Danh ngôn:
Thứ năm, 07/12/2023
TẤM LÒNG HẢO TÂM

Danh sách các nhà hảo tâm (Từ ngày 09/10/2022) đến ngày 16/10/2022)

Cập nhật lúc 09:17 27/10/2022
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm (từ ngày 09/10/2022 đến ngày 16/10/2022)
Quỹ Vì trẻ em Khuyết tật Việt Nam

Vp HN: Số 25 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội
Vp HCM: Số 15 Tú Xương, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp Hồ Chí Minh
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Từ ngày 09/10/2022 đến 16/10/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
9/10/2022 10,000 NGUYEN THI THAO TRUC 0811000052415 Chuyển tiền
9/10/2022 10,000 Le thi tram my 692734.091022.215742.  
9/10/2022 5,000 VU THI TUYET 1022698755 Chuyển tiền
9/10/2022 10,000 NGUYEN THUY HONG 321086.091022.213922.  Chuyển tiền
9/10/2022 10,000 Hua thi hien 786935.091022.213202. Chuyển tiền
9/10/2022 10,000 NGUYEN PHUC HUY HOANG 563265.091022.211947. Chuyển khoản
9/10/2022 10,000 NGUYEN THI THANH HUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29689258940.
 
9/10/2022 10,000 Nguyen Thi hang ni 969802.091022.211504.  
9/10/2022 5,000 TRUONG THI MO 859490.091022.211318.  Chuyển khoản
9/10/2022 10,000 DAM HUE  353873.091022.205457. Chuyển tiền
9/10/2022 10,000 HOANG THI THANH 050248.091022.205410. Chuyển khoản
9/10/2022 10,000 NGO MANH DUY 006593.091022.204133.  Chuyển khoản
9/10/2022 10,000 DUONG HUYEN TRANG 005587.091022.204116.  Chuyển khoản
9/10/2022 20,000 MA THI KIM LUA 718638.091022.20
3838.VCB
Chuyển khoản
9/10/2022 20,000 LE THI HANH 300599.091022.2
03140.VCB
Chuyển khoản
9/10/2022 10,000 NGUYEN XUAN LA  1014392630 Chuyển tiền
9/10/2022 10,000 DOAN THI MY  848548.091022.202922. Chuyển tiền
9/10/2022 10,000 NGUYEN THI THU BA 353519.091022.202901.  Chuyển tiền
9/10/2022 10,000 NGUYEN VU QUYNH ANH 241726.091022.202702.  
9/10/2022 10,000 HO VAN PHONG 057827.091022.202138.  Chuyển tiền
9/10/2022 10,000 NGUYEN NGOC ANH 271887.091022.200631. Chuyển khoản
9/10/2022 10,000 DOAN THI YEN NHI 991249.091022.200403.  Chuyển tiền
9/10/2022 10,000 NGUYEN THI LUYEN 100382.091022.200201.  Chuyển tiền
9/10/2022 20,000 PHAN THI NGOC  432640.091022
.200032.VCB
Chuyển khoản
9/10/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 841150.091022.195634. Quy vi tre em khuyet tat
9/10/2022 10,000 LE VAN NAM 1019835497 Chuyển tiền
9/10/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0921000708887 binh thuong
9/10/2022 20,000 LE VAN HAI 853325.091022.
195053.VCB
Chuyển khoản
9/10/2022 20,000 NGUYEN THI THANH QUYNH 731956.091022.195005. Chuyển tiền
9/10/2022 10,000 NGUYEN NGUYEN QUYNH NHU 799442.091022.194537.  Chuyển khoản
9/10/2022 20,000 Y LY SU 981492.091022
.193621.VCB
Chuyển khoản
9/10/2022 20,000 NGUYEN THANH KHOI  775720.091022.1
93255.VCB
Chuyển khoản
9/10/2022 10,000 TRUONG THI KIM CHI 117083.091022.192940.  Chuyển khoản
9/10/2022 10,000 DUONG THI CHINH 054312.091022.192506. Chuyển tiền
9/10/2022 10,000 DINH THI CAM TIEN 1022381626 Chuyển tiền
9/10/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 825601.091022.192058. Chuyển tiền
9/10/2022 10,000 DOAN THI YEN NHI 823211.091022.192019.  Chuyển tiền
9/10/2022 10,000 NGUYEN THI THU HA 712997.091022.191941.  
9/10/2022 10,000  PHAM THI THUY LOAN 1029181873 pham van tuoi ck tien
9/10/2022 20,000 LE THI HOANG YEN 824790.091022.
191704.VCB
Chuyển khoản
9/10/2022 10,000 LANG THI THAY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..29684942944.
 
9/10/2022 10,000 NGUYEN THI THAO 1023692889 Chuyển tiền
9/10/2022 10,000 NGUYEN MINH TOAN 1016243779  
9/10/2022 10,000 BAC CAM DANG  547505.091022.184546. Chuyển tiền
9/10/2022 10,000  DANH LONG  682441.091022.183437. Chuyển tiền
9/10/2022 10,000 TRAN VAN HAI 864234.091022.183154.  
9/10/2022 10,000 HUYNH HONG THUY 618250.091022.182757.  
9/10/2022 10,000 TRAN TUAN LINH 486766.091022.182544.  Chuyển khoản
9/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 797007.091022.181616. ung ho
9/10/2022 10,000  NGUYEN VAN CUONG  032940.091022.180323. Chuyển tiền
9/10/2022 10,000 PHAM KIM THUY 491328.091022.175542.  Chuyen tien giup do quy tre em
9/10/2022 10,000 PHAM THI NGOC MAI 698688.091022.175505.  Chuyển khoản
9/10/2022 20,000 TRAN THU HIEN 678088.091022.17
5118.VCB
Chuyển khoản
9/10/2022 300,000 BUI SY HOANG 0021001896504 Tran thi phuong thao chuyen quy vi tre em khuyet tat
9/10/2022 10,000 NGUYEN NHU SON 9329533190 Chuyển tiền
9/10/2022 10,000 NGUYEN PHUC HUY HOANG 582674.091022.173155. Chuyển khoản
9/10/2022 10,000 TRAN MINH PHUNG 365579.091022.172718. Chuyển tiền
9/10/2022 10,000 Le Thi thu linh 551805.091022.172500.  
9/10/2022 10,000 LAM QUE LOAN 1019371654 Chuyển tiền
9/10/2022 10,000 DOAN THI LUONG  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
29681474330.
 
9/10/2022 21,000 LO VAN NOI 208900.091022.171847.  Chuyển khoản
9/10/2022 30,000 TRAN PHUC THINH 746549.091022.
171906.VCB
Chuyển khoản
9/10/2022 10,000 quach thanh tam 972854.091022.171705.  
9/10/2022 30,000 DINH THI TRINH 544459.091022.17
1544.VCB
Chuyển khoản
9/10/2022 10,000 THI CHANH 631928.091022.171350. Chuyển tiền
9/10/2022 10,000 AU LAM TRUONG 179464.091022.171140.  Chuyển khoản
9/10/2022 10,000 DUONG THI HUONG  0061001017790  
9/10/2022 10,000 PHAN THI LIEN 389578.091022.165241. Chuyển khoản
9/10/2022 10,000 HOANG THI QUY 346214.091022.165213.  Chuyển tiền
9/10/2022 10,000 PHAN THI KIM GIANG  0331000403772 Chuyển tiền
9/10/2022 10,000 HUYNH THI KIM DUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29680603685.
 
9/10/2022 10,000 Hua Kieu Trang  358403.091022.164613. Chuyển
9/10/2022 10,000 HO NGOC TAN 344009.091022.164316.  
9/10/2022 10,000 Nguyen Thuy an PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29680463516.
 
9/10/2022 10,000 NGUYEN THI YEN 653085.091022.164214.  Chuyển tiền
9/10/2022 10,000 TRAN THANH TUNG 123125.091022.163947.  Chuyển tiền
9/10/2022 10,000 Le Hang 432103.091022.162450.  gui Quy vi tre em khuyet tat
9/10/2022 10,000 TRAN THI NGOC HUYEN  069589.091022.161945. Chuyển tiền
9/10/2022 10,000 LE THI THU SUONG 0041000314326  Chuyển tiền
9/10/2022 10,000 DO THI NGOC GIAU 168585.091022.161426.  Chuyển khoản
9/10/2022 20,000 LUC THI THU HOAI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..29679166829.
Chuyển khoản
9/10/2022 20,000 PHAM BA MY 831573.091022.161011. Chuyển tiền
9/10/2022 20,000 NGUYEN BA TRUNG 585029.091022.16
0945.VCB
Chuyển khoản
9/10/2022 10,000 HUYNH VAN NHI 0281000518107  Chuyển tiền
9/10/2022 20,000 NGUYEN THI BICH NGOC 434203.091022.160149.  Chuyển tiền
9/10/2022 10,000 Trinh Van Loi PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29679163944.
Chuyển khoản
9/10/2022 10,000 NGUYEN VAN VU LINH  9382102614 Chuyển tiền
9/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 978778.091022.155809. ck tu thien
9/10/2022 10,000 NGUYEN THANH LONG 117488.091022.155342.  Chuyển khoản
9/10/2022 10,000 TRAN THI DAO 712062.091022.155154.  Chuyển tiền
9/10/2022 10,000 NGUYEN THI HA TRANG 363044.091022.154930.  Chuyển tiền
9/10/2022 10,000 NGUYEN DAC TUNG 831130.091022.154623.  Chuyển khoản
9/10/2022 20,000 LUONG THI THU HUONG 160269.091022.15
4600.VCB
Chuyển khoản
9/10/2022 10,000 PHAM DUC THANH  767261.091022.153533. Chuyển tiền
9/10/2022 10,000 PHAM QUANG NGHIEP 778261.091022.153217.  Chuyển khoản
9/10/2022 10,000 PHAM VAN QUAN 776740.091022.153152.  Chuyển khoản
9/10/2022 10,000 TA XUAN HIEP PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..29677845321.
 
9/10/2022 10,000 TO THI NGOC TRAN  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..29677467467.
 
9/10/2022 10,000 PHAM THI LUU CHUYEN 721465.091022.151644.  Chuyển tiền
9/10/2022 10,000 Nguyen thi kieu 298022.091022.151517.  
9/10/2022 10,000 NGUYEN CUONG ANH 572876.091022.151139.  Chuyển tiền
9/10/2022 10,000 Nguyen thi du 162988.091022.151037.  
9/10/2022 10,000 VI THI HUE 689210.091022.150726.  Chuyển khoản
9/10/2022 20,000 NGUYEN THI THI 594574.091022.150553.  
9/10/2022 10,000 La Thi Oanh  889827.091022.150444. Chuyển khoản
9/10/2022 10,000 NGUYEN THI THUY HIEN 0081001325416  
9/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 761044.091022.150038. ung ho quy vi tre em khuyet tat VN
9/10/2022 20,000 VO MANH CUONG 138101.091022.145844.  Chuyển tiền
9/10/2022 10,000 TRAN HOANG MINH SON  0881000451470 Chuyển tiền
9/10/2022 10,000 NGUYEN NGOC TUAN 851300.091022.144916.  Chuyển khoản
9/10/2022 10,000 TRAN NGOC THIEN HUONG 620135.091022.144701. Chuyển khoản
9/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 478615.091022.
144438.VCB
 
9/10/2022 1,000 NGUYEN VO HOAI NHAN 0371000419002  transfer
9/10/2022 1,000 NGUYEN VO HOAI NHAN 0371000419002  transfer
9/10/2022 1,000 NGUYEN VO HOAI NHAN 0371000419002  transfer
9/10/2022 1,000 NGUYEN VO HOAI NHAN 0371000419002  transfer
9/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9962408524 vi tre em khuyet tat
9/10/2022 20,000 duc thang  0091000628838  
9/10/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC HAN 9328734132  tu thien
9/10/2022 21,000 Cao thanh do 149912.091022.142933.  
9/10/2022 20,000 NGUYEN THI NGOC DIEU 414710.091022.
142654.VCB
Chuyển khoản
9/10/2022 10,000 LAM THI LY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..29676105291.
 
9/10/2022 10,000 DUONG THI THUY AN 863984.091022.141514.  Chuyển tiền
9/10/2022 10,000 NGUYEN THI THU THUY 413056.091022.141422. Chuyển tiền
9/10/2022 20,000 DUONG THI HUONG 0061001017790 chuyen tien tham gia CT tu thien
9/10/2022 10,000 PHAN THI HUYEN  0341006999881 Chuyển tiền
9/10/2022 20,000 Van thi ai 971266.091022.140532.  
9/10/2022 10,000 TRUONG THANH HANG 686508.091022.140150.  Chuyển khoản
9/10/2022 20,000 PHAM THI LAN 172990.091022.1
34932.VCB
Chuyển khoản
9/10/2022 10,000 TRINH THI DAO 438098.091022.134815.  Chuyển khoản
9/10/2022 10,000 NGUYEN THI CHAT 864081.091022.134805.  Chuyển tiền
9/10/2022 5,000 NGUYEN HONG NGOC  9962873982 Chuyển tiền
9/10/2022 10,000 CHAU THI KIM NGAN 508322.091022.134219.  
9/10/2022 30,000 LO THI HONG HOA 611462.091022.133837. Chuyển khoản
9/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 496101.091022.013808. A
9/10/2022 20,000 PHAM MONG THU 505924.091022.133102. Chuyển tiền
9/10/2022 10,000 LE VIET DUC  584121.091022.133012. Chuyển khoản
9/10/2022 10,000 THEN VAN QUANG 377462.091022.132703.  Chuyển khoản
9/10/2022 20,000 VO THI KIM DUNG 625960.091022.
132345.VCB
Chuyển khoản
9/10/2022 10,000 NGUYEN THI QUYNH 0731000617913 Chuyển tiền
9/10/2022 10,000 CAO HOANG HUY 175114.091022.132040.  Chuyển tiền
9/10/2022 10,000 PHAN QUYNH HOA 549239.091022.131924.  Chuyển khoản
9/10/2022 10,000 VI THI CHAM 533769.091022.131447.  Chuyển khoản
9/10/2022 10,000 MAI THI TUOI 0351000875435 Chuyển tiền
9/10/2022 10,000 Do Le Quyen 324486.091022.131147.  
9/10/2022 21,000 VU THU HUYEN 831957.091022.130835.  Chuyển khoản
9/10/2022 20,000 PHAM THI HANH  637859.091022.1
30717.VCB
ck ung ho
9/10/2022 10,000 TRAN THI HONG KIEU 949568.091022.125932. Chuyển tiền
9/10/2022 10,000 LE THI BAO NI 1017825996 Chuyển tiền
9/10/2022 20,000 NGUYEN THI HUYEN 110803.091022.1
24150.VCB
Chuyển khoản
9/10/2022 20,000 NGUYEN VAN CANH 399411.091022.123523. Chuyển khoản
9/10/2022 10,000 PHAM THI NGOC  798130.091022.123024. Chuyển tiền
9/10/2022 10,000 LE VU KHANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29673839580.
 
9/10/2022 30,000 NGUYEN NGOC PHUONG LINH 350347.091022.122207.  Chuyển khoản
9/10/2022 1 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 129122.091022.121829. tu thien
9/10/2022 21,000 HOANG THI DIEM 162779.091022.121745.  
9/10/2022 10,000 NGUYEN NGOC BICH 467819.091022.121813. Chuyển tiền
9/10/2022 10,000 HUYNH THI MINH TUYEN 155538.091022.121546. Chuyển khoản
9/10/2022 10,000 Nguyen Duc Huy  966732.091022.121522. Chuyển tiền
9/10/2022 20,000 TRUONG VAN DU  0281000277841 Chuyển tiền
9/10/2022 10,000 VU THI HIEN 115528.091022.120410. Chuyển khoản
9/10/2022 10,000 KIEU THI THUC 1019838029 Chuyển tiền
9/10/2022 20,000 THAN THI AN 098599.091022.1
15138.VCB
Chuyển khoản
9/10/2022 10,000 NGUYEN HUU QUYNH TRAN 9988476432 Chuyển tiền
9/10/2022 30,000 NINH VAN HUNG 706712.091022.1
14506.VCB
Chuyển khoản
9/10/2022 10,000 Le son tung 990243.091022.112925.  
9/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 457439.091022.112923. A
9/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 872807.091022.112523. tien tu thien
9/10/2022 10,000 LAI THI NHUNG  962038.091022.112159. Chuyển khoản
9/10/2022 10,000 PHAM THI TIEN  1026354428 Chuyển tiền
9/10/2022 20,000 Ngo van chinh PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29671143593.
 
9/10/2022 10,000 DUONG MANH QUAN 946443.091022.111730.  Chuyển khoản
9/10/2022 10,000 NGUYEN DAO THANH TRUC 0071001145593 Chuyển tiền
9/10/2022 31,000 Nguyen Thi Huong 521129.091022.111643.  Chuyển tiền
9/10/2022 10,000 TRAN THI KHANH HUYEN  029090.091022.111542. Chuyển tiền
9/10/2022 10,000 NGUYEN THI LAN 923350.091022.111125. Chuyển khoản
9/10/2022 10,000 NGO BA DIEU 749103.091022.111044.  CK
9/10/2022 10,000 LUU THI BIEN 960039.091022.105817.  Chuyển tiền
9/10/2022 10,000 VU THU HUYEN 839923.091022.104912.  Chuyển khoản
9/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0501000157853 ngheo
9/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29669625747.
Quy vi tre em khuyet tat vn
9/10/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0481000914447 kho
9/10/2022 10,000 NGO VAN LEN  0721000653144 .ck tu thien
9/10/2022 5,000 KA SI AM HUYEN 407296.091022.103722. Chuyển tiền
9/10/2022 10,000 PHUNG THI KIEN GIANG 864015.091022.103413.  Chuyển tiền
9/10/2022 10,000 LY THI RUI 697543.091022.103357.  Chuyển tiền
9/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 434277.091022.102728. A
9/10/2022 10,000 PHAM VAN NAM 854032.091022.102224. Chuyển khoản
9/10/2022 10,000 Ly thao huong 172057.091022.102117.  
9/10/2022 10,000 TA DUY VINH 831473.091022.101707. Chuyển khoản
9/10/2022 5,000 VU NANG HAI 241005.091022.101715.  
9/10/2022 10,000 SON THI HOANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29668466951.
 
9/10/2022 30,000 nguyen thi my tuyet 390192.091022.101023.  
9/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 765062.091022.100943. ck tu thien
9/10/2022 10,000 NGUYEN TUAN DAT 334626.091022.100311.  
9/10/2022 10,000 Huong 753900.091022.095924.  Chuyển tiền
9/10/2022 20,000 THI BE TAM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..29668215682.
 
9/10/2022 10,000 TRAN VAN TRA 746746.091022.095740.   
9/10/2022 10,000 DO DUY HUNG 292947.091022.094733.  Chuyển tiền
9/10/2022 20,000 PHAM THI LAN 423779.0910
22.094343.VCB
Chuyển khoản
9/10/2022 10,000 TRAN VAN HAO 1013069445 Chuyển tiền
9/10/2022 20,000 DAO DIEM QUYNH 585416.091022.093706.  Chuyển khoản
9/10/2022 10,000 VO TRUNG KIEN 0111000270194 Chuyển tiền
9/10/2022 20,000 NGUYEN THI THUY  158077.091022.091756. Chuyển tiền
9/10/2022 10,000 DAO BA TAM 582782.091022.091543. Chuyển khoản
9/10/2022 15,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 578702.091022.091435.  
9/10/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017096928 cong nhan
9/10/2022 100,000 DANG THI THUY   0291000272468 Chuyển tiền
9/10/2022 10,000 NGUYEN THI THANH NGAN    Chuyển tiền
9/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 390645.091022.075940. A
9/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 970695.091022.075656. A
9/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG 574264.091022.075708.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
9/10/2022 10,000 CAO PHUONG THAO  173965.091022.075623. Transfers
9/10/2022 10,000 BUI XUAN LOC 112411.091022.075447.  Transfers
9/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  573408.091022.075323. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
9/10/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2545551656
.2001.VCB Rewards.
quy vi tre em khuyet tat
9/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000473739 snsnsnsn
9/10/2022 100,000 NGUYEN THANH TRUNG 9222589999 Chuyển tiền
9/10/2022 222,222 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0541000257731 ung ho tre em khuyet tat
9/10/2022 23,450 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2545274649.
2001.VCB Rewards.
ngheo
9/10/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 810798.081022.223530. Ung ho tre em khuye tat VN 
10/10/2022 10,000 HOANG VAN QUY  180862.101022.220033. Chuyển khoản
10/10/2022 2,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0481000914447  kho khan
10/10/2022 10,000 NGUYEN THI HIEN 656184.101022.210624. Chuyển tiền
10/10/2022 30,000 PHAM THI BICH PHUONG 585636.101022.21
0305.VCB
Chuyển khoản
10/10/2022 13,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1031168496 ung ho tre em khuyet tat
10/10/2022 10,000 HO VAN THANH 764512.101022.203514.  Chuyển tiền
10/10/2022 10,000 VU THI NHU  916141.101022.202811. Chuyển tiền
10/10/2022 100,000 NGUYEN THANH TRUNG 0351000880499 Chuyển tiền
10/10/2022 10,000 NGUYEN THI THANH THAO  899812.101022.202241. Chuyển tiền
10/10/2022 10,000 VAN KIM HOA  755777.101022.202113. Chuyển tiền
10/10/2022 10,000 thach thi sa ruone 576052.101022.201004.  
10/10/2022 10,000 TRUONG HOANG DUC  059313.101022.200913. Chuyển khoản
10/10/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 120339.101022.200947. Ck nhiem vu
10/10/2022 20,000 TRAN THI LAN ANH  0451000356312 Chuyển tiền
10/10/2022 10,000 VU THI NHU 182296.101022.195428.  Chuyển tiền
10/10/2022 10,000 QUACH THI THU HUONG  719409.101022.195142. Chuyển tiền
10/10/2022 10,000 HUYNH CHI THAM 940874.101022.194826. Chuyển khoản
10/10/2022 20,000 LO THI DAN 946621.101022.
194546.VCB
Chuyển khoản
10/10/2022 30,000 TRAN TO VAN 400565.101022.194232.  Chuyển khoản
10/10/2022 30,000 TO THANH DUOC 787702.101022.193143.  ck
10/10/2022 10,000 Linh nguyen 415551.101022.192635.  
10/10/2022 20,000 LE THI DUNG 9345547583 Chuyển tiền
10/10/2022 20,000 Bap Ngo 961409.101022.1
85601.VCB
 ck
10/10/2022 10,000 HOANG THI QUY 821773.101022.185455.  Chuyển tiền
10/10/2022 50,000 Tran Ngoc Hoan  306909.101022.185420. Chuyển tiền
10/10/2022 1,000 Tu Phuong Hoa  228268.101022.185152.  
10/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 598411.101022.185127. Ok
10/10/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 695799.101022.185146.  
10/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 761274.101022.184817..  
10/10/2022 10,000 PHAM THI MO 987826.101022.184215. Chuyển khoản
10/10/2022 10,000 LE ANH QUAN  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
29721785863.
 
