoản
19/10/2022 10,000 NGUYEN VAN THUYEN  0341007071160 Chuyển tiền
19/10/2022 20,000 HOANG THI BAU  0731000851572  Chuyển tiền
19/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 455020.191022.173203. AA
19/10/2022 10,000 CHAU HUYNH ANH VU 0721000569777 Bien nguyen thuy nhien ngan hang SCB
19/10/2022 10,000 Nguyen Trong Nhan 490160.191022.172814.  Chuyển tiền
19/10/2022 20,000 NGUYEN XUAN NHAT 147124.191022.172612.  
19/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  638840.191022.172642.  
19/10/2022 20,000 TRUONG THI NHANH 077941.191022.1
72437.VCB
Chuyển khoản
19/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  637202.191022.172237.  
19/10/2022 10,000 DUONG HOAI NAM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
30066632392.
Chuyển tiền
19/10/2022 20,000 VU THI LIEN 859364.191022.171500.  Chuyển tiền
19/10/2022 10,000 NGUYEN XUAN HOAN 732564.191022.171037.  
19/10/2022 10,000 LE DUC TUAN 662717.191022.165810.  Chuyển khoản
19/10/2022 20,000 PHAM VI NIEN  510934.191022.165703. Chuyển tiền
19/10/2022 10,000 NGUYEN THI HUONG THOM 328301.191022.165547. Chuyển tiền
19/10/2022 10,000 phan minh hung 413709.191022.165118.  
19/10/2022 20,000 DANG THI HONG XUYEN  677472.191022.164545. Chuyển tiền
19/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  619719.191022.164425.  
19/10/2022 10,000 MAI THE CHIEN MAI THE CHIEN Chuyển tiền
19/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 415420.191022.162440. AA
19/10/2022 10,000 NGUYEN HAI LONG 1017919577 ung ho
19/10/2022 10,000 Dinh Up PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
30064679502.
 
19/10/2022 10,000 ANH KHOA  724466.191022.161754. Chuyển khoản
19/10/2022 10,000 SIU H PUNH 9377904008 Chuyển tiền
19/10/2022 10,000 VU THI TAM 430881.191022.161551. Chuyển khoản
19/10/2022 20,000 Ta khanh huyen 936914.191022.
161536.VCB
Chuyển khoản
19/10/2022 10,000 NGUYEN THI HOAI THUONG 0801000293832 Chuyển tiền
19/10/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0881000462816 mong cac em luon vui ve
19/10/2022 30,000 Duc Hoang  152672.191022.161056. GUI
19/10/2022 10,000 NGUYEN VU MINH  0561000627576  Chuyển tiền
19/10/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0511000461133 Tat ca
19/10/2022 20,000 NGUYEN CONG LUC 178962.191022.160047.  Chuyển tiền
19/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:1001972
8.DD:221019
Phu
19/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  595411.191022.155548.  
19/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 395720.191022.155320. AA
19/10/2022 10,000 TRINH QUOC TOAN 815130.191022.154843.  Chuyển tiền
19/10/2022 10,000 PHAM THE ANH 526800.191022.154243.  Chuyển khoản
19/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:1001950
4.DD:221019
Phu
19/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  586258.191022.153706.  
19/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 382886.191022.153333. AA
19/10/2022 10,000 Thai Ngoc Vang 170518.191022.153313.  
19/10/2022 10,000 THAI KHANH HOAI 263229.191022.152837.  
19/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10018940
.DD:221019
Phu
19/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  579602.191022.152303.  
19/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10018391.
DD:221019
Phu
19/10/2022 29,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018441714 khuyet tat
19/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 373990.191022.151953. AA
19/10/2022 10,000 Nguyen Hong Hai 383593.191022.151633.  Chuyển tiền
19/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  576401.191022.151617.  
19/10/2022 300,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1024835390 ung ho quy tu thien
19/10/2022 30,000 NGUYEN VAN KHOI 1024084804 Chuyển tiền
19/10/2022 10,000 Phan Quoc Nhu 358063.191022.151142.  
19/10/2022 20,000 NGUYEN THI DU 0781000497828 Chuyển tiền
19/10/2022 10,000 NGUYEN KHAC TUAN 676723.191022.151023.  
19/10/2022 10,000 ninh van trung 994729.191022.150237.  
19/10/2022 10,000 PHAM DINH CONG 336055.191022.145720.  Chuyển tiền
19/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  567275.191022.145647.  
19/10/2022 10,000 NGUYEN NGOC HUNG 881520.191022.145625.  Chuyển tiền
19/10/2022 10,000 NGUYEN DINH HOANG NGUYEN 753812.191022.145504. Chuyển tiền
19/10/2022 10,000 NGUYEN VAN THAO  261999.191022.145252. Chuyển khoản
19/10/2022 10,000 Dinh Van Trung 005294.191022.145319. Chuyển tiền
19/10/2022 30,000 PHAM DUY HUNG 815535.191022.14
5015.VCB
Chuyển khoản
19/10/2022 5,000 HO THI THUY  094329.191022.145010. Chuyển tiền
19/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 774341.191022.1
44934.VCB
tu thien
19/10/2022 20,000 VU HOANG MINH THUONG  603693.191022.144921. Chuyển tiền
19/10/2022 10,000 NGUYEN VAN TUYEN 0731000908579   
19/10/2022 20,000 HOANG THI TRINH 516587.191022.14
4516.VCB
 
19/10/2022 10,000 VU THI HUYEN 0211000418701  Chuyển tiền
19/10/2022 10,000 PHAN NGOC THONG 743656.191022.143955. Chuyển tiền
19/10/2022 20,000 HONG MINH LUAN  237578.191022.143854. Chuyển tiền
19/10/2022 10,000 TRAN THI NGOC BICH  0871004178806 Chuyển tiền
19/10/2022 10,000 TRAN QUOC DAT 178352.191022.143554. Chuyển khoản
19/10/2022 10,000 Huong  145698.191022.143547. chuyen 
19/10/2022 30,000 DOAN THI THUY HANG 724621.191022.1
43204.VCB
Chuyển khoản
19/10/2022 10,000 Nguyen thi thu tam 905925.191022.143144.  
19/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 891989.191022.142659. Ck
19/10/2022 25,000 TRAN GIA BAO  178623.191022.142444. Chuyển tiền
19/10/2022 10,000 NGUYEN THANH TUAN 957516.191022.142009. Chuyển tiền
19/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 956247.191022.141632. hi
19/10/2022 30,000 DO DUC DUY  1016292530 Chuyển tiền
19/10/2022 10,000 HOANG THU HUONG 261334.191022.141450. Chuyển tiền
19/10/2022 10,000 NGUYEN QUOC VIET  073225.191022.141345. Chuyển khoản
19/10/2022 10,000 XA THI XUAN 071233.191022.141320.  Chuyển khoản
19/10/2022 10,000 HUYNH THI BICH TRAM  722764.191022.140728. Chuyển tiền
19/10/2022 10,000 DANG THI THUY NGA  827969.191022.140643. hoan thanh . 10000
19/10/2022 10,000 VU ANH TU 405362.191022.140536.  
19/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10015242.
DD:221019
Phu
19/10/2022 30,000 PHAM BUI HAI YEN  944518.191022.140131. Chuyển tiền
19/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  538974.191022.135330.  
19/10/2022 10,000 LE THI THANH 772861.191022.135053.  Chuyển khoản
19/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 215808.191022.134653. Quyen gop
19/10/2022 10,000 NGUYEN MANH HUNG  742462.191022.134304. Chuyển khoản
19/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10012161.
DD:221019
Phu
19/10/2022 20,000 Lu 053134.191022.134006.  chuyen 
19/10/2022 10,000 NGUYEN NGOC HUYEN TRAN 313172.191022.133527.  
19/10/2022 20,000 Hoang thi huong  269216.191022
.133429.VCB
Chuyển khoản
19/10/2022 20,000 LE THI MINH CHAU  154449.191022.133153. Chuyển tiền
19/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 310299.191022.132923. A
19/10/2022 10,000 VO VAN HUNG 121671.191022.131733. Chuyển tiền
19/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10010975
.DD:221019.
Phu
19/10/2022 10,000 NGUYEN THANH TRUNG  785774.191022.131712. Chuyển tiền
19/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 302938.191022.131317. A
19/10/2022 20,000 DUONG THI YEN  776244.191022.131238. Chuyển tiền
19/10/2022 10,000 NGUYEN HAI DANG 606836.191022.130803. Chuyển khoản
19/10/2022 10,000 NGUYEN THI BE LAN 774528.191022.130705.  
19/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1021814712 tre em khuyet tat
19/10/2022 10,000 Nguyen Thi Hoa  697870.191022.130407. ckn
19/10/2022 10,000 NGUYEN THI THOM 1014371999 NGUYEN THI HUYEN TRANG quyen gop cho Quy vi Tre em khuyet tat
19/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  522802.191022.130329.  
19/10/2022 10,000 BUI THI HUYEN TRANG  757516.191022.125811. Chuyển tiền
19/10/2022 10,000 DUONG THI DIEM QUYNH 550148.191022.125416.  Chuyển khoản
19/10/2022 20,000 NGUYEN VAN MANH 724281.191022.125347.  
19/10/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 817025.191022.12
5337.VCB
Ung ho
19/10/2022 10,000 NGUYEN THI THOM 1014371999 NGUYEN THI THOM quyen gop cho Quy vi tre em khuyet tat
19/10/2022 10,000 NGUYEN VAN THINH  153003.191022.125256. Chuyển tiền
19/10/2022 10,000 VAN THI DOAN TRANG  722785.191022.125104. Chuyển tiền
19/10/2022 20,000 NGUYEN THI HANG 667726.191022.
125107.VCB
Chuyển khoản
19/10/2022 10,000 DANG QUYNH NUONG 826396.191022.125106. chuyen tien tre em ngheo kt
19/10/2022 10,000 VO THI HONG NHUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
30053567762
Chuyển tiền
19/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10010727.
DD:221019
Phu
19/10/2022 10,000 NGUYEN TIEN HUNG SHGD:10010678.
DD:221019.
Hung chuyen
19/10/2022 10,000 LE PHUOC THU NGAN 1027376481 Chuyển tiền
19/10/2022 10,000 PHUNG THI HONG LIEN 512609.191022.124542.  
19/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  517905.191022.124548.  
19/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  515164.191022.123658.  
19/10/2022 10,000 BUI MINH THUY  443715.191022.123118. Chuyển khoản
19/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10010588
.DD:221019
Phu
19/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  512993.191022.123021.  
19/10/2022 10,000 TRAN TIEN VU 595998.191022.122913. Chuyển khoản
19/10/2022 20,000 VO KIM THAO 413702.191022.122636. Chuyển khoản
19/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10010522
.DD:221019
Phu
19/10/2022 10,000 Nguyen huu trong 619861.191022.122505.  
19/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  510999.191022.122412.  
19/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 510893.191022.122354.  Chuyển khoản
19/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 280671.191022.122254. A
19/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 800578.191022.122153. A
19/10/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 538373.191022.121753. ung ho tre em khuyet tat 
19/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  508761.191022.121738.  
19/10/2022 300,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9326399228 ung ho tre em khuyet tat 
19/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  506017.191022.120910.  
19/10/2022 10,000 NGUYEN THI MAI 1014422926 Chuyển tiền
19/10/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 007909.191022.120753. Ck
19/10/2022 10,000 TRUONG QUOC VIET 288395.191022.120640. Chuyển khoản
19/10/2022 20,000 Hien 508315.191022.120013.  chuyen
19/10/2022 30,000 HUYNH THI CAM THI 467742.191022.1
15747.VCB
Chuyển khoản
19/10/2022 10,000 PHAM HOANG MINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
30052062924.
 quyen gop
19/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10010092
.DD:221019
Phu
19/10/2022 10,000 BAN THI NGUYET PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.30051943093.
Chuyển tiền
19/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  500255.191022.115220.  
19/10/2022 20,000  PHAN CHI MAI 1017919891 PHAN CHI MAI ung ho
19/10/2022 10,000 HA THI HUE TRINH  492851.191022.115130. CK
19/10/2022 10,000 NGO THI THU 337331.191022.114652. Chuyển tiền
19/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 512352.191022.113801. Vi tre em khuyet tat viet nam
19/10/2022 1,000 LE THAO NHI 076752.191022.113347. Chuyển tiền
19/10/2022 26,800 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2589920009
.2001.VCB Rewards.
thuong nguoi
19/10/2022 10,000 VU THI NGA 9968804188 Chuyển tiền
19/10/2022 10,000 TRAN THI KIEU 613642.191022.112103. Chuyển tiền
19/10/2022 10,000 DIEU THI TRINH  098399.191022.110314. Chuyển khoản
19/10/2022 20,000 PHAN THI PHUONG THAO  139299.191022.11
0219.VCB
Chuyển khoản
19/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 200391.191022.110013. Nvn2
19/10/2022 30,000 NGUYEN DOAN THANG 185431.191022.105719. Chuyển khoản
19/10/2022 20,000 HOANG VAN THUONG 158405.191022.105152. Chuyển khoản
19/10/2022 1,000 NGUYEN THI XUAN  767711.191022.104813. Chuyển tiền
19/10/2022 10,000 cil k sra 742930.191022.104126.  
19/10/2022 20,000 LU THI CHAI  695912.191022.
103815.VCB
Chuyển khoản
19/10/2022 10,000 TRAN HUNG MANH  731136.191022.103730. Chuyển tiền
19/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 885116.191022.103155. ck tu thien
19/10/2022 10,000 DANG THUY LINH  188053.191022.103132. Chuyển tiền
19/10/2022 10,000 VI THI TRUONG 1016195823 Chuyển tiền
19/10/2022 1,000 NGUYEN XUAN TRUONG 0011004149191 Nguyen Chi Dung
19/10/2022 20,000 DO MANH CUONG 012126.191022.102213. Chuyển khoản
19/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 208307.191022.101450. ck tu thien
19/10/2022 10,000 LAM THI THUY LINH 372073.191022.101409. Chuyển tiền
19/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 418528.191022.100635. ck tu thien
19/10/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 714628.191022.095539. Chuyển tiền
19/10/2022 10,000 SA VAN HIEU 755954.191022.094528. Chuyển khoản
19/10/2022 10,000 NGUYEN THI NHUNG 186709.191022.093752.  
19/10/2022 20,000 LAM PHUONG ANH SHGD:10006008.
DD:221019.
Lam Phuong Anh quyen gop
19/10/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0371000511534 tre em khuyet tat
19/10/2022 10,000 DAO MANH HIEU 484807.191022.083559.  Chuyển khoản
19/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10006657
.DD:221019.
Phu
19/10/2022 5,000,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 492599.191022.082618. Ck
19/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10002008
.DD:221019
Phu
19/10/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
19/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH  397955.191022.065325. Chuyển khoản
19/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  397776.191022.065212.  
19/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 647854.191022.065202. A
19/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 127757.191022.065115. A
19/10/2022 10,000 CAO PHUONG THAO  243024.191022.065039.  transfer
19/10/2022 10,000 VO TIEN DUY 558723.191022.061105.  Chuyển tiền
19/10/2022 200,000 TRAN TRUNG DUC  0911000012867 Chuyển tiền
19/10/2022 26,800 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2588670431.20
01.VCB Rewards.
ung ho
20/10/2022 10,000 TRAN THI LAN  742072.201022.214924. Chuyển tiền
20/10/2022 24,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2597115361.200
1.VCB Rewards.
ko hieu
20/10/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0301000384567 binh thuong
20/10/2022 10,000 Nguyen phuong thao 951254.201022.205300.  
20/10/2022 2,000,000 NGUYEN THI HAU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
30119736169.
Chuyển tiền
20/10/2022 20,000 NGUYEN THI OANH 470979.201022.203717.  Chuyển khoản
20/10/2022 20,000 TRAN MINH THU 888521.201022.203009.  
20/10/2022 30,000 TO THI HOANG YEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.30120049263.
Chuyển tiền
20/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 855981.201022.202452. Ung ho quy
20/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 094987.201022.202
140.ZP690GTAAF0C 
ung ho quy vi tre em khuyet tat
20/10/2022 10,000 Duong thi nhu y 077302.201022.201000.  
20/10/2022 10,000 PHAN TAN DAT 278314.201022.195849.  Chuyển khoản
20/10/2022 10,000 HUYNH THI CAM THUY 693737.201022.195439. Chuyển tiền
20/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 038451.201022.195507. NTK
20/10/2022 20,000 NGUYEN THI THUY 126332.201022.195411. Chuyển tiền
20/10/2022 10,000 NGUYEN HIEP 657639.201022.194757.  Chuyển khoản
20/10/2022 20,000 DO NHU THUY 636830.201022.194411.  Chuyển khoản
20/10/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 633126.201022.194328. ung ho
20/10/2022 10,000 TRAN THI KHANH HUYEN 714765.201022.194145.  
20/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 747015.201022.193644. Phu 
20/10/2022 10,000 le Thi Thu Thuy 585823.201022.193501.  
20/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 105885.201022.193438.  Chuyển khoản
20/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 049349.201022.193203. Quy vi tre em khuyet tat
20/10/2022 20,000 chaman 0091000628838  
20/10/2022 20,000 TANG THI DUOC 502867.201022.19
2142.VCB
 
