Danh ngôn:
Thứ năm, 07/12/2023
TẤM LÒNG HẢO TÂM

Danh sách các nhà hảo tâm (Từ ngày 01/10/2022) đến ngày 08/10/2022)

Cập nhật lúc 11:30 14/10/2022
Danh sách các nhà hảo tâm (Từ ngày 01/10/2022 đến ngày 08/10/2022)
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm (từ ngày 01/10/2022 đến ngày 08/10/2022)
Quỹ Vì trẻ em Khuyết tật Việt Nam

Vp HN: Số 25 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội
Vp HCM: Số 15 Tú Xương, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp Hồ Chí Minh
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Từ ngày 01/10/2022 đến 08/10/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
01/10/2022 105,095 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2517452399.
2001.VCB Rewards.
Quy vi tre em khuyet tat
01/10/2022 20,000 KA SOAN 367877.01102
2.221607.VCB
 chuyen khoan Quy vi Tre em khuyet tan VN
01/10/2022 10,000 LY THI SINH 142166.011022.221018. Chuyển tiền
01/10/2022 20,000 Tran thi khanh ly 112508.011022.220242.  
01/10/2022 10,000 nguyen thi quyen 009978.011022.215920.  
01/10/2022 30,000 NGUYEN VAN TRUONG 1014063461  
01/10/2022 20,000 QUANG THI THOM 110293.011022.215734.  Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 LAM HO PHAM THI MINH THI  086514.011022.215524. Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 LAM HO PHAM THI MINH THI  086129.011022.214935. Chuyển tiền
01/10/2022 20,000 LE THI MINH PHUONG 291470.011022.213205.  Chuyển khoản
01/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG 666400.011022.210630.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
01/10/2022 20,000 HOANG TON KIEU  115725.011022.2
10515.VCB
Chuyển khoản
01/10/2022 10,000 NGUYEN THI DIEU  0381000342268  Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 HA THI HUONG 535534.011022.204231.  Chuyển khoản
01/10/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351000771799 Xin ung ho quy
01/10/2022 20,000 NHU THI THUY LINH 0731000775477   
01/10/2022 10,000 NGUYEN THI KIM HOANG 361552.011022.204006. Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 huynh thi hoa 512567.011022.203654.  
01/10/2022 10,000 CHANG A HONG 851748.011022.203718.  Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 Nguyen Van Hai  602795.011022.203657. Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 HOANG THANH TAM 791452.011022.203606. Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 NGUYEN THI THUC OANH 845249.011022.203533.  Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 CAO THI CHIN  29548413 Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 HOANG NAM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..29404725394.
 
01/10/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG THAO  752828.011022.203448. Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 PHAM THI SAM 878779.011022.202745. Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 HO THI HOANG YEN  801317.011022.202346. Chuyển tiền
01/10/2022 20,000 Nguyen thi Phuong PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29404600490.
 ck
01/10/2022 20,000 HAN DUY THUAN  547988.011022.20
0547.VCB
Chuyển khoản
01/10/2022 10,000 VU THI HOA 126127.011022.200350.  Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 737351.011022.200345. ung ho quy vi tre em khuyet tat viet nam
01/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 737215.011022.200012. Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 NGUYEN VAN THANH 710842.011022.195920. Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 PHAM ANH NHAT 392331.011022.195804.  
01/10/2022 20,000 LE DIEU  018331.011022.1
95658.VCB
Chuyển khoản
01/10/2022 10,000 NGUYEN HUU THIENG 701519.011022.195649.  Chuyển tiền
01/10/2022 20,000 DAO THANH HAI 667692.011022.195207.  Chuyển tiền
01/10/2022 20,000 PHAN VAN NGU 297831.011022.194
457.VCB
Chuyển khoản
01/10/2022 10,000 TRINH THI QUE MINH 508586.011022.194451.  Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 Phung Thi Kim Yen 166921.011022.194144. Chuyển khoản
01/10/2022 10,000 LUONG THI THUY LINH 1012701885 Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 NGUYEN THI THOM 634021.011022.193843.  Chuyển tiền
01/10/2022 20,000 NGHIEM DUY THANH  906086.011022
.193826.VCB
Chuyển khoản
01/10/2022 10,000 TRAN THI HANH  701063.011022.193419. Chuyển tiền
01/10/2022 20,000 VU DUC LAP  705198.011022.193408. Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 NGUYEN NGOC ANH 245329.011022.193130.  Chuyển khoản
01/10/2022 10,000 TRUONG NHU THANG  752282.011022.193058. Chuyển tiền
01/10/2022 132,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2516910738.
2001.VCB Rewards.
Mong cac con luon khoe manh binh an
01/10/2022 10,000 HOANG VAN ON  1019356088 ck tu thien
01/10/2022 10,000 LAM THI CAM TU  109808.011022.192601. Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 HA THI THANH NHAN 828457.011022.192337. Chuyển khoản
01/10/2022 10,000 TRAN VAN KHOC 694863.011022.192358.  Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 HOANG THI HUE 570058.011022.192150.  Chuyen tien ung ho
01/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG 629357.011022.192022.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
01/10/2022 10,000 QUANG THI TIEN 801567.011022.191624.  
01/10/2022 10,000 LE THI TUYET MAI 523678.011022.190933.  
01/10/2022 25,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 771294.011022.190811. hay binh tinh va bao dung ban than hon mot chut nha
01/10/2022 10,000 Le thi hong 140232.011022.190644. gui quy vi tre em khuyet tap vn
01/10/2022 10,000 NGUYEN TRUNG HIEU 509816.011022.190344.  Chuyển tiền
01/10/2022 20,000 NGUYEN THI LAN 409803.011022.1
85649.VCB
Chuyển khoản
01/10/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0331000483352  
01/10/2022 10,000 CAO VAN TY 1027413795 Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 DO VAN KHUONG 673710.011022.184932. Chuyển tiền
01/10/2022 2,000 nguyen thi mai lan 049138.011022.184551.  
01/10/2022 10,000 NGUYEN THI HIEN 0711000230608  
01/10/2022 10,000 DINH THI MO PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..29401818912.
 