10/10/2022 10,000 NGUYEN CANH MINH 1029109613 Chuyển tiền
10/10/2022 10,000 VO TAN PHUC 042347.101022.180426.  
10/10/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0281000391603 s
10/10/2022 10,000 NGUYEN MANH LANH  004049.101022.175251. Chuyển tiền
10/10/2022 30,000 NGUYEN THI NGA SHGD:10011634
.DD:221010.
Chuyển khoản
10/10/2022 10,000 Hoang thu trang 968621.101022.173148.  
10/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 203105.101022.173111.  
10/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 035394.101022.052233. A
10/10/2022 10,000 VO QUANG TRUNG 0481000791585 Chuyển tiền
10/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 025550.101022.050753. A
10/10/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2551967876.2
001.VCB Rewards.
Ung ho quy tre em khuyet tat
10/10/2022 20,000 KSOR H AYUN 779955.101022.1
65619.VCB
 
10/10/2022 10,000 NGUYEN HUU HIEN 9399099401  
10/10/2022 10,000 LUU THI KIM CHI 695018.101022.164103.  Chuyển khoản
10/10/2022 10,000 .THAI THI DONG 680576.101022.163837. Chuyển khoản
10/10/2022 10,000  NGUYEN THI HOA IBPS/SE:79307005.DD:
101022.SH:10022010.
 
10/10/2022 10,000 HOANG ANH KIEN 0121000709752 Chuyển tiền
10/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 928367.101022.162905. CK TU THIEN
10/10/2022 10,000 NGUYEN HUU HIEN 9399099401 Chuyển tiền
10/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  203524.101022.162620. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
10/10/2022 10,000 DOAN TRUNG TINH 1028105383 ck
10/10/2022 20,000 MUA THI DONG 255940.101022.161
415.VCB
Chuyển khoản
10/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 841948.101022.161006. ck tu thien
10/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10080886
.DD:221010.
Phu
10/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  188657.101022.160539. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
10/10/2022 1 NGUYEN VU LOC 639572.101022.155959.  Chuyển tiền
10/10/2022 1,000 DUONG HONG LINH  629705.101022.155047. Chuyển tiền
10/10/2022 10,000 NGUYEN TAN THO SHGD:10079119.
DD:221010.
 
10/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 634664.101022.154559.  
10/10/2022 10,000 NGUYEN HUU HIEN 9399099401 Chuyển tiền
10/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10077274.
DD:221010.
Phu
10/10/2022 21,000 PHAM THI HA TRANG 633123.101022.153839.  
10/10/2022 10,000 DO DUY NHAT 630198.101022.153813.  Chuyển khoản
10/10/2022 11,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ IBVCB.2551328220.2001
.VCB Rewards.
bat ky
10/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  165151.101022.153059. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
10/10/2022 20,000 LY HONG THAI 401536.101022.15
2641.VCB
Chuyển khoản
10/10/2022 20,000 TRUONG THI MO 9972917704 Chuyển tiền
10/10/2022 30,000 Tin  599640.101022.152609. quyen gop
10/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10073558.
DD:221010.
Phu
10/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10072601.
DD:221010.
Phu
10/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  152605.101022.151215. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
10/10/2022 20,000 LY A NU  457936.101022.151047. Chuyển khoản
10/10/2022 10,000 BE THI HAO 0821000112165 Chuyển tiền
10/10/2022 10,000 NGUYEN THI HONG DAO 0871004193472 Chuyển tiền
10/10/2022 30,000 PHUNG VAN SON  0461000601732 Chuyển tiền
10/10/2022 50,000 sen 409529.101022.150235.  
10/10/2022 10,000 TRAN TRONG CAN 008211.101022.150122.  Chuyển tiền
10/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 599977.101022.145952. AA
10/10/2022 10,000 LE THI HOANG LINH 1022507673 Chuyển tiền
10/10/2022 77,125 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ IBVCB.2551100117.2
001.VCB Rewards.
Quy vi tre em khuyet tat
10/10/2022 10,000 TRUONG THI MO 112088.101022.145857.  Chuyển khoản
10/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG 144416.101022.145904.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
10/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  142877.101022.145641. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
10/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10067347.
DD:221010.
Phu
10/10/2022 10,000 NGUYEN VAN DUNG 071425.101022.145035.  Chuyển khoản
10/10/2022 30,000 NGUYEN ANH THU  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29714162261.
 
10/10/2022 10,000 TRAN HUYNH BAO TRAN  0631000432937 Chuyển tiền
10/10/2022 40,000 NGUYEN MINH CONG 868382.101022.143459. Chuyển tiền
10/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10065421
.DD:221010
Phu
10/10/2022 10,000  NGUYEN THI NGOC 210943.101022.143206. Chuyển tiền
10/10/2022 10,000 LE HUU NGHIA 168339.101022.141828.  Chuyển khoản
10/10/2022 10,000 LE THI DUYEN  538372.101022.141749. Chuyển tiền
10/10/2022 1,000 TRAN THU HIEN  535630.101022.141440. transfer
10/10/2022 10,000 TRAN NGOC VINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29712493376.
 
10/10/2022 10,000 TO THI QUY SHGD:10062896
.DD:221010.
Ck tu thien
10/10/2022 10,000 DINH THI QUE 714853.101022.140946.  Chuyển tiền
10/10/2022 5,000 TRAN THI DIEM QUYNH 528080.101022.140553.  
10/10/2022 20,000 DANG THUY LINH 376137.101022
.140256.VCB
Chuyển khoản
10/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 183861.101022.135626. Ck
10/10/2022 10,000 NGUYEN THANH LUAN 1023218935 QUY VI TRE EM KHUYET TAT
10/10/2022 10,000 BUI VUONG QUAN 0231000354099 Chuyển tiền
10/10/2022 10,000 PHAM MINH HIEN 560458.101022.134120.  Chuyển tiền
10/10/2022 10,000 Hong Minh Hong 256798.101022.134128.  
10/10/2022 10,000 TRAN THI ANH THU 759084.101022.134051.  Chuyển khoản
10/10/2022 10,000 MAI THI NUONG 973145.101022.133744.  Chuyển khoản
10/10/2022 10,000 NGUYEN THI HUYEN 540758.101022.133718.  Chuyển tiền
10/10/2022 10,000 DO THANH HUYEN 1019129204 Chuyển tiền
10/10/2022 10,000 LE HOANG ANH 1013441762 ck tu thien
10/10/2022 30,000 PHAN VAN THINH 478552.101022.132333.  Chuyển tiền
10/10/2022 10,000 NGUYEN THANH HANG SHGD:10056428
.DD:221010.
 
10/10/2022 10,000 PHUNG THI LINH 493355.101022.132228.  Chuyển tiền
10/10/2022 10,000 DO THI KIM OANH 462658.101022.131952.  Chuyển tiền
10/10/2022 5,000 LUONG THI PHUONG BAC  0071001266105 Chuyển tiền
10/10/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 190127.101022.131635. Ok
10/10/2022 10,000 CHUNG HIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29710096076.
 
10/10/2022 10,000 NGUYEN THI THU SUONG  0751000017645  Chuyển tiền
10/10/2022 1,000 VO THI TUYEN PHUONG 1024988509 DANG MINH PHUNG chuyen tien
10/10/2022 10,000 HA CONG QUYET  1013009813  
10/10/2022 10,000 THAI THI MINH HANG 394428.101022.130406.  Chuyển tiền
10/10/2022 10,000 DUONG THI HAI 1031659280 Chuyển tiền
10/10/2022 30,000 NGUYEN THI HANG THAM  0061001094090 Chuyển tiền
10/10/2022 10,000 PHAM THI HANG 473510.101022.125429.  Chuyển tiền
10/10/2022 10,000 TRINH THI HUONG 563253.101022.124947. Chuyển khoản
10/10/2022 10,000 VO THI NGOC THAO 1030160793 Chuyển tiền
10/10/2022 10,000 DO HAI NAM 797255.101022.123711.  Chuyển tiền
10/10/2022 10,000 TRAN VAN DAI 698732.101022.123431. Chuyển khoản
10/10/2022 30,000 LE THI THAO PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29708923775.
 
10/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10050859
.DD:221010.
Phu
10/10/2022 10,000 LUU THI TUAN 484929.101022.123025.  Chuyển khoản
10/10/2022 10,000 Vu 407825.101022.122902.  Chuyen
10/10/2022 10,000 NGUYEN VAN ANH  454566.101022.122847. transfer
10/10/2022 10,000  NGUYEN VAN NGHIA 115589.101022.122800. Chuyển tiền
10/10/2022 10,000 CAO THI MINH BICH 655578.101022.122515.   
10/10/2022 10,000  TRAN THI LUONG 107519.101022.121846. Chuyển tiền
10/10/2022 10,000 NGUYEN VAN THUC 420742.101022.121605.  Chuyển khoản
10/10/2022 10,000 LE THI THU HANG  407119.101022.121302. Chuyển khoản
10/10/2022 10,000 TRAN THI DIEU THAO 099861.101022.121051. Chuyển tiền
10/10/2022 10,000 LEO THI LE 143097.101022.121011.  Chuyển tiền
10/10/2022 10,000 Le Thi thu linh 021035.101022.120936.  
10/10/2022 15,000 BUI THI THANH TAM 535705.101022.120915. Chuyển tiền
10/10/2022 10,000 NINH TUYEN HOANG 1027440458 Chuyển tiền
10/10/2022 10,000 NGUYEN THI THUY 105214.101022.115331.  Chuyển tiền
10/10/2022 10,000 NGUYEN THANH BACH 299324.101022.115045. Chuyển khoản
10/10/2022 10,000 LE THI THUY SHGD:10038868
.DD:221010.
ung ho
10/10/2022 10,000 NGUYEN THANH NAM SHGD:10040156
.DD:221010.
Nam chuyen
10/10/2022 40,000 LONG  341405.101022.1
14901.VCB
Chuyển khoản
10/10/2022 10,000 CAO THI DUYEN SHGD:10037606.
DD:221010.
 
10/10/2022 10,000 HA THI TRUC LINH SHGD:10039604.
DD:221010.
pham nguyen tu ck
10/10/2022 30,000 NGUYEN VAN SON 000233.101022.114410.  Chuyển tiền
10/10/2022 10,000 THACH THI MINH THONE 794993.101022.114127.  
10/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1015238383 tre em
10/10/2022 10,000 BUI THI THANH SHGD:10036432
.DD:221010.
 
10/10/2022 10,000 TRAN CAM THUONG 936813.101022.113235.  Chuyển tiền
10/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  044767.101022.113130. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
10/10/2022 10,000 BUI THI BICH TUYEN 131194.101022.112948.  Chuyển tiền
10/10/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
10/10/2022 10,000 PHAM THI HIEU 895076.101022.112516.  Chuyển tiền
10/10/2022 10,000 BUI THI BICH TUYEN 362819.101022.112518.  Chuyển tiền
10/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 988130.101022.112459. ck tu thien
10/10/2022 30,000 TRAN NGOC LAN THUONG SHGD:10029762.
DD:221010.
Thuong chuyen
10/10/2022 10,000 NGUYEN LE QUOC HOANG 150720.101022.111935. Chuyển khoản
10/10/2022 10,000 TRAN THI THANH HONG 1027219236  
10/10/2022 10,000 NGUYEN THI THU 391994.101022.111655.  Chuyển tiền
10/10/2022 10,000 QUANG THI BIEN 134673.101022.111611. Chuyển khoản
10/10/2022 20,000 HUYNH VAN THANG SHGD:10037963.
DD:221010.
chuyen
10/10/2022 10,000 NGUYEN PHUC HUY HOANG 277165.101022.111343.  Chuyển khoản
10/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 459780.101022.111306. AA
10/10/2022 10,000 NGUYEN THI HANG  043332.101022.111247. Chuyển tiền
10/10/2022 10,000 HOANG TRONG DUC SHGD:10032761
.DD:221010.
 
10/10/2022 10,000 NGUYEN DINH TRUNG  0711000303321  Chuyển tiền
10/10/2022 10,000 NGUYEN HUU DUY 231078.101022.110506.  Chuyển khoản
10/10/2022 10,000 NGUYEN VAN CONG MINH  0441000790260  Chuyển tiền
10/10/2022 10,000 DINH THI HUONG 837138.101022.110348.  Chuyển tiền
10/10/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0671000436618 tre em kho khan
10/10/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 170992.101022.105348. ba muoi nghin dong
10/10/2022 20,000 NGUYEN THI BICH SHGD:10032963
.DD:221010
Bich chuyen
10/10/2022 20,000 TRUONG THI THAO 1015846903  
10/10/2022 30,000 NGUYEN VAN CUONG 021607.101022.105208.  Chuyển khoản
10/10/2022 10,000 LE THU TRANG SHGD:10027140.
DD:221010.
 
10/10/2022 10,000 VU THI BICH THUY SHGD:10025425.
DD:221010.
Thuy ck
10/10/2022 10,000 VU VAN DONG SHGD:10025125.
DD:221010
ck ung ho quy kh
10/10/2022 10,000 NGUYEN TIEN THANH SHGD:10025864.
DD:221010.
Thanh chuyen
10/10/2022 10,000 DO THI HUYEN SHGD:10027837.
DD:221010.
ck
10/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000473739 xxccxzdc
10/10/2022 10,000 TO THI HUE SHGD:10021993.
DD:221010.
 
10/10/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC ANH SHGD:10021122.
DD:221010.
 
10/10/2022 300,000  HO THI THANH VAN 0301000387865 Ung ho quy. Mong cac em am no
10/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 792056.101022.104435. A
10/10/2022 10,000 LU VAN SY 664362.101022.104338.  Chuyển tiền
10/10/2022 10,000  NGUYEN BA DUC 9931316263  
10/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 310662.101022.104
150.VCB
ck tu thien
10/10/2022 10,000 LE VAN PHUONG 285720.101022.104130.  Chuyển tiền
10/10/2022 10,000 DANG THAO VAN ANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29703925724.
 
10/10/2022 10,000 HA VINH LONG SHGD:10018109.
DD:221010.
 
10/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 031000.101022.10
3656.ZP6907J914HE
 
10/10/2022 10,000 NGUYEN THI HOP 619503.101022.103530.  ung ho quy tre em khuyet tat
10/10/2022 10,000 NGUYEN THI BIEN SHGD:10021195.
DD:221010.
 
10/10/2022 10,000 DANG THI ANH TUYET 568537.101022.102617. Chuyển tiền
10/10/2022 20,000 NGUYEN NGOC DANG HOANG 998866.101022.102112.  Chuyển khoản
10/10/2022 10,000 LE NGUYEN KHANH LINH SHGD:10002061.
DD:221010.
Chuyển khoản
10/10/2022 10,000 GIAP VAN DOC SHGD:10016305.
DD:221010.
uhqvtekt
10/10/2022 10,000 PHAN DUONG BINH SHGD:10013953.
DD:221010
 
10/10/2022 20,000 DAO THI KHANH SHGD:10019632.D
D:221010.
 
10/10/2022 10,000 NGUYEN NGOC TAN  0631000461120  Chuyển tiền
10/10/2022 10,000 PHAM TAN TAI  504890.101022.101435. Chuyển tiền
10/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 418513.101022.101402. A
10/10/2022 1,000 NGO VAN HOANG 0441003960004   transfer
10/10/2022 40,000 TRAN DUY KHANH 1027240283 Chuyển tiền
10/10/2022 1,000 NGO VAN HOANG 0441003960004   transfer
10/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10043791
.DD:221010.
Phu
10/10/2022 30,000 NGUYEN TUAN HUNG SHGD:10012914
.DD:221010.
Hung chuyen
10/10/2022 30,000 BO:.Remark: SHGD:10009663.
DD:221010.
Ting chuyen
10/10/2022 10,000 HUYNH BUI GIA BAO SHGD:10011618
.DD:221010.
 
10/10/2022 10,000 DAO THI HUYEN SHGD:10037334.
DD:221010.
 
10/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10034723.
DD:221010
Phu
10/10/2022 10,000 DINH VAN NAM SHGD:10029183
.DD:221010.
Chuyển tiền
10/10/2022 10,000 DAO THI PHUONG THAO SHGD:10036032.
DD:221010.
Thao
10/10/2022 10,000 NGUYEN THI HUE SHGD:10027345.
DD:221010.
Hoa hue
10/10/2022 20,000 NGUYEN THI HONG 1014667239 Chuyển tiền
10/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10007219.DD:221010. Phu
10/10/2022 10,000 DUONG CHANH XUONG SHGD:10004525.
DD:221010.
Xuong chuyen
10/10/2022 10,000  DINH CAO THANG 0801000216935 Ha phuong chuyen tien
10/10/2022 10,000 Nguyen Thi Huan 187857.101022.092651. Chuyển tiền
10/10/2022 10,000 ly thi thu suong 170445.101022.092257.  
10/10/2022 10,000 HOANG HAI DUONG 936483.101022.091145.I Chuyển tiền
10/10/2022 20,000 TRUONG DAC CHINH 452808.101022.082119.  ck tu thien
10/10/2022 30,000 HOANG VAN YEN 969603.101022.080901.  Chuyển tiền
10/10/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
10/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  936151.101022.074020. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
10/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  926685.101022.065215. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
10/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 325804.101022.065138. Q
10/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  926266.101022.064926. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
10/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 691503.101022.065000. A
10/10/2022 10,000 BUI XUAN LOC 817899.101022.064833.   transfer
10/10/2022 10,000 CAO PHUONG THAO  159637.101022.064808. transfers
10/10/2022 10,000 NGUYEN THAI BINH 0561000577174  Chuyển tiền
10/10/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341006949477  lao dong tu do
11/10/2022 10,000 PHAM THI QUYEN 1012777169 Chuyển tiền
11/10/2022 10,000 Chien 950563.111022.220516.  chuyen tre em khuyet tat
11/10/2022 10,000 VI THI CHAM 019006.111022.212857.  Chuyển khoản
11/10/2022 10,000 TRAN THI THU 610785.111022.212221.  
11/10/2022 10,000 DAO NHU NGOC 335280.111022.211621. Chuyển tiền
11/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 428934.111022.211309. CAM THI NGA
11/10/2022 10,000 DUONG VAN KHUE  1025139325 Chuyển tiền
11/10/2022 10,000 DINH TRONG SINH 939101.111022.204844. Chuyển tiền
11/10/2022 10,000 TRAN DANH TUYEN 835630.111022.204757.  Chuyển khoản
11/10/2022 20,000 LE THI THU  953101.111022.
204553.VCB
Chuyển khoản
11/10/2022 10,000 HOANG THI NGOC LINH  0821000023111 Chuyển tiền
11/10/2022 10,000  LE VAN UT 0481000862516  vi tre e khuyet tac
11/10/2022 10,000 nguyen thi thanh mai 899766.111022.203059.  Chuyển tiền
11/10/2022 10,000 LUONG LE HA DIEM 0261003464233 Dao thi vuong chuyen tien
11/10/2022 10,000 Dang Thi Theu  114562.111022.202537. Chuyển tiền
11/10/2022 10,000 Quoc Huy 622361.111022.082501.  
11/10/2022 10,000 H DUONG NIE PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29772236522.
 
11/10/2022 20,000 HUYNH THI PHU 051417.111022.20
1411.VCB
Chuyển khoản
11/10/2022 10,000 Le Duy Nhan 855802.111022.201148.  ck tien
11/10/2022 10,000 HUA THI MAI 442034.111022.201037.  Chuyển tiền
11/10/2022 20,000 HUYNH THI THANH LUOM  730510.111022.20
0850.VCB
Chuyển khoản
11/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 639575.111022.200729. Ung ho
11/10/2022 10,000 NGUYEN DUY DUC PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..29772231453.
 
11/10/2022 10,000 LE THI VIET TRINH 070696.111022.200336.  Chuyển khoản
11/10/2022 10,000 DANG VAN HUY 9365955052 Chuyển tiền
11/10/2022 10,000 NGUYEN THANH TU PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..29771238246
 
11/10/2022 10,000 NGUYEN THI EN 1021256088 NGUYEN THI Hoa
11/10/2022 10,000 TRINH CHI THONG 0281000605827 Chuyển tiền
11/10/2022 20,000 NGUYEN THUY THUY VI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29771254642
 
11/10/2022 50,000 LUU THI TRUC  365207.111022.194148. Chuyển tiền
11/10/2022 10,000 TRAN KHANH LINH 952347.111022.194138.  Chuyển tiền
11/10/2022 10,000 NGUYEN THI MONG TUYEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29771243416.
 