20/10/2022 20,000 nguyen van nguyen 498373.201022.191944.  
20/10/2022 10,000 Nguyen tien chung 034034.201022.191535.  
20/10/2022 10,000 TRAN HUY TRUNG 047379.201022.191434.  Chuyển khoản
20/10/2022 30,000  NGO THI XUNG 0251002759983 quy tre em khuyet tat
20/10/2022 10,000 NGUYEN DINH VAN 403964.201022.190735.  
20/10/2022 10,000 DO HOANG TAN 0391000312376 NGUYEN THI HONG THAM
20/10/2022 30,000 Huynh Thi Ngoc Loan  019622.201022.185236. Chuyển tiền
20/10/2022 10,000 NGUYEN KHANH HA 912409.201022.185032. 912409.201022.185032.NGUYEN KHANH HA
20/10/2022 10,000 DINH NGOC DUNG 0591000418915 Chuyển tiền
20/10/2022 10,000 NGUYEN THE ANH 866247.201022.184306. Chuyển khoản
20/10/2022 10,000 NGUYEN DUY TIEN 990124.201022.182715.  
20/10/2022 10,000 TRAN HAI LONG 9985683250 Chuyển tiền
20/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 005059.201022.182451. Tu thien
20/10/2022 10,000 TRUONG MY NHUNG 652828.201022.181000.  Chuyển khoản
20/10/2022 10,000 TRAN VAN HUNG 977911.201022.180729.  Chuyển tiền
20/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 066647.201022.175747. Chuyển khoản
20/10/2022 10,000 NGUYEN NGOC MINH CHAU 519985.201022.175621. Chuyển tiền
20/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 559752.201022.175340. ck tu thien
20/10/2022 10,000 Phu  556568.201022.175157.  
20/10/2022 30,000 SAM BAO LONG  651097.201022.174738. Chuyển tiền
20/10/2022 10,000 MAO VAN LUC PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
30111768314
Chuyển tiền
20/10/2022 10,000  NGUYEN DANG LINH  1029473796 ck tu thien
20/10/2022 10,000 Phu  525793.201022.173622.  
20/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  055210.201022.173431.  
20/10/2022 100,000  NGUYEN THI HUONG 0011004428429  UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT
20/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 752259.201022.172947. tu thien
20/10/2022 10,000 Huong 505850.201022.172628.  chuyen
20/10/2022 10,000 DANG TRAN HIEU 1031415795  
20/10/2022 20,000 NGO THI HONG NGA  939953.201022.170828. Chuyển tiền
20/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 041492.201022.170819. Chuyển khoản
20/10/2022 10,000 Tran Thi Nguyet 847118.201022.170814.  
20/10/2022 10,000 NGUYEN VAN DANH 0751000049715 Chuyển tiền
20/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  038898.201022.170324.  
20/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 036786.201022.165923. Chuyển khoản
20/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  036714.201022.165914.  
20/10/2022 10,000 NGUYEN THI TIEN HUYEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..30109689450.
 
20/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 026721.201022.164253. Chuyển khoản
20/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  026610.201022.164241.  
20/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 023863.201022.163829. Chuyển khoản
20/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  023790.201022.163817.  
20/10/2022 10,000 PHAM KIM ANH  768555.201022.163631. Chuyển tiền
20/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  020774.201022.163336.  
20/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 020365.201022.163258. Chuyển khoản
20/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 147249.201022.163040. A THIS
20/10/2022 10,000 PHUNG THI VI 0041001080003 Chuyển tiền
20/10/2022 28,789 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2595613510.2
001.VCB Rewards.
tre em mo coi
20/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  006671.201022.161331.  
20/10/2022 10,000 NGUYEN MINH DUC  845375.201022.161224. Chuyển tiền
20/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 406127.201022.041150. A
20/10/2022 10,000 Hien  156064.201022.160444. ck
20/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 998374.201022.160140. Chuyển khoản
20/10/2022 25,000 Vu mong tuyen 529583.201022.160042.  ck
20/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  995599.201022.155625.  
20/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  990228.201022.154619.  
20/10/2022 10,000 NGUYEN THI THU HUYEN  300314.201022.154148.  
20/10/2022 10,000 DUONG HOANG HIEP 906044.201022.154147.  
20/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 178172.201022.154144. ck tu thien
20/10/2022 30,000 PHAM QUOC KHANH  902118.201022.153825. Chuyển tiền
20/10/2022 10,000 NGUYEN THI HA 507563.201022.153812. Chuyển tiền
20/10/2022 10,000 TRAN THI HONG XUYEN 887821.201022.153504.  Chuyển tiền
20/10/2022 10,000 VU TRUNG KIEN. 0351000867155  
20/10/2022 10,000 LE THI PHUONG 878976.201022.153250.  Chuyển tiền
20/10/2022 10,000 TRAN THI QUY 470090.201022.153054. Chuyển khoản
20/10/2022 1,000 PHAM THI THU  798122.201022.152531. Chuyển tiền
20/10/2022 10,000 DINH THI CAM LOAN 494805.201022.152219. Chuyển tiền
20/10/2022 20,000 NGUYEN UT VANG 726472.201022.152143.  Chuyển tiền
20/10/2022 10,000 DO THI THANH DUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..30104687422.
Chuyển tiền
20/10/2022 10,000 nguyen thi chung 679614.201022.152009.  
20/10/2022 10,000 TRAN VAN THANH 000750.201022.151338.  
20/10/2022 10,000 PHAN QUOC THINH 793794.201022.151039. Chuyển tiền
20/10/2022 10,000 Y THAO 356036.201022.150845.  ung ho
20/10/2022 10,000 NGUYEN DUY HAI 9848833330  
20/10/2022 10,000 NGUYEN HOANG DO  826870.201022.145952. Chuyển tiền
20/10/2022 10,000 HOANG THI CHUYEN  0731000798716 Chuyển tiền
20/10/2022 10,000 Nguyen phuc tam  191540.201022.145058. ck 
20/10/2022 24,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2595139949.2
001.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
20/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 467852.201022.144809. ck tu thien
20/10/2022 20,000 LE MINH DUC TRI  689966.201022.144236. Chuyển tiền
20/10/2022 10,000 son lam 685798.201022.144128.  
20/10/2022 10,000 nguyen thi thuy duy 429070.201022.143517.  
20/10/2022 250,000 NGUYEN MAI TRANG 747122.201022.143524. Chuyển tiền
20/10/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0181003295300 tre em khuyet tat
20/10/2022 10,000 TRAN HUU PHAT SHGD:10019415
.DD:221020.
Phat
20/10/2022 20,000 DU TUAN LONG  646037.201022.142944. Chuyển tiền
20/10/2022 30,000 NGO HOANG THIEN  156346.201022.142914. Chuyển tiền
20/10/2022 10,000 HOANG MINH GIANG 1111000479084 ck tu thien
20/10/2022 10,000 VU THI NGU 854849.201022.142659.  
20/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 732886.201022.142021. ck tu thien
20/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 947229.201022.141546. Chuyển khoản
20/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  947135.201022.141533.  
20/10/2022 10,000 HO THI NHU MY 0481000684096 Chuyển tiền
20/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 847240.201022.141505. CK
20/10/2022 20,000 TRUONG MINH NGHIA  199184.201022.141312. Chuyển tiền
20/10/2022 10,000 TRAN THI BICH TUYEN 634031.201022.141247.  Chuyển tiền
20/10/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2594916646.
2001.VCB Rewards.
ung ho quy
20/10/2022 10,000 TRINH VAN NAM 713733.201022.135927.  Chuyển tiền
20/10/2022 20,000 PHAN THI HIEN 652473.201022.135742.  Chuyển tiền
20/10/2022 10,000 TRINH VAN NAM  712111.201022.135712. Chuyển tiền
20/10/2022 100,000 DUONG THI THU  969300.201022.135139. Chuyển tiền
20/10/2022 30,000 Thuong  072282.201022.134751. chuyen
20/10/2022 20,000 NGUYEN THI THUY LINH 1015004851 Chuyển tiền
20/10/2022 20,000 TANG THANH TIN   0881000454656 dong gop quy tre em khuyet tat VN
20/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 723628.201022.134251. ck tu thien
20/10/2022 40,000 LUONG BICH NGOC  9827507751 Chuyển tiền
20/10/2022 10,000 CA THI LAM  824455.201022.133430. Chuyển tiền
20/10/2022 20,000 PHUNG THI KIM HUE 562661.20102
2.133242.VCB
Chuyển khoản
20/10/2022 15,000 LE THI TAM CHUYEN 821728.201022.133114.  
20/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 032243.201022.132649. ck tu thien
20/10/2022 10,000 HOANG TRONG QUY 058944.201022.131842. Chuyển khoản
20/10/2022 30,000 VU HONG NGOC 044525.201022.131533. Chuyển khoản
20/10/2022 10,000 LO THI THU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.30100869685.
Chuyển tiền
20/10/2022 20,000 MAI THI THANH HIEN 818173.201022.130803.  Chuyển khoản
20/10/2022 10,000 Lien 007213.201022.130749. Chuyển tiền
20/10/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2594663634.2
001.VCB Rewards.
h
20/10/2022 10,000 NGUYEN THI THUY DUNG 0421000425184  Chuyển tiền
20/10/2022 20,000 Ho Thi Kim Ngoan  157361.201022.125943. Chuyển tiền
20/10/2022 20,000 LE MINH HOANG  945276.201022.125324. Chuyển khoản
20/10/2022 20,000 VO QUANG VY 732537.201022.124749. Chuyển khoản
20/10/2022 5,000 LE THI THANH TRAM 0571000038207 Chuyển tiền
20/10/2022 20,000 DANG THI DIEM 303322.201022.12
3823.VCB
Chuyển khoản
20/10/2022 20,000 HUYNH THI BICH TRAM 366862.201022.123427. Chuyển tiền
20/10/2022 20,000 PHAM THI PHUONG 365549.201022.123247. Chuyển tiền
20/10/2022 30,000 nguyen thi tuyet nhung 038952.201022.1232
10.ZP690GT9QUE5 
 