01/10/2022 10,000 AU DUONG THANH NGHI 453116.011022.183853. Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 TA ANH HIEN  398230.011022.183729. Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 doan thi thu thu 388642.011022.183508.  
01/10/2022 10,000 HOANG THI LIEN  0801000243705   Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 VO THI MY LINH  1014640697 Chuyển tiền
01/10/2022 1,000 PHAM THI LUONG 1001000297440  transfer
01/10/2022 1,000 PHAM THI LUONG 1001000297440  transfer
01/10/2022 10,000 NGUYEN THI XUAN BA 1027557944 Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 PHAN THI THU   0351000758399  Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 HOANG ANH THAO 706407.011022.182339. Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 154362.011022.181959. CK
01/10/2022 30,000 LE VAN MINH TU PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..29401040543.
 
01/10/2022 10,000 NGUYEN HAI NAM 913802.011022.181516. Chuyển khoản
01/10/2022 20,000 HOANG THI LUONG 800432.011022.
181320.VCB
Chuyển khoản
01/10/2022 10,000 NGUYEN MINH QUAN 863019.011022.180400.  
01/10/2022 10,000 NGUYEN THI NGA 484731.011022.175533.  Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 Tran thi thu Huong 179781.011022.174430.  Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 NGUYEN VAN BINH 0401000296853 quy vi tre em khuyet tat
01/10/2022 10,000 NGUYEN PHUOC TRI  1021821501 Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 HA THI THUYET 062137.011022.171941.  Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 LE THI LUU 270194.011022.170741.  Chuyển khoản
01/10/2022 25,888 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2516346624.
2001.VCB Rewards.
chuc moi nguoi khoe manh
01/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  578643.011022.170709. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
01/10/2022 10,000 PHAM THI CUC  652855.011022.170652. Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 TRAN THI MY LIEN  1012678560 Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 NGUYEN THI HUYEN  0351001030344 Chuyển tiền
01/10/2022 30,000 DINH THI MY DUNG 004925.011022.170157. Chuyển tiền
01/10/2022 74,857 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2516290171.
2001.VCB Rewards.
ung ho tre em khuyet tat
01/10/2022 10,000 NGUYEN THI CAM NHUNG 593256.011022.165417. Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 LUONG VAN TAM 0361000342079 Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 MAI VAN TAI 641267.011022.165038. Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 nguyen anh tu 439387.011022.164032.  
01/10/2022 10,000 PHAM THI LAN HUE  0581000783249 Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 NGUYEN THI HOAI NHIEN  1028287448 Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 NGUYEN VAN TIEN 832471.011022.162957. Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 PHAM THI GIANG 0011002210652  chuyen tu thien
01/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG 560172.011022.162212.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
01/10/2022 10,000 LUU DINH MINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29397210961.
 
01/10/2022 100,000 DOAN THI NGOC GIANG 786997.011022.161947. Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 Luong Manh Hung 775872.011022.161716.  Chuyển tiền
01/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  555562.011022.161038. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
01/10/2022 10,000 Cao Thanh Binh  159221.011022.160648. ct ung ho
01/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  552937.011022.160404. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
01/10/2022 10,000 PHAM VAN TUAN  250896.011022.160119. Chuyển khoản
01/10/2022 10,000 TRIEU THI HOA 0801000295673   
01/10/2022 10,000 DO THI MY THUAN  0701000464046  Chuyển tiền
01/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG 548684.011022.155329.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
01/10/2022 544,783 SBR TERRAPAY MU Thi Mai Vuong 220620.011022.155330.  
01/10/2022 10,000 PHAN THI TRANG 0121000703779   
01/10/2022 20,000 BAN THI HUYEN 0691000417421 chuyen tien quy vi tre em
01/10/2022 10,000 NGUYEN THI TRUC LINH 659613.011022.155006.  Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 NGUYEN THI NGAN 201530.011022.154945.  Chuyển khoản
01/10/2022 10,000 PHAM VAN THANH 404338.011022.154155.  Chuyển tiền
01/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG 543120.011022.153917.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
01/10/2022 10,000 TRAN THI HOANG ANH 131472.011022.153441.  Chuyển khoản
01/10/2022 30,000 DINH DANG KHOA  982112.011022.153204. Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 NGUYEN THI KIM LOAN 1029925591 Chuyển tiền
01/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG 538325.011022.152649.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
01/10/2022 10,000 HOANG THI TU ANH  529592.011022.152507. Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 NGUYEN THI DIEP 0431000222910 Chuyển tiền
01/10/2022 20,000 TRUONG THI XUAN HONG 543588.011022.1
52223.VCB
Chuyển khoản
01/10/2022 10,000 TRAN THI MUI  0591000257790 Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 NGO THI QUYEN 958012.011022.152014.  Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 THI CAM DUYEN  524617.011022.151745. Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 SAO MUI COI  957881.011022.151652. Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 HOANG VAN NGUYEN 801494.011022.151155.  khuyen gop
01/10/2022 1,000 PHAM THI VAN 0431000199775  transfer
01/10/2022 1,000 PHAM THI VAN 0431000199775  transfer
01/10/2022 10,000 TRAN NGOC AN 0441003824661 Chuyển tiền
01/10/2022 20,000 HUYNH TRANG THAO NHI 005259.011022.150508.  
01/10/2022 10,000 BUI THI THUY VY  1031030913 Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 VU DINH SON 459726.011022.150035. Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC BICH  0041000289690 Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 TRAN THI KIM THINH 047278.011022.145637.  
01/10/2022 20,000 MA VAN CONG 888083.011022.145
448.VCB
Chuyển khoản
01/10/2022 10,000 NGUYEN HOANG GIANG  9868965644 Chuyển tiền
01/10/2022 5,000 NGUYEN THI THU HAO 414462.011022.145325.  Chuyển tiền
01/10/2022 5,000 NGUYEN VAN TRONG 644770.011022.144907.   
01/10/2022 10,000 Do Thi Nguyet Minh 343598.011022.024623.  
01/10/2022 10,000 NGUYEN TRUNG SON  906447.011022.144037. Chuyển khoản
01/10/2022 10,000 NGUYEN THI THU HUONG 381776.011022.143945.  Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 THACH NAY  555221.011022.143222. Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 NGUYEN VAN TUYEN 494664.011022.143111. Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 NGUYEN NGOC SON 1028878726 Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 VI THI NGOC HOAI  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29392777423.
 
01/10/2022 10,000 VO THI THUY LINH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
29392796631.
 