11/10/2022 10,000 TA THI BICH DUNG  140231.111022.193925. Chuyển tiền
11/10/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0461000559493 gui chut qua cho cac em
11/10/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG TAM 101225.111022.193857.  Chuyển tiền
11/10/2022 10,000 HA XUAN NAM 921397.111022.193416.  Chuyển khoản
11/10/2022 10,000 VU SY TUAN 883666.111022.192651.  Chuyển khoản
11/10/2022 48,000 DOAN NGUYEN XUAN NHU  0511000415362  Chuc cac em luon manh khoe va hanh phuc NDTD
11/10/2022 10,000 CU XUAN TIEN 1020216321 Chuyển tiền
11/10/2022 10,000 NGUYEN TAN HAI 9862431709 Chuyển tiền
11/10/2022 10,000 NGUYEN VAN TY 422826.111022.192021.  Chuyển khoản
11/10/2022 10,000 NGUYEN THANH TUAN  408255.111022.191712. Chuyển khoản
11/10/2022 20,000 Do Xuan Dung 396837.111022.191454.  Chuyển khoản
11/10/2022 10,000 DO THI SON 593834.111022.191103. Chuyển tiền
11/10/2022 10,000 NGUYEN TRONG MINH QUANG 692412.111022.190144.  Chuyển tiền
11/10/2022 10,000 LY HUU TAM 1021413318 Chuyển tiền
11/10/2022 10,000 PHAM THI HOA 210659.111022.185111. Chuyển tiền
11/10/2022 30,000 NGUYEN KHA THANG 664366.111022.184453. Chuyển khoản
11/10/2022 10,000 Le Quang Dung 646646.111022.184244.  Chuyển tiền
11/10/2022 10,000 CHAO TA MAY 234265.111022.184110. Chuyển khoản
11/10/2022 20,000 LO THI LA 184736.111022.
183624.VCB
Chuyển khoản
11/10/2022 30,000 LE NGOC LINH 600437.111022.183319. Chuyển khoản
11/10/2022 20,000 VU THI YEN  0341001637621 Chuyển tiền
11/10/2022 30,000 NGUYEN THANH THAO 180093.111022.182956.  Chuyển khoản
11/10/2022 10,000 HUA THANH TAM  143671.111022.182333. Chuyển tiền
11/10/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 597088.111022.182147.2   
11/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  787447.111022.181616. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
11/10/2022 30,000 LUONG THI NHU NGOC 1017334495 Chuyển tiền
11/10/2022 10,000 Pham Thi Thanh Hoa 135244.111022.174647.  Chuyển tiền
11/10/2022 10,000 LE ANH THU 689041.111022.173326.  
11/10/2022 10,000 LE VAN VINH 659228.111022.172610. Chuyển tiền
11/10/2022 10,000 HOANG THI HIEN 1028542067 Chuyển tiền
11/10/2022 10,000 luong van thi  434176.111022.171326. Chuyển khoản
11/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  748906.111022.170211. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
11/10/2022 10,000 NGO THI MY UYEN 721698.111022.170040.  
11/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  744565.111022.165425. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
11/10/2022 50,000 Ngo Thi Nhung 416931.111022.164916.  Chuyển khoản
11/10/2022 10,000 DUONG MINH TIEN 919742.111022.164444.  Chuyển tiền
11/10/2022 20,000 HO THI THINH 377438.111022.164
257.VCB
Chuyển khoản
11/10/2022 10,000 DO DINH CAO 934372.111022.163625.  Chuyển khoản
11/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  733750.111022.163535. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
11/10/2022 30,000 TRAN THI TO UYEN 581974.111022.163352. Chuyển khoản
11/10/2022 10,000 LE VAN VU  871705.111022.162729. Chuyển tiền
11/10/2022 10,000 NGUYEN VAN VUONG 879450.111022.162637.  Chuyển khoản
11/10/2022 21,000 VU THI THU HUYEN 853582.111022.162152.  Chuyển khoản
11/10/2022 1,000 PHAM THI THU PHUONG 844401.111022.162014.  
11/10/2022 20,000 Nguyen Thi Gam 182811.111022.161818.  
11/10/2022 10,000 VUONG MINH VI 257246.111022.161140.  Chuyển tiền
11/10/2022 10,000 LUU THI HONG DIEM 467913.111022.160959. Chuyển khoản
11/10/2022 300,000 NGUYEN THI HONG HANH 803351.111022.160939.  Chuyen tien tu thien T10
11/10/2022 10,000 NGUYEN MINH TRANG  0381000518333 Chuyển tiền
11/10/2022 20,000 NGUYEN THI HUE  181059.111022.1
60621.VCB
Chuyển khoản
11/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  717214.111022.160530. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
11/10/2022 10,000 NGUYEN THI DIEM MY 751672.111022.160347.  Chuyển khoản
11/10/2022 10,000 TRUONG THI NGOC DUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29761503428.
 
11/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10048653.
DD:221011.
Phu
11/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  713524.111022.155839. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
11/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  712272.111022.155622. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
11/10/2022 10,000 CHAU VAN HAI 043467.111022.155104. Chuyển tiền
11/10/2022 20,000 NGUYEN THI HANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29761310137.
 
11/10/2022 20,000 Nguyen Thi Ngoan 994008.111022.15
4634.VCB
 
11/10/2022 10,000 NGUYEN TUAN ANH 646875.111022.154435.  Chuyển khoản
11/10/2022 10,000 NGUYEN THI TRUC ANH 704024.111022.154354.  Chuyển tiền
11/10/2022 1,000 VU THI QUYEN 182873.111022.154353.  Chuyển tiền
11/10/2022 20,000 NGUYEN THI NGOAN 785742.111022.1
54305.VCB
Chuyển khoản
11/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 415485.111022.154048. ck tu thien
11/10/2022 10,000 DO HONG DUONG 1029002738  
11/10/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC XUYEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..29761287443.
 
11/10/2022 10,000 VAN VIET QUANG  599112.111022.153535. Chuyển khoản
11/10/2022 10,000 NGUYEN TRUNG THONG 280645.111022.153021.  Chuyển khoản
11/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  696040.111022.152615. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
11/10/2022 10,000 TO XUAN HIEU 535695.111022.152328.  
11/10/2022 10,000 PHAM VAN DAT 429749.111022.151714. Chuyển tiền
11/10/2022 10,000 DANG QUOC CHIEN 082758.111022.150544.  Chuyển tiền
11/10/2022 10,000 NGUYEN THI THAO 994687.111022.150203.  Chuyển tiền
11/10/2022 10,000 NGUYEN QUOC BAO 990079.111022.150059.  Chuyển tiền
11/10/2022 30,000 LE NGUYEN MINH 997492.111022.145815.  Chuyển tiền
11/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0771000585179 HBT Nguoi khuyet tat va tre mo coi tphcm
11/10/2022 10,000 NGUYEN VAN QUAN 412484.111022.145701.  Chuyển tiền
11/10/2022 10,000 NGUYEN MINH DUC 411196.111022.145522. Chuyển tiền
11/10/2022 10,000 VUONG NGOC ANH 0251001524191  Chuyển tiền
11/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  678352.111022.145416. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
11/10/2022 10,000 VU THI THANH HIEN 1026541839 tran hang chuyen
11/10/2022 10,000 tran huynh kim 331825.111022.144213.  
11/10/2022 10,000 NGUYEN MINH QUANG 925447.111022.144211.  Chuyển tiền
11/10/2022 20,000 NGO HOANG NHU Y 327712.111022.144123. Chuyển khoản
11/10/2022 10,000 Tuan 157727.111022.144103. chuyen
11/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  665843.111022.143001. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
11/10/2022 10,000 PHUNG THI HUONG 968534.111022.142031.  
11/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  660102.111022.141756. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
11/10/2022 10,000 TONG VAN CUONG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..29756028338.
 
11/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 113597.111022.141610. Chuyen k 
11/10/2022 10,000 Dang Van Vien 292565.111022.141138.  Chuyển tiền
11/10/2022 10,000 PHAN THI HONG THAI  374592.111022.140921. Chuyển tiền
11/10/2022 10,000 MAI THI KIM KHOAN 149242.111022.140553.  
11/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG 653537.111022.140320.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
11/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG 651740.111022.135937. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
11/10/2022 10,000 HOANG DAI AN 133743.111022.135734.  
11/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  650680.111022.135707. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
11/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 777792.111022.135607. Chuyển tiền
11/10/2022 10,000 PHAM THI MY CHAU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29756102848.
 
11/10/2022 10,000 LE HUU SI 903414.111022.135401.  Chuyển tiền
11/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10040495.
DD:221011.
Phu
11/10/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341007108847 yeu quy
11/10/2022 20,000 NGUYEN THI HA  1016321716 Chuyển tiền
11/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  644702.111022.134305. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
11/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 018290.111022.134256. Dtt ck
11/10/2022 10,000 Y HIEP EBAN 736041.111022.134148.  Chuyển tiền
11/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10039738
.DD:221011.
Phu
11/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10039295
.DD:221011.
Phu
11/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10039342.
DD:221011.
Phu
11/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10038997.
DD:221011
Phu
11/10/2022 10,000 DUONG DUY KHANH 0191000386335  Chuyển tiền
11/10/2022 20,000 NGUYEN VAN NHAT 935132.111022.13
3215.VCB
Chuyển khoản
11/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10037194.D
D:221011
Phu
11/10/2022 10,000 NGUYEN ANH TU  997050.111022.132343. Chuyển khoản
11/10/2022 10,000 NGUYEN THI HOA 984113.111022.132417.  Chuyển tiền
11/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  636235.111022.132001. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
11/10/2022 30,000 NGUYEN DUC LINH 674264.111022.131814.  Chuyển tiền
11/10/2022 10,000 Huynh Thi My Hanh  811051.111022.131252. Chuyển tiền
11/10/2022 10,000 PHAM ANH DUYEN 733102.111022.131116.  Chuyển khoản
11/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  632936.111022.131013. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
11/10/2022 10,000 NGUYEN TRUNG KIEN 727231.111022.130932.  Chuyển khoản
11/10/2022 20,000 MAI THI TIEN 511947.111022.1
30831.VCB
Chuyển khoản
11/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  630810.111022.130353. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
11/10/2022 10,000 TRAN THI THUY LINH  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29753722148.
 
11/10/2022 10,000 XA THI XUAN 683489.111022.125655.  Chuyển khoản
11/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG 627122.111022.125248.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
11/10/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC DANG 243728.111022.125007.  Chuyển tiền
11/10/2022 10,000 NGUYEN THI QUYNH NHU 9270110508 ung ho
11/10/2022 30,000 NGUYEN THI THU TRANG 857600.111022.124709.  Chuyển khoản
11/10/2022 1,000 NGUYEN THI MAI 0011001042905 transfer
11/10/2022 1,000 NGUYEN THI MAI 0011001042905 transfer
11/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  623203.111022.124201. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
11/10/2022 10,000 NGUYEN HOANG SANG 0401001460876 Chuyển tiền
11/10/2022 20,000 LE VAN DUNG 707605.111022.1238
27.VCB
Chuyển khoản
11/10/2022 10,000 PHUNG THI LE HUONG 0401001413966 Chuyển tiền
11/10/2022 10,000 NGUYEN XUAN TAM  1027402725 Chuyển tiền
11/10/2022 20,000 Tran Gia Han 388000.111022.1
23308.VCB
Chuyển khoản
11/10/2022 20,000 DUONG THI NGOC HAN 344806.111022.1
23224.VCB
Chuyển khoản
11/10/2022 10,000 LE THI MY PHUONG 0461000494762 ct
11/10/2022 10,000 TRUONG THI MO 730659.111022.121857.  Chuyển khoản
11/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  613939.111022.121803. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
11/10/2022 30,000 NGUYEN VAN HUY 863911.111022.121408. Chuyển tiền
11/10/2022 10,000 DAM THI LY 506910.111022.121314.  Chuyển khoản
11/10/2022 10,000 bao Ngoc PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29751725632.
Chuyển tiền
11/10/2022 20,000 PHUNG THI HUONG 673791.111022.121247.  Chuyển tiền
11/10/2022 1,000 LE THI THANH HIEN  0041000895891   transfer
11/10/2022 1,000 LE THI THANH HIEN  0041000895891   transfer
11/10/2022 1,000 LE THI THANH HIEN  0041000895891   transfer
11/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG 608327.111022.120506.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
11/10/2022 10,000 DANG THI LE 818740.111022.120427.  Chuyển tiền
11/10/2022 1,000 TON NU DIEM MY 0751000021310  transfer
11/10/2022 20,000 CHU THI SU  643957.11102
2.120403.VCB
Chuyển khoản
11/10/2022 1,000 TON NU DIEM MY 0751000021310  transfer
11/10/2022 10,000 VO AI NHU 502495.111022.115852.  Chuyển tiền
11/10/2022 10,000 DONG THI LINH 1030992948 Chuyển tiền
11/10/2022 10,000 HUYNH THI UT NHO 865293.111022.115050.  Chuyển tiền
11/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 578023.111022.114909. Ck tu thien
11/10/2022 10,000 TRIEU THI LINH 562346.111022.114618.  Chuyển khoản
11/10/2022 10,000 DOAN MINH PHONG  378863.111022.114615. Chuyển khoản
11/10/2022 10,000 PHAN THI HUYEN 269672.111022.114148.  
11/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10036119.
DD:221011
Phu
11/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  595948.111022.113705. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
11/10/2022 10,000 TRAN TAN VI 180830.111022.113710.  Chuyển tiền
11/10/2022 10,000 TRAN MINH TRANG  264387.111022.113528. transfer
11/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 487904.111022.113216. Lu A Giau
11/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 792961.111022.112837. Quyen gop
11/10/2022 10,000 PHAM THI BICH LIEN 9973778768 Chuyển tiền
11/10/2022 10,000 LE THI HONG LAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29749086706.
 
11/10/2022 10,000 NGUYEN THI THU DIEM  0481000807197 Chuyển tiền
11/10/2022 10,000 VU THI MAI 0141000759974 Chuyển tiền
11/10/2022 10,000 PHAM TRONG LUC 210029.111022.111103.  Chuyển khoản
11/10/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0591000228542  Ung ho Quy tre em khuyet tat
11/10/2022 10,000 Ngo Thu Ha 358561.111022.110810.  
11/10/2022 10,000 NGUYEN THUY VY 0271001107290 Chuyển tiền
11/10/2022 10,000 DINH THI HUONG  131011.111022.110825. Chuyển tiền
11/10/2022 10,000 LE NGOC TRAM ANH 177393.111022.110351.  
11/10/2022 10,000 HO NGOC DAT 246170.111022.110238.  
11/10/2022 30,000 QUAN VAN BAC 130486.111022.105354.  Chuyển khoản
11/10/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
11/10/2022 30,000 NGUYEN TRONG VU 120676.111022.105158.  Chuyển khoản
11/10/2022 10,000 TRAN TRUONG SON 780273.111022.105047. Chuyển tiền
11/10/2022 10,000 PHUNG VAN CUONG 127227.111022.104319. Chuyển tiền
11/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10034549.
DD:221011
Phu
11/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  566085.111022.103737. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
11/10/2022 10,000 NGUYEN DUC THANG 191005.111022.103603.  Chuyển khoản
11/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 758640.111022.102800. dong gop vi tre em khuyet tat
11/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10033976
.DD:221011.
 
11/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG 554605.111022.101546.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
11/10/2022 20,000 NGUYEN THI PHA 111728.111022.
101511.VCB
Chuyển khoản
11/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10033251.
DD:221011.
Phu
11/10/2022 10,000 VU THI HAI 1031329050 Chuyển tiền
11/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  548713.111022.100351. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
11/10/2022 10,000 TRAN THI DIEU THAO 733969.111022.100322. Chuyển tiền
11/10/2022 1,000 NGUYEN THI DIEM MY 0271000986372 transfer
11/10/2022 1,000 NGUYEN THI DIEM MY  0271000986372 transfer
11/10/2022 1,000 NGUYEN THI DIEM MY 0271000986372 transfer
11/10/2022 10,000 LE THI NGOC ANH 813602.111022.094513. Chuyển khoản
11/10/2022 10,000 TRINH THI THUY LINH 861152.111022.093236. Chuyển khoản
11/10/2022 10,000 TRAN XUAN DAT SHGD:10012590.
DD:221011.
Ck tu thien
11/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10030483.
DD:221011.
Phu
11/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10010478
.DD:221011.
Phu
11/10/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468   
11/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10005625
.DD:221011.
Phu
11/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  478400.111022.071103. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
11/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 474906.111022.065405. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
11/10/2022 10,000 CAO PHUONG THAO  102174.111022.065246. Transfers
11/10/2022 10,000 BUI XUAN LOC 989018.111022.064955.  Transfers
11/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  474104.111022.064907. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
11/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 224139.111022.064957. A
11/10/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0931004204148 Tu thien
11/10/2022 70,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 025932.101022.234155. Chuc cac con luon khoe manh va binh an BTVTX
11/10/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018009338 ung ho tre em khuyet tat
11/10/2022 200,000 Quy Ha 1 Giap Nhi 024809.101022.233721.  ung ho quy vtekt
11/10/2022 62,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.29735528413.
Chuc cac em khoe manh va co mot tuong lai tuoi sang BTVTX
11/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 038899.101022.230615. Ck tu thien
12/10/2022 10,000 NGUYEN VAN DAU 983702.121022.221215.  
12/10/2022 10,000 LY THI UT  707676.121022.220346. Chuyển tiền
12/10/2022 10,000 NGUYEN THI OANH 388349.121022.214235.  Chuyển tiền
12/10/2022 20,000 PHAN VAN PHUC  788991.121022.2
12628.VCB
Chuyển khoản
12/10/2022 50,000 VU HONG ANH THU 1022477818 Chuyển tiền
12/10/2022 20,000 NGUYEN TRAN THUY DUONG 714767.121022.211610.  Chuyển khoản
12/10/2022 20,000  THAI THI HONG 1019475957  
12/10/2022 100,000 NGUYEN PHAN TUYET BANG  0281000612011 Chuyển tiền
12/10/2022 10,000 NGUYEN VAN NHAT 319358.121022.210840.  Chuyển tiền
12/10/2022 20,000 TRUONG THI THU THAO 938801.121022.210733.  
12/10/2022 20,000 NGUYEN DIEP MINH ANH 1021925004 Chuyển tiền
12/10/2022 10,000 NGO THANH HUNG 427120.121022.205115.  Chuyển tiền
12/10/2022 1,000,000 NGUYEN HOANG MY 1020345141 quy tre em khuyet tat
12/10/2022 30,000 VO THI DIEM 806442.121022.20
3646.VCB
Chuyển khoản
12/10/2022 400,000 PHAM THI YEN  613325.121022.2
03333.VCB
Chuyển khoản
12/10/2022 10,000 Ly gia bao 962705.121022.203213.  
12/10/2022 10,000 DANG PHU THANH 0291000143413 Chuyển tiền
12/10/2022 20,000 PHAM THI HUYNH TRAN 464812.121022.20
3104.VCB
 
12/10/2022 100,000 LE HOA 948006.121022.202910.  CK chuc cac em luon manh khoe va hanh phuc BTVTX
12/10/2022 10,000 NGUYEN HIEN TRANG 891715.121022.202858.  Chuyển tiền
12/10/2022 20,000 NGUYEN THI DIEM PHUONG 503546.121022.202705.  Chuyển khoản
12/10/2022 10,000 DINH MANH HIEP 498942.121022.202603.  Chuyển khoản
12/10/2022 10,000  LE PHUC KHANH 1025281265 Nguyen Bao Loc chuyen tien
12/10/2022 10,000 PHAM THI THAO 862708.121022.201933.  
12/10/2022 10,000 Vu Van Luc  889403.121022.201721.  
12/10/2022 20,000 Ha Thi Hoa 870923.121022.201345.  
12/10/2022 10,000 VU MINH NGOC  833807.121022.201042. Chuyển tiền
12/10/2022 10,000 PHAN HUU THAO  846234.121022.200845. Chuyển khoản
12/10/2022 5,000 NGUYEN THI THANH 755412.121022.200855. Chuyển tiền
12/10/2022 10,000 TAN 292845.121022.200411.  Chuyển khoản
12/10/2022 1,000,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 413890.121022.195351. Gui chut tam long den cac ban nho
12/10/2022 10,000 NGUYEN MINH TAN 760097.121022.195150.  Chuyển khoản
12/10/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 274027.121022.194143. Ck
12/10/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 696467.121022.193836.  Cua it long nhieu
12/10/2022 5,000 PHAM NHU QUYNH 190149.121022.193353.  
12/10/2022 10,000 NGUYEN NGOC HIEP 131236.121022.192532.  Chuyển tiền
12/10/2022 1,000 VO KIM CUONG 1020337123 Chuyển tiền
12/10/2022 10,000 Hoang Phuong Thao 977020.121022.191908.   
12/10/2022 20,000 NGUYEN THI LAN 075605.121022.
191755.VCB
Chuyển khoản
12/10/2022 10,000 DUONG VAN THONG 075605.121022.
191755.VCB
Chuyển tiền
12/10/2022 10,000 LUONG VAN DUOC 155822.121022.191053.  Chuyển khoản
12/10/2022 20,000 LANG THU HANG 688933.121022.190954.  
12/10/2022 10,000 NGUYEN MY XUAN 865848.121022.190800.  Chuyển tiền
12/10/2022 10,000 LE CONG HIEU PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
29809094034.
chuyen tien mien phi cho cac e
12/10/2022 10,000 NGUYEN XUAN THANG   0201000689130 Chuyển tiền
12/10/2022 10,000 Do Le Quyen 648901.121022.185135.  
12/10/2022 10,000 Tuoi 526996.121022.185022.  
12/10/2022 10,000 Nhan  615093.121022.185011. chuyen
12/10/2022 10,000 NGUYEN MANH DUY 984184.121022.183929.  
12/10/2022 20,000  Bui 079396.121022.1837
48.ZP6909ESQ3VK
 
12/10/2022 10,000 HO XUAN SANG 366837.121022.183704. Chuyển khoản
12/10/2022 10,000 NGUYEN THI QUYEN 1017920654 NGUYEN THI QUYEN 2014710086 ung ho
12/10/2022 30,000 Hien 586814.121022.183444.   chuyen tien cho tre em khuyet tan
12/10/2022 10,000 DAO THI HUE 197327.121022.181752.  
12/10/2022 10,000 DANG THI TUYET 473717.121022.181641. Chuyển tiền
12/10/2022 1,000 NGUYEN THI BICH CHI  476095.121022.181110. Chuyển tiền
12/10/2022 30,000 LA BAO KHANH NGOC 191897.121022.180332.  Chuyển khoản
12/10/2022 10,000 LE HUONG GIANG 188,409,121,022,180,000 Chuyển khoản
12/10/2022 10,000 NGUYEN HONG HANH 891693.121022.180043.  
12/10/2022 10,000 TRUONG THI NGA 759703.121022.174925.  Chuyển khoản
12/10/2022 10,000 NGUYEN VAN LY 593814.121022.174908.  Chuyển tiền
12/10/2022 10,000 Le Huu Tri  506015.121022.174712.  
12/10/2022 10,000 DUONG THI HA 1024714054 Chuyển tiền
12/10/2022 10,000 nguyen quy thanh an 012919.121022.173259.  
12/10/2022 10,000 NGUYEN ANH THU  576814.121022.172936. Chuyển tiền
12/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  213597.121022.171241. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
12/10/2022 10,000 TRAN BUI THANG 325828.121022.170827.  Chuyển tiền
12/10/2022 20,000 LUONG THI CUONG 297448.121022.17
0817.VCB
Chuyển khoản
12/10/2022 20,000 vo thi my duyen PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29805609206.
 