20/10/2022 22,655 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.259454003
8.2001.VCB Rewards.
doi diem
20/10/2022 10,000 LE THI DIEN  448656.201022.123021. Chuyển tiền
20/10/2022 20,000 LUU VAN HUNG 728415.201022.122823. Chuyển tiền
20/10/2022 20,000 NGUYEN HUU TAN TAI 680867.201022.1
22800.VCB
Chuyển khoản
20/10/2022 10,000 NGUYEN THANH HA  627563.201022.122452. Chuyển khoản
20/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 712460.201022.121818. ck tu thien
20/10/2022 10,000 NGUYEN QUYNH NHU 707562.201022.120636.  
20/10/2022 10,000 NGUYEN THANH SON  640459.201022.120612. Chuyển tiền
20/10/2022 5,000 NGUYEN MANH CUONG 206871.201022.120551.  
20/10/2022 10,000 TA THI LUU EM  621098.201022.120401. Chuyển tiền
20/10/2022 10,000 TRAN THI NGOC BICH 0871004178806 Chuyển tiền
20/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 898782.201022.115803. Chuyển khoản
20/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  898751.201022.115757.  
20/10/2022 20,000 NGUYEN VAN PHU 807585.201022.
115647.VCB
Chuyển khoản
20/10/2022 5,000 VO THI TUYET NGAN 204376.201022.115055.  
20/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 895406.201022.114911.  Chuyển khoản
20/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  895403.201022.114911.  
20/10/2022 10,000 HOANG THI CANH  590055.201022.114557. Chuyển khoản
20/10/2022 5,000 NGUYEN THI THANH PHUONG 0581000792512 Chuyển tiền
20/10/2022 10,000 TRINH VAN NHAT 541522.201022.113733.  Chuyển khoản
20/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 886862.201022.112733. Chuyển khoản
20/10/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1029894872 tre em khuyet tat
20/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 755104.201022.112611. AA
20/10/2022 10,000 NGUYEN CHI CUONG 648103.201022.112516.  Chuyển tiền
20/10/2022 10,000 TRAN MINH TAN 510135.201022.112452. Chuyển tiền
20/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 880426.201022.111220. Chuyển khoản
20/10/2022 10,000 NGUYEN THI TUYET  223304.201022.110627. Chuyển khoản
20/10/2022 10,000 La Thu Phuong 339801.201022.110218.  
20/10/2022 10,000 QUACH THI PHUONG MAI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.30094463430.
Chuyển tiền
20/10/2022 10,000 BUI DUC THINH 184491.201022.105902. Chuyển khoản
20/10/2022 10,000 ha van hoa 234132.201022.105756.  
20/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 735454.201022.105642. AA
20/10/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1029894872 tre e khuyet tat
20/10/2022 30,000 Minh Nguyet 432859.201022.105313.  
20/10/2022 10,000 LY GO YEN 334839.201022.105049. Chuyển tiền
20/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 731006.201022.104957. AA
20/10/2022 5,000 TA TRUC PHUONG  797770.201022.104503. Chuyển tiền
20/10/2022 20,000 TRAN THI YEN NGOC 727714.201022.104508.  
20/10/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0301000383333 ung ho tre em khuyet tat
20/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 865681.201022.103804. Chuyển khoản
20/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  865206.201022.103700.  
20/10/2022 10,000 TRAN XUAN DUOC 468490.201022.102908.  Chuyển tiền
20/10/2022 150,000  LE THI LAN ANH 1014667359 Ung ho quy tre em khuyet ta
20/10/2022 20,000 PHAM THI HONG DUNG 336050.201022.
102536.VCB
Chuyển khoản
20/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 858044.201022.102101. Chuyển khoản
20/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  856849.201022.101823.  
20/10/2022 10,000 DAO TRONG TU  686725.201022.101531. Chuyển tiền
20/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 703484.201022.100932. AA
20/10/2022 10,000 Nguyen ngoc doan trinh  617616.201022.100611. ck
20/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 996056.201022.100025. ck tu thien
20/10/2022 10,000 TRAN THI NGOC HUONG 622003.201022.095903.  Chuyển tiền
20/10/2022 10,000 DANG THI MAI 619870.201022.095834.  Chuyển tiền
20/10/2022 10,000 TRAN BAO LONG 392906.201022.095433.  Chuyển tiền
20/10/2022 1,000  TRAN THI YEN TRINH 0811000012302  transfer
20/10/2022 1,000  TRAN THI YEN TRINH 0811000012302  transfer
20/10/2022 10,000 LAM THI BAC   0931004189135 Chuyển tiền
20/10/2022 10,000 Phu 293580.201022.094446.  
20/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  841455.201022.094317.  
20/10/2022 10,000 DINH THI THUY LINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..30091042687.
Chuyển tiền
20/10/2022 20,000 Nguyen Thi Thuy Di  286787.201022.094127.  
20/10/2022 30,000 LA KHAI MINH  0531002493869 Chuyển tiền
20/10/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
20/10/2022 1,000 LE THI HAI 1013981459  transfer
20/10/2022 1,000 LE THI HAI 1013981459  transfer
20/10/2022 10,000 Phu  227279.201022.090709.  
20/10/2022 3,000,000 TRAN THI LIEN 281130.201022.0
90121.VCB
Chuyển khoản
20/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  822896.201022.090029.  
20/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10002056
.DD:221020
Phu
20/10/2022 10,000 HOANG VAN HUNG SHGD:10005841
.DD:221020
Hung chuyen
20/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10006349
.DD:221020
Phu
20/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10001747.
DD:221020
Phu
20/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10002114.
DD:221020
Phu
20/10/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 324529.201022.081013. A Di Da Phat
20/10/2022 10,000 Phu  084293.201022.065219.  
20/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 114777.201022.065129. A
20/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 786737.201022.065039. Chuyển khoản
20/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 619170.201022.065003. A
20/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  786592.201022.064943.  
20/10/2022 1,000 HA THU HONG  1016879282 Chuyển tiền
20/10/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1029894872 tre e khuyet tat
21/10/2022 227,749 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ IBVCB.2602106345.20
01.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
21/10/2022 5,000 LE THI HANH 2114210034  431616.211022.222723. gay quy
21/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1014846644 sinh vien
21/10/2022 20,000 NGO THI BICH LAN 486751.211022.215432.  Chuyển khoản
21/10/2022 10,000 PHAM THI DUONG 476971.211022.214806. Chuyển tiền
21/10/2022 10,000  LA THI PHUONG MAI  1027162063 Chuyển tiền
21/10/2022 10,000  MAI THI NGOC QUY 9359292946 Chuyển tiền
21/10/2022 10,000 NGUYEN THI KIM LIEN 1027197335 Chuyển tiền
21/10/2022 10,000 Tran ngoc huynh nhu 851071.211022.211209.  
21/10/2022 10,000 HA THI MY TAM 1030042564 Chuyển tiền
21/10/2022 10,000 TANG THI DUNG 295656.211022.210524.  Chuyển khoản
21/10/2022 5,000 VU THI HUYEN 450635.211022.205708.  
21/10/2022 10,000 TRAN THI KIEU TIEN 843064.211022.204547. Chuyển tiền
21/10/2022 30,000 NGUYEN HONG QUAN  776318.211022.204315. ck
21/10/2022 20,000 TRAN THI THANH TAM 448646.211022.204150.  Chuyển tiền
21/10/2022 10,000 BAN THI VAN 1026917036  
21/10/2022 10,000 DANG TIEN DUNG 1016730603 Chuyển tiền
21/10/2022 30,000 BUI TRUNG ANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..30165453355.
Chuyển tiền
21/10/2022 20,000 vu thi tuyet 784857.211022.202624.  
21/10/2022 10,000 PHAM VAN TUNG 0591000408340  Chuyển tiền
21/10/2022 10,000 NGUYEN THI KIEU HOA 429344.211022.202300. Chuyển tiền
21/10/2022 22,000 LE THI MAI XUAN 966669.211022.20
1246.VCB
Chuyển khoản
21/10/2022 10,000 Le Thi Hue  763684.211022.201222.  
21/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 187281.211022.201136. ck tu thien
21/10/2022 10,000 TRAN NGOC TOAN 044560.211022.201051.  
21/10/2022 10,000 DOAN THI TRINH 419206.211022.200748.  Chuyển tiền
21/10/2022 30,000 NGUYEN NGOC OANH 731321.211022.200733.  Chuyển tiền
21/10/2022 10,000 PHAM CHI THACH 799944.211022.200544.  Chuyển tiền
21/10/2022 20,000 NGUYEN DUC MANH 998089.211022.200112. Chuyển khoản
21/10/2022 10,000 NGUYEN THI LINH 608916.211022.195459.  Chuyển tiền
21/10/2022 10,000 Pham Vinh Quang 731179.211022.195114.  
21/10/2022 10,000 HOANG THI HA  498884.211022.193855. Chuyển khoản
21/10/2022 10,000 HO VAN CONG BINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..30164118768.
Chuyển tiền
21/10/2022 10,000 PHUNG THI HUONG  482828.211022.193522. Chuyển khoản
21/10/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022245532 ko dieu kien
21/10/2022 10,000 TRAN LE THIEM 829022.211022.192747. Chuyển tiền
21/10/2022 10,000 VU QUOC HUY 829107.211022.192629.  
21/10/2022 10,000 DUONG VAN DIEP 1017457128  
21/10/2022 10,000 NGUYEN QUOC KHANH 409476.211022.191925.  
21/10/2022 10,000 NGUYEN VAN HAI 513028.211022.191838. Chuyển tiền
21/10/2022 10,000 DIEP NGOC MINH 539776.211022.191155.  
21/10/2022 10,000 NGUYEN THI MINH THU  334702.211022.190734. Chuyển tiền
21/10/2022 10,000 Trieu Tuyet Oanh 711295.211022.190306.  
21/10/2022 10,000 NGUYEN VAN SO 980629.211022.190033.  Chuyển tiền
21/10/2022 22,477 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017355532 ung ho cac be
21/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 075375.211022.185552
.ZP690HR3QH5K 
 