01/10/2022 10,000 PHAN QUOC AN  0181003324633 Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 PHAM THI TUYET NGA  219328.011022.141824. Chuyển tiền
01/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG 512505.011022.141139.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
01/10/2022 20,000 PHAM THI LIEN 306709.011022.
141146.VCB
Chuyển khoản
01/10/2022 10,000 VU MANH TIEN 024209.011022.140959.  
01/10/2022 20,000 BUI THI BICH  011011.011022.14
0651.VCB
Chuyển khoản
01/10/2022 10,000 LAM THI HONG LIEN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
29392801814.
 
01/10/2022 20,000 dau nga 721037.011022.1
40201.VCB
Chuyển khoản
01/10/2022 10,000 NGUYEN THI HOANG VY 560730.011022.140056.  
01/10/2022 10,000 LAM THI HONG LIEN  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29392801101.
 
01/10/2022 20,000 HUA THI HOA 509220.011022.135956.  Chuyển khoản
01/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG 508557.011022.135727.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
01/10/2022 20,000 LE THUY HANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29392789611.
 
01/10/2022 10,000 DUONG THI LINH  0461000498238 Chuyển tiền
01/10/2022 20,000 khuat thi tinh 225282.011022.135351.  
01/10/2022 21,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2515596459.
2001.VCB Rewards.
bt
01/10/2022 10,000 TRIEU VAN BIEN  1012444754 Chuyển tiền
01/10/2022 20,000 VUONG THI MAI 196824.011022.134524.  Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 HOANG THI THANH 527823.011022.134241. Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 NGUYEN THUY DUONG  402101.011022.134240. Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 NGUYEN DUC MINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29391775934.
 
01/10/2022 10,000 NGUYEN THI HONG  280628.011022.133732. Chuyển tiền
01/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  500459.011022.132634. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
01/10/2022 10,000  HO THI BICH LOC 9399693295 NGUYEN THI PHUONG ckhoan
01/10/2022 10,000 PHAM THI HOA 122311.011022.132155.  
01/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG 498566.011022.131918.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
01/10/2022 10,000 nguyen thi minh huyen 755497.011022.131856. Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 NGUYEN THI THANH  0771000588438 Chuyển tiền
01/10/2022 5,000 PHAM THI THANH TAM  634403.011022.131510. Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 DUONG THI HOA  099859.011022.131447. Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 NGUYEN THI LIEU  1031155306 Chuyển tiền
01/10/2022 5,000 PHAN THI THAO  0481000870756  Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 NGO QUOC NHO 083545.011022.130944.  Chuyển tiền
01/10/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2515474999.2
001.VCB Rewards
hoan canh nao cung dc
01/10/2022 10,000 NGUYEN THI QUYNH GIAO 370760.011022.125916. Chuyển khoản
01/10/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC 044437.011022.125748.  Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 NGUYEN THI HOA 033367.011022.125432.  Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 VO VAN KHANG 352653.011022.125309.  Chuyển khoản
01/10/2022 20,000 BUI THI HAU 707311.011022.125320.  Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 DAO THI HANG  510565.011022.124731. Chuyển khoản
01/10/2022 20,000 PHAM THI TRANH 048022.011022.1244
08.VCB
 
01/10/2022 10,000 DO VAN QUANG 1012569980 Ck tu thien
01/10/2022 5,000 NGUYEN TRONG DUONG 630812.011022.124338.   
01/10/2022 10,000 H Bich Eban 407476.011022.004318.  
01/10/2022 10,000 CAO THI THUY  309895.011022.124005. Chuyển khoản
01/10/2022 10,000 TRAN DUY PHUOC 467114.011022.123540.  Chuyển khoản
01/10/2022 300,000 Pham Dang Anh Thu 425331.011022.123340.  tang cac be
01/10/2022 5,000 Y SA MUEL UONG 948684.011022.123008. Chuyển tiền
01/10/2022 20,000 NGUYEN THI KIM  136384.011022.1
22856.VCB
ck tu thien
01/10/2022 5,000 NGUYEN NHU NGOC  923721.011022.122313. Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 LE NGOC XUAN AN 417383.011022.122114.  Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 PHAM THI DOAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..29389860667.
 
01/10/2022 5,000 NGUYEN VAN TUAN 414573.011022.121653. Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 Huynh Gia Bao  635154.011022.121540. Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 NGUYEN THI THUY LINH 375459.011022.121252.  Chuyển khoản
01/10/2022 5,000 TRAN VAN THANH 292968.011022.121226.  Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 PHAM THI MAI THI  475020.011022.120919. Chuyển tiền
01/10/2022 5,000 TRUONG VAN ANH  626277.011022.120851.  
01/10/2022 10,000 PHAM MINH THUY 865048.011022.120739.  Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 TRAN DANG LAI  353017.011022.120724. Chuyển khoản
01/10/2022 10,000 DO HUU THUONG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29388933190.
 