12/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 207989.121022.170206.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
12/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 852056.121022.165656. D
12/10/2022 10,000 LE KIM SON DOANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29804345364.
 
12/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  197763.121022.164321. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
12/10/2022 10,000 TRAN QUANG QUI  0381000545068 chuyen tien quang qui
12/10/2022 10,000 DINH THI NHIEM SHGD:10005799.
DD:221012.
Chuyển tiền
12/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  183582.121022.161807. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
12/10/2022 20,000 Nguyen Thi Ngoc 529715.121022.161202.  
12/10/2022 10,000 NGUYEN VAN NAM  237139.121022.161046. Chuyển khoản
12/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 209921.121022.160928. Ck tu thien
12/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  178173.121022.160901. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
12/10/2022 1,000 DINH THI KIM LONG   0231000551181  transfer
12/10/2022 1,000 DINH THI KIM LONG   0231000551181  transfer
12/10/2022 1,000 DINH THI KIM LONG   0231000551181  transfer
12/10/2022 10,000 LE MINH TRANG 0141000714436  Chuyển tiền
12/10/2022 10,000 PHAM TAN KIET 486857.121022.160121.  Chuyển tiền
12/10/2022 10,000  HUYNH CHI LINH 811651.121022.155759. Chuyển tiền
12/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10024131
.DD:221012.
Phu
12/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 413474.121022.1
55046.0362 495 705
 
12/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  167846.121022.154935. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
12/10/2022 10,000 NGUYEN NGOC DUY 097960.121022.154145. Chuyển khoản
12/10/2022 10,000 LE THUY TRA MY PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.29801377088.
 
12/10/2022 20,000 NGUYEN NGOC MAI  0951004197953  Chuyển tiền
12/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10024149.
DD:221012.
Phu
12/10/2022 10,000 GIANG A TRUONG 9826771051 Chuyển tiền
12/10/2022 10,000 NGUYEN VIET THANH 793937.121022.153438. Chuyển tiền
12/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  159879.121022.153424. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
12/10/2022 10,000 VO NGOC THIEN   0071001221607 Chuyển tiền
12/10/2022 10,000  CHU PHUONG LINH 1020867643  
12/10/2022 20,000 TRAN THI THAM 044128.121022.153027. Chuyển khoản
12/10/2022 21,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2561217170.20
01.VCB Rewards.
hoan canh may chao toi nghiep qua
12/10/2022 20,000 PHAM THI HAI YEN 154472.121022.152826.  
12/10/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 793546.121022.152756. CHUC CAC EM KHOE MANH
12/10/2022 10,000 THAI THANH THIEN SHGD:10023361
.DD:221012
Thien chuyen
12/10/2022 20,000 XA THI BINH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..29801274741.
 
12/10/2022 10,000 NGUYEN HUU THUONG 1015087498 Chuyển tiền
12/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10023206.
DD:221012
Phu
12/10/2022 20,000 NGUYEN KHAC DUONG 573545.121022.1
51613.VCB
Chuyển khoản
12/10/2022 10,000 LUONG THI LY  970962.121022.151425. Chuyển khoản
12/10/2022 20,000 NGUYEN HOANG TU ANH 453522.121022.1
51413.VCB
 
12/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG 148683.121022.151240.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
12/10/2022 10,000 LE QUOC CHI 0841000119078 Chuyển tiền
12/10/2022 5,000 NGUYEN THI TUYEN 161075.121022.151144.  Chuyển tiền
12/10/2022 10,000 E HUONG  781321.121022.150948. Chuyen
12/10/2022 20,000 NGUYEN THI DIEM MY 104272.121022.150924. Chuyển tiền
12/10/2022 10,000 Duong Thi Thuy Nga 358610.121022.150446.  Chuyển tiền
12/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10022198
.DD:221012.
Phu
12/10/2022 10,000 NGOC  774801.121022.150010.  CO HO TRO
12/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  141473.121022.145846. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
12/10/2022 10,000 DONG THANH SON  658956.121022.145751. Chuyển tiền
12/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  136261.121022.144839. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
12/10/2022 20,000 LUONG THI THANH THE 878453.1210
22.144758.VCB
Chuyển khoản
12/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG 131712.121022.143953.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
12/10/2022 10,000 TRUONG THI THANH THUY  0181000541261  Chuyển tiền
12/10/2022 10,000 NGUYEN THI HONG SEN 285992.121022.143609.  Chuyển tiền
12/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  125312.121022.142716. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
12/10/2022 10,000 quang teo  940388.121022.141250. ck
12/10/2022 1,000 NGUYEN TRUONG GIANG 0911000073002  transfer
12/10/2022 1,000 NGUYEN TRUONG GIANG 0911000073002  transfer
12/10/2022 10,000 NGO PHUOC LONG 734175.121022.141150. Chuyển tiền
12/10/2022 10,000 ta van bau 898825.121022.140256.  
12/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 738646.121022.140241. GOP QUY TU THIEN
12/10/2022 10,000 VU THANH TRAM SHGD:10019644.
DD:221012.
Tram chuyen
12/10/2022 10,000 NGUYEN THANH TRIEU 0571000058760 Chuyển tiền
12/10/2022 10,000 NGUYEN THI LE QUYEN 9923611780 Chuyển tiền
12/10/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351000740861 nhung tre e hoan Canh khuyet tat
12/10/2022 10,000 BUI THI DAO  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..29798222201.
 
12/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 678031.121022.134434.  
12/10/2022 20,000 HOANG THI HANH 730356.121022.1
33850.VCB
Chuyển khoản
12/10/2022 20,000 BUI THI DIEM THUY 1023391752 Chuyển tiền
12/10/2022 23,983 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2560717758
.2001.VCB Rewards.
none
12/10/2022 10,000 Y LUEN MDRANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29798180587.
 
12/10/2022 10,000 NGUYEN THUY PHUONG 580390.121022.133257. Chuyển khoản
12/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10016856.
DD:221012
Phu
12/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  099778.121022.132832. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
12/10/2022 10,000 NGUYEN THI XUAN LOC  0401001379814  Chuyển tiền
12/10/2022 20,000  Dao Phuong  044987.121022.1322
17.ZP6909ESFIPV
ck
12/10/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018975818 Tre em
12/10/2022 10,000 TRAN THI CAM NHUNG 699972.121022.131827. Chuyển tiền
12/10/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109 m
12/10/2022 20,000 PHAM THI SAM 886050.121022.
130806.VCB
Chuyển khoản
12/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10016072
.DD:221012.
Phu
12/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  091576.121022.130515. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
12/10/2022 10,000 PHAM THI MY DUYEN 703248.121022.125819.  
12/10/2022 20,000 LE THI HANH 196464.121022.125
636.VCB
Chuyển khoản
12/10/2022 10,000 PHAN DUC HUONG 672834.121022.125242. Chuyển tiền
12/10/2022 10,000 HA THI QUYNH 1014250568 Chuyển tiền
12/10/2022 10,000 NGUYEN THI HOA 703018.121022.125121.  
12/10/2022 10,000 BUI VAN HUY  264924.121022.125012. Chuyển tiền
12/10/2022 10,000 DO TAT NAM  058760.121022.124603. Chuyển tiền
12/10/2022 10,000 NGUYEN THI AI TAM  579156.121022.124009. Chuyển khoản
12/10/2022 10,000 NGUYEN THI KIM TIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29795504814.
 
12/10/2022 10,000 LY THI HAI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29795623299.
 
12/10/2022 10,000 NGUYEN VAN TAN 226261.121022.122430. Chuyển tiền
12/10/2022 10,000 Hung 591647.121022.122353.  chuyen 
12/10/2022 10,000 NGO THI THE  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..29795499724.
 
12/10/2022 30,000 NGUYEN DUY CANH 480404.121022
.121120.VCB
Chuyển khoản
12/10/2022 10,000 NGUYEN TINH  0571000068057 Chuyển tiền
12/10/2022 20,000 VO VAN DUM 287992.121022.12
0807.VCB
chuyen khoan tu thien
12/10/2022 10,000 VO GIA NGUYEN 652733.121022.120728. Chuyển tiền
12/10/2022 20,000 TRUONG THI MAI ANH 556476.121022.120013. Chuyển khoản
12/10/2022 10,000 NGUYEN THI LINH CHI 221354.121022.115834.  Chuyển khoản
12/10/2022 10,000 LE THI KIEU 571030.121022.115635. Chuyển tiền
12/10/2022 8,352 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0541000235681 ab
12/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 339075.121022.115053.  
12/10/2022 10,000 NGUYEN TRUNG TAU 329606.121022.114528. Chuyển tiền
12/10/2022 10,000 TRUNG 286990.121022.114036. Chuyển khoản
12/10/2022 10,000 VU THI CHANG 987352.121022.113737.  Chuyển tiền
12/10/2022 10,000 DAO THI THUY LINH 1017074862 Chuyển tiền
12/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 254694.121022.113419. Quyen gop
12/10/2022 10,000 TRUONG THI NGOC DOAN 938726.121022.113346. Chuyển tiền
12/10/2022 10,000 LE THI AN 861528.121022.113030.  Chuyển tiền
12/10/2022 20,000 NGUYEN THI PHUONG THUY 471493.121022.113006.  chuyen tien tu thien
12/10/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG TAM 106624.121022.112938.  Chuyển tiền
12/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 656789.121022.112548. CHUYEN TIEN TU THIEN
12/10/2022 10,000 Dao minh quang 005831.121022.110600.  
12/10/2022 20,000 VO NGOC LONG  135468.121022.10
5855.VCB
Chuyển khoản
12/10/2022 10,000 NGUYEN THI CHAU 9363069378 Chuyển tiền
12/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG 037267.121022.105617.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
12/10/2022 20,000 LE THI NU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29791148074.
 
12/10/2022 10,000 BUI QUANG LINH 924592.121022.105323.  Chuyển khoản
12/10/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
12/10/2022 10,000 NGUYEN THI MONG TUYEN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..29791196657.
 
12/10/2022 10,000 Zin lam ka 777508.121022.104758.  ck
12/10/2022 20,000 NGUYEN THI LY  312885.121022.104724. Chuyển tiền
12/10/2022 10,000 TRINH THI NGOC LOI 298359.121022.104442.  Chuyển tiền
12/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020085065 ung ho
12/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  023555.121022.102819. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
12/10/2022 10,000  NGUYEN THI PHAN 1015645393 THIEN NHI chuyen tien
12/10/2022 10,000 HOANG THI HA  0821000077383 Chuyển tiền
12/10/2022 10,000 VO THI THU LOAN  0161001707436  Chuyển tiền
12/10/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468  Chuyển tiền
12/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 605336.121022.100703. CK TU THIEN
12/10/2022 10,000 Tung 344597.121022.100652.  chuyen
12/10/2022 10,000 XA THI XUAN 723418.121022.100549.  Chuyển khoản
12/10/2022 30,000 NGUYEN NHU QUYNH 721911.121022.100526.  Chuyển khoản
12/10/2022 10,000 TRAN NU DIEU THUY 788722.121022.095826.  Chuyển khoản
12/10/2022 10,000 HUYNH THI UT NHO 129833.121022.095108.  Chuyển tiền
12/10/2022 5,000 DANG THI HUONG THUY 0291002296643 Chuyển tiền
12/10/2022 15,000 NGUYEN THI CHIEN 630024.121022.094351.  
12/10/2022 10,000 My 282964.121022.093259.  chuyen 
12/10/2022 10,000 le nguyen SHGD:10000447
.DD:221012
 chuyen tien den quy vi tre em khuyet tat vn
12/10/2022 20,000 LE THI KIEU DIEM 624771.121022.092307.  Chuyển khoản
12/10/2022 10,000 Do phuong mai 253445.121022.091523.  
12/10/2022 30,000 PHAN THI HOAI PHUONG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..29787832588.
Chuyển tiền
12/10/2022 10,000 H KIM NIE 823004.121022.085021.  Chuyển tiền
12/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10010721
.DD:221012
Phu
12/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10002590.
DD:221012.
Phu
12/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10002127.
DD:221012.
Phu
12/10/2022 20,000 HOANG THI DUNG SHGD:10002491.
DD:221012.
 
12/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10001604.
DD:221012
Phu
12/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 695277.121022.070514. A
12/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  943212.121022.070345. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
12/10/2022 10,000 BUI XUAN LOC 003534.121022.065402.   transfer
12/10/2022 10,000 CAO PHUONG THAO 382702.121022.065334.  Transfers
12/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  941138.121022.065218. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
12/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  940571.121022.064846. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
12/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 693004.121022.064928. A
12/10/2022 1,000,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 030501.121022.031403. mong cac em co day du tinh thuong
12/10/2022 10,000 LE VAN KHUONG 381379.121022.024127.  Chuyển tiền
12/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020563180 kho khan
12/10/2022 10,000 BUI HONG NHUNG 188473.111022.230836.  Chuyển tiền
12/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016160326 tre em khuyet tat
13/10/2022 10,000 PHAM THI KIM LAN 813037.131022.224343. Chuyển tiền
13/10/2022 10,000 LE VAN KHANH 918075.131022.223108.  Chuyển khoản
13/10/2022 20,000 COOR NHAN 067713.131022.
221427.VCB
Chuyển khoản
13/10/2022 10,000 NGUYEN HUYEN ANH 1025257701 Chuyển tiền
13/10/2022 20,000 COOR NHAN  431667.131022.
214711.VCB
Chuyển khoản
13/10/2022 10,000 THACH THI BICH TRAM PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.29851302824.
 
13/10/2022 20,000 THAO A SU 722938.131022.2
11842.VCB
Chuyển khoản
13/10/2022 10,000 HAU A DAU 399403.131022.211556. Chuyển tiền
13/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 524991.131022.211549. CK TU THIEN
13/10/2022 10,000 LO VAN BAN 116033.131022.211131.  
13/10/2022 10,000 DO THI THUY 540251.131022.210710.  Chuyển tiền
13/10/2022 10,000 Hoang 792275.131022.205521.  chuyen
13/10/2022 20,000 NGUYEN THI XUAN UYEN 0281000465217  
13/10/2022 10,000 HOANG THI TUYET THU  1013776873 Chuyển tiền
13/10/2022 10,000 VU THI HUONG 0011004118983 Chuyển tiền
13/10/2022 10,000 PHAM PHU HUYNH 779663.131022.204646.   
13/10/2022 10,000 TRIEU QUOC HA 139372.131022.203840.  Chuyển tiền
13/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0011004454455 hihi
13/10/2022 20,000  LE THI HIEN  750357.131022.203422. Chuyển tiền
13/10/2022 10,000 VO HOANG PHUC 798111.131022.203411.  Chuyển tiền
13/10/2022 10,000 PHAM DO HUY HOANG 786459.131022.203028.  
13/10/2022 10,000 PHAM VAN HIEN 843303.131022.201903.  Chuyển khoản
13/10/2022 10,000 NGO TRUONG VINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29848916131.
 ck tu thien
13/10/2022 10,000 Nguyen quy dan 430776.131022.201348.  
13/10/2022 20,000 NGUYEN THI HUONG 646529.131022.2
01046.VCB
 chuyen khoan qui vi tre Em khuyet tat
13/10/2022 100,000 NGO THI HIEU NGAN 0341007229974  Chuyển tiền
13/10/2022 10,000 DUONG VAN CHUNG 383724.131022.200229.  Chuyển khoản
13/10/2022 10,000 Phan Nhut Tam  766683.131022.200225.  
13/10/2022 20,000 NGO THI LAN 136645.131022.2
00216.VCB
Chuyển khoản
13/10/2022 10,000 tung  746324.131022.195813. ck
13/10/2022 10,000 TRIEU VAN THUONG 741776.131022.195709. Chuyển khoản
13/10/2022 20,000 NGUYEN HUY CHUONG 861080.131022.1
95741.VCB
Chuyển khoản
13/10/2022 2,000 PHAN LE VAN NHI 075617.131022.195536. Chuyển tiền
13/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  634480.131022.195400. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
13/10/2022 10,000 NGUYEN MINH NHAT 717022.131022.195138.  Chuyển khoản
13/10/2022 10,000 HOANG VAN TRINH 693897.131022.194628.   
13/10/2022 10,000  VU DUY BACH 716677.131022.194528. Chuyển tiền
13/10/2022 10,000 NGUYEN XUAN VU 1021527552  
13/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1025583989 ung ho tre em khuyet tat
13/10/2022 20,000 CHAU THI THANH THUY 624570.131022.193655.  Chuyển tiền
13/10/2022 20,000 NGUYEN VAN HIEU 497232.13102
2.193457.VCB
 
13/10/2022 10,000 NGUYEN THI THOA PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29847812613.
 
13/10/2022 10,000 LE VAN TUAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29847811668.
 
13/10/2022 10,000 THI TAN TRUNG  594309.131022.192650. Chuyển tiền
13/10/2022 20,000 GIANG THI DE 931192.1310
22.192531.VCB
Chuyển khoản
13/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG 625429.131022.192135.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
13/10/2022 20,000 LU THI HONG ANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..29847689922.
 
13/10/2022 10,000 TRAN THI THU ANH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.29846677865.
 
13/10/2022 10,000 PHAM VAN DIEP 120169.131022.190206.  Chuyển khoản
13/10/2022 10,000 DANG MINH RON  114543.131022.190051. Chuyển khoản
13/10/2022 10,000 LUONG VAN CAM  941054.131022.185451. Chuyển tiền
13/10/2022 10,000 TRAN HUY DUONG 1027650292 Chuyển tiền
13/10/2022 10,000 NGUYEN THI THUY 1022269748 Chuyển tiền
13/10/2022 10,000 DO NGOC PHUOC 675019.131022.185106. Chuyển tiền
13/10/2022 10,000 Nguyen tuan kiet 992755.131022.184534.  
13/10/2022 30,000 NGUYEN VINH CUONG 1026081849 Chuyển tiền
13/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  611418.131022.183704. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
13/10/2022 10,000 DANG THAI BINH  995350.131022.183522. Chuyển khoản
13/10/2022 10,000 DO NHU TRANG 655838.131022.182646. Chuyển tiền
13/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG 607476.131022.182328.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
13/10/2022 10,000 BUI THI QUYET 833978.131022.182211. Chuyển tiền
13/10/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC HAI 275367.131022.182030. Chuyển khoản
13/10/2022 10,000 LAM VAN BIEN  606326.131022.181851. CHUYEN KHOAN QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
13/10/2022 10,000 Tran Quang Nam 020642.131022.181839.  anh 5 tcqt k60 ung ho quy
13/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  598359.131022.175239. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
13/10/2022 10,000 VO THI HOAI THUONG  0101000779625 Tang thi thuy ck
13/10/2022 10,000 NGUYEN VAN TIEN 774020.131022.174802.  Chuyển khoản
13/10/2022 10,000 Thieu qui huong 753985.131022.174751.  
13/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 957955.131022.174639. ck tu thien
13/10/2022 5,000 XIN Y THUONG 9394326230 Chuyển tiền
13/10/2022 1,000 NGUYEN THI KHANH THI  1027809603 transfer
13/10/2022 1,000 NGUYEN THI KHANH THI  1027809603 transfer
13/10/2022 10,000 NGUYEN THI THU HIEN 681635.131022.173809.  Chuyển tiền
13/10/2022 10,000 HA PHUONG LINH 1025257379 Chuyển tiền
13/10/2022 10,000 NGUYEN VAN HA 978127.131022.172602. Chuyển khoản
13/10/2022 10,000 NGUYEN VAN CAM 1014362016 Chuyển tiền
13/10/2022 10,000 NGUYEN THI VUI 622477.131022.171924. Chuyển khoản
13/10/2022 10,000 TRAN THI KIM LOAN 588978.131022.170241. Chuyển tiền
13/10/2022 10,000 BUI VAN THAO 579265.131022.165111. Chuyển tiền
13/10/2022 10,000 Thanh 379355.131022.164935. chuyen
13/10/2022 20,000 Dinh thi kieu mi 196313.131022.164726.  
13/10/2022 20,000 HA THU HANG 695892.131022.163752. Chuyển khoản
13/10/2022 10,000 NGUYEN HUYNH TRAM 310244.131022.162741. Chuyển tiền
13/10/2022 3,000 HOANG THI NGOC ANH  0201000728442 ung ho quy
13/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 914463.131022.162119. ck tu thien
13/10/2022 10,000 LOC THI LIEN 199224.131022.161711.  
13/10/2022 20,000 LE THI THU TRANG 603208.131022.16
1643.VCB
 
13/10/2022 30,000 PHAM DUY TUNG 540914.131022.1
61540.VCB
chuyen khoan dong gop quy khuyet tat
13/10/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020298087 ung ho cho nguoi khuyet tat
13/10/2022 30,000 NGO NGOC HUAN 591330.131022.160333. Chuyển tiền
13/10/2022 10,000 PHAM NGOC HUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29838255384.
 