21/10/2022 10,000 HUYNH VAN THANH 0251002757824 Chuyển tiền
21/10/2022 100 LU THI DUYEN 403660.211022.184852.  
21/10/2022 10,000 DINH PHAM TRUNG  258541.211022.184632. Chuyển khoản
21/10/2022 10,000 TRAN TIEN THANH 0581000776603 Chuyển tiền
21/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 768993.211022.184057. Nhiem vu 2
21/10/2022 10,000 DINH TUAN ANH  586975.211022.183934. Chuyển khoản
21/10/2022 10,000 Dang Quynh Quyen 206244.211022.183056.  Chuyển tiền
21/10/2022 10,000 DAM THU HIEN  514437.211022.182543. Chuyển khoản
21/10/2022 10,000 PHAN THI HONG 447053.211022.181450.  Chuyển tiền
21/10/2022 10,000 TRAN THI THUY DUNG  329250.211022.180742. Chuyển tiền
21/10/2022 10,000 Tu  558954.211022.180657. chuyen
21/10/2022 20,000 NGO DUC PHI 404145.211022.
180644.VCB
Chuyển khoản
21/10/2022 10,000 nguyen thi chung 395590.211022.180205.  
21/10/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 317435.211022.180244. Ok
21/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 504308.211022.180227. ck tu thien
21/10/2022 10,000 DO THANH CUONG 037857.211022.180005. Chuyển khoản
21/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 449318.211022.175750. Chuyển khoản
21/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  449317.211022.175750.  
21/10/2022 10,000 Nguyen Gia Hoang 838130.211022.175626.  
21/10/2022 30,000 NGO THANH HONG 359524.211022.175532. Chuyển khoản
21/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 446982.211022.175145. Chuyển khoản
21/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  446983.211022.175145.  
21/10/2022 20,000 NGO DUY PHUONG 1015134453 Chuyển tiền
21/10/2022 10,000 DAO QUANG HUY 949163.211022.174316. Chuyển khoản
21/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  443583.211022.174319.  
21/10/2022 10,000 LE THI THUAN 284498.211022.173120.  Chuyển tiền
21/10/2022 10,000 TRAN THI HONG NGOC 189568.211022.172702. Chuyển khoản
21/10/2022 10,000 VANG SEO SINH 184795.211022.172615. Chuyển khoản
21/10/2022 10,000 Chu Phuong Linh 730547.211022.172248.  
21/10/2022 30,000 TRUONG NGOC DIEP 0031000395507  Chuyển tiền
21/10/2022 10,000 NGUYEN THI LE 292460.211022.172054. Chuyển tiền
21/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  434105.211022.172033.  
21/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 432679.211022.171655. Chuyển khoản
21/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  432636.211022.171649.  
21/10/2022 10,000 TRAN VIET ANH  0011004066487 Chuyển tiền
21/10/2022 150,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2600625950.200
1.VCB Rewards.
quy tre em khuyet tat
21/10/2022 1,000 HOANG NGOC THIEN Y 009681.211022.170839. Chuyển tiền
21/10/2022 1,000 HOANG NGOC THIEN Y 006459.211022.170813. Chuyển tiền
21/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 428823.211022.170759. Chuyển khoản
21/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  428362.211022.170655.  
21/10/2022 10,000 LE THI PHUONG 738426.211022.170438.  Chuyển khoản
21/10/2022 100 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 388141.211022.170434. Chuyển khoản
21/10/2022 10,000 Vu Thi Phuong 794836.211022.170229. Chuyển tiền
21/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 469594.211022.170209. UNG HO
21/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 424547.211022.165813. Chuyển khoản
21/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  424037.211022.165656.  
21/10/2022 10,000 hang 704506.211022.165545.  
21/10/2022 10,000 LE LINH BAO LE LINH BAO 968720.211022.165034. Chuyển khoản
21/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  421214.211022.165051.  
21/10/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018508812 TRE EM KHO KHAN
21/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 420083.211022.164811. Chuyển khoản
21/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  419913.211022.164748.  
21/10/2022 5,000 NGUYEN THANH TAM 1013598272  
21/10/2022 10,000 NGUYEN THI KIM THOA 629763.211022.164427.  Chuyển khoản
21/10/2022 10,000 TRUONG VAN BINH 955269.211022.164206. Chuyển tiền
21/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 416931.211022.164106. Chuyển khoản
21/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  416622.211022.164029.  
21/10/2022 10,000 KHUONG THI THANH TUYEN 198406.211022.164029. Chuyển tiền
21/10/2022 5,000 NGUYEN THI THAO  946607.211022.163951. Chuyển tiền
21/10/2022 10,000 BUI VINH HOA SHGD:10001510
.DD:221021.:
Dong gop tu thien
21/10/2022 10,000 Nguyen Thi My Hanh 820715.211022.163425.  
21/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 413434.211022.163317. Chuyển khoản
21/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  413037.211022.163222.  
21/10/2022 10,000 pham hong thai 848804.211022.163007.  
21/10/2022 10,000 Nguyen Huynh Le Trinh 902787.211022.162720.  
21/10/2022 1,000 HA THI NGA  0481000195405  transfer
21/10/2022 1,000 HA THI NGA  0481000195405  transfer
21/10/2022 10,000 Tran Thi Chung  116464.211022.162117. Chuyển tiền
21/10/2022 10,000 NGUYEN LAN ANH 784481.211022.161900.  Chuyển khoản
21/10/2022 30,000 NGUYEN HOANG ANH  860620.211022.161622. quyen gop
21/10/2022 10,000 Phu 322206.211022.160641.  
21/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  400280.211022.160426.  
21/10/2022 20,000 LE THI LOAN 033080.211022.160
353.VCB
Chuyển khoản
21/10/2022 100 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 379305.211022.160324. Chuyển khoản
21/10/2022 10,000 HO SY DUNG 0501000064266 Chuyển tiền
21/10/2022 10,000 NGUYEN BONG 0051000564880  
21/10/2022 10,000 TRAN QUOC DAT  370177.211022.155308. Chuyển khoản
21/10/2022 10,000 LE VAN TUYEN 367763.211022.155240.  
21/10/2022 20,000 LE THI HOA 282671.211022.1
55122.VCB
Chuyển khoản
21/10/2022 10,000 Nguyen Ngoc Minh Chau 198782.211022.155053.  
21/10/2022 20,000 TRAN THI KIM OANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
30151423656.
Chuyen
21/10/2022 10,000 PHAM QUANG HIEP  391454.211022.154521.  
21/10/2022 20,000 TRUONG THI MY HANH 755737.211022.
154235.VCB
Chuyển khoản
21/10/2022 10,000 NGO VAN BANG 539894.211022.153501.  Chuyển khoản
21/10/2022 10,000 CAM THI DAO 624496.211022.153518.  
21/10/2022 10,000 NGUYEN DANG MANH 139937.211022.153417.  Chuyển tiền
21/10/2022 10,000 TRAN VAN HAI 258291.211022.153029.  Chuyển khoản
21/10/2022 10,000 DONG THI HUE 512998.211022.152959. Chuyển khoản
21/10/2022 10,000 KHONG THI LUYEN 509735.211022.152922.  Chuyển tiền
21/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  380082.211022.152035.  
21/10/2022 20,000 DO MINH TRANG 453448.211022.151857.  Chuyển khoản
21/10/2022 10,000 TRAN VAN HAI 425865.211022.151356.  Chuyển khoản
21/10/2022 10,000 HUYNH THI BICH TUYEN 418583.211022.151232.  Chuyển khoản
21/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 737233.211022.151243. ck tu thien
21/10/2022 20,000 PHAN THI QUYNH NHU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
30149755720.
 
21/10/2022 10,000 PHUNG THI ANH TUYET 405724.211022.151004. Chuyển khoản
21/10/2022 10,000 NGUYEN VAN VUONG 188274.211022.150926. Chuyển tiền
21/10/2022 10,000 PHAM THI HANG 0341000672074 Chuyển tiền
21/10/2022 10,000 CHAU KIM TIEN 332436.211022.145543.  Chuyển tiền
21/10/2022 10,000 PHAM THANH AN 585526.211022.145508.  Chuyển tiền
21/10/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022213021 fd
21/10/2022 10,000 NGUYEN THI XUAN TAI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
30149970759.
Chuyển tiền
21/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 068110.211022.145023. ck tu thien
21/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 992620.211022.144749. ck tu thien
21/10/2022 1,000 TRAN THI QUE TRAM 1018868617 Chuyển tiền
21/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  363911.211022.144449.  
21/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 377155.211022.144214. CK : QUY VI TRE EM KHUYET TAT
21/10/2022 20,000 NGUYEN VAN THIEU 024407.211022.144031. Chuyển khoản
21/10/2022 50,000 DANG THI THUY  0291000272468 Chuyển tiền
21/10/2022 10,000 VUONG TRI NHAN 163995.211022.143746.I  
21/10/2022 10,000 NGUYEN THI YEN 226448.211022.143405.  Chuyển khoản
21/10/2022 20,000 DANG THI LUONG 611928.211022.14
3331.VCB
Chuyển khoản
21/10/2022 5,000 HOANG MINH CUONG 564375.211022.143250.  
21/10/2022 10,000 NGUYEN QUANG PHU 9814888822 Chuyển tiền
21/10/2022 20,000 HA THI THUY 288577.211022
.142808.VCB
Chuyển khoản
21/10/2022 10,000 NGUYEN THANH LAM  185948.211022.142544. Chuyển khoản
21/10/2022 20,000 HOANG VAN CUONG 114716.211022.
142514.VCB
Chuyển khoản
21/10/2022 10,000 HUA HOANG ANH 1011000630509 Chuyển tiền
21/10/2022 10,000 LE THI OANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..30147815777.
Chuyển tiền
21/10/2022 10,000  CAO THI LE 149922.211022.141754. Chuyển tiền
21/10/2022 10,000 DINH TAN HIEU 1001000295063 Chuyển tiền
21/10/2022 10,000 HOANG THI TUY 142896.211022.140747. Chuyển tiền
21/10/2022 10,000 DINH THI KIEU 880832.211022.140552.  Chuyển khoản
21/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 348015.211022.140501. Chuyển khoản
21/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  347747.211022.140419.  
21/10/2022 10,000 NGUYEN VAN DUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
30148091327.
Chuyển tiền
21/10/2022 10,000 TRAN LINH 538532.211022.140210.  Chuyển tiền
21/10/2022 10,000 VO THI THU NGAN 1018796355 Chuyển tiền
21/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 345174.211022.135638. Chuyển khoản
21/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  345172.211022.135637.  
21/10/2022 20,000 PHAM THI KIM LIEN 347574.211022.135
547.VCB
Chuyển khoản
21/10/2022 10,000 BUI THI MONG THU 1026229046 Chuyển tiền
21/10/2022 10,000 PHAN NHAN 826879.211022.135210.  Chuyển khoản
21/10/2022 10,000 Luong thi van 810733.211022.134808.  
21/10/2022 10,000 Pham Thi Diem Huong 031223.211022.134646. ck
21/10/2022 20,000 NGUYEN TRUNG DUC 999847.211022.134342.  Chuyển khoản
21/10/2022 10,000 NGUYEN VAN KHANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.30147808708.
Chuyển tiền
21/10/2022 1,000 Nguyen Khanh An 793545.211022.134024.  Chuyển tiền
21/10/2022 10,000 HOANG TRUNG THONG 791325.211022.133914.  Chuyển tiền
21/10/2022 10,000 DINH THI TRANG 977487.211022.133841.  Chuyển khoản
21/10/2022 20,000 Y WANG LUK PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.30146047265.
Chuyển tiền
21/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 336134.211022.133042. Chuyển khoản
21/10/2022 10,000 NGUYEN THI NGUYEN 640040.211022.133032.  
21/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  336050.211022.133022.  
21/10/2022 10,000 PHUNG TUYET LINH 404037.211022.132508. Chuyển tiền
21/10/2022 10,000 NGUYEN LAN ANH 895615.211022.131728.  Chuyển khoản
21/10/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC ANH 688523.211022.131508.  
21/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  331493.211022.131534.  
21/10/2022 10,000 long le 884062.211022.131434.  
21/10/2022 20,000 NGUYEN PHUOC TUONG 728710.211022.131426.  Chuyển tiền
21/10/2022 10,000 NGUYEN THI YEN THANH 877443.211022.131257.  Chuyển khoản
21/10/2022 1,000 NGUYEN NHAT BAO VY 1029704547  transfer
21/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  330091.211022.131101.  
21/10/2022 1,000 NGUYEN NHAT BAO VY 1029704547  transfer
21/10/2022 10,000 NGUYEN THI TUYET PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.30145922492.
 