01/10/2022 20,000 Le thi tam 675603.011022.115433.  ck
01/10/2022 10,000 LAM THI NGOC HAN 810222.011022.115328.  
01/10/2022 10,000 LY THI TRANG 1021290390 Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29388930350.
ck tu thien
01/10/2022 10,000 HOANG VAN HAN 459928.011022.114600.  
01/10/2022 10,000 LAM VAN NHI 0121000650890  ck tu thien
01/10/2022 10,000 LUONG VAN DAN  088207.011022.114153. Chuyển khoản
01/10/2022 10,000 PHAN DOAN THANH CHUNG 0641000021992  Chuyển tiền
01/10/2022 50,000 DANG THI THUY  0291000272468 Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 HUYNH NGOC NGA 182621.011022.112904.  Chuyển khoản
01/10/2022 10,000 NGUYEN NGOC TA 170228.011022.112612.  Chuyển khoản
01/10/2022 10,000 LE THI TIEN 1028854546 transfer
01/10/2022 10,000 NGUYEN VAN KHANH 012517.011022.112058.  Chuyển khoản
01/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111000353836 tre em khuyet tat.
01/10/2022 10,000 LE THI BICH HIEN 001930.011022.111813.  Chuyển khoản
01/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG 458031.011022.111551.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
01/10/2022 20,000 BUI THI PHUONG  412608.011022
.111012.VCB
Chuyển khoản
01/10/2022 10,000 TRAN PHUONG THAO 088100.011022.110742. Chuyển khoản
01/10/2022 10,000 Me Thi Dung 160474.011022.110756.  Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 NGUYEN THI QUYNH PHUONG 079493.011022.110552.  Chuyển khoản
01/10/2022 10,000 DANG THI CAM TIEN 949942.011022.110453.  Chuyển khoản
01/10/2022 10,000 NGUYEN THI KIM ANH 0011004370558 Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 PHAM THU TRANG 588982.011022.110017.  Chuyển tiền
01/10/2022 20,000 NGUYEN THI HUONG 685417.011022.1
05805.VCB
Chuyển khoản
01/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000473739 snanananan
01/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG 448319.011022.105133.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
01/10/2022 22,500 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2514949646.
2001.VCB Rewards.
ung ho tre e khuyet tat
01/10/2022 20,000 NGUYEN THI CUC 589438.011022.10
3949.VCB
CK
01/10/2022 10,000 HUYNH KIM THOA  472593.011022.103255. Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 PHAM PHU DAT  0041000502924 Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 NGUYEN VAN QUYEN 402452.011022.101752. Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 NGUYEN THI HUONG NGUYEN 1017576082 Nguyen thi dieu yen
01/10/2022 7,000,000 Bui Thi Ninh 133903.011022.101109.  transfer
01/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2514803474.
2001.VCB Rewards.
cua it long nhieu
01/10/2022 1,000 VU NGOC HAI  0501000104145   transfer
01/10/2022 1,000 VU NGOC HAI  0501000104145   transfer
01/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG 430342.011022.100747.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
01/10/2022 10,000 NGUYEN VAN THANG 1023699480 Chuyển tiền
01/10/2022 10,000 DO THI NGOC  681824.011022.095456. Chuyển khoản
01/10/2022 10,000 NGUYEN LE ANH TUAN 9944417714 Chuyển tiền
01/10/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1024920400  
01/10/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 731408.011022.094426. Ck
01/10/2022 10,000 NGUYEN NGOC KIEN  590337.011022.090846. Chuyển khoản
01/10/2022 10,000 VO THI HA  572773.011022.090421.  
01/10/2022 1,000,000 HUYNH ANH HIEU 556186.011022.085944.  chuyen khoan ung ho
01/10/2022 10,000 luu thi gai 170085.011022.084913.  
01/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  396173.011022.083719. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
01/10/2022 20,000 TRIEU THI SAO 521167.011022.0
80841.VCB
Chuyển khoản
01/10/2022 25,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9965822911 co len
01/10/2022 22,535 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2514260907.20
01.VCB Rewards.
Ung ho quy tre em khuyet tat
01/10/2022 10,000 Bui Thi Ninh  171477.011022.070236. transfer
01/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  374555.011022.065333. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
01/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 814496.011022.065119. A
01/10/2022 10,000 Bui Thi Ninh 169860.011022.065001.  transfer
01/10/2022 10,000 BUI XUAN LOC 124899.011022.064902. 22  transfer
01/10/2022 300,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019286205 LNL
01/10/2022 23,430 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2514032377.
2001.VCB Rewards.
tre em ngheo
02/10/2022 21,286 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2520811136
.2001.VCB Rewards.
Tre em khuyet tat
02/10/2022 26,827 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2520811542.20
01.VCB Rewards.
Tre em khuyet tat
02/10/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1025190645 Tre em khuyet tat
02/10/2022 10,000 TRINH THI KIM LAN 513548.021022.214138. Chuyển khoản
02/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 153391.021022.213
233.VCB
Quyen gop tu thien
02/10/2022 20,000 Ha thi Chi 849229.021022.21
2729.VCB;
 
02/10/2022 20,000 BUI THI NGOC ANH  041699.021022.210747. Chuyển khoản
02/10/2022 10,000 TA PHU CUONG  0021001354907  Chuyển tiền
02/10/2022 10,000 DUONG THI NHU Y  010247.021022.205900. Chuyển khoản
02/10/2022 20,000 VO THI KIM NGAN 0281000406381 Chuyển tiền
02/10/2022 10,000 VO MINH KHANG 0911000022031  Chuyển tiền
02/10/2022 10,000 DUONG THI THANH DAO  0041000189309 Chuyển tiền
02/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 113940.021022.204411. Ung ho
02/10/2022 10,000 Le huu Tuan 485536.021022.204343.  
02/10/2022 10,000 HOANG THI HAU  729844.021022.204049. Chuyển tiền
02/10/2022 10,000 NGUYEN THI NGUYET 916507.021022.203440.  Chuyển khoản
02/10/2022 10,000 DAO THI QUYEN 1027355131 Chuyển tiền
02/10/2022 10,000 LUU MINH VUONG 0251002722226 chuyen tien tu thien 
02/10/2022 10,000 TO THI TUYET MAI  221317.021022.202426.  
02/10/2022 21,000 LE THI NGOC ANH 1018101784 Chuyển tiền
02/10/2022 10,000 NGUYEN KY BAO HUY  167372.021022.201543. Chuyển tiền
02/10/2022 20,859 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2520394620.
2001.VCB Rewards.
tre em bi mu
02/10/2022 10,000 NHU THI THU 0591000394496 Chuyển tiền
02/10/2022 10,000 VO VAN RANG 0891000634874 Chuyển tiền
02/10/2022 10,000 NGUYEN THI THU HUONG 664990.021022.195448.  Chuyển tiền
02/10/2022 20,000 DINH HUYEN HOA 957408.021022.1
94917.VCB
 