13/10/2022 31,000 LE THI HUE  447034.131022.155227. Chuyển khoản
13/10/2022 10,000 LE THI KIM MAI  278682.131022.155256. Chuyển tiền
13/10/2022 10,000 HO THI THUY 283848.131022.155018.  Chuyển tiền
13/10/2022 10,000 HA QUOC TUAN 886772.131022.154722.  Chuyển tiền
13/10/2022 70,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2565610295.2
001.VCB Rewards.
a Di da phat
13/10/2022 10,000 PHAM VAN VIEN 0241004072326  Le Huong
13/10/2022 10,000 LE THI HONG NHUNG  224501.131022.154449. gui tang
13/10/2022 10,000 LY THU TAM 459963.131022.154146. Chuyển tiền
13/10/2022 10,000  LE THI LOAN 520710.131022.153728. Chuyển tiền
13/10/2022 10,000 NGUYEN HUU HUNG 074555.131022.152622. Chuyển khoản
13/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10020475
.DD:221013.
Phu
13/10/2022 20,000 CHE DUONG MY NA 605174.131022.152005.  ung ho
13/10/2022 10,000 Hoang Thi Hoan 574710.131022.151835.  chuyen tien nv 2
13/10/2022 10,000 PHAM NGOC LAM 861262.131022.151600.  Chuyển tiền
13/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  536256.131022.151520. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
13/10/2022 10,000 NGO DUY HIEU  999958.131022.150935. Chuyển khoản
13/10/2022 10,000 NGUYEN TIEN MANH 990111.131022.150721. Chuyển khoản
13/10/2022 10,000 CAO SY NGUYEN 220768.131022.150630.  Chuyển khoản
13/10/2022 10,000 HUYNH THANH TRUONG HAI 357510.131022.150452.  Chuyển tiền
13/10/2022 10,000 Len  182153.131022.150314. chuyen 
13/10/2022 10,000 DINH VAN HUNG 992563.131022.150210.  Chuyển tiền
13/10/2022 20,000 TONG THI THU 964379.131022
.145924.VCB
Chuyển khoản
13/10/2022 10,000 DO HOANG ANH 1020863266  
13/10/2022 30,000 NGUYEN MINH THUAN  0601000543243 Chuyển tiền
13/10/2022 10,000 PHAM HOANG PHUONG NAM 880384.131022.142547.  
13/10/2022 10,000 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 818087.131022.142345.  
13/10/2022 10,000 NGUYEN TAT HIEU 1027735857 Chuyển tiền
13/10/2022 10,000 BAN VAN THANH 791198.131022.141623.  Chuyển khoản
13/10/2022 10,000 NGUYEN VAN PHONG 993444.131022.141529. Chuyển khoản
13/10/2022 10,000 LUU THI ANH MINH 674009.131022.141014. Chuyển tiền
13/10/2022 10,000 NGUYEN HUU THIN 1022302630 Chuyển tiền
13/10/2022 10,000 KSOR DOI  804420.131022.135838. Chuyển tiền
13/10/2022 140,944 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2565127415.
2001.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
13/10/2022 10,000 BUI DUC THO  0211000517813 Chuyển tiền
13/10/2022 10,000 TRAN TIEN TUNG  0901000089008   
13/10/2022 10,000 TRUONG TRONG BAC  876692.131022.134650. Chuyển khoản
13/10/2022 10,000 NGUYEN THI HONG 0591000221528  Chuyển tiền
13/10/2022 30,000 VO DUY PHONG 800865.131022.133835.  
13/10/2022 10,000 NGUYEN TUAN ANH 1031502592 Chuyển tiền
13/10/2022 30,000 CHU DUC KHANH 748340.131022.133634. Chuyển tiền
13/10/2022 10,000 HO NGOC TIEN 280677.131022.133426. Chuyển tiền
13/10/2022 20,000 DINH VAN TANG  832434.131022.13
3352.VCB
Chuyển khoản
13/10/2022 10,000 HA XUAN DUONG 266161.131022.132340.  Chuyển tiền
13/10/2022 10,000 NGUYEN THANH SON 715789.131022.132247. Chuyển tiền
13/10/2022 10,000 NGUYEN TUAN LONG 411840.131022.131721. Chuyển tiền
13/10/2022 20,000 PHAN THI THU HA 764697.131022.13
1604.VCB
Chuyển khoản
13/10/2022 10,000 LO VAN TUYEN 759932.131022.131510.  
13/10/2022 10,000 LE THI TUYET DAO 254009.131022.130943.  
13/10/2022 10,000 TRAN NINH BINH 0071000594725 Chuyển tiền
13/10/2022 30,000 NGUYEN THI THU HA 773558.131022.130833. Chuyển tiền
13/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 556512.131022.130734. Ck tu thien
13/10/2022 10,000 LE NGUYEN DUY KHANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29833909784.
 
13/10/2022 20,000 NGUYEN VAN TOAN  168403.131022.1
30608.VCB
Chuyển khoản
13/10/2022 20,000  LUANHTUAN 042648.131022.13
0254.ZP690ACM3Q4Q
 truyen tien
13/10/2022 10,000 TRAN NINH BINH 0071000594725 Chuyển tiền
13/10/2022 10,000 TRUONG THI MAI 492963.131022.124909. Chuyển khoản
13/10/2022 20,000 VO THI MY NHUNG 0071003985940 Chuyển tiền
13/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 650498.131022.124546. Dong gop tu thien Dong gop quy tu thien tre em
13/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10012865.
DD:221013.
Phu
13/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  489944.131022.124110. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
13/10/2022 10,000 TRAN THI HONG HANH 458285.131022.123942.  Chuyển khoản
13/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 625338.131022.123928. Ck tu thien
13/10/2022 10,000 LE THI NGOC MAI 438711.131022.123436.  Chuyển khoản
13/10/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 536764.131022.123252.  Ung ho quy tu thien vi tre em khuyet tat
13/10/2022 10,000 LUONG VAN SON 959831.131022.122702. Chuyển tiền
13/10/2022 10,000 NGUYEN PHUONG QUYNH 0401001394287 Chuyển tiền
13/10/2022 20,000 PHAM VAN DA 400252.131022.12
2000.VCB
Chuyển khoản
13/10/2022 10,000 PHAN VAN THAN  360987.131022.121513. Chuyển khoản
13/10/2022 20,000 VU THI NHAN 863586.131022.12
1103.VCB
Chuyển khoản
13/10/2022 1 NGUYEN THI NHU NGOC 735357.131022.120804.  Chuyển tiền
13/10/2022 10,000 HOANG PHI LONG SHGD:10012475.
DD:221013
 
13/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 732855.131022.120438. Ck tu thien
13/10/2022 30,000 Nguyen Dinh Thanh  548237.131022.120130.  
13/10/2022 10,000 nguyen van tu 424968.131022.120112.  
13/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 227628.131022.
120027.VCB
 
13/10/2022 1,000 LE PHUOC BINH  0071000879198  transfer
13/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 035822.131022.115
556.ZP690ACM1J4J 
 
13/10/2022 10,000 THI VU 361271.131022.115544. Chuyển tiền
13/10/2022 1,000 LE PHUOC BINH  0071000879198  transfer
13/10/2022 1,000 LE PHUOC BINH  0071000879198  transfer
13/10/2022 10,000 QUACH LI THI HUYEN TRANG 0221000047874  
13/10/2022 10,000 NGUYEN VAN TU 917043.131022.115119.  Chuyen tien tu thien
13/10/2022 10,000 Bao 470629.131022.115124.  chuyen
13/10/2022 10,000 TRAN VAN BIEN 659584.131022.114819.  Chuyển tiền
13/10/2022 20,000 HO VAN HIEN 433218.131022.
114713.VCB
Chuyển khoản
13/10/2022 10,000 Nv Lark 367554.131022.114540.  
13/10/2022 10,000 Nguyen nhu binh 186046.131022.114249.  
13/10/2022 10,000 HUYNH TRONG CHINH 0741000676447 Chuyển tiền
13/10/2022 10,000 NGUYEN THI THU PHUONG 326573.131022.113746. Chuyển khoản
13/10/2022 30,000 NGUYEN DUY DU 155818.131022.113012.  Chuyển khoản
13/10/2022 20,000 DOAN THI THANH 359329.131022.112743. Chuyển tiền
13/10/2022 10,000 NGUYEN TRUONG VU   0411001084773 Chuyển tiền
13/10/2022 10,000 PHAM MINH DAI 780683.131022.111120.  Chuyển tiền
13/10/2022 20,000 NGUYEN ANH CUONG 139815.131022.110
859.VCB
Chuyển khoản
13/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10011394.D
D:221013.
Phu
13/10/2022 10,000 CHUC DINH PHU 163644.131022.110447.  Chuyển khoản
13/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  458509.131022.110434. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
13/10/2022 10,000 DO HONG PHUC 148552.131022.110149. Chuyển khoản
13/10/2022 10,000 Phong  369417.131022.105447. chuyen
13/10/2022 10,000 NGUYEN THI XUAN  0441004010958 Chuyển tiền
13/10/2022 10,000 NGUYEN THI MUOI 700632.131022.104803.  Chuyển tiền
13/10/2022 10,000 Tran Viet Dung 128621.131022.104810.  Chuyển tiền
13/10/2022 10,000 HUYNH THI MAI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29828234001.
Chuyển tiền
13/10/2022 10,000 PHAN BY 1014290739 Chuyển tiền
13/10/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 545051.131022.1
04225.VCB
 
13/10/2022 10,000 NGUYEN MINH QUAN 042642.131022.104011.  Chuyển khoản
13/10/2022 10,000 DO VAN DUY 413940.131022.103555.  
13/10/2022 10,000 VU MANH CUONG 914352.131022.103449.  Chuyển khoản
13/10/2022 10,000 LANH THI HOA 655007.131022.103431.  Chuyển tiền
13/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 169554.131022.103406. QUYEN GOP
13/10/2022 10 LANH THI HOA 645891.131022.103155.  Chuyển tiền
13/10/2022 10,000 LE QUANG TIEN 1021453146 Chuyển tiền
13/10/2022 1,000 VO KIM CUONG 1020337123 Chuyển tiền
13/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 890961.131022.102919. Quyen gop tu thien cho tre em
13/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 626519.131022.102642. ck tu thien
13/10/2022 10,000 MAI VAN PHUC 9333770386 Chuyển tiền
13/10/2022 10,000 TRAN THI THUONG 130412.131022.102233. Chuyển tiền
13/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  442227.131022.102156. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
13/10/2022 10,000 zinlamka 579780.131022.101242.  ck
13/10/2022 1,000 NGUYEN THI HIEN  646861.131022.101248. transfer
13/10/2022 30,000 CAO DUC DUNG 564234.131022.100820. Chuyển tiền
13/10/2022 20,000 PHAN THI HIEN 793919.131022.100050.  Chuyển tiền
13/10/2022 10,000 Nguyen Huynh Thanh 494236.131022.100023.  
13/10/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
13/10/2022 10,000 PHAM HUU LUAN 814039.131022.095147.  Chuyển khoản
13/10/2022 30,000 NGO VAN SANG 424859.131022.0
95024.VCB
Chuyển khoản
13/10/2022 10,000 DANG THI THUY 161453.131022.094943.  Ct
13/10/2022 10,000 NGUYEN THI DIEM MY  697518.131022.094221. Chuyển khoản
13/10/2022 1,000 PHAM THI THANH 1016143825 Chuyển tiền
13/10/2022 10,000 NGUYEN VAN DUNG  541340.131022.091348. Chuyển tiền
13/10/2022 10,000 NGUYEN THI MINH HUE 1022060725 Chuyển tiền
13/10/2022 10,000 PHAM VAN PHONG 215866.131022.090253. Chuyển tiền
13/10/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
13/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:100083
13.DD:221013
Phu
13/10/2022 20,000 BUI THI HAN SHGD:10001684.
DD:221013
Do luy ck
13/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 383967.131022.065302.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
13/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 129734.131022.065336. A
13/10/2022 10,000 BUI XUAN LOC  922591.131022.065209.  transfer
13/10/2022 10,000 CAO PHUONG THAO 735542.131022.065050.   transfer
13/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  383618.131022.064950. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
13/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000473739 snsnsnsn
13/10/2022 70,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 958828.121022.225759. Chuc cac em luon luon vui ve BTVTX
14/10/2022 200,000 BUI THI TUYET MINH 0451000260683  Minh Bui ung ho Quy vi tre em khuyet tat VN
14/10/2022 10,000 HOANG VAN HOI 965557.141022.222932. Chuyển khoản
14/10/2022 10,000 TRAN HANH VAN   0611001997153  TRAN HANH VAN 1911110430 Truong DH Ngoai thuong ung ho quy Vi tre em khuyet tat Viet Nam
14/10/2022 24,171 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.257171132
2.2001.VCB Rewards.
kha
14/10/2022 10,000 HOANG QUYNH NGA 920237.141022.221304.  Chuyển khoản
14/10/2022 20,000 NGUYEN HA MY 1013196447 ung ho
14/10/2022 10,000 PHAM THI BICH DAO 309767.141022.220344.  Chuyển khoản
14/10/2022 20,000 THAN VAN QUAN 099185.141022.215
725.ZP690BAGAP7B 
 
14/10/2022 62,000 NGUYEN THI BACH LAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29889120573.
 
14/10/2022 20,000 DOAN DIEP 916293.141022.2
14836.VCB
 
14/10/2022 20,000 TON NU KHANH LINH 798730.141022.214
638.VCB
TON NU KHANH LINH K60 Anh 3 TCNH 2112340043
14/10/2022 10,000 NGO VAN TINH 1027635596 Chuyển tiền
14/10/2022 10,000 HO THI SU 226553.141022.214032. Chuyển khoản
14/10/2022 10,000 Trinh Thi Ngoc Trang  875739.141022.214036. Trinh Thi Ngoc Trang 1917730090 DH Ngoai thuong ung ho quy
14/10/2022 10,000 NGUYEN VAN LOC  204986.141022.213445. Chuyển khoản
14/10/2022 10,000 NGUYEN HONG NHUNG 0301000431520 NGUYEN HONG NHUNG - Anh 5 - KTDN - K58 - 1911110306
14/10/2022 10,000 PHAN THI NUONG  0381003090166 Chuyển tiền
14/10/2022 5,000 VU THI PHUONG THUY 1016145810 VU THI PHUONG THUY - 2011510066
14/10/2022 10,000 HOANG THUY LINH 0301000429467 Chuyển tiền
14/10/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1012530560 tre em khuyet tat
14/10/2022 10,000 NGUYEN THI OANH 659213.141022.210435. Chuyển tiền
14/10/2022 10,000 NGO QUANG CHE  682170.141022.210341. Chuyển khoản
14/10/2022 10,000 nguyen thi kim thuy PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29886714087.
 
14/10/2022 43,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2571382950.2
001.VCB Rewards.
quy vi tre em khuyet tat
14/10/2022 10,000 Pham Thi Khanh Linh 795287.141022.204224.  ung ho
14/10/2022 10,000 DANH MINH 1031424394 Chuyển tiền
14/10/2022 10,000 LE DUY QUAN 976515.141022.203918.  Chuyển khoản
14/10/2022 20,000 BUI THI MY LE  563612.141022.203353. Chuyển khoản
14/10/2022 10,000 tien hang 781572.141022.203306.  
14/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 342408.14102
2.203222.VCB
ck tu thien
14/10/2022 20,000 HO THI TRANG 516954.141022.202937.  Chuyển tiền
14/10/2022 10,000 TRAN RO BIN  0081001332463   
14/10/2022 20,000 NGUYEN VAN LANH 193880.141022.202313.  
14/10/2022 21,000 vo thi mai phuong PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29885108130.
 
14/10/2022 20,000 Pham Huyen Minh 400477.141022.201847.  chuyen tien ung ho
14/10/2022 37,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2571263119.2
001.VCB Rewards.
.Tre em
14/10/2022 10,000 PHAM CAO CUONG 1029087959 Chuyển tiền
14/10/2022 10,000 LE TRUONG LIEN 471138.141022.201203.  Chuyển khoản
14/10/2022 10,000 HUYNH VAN THOAN 0381003116934 Chuyển tiền
14/10/2022 10,000 BUI VAN QUANG  0831000086077  
14/10/2022 10,000 Van huu tao 822999.141022.200604.V  
14/10/2022 5,000 LE MINH NGOC  1025210132 Chuyển tiền
14/10/2022 30,000 LE TAN HUNG 790329.141022.195856.  Chuyển tiền
14/10/2022 10,000 DINH THI THU HANG 771963.141022.195523.  Chuyển khoản
14/10/2022 25,883 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.257116602
9.2001.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
14/10/2022 10,000 NGUYEN VAN TAN 634133.141022.195053. Chuyen tien Chuyển tiền
14/10/2022 20,000 NGUYEN DUY THANG 809055.141022.19
5009.VCB
Chuyển khoản
14/10/2022 10,000 TRAN THI NGOC TU 0021001507990  chuyen tien tu thien quy vi tre em
14/10/2022 10,000 Vu duc minh 346580.141022.194310.  
14/10/2022 10,000 DONG THI HA 308389.141022.193426. Chuyển khoản
14/10/2022 10,000 NGUYEN THI HONG QUA 1018949204  
14/10/2022 10,000 DO DUC LONG  0181003624273 Chuyển tiền
14/10/2022 20,000 NGUYEN THI NGA  430816.141022.19
2710.VCB
Chuyển khoản
14/10/2022 20,000 QUANG THI THU 619831.141022.192323.  Chuyển khoản
14/10/2022 25,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2571006613.
2001.VCB Rewards.
khuyet tat
14/10/2022 10,000 NGUYEN VAN HUNG 220629.141022.191508. Chuyển khoản
14/10/2022 10,000 Mai dinh sinh 346337.141022.191136.  
14/10/2022 46,488 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2570953676.
2001.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
14/10/2022 10,000 VU THI LAN HUONG 193296.141022.190847. Chuyển khoản
14/10/2022 10,000 Nguyen van huong 507783.141022.190053.  
14/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 676908.141022.18
5756.VCB
 
14/10/2022 22,282 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2570897344.2
001.VCB Rewards.
khuyet tat
14/10/2022 9,000 MAI THI ANH TUYET 1027669350 Chuyển tiền
14/10/2022 20,000 PHAN TIEN MINH 897490.141022.185529.  Chuyển tiền
14/10/2022 10,000 LUC KHANH HOA  429393.141022.184511. Chuyển khoản
14/10/2022 10,000  LE KIM YEN 412698.141022.184533.  
14/10/2022 10,000 SA LY HAS PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..29882741570.
Chuyển tiền
14/10/2022 10,000 NGUYEN THANH HOANG PHU 496548.141022.184209.  Chuyển tiền
14/10/2022 10,000  LE DANG KHOA 407910.141022.184125. Chuyển tiền
14/10/2022 10,000 DANG UYEN NHI  049300.141022.183849. Chuyển khoản
14/10/2022 5,000 HOANG VAN HUU 0521000709967   
14/10/2022 30,000 DINH NHU THUY HANG 0301000428640 DINH NHU THUY HANG - 1918820013 - FTU ung ho cac em
14/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 985483.141022.182449. Gui cac em than iu
14/10/2022 39,049 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2570744476
.2001.VCB Rewards
tre em khuyet tat
14/10/2022 10,000 DINH NGOC ANH 321289.141022.182416. DINH NGOC ANH 2011110031 Anh 2 KTDN Dai hoc Ngoai thuong
14/10/2022 30,000 TA THI HANG 582523.141022.1
82302.VCB
Chuyển khoản
14/10/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG THAO 283801.141022.181631.  Chuyển khoản
14/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  946495.141022.181353. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
14/10/2022 24,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2570681826.20
01.VCB Rewards.
ung ho
14/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  944912.141022.180915. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
14/10/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0481000914447  kho khan
14/10/2022 24,894 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2570601762.20
01.VCB Rewards.
mot mieng khi doi bang mot goi khi no
14/10/2022 30,000 NGUYEN VAN MY  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29880307392
 
14/10/2022 10,000 PHAM NGOC ANH  372223.141022.175150. Chuyển tiền
14/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0301000431543 ung ho tre em khuyet tat Viet Nam
14/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  936662.141022.174632. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
14/10/2022 10,000 PHAM TAN CUONG 0701000429881 Chuyển tiền
14/10/2022 10,000 NGUYEN VAN HUNG 090507.141022.174108.  Chuyển khoản
14/10/2022 10,000 DANG THE QUOC 1031185464 Chuyển tiền
14/10/2022 27,700 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2570524214.2001
.VCB Rewards.
 