21/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 039907.211022.12
5554.ZP690HR3GQV2 
ck tu thien
21/10/2022 100 TRAN THU HUONG  356826.211022.125552. Chuyển tiền
21/10/2022 100,000 NGUYEN THI KIM XUAN 489879.211022.125334.  
21/10/2022 1,000 TRUONG THI BICH THUAN 0281000533970  transfer
21/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  324148.211022.125028.  
21/10/2022 1,000 TRUONG THI BICH THUAN 0281000533970  transfer
21/10/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC TU 307424.211022.124640.  Chuyển tiền
21/10/2022 10,000 KIM THI PHUOC PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
30143935612.
Chuyển tiền
21/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 756562.211022.124306. ck tu thien
21/10/2022 20,000 Ky  635591.211022.124032. chuyen 
21/10/2022 10,000  Ka Dao Quy 085641.211022.123806.  cho tre em kho khan
21/10/2022 25,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2599329544.200
1.VCB Rewards.
ung ho tre em khuyet tat
21/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 318814.211022.123223. Chuyển khoản
21/10/2022 10,000 LE TRONG TIN  0401001356630 Chuyển tiền
21/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  318698.211022.123156.  
21/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 677546.211022.122555. vi tre em
21/10/2022 10,000 LE KIEU OANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
30142308276.
Chuyển tiền
21/10/2022 10,000 LE HONG GAM 620204.211022.121408.  Chuyển khoản
21/10/2022 10,000 NGUYEN THI HUE 1015988476 Chuyển tiền
21/10/2022 20,000 dinh thi lan   579116.211022.120504.dinhthilan FT22294051999245
21/10/2022 20,000 Nguyen thi phuong 701769.211022.120059.  
21/10/2022 10,000 LO THI OANH 363371.211022.115629. Chuyển khoản
21/10/2022 10,000 TONG THI NHAM  0351000783619 Chuyển tiền
21/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 305829.211022.115433. Chuyển khoản
21/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  305612.211022.115355.  
21/10/2022 10,000 VU DUY HOAN 333637.211022.115015.  Chuyển khoản
21/10/2022 20,000 NGUYEN THI THUY HONG  474179.211022.114
434.VCB
ck
21/10/2022 24,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2599095405.2
001.VCB Rewards.
ung ho tre em khuyet tat
21/10/2022 10,000 dang cao cuong 458878.211022.114311.  
21/10/2022 10,000 PHAN DINH HAO 443941.211022.112947.  Chuyển tiền
21/10/2022 20,000 NGUYEN THI TUYET 370489.211022.1
12610.VCB
Chuyển khoản
21/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  292634.211022.112055.  
21/10/2022 20,000 LU HOANG VU  443153.211022.112042. Chuyển tiền
21/10/2022 1,000 DAM THANH TIEN 319942.211022.111710.  Chuyển tiền
21/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 765900.211022.111450. A
21/10/2022 10,000 TRAN CHI HIEN 137769.211022.110921. Chuyển khoản
21/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 827650.211022.110737. ck tu thien
21/10/2022 10,000 HA VAN TRUONG 122376.211022.110611.  Chuyển khoản
21/10/2022 10,000  LE VAN TOAN 9868226863 ck tu thien
21/10/2022 10,000 NGUYEN THANH CHUNG 102589.211022.110203.  
21/10/2022 10,000 TRAN XUA NAM 1020961624 Chuyển tiền
21/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  280301.211022.105228.  
21/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 252043.211022.105038. AA
21/10/2022 1,000 HUYNH QUANG 279003.211022.104928.  Chuyển khoản
21/10/2022 10,000 NGUYEN PHI TAN 161369.211022.104659. Chuyển khoản
21/10/2022 20,000 LE DAO ANH PHUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.30138336103.
Chuyển tiền
21/10/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG LINH   0901000130395  Chuyển tiền
21/10/2022 20,000 TRAN THI THU TRANG 104105.211022.103557.  
21/10/2022 10,000 HOANG TINH HUNG  664321.211022.103248. Chuyển tiền
21/10/2022 20,000 HOANG THI THUY 121658.211022.
103201.VCB
Chuyển khoản
21/10/2022 10,000 NGUYEN HOANG NAM  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..30138610257.
Chuyển tiền
21/10/2022 20,000 LE THANH GIANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..30138330996.
Chuyển tiền
21/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 265617.211022.101835. Chuyển khoản
21/10/2022 10,000   228589.211022.101339
A-211022-10:13:57
228589
228589.211022.101339.A-211022-10:13:57 228589
21/10/2022 101 PHAM HUY VU 335070.211022.100931. Chuyển tiền
21/10/2022 21,774 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2598611051.2
001.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
21/10/2022 10,000 CAN KIM DUC 812428.211022.095824.  Chuyển khoản
21/10/2022 30,000 PHAM THAI YEN SHGD:10003718.
DD:221021.
Chuyển khoản
21/10/2022 10,000 Duong thi thuy Lien 790568.211022.095316.  
21/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  253543.211022.095043.  
21/10/2022 10,000 Le Van Bac  319576.211022.094442.  
21/10/2022 20,000 TRUONG VAN LAP 672605.211022.092523.  Chuyển khoản
21/10/2022 20,000 PHAM HUU THIEN THANH 668490.211022.092427. Chuyển khoản
21/10/2022 20,000 TRAN NGOC GIAU SHGD:10001656.
DD:221021.
Chuyển tiền
21/10/2022 30,000 PHAM THI NU  010983.211022.0
90650.VCB
Chuyển khoản
21/10/2022 20,000 Nguyen Thi Yen 860431.211022.090320. Chuyển tiền
21/10/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
21/10/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022245532 ko dieu kien
21/10/2022 10,000 Phu  128437.211022.065241.  
21/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  200305.211022.065153.  
21/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 200314.211022.065153. Chuyển khoản
21/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 143372.211022.065144. A
21/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 637322.211022.065053.A A
21/10/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0491001886624 ung ho
21/10/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 203119.211022.061432.  
21/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000473739 fcxdcda
21/10/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027691415 la lanh
21/10/2022 5,000 KIEU MINH TUNG  897513.211022.012512. Chuyển tiền
21/10/2022 10,000 VI THI ANH DUYEN 043612.211022.003326.  Chuyển khoản
21/10/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 196689.211022.000949. ung ho quy
21/10/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0341007162249  
22/10/2022 10,000 LE MINH QUY  167336.221022.214845. Chuyển tiền
22/10/2022 20,000 NGUYEN THI NHUNG 109410.22102
2.214829.VCB
Chuyển khoản
22/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1025760349 tre em khuyet tat
22/10/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181002236280 ung ho Tre em khuyet tat
22/10/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG  900610.221022.212248. Chuyển khoản
22/10/2022 10,000 LY THI HOA 870662.221022.211459. Chuyển khoản
22/10/2022 10,000 NGUYEN THI HIEN 884456.221022.210938.  
22/10/2022 10,000 NGUYEN THI HIEN  426367.221022.205632. Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 Truong  728575.221022.205552. chuyen
22/10/2022 10,000 Pham thi lan 726995.221022.205442.  
22/10/2022 20,000 NGUYEN THI BICH LIEN 843127.221022.2
05403.VCB
Chuyển khoản
22/10/2022 10,000 TONG THI KIM CUONG  070964.221022.205016. Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 Bui quoc thang  721023.221022.205013.  
22/10/2022 10,000 LA VAN NHAT 734813.221022.204155.  Chuyển khoản
22/10/2022 100,000 NGUYEN VAN DOAN  0951004190748 ung ho
22/10/2022 10,000 huynh thi dao 643547.221022.202028.  
22/10/2022 10,000 VUONG THI XUAN 901282.221022.201952. Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 Ngo minh chau  677759.221022.201857.  
22/10/2022 500,000 NGUYEN THI TU 258649.221022.201715.  Chuyển khoản
22/10/2022 20,000 PHAM THI PHUONG NHI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
30202618263.
 
22/10/2022 20,000  VU THI ANH  1012685153 Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 LE THI TUYET  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
30202696339.
Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 TRAN NGUYEN THUY 209656.221022.200502. Chuyển khoản
22/10/2022 10,000 DONG THI KIM HANG 039360.221022.195701. Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 TRAN DUONG PHI 273821.221022.195524.  Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 NONG VAN BANG  167959.221022.195424. Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 DO XUAN PHUONG 0481000767448  
22/10/2022 10,000 VU THI DIEU HUYEN  514589.221022.195133. Chuyển khoản
22/10/2022 10,000 TRAN VAN NGHIA  0701000461531 Chuyển tiền
22/10/2022 20,000 THIEU THI QUYNH 118261.221022.194136.  Chuyển khoản
22/10/2022 10,000 KHUC THI THU TRANG  471196.221022.194127. Chuyển khoản
22/10/2022 50,000 PHAM HONG MINH CHAU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.30202799256.
Chuyển tiền
22/10/2022 10,000  PHAN NHAT DUY 0111000293610 ck tu thien
22/10/2022 10,000 TRAN TRI VUONG 034212.221022.193724.  
22/10/2022 10,000 VO THI HIEU LUAN  640849.221022.193615. Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 NGUYEN THANH NHON 631220.221022.193221.  
22/10/2022 1,000 HO NGOC ANH DAO 313090.221022.193146. Chuyển tiền
22/10/2022 20,000 NGUYEN DINH HO 891289.221022.1
93131.VCB
Chuyển khoản
22/10/2022 10,000 THAI MINH PHUC 914540.221022.192642. Chuyển tiền
22/10/2022 5,000 NINH THI CUONG 1015528633 Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 NGUYEN HUU DUC  607024.221022.192334. Chuyển tiền
22/10/2022 5,000 NGUYEN THI NGOAN  596570.221022.191938. Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 NGUYEN VAN CUONG 357563.221022.191626.  Chuyển khoản
22/10/2022 10,000 NGUYEN BINH MY AN  858241.221022.191638. Chuyển tiền
22/10/2022 20,000 DANG QUANG DUC  953419.221022.190135. Chuyển khoản
22/10/2022 10,000 NGUYEN HONG DUNG 277698.221022.185835.  
22/10/2022 10,000 dang thanh thuy 758931.221022.185846.  
22/10/2022 10,000 Hung  561995.221022.185843. chuyen 
22/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 820062.221022.185045. Chuyển khoản
22/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  820058.221022.185044.  
22/10/2022 20,000 LY KIM HUYEN 854953.221022.183920. Chuyển khoản
22/10/2022 10,000 TRAN HUYNH NHAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.30199884132.
 
22/10/2022 10,000 nguyen van linh PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.30200031810.
 
22/10/2022 10,000 CHAU VAN MANH 107295.221022.182315.  Chuyển khoản
22/10/2022 10,000 TRAN NGOC THUY 9394271175 Chuyển khoản
22/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 424599.221022.061719. A
22/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 4.2446E+21  
22/10/2022 30,000 NGO VAN GO 757430.221022.181616.  Chuyển khoản
22/10/2022 30,000 DANG THI CAM TU 1015215131 Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 TRUONG THI HAI 1012577717 NGUYEN THI TUYET
22/10/2022 10,000 DAM THI THUONG  794377.221022.175334. Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 NGUYEN THI DINH 634631.221022.174933.  chuyen khoan lam tu thien
22/10/2022 10,000 LE VAN HOANG  684590.221022.174825. Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 THIEU THI QUYNH 616180.221022.174546. Chuyển khoản
22/10/2022 10,000 PHUNG THI HUE 077906.221022.173741. Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 NGUYEN THI THANH TRAM 796913.221022.172253. Chuyển khoản
22/10/2022 10,000 Luan van ly  770414.221022.171809. Chuyển khoản
22/10/2022 10,000 NGUYEN THI HUONG TRAM 0271001094130 Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 BE THI HUONG 1016252435 Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 duong thi Kim Ngan PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..30196923998.
 