02/10/2022 20,000 PHAM THI GAM  0401000254761 Chuyển tiền
02/10/2022 10,000 NGUYEN MINH TRUNG  0091000653712 Chuyển tiền
02/10/2022 10,000 TRUONG MINH PHU 310925.021022.193418. Chuyển tiền
02/10/2022 10,000 GIANG A KHAY 214442.021022.193342.  Chuyển tiền
02/10/2022 10,000 Nguyen Thi Huong 995885.021022.193153. Chuyển khoản
02/10/2022 10,000 Le thi thanh thuy 978095.021022.192746.  
02/10/2022 10,000 NONG THI LIEN 968005.021022.192527.   
02/10/2022 20,000 NGUYEN THI DUONG HA  518831.021022.
192518.VCB
chuyen tien tu thien
02/10/2022 10,000 HOANG THI HOA 933643.021022.191732.  Chuyển khoản
02/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 612529.021022.191324. chuyen tien giup do cac em tre khuyet tat
02/10/2022 10,000 LA THI THUY HANG 1013825867 Chuyển tiền
02/10/2022 20,000 Dang Thi Cam Tien 596201.021022.190912.  
02/10/2022 10,000 DANG THI HONG NGOC 449788.021022.190650.  
02/10/2022 10,000 VO HUYNH NHU  584375.021022.190604. Chuyển khoản
02/10/2022 20,000 PHAM THI MY PHUONG 1025415817 Chuyển tiền
02/10/2022 10,000 BUI THI THO 231090.021022.190309.  Chuyển tiền
02/10/2022 10,000 PHAN THI QUYNH 862920.021022.190144.  Chuyển khoản
02/10/2022 100,000 DO ANH THUONG 567502.021022.190314.  Chuyển khoản
02/10/2022 10,000 NGUYEN NGOC THAI  330127.021022.185759. Chuyển tiền
02/10/2022 10,000 DUONG THI HUONG 258716.021022.185621.  Chuyển tiền
02/10/2022 20,000 PHAM THI QUYNH NHU 639025.021022.18
5359.VCB
Chuyển khoản
02/10/2022 10,000  NGUYEN VAN HA 280548.021022.184819. Chuyển tiền
02/10/2022 10,000 DO HONG QUANG 276118.021022.184155.  
02/10/2022 1,000 Nguyen Trung Hieu 768029.021022.184113.  ck
02/10/2022 10,000 TRAN XUAN VINH 473357.021022.183950.  Chuyển khoản
02/10/2022 10,000 DAO CO EM  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29434096665.
 
02/10/2022 10,000 TRAN DUC SON  746611.021022.183634.c Chuyển khoản
02/10/2022 10,000 NGUYEN NGOC MINH 1030155469 Chuyển tiền
02/10/2022 10,000 DANG PHUONG NAM 434590.021022.182912.  Chuyển khoản
02/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG 936949.021022.182908.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
02/10/2022 10,000 Phung bao thoa 672784.021022.182043.  
02/10/2022 10,000 MAI THI NGOC ANH 1031088290 Chuyển tiền
02/10/2022 20,000 sam thi ly  742463.021022.18
0542.VCB
Chuyển khoản
02/10/2022 10,000 DANG XUAN HOAN 284314.021022.175304.  Chuyển khoản
02/10/2022 20,000 LO VAN TOAN 530946.021022.175009.  Chuyển khoản
02/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG 922977.021022.175008.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
02/10/2022 10,000 DANG QUOC SON  0581000790150  Chuyển tiền
02/10/2022 10,000 TU TIET MY 364020.021022.174455.  
02/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  920526.021022.174409. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
02/10/2022 1,000 Hoang Hong Van 488609.021022.174145.  ck
02/10/2022 20,000 NGUYEN THI ANH 338894.021022.
174218.VCB
Chuyển khoản
02/10/2022 100,000 NGUYEN HUU LUONG 261348.021022.173849.  Chuyển tiền
02/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG 917572.021022.173711.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
02/10/2022 10,000 HA THI LAN 338240.021022.173119. Chuyển tiền
02/10/2022 10,000 HOANG THI PHUONG 704341.021022.172643.  Chuyển tiền
02/10/2022 10,000 PHAN HONG SON PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29431695246.
 
02/10/2022 10,000 PHAN THI PHUONG LIEN 0421000423736  Chuyển tiền
02/10/2022 10,000 NGUYEN TRAN THAO NGUYEN 912798.021022.172451.  CHUYEN KHOAN QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
02/10/2022 10,000 NGO TUYET MAN 157892.021022.172247.  Chuyển khoản
02/10/2022 10,000 Pham Thi Ly  346976.021022.172215. CK
02/10/2022 10,000  nguyen bao chan  222999.021022.171907. Chuyển tiền
02/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 362152.021022.171704. Ck tu thien
02/10/2022 20,000 PHAM THI LAN ANH 853720.021022.17
1733.VCB
Chuyển khoản
02/10/2022 10,000 VO MINH KHA 515863.021022.171236.  
02/10/2022 10,000 HUYNH THI THAM 0081001286902 Chuyển tiền
02/10/2022 10,000 BAN MUI MAN 088431.021022.170653.  
02/10/2022 10,000 LE THI HONG DAO 511125.021022.170236.  
02/10/2022 20,000 NGUYEN THI KIM 480432.021022.165614.  Chuyển tiền
02/10/2022 24,558 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2519637562.2
001.VCB Rewards.
Sinh vien
02/10/2022 10,000 TRUONG THI NGOAN  0411001006107 Chuyển tiền
02/10/2022 22,365 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2519581257
.2001.VCB Rewards.
abc
02/10/2022 22 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2519568985.
2001.VCB Rewards.
abc
02/10/2022 10,000 Chau van thiep 152887.021022.163354.  
02/10/2022 10,000 NGU TRUONG HAI  416482.021022.162112. Chuyển tiền
02/10/2022 10,000 VU HAI DANG 897968.021022.162215.  Chuyển khoản
02/10/2022 10,000 VO HOANG TRUNG 396116.021022.161628.  
02/10/2022 10,000 TRAN THI MONG THU 0181001649245 Chuyển tiền
02/10/2022 10,000 BUI THI THUONG 796777.021022.160953.  
02/10/2022 10,000 HOANG VAN SY  0731000653085  
02/10/2022 10,000 Le Xuan Phu 820833.021022.160111.  
02/10/2022 11,111 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1021145429 ung ho quy
02/10/2022 20,000 DANG THI PHUONG CHI 151160.021022.
155911.VCB
Chuyển khoản
02/10/2022 10,000 HOANG THI LAN ANH 172674.021022.155900. Chuyển tiền
02/10/2022 10,000 LE THI XINH 318578.021022.155735.  Chuyển tiền
02/10/2022 10,000 Vu Thi Tham 760525.021022.154924.  chuyen tien quy vi tre em khuyet tat VN
02/10/2022 10,000 HAN TIEN DAT 892951.021022.154237.  
02/10/2022 10,000 DO THI DINH 275836.021022.153511.  Chuyển tiền
02/10/2022 10,000 PHAM VAN CONG 0341007124565 Chuyển tiền
02/10/2022 10,000 VO THI NGA 0911000048494  Chuyển tiền
02/10/2022 20,000 DUONG THI THUY  863153.021022.152728. Chuyển khoản
02/10/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021000412676 cac em nho kem may man
02/10/2022 10,000 vu van thanh 853942.021022.152518.  
02/10/2022 20,000 PHAN THI THANH 392329.02102
2.151312.VCB
chuyen khoan tu thien
02/10/2022 150,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011004371621 tt
02/10/2022 21,000 DANH THI HONG  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..29427386716.
 