14/10/2022 20,000 BUI THI PHU 968698.141022.173950.  
14/10/2022 30,000 NGUYEN THI THUY 948037.141022.173818.  Chuyển tiền
14/10/2022 10,000 NGUYEN VAN CUONG 723568.141022.173127. Chuyển khoản
14/10/2022 10,000 VU KHANH LINH  021532.141022.172927. Chuyển khoản
14/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  925857.141022.172135. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
14/10/2022 28,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2570402177.20
01.VCB Rewards.
vui cuoi
14/10/2022 10,000 NGUYEN HONG BAO CHAU 1017558358  
14/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  922154.141022.171248. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
14/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 006413.141022.170637. Ung ho
14/10/2022 10,000 Nguyen Thi Thuy Duong 987337.141022.165439. Chuyển tiền
14/10/2022 40,000 Le khanh 318649.141022.165335. Chuyển tiền
14/10/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 399783.141022.165029. Chuyển tiền
14/10/2022 5,000 LUONG THI MY  434601.141022.164949. Chuyển tiền
14/10/2022 30,000 LO VAN PHONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29877808163
 
14/10/2022 10,000 Thiet 400870.141022.164929.  chuyen
14/10/2022 10,000 VU VAN HUNG 778007.141022.164750. Chuyển khoản
14/10/2022 20,000 Nguyen thi thanh Thuy 637131.141022.164626.  
14/10/2022 10,000 HO VAN QUYET  0121000780228  
14/10/2022 1,000 KIEU NGOC CAM  0071000964662 Chuyển tiền
14/10/2022 1,000 KIEU NGOC CAM  0071000964662 Chuyển tiền
14/10/2022 1,000 KIEU NGOC CAM  0071000964662 Chuyển tiền
14/10/2022 20,478 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.257020933
1.2001.VCB Rewards.
Binh thuong
14/10/2022 10,000 HY NHOC BINH 1014464757 Chuyển tiền
14/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2570176893.
2001.VCB Rewards.
.aaaaa
14/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2570164372.200
1.VCB Rewards.
trung binh
14/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2570151511.20
01.VCB Rewards.
Tre em khuyet tat
14/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 900761.141022.162433.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
14/10/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 629702.141022.162107.  
14/10/2022 10,000 TRUONG XUAN NAM 286077.141022.161750.  ck tu thien
14/10/2022 10,000 LUU VAN DUY  0841000101946 Chuyển tiền
14/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  896274.141022.161404. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
14/10/2022 39,181 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2570035855.
2001.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
14/10/2022 5,000 PHAM QUOC HOAN  130561.141022.160611. PHAM QUOC HOAN K59 Anh01 PTDT Ung ho
14/10/2022 1,000 DAM THI HUONG 0851000037738  transfer
14/10/2022 1,000 DAM THI HUONG 0851000037738  transfer
14/10/2022 30,183 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2570015225
.2001.VCB Rewards.
Tat ca tre em khuyet tat
14/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  890635.141022.160039. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
14/10/2022 23,000 NGUYEN THANH BINH 509333.141022.155839.  Chuyển khoản
14/10/2022 1,000 TRAN LE MY ANH 588725.141022.155513. Chuyển tiền
14/10/2022 22,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2569970644.200
1.VCB Rewards.
t
14/10/2022 23,993 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2569958801.
2001.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
14/10/2022 20,606 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2569935517.2
001.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
14/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 884743.141022.154658.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
14/10/2022 10,000 Tran Thi Ngoc Linh 880851.141022.154453.  ung ho
14/10/2022 27,620 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2569916980.
2001.VCB Rewards.
tot
14/10/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 092305.141022.154300. tien tu thien
14/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  880164.141022.153626. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
14/10/2022 20,000 PHAN THI XUAN 1028150647 Chuyển tiền
14/10/2022 25,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2569865516.2001
.VCB Rewards.
binh thuong
14/10/2022 10,000 LUONG VAN CHIEN  0551000307640 Chuyển tiền
14/10/2022 10,000 TANG THI MINH HANH 113772.141022.152911. Chuyển khoản
14/10/2022 27,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2569839807.
2001.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
14/10/2022 10,000 bui viet anh 344838.141022.152718.  
14/10/2022 10,000 VONG HO ANH DUY  333869.141022.152508. Chuyển khoản
14/10/2022 10,000 Nguyen Van Thi PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29874807005.
 
14/10/2022 20,000 PHAN THI HUONG 908827.14102
2.152508.VCB
Chuyển khoản
14/10/2022 20,000 TRAN THI LE QUYEN 329041.141022.152408.  Chuyển khoản
14/10/2022 10,000 Duong Thi Truc Linh 559480.141022.152326.  
14/10/2022 10,000 VO MINH HIEU  236698.141022.152017. chuyen tien tu thien
14/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  872802.141022.152002. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
14/10/2022 2,625 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2569789768.
2001.VCB Rewards.
Tre em khuyet tat
14/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2569786501.2001.VCB Rewards. Tre em khuyet tat
14/10/2022 23,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2569777854.
2001.VCB Rewards
ung ho tre em khuyet tat
14/10/2022 28,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2569776266
.2001.VCB Rewards.
tu thien
14/10/2022 211,298 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2569771741.2
001.VCB Rewards.
Binh thuong
14/10/2022 26,190 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2569747366.20
01.VCB Rewards.
1
14/10/2022 24,888 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.256973700
3.2001.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
14/10/2022 24,813 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2569705425.20
01.VCB Rewards.
Hoan canh kho khan
14/10/2022 24,449 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2569697405.200
1.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
14/10/2022 24,019 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2569694183.2
001.VCB Rewards.
khong
14/10/2022 10,000 le thi hien 898863.141022.150019.  
14/10/2022 28,578 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2569686171.2
001.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
14/10/2022 25,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2569681059.20
01.VCB Rewards.
Cong nhan
14/10/2022 25,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2569679271.200
1.VCB Rewards.
Ung ho tre em khuyet tat
14/10/2022 22,010 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2569675549.2
001.VCB Rewards.
bt
14/10/2022 20,261 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2569676407.
2001.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
14/10/2022 27,475 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2569675696.20
01.VCB Rewards.
ng ho
14/10/2022 7,225 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2569672360.2
001.VCB Rewards.
Ho tro tre khuyet tat kho khan
14/10/2022 24,204 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2569662220
.2001.VCB Rewards.
.bt
14/10/2022 23,249 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2569652446.2
001.VCB Rewards.
khuyet tat
14/10/2022 23,927 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2569648722.2
001.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
14/10/2022 22,659 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2569644828.200
1.VCB Rewards.
ung ho tre em khuyet tat
14/10/2022 10,000 NGUYEN HANH QUYEN 1022022720 Chuyển tiền
14/10/2022 21,000 LO THI TE 689300.141022.14
4809.VCB
Chuyển khoản
14/10/2022 10,000 Chau 593783.141022.144241.  
14/10/2022 10,000 NGUYEN VAN HUNG 096869.141022.143634.  Chuyển khoản
14/10/2022 10,000 THAI TRAN THU AN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..29873214376.
 
14/10/2022 55,658 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2569527807.2
001.VCB Rewards.
Nam Mo A Di Da Phat
14/10/2022 36,389 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2569526476.2
001.VCB Rewards.
Ung ho tu nguyen
14/10/2022 10,000 Pham Duc Chien 509515.141022.142613.  
14/10/2022 26,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2569514418.2
001.VCB Rewards.
aa
14/10/2022 50,000 nguyen van son 010100.141022.141711.  
14/10/2022 10,000 TONG KHANH VY  808403.141022.141553. Chuyển khoản
14/10/2022 5,000 NGUYEN THI CAM LY 414012.141022.141531.   
14/10/2022 21,000 le thi hien 739453.141022.141032.  
14/10/2022 30,000 PHAM DINH PHUOC 782366.141022.140907.  Chuyển khoản
14/10/2022 20,000 NGUYEN VAN LOI 171275.141022.14
0611.VCB
 
14/10/2022 10,000 NGUYEN HOANG PHUONG LOAN 960470.141022.140520.  Chuyển khoản
14/10/2022 10,000 NGUYEN DAC PHUONG 764146.141022.140414.  Chuyển khoản
14/10/2022 10,000 NGUYEN NAM DUONG 1022564340 Chuyển tiền
14/10/2022 10,000 Vu Ngoc Anh 532925.141022.135456.  Chuyển tiền
14/10/2022 28,368 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2569390106.2
001.VCB Rewards.
um ho quy
14/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 732730.141022.015059. A
14/10/2022 10,000 DINH THI LOC 673393.141022.134738.  Chuyển tiền
14/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  835660.141022.134557. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
14/10/2022 20,000 PHAM THI CAM 658923.141022.134240.  Chuyển tiền
14/10/2022 30,000 NGUYEN TRONG NGHIA  9889651007 Chuyển tiền
14/10/2022 10,000  CHE TU ANH  156983.141022.133904. Chuyển tiền
14/10/2022 21,000 HOANG THI HONG NHUNG 0821000130445 Chuyển tiền
14/10/2022 24,453 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2569313771.20
01.VCB Rewards.
hoan canh nao cung duoc
14/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG 831673.141022.133233.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
14/10/2022 10,000 Hieu  027084.141022.132319. chuyen
14/10/2022 20,000 CHIU VAN DAN  598680.141022
.132318.VCB
Chuyển khoản
14/10/2022 10,000 NGUYEN THI MY LE  9817808709 Chuyển tiền
14/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10016444
.DD:221014.
Phu
14/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 350685.141022.131330. Ck tu thien
14/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  826474.141022.131209. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
14/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017920353 Giup do tre em khuyet tat
14/10/2022 10,000 pham ngoc thien huong 414465.141022.130740.  
14/10/2022 10,000 pham ngoc thien huong 714601.141022.010643. A
14/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  824869.141022.130534. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
14/10/2022 10,000 NGUYEN VAN TUAN  567480.141022.130434. Chuyển tiền
14/10/2022 10,000 NGUYEN MINH DAT  605603.141022.130324. Chuyển tiền
14/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 451209.141022.130108. CK tu thien
14/10/2022 10,000 PHAM THU HIEN 0981000413010  Chuyển tiền
14/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 822324.141022.125504.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
14/10/2022 10,000 NGUYEN QUANG LINH 057655.141022.125346.  Chuyển khoản
14/10/2022 10,000 TRAN DUC VAN SHGD:10016142
.DD:221014.
tran van ck
14/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10016291.
DD:221014.
Phu
14/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 708311.141022.124916. A
14/10/2022 10,000 NGUYEN VIET THONG  0031000178810  Chuyển tiền
14/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  820501.141022.124758. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
14/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  820391.141022.124729. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
14/10/2022 20,000 PHUNG TON TON 332367.141022.1
24532.VCB
Chuyển khoản
14/10/2022 1,000 NGUYEN XUAN TRUONG  0011004149191   
14/10/2022 10,000 NGUYEN VAN TAI 224601.141022.123903. Chuyển tiền
14/10/2022 30,000 DONG PHUONG THAO 591280.141022.123038. Chuyển khoản
14/10/2022 30,000 TRAN THU HUONG 1029504062 Chuyển tiền
14/10/2022 30,000 NGUYEN HUY HOANG QUAN  572231.141022.122623. Chuyển khoản
14/10/2022 10,000 TRAN THI NHAN 409704.141022.122330.  Chuyển khoản
14/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10015811.
DD:221014.
Phu
14/10/2022 10,000 DINH THI PHUONG 780785.141022.122207. Chuyển tiền
14/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  812920.141022.122052. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
14/10/2022 10,000 BUI VIET TIEN DAT 433845.141022.121802.  Chuyển tiền
14/10/2022 10,000 NGUYEN HOAI NAM  1019668512  
14/10/2022 10,000 Thao 481506.141022.121204.  
14/10/2022 10,000 VU HAI YEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29868534308.
Chuyển tiền
14/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10015760.
DD:221014
Phu
14/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  807503.141022.120222. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
14/10/2022 25,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2568938627.2
001.VCB Rewards.
kho khan
14/10/2022 23,195 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2568930414.
2001.VCB Rewards.
 
14/10/2022 10,000 Nguyen Thi Trung Thu 278112.141022.115517. Chuyển tiền
14/10/2022 10,000 NGUYEN THANH TUONG 810075.141022.115351. Chuyển tiền
14/10/2022 10,000 .QUANG HUE TAM  807548.141022.115301. Chuyển tiền
14/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 368818.141022.114432. Chuyển khoản
14/10/2022 10,000 PHAM THI TUYET HUE 500991.141022.114404. Chuyển tiền
14/10/2022 20,000 VU THI HUE 214764.141022.114009. Chuyển khoản
14/10/2022 20,086 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2568856652
.2001.VCB Rewards.
hshhss
14/10/2022 22,375 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2568821271.
2001.VCB Rewards.
khuyet tat
14/10/2022 10,000 NGUYEN THI MAI XUAN 090382.141022.112859.  
14/10/2022 22,466 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2568797634
.2001.VCB Rewards.
it oi
14/10/2022 10,000 LE THI THUY 263356.141022.112357. Chuyển khoản
14/10/2022 10,000 NGUYEN TAN TRANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..29867288717.
 
14/10/2022 20,000 NGUYEN THI THUY HUONG 208197.141022.111314.  
14/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 201533.141022.111155. quy vi tre em khuyet tat
14/10/2022 26,787 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2568703195.
2001.VCB Rewards.
vi moi nguoi
14/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10013958.
DD:221014.
Phu
14/10/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 731803.141022.110458. NHIEM VU
14/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  787052.141022.110317. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
14/10/2022 25,375 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2568678801.2
001.VCB Rewards.
Tre em khuyet tat
14/10/2022 10,000 PHAN VAN TUAN 631364.141022.110243.  
14/10/2022 10,000 NGUYEN PHUOC CANH QUOC 027918.141022.105939. Chuyển khoản
14/10/2022 10,000 NGUYEN VAN TU  012662.141022.105603. ung ho quy vi tre em tan tat
14/10/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1024580033 trer em khuyet tat
14/10/2022 20,000 ban van ngoc  518579.141022.10
5158.VCB
Chuyển khoản
14/10/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1029421652 Ha Noi
14/10/2022 10,000 NGUYEN CHI TRUNG 9763120702 Chuyển tiền
14/10/2022 10,000 NGUYEN THIEN AN  0301000430195 Chuyển tiền
14/10/2022 25,350 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2568593653.20
01.VCB Rewards.
A
14/10/2022 10,000 NGUYEN MINH HIEU 568218.141022.104427.  Chuyển tiền
14/10/2022 10,000 NGO QUANG TRUONG  057666.141022.104228. Chuyển khoản
14/10/2022 10,000 NGUYEN TRUONG TUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29865540802.
 
14/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29865759941.
ck tu thien
14/10/2022 20,714 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2568561459.
2001.VCB Rewards.
ung ho tre em khuyet tat
14/10/2022 10,000 NAY HO PRING PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MS
E..29865550120.
 
14/10/2022 197,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2568547084.
2001.VCB Rewards.
ung ho quy chung
14/10/2022 22,087 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.256852591
3.2001.VCB Rewards.
Binh Thuong
14/10/2022 10,000 BAC THI TU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..29864107963.
 
14/10/2022 24,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2568505190.
2001.VCB Rewards.
nguoi kho khan
14/10/2022 5,000 TRAN NGOC HAN1 9379750932  
14/10/2022 25,663 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2568486490.
2001.VCB Rewards.
Tre em khuyet tat
14/10/2022 27,632 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2568460185.200
1.VCB Rewards.
UNG HO
14/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2568441709.2
001.VCB Rewards.
khong hieu cho nay
14/10/2022 24,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2568421720.
2001.VCB Rewards.
tre em khuyt tat
14/10/2022 62,500 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2568417682.
2001.VCB Rewards.
ung ho
14/10/2022 31,834 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2568392409.20
01.VCB Rewards.
ung ho
14/10/2022 78,600 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2568392838.2001.
VCB Rewards.
tat ca
14/10/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011001460893 tre em
14/10/2022 10,000 NGUYEN HUYNH DUC 861539.141022.100039.  Chuyển tiền
14/10/2022 10,000 NGUYEN THI THUY 258001.141022.095609.  Chuyen tien tu thien
14/10/2022 43,429 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2568301618.
2001.VCB Rewards.
khuyet tat vanh tai
14/10/2022 20,000 NGUYEN CHUC HIEU 899412.141022.094342.  Chuyển tiền
14/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10011334.
DD:221014
Phu
14/10/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2568273296.2
001.VCB Rewards.
tre em
14/10/2022 10,000 CAO PHUONG THAO 882689.141022.093827.  Transfers
14/10/2022 10,000 DINH VAN THANG 675745.141022.093652. Chuyển khoản
14/10/2022 10,000 Mai trung duc 199421.141022.093429.   
14/10/2022 63,755 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2568239394.
2001.VCB Rewards.
tat ca em be
14/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  754223.141022.093322. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
14/10/2022 54,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2568229277.
2001.VCB Rewards.
thuong nhan
14/10/2022 5,000 TRAN THI MAI DAN 759800.141022.093107.  Chuyển tiền
14/10/2022 101,758 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2568212391.2
001.VCB Rewards..
Cho cac be bi khuyet tat than the
14/10/2022 41,158 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2568211001.20
01.VCB Rewards.
UNG HO
14/10/2022 10,000 VAN CHAU THAI DUONG IBPS/SE:79303008.D
D:141022.SH:10001065.
CK
14/10/2022 10,000 VO HO  659383.141022.091116. Chuyển tiền
14/10/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 618698.141022.090801. Ung ho quy
14/10/2022 10,000 HOANG THI KIM CHI 552632.141022.090459.  Chuyển khoản
14/10/2022 10,000 NGUYEN QUANG TIEN SHGD:10007609.
DD:221014.
Tien chuyen
14/10/2022 10,000 HUYNH THI TU DIEM SHGD:10008386.
DD:221014.
Diem chuyen
14/10/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
14/10/2022 10,000 LE THI HAI NGA SHGD:10007598
.DD:221014
Nga chuyen
14/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10003684.
DD:221014.
Phu
14/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10006908.
DD:221014.
Phu
14/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10003623.
DD:221014
Phu
14/10/2022 10,000 NGUYEN DUC ANH SHGD:10000229
.DD:221014.
Ck tu thien
14/10/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
14/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  716501.141022.071018. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
14/10/2022 25,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2567730300
.2001.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
14/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  714619.141022.065551. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
14/10/2022 10,000 BUI XUAN LOC  852356.141022.065459. transfer
14/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 558509.141022.065426. A
14/10/2022 10,000 CAO PHUONG THAO 413350.141022.065251.  Transfers
14/10/2022 250,000 Nguyen Tran Hoang Lam 9707333333  
14/10/2022 250,000 Nguyen Khai Anh 9707333333  
14/10/2022 5,000 NGUYEN QUYNH ANH  1018123357 Chuyển tiền
14/10/2022 50,000 NGUYEN HANH NGUYEN 1025257378 ung ho quy vi tre em khuyet tat
14/10/2022 10,000 VU THI TUOI 1017813461 Chuyển tiền
14/10/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0301000430702 .tre em khuyet tat
15/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0301000429546 ung ho tre em khuyet tat
15/10/2022 10,000 CAO THI VIEN 245727.151022.222417. Chuyển khoản
15/10/2022 10,000 NGUYEN THAO LINH 807302.151022.222417.  ung ho quy vi tre em khuyet tat viet nam
15/10/2022 10,000 Nguyen Minh Tan 547361.151022.222419.  ung ho quy tre em khuyet tat
15/10/2022 10,000 NGUYEN VU HA PHUONG  506775.151022.220500. Chuyển tiền
15/10/2022 50,000 NONG HANH DUNG 1020657218 Quyen gop
15/10/2022 5,000 DANG ANH DUC 1017920132 Chuyển tiền
15/10/2022 10,000 NGHIEM THU HANG 155572.151022.215829.   
15/10/2022 10,000 NGUYEN THAO LINH 756426.151022.215832.  ung ho quy vi tre em khuyet tat viet nam
15/10/2022 5,000 DIEP THE VINH 777984.151022.215755.  Chuyển tiền
15/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 498796.151022.215132. ung ho quy vi tre em khuyet tat
15/10/2022 10,000 NGHIEM THU HANG 1014963955 Chuyển tiền
15/10/2022 21,000 VY THI LIEN 715776.151022.214054.  
15/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0141000888117 Ung ho quy tre em
15/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 667702.151022.212203. chuyen tien nhiem vu
15/10/2022 80,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2575661923
.2001.VCB Rewards.
Giup do cac em
15/10/2022 20,000 VU THI MY DUYEN 232343.151022.211017.  ung ho
15/10/2022 10,000 PHAM THI TIN  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29922603823.
 