22/10/2022 10,000 VANG THI MAI 127124.221022.165632.  Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 3.89647E+20  
22/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 777347.221022.165257. Chuyển khoản
22/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 656454.221022.164757. QUY VI TRE EM KHUYET TAT
22/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 773584.221022.164312. Chuyển khoản
22/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  773466.221022.164253.  
22/10/2022 10,000 NGUYEN VAN TUYEN  406799.221022.163942. Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 TRAN THI LIEN 1026811162 Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 PHAN VAN HOAI BAO  895872.221022.163532. Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 DAU THANH THANH 981349.221022.163446. Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 Kim ngan 359810.221022.163329.  ung ho
22/10/2022 10,000 PHAM VAN THAN 273506.221022.163150.  
22/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  769139.221022.163129.  
22/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 769128.221022.163129. Chuyển khoản
22/10/2022 10,000 NGUYEN VIET HOANG  250063.221022.162807. Chuyển khoản
22/10/2022 10,000 LUONG VAN LO  705297.221022.162604. Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 NGUYEN THI TO NU  0431000275378 Chuyển tiền
22/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 764482.221022.161551. Chuyển khoản
22/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  764142.221022.161442.  
22/10/2022 10,000  TRUONG THI HAI 1012577717 NGUYEN VIET LINH
22/10/2022 10,000 NGO DUC CUONG 892339.221022.160606.  Chuyển tiền
22/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  761552.221022.160553.  
22/10/2022 10,000 Nguyen thi my thanh  266346.221022.160544.  
22/10/2022 10,000 NGUYEN THI KIM PHUNG 885761.221022.160359.  Chuyển tiền
22/10/2022 20,000 sung thi may 385215.221022.160142.  
22/10/2022 10,000 nguyen duc chien 336903.221022.160119.  quyen gop tu thien
22/10/2022 10,000 HO THI HAO 356776.221022.155530. Chuyển khoản
22/10/2022 10,000 MAI QUOC VIET 857989.221022.155449.  Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 LAM KIEU MY 614898.221022.155504.  lam tu thien
22/10/2022 10,000 LUONG THI HOA  343564.221022.155237. Chuyển khoản
22/10/2022 10,000 HO VAN A DO 323306.221022.154814.  Chuyển khoản
22/10/2022 10,000 nhi 834400.221022.154617.  
22/10/2022 10,000 HO THI THU THANH 608594.221022.154629.  Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 Phu 228815.221022.154332.  
22/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 754532.221022.154045. Chuyển khoản
22/10/2022 20,000 HO THI THANH HUE 812739.221022.153920.  Chuyển tiền
22/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  753670.221022.153729.  
22/10/2022 10,000 Nguyen Van Dung  618630.221022.153724. Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 NGUYEN VAN PHI  801495.221022.153518. Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 ALANG THI ROOM PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
30193703205.
Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 LANG THI NGOC ANH  315839.221022.153109. ck
22/10/2022 10,000 QUACH KIM NGAN  852893.221022.152745. Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 LE NGOC LINH 1015988009 Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 BUI THI THU TRANG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
30193701133.
Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 QUACH KIM NGAN 848408.221022.152036. Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 Nguyen Quoc Bao 589345.221022.152019.  
22/10/2022 10,000 HUA HOANG DUC 960784.221022.151850.  
22/10/2022 10,000 TRAN THI TUYET NHUNG 903460.221022.151758.  
22/10/2022 10,000 DANG THI THUY 935159.221022.151206.  Chuyển khoản
22/10/2022 10,000 LE NGOC TUYET 736154.221022.151203. Chuyển tiền
22/10/2022 20,000 PHAN VAN HUNG 131605.221022.15
0851.VCB
Chuyển khoản
22/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 742634.221022.150651. Chuyển khoản
22/10/2022 10,000 LE THI THUONG 0541000271905 LE THI TIEN chuyen tien
22/10/2022 10,000 VU HONG CHIEN 835418.221022.150000. Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 DANG VAN HUNG 698554.221022.145808.  Chuyển tiền
22/10/2022 151,829 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2604106765.2
001.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
22/10/2022 10,000 VU HONG CHIEN 830842.221022.145228. Chuyển tiền
22/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  737273.221022.145215.  
22/10/2022 30,000 DUONG THI LINH 073149.221022.145124.  Chuyển khoản
22/10/2022 102 PHAM HUY VU  492463.221022.145126. Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 PHAN NGOC THAO 829978.221022.145115. Chuyển tiền
22/10/2022 20,000 DINH THI THUY 912838.221022.
144832.VCB
Chuyển khoản
22/10/2022 10,000 Tran Van Duc 057964.221022.144744.  Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 PHAN NGUYEN TRAM ANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..30191705173.
 
22/10/2022 10,000 NGUYEN THI THAO LINH 177041.221022.144300.  Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 DANG THU HUYEN 1022223804 Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 883619.221022.143904. TIEN NHIEM VU TU THIEN.
22/10/2022 10,000 LUU DUC CANH 640995.221022.143651.  
22/10/2022 10,000 HA NU  280057.221022.143613. Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC HAN 450030.221022.143312.  Chuyển tiền
22/10/2022 10,000  LE THI VAN 817653.221022.142922. Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 TRAN THE LUONG 773538.221022.142749. Chuyển khoản
22/10/2022 33,187 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2603977948.20
01.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
22/10/2022 10,000 TRAN DUC TUAN 1021524027 Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 NGUYEN NGOC QUYEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
.30190057857.
Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 NGUYEN THI THANH NGA PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..30189977640.
Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 VO THI HONG NHUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.30189997186.
Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 THONG THI SON 801057.221022.135947. Chuyển tiền
22/10/2022 10,000  CAO THI THU TU  800406.221022.135836. Chuyển tiền
22/10/2022 20,000 NGUYEN KIM SON 774925.221022.1
35614.VCB
 
22/10/2022 10,000 Dang Thi Nhi  618587.221022.135553. Chuyển tiền
22/10/2022 20,000 NGUYEN THI DUYEN 361642.221022.1
34921.VCB
Chuyển khoản
22/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 717412.221022.134738. Chuyển khoản
22/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 3.08033E+20  
22/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 894627.221022.134734. ck tu thien
22/10/2022 10,000 BUI THI TRANG 638225.221022.134636.  
22/10/2022 10,000 LE THANH TUYEN 0181003423758 Chuyển tiền
22/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 716362.221022.134400. Chuyển khoản
22/10/2022 10,000 PHAM GIA HAN 816930.221022.134328.  Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 052176.221022.134300. ung ho tre em
22/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  715515.221022.134105.  
22/10/2022 20,000 PHAM THI KIM YEN 817036.221022.
134017.VCB
Chuyển khoản
22/10/2022 10,000  PHAN THI MO 1021928011 Chuyển tiền
22/10/2022 40,000 NGUYEN VAN QUYEN 691778.221022
.133811.VCB
Chuyển khoản
22/10/2022 30,000 DAO KIEU OANH 791305.221022.133711. Chuyển khoản
22/10/2022 10,000 NGUYEN THI HAI LE 953935.221022.133644.  Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 PHAM THI LAN ANH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.30189992883.
Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 NGUYEN TRUNG HIEU 946778.221022.133320. Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 848617.221022.132301. ck tu thien
22/10/2022 10,000 QUYEN THI HANG 0351000723054 Chuyển tiền
22/10/2022 5,000 NGO THI MY HUE 918416.221022.131956.  Chuyển tiền
22/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  708388.221022.131612.  
22/10/2022 10,000 NGUYEN THANH HUNG 908974.221022.131607.  Chuyển tiền
22/10/2022 20,000 PHAM THI GIANG 525179.221022.131100.  Chuyển khoản
22/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 706550.221022.130943. Chuyển khoản
22/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  706341.221022.130858.  
22/10/2022 10,000 LE HONG PHONG 516275.221022.130812. Chuyển khoản
22/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 928880.221022.130
848.VCB
ck tu thien
22/10/2022 10,000 Nguyen Thanh Nhan 686565.221022.130806.  Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 NGUYEN THI THU HIEN 515796.221022.130804.  Chuyển khoản
22/10/2022 10,000 NGUYEN VAN LONG 685633.221022.130749.  Chuyển khoản
22/10/2022 10,000 LAM MINH PHUNG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..30188297623.
Chuyển tiền
22/10/2022 20,000 VU THI THU HANG 864156.221022.
130744.VCB
Chuyển khoản
22/10/2022 10,000 KHUONG THI THANH TUYEN 812612.221022.125944.  Chuyển tiền
22/10/2022 20,000 NGUYEN PHUONG THAO 1017920234 Chuyển tiền
22/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 701293.221022.125106. Chuyển khoản
22/10/2022 10,000   2.86859E+20 2.86859E+20
22/10/2022 10,000 DO THI MAI  447335.221022.124748. Chuyển khoản
22/10/2022 10,000 TRAN HOAI NAM  444068.221022.124652. Chuyển khoản
22/10/2022 27,716 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2603669262.2
001.VCB Rewards.
binh thuong
22/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 839361.221022.124527. ck tu thien
22/10/2022 10,000 NGO THI LAN  0461000463421 Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 Huynh Van Tien 588082.221022.124231.  
22/10/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022245532 ko dieu kien
22/10/2022 10,000 Nguyen van lam 416368.221022.123911.  
22/10/2022 10,000 Pham Thi Diem Huong 023172.221022.123623. ck
22/10/2022 10,000 THACH THI BICH NGUYEN  813258.221022.123513. Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 DANG THI LUYEN 551689.221022.123339.  Chuyển khoản
22/10/2022 20,000 LE THI THUONG 0541000271905 Chuyển tiền
22/10/2022 20,000 NGUYEN HOANG DUNG 786814.221022.122523. Chuyển tiền
22/10/2022 20,000 DOAN THANH TUYEN 327749.221022.1
22527.VCB
Chuyển khoản
22/10/2022 20,000 LO THI DUONG 299731.22102
2.122459.VCB
Chuyển khoản
22/10/2022 50,000 NGUYEN THI THUY MAI 783404.221022.122353. Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 NGUYEN THI ANH NGUYET 0231000669422 Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 DUONG VAN HUNG 494492.221022.122010.  
22/10/2022 10,000 BUI HONG HANH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..30186737563.
Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 NGUYEN THI TAM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.30186737226.
Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 NGUYEN THI TUONG DUY  909174.221022.120934. Chuyển tiền
22/10/2022 10,000   2.6855E+20 2.6855E+20
22/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 685093.221022.115939. Chuyển khoản
22/10/2022 10,000 NGUYEN DUC DUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
30186860928.
Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 HOANG THI HUONG  773068.221022.113943. Chuyển tiền
22/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 677351.221022.113559. Chuyển khoản
22/10/2022 10,000 LE ANH TUAN 265993.221022.113115.  
22/10/2022 20,000 MUA THI HY 008402.221022.
113008.VCB
Chuyển khoản
22/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 2.49315E+20  
22/10/2022 20,000 LE THI KIEU TRANG 856110.221022
.112736.VCB
Chuyển khoản
22/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 674055.221022.112608.   transfer
22/10/2022 10,000 Phu  403279.221022.112321.  
22/10/2022 20,000 TRAN THI CAM TIEN  093683.221022.112146. Chuyển khoản
22/10/2022 10,000 THAN THI THUY HOA  086586.221022.112013. Chuyển khoản
22/10/2022 30,000 TA MINH TUAN  070859.221022.111622. Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 NGUYEN THI THAI  585664.221022.111649. Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 PHAN THI YEN THU 1019947684 Chuyển tiền
22/10/2022 30,000 NGUYEN TRUNG THANH TIN 581991.221022.111604.  
22/10/2022 10,000 LAM THI PHUONG THAO 0821000171206  
22/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  667716.221022.110903.  
22/10/2022 10,000 Khanh 372229.221022.110512.  chuyen 
22/10/2022 20,000 HUYNH NGOC QUANG  915450.221022.110449. Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 DINH VAN SY 989985.221022.110326.  Chuyển tiền
22/10/2022 40,000 NGUYEN THI Y PHUONG 1016337379 Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 LE NHAT TRUONG 0481000685323  Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 Lac Quoc Tri 139222.221022.105836.  
22/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 334670.221022.104323. Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 DINH TUAN ANH  0541000249252 Chuyển tiền
22/10/2022 1,000 NGUYEN NGOC THI 9392715123  transfer
22/10/2022 1,000 NGUYEN NGOC THI 9392715123  transfer
22/10/2022 10,000 DINH THE HIEN  176128.221022.102932. Chuyển tiền
22/10/2022 10,000  TRAN THI THUY DUNG 665749.221022.102054. Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 Le Van Duc 502372.221022.102014.  
22/10/2022 300,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0711000245775  
22/10/2022 10,000 NGUYEN THI RIEN  924370.221022.101907. Chuyển khoản
22/10/2022 20,000 Le Van Trieu 120109.221022.101943.  
22/10/2022 10,000 PHAM THI THOM 1018053035 Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 CU THANH HIEN 812665.221022.101428.  Chuyển khoản
22/10/2022 10,000 vu thi tuyet 274386.221022.100832.  
22/10/2022 20,000 NGUYEN THI CAM NHUNG 813759.221022.100715.  Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 TRUONG VAN BINH  804981.221022.100425. Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 197207.221022.095547.  
22/10/2022 10,000 PHAM VAN CU  486360.221022.095457. Chuyển tiền
22/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 902599.221022.095258. quyen gop
22/10/2022 20,000 NGUYEN NGOC TRUNG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
30181213040.
Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 NGUYEN MINH QUANG 1025325592 Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 NGUYEN VAN PHUOC  732935.221022.094057. Chuyển tiền
22/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 632433.221022.093939.   transfer
22/10/2022 10,000 BANG NGOC TOAN 724704.221022.093808.  Chuyển tiền
22/10/2022 50,000 DAU THI LY  734196.221022.093415. UNG HO CAC EM-
22/10/2022 10,000 BANG NGOC TOAN 705628.221022.092929.  Chuyển khoản
22/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  628576.221022.092913.  
22/10/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
22/10/2022 10,000 Tran van phong  191516.221022.091635.  
22/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  615843.221022.085410.  
22/10/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0481000914447 kho khan
22/10/2022 10,000 Phu 066066.221022.065831.  
22/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 128268.221022.065801. A
22/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 128263.221022.065800. A
22/10/2022 1,000 HUYNH QUANG TIEN  584617.221022.065629. Chuyển khoản
22/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  584280.221022.065448.  
22/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 583681.221022.065146. Chuyển khoản
22/10/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 166080.221022.053612.  
23/10/2022 10,000 MUI THI HUYEN 293751.231022.215349. Chuyển khoản
23/10/2022 10,000 TRAN THI TAM 766484.231022.215313.  Chuyển tiền
23/10/2022 20,000 NGUYEN THI NGUYEN THAO PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
30243253810.
 