02/10/2022 20,000 NGUYEN THI HONG THUY 196082.021022
.150956.VCB
Chuyển khoản
02/10/2022 10,000 TRAN THI KIM KHUE 0601000490255 Chuyển tiền
02/10/2022 20,000 TRINH THI LANH 764648.021022.150241.  Chuyển khoản
02/10/2022 10,000 DINH THU TRANG 584537.021022.145534.  Chuyển khoản
02/10/2022 10,000 TRAN VAN PHUC  582082.021022.145449. Chuyển khoản
02/10/2022 20,000 PHUONG 1997 818589.021022.14
4658.VCB
Chuyển khoản
02/10/2022 20,000 NGUYEN THI HANH 504784.021022.144120.  Chuyển tiền
02/10/2022 20,000 NGUYEN THANH HUY 474300.021022.1
44114.VCB
chuyen khoan tu thien
02/10/2022 20,000 TRAN THI TRUC LUONG 041702.021022.144010.  Chuyển tiền
02/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 994057.021022.143845. Cf
02/10/2022 10,000 LUU THI MY HOA 526710.021022.143725.  
02/10/2022 20,000 NGUYEN THI LIEN 1001000281980 Chuyển tiền
02/10/2022 10,000 NGO HUYEN TRINH 658625.021022.143354.  Chuyển khoản
02/10/2022 20,000 NGUYEN THI HOAN 944317.021022.143
224.VCB
Chuyển khoản
02/10/2022 10,000 LE THI THANH THOANG 116879.021022.142115.I Chuyển tiền
02/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 997167.021022.141
637.VCB
Ck tu thien
02/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 439967.021022.141550. QUY VI TRE EM KHUYET TAT
02/10/2022 10,000 LAM THI KIEU LAN 135709.021022.141235.  Chuyển tiền
02/10/2022 10,000 BUI DINH TRUNG 1022352030 Chuyển tiền
02/10/2022 20,000 NGUYEN HONG VAN  1026965706 Chuyển tiền
02/10/2022 10,000 LY THI CHUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29426279563.
Chuyển tiền
02/10/2022 10,000 Ngo Thi Hong Loan 660024.021022.134900.  Chuyển tiền
02/10/2022 20,000 DAM THI NGAT 134232.021022.134832.  Chuyển tiền
02/10/2022 10,000 NGUYEN MONG CAM  1020053410 Chuyển tiền
02/10/2022 10,000 NGUYEN VAN PHUONG 472113.021022.133851. Chuyển khoản
02/10/2022 10,000 NGUYEN THI THUY 426561.021022.133810.  
02/10/2022 20,000 LE THI KIM VANG 663833.021022.1
33743.VCB
Chuyển khoản
02/10/2022 15,000 NGUYEN THI NHU PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
29425181212.
 
02/10/2022 10,000 PHAM NGOC THAM PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.29425061597.
 
02/10/2022 10,000 BUI HA VAN 100147.021022.133128.  Chuyển tiền
02/10/2022 21,000 VO THI CAM PHUOC  100032.021022.132727. Chuyển tiền
02/10/2022 10,000 NGUYEN THI TUYEN  822357.021022.132540. Chuyển tiền
02/10/2022 10,000 PHAM THI MINH THU 801962.021022.131833. Chuyển tiền
02/10/2022 53,091 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2518912186.2
001.VCB Rewards.
tu thien
02/10/2022 8,388 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2518907191.
2001.VCB Rewards.
tu thien
02/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  831047.021022.131331. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
02/10/2022 10,000 NUR HA NI 0181003635397   
02/10/2022 10,000 nguyen thi thuong 251825.021022.131047.  
02/10/2022 20,000 HOANG THI PHUONG OANH 262629.021022.130837. Chuyển khoản
02/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 262165.021022.130657. Ck tu thien
02/10/2022 10,000 DOAN THI THUY HANG 755287.021022.130224.  Chuyển tiền
02/10/2022 20,000 HOANG THI VANG 418878.021022.130
018.VCB
Chuyển khoản
02/10/2022 10,000 Doan Thi Anh 189056.021022.125824.  
02/10/2022 20,000 nguyen thuy han 029831.021022.125
201.ZP69004RJBRM 
 
02/10/2022 10,000 DINH DUC HUNG 0481000790554  Chuyển tiền
02/10/2022 10,000 LY THI DEN 292637.021022.124504. Chuyển khoản
02/10/2022 10,000 Dinh Chinh Khoe 196462.021022.124506.  
02/10/2022 20,000 TRAN QUOC TOAN 436529.021022.124
356.VCB
Chuyển khoản
02/10/2022 10,000  LE DUY KHANH 066505.021022.124159. Chuyển tiền
02/10/2022 15,000 DO THI THUY 179849.021022.123952.  Chuyển khoản
02/10/2022 10,000 NGUYEN VAN GIAP  0121000688796 Chuyển tiền
02/10/2022 20,000 LUU THI TRANG  161186.021022.123530. Chuyển khoản
02/10/2022 10,000 BUI DAN DUY 246969.021022.123235.  Chuyển khoản
02/10/2022 10,000 Le Dang Ngoc Thuy  437195.021022.123126. Chuyển tiền
02/10/2022 20,000 HO THI VUI  516105.021022.12
2836.VCB
Chuyển khoản
02/10/2022 10,000 Pham Hoang Phuc 136684.021022.122702.  Chuyển tiền
02/10/2022 20,000 Nguyen thi chi 027630.021022.1
22222.ZP69004RIJE7 
 