15/10/2022 10,000 TRAN THI THUY AN  0861000054927 Chuyển tiền
15/10/2022 141,971 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2575567062.2
001.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
15/10/2022 10,000 Pham Ha Anh 753847.151022.204605.   ung ho
15/10/2022 15,000 TRAN THI SIM 325243.151022.204557.  Chuyển tiền
15/10/2022 10,000 DO THUY LINH 0451000457416 Chuyển tiền
15/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0141000888117  Ung ho quy tre em khuyet tat
15/10/2022 5,000 NGUYEN THI KHANH LY 0771000603324 Chuyển tiền
15/10/2022 20,000 HAN MINH TRAI 995412.151022.2
03635.VCB
 
15/10/2022 20,000 PHAM THI SUU 822630.151022.203549. Chuyển khoản
15/10/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 737054.151022.203432. Ung ho Quy Vi tre em Viet Nam 
15/10/2022 10,000 VU BUI CHU 9334569492 Chuyển tiền
15/10/2022 10,000 TRINH THI PHUONG OANH  766100.151022.202343. chuyen khoan tien ung ho tu thien
15/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 764990.151022.202327. hai muoi nghin dong
15/10/2022 10,000 HOANG THI HONG NHUNG 1025526250  
15/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017920031 quy tre em
15/10/2022 20,000 DINH VAN LOI 047714.151022.
202047.VCB
Chuyển khoản
15/10/2022 10,000 LE THI HA  0341006961705 LE ha chuyeen khoan ung ho
15/10/2022 10,000 NGUYEN THI LY  0181003638599  Chuyển tiền
15/10/2022 10,000 LE ANH DAT 357249.151022.201704.  Chuyển khoản
15/10/2022 20,000 PHAN THI HUONG HIEU  647805.151022.2
01407.VCB
Chuyển khoản
15/10/2022 5,000 LE THI NHI 904953.151022.200642.  Chuyển tiền
15/10/2022 10,000 NGUYEN NGOC HUYEN  686604.151022.200537. Chuyển khoản
15/10/2022 20,000 NGUYEN VAN HUY  160312.151022.2
00600.VCB
Chuyển khoản
15/10/2022 10,000 NGUYEN THI THACH THAO 554813.151022.200130.  
15/10/2022 10,000 NGUYEN THI THAO 867121.151022.195330.  Chuyển tiền
15/10/2022 20,000 HOANG THI THUY 931336.151022.19
4531.VCB
Chuyển khoản
15/10/2022 10,000 HO THI HOA 409267.151022.194518.  Chuyển tiền
15/10/2022 30,000 DAO VAN PHONG 842759.151022.193732.  Chuyển tiền
15/10/2022 10,000  HO VAN TUONG  173628.151022.193724.I Chuyển tiền
15/10/2022 10,000 .HO VAN NAM 554102.151022.193645. Chuyển khoản
15/10/2022 10,000 NGUYEN THANH TU 771534.151022.193233.  
15/10/2022 15,000 NGUYEN DINH LUC 771259.151022.192718.  Chuyển tiền
15/10/2022 10,000 BUI THI HOA  781552.151022.192449. Chuyển tiền
15/10/2022 10,000 TRINH THI NGOC HANG  0291000352372  Chuyển tiền
15/10/2022 10,000 BUI VAN HUY 1020737454 Chuyển tiền
15/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 740762.151022.191057. Chuyen tien quy tre em
15/10/2022 10,000 NGHIEM XUAN THE ANH 854621.151022.191025.  Chuyển tiền
15/10/2022 10,000 PHUNG VAN QUYEN  048986.151022.190500. Chuyển khoản
15/10/2022 10,000 DO VAN PHO PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29918549929.
 
15/10/2022 5,000 NGUYEN THI HUYEN TRANG 1024855970 NGUYEN THI HUYEN TRANG - Truong DHNT xin quyen gop
15/10/2022 20,000 NGUYEN THI BE NGOAN 394160.151022.183721.  Chuyển tiền
15/10/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 598613.151022.182530.  
15/10/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.257491641
4.2001.VCB Rewards.
binhthuong
15/10/2022 10,000 PHAM THI SAM 172787.151022.181928.  Chuyển khoản
15/10/2022 10,000 LE QUANG BAO PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29917349777.
 
15/10/2022 10,000 HOANG NGOC HUNG 139687.151022.181728. Chuyển tiền
15/10/2022 10,000 NGUYEN THI QUYNH NHU 994941.151022.180919. Chuyển tiền
15/10/2022 10,000 NGUYEN DANG HUNG 386793.151022.180922. Chuyển tiền
15/10/2022 20,000 HO NGUYEN ANH THUAN 853983.151022.18
0413.VCB
Chuyển khoản
15/10/2022 10,000 Tien 497256.151022.180244.  chuyen
15/10/2022 10,000 .DUONG THI THANH LOAN 743141.151022.175751. Chuyển khoản
15/10/2022 50,000 PHO TUE HA   0301000418135  ung ho
15/10/2022 10,000 TRAN PHU QUOC  582640.151022.175108. Chuyển tiền
15/10/2022 10,000 DAO MY HANH   0851000026037 Chuyển tiền
15/10/2022 10,000 CAO THI HONG TRAM  054832.151022.171316. Chuyển tiền
15/10/2022 10,000 NGUYEN VAN DE 9823685597 Chuyển tiền
15/10/2022 23,537 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2574511301.
2001.VCB Rewards.
ung ho tre em khuyet tat
15/10/2022 20,000 LE THANH PHUONG 441939.151022.165600.  Chuyển tiền
15/10/2022 10,000 LE ANH DAT  688323.151022.165149. Chuyển khoản
15/10/2022 10,000 Long 365268.151022.165226.  chuyen 
15/10/2022 10,000 Vo Gia Thinh 005393.151022.164802.  
15/10/2022 10,000 HUYNH TAN PHUOC  341255.151022.163611. Chuyển khoản
15/10/2022 10,000 PHAM DUY TIEN 1028998055 Chuyển tiền
15/10/2022 10,000 NGUYEN PHI THAN 0401001385109 Chuyển tiền
15/10/2022 20,000 VU HUYEN TRANG 1017920547 ung ho quy vi tre em khuyet tat
15/10/2022 10,000 NGUYEN VU HUNG 262992.151022.161839. Chuyển khoản
15/10/2022 10,000 HOANG THI LOAN 1018287607 Chuyển tiền
15/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 431160.151022.161802. AA
15/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  233760.151022.161122. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
15/10/2022 10,000 HO SY TOAN 544213.151022.160903.  
15/10/2022 10,000 TRAN TRUNG HIEU 221847.151022.160934.  Chuyển khoản
15/10/2022 21,000  BUI THI KHANH LE 998346.151022.160134. Chuyển tiền
15/10/2022 21,703 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.257424286
9.2001.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
15/10/2022 20,000 NGUYEN THI LOAN  385674.151022.
155945.VCB
Chuyển khoản
15/10/2022 20,000 LY XUAN THANG 985731.151022.155737.  Chuyển tiền
15/10/2022 22,190 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2574205132.2
001.VCB Rewards.
Chuc cac em khoe manh
15/10/2022 10,000 HOANG THI QUOC 374924.151022.155019. Chuyển khoản
15/10/2022 10,000  NGUYEN THI NHU Y 0311000702713 Hoang Nhu Ngoc
15/10/2022 10,000 CHANG A LU  298670.151022.154843. Chuyển tiền
15/10/2022 10,000 BACH THE HOAN 323436.151022.153938.  
15/10/2022 10,000 NGUYEN QUANG HUY  219782.151022.153059. CHUYEN KHOAN QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
15/10/2022 30,000 VO THI THUY LINH  1031650865 Chuyển tiền
15/10/2022 10,000 LUONG HUY 026978.151022.152336.  Chuyển khoản
15/10/2022 10,000 NGUYEN THI HONG NHUNG 969079.151022.152034. Chuyển tiền
15/10/2022 10,000 TRAC THI NU 0821000122102 BICH NU chuyen tien
15/10/2022 10,000 Do Thuy Quynh 153572.151022.145242.   
15/10/2022 10,000 LE ANH QUOC PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29909664897.
 
15/10/2022 20,000 LE THI MUNG 411690.151022.143929.  Chuyển tiền
15/10/2022 10,000 HO DINH DUONG 859818.151022.143852.  Chuyển tiền
15/10/2022 27,796 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2573874479.2
001.VCB Rewards.
vp
15/10/2022 30,000 NGUYEN GIA DAT 0161001733299 Ung ho quy tre em khuyet tat
15/10/2022 100 PHAM THANH THUY  222399.151022.142911. ung ho
15/10/2022 20,000 NGUYEN MINH THU  0301000430905 chuyen tien ung ho Quy
15/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 363996.151022.142028. AA
15/10/2022 10,000 TRAN THI TUYET 0011004126034 Chuyển tiền
15/10/2022 23,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2573820062.
2001.VCB Rewards.
tre e khuyet tat
15/10/2022 20,000 TRAN DINH VUONG 010952.15102
2.141330.VCB
 
15/10/2022 10,000 NGUYEN DUY HUNG  745608.151022.140854. Chuyển khoản
15/10/2022 24,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2573787010.20
01.VCB Rewards.
A
15/10/2022 25,588 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2573778509.
2001.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
15/10/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC LAN 722850.151022.140208.  Chuyển khoản
15/10/2022 24,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.257376540
5.2001.VCB Rewards.
tre e khuyet tat
15/10/2022 19,209 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2573762407.20
01.VCB Rewards.
TN
15/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 353903.151022.140008. AA
15/10/2022 10,000 nguyen quynh nga 893508.151022.135826.  
15/10/2022 10,000 Nguyen Bao Hoang 644555.151022.135749.  
15/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  190160.151022.135738. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
15/10/2022 10,000 HUYNH NGOC PHAP  0431000215639  
15/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 350925.151022.135347. AA
15/10/2022 10,000 CAO NHAN SIEU 697565.151022.134855.  Chuyen tien tu thien
15/10/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0381000476836 tre em khuyet tat
15/10/2022 21,000 LE MINH DONG 172296.151022.134131.  
15/10/2022 10,000 DUONG QUYNH TRANG 809753.151022.133543.  Chuyển khoản
15/10/2022 10,000 minh quyen 632054.151022.133356.  gop chut long thanh cho nhung em nho bi khuyet tat a
15/10/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027166913 Ung ho
15/10/2022 10,000 HOANG NGOC TRUNG 587876.151022.131955. Chuyển khoản
15/10/2022 10,000 NGUYEN PHUONG HANG 560645.151022.131954.  Chuyen tien ung ho quy vi tre em khuyet tat Viet Nam
15/10/2022 10,000 PHAM VAN THANH 750569.151022.131911.  Chuyển khoản
15/10/2022 30,000 VI THI SON 881420.151022.131758.  Chuyển tiền
15/10/2022 10,000 DAO VIET BACH 733342.151022.131409.  Chuyển khoản
15/10/2022 10,000 PHAM THI HONG NGA  0181003565514 Chuyển tiền
15/10/2022 10,000 PHAN LAO TA PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29907135638.
 
15/10/2022 10,000 DAO THI AI NGUYEN 1017822881 Chuyển tiền
15/10/2022 10,000 NGUYEN TAN THANH 219530.151022.130345.  Chuyển tiền
15/10/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 002582.151022.130308. Ck nv
15/10/2022 1,000 .PHAM QUANG HIEP  175134.151022.130203. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
15/10/2022 10,000 CAM DANG NHAT TAN 963950.151022.130057.  Chuyển tiền
15/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 649583.151022.130007.Q uyen gop tu thien
15/10/2022 10,000 Vi thi hanh  169294.151022.125851. ck
15/10/2022 10,000 DANG THI CHA LY 654462.151022.125202. Chuyển khoản
15/10/2022 20,000 phan thi thanh huong 369993.151022.125130.  
15/10/2022 10,000 Anh 007146.151022.124650.  
15/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  170226.151022.124427. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
15/10/2022 10,000 TAN U MAY MBVCB.2573485876.
chuyen tien.CT tu 
 U MAY toi001100
3814022 QUY VI TRE E
 KHUYET TAT VN
Chuyển tiền
15/10/2022 10,000 HA VAN LONG 158504.151022.124046.  
15/10/2022 10,000 DOAN THI THUY TIEN  1017920713 Chuyển tiền
15/10/2022 10,000 NGUYEN THI LY 865107.151022.123900. Chuyển tiền
15/10/2022 10,000 NGUYEN THI MUNG  1022387581 Chuyển tiền
15/10/2022 10,000 Nguyen Ngoc Tram 485087.151022.123504.  Chuyển tiền
15/10/2022 10,000 Nguyen Thanh Loc  147921.151022.123240. Chuyển tiền
15/10/2022 10,000 TRIEU MINH HANH  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29905776040.
quyen gop
15/10/2022 10,000 H RI BYA 856888.151022.122722. Chuyển tiền
15/10/2022 10,000 Duong thi truc Linh 148111.151022.122511.  
15/10/2022 10,000 Ngot 517152.151022.122457.  chuyen 
15/10/2022 30,000 TRAN VAN KHANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..29905933904.
 
15/10/2022 20,000 NGUYEN VAN PHONG 074052.151022.1
21754.VCB
Chuyển khoản
15/10/2022 10,000 TRAN THI TUOI 357388.151022.121652. Chuyển khoản
15/10/2022 10,000 PHAM LE LY NA 842826.151022.121512. Chuyển tiền
15/10/2022 10,000 HO VAN TINH 322832.151022.120521.  Chuyển tiền
15/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  157987.151022.120357. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
15/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 298443.151022.120301. AA
15/10/2022 10,000 Son  472793.151022.115653. chuyen
15/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 294230.151022.115525. AA
15/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 658488.151022.1
15418.VCB
ck tu thien
15/10/2022 10,000 NGUYEN THANH HUYEN 0301000428885 quyen gop
15/10/2022 10,000 NGUYEN VAN PHUC  165353.151022.114257. Chuyển tiền
15/10/2022 21,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2573239089.
2001.VCB Rewards.
lam cong nhan
15/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 337160.151022.114029. Ck tu thien
15/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  149397.151022.113938. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
15/10/2022 10,000 NGUYEN VAN TAM 183297.151022.113601. Chuyển khoản
15/10/2022 20,000 le thi yen 306316.151022.113410.  
15/10/2022 30,000 TRIEU PHUC HANH 172103.151022.113324.  Chuyển khoản
15/10/2022 10,000 BICH THU THUY 9345713170 Chuyển tiền
15/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 279472.151022.113033. AA
15/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017919557 hoan canh kho khan
15/10/2022 10,000 LE QUANG DUC PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29903196011.
 
15/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 651661.151022.111444. ck tu thien
15/10/2022 10,000 HUA THI SINH 104083.151022.110957.  
15/10/2022 10,000 VU THI NAM 633655.151022.110909.  
15/10/2022 10,000  LE HUY NAM 0591000204808 nam
15/10/2022 10,000 LE THI DIEU LINH 1014595759 LE THI DIEU LINH (2014110137) chuyen tien ung ho
15/10/2022 10,000 TRAN THI HOAI  117208.151022.105532. Chuyển khoản
15/10/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
15/10/2022 5,000 Ngo Thanh Huyen 351065.151022.104744.  chuyen
15/10/2022 10,000 TRIEU MINH HANH 560252.151022.104651.  Chuyển tiền
15/10/2022 15,000 NGUYEN THI MUNG 853684.151022.104520.  Chuyển tiền
15/10/2022 10,000 NGUYEN THI TUOI  0401000042512 chuyen tien quy vi tre em khuyet tat
15/10/2022 22,990 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2572924416.
2001.VCB Rewards.
cua it long nhieu
15/10/2022 10,000 Hai 318635.151022.102955. chuyen
15/10/2022 10,000 NGUYEN HUYEN CHI 949641.151022.102941. Chuyển tiền
15/10/2022 10,000 LUONG VAN SUOT 983876.151022.102754.  
15/10/2022 1,000 CAP THI THU  0441000728875 transfer
15/10/2022 1,000 CAP THI THU  0441000728875 transfer
15/10/2022 10,000 NGUYEN THI THOA 934656.151022.102507. Chuyển tiền
15/10/2022 10,000 NGUYEN THI HA VAN  0121000712312 Chuyển tiền
15/10/2022 10,000 LE THI THANH HUONG 0281000422019 Chuyển tiền
15/10/2022 10,000 THAN TRONG HUNG 757705.151022.102105. Chuyển tiền
15/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 235224.151022.102055. AA
15/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 235202.151022.102045. UH
15/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 230075.151022.101228. MUOI NGAN DONG
15/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 225212.151022.100436. MUOI NGAN DONG
15/10/2022 20,000 NONG THI CHANH  0731000872102  Chuyển tiền
15/10/2022 10,000 Nguyen Thu Tra  254543.151022.095330. chuyen tien ung ho
15/10/2022 10,000 DANH MINH  1031424394 Chuyển tiền
15/10/2022 10,000 LE THI LE THU 030843.151022.094817.  
15/10/2022 10,000 NGUYEN THI HAI YEN 1016933646 NGUYEN THI HAI YEN 2014710118 chuyen tien
15/10/2022 10,000 NGUYEN HONG NHUNG  0301000429500 Chuyển tiền
15/10/2022 80,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2572659974.20
01.VCB Rewards.
kha
15/10/2022 10,000 NGUYEN PHUONG THAO 720308.151022.092941. NGUYEN PHUONG THAO 2111510081 K60 Anh01 KDQT
15/10/2022 10,000 TRAN THU QUYEN 716544.151022.092848.  ck tien ung ho
15/10/2022 25,651 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2572641167.2
001.VCB Rewards..
giup do tre em khuyet tat
15/10/2022 20,956 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2572637723.2
001.VCB Rewards.
binh thuong
15/10/2022 10,000 Tuan  201997.151022.092151. chuyen
15/10/2022 23,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2572559374.2
001.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
15/10/2022 31,165 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2572468052.20
01.VCB Rewards.
bao ve tre em
15/10/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0081001144940 Vi cac em than yeu
15/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 007675.151022.073324. A
15/10/2022 10,000 CAO PHUONG THAO  459196.151022.073110. Transfers
15/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  069422.151022.072957. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
15/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000473739 xvgdss
15/10/2022 1,000 .PHAM QUANG HIEP 068166.151022.072224. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
15/10/2022 10,000 BUI XUAN LOC 783943.151022.072117.   transfer
15/10/2022 10,000 CAO PHUONG THAO  133255.151022.072040. Transfers
15/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  067816.151022.072006.T RANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
15/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 999572.151022.064943. A
15/10/2022 102 NGUYEN THI KIM TIEN  499698.151022.064635.  
15/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1025311494 tat ca
15/10/2022 10,000 NGUYEN DIEU MY 053080.151022.004349.  Chuyển khoản
15/10/2022 10,000 NGUYEN PHUONG THAO 033449.151022.002504.  Chuyển khoản
15/10/2022 10,000 PHAM THI PHUONG LINH 016548.151022.001059.  khuyen gop
15/10/2022 1,000 CAO PHUONG THAO  525617.151022.000101. Transfers
15/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 037988.151022.000009.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
15/10/2022 5,000 VU THI NGOC 1017919710 Chuyển tiền
15/10/2022 5,000 DO MANH CUONG 1014325009 Do Manh Cuong 2011110782 k59 ftu
15/10/2022 1,000 NGUYEN MINH HIEN 1019168989 Chuyển tiền
15/10/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016682221 ung ho quy
15/10/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0951004208555 vi tre em khuyet tat
15/10/2022 23,431 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2571848053.
2001.VCB Rewards.
Bat ky tre em khuyet tat can ho tro
15/10/2022 10,000 BUI THI BINH  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..29890433010.
ung ho
15/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017921149 Ung ho cac tre em khuyet tat 
15/10/2022 2,000 HA THANH THAO 1016176426  transfer
15/10/2022 1,000 NGUYEN NGOC MAI 1019168989 PHAM HAI LINH ung ho quy vi tre em
15/10/2022 10,000 NGUYEN THI HANG 023188.141022.225253.  Chuyển khoản
16/10/2022 1,000 NGUYEN DOAN HUNG 0691000433290 ung ho tre em ngheo
16/10/2022 20,000 DO THI TRANG 733573.161022
.222213.VCB
Chuyển khoản
16/10/2022 10,000 DONG TUYET ANH  1017920197 Chuyển tiền
16/10/2022 20,000 BUI XUAN TRUONG 381799.16102
2.221621.VCB
Chuyển khoản
16/10/2022 10,000 NGUYEN DUC HOAN 091090.161022.220426.  Chuyển khoản
16/10/2022 22,711 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.257960072
9.2001.VCB Rewards.
Khong qua kho khan
16/10/2022 10,000 NGUYEN DUC HOAN 059815.161022.215605.  Chuyển khoản
16/10/2022 10,000 Dinh thi Huyen 042492.161022.215114.  
16/10/2022 10,000 TRAN KHANH HUYEN  9944498358 chuyen tien ung ho
16/10/2022 3,000 VU THUY LINH  1016856737 Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 NGUYEN THI HANG 946726.161022.214332.  
16/10/2022 10,000 PHAM THI BICH LIEN 997017.161022.213457.  
16/10/2022 20,000 Nguyen Bao Quyen 708625.161022.212428.  ung ho 
16/10/2022 20,000 PHAM THI THUY 173735.161022.
212253.VCB
Chuyển khoản
16/10/2022 10,000 BUI THI VIET HA 930732.161022.212043.  Chuyển khoản
16/10/2022 10,000 NGUYEN THI AI VAN 743518.161022.211114.  Chuyển khoản
16/10/2022 10,000 Duong Van Luyen 888717.161022.211008.  
16/10/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0841000009745 tre em khuyet tat
16/10/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 684231.161022.210520. Tien tu thien 
16/10/2022 10,000 TRAN TRONG PHUC  674475.161022.205248. Chuyển khoản
16/10/2022 10,000 NGUYEN THU PHUONG 152846.161022.205246. NGUYEN THU PHUONG 1911120099 DH Ngoai Thuong ung ho quy
16/10/2022 10,000 NGUYEN TRUNG HIEU 462491.161022.205034. Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 LE MINH KHUE TRAN THU HA 560828.161022.204901.  ung ho
16/10/2022 20,000 LUONG VAN TOAN 061459.161022.20
4741.VCB
 
16/10/2022 10,000 DANG THI HUONG THUY 0291002296643 Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 DAO THI MAI ANH  0011004076658 Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 HOANG THI TRA  625122.161022.204001. Chuyển khoản
16/10/2022 10,000 PHUNG VAN LUONG  869739.161022.204013. Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 HUYNH THI THU HA  0651000850622 Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 BUI DANG BAO NGAN  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29954387399.
Chuyển khoản
16/10/2022 10,000 NGUYEN DUC PHUC  592515.161022.203155. Chuyển khoản
16/10/2022 5,000 NGUYEN PHUONG THANH 1025583631 Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 LE THI CAM THU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29954384360.
 
16/10/2022 10,000 LO VAN DAT  1016032049  
16/10/2022 10,000 DANG HUYNH MY DUYEN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..29954382844.
 