23/10/2022 34,163 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ IBVCB.2609228871.2
001.VCB Rewards.
kho khan
23/10/2022 10,000 chu thi quynh 105929.231022.212653.  
23/10/2022 20,000 NGUYEN DUC DUNG  943363.231022.2
12223.VCB
Chuyển khoản
23/10/2022 10,000  LUU THANH NHAN 0201000624429  
23/10/2022 10,000  bui thi thanh lan 527355.231022.211704. ck
23/10/2022 20,000 TRINH THI NGOC HA  144307.231022.210847. Chuyển khoản
23/10/2022 20,000 LAI THI THU  602273.231022.21
0002.VCB
Chuyển khoản
23/10/2022 20,000 TANG THI HONG LINH  181171.231022.205454. Chuyển tiền
23/10/2022 10,000 CU THI KHU 380951.231022.205043. Chuyển tiền
23/10/2022 10,000 SAN MY LIN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.30241703968.
Chuyển tiền
23/10/2022 10,000 PHAM THI HUONG 613821.231022.204552.  Chuyển tiền
23/10/2022 10,000 PHAM THI NGOC THU 1029826189  
23/10/2022 10,000 Nguyen Xuan Loc 624406.231022.203046.  
23/10/2022 10,000 NGUYEN THI KIM THOA 627511.231022.202834. Chuyển tiền
23/10/2022 10,000 LE THI THUY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
30241600924.
Chuyển tiền
23/10/2022 10,000 LE THI THUY NGAN  0071000773966  Chuyển tiền
23/10/2022 10,000 NGUYEN THI MAI XUAN 995125.231022.201957.  
23/10/2022 10,000 TRINH 067069.231022.201916.  
23/10/2022 10,000 NGUYEN THI HANG 989056.231022.201753. Chuyển tiền
23/10/2022 10,000 TRAN THI KIM NGAN  988416.231022.201732. Chuyển khoản
23/10/2022 20,000 DINH THI HOANG HA  042035.231022.
201722.VCB
Chuyển khoản
23/10/2022 10,000 Ta huy hoang 505942.231022.201127.  
23/10/2022 10,000 TRAN THI THANH HUYEN   0591000268497  Chuyển tiền
23/10/2022 10,000 TRAN CHI CUONG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
30239934624.
Chuyển tiền
23/10/2022 10,000 NGUYEN LE PHUONG THANH 1026815282 Chuyển tiền
23/10/2022 10,000 TRAN THI MY NHIEN 171930.231022.195113.  Chuyển khoản
23/10/2022 10,000 DAM THI HUONG 1020289758  
23/10/2022 10,000 NGUYEN NGOC HIEU 825410.231022.194547.  Chuyển khoản
23/10/2022 10,000 LAM THI LAN HA PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.30239929897.
Chuyển tiền
23/10/2022 20,000 LE MINH DUC 055664.231022.193529.  
23/10/2022 10,000 TRAN THI QUE GIANG 778194.231022.193401.  Chuyển khoản
23/10/2022 10,000 LUONG THI THANH 124418.231022.193201.  Chuyển tiền
23/10/2022 25,000 NGUYEN THI CHUNG 1012483896  
23/10/2022 10,000 NGUYEN VAN TRUONG  824162.231022.192101. Chuyển tiền
23/10/2022 10,000 NGUYEN THI MAI XUAN 828976.231022.191926.  
23/10/2022 10,000 PHUNG THI SIM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
30238413894.
Chuyển tiền
23/10/2022 10,000 HOANG ANH TUAN  275760.231022.191156. Chuyển tiền
23/10/2022 10,000 TRAN THI MINH  1022336270 Chuyển tiền
23/10/2022 10,000 NGUYEN MINH THUAN 008184.231022.184309.  Chuyển tiền
23/10/2022 10,000 .VY VAN LINH 563486.231022.184130. Chuyển khoản
23/10/2022 10,000 NGUYEN HOAI DUNG 1041000051192 Chuyển tiền
23/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 933264.231022.183330. ck tu thien
23/10/2022 10,000 HUYNH THI BE NGOAN 409922.231022.183128. Chuyển tiền
23/10/2022 10,000 Tran van nam 290258.231022.182216.  
23/10/2022 10,000 NGUYEN THI NHAT MY 1025266523 Chuyển tiền
23/10/2022 10,000 NGUYEN THI TRUC UYEN 1016160649 Chuyển tiền
23/10/2022 10,000 PHAM TRUNG VAN 989563.231022.181255. Chuyển tiền
23/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 027927.231022.181247. ck tu thien
23/10/2022 20,000 DINH THI LE QUYEN 183367.231022.18
0623.VCB
Chuyển khoản
23/10/2022 10,000 TRAN THI LEN 983956.231022.180357. Chuyển tiền
23/10/2022 20,000 NGUYEN KIM ANH 989316.231022.1
80309.VCB
Chuyển khoản
23/10/2022 10,000 TRUONG MINH HUAN 677436.231022.175958.  Chuyển khoản
23/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 123875.231022.175634. Chuyển khoản
23/10/2022 10,000 NGO TIEN DUC  361252.231022.175242. Chuyển khoản
23/10/2022 10,000 Phu  391424.231022.175142.  
23/10/2022 10,000 TRINH NGOC BIEN  772619.231022.174913. Chuyển tiền
23/10/2022 10,000 VU MINH TAI  611758.231022.174639. chuyen khoan ung ho
23/10/2022 10,000 LE VAN LOC 294995.231022.173749.  Chuyển khoản
23/10/2022 5,000 HA THI VAN NHI  989267.231022.173814. Chuyển tiền
23/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 057952.231022.173540.
ZP690JMMV4CU
 
23/10/2022 10,000 NGUYEN HUU AN 275125.231022.173323.  Chuyển khoản
23/10/2022 1,000 cao manh khang 542011.231022.173301.  
23/10/2022 10,000 KHA THI LINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.30233558133.
 
23/10/2022 20,000 NGO NGOC HA 970630.231022.1
71250.VCB
 
23/10/2022 10,000 Phu  326652.231022.171218.  
23/10/2022 10,000 LA THI THOM 175191.231022.171054.  
23/10/2022 10,000 NGUYEN VAN CUONG 544217.231022.165809. Chuyển tiền
23/10/2022 10,000 MAC THI HIEN 112795.231022.165619.  Chuyển khoản
23/10/2022 20,000 PHAM THI THO  939115.231022.
165539.VCB
Chuyển khoản
23/10/2022 10,000 PHAN DANG TUAN 308844.231022.164531.  chuyen khoan tu thien
23/10/2022 20,000 TONG XUAN TUAN  351967.231022.164
551.VCB
Chuyển khoản
23/10/2022 10,000 DUONG THI THU 046929.231022.164045.  Chuyển khoản
23/10/2022 30,000 Ho Tuan Anh 185491.231022.164031. Chuyển tiền
23/10/2022 10,000 LO THI HANH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
30231887505.
Chuyển tiền
23/10/2022 10,000 NGUYEN MINH TAM  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..30231587510.
Chuyển tiền
23/10/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468  Chuyển tiền
23/10/2022 10,000 Phu  242431.231022.161946.  
23/10/2022 10,000 PHAM THI HONG 920588.231022.160955. Chuyển khoản
23/10/2022 10,000 Pham thi thanh kim 906444.231022.160726.  
23/10/2022 10,000 PHUNG VAN HUY  228228.231022.160716. Chuyển tiền
23/10/2022 10,000 HOANG THI DONG 354776.231022.160324.  
23/10/2022 10,000 Le  215843.231022.160200. chuyen 
23/10/2022 10,000 NGUYEN QUOC CUONG 1016375941 Chuyển tiền
23/10/2022 100 QUACH CONG CHOI  234645.231022.155610. Chuyển tiền
23/10/2022 10,000 DANG THI DIEU HIEN  680555.231022.155554. Chuyển tiền
23/10/2022 20,000 NGUYEN VAN DAI  046421.231022.154610. Chuyển khoản
23/10/2022 10,000 NGUYEN THANH TAM  649594.231022.154451. Chuyển tiền
23/10/2022 10,000 nhi 646499.231022.154346.  
23/10/2022 20,000 TRAN THI THU HIEN 010944.231022.153731. Chuyển khoản
23/10/2022 10,000 Do nhu thien 007006.231022.153636.  
23/10/2022 10,000 Phu 166734.231022.152729.  
23/10/2022 10,000 TRAN VAN THONG  592737.231022.152301. Chuyển tiền
23/10/2022 20,000 NGUYEN VAN CONG 1017613740 Chuyển tiền
23/10/2022 1,000 NGUYEN THI NGOAN 789861.231022.151940.  
23/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 453527.231022.151523. ck dong gop
23/10/2022 10,000 Nguyen Thu Ha 153744.231022.151247.  
23/10/2022 15,410 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2607786671.
2001.VCB Rewards.
Quy vi tre em khuyet tat.TPHCM
23/10/2022 10,000 Tran huu thinh  139950.231022.150704.  
23/10/2022 10,000 PHAM THI DAO PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.30229921960.
Chuyển tiền
23/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 912017.231022.150512. Quy vi tre em khuyet tat vn
23/10/2022 10,000 TRAN NGUYEN TUAN NGOC 682918.231022.150345.  
23/10/2022 20,000 NGUYEN THI KIM CUONG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..30229561641.
Chuyển tiền
23/10/2022 10,000 VO NGOC PHUC 0121000788793 Chuyển tiền
23/10/2022 30,000 NGUYEN THI BICH HUYEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
30229729789.
Chuyển tiền
23/10/2022 10,000 VUONG VAN CHUONG 819175.231022.144809. Chuyển khoản
23/10/2022 10,000 Dinh Thi My Hang 861117.231022.144706.  Chuyển tiền
23/10/2022 10,000 HOANG THI NANG  127868.231022.144646. Chuyển tiền
23/10/2022 20,000 DOAN THI CHAU  011437.231022.1
44331.VCB
chuyen tre kho khan
23/10/2022 10,000  TRAN THI MINH 0731000707404 Chuyển tiền
23/10/2022 10,000 Tran Cam Tien  102452.231022.143648. ck
23/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 321752.231022.143609. ck tu thien
23/10/2022 10,000 DANG VAN MANH 851969.231022.142817.  CHUYEN
23/10/2022 10,000 NGUYEN PHUC HUNG 012277.231022.142422.  Chuyển tiền
23/10/2022 20,000 Le  087879.231022.142416. Chuyển tiền
23/10/2022 10,000 LUONG VAN MONG 900603.231022.142231.  Chuyển tiền
23/10/2022 10,000 LAI VAN KIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..30228164241.
Chuyển tiền
23/10/2022 20,000 TRAN THI TUONG VI  549624.231022.142120. Chuyển khoản
23/10/2022 10,000 NGUYEN DUC HOANG 722882.231022.141935.  Chuyển khoản
23/10/2022 30,000 NGUYEN VO QUYNH CHAU 0161000622231  Chuyển tiền
23/10/2022 20,000 TRINH THI HONG  197453.231022.140959. Chuyển tiền
23/10/2022 10,000 NGUYEN NGOC YEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.30228162016.
Chuyển tiền
23/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 869352.231022.140609. chuyen tien tu thien 10000
23/10/2022 10,000 Linh   055677.231022.135459. chuyen
23/10/2022 10,000 HOANG THI THAO 840302.231022.135100. Chuyển tiền
23/10/2022 10,000 TRAN THANH NGUYEN 450788.231022.134703.  
23/10/2022 100 NGUYEN THI MINH ANH 176922.231022.133612.  Chuyển tiền
23/10/2022 10,000 TRAN THI HANG 390608.231022.133428. Chuyển tiền
23/10/2022 10,000 HUYNH THI HONG LOAN 577666.231022.133342.  Chuyển khoản
23/10/2022 10,000 CAM VAN BA  346839.231022.132837. Chuyển tiền
23/10/2022 10,000 NGUYEN MINH KIET  823655.231022.132651. Chuyển tiền
23/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 271676.231022.132
431.VCB
ck tu thien
23/10/2022 10,000 NGUYEN HUU DUC 380541.231022.132212.  Chuyển khoản
23/10/2022 10,000 DINH HONG NHUNG 1019952621 Chuyển tiền
23/10/2022 10,000 mai xuan thanh 004110.231022.131715.  
23/10/2022 10,000 TRAN THI THUY TRANG 368768.231022.131453. Chuyển tiền
23/10/2022 20,000 LUU DUC TOAN  121855.231022.131308. quyen gop
23/10/2022 20,000 HUYNH THI KIM NGAN 691966.231022.131240.  Chuyển tiền
23/10/2022 10,000 BUI THI HOAI THUONG 481288.231022.130257. Chuyển khoản
23/10/2022 10,000 DO MINH TUAN 736967.231022.125651.  Chuyển tiền
23/10/2022 10,000 LE THI TU 0281000644514 Chuyển tiền
23/10/2022 20,000 KIM THI TUYET 128730.231022.124242.  Chuyển tiền
23/10/2022 20,000 Huong 033724.231022.124124
.ZP690JMMOEU3 
 