02/10/2022 10,000 DO VAN QUANG 186077.021022.121640.  Chuyển khoản
02/10/2022 10,000 NGUYEN XUAN HOA 9938011284 Chuyển tiền
02/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 094614.021022.115409. Chuyển khoản
02/10/2022 10,000 NGUYEN THI CUC  508968.021022.114804. Chuyển tiền
02/10/2022 10,000 TRINH THI HAO 513827.021022.114707.  Chuyển tiền
02/10/2022 10,000 VANG THI HONG GIAU 159522.021022.114403.  Chuyển tiền
02/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  803209.021022.114118. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
02/10/2022 10,000 ONG THI SUONG 530904.021022.114200. Chuyển khoản
02/10/2022 10,000 NGUYEN DANG TUAN ANH 469108.021022.113725. Chuyển tiền
02/10/2022 10,000 LUONG VAN CAM 1030292504 Chuyển tiền
02/10/2022 10,000 PHAM THI KHUE 0341007052463 Chuyển tiền
02/10/2022 10,000 LE CAO VIEN  955038.021022.113539. Chuyển khoản
02/10/2022 10,000 NGUYEN THI HOA 457330.021022.113421.  Chuyển tiền
02/10/2022 10,000 NGUYEN VAN DUC 997612.021022.113122.  Chuyển khoản
02/10/2022 10,000 TRAN THI LIEN 0301000321971 Chuyển tiền
02/10/2022 20,000 nguyen HOANG TUONG vy 022852.021022.1122
32.ZP69004RH322 
 
02/10/2022 10,000 DANG THI BICH NU  397454.021022.111847. Chuyển tiền
02/10/2022 10,000 DUONG THI THU HANG 0351001101261 Chuyển tiền
02/10/2022 1,000 PHAM THI VAN 960264.021022.111532. Chuyển tiền
02/10/2022 10,000 NGO THI HONG  016056.021022.111510. Chuyển tiền
02/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  794070.021022.111456. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
02/10/2022 10,000 HA THANH DAT 860044.021022.110825.  Chuyển khoản
02/10/2022 20,000 LE THI DUNG 214928.021022.110535.  Chuyển tiền
02/10/2022 10,000 NGUYEN THI THUAN 843027.021022.110400.  Chuyển khoản
02/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 269462.021022.
110109.VCB
ck tu thien
02/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 574727.021022.105900. Ck tu thien
02/10/2022 20,000 TRAN THI HUONG 131610.021022.10
5851.VCB
Chuyển khoản
02/10/2022 10,000 TRAN THI LIEN 302937.021022.105523.  Chuyển tiền
02/10/2022 20,000 PHAN NHAT TRUONG 866845.021022.
105426.VCB
Chuyển khoản
02/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 831818.021022.1
05351.VCB
QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
02/10/2022 10,000 DUONG THI VAN 198769.021022.104158. Chuyển tiền
02/10/2022 10,000 BUI THI TU 077753.021022.103818.  Chuyển tiền
02/10/2022 20,000 vo thi bich ngoc 751432.021022.103642.  
02/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG 779622.021022.103445.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
02/10/2022 10,000 LAI KHANH MONG THUONG 351951.021022.103148.  
02/10/2022 10,000 DAO THI PHUONG TRINH  0591000343044  Chuyển tiền
02/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 765970.021022.102844. quyen gop tu thien
02/10/2022 10,000 NGUYEN HONG HIEU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29418436677.
 
02/10/2022 10,000 DO KHAC TIEP 706886.021022.102727.  Chuyển khoản
02/10/2022 10,000 HUYNH THI THAM  0081001286902  
02/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG 776913.021022.102722.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
02/10/2022 10,000 VO THI THUONG 791173.021022.102346.  Chuyển tiền
02/10/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1026586627 tre em
02/10/2022 10,000 LUONG THI THANH 975252.021022.101141. Chuyển tiền
02/10/2022 10,000 TU THI CHUNG TINH 465569.021022.100957.  
02/10/2022 10,000 LE THANH THIEN 176378.021022.094644.  Chuyển tiền
02/10/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
02/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 212730.021022.093537.  
02/10/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0351000411812 Ung ho quy
02/10/2022 100,000 JANG SEOYOUNG  103974.021022.084415. TRANSFER
02/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  733483.021022.082335. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
02/10/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109 m
02/10/2022 10,000 Bui Thi Ninh 145545.021022.071758.  transfer
02/10/2022 10,000 BUI XUAN LOC 950471.021022.071704.  transfer
02/10/2022 46,968 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2517731082.20
01.VCB Rewards.
Ung ho cho nhung nguoi kho khan
02/10/2022 20,000 LU VAN THIEM 336560.011022.224830. Chuyển tiền
03/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 749586.031022.
222549.VCB
 