16/10/2022 10,000 Chuong 612029.161022.201349.  
16/10/2022 10,000 NGUYEN THI KIEU DIEM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29954381022.
 
16/10/2022 5,000 LE THI MAI 726940.161022.200011.   
16/10/2022 10,000 HOANG THI ANH 942347.161022.200002. Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 NGUYEN THI HUONG  0341007189014 Chuyển tiền
16/10/2022 97,955 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2579109637.2
001.VCB Rewards.
ho tro cac em
16/10/2022 10,000 NGUYEN BA DUC  411601.161022.194805. Chuyển khoản
16/10/2022 10,000 Dang nguyet thanh 569466.161022.194515.   
16/10/2022 30,000 NGUYEN PHU QUYEN 819792.161022.194349.  Chuyển tiền
16/10/2022 21,000 HO THI MY LINH 915051.161022.194344.  
16/10/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 053048.161022.193940. gui ho tro cac tre em khuyet tat, cam on to chuc nhieu a
16/10/2022 10,000 NGUYEN THI UT HAU 500091.161022.194120.  Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 LE MANH DONG 483915.161022.193849.  
16/10/2022 10,000 NGUYEN THANH LIEM  0361000320143 Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 DO THI THANH 345321.161022.193241.  Chuyển khoản
16/10/2022 10,000 LUU THI HONG  0781000414286  Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 PHAM THANH BINH 774462.161022.192849. Chuyển tiền
16/10/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0441000751823 tre em khuyet tat
16/10/2022 10,000 NGUYEN HONG PHUC  0391000998576 Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 LU THI DUYEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29952861178.
 
16/10/2022 10,000 PHAM THI HOAI 0361000276157 Chuyển tiền
16/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0281000473739 znsmaa
16/10/2022 10,000 Sang 532358.161022.192000.  chuyen 
16/10/2022 10,000 NGUYEN NGOC CHIEN 742613.161022.191737.  Chuyển tiền
16/10/2022 200,000 NGUYEN VAN DOAN 0951004190748 ung ho
16/10/2022 10,000 Vo Chi Nguyen 351452.161022.191048.   
16/10/2022 50,000 NGUYEN THI MINH THAO 167030.161022.190726. NGUYEN THI MINH THAO FTU ANH 1 CTTTKT K60
16/10/2022 10,000 DUONG VAN THI 324501.161022.190504.  Chuyển khoản
16/10/2022 10,000 Nguyen Van Hoang 112003.161022.190315. Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 THANH HUYEN 680786.161022.185618.  Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 Vo Chi Nguyen 275784.161022.185453.   
16/10/2022 20,000 HOANG VIET QUYNH 045499.161022.
185045.VCB
Chuyển khoản
16/10/2022 10,000 DINH THI LUYEN 999754.161022.184726.  Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 NGUYEN CHUC LY 135488.161022.184341.  
16/10/2022 10,000 Nguyen van duc 216692.161022.184300.  
16/10/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0821000176622 .tat ca
16/10/2022 10,000 LUONG VAN SU 0451000374230  Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 Tuyen 455773.161022.183148.  chuyen
16/10/2022 10,000 BUI THANH HOANG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29950486655.
 
16/10/2022 5,000 TRAN HOANG HIEP 1017919703 .TRAN HOANG HIEP-MSV 2014330010 Anh 01 PTDT dai hoc Ngoai Thuong
16/10/2022 10,000 NGUYEN VIET DUC PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29950486239.
-NGUYEN VIET DUC 2114110078
16/10/2022 100 LA THI TUYET 712024.161022.181906.   
16/10/2022 10,000 NGUYEN VAN CUONG 088117.161022.181703.  
16/10/2022 20,000 VI DO HAN  0141000869194  Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 NGUYEN THI HANG 0301000430800 Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 NGUYEN VAN NGHIA 951038.161022.175945.  chuyen khoan quy vi tre em khuyet tat VN
16/10/2022 5,000 DINH THI NHAN  958405.161022.175923. Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 CHIEU DIEP TAN TAI 0471000007779 Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 THACH HOANG HA  947701.161022.175617. Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 TRAN THI DIEM QUYNH 965467.161022.175126.  
16/10/2022 10,000 Mo sam thanh 869608.161022.174153.  
16/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 149369.161022.173802. ck tu thien
16/10/2022 10,000 NGO NGOC HUAN 878571.161022.173711.  Chuyển khoản
16/10/2022 10,000 LE THANH TAM 1029388480 Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 DANG VAN CHIEN 838624.161022.172939.  Chuyển khoản
16/10/2022 10,000 TRAN LAM VIEN 760116.161022.171814.  chuyen khoan tu thien
16/10/2022 10,000 DO NANG HAO  213493.161022.171557. Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 TRAN MINH HIEU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29947994150
 
16/10/2022 5,000 DINH THI MINH NGOC 801851.161022.170403.  Chuyển tiền
16/10/2022 5,000 NGUYEN THAO MAI 1025258078 Chuyển tiền
16/10/2022 20,000 LUONG VAN THAY  602951.161022.170
322.VCB;
Chuyển khoản
16/10/2022 10,000 Do Huong Giang 301945.161022.165452. Do Huong Giang 2111110063 Anh 03 CTTTKT 
16/10/2022 10,000 HOANG THI PHUONG 0041000172949 Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 NGO VIET THANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29947851616.
 
16/10/2022 30,000 NGUYEN TUAN ANH 9335535366 QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
16/10/2022 10,000 NGUYEN VAN MINH 622097.161022.164725.  Chuyển khoản
16/10/2022 5,000 Lam Thi Hien Linh 290491.161022.164751.  ung ho 
16/10/2022 10,000 NGUYEN THANH LUONG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
29947989821.
 
16/10/2022 20,000 NGUYEN TRUNG KIEN  0361000362664 Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 LANG THI NGOC ANH 907915.161022.163208.  Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 NGUYEN THI ANH 750722.161022.162827. Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 Bui Nguyen Manh FTU 526840.161022.162454.  
16/10/2022 48,479 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2578233061
.2001.VCB Rewards.
ung ho tre em khuyet tat
16/10/2022 21,000 NGUYEN THI TOAN 652116.161022.162457.  Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1031172369 cac tre em khuyet tat
16/10/2022 20,000 NGUYEN NGOC BICH 0021000441906  ck Quy tre em khuyet tat
16/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 482007.161022.161416. ung ho
16/10/2022 10,000 DUONG THI HOANG YEN FTU 618402.161022.161417.  
16/10/2022 10,000 TRUONG THI HONG PHUC  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29946561650.
 
16/10/2022 10,000 DO THI TAM 591291.161022.160509.  Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 212470.161022.155716. ck tu thien
16/10/2022 1,000 NGUYEN NGOC ANH THU 692592.161022.155704.   
16/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 883669.161022.155406. Chuc cac em nhieu sk
16/10/2022 10,000 TRUONG VAN KIEN 365897.161022.155104.  
16/10/2022 10,000 LE THI MAI ANH 1025583729 Chuyển tiền
16/10/2022 30,000  PHAM DANG QUANG 660657.161022.154855. Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 PHAN VAN CHUYEN  325537.161022.154512. Chuyển khoản
16/10/2022 10,000 HA THI KIM THOA PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29945204285.
 
16/10/2022 10,000 NGUYEN VAN BANG 890946.161022.152925.  
16/10/2022 10,000 TRAN QUOC DAT 251569.161022.152806. Chuyển khoản
16/10/2022 21,000 HUYNH THI THUY DUNG 178535.161022.152158.  
16/10/2022 10,000 ANH THI VI 767763.161022.152116.  Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 TRAN THI KIM MINH 640267.161022.151738. Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 198385.161022.151530. Pham Vo Viet Tien
16/10/2022 10,000 Tran Minh Cuong 657257.161022.151128. Chuyển tiền
16/10/2022 50,000 NGUYEN MANH CUONG 252879.161022.151111.  Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 NGUYEN VAN DUNG  725283.161022.150008. Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIREC
T_DEBITS_VCB.MSE.
.29943784122.
ck tu thien
16/10/2022 10,000 Pham Minh Trung 119251.161022.144850. Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 NGUYEN KHANH NGOC 151968.161022.144621.  Chuyển khoản
16/10/2022 10,000 NGUYEN THI MINH QUE 150188.161022.144548.  Chuyển khoản
16/10/2022 10,000 TRAN VAN HOA  9779435100 Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 PHAM THI PHUONG TRAM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..29943762398.
 
16/10/2022 30,000 NGUYEN CANH MINH 040892.161022.143616. Chuyển khoản
16/10/2022 10,000 TRAN VAN TUAN  0181002634477 Chuyển tiền
16/10/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 104481.161022.143634. gui tang 
16/10/2022 10,000 DIEU THI PHONG 115720.161022.143512.  Chuyển khoản
16/10/2022 10,000 THAI THI DIEM 1027113244 Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1,0782016
1022143E+30
 
16/10/2022 10,000 DO THI TU ANH 027637.161022.143253.  Chuyển khoản
16/10/2022 10,000 PHAM THI DAO 464567.161022.143055. Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 Giang 077643.161022.141330.  chuyen 
16/10/2022 20,000 NGUYEN THANH CHUNG 372734.16102
2.141252.VCB
chuyenung ho Quy tre em TP HCM
16/10/2022 21,000 LY THI VAN 184938.161022.141044. Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 LE DAI  192875.161022.140206. ck
16/10/2022 20,000 HOANG THI TUYET PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29942464398.
 
16/10/2022 10,000 TRAN THI TUYET MAI 0481000831476 Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 VU THI CHI 586748.161022.134522. Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 NGUYEN THI TRUC 0151000604658 Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 LE BICH LOAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29942311074.2
 
16/10/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017921015 vi tre em
16/10/2022 10,000 LUC THI BAO YEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29942479637.
 
16/10/2022 10,000 PHAN THAO VY 0481000628992 Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 LE THI QUYNH 0491000170815  
16/10/2022 1 NGUYEN VAN CHIEN  803324.161022.131937. Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 TRAN THI DINH  147525.161022.131841. Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 NGUYEN HONG NHAT LE c 571011.161022.131622. Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 NGUYEN XUAN CHUONG 9965498537 Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 AM THI HUE  151615.161022.131256. Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 NGUYEN THI AO 733930.161022.131010. Chuyển khoản
16/10/2022 10,000 HUYNH THI BE THU 567607.161022.131012. Chuyển tiền
16/10/2022 5,000 CHU MINH HANG 673591.161022.130928.  
16/10/2022 20,000 VU THI LAN 1016963678 Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 HO THI DIEU LINH 1017920754 HO THI DIEU LINH - 2014510056 - Anh 5 - KDQT
16/10/2022 10,000 HUYNH VAN HAI 9795753595 Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 KA Y 706884.161022.130251.  
16/10/2022 30,000 LE QUOC TUAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29940992240.
 
16/10/2022 10,000 Chai  432437.161022.125828. chuyen
16/10/2022 10,000 TRUONG DINH HAI 791861.161022.125655.  
16/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29940971066.
ck tu thien
16/10/2022 10,000 NGUYEN PHUONG HA 657344.161022.124924.  Chuyển khoản
16/10/2022 10,000 TRAN QUOC ANH QUAN 555331.161022.124819. Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 Nguyen Tat Dat 420436.161022.124805.   
16/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 788558.161022.124757. UNG Ho
16/10/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1025258107 Vi cac em
16/10/2022 10,000 TRAN THI MINH CHIEM 769454.161022.124549.  
16/10/2022 10,000 NGUYEN VAN THANG 786669.161022.124547.  Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 DO KIM DUYEN  9919707482 Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 KSOR H MUI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..29940789687.
 
16/10/2022 10,000 QUA CHAU MY 549289.161022.123759. Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 996778.161022.123648. luong van thieu
16/10/2022 10,000 NGUYEN HUU PHU 719163.161022.123132.  Chuyển khoản
16/10/2022 22,000 NGUYEN THUY HANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29939606817.
 
16/10/2022 10,000 Cao Van Thao 578542.161022.122904.  
16/10/2022 10,000 BUI DINH PHUONG 572071.161022.122727.  Chuyển khoản
16/10/2022 10,000 NGUYEN QUOC ANH 688262.161022.122308.  
16/10/2022 10,000 Nguyen Phuoc Hung 774396.161022.122217.  
16/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 961639.161022.122208. Chuyển tiền
16/10/2022 20,000 NGUYEN THI THU HONG 718058.161022.12
2158.VCB
Chuyển khoản
16/10/2022 5,000 NGUYEN THUY DUONG 1018814913 NGUYEN THUY DUONG 2014110063
16/10/2022 10,000 Dong  375303.161022.121140. chuyen 
16/10/2022 10,000 VU THI HUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29939751220.
 
16/10/2022 10,000 HOANG VAN KY  767820.161022.121004. Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 LO THI THAO  929473.161022.120851. Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 LE THI MY LINH 870485.161022.000714.  Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 PHAM MINH VUONG  0441000733375 Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 Nguyen xuan them 760184.161022.115647.  
16/10/2022 10,000 TRAN THI THUY TRANG 757561.161022.115215. Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 NGUYEN HOANG KHAI 325932.161022.114859.  
16/10/2022 10,000 DOAN NHAT LINH  0841000079194 Chuyển tiền
16/10/2022 20,000 DAO MINH HUE 855546.161022.114507.  
16/10/2022 50,000 PHAM ANH VU 316041.161022.112831. Chuyển khoản
16/10/2022 10,000 DOAN CHI THOA  0181003614926 Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 NGUYEN THI BE NGAN  0171003492579 Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 DINH VU DOAN 498980.161022.112037.  
16/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..29938188432.
ck tu thien
16/10/2022 10,000 TRUONG THI BICH TRAM 234071.161022.111431.  
16/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 466867.161022.111359.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
16/10/2022 10,000 PHAM VAN TUNG 0591000408340 Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 Le Van Dung  251973.161022.111006. Chuyển tiền
16/10/2022 20,000 LE VAN PHUONG  0341007157359 ck tu thien
16/10/2022 20,552 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.257713295
0.2001.VCB Rewards.
ung ho quy
16/10/2022 10,000 DINH VAN DUNG 378682.161022.110806.  Chuyển khoản
16/10/2022 30,000 Nguyen Thi Minh Thu 281543.161022.110436.  
16/10/2022 30,000 NGUYEN VAN LONG 727911.161022.110305. Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 LUONG KIM DAI 321399.161022.105505.  Chuyển khoản
16/10/2022 10,000 NGUYEN DAC MANH 819230.161022.105452.  Chuyển tiền
16/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2577074245.2
001.VCB Rewards.
khong co
16/10/2022 10,000 NGUYEN VAN HUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29936812536.
 
16/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  460399.161022.105122. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
16/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 284929.161022.104707. Ung ho quy
16/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 090274.161022.104442. Ung ho Quy vi tre em khuyet tat VN
16/10/2022 10,000 LAI THI MY LINH 1017921193 Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 TANG VAN THINH 662302.161022.103646.  Chuyển tiền
16/10/2022 1,000,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9310217979 bt
16/10/2022 10,000 LE NGOC THIEN 770938.161022.102839.  Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 LE THI HA  0341006961705. Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 SOL THA RI  764555.161022.102215. Chuyển tiền
16/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  449041.161022.101325.  
16/10/2022 10,000 Dung  201041.161022.100935.  
16/10/2022 10,000 QUACH TIEU NHU  1018167785 Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 NGUYEN THI GIANG 1018884415 Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 TRAN PHU QUOC 268024.161022.095552. Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 TRAN TRUNG KIEN 976910.161022.095143.  Chuyển tiền
16/10/2022 65,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 680892.161022.094551. Chuc cac em luon manh khoe va hanh phuc BTVTX
16/10/2022 10,000 Ngot 162184.161022.094220.  chuyen
16/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 961011.161022.092916. ung ho quy vi tre em khuyet tat
16/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 435477.161022.092546.  
16/10/2022 10,000  LE TRAN THAO NGAN 1017919872 Ung ho Quy vi tre em khuyet tat
16/10/2022 10,000 Anh  133922.161022.092108.  
16/10/2022 20,000 NGUYEN THU UYEN 1012709727  ung ho Quy Vi tre em khuyet tat
16/10/2022 10,000 .Mai Chau Le 655387.161022.091030. ung ho Quy vi tre em khuyet tat VN
16/10/2022 50,000 DANG THI THUY  0291000272468 Chuyển tiền
16/10/2022 30,000 LO THI VI 661575.161022.090854. Chuyển tiền
16/10/2022 10,000 NGUYEN XUAN BINH 624230.161022.090304. ung ho quy vi tre em khuyet tat
16/10/2022 10,000 .DINH THI HOA  502497.161022.082922. Chuyển khoản
16/10/2022 10,000 LE THI NGOC ANH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
29930263458.
 
16/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017920774 Tre em khuyet tat co hoan canh kho khan
16/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  410419.161022.073153.  
16/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 668037.161022.072818. A
16/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 400295.161022.072735. A
16/10/2022 10,000 CAO PHUONG THAO  979737.161022.072653. Transfers
16/10/2022 10,000 NGO MINH PHUONG  395024.161022.034523.  
16/10/2022 10,000 Le Hoang Mai  126592.161022.021257. ung ho
16/10/2022 10,000 PHAM DANG MINH ANH  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29927969069.
 
16/10/2022 10,000 DOAN THI VUONG TRAC 081947.161022.011130.  Chuyển khoản
16/10/2022 10,000 LUU GIA HIEN  071703.161022.005921. Chuyển khoản
16/10/2022 10,000 TRAN DUC TOAN  186275.161022.005030. Chuyển tiền
16/10/2022 2,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017920375 Ung ho tre em khuyet tat.
16/10/2022 5,000 NGO ANH THU 1017920886 .NGO ANH THU 2014310143 ung ho quy vi tre em khuyet tat
16/10/2022 20,000 NGUYEN NGOC HA 25257802 NGUYEN NGOC HA ung ho quy
16/10/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 033789.151022.235304. ung ho quy
16/10/2022 10,000 Duong tien dat 938335.151022.234733. Duong tien dat k59 anh 01 log
16/10/2022 300,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 936967.151022.234449. Mong dieu tot se den voi cac em 
16/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 936302.151022.234334. Ung ho quy tre em
16/10/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0301000431095 Ung ho Quy vi tre em khuyet tat
16/10/2022 10,000 Chau  924242.151022.232309.  
16/10/2022 22,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2575967227.20
01.VCB Rewards.
khuyet tat
16/10/2022 10,000 LE ANH MINH  938767.151022.230439. Chuyển khoản
16/10/2022 311,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2575941968.20
01.VCB Rewards.
ung ho
16/10/2022 10,000 Phan Ha Le  892516.151022.224212.  
         
Tổng số 39,381,306      
 
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hànVietinbank
(Từ ngày 09/10/2022 đến 16/10/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
12/10/2022 200,000 PHUNG THI KIM THOA 109004484558 chuc cac em mau khoe BTVTX
12/10/2022 10,000 QUACH KHANH UYEN 0358868206 Chuyển khoản
15/10/2022 20,000 TRAN THU TRANG 19036087183012 ung ho Quy vi tre em khuyet tat Viet Nam
16/10/2022 6,000 TRAN MANH DUNG 701888888  
16/10/2022 5,000 NGUYEN THI TUAN MINH 0161001733095 transfer
         
Tổng số 241,000      
 

Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Sacombank
(Từ ngày 09/10/2022 đến 16/10/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
10/10/2022 170,000 TRAN VAN HIEU CKN 663604  Chuyển khoản
11/10/2022 150,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX296364813  HopeforyourhealthandhappinessHTNDTD
12/10/2022 70,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 60095268466 Chuc cac em som khoe manh va binh an BTVTX CKN 715993
12/10/2022 2,000,000 DAU THANH QUYEN  CKN 954450 ung ho tre em khuyet tat
12/10/2022 62,000 NGUYEN THI HUYNH NHU  CKN 739736  Chuc cac thien than nho mot doi binh an
13/10/2022 70,000 VO MINH UYEN   CKN 900597 Chuc cac em luon luon manh khoe, vui ve va binh an BTVTX
13/10/2022 300,000 PHAN THI CANG SIEU FT22286887462723
CKN 607781
Ho tro tre khuyet tat VN 
14/10/2022 1,000,000 NGUYEN ANH TRU  CKN 847425 Giup do tre em khuyet tat
15/10/2022 62,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ CKN 338980 Ung ho quy vi tre em khuyet tat viet nam 
17/10/2022 10,000 TRAN VAN HIEU CKN 148854 Chuyển khoản
17/10/2022 10,000 KHUC MINH HIEN   CKN 703734 ung ho quy vi tre em khuyet tat VN
17/10/2022 300,000 PHAN THI PHUONG THAO  CKN 589924 ung ho tre em khuyet tat
         
Tổng số 4,204,000      
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm bằng hiện vật
(Từ ngày 09/10/2022 đến 16/10/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
         
         
Tổng số        
Văn phòng Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam tại Hà Nội
Trang inGửi bạn bè Chia sẻ trên facebook  Chia sẻ trên twitterThảo luậnXem thảo luận
Thông tin khác:
Xem nhiều nhất
Tiêu điểm
Thông tin ủng hộ từ thiện
Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết tật
1) Tên tài khoản: "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật"
  Số tài khoản VNĐ: 00110 0381 4022
                       CIF: 481 3569
  Số tài khoản USD: 00113 7381 4041 
                       CIF: 481 3569
  Swift Code: BFTVVNVX 001
  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  (Vietcombank)

Sở giao dịch
Địa chỉ: 
11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (Địa chỉ cũ: 31-33 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
 2) Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 121000034371 Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam  - CN Hai Bà Trưng Hà Nội


3)Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 060095268466 Tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

 
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam".
Đường dây nóng: 0912.015.557
Mới cập nhật
Cô bé 10 tuổi bị ung thư trong "Chuyến bay của Linh - Điều ước thứ 7" đã qua đời
Bạn biết đến Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật bằng phương tiện
Mạng internet
Truyền hình
Truyền thanh
Khác
Thiết kế web: OnIP™