23/10/2022 10,000 VO THI LY LY 277586.231022.123955.  Chuyển tiền
23/10/2022 10,000 NGUYEN THAI HA 240337.231022.123545. Chuyển khoản
23/10/2022 10,000 NGUYEN HOANG KIM NGAN 1016627847 Chuyển tiền
23/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 361049.231022.122733. Cac be khuyet tat dang rat can cac ban giup do
23/10/2022 20,000 NGUYEN THI KIM NGAN 717268.231022.
122517.VCB
 
23/10/2022 1,000 CHAU VINH HIEN 0181002314568  transfer
23/10/2022 1,000 CHAU VINH HIEN 0181002314568  transfer
23/10/2022 10,000 LUONG VAN TUAN 317556.231022.121609.  Chuyển khoản
23/10/2022 10,000 VO DUY KHAI 338283.231022.121534. Chuyển tiền
23/10/2022 10,000 NGUYEN VAN CUONG 641853.231022.121416.  Chuyển tiền
23/10/2022 10,000 BUI BAO BIEN  335676.231022.121052. Chuyển tiền
23/10/2022 10,000 LUONG THI HUNG 161139.231022.115635. Chuyển tiền
23/10/2022 10,000 LU VAN KHOI 100424.231022.115412.  chuyen khoan tu thien
23/10/2022 10,000 NGUYEN THI CONG LY 577249.231022.114720.  Chuyển tiền
23/10/2022 10,000 LAI VAN KIEN 212781.231022.114651.  Chuyển tiền
23/10/2022 10,000 HA THI MAN 066601.231022.114448.  Chuyển khoản
23/10/2022 10,000 HOANG VAN CHAM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..30222965379.
chuyen tien nhiem vu
23/10/2022 10,000 HUYNH THANH TRUC  170997.231022.113840. Chuyển tiền
23/10/2022 10,000 PHAN THI THANH HIEN  024536.231022.113329. Chuyển khoản
23/10/2022 10,000 THAI THI TRA MY 1023954233 Chuyển tiền
23/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 004416.231022.110849. Chuyển khoản
23/10/2022 10,000 LY A DAI  007996.231022.105925. Chuyển tiền
23/10/2022 10,000 Duong vinh Thao 000227.231022.105740.  
23/10/2022 30,000 HUAN  241233.231022.105727. CK
23/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1030615443 Ung ho tre em khuyet tat
23/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 999657.231022.105404. Chuyển khoản
23/10/2022 5,000 VUONG THI NU 0351000706823 Chuyển tiền
23/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  998421.231022.105025.  
23/10/2022 20,000 LE QUANG DAT 959739.231022.104820.  Chuyển khoản
23/10/2022 10,000 TRAN NGOC DIEM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..3
0220924160
 
23/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  996937.231022.104607.  
23/10/2022 10,000 TRIEU GIAO QUYEN  943052.231022.104414. Chuyển tiền
23/10/2022 10,000 Phu 194351.231022.104442.  
23/10/2022 10,000 HO VAN HONG 835985.231022.104233.  Chuyển khoản
23/10/2022 10,000 HO THI NGA 843921.231022.104131. Chuyển tiền
23/10/2022 10,000 Na  186441.231022.103915. chuyen
23/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 832818.231022.103728. ck
23/10/2022 10,000 BUI THI THAO  271962.231022.103404. Chuyển tiền
23/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  991916.231022.103124.  
23/10/2022 1,000 PHAM THI XUAN HONG  0071004661069   transfer
23/10/2022 1,000 PHAM THI XUAN HONG  0071004661069   transfer
23/10/2022 1,000 PHAM THI XUAN HONG  0071004661069   transfer
23/10/2022 20,000 THIEU THANH THUY 797380.231022.10
2957.VCB
Chuyển khoản
23/10/2022 1,000 PHAM THI XUAN HONG  0071004661069   transfer
23/10/2022 10,000 DINH THI NGOC LAN 817070.231022.102618.  
23/10/2022 20,000 NGUYEN VAN PHUONG 441066.231022
.102401.VCB
 
23/10/2022 10,000 LO THI NHO  1029395745 Chuyển tiền
23/10/2022 10,000 NGUYEN DUC TAY  757134.231022.101035. Chuyển tiền
23/10/2022 10,000 Duc  143770.231022.100922. chuyen
23/10/2022 10,000 DO TUAN PHONG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
30219334690.
Chuyển tiền
23/10/2022 10,000 LUONG THI HOA  687676.231022.100221. Chuyển khoản
23/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 989946.231022.100115. ck tu thien
23/10/2022 10,000 huynh ngoc sy 712714.231022.100105.  
23/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 131484.231022.100023. ck tu thien
23/10/2022 10,000 NGUYEN VAN LONG 742045.231022.095544.  Chuyển khoản
23/10/2022 10,000 NGUYEN THI NHI  650293.231022.095207. Chuyển khoản
23/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  978659.231022.095032.  
23/10/2022 10,000 MA THI TIEM 0351000849874 Chuyển tiền
23/10/2022 10,000 Pham Doan Khang  636227.231022.092837. Chuyển tiền
23/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 971856.231022.092858. Chuyển khoản
23/10/2022 10,000 TRUONG THI OANH  625260.231022.092213. Chuyển tiền
23/10/2022 10,000 TRUONG THI MY TIEN  921588.231022.091939. Chuyển khoản
23/10/2022 10,000 DAO THI THANH BINH 278115.231022.091347. Chuyển tiền
23/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  965321.231022.090746.  
23/10/2022 20,000 LE THI THUONG 0541000271905 Chuyển tiền
23/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  949270.231022.080707.  
23/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 948607.231022.080425. Chuyển khoản
23/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 947570.231022.080009.   transfer
23/10/2022 10,000 Phu 999875.231022.075910.  
23/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5628492310
22075000000
 
23/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 562385231022
075000000
 
23/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5620052310220
75000000
 
23/10/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0491000065837  vi tre em khuyet tat
23/10/2022 1,000,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 971997.231022.070757. Ung ho cac em 
23/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0281000473739 xnznznznz
23/10/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 174322.231022.054312.  
23/10/2022 1,000,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0491000051426 tu thien
23/10/2022 100,000 NGUYEN VAN DOAN  0951004190748 Ung ho
23/10/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341007104408 ung ho tre em khuyet tat
         
Tổng số 41,624,420      
 
 
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hànVietinbank
(Từ ngày 17/10/2022 đến 23/10/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
17/10/2022 3,000.00 NGUYEN THE GIANG 1025257365 Chuyển tiền
17/10/2022 20,000.00 NGUYEN THI PHUONG DUNG 19035953326018 Nguyen Thi Phuong Dung.1911110093. Anh 08 KTDN- Ung ho quy vi tre em khuyet tat Viet Nam
18/10/2022 10,000.00 VU QUANG HUY  701888888  
18/10/2022 10,000.00 VU QUANG HUY  701888888  
18/10/2022 10,000.00 VU QUANG HUY  701888888  
19/10/2022 100,000.00 NGUYEN QUANG LONG 19034443176015  Nguyen quang long Thai Binh
21/10/2022 70,000.00 PHAM NGUYEN LIEN CHI 76110000597068 chuc cac em manh khoe ngoan XNLN1CCC
         
Tổng số 223,000      
 
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Sacombank
(Từ ngày 17/10/2022 đến 23/10/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
17/10/2022 10,000 NGUYEN THI TUYET  CKN 804747  
17/10/2022 10,000 BUI THI QUYNH ANH  CKN 919485 Ung ho
18/10/2022 10,000 NGUYEN THI HANH CKN 760638 SV Nguyen Thi Hanh 2114720012
19/10/2022 63,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ   Chuc cac em luon hanh phuc va khoe manh XNLNMCCC
22/10/2022 25,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  CKN 504937 ung ho quy vi tre em khuyet tat Viet Nam
         
Tổng số 118,000      
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm bằng hiện vật
(Từ ngày 17/10/2022 đến 23/10/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
         
         
Tổng số        
Văn phòng Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam tại Hà Nội
Trang inGửi bạn bè Chia sẻ trên facebook  Chia sẻ trên twitterThảo luậnXem thảo luận
Thông tin khác:
Xem nhiều nhất
Tiêu điểm
Thông tin ủng hộ từ thiện
Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết tật
1) Tên tài khoản: "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật"
  Số tài khoản VNĐ: 00110 0381 4022
                       CIF: 481 3569
  Số tài khoản USD: 00113 7381 4041 
                       CIF: 481 3569
  Swift Code: BFTVVNVX 001
  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  (Vietcombank)

Sở giao dịch
Địa chỉ: 
11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (Địa chỉ cũ: 31-33 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
 2) Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 121000034371 Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam  - CN Hai Bà Trưng Hà Nội


3)Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 060095268466 Tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

 
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam".
Đường dây nóng: 0912.015.557
Mới cập nhật
Cô bé 10 tuổi bị ung thư trong "Chuyến bay của Linh - Điều ước thứ 7" đã qua đời
Bạn biết đến Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật bằng phương tiện
Mạng internet
Truyền hình
Truyền thanh
Khác
Thiết kế web: OnIP™