03/10/2022 10,000 DINH THI HUONG 0351000734108 Chuyển tiền
03/10/2022 10,000 DINH THI NGAN 415114.031022.215801. Chuyển tiền
03/10/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 536677.031022.215608. 1 chut tam long cua em a
03/10/2022 10,000 TRAN THI THUY LIEU 723923.031022.215152.  Chuyển tiền
03/10/2022 20,000 HOANG THI THU HUYEN 631148.031022.2
11711.VCB
Chuyển khoản
03/10/2022 10,000 VO THI TUYET MAI   0281000257618 Chuyển tiền
03/10/2022 20,000 NGUYEN THI MY LINH 0901000139634  
03/10/2022 10,000 TRAN THI NGUYET  490033.031022.210153. Chuyển tiền
03/10/2022 10,000 DO THI KHANH HOA 035638.031022.205647.  
03/10/2022 10,000 NGUYEN VAN NAM  998034.031022.204827. Chuyển khoản
03/10/2022 10,000 LE VAN TIEN 544701.031022.204822.  Chuyển khoản
03/10/2022 100,000 TRAN NGOC THANH 9974047685 Chuyển tiền
03/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 962648.031022.204036. tran thi thao
03/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 996299.031022.204026. QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
03/10/2022 10,000 TRAN THI DINH 122512.031022.203858.  Chuyển tiền
03/10/2022 10,000 NGO VAN SAM 899270.031022.202642.  Chuyển tiền
03/10/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1012474964 binh thuong
03/10/2022 10,000 NGO TRONG HUY 641305.031022.202124.  Chuyển tiền
03/10/2022 20,000 NGUYEN THI AN  255912.031022.2020
55.VCB
Chuyển khoản
03/10/2022 20,000 VU THI DUNG 0901000092935  Chuyển tiền
03/10/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0821000176622 ung ho hoi
03/10/2022 10,000 DANG THI DIN 851023.031022.201657.  Chuyển khoản
03/10/2022 10,000 NGO QUANG LINH  980519.031022.201708. Chuyển tiền
03/10/2022 20,000 PHAM THI KHANH HUYEN 987900.031022.201617. Chuyển tiền
03/10/2022 10,000 HOANG CONG THANG 598120.031022.201202.  Chuyển tiền
03/10/2022 10,000 Le Huu Phuoc 415293.031022.201147. Chuyển tiền
03/10/2022 10,000 HUYNH DO DOC 372421.031022.200939.  Chuyển khoản
03/10/2022 10,000 NGUYEN TRUNG NHAN 409770.031022.195918.  Chuyển tiền
03/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 757118.031022.195810. ho Chi Minh
03/10/2022 10,000 LE THI DIEU NHI PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.29472856246.
 
03/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  381824.031022.195103. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
03/10/2022 20,000 TRAN HUNG QUY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29472852165.
 
03/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  376932.031022.193921. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
03/10/2022 10,000 NGUYEN KIM UT 144616.031022.193411.  Chuyển tiền
03/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 604367.031022.192726. Ck tu thien
03/10/2022 10,000 VU VAN DIEN 584469.031022.192327.  Chuyển khoản
03/10/2022 10,000 BUI HUU QUAN 169561.031022.192333.  Chuyển khoản
03/10/2022 10,000 VU THI KIM CHI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29471837149.
 
03/10/2022 20,000 Trinh thi bich hanh 084886.031022.192258.  
03/10/2022 10,000 NGUYEN THI HONG VAN 951336.031022.192257. Chuyển tiền
03/10/2022 10,000 NGUYEN THI BICH 161177.031022.192308. Chuyển khoản
03/10/2022 10,000 MAI THI DIEM KIEU 1026283849 Chuyển tiền
03/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  367531.031022.191601. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
03/10/2022 26,296 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2524258460.
2001.VCB Rewards
tre em khuyet tat
03/10/2022 10,000 TRUONG MINH KHOA  321277.031022.191339. Chuyển tiền
03/10/2022 5,000  NONG VAN MANH 1020726930 Chuyển tiền
03/10/2022 20,000 Tran thi ly 065013.031022.190905
.ZP69012LIGAC 
 
03/10/2022 10,000 NGUYEN NGOC KIEN  274807.031022.190728. Chuyển tiền
03/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG 360370.031022.185744.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
03/10/2022 20,000 PHAM MINH NGOC 157645.031022.185658.  Chuyển tiền
03/10/2022 10,000 PHAM HA YEN ANH  436732.031022.185333. Chuyển khoản
03/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  357017.031022.184935. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
03/10/2022 10,000 TRUONG QUOC TRUONG  405796.031022.184731. Chuyển khoản
03/10/2022 20,000 Nguyen Thi chuc linh 521265.031022.1
84521.VCB
 
03/10/2022 10,000 NGUYEN VAN THONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29470645289.
 
03/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 265646.031022.184224. ck tu thien
03/10/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071000879838 Thien Nguyen
03/10/2022 10,000 NGUYEN TRUONG GIANG 126297.031022.182311.  Chuyển tiền
03/10/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 614583.031022.182236. Nhiem vu
03/10/2022 10,000 LUU TUYET HA  140728.031022.181845. Chuyển tiền
03/10/2022 20,000 NGUYEN HAI DUONG  0901000129515  Chuyển tiền
03/10/2022 21,000 NGUYEN THANH QUYEN  509569.031022.18
1149.VCB
Chuyển khoản
03/10/2022 10,000 NGUYEN HUU TOAN 826323.031022.180728.  Chuyển khoản
03/10/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 917896.031022.174639. ung ho quy vi tre em khuyet tat viet nam
03/10/2022 10,000 NGUYEN ANH TIEN 721066.031022.174540. Chuyển khoản
03/10/2022 20,000 HAN THI TAM  886776.031022.174035. Chuyển tiền
03/10/2022 20,000 NGUYEN QUOC PHI  291672.031022.17
3451.VCB
Chuyển khoản
03/10/2022 30,000 TRAN THI TO YEN 620703.031022.172801.  Chuyển khoản
03/10/2022 10,000 Nguyen thi ngoc yen 841044.031022.171034.  
03/10/2022 10,000 NGUYEN THI THANH HUYEN 0371000422800  Chuyển tiền
03/10/2022 10,000 DINH TRUNG DUC 839382.031022.170311. Chuyển khoản
03/10/2022 100 NGUYEN THI KIM CUC  905262.031022.170133.  
03/10/2022 10,000 VI VAN TOAN 170056.031022.170045.  
03/10/2022 20,000 Nguyen thi kieu oanh 818328.031022.165921.  
03/10/2022 10,000 HO THI MY HANH  0791000049926 Chuyển tiền
03/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG 306571.031022.165622.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
03/10/2022 160,000 NGUYEN THI THU TRANG 680320.031022.165
120.VCB
Chuyển khoản
03/10/2022 10,000 nguyen thi lan huong 729361.031022.164344.  
03/10/2022 20,000 Nguyen dieu thuy 765191.031022.16
3605.VCB
 
03/10/2022 10,000 NGUYEN VAN ANH 674384.031022.163350. Chuyển khoản
03/10/2022 10,000 QUANG THI KIN LIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29463857882
 
03/10/2022 10,000 TRAN HONG PHUC 378278.031022.163207.  Chuyển tiền
03/10/2022 10,000 DO VAN QUAN  331312.031022.162910. Chuyển khoản
03/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG 291916.031022.162756.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
03/10/2022 10,000 Nguyen Ngoc Hien 891504.031022.162714.  Chuyển tiền
03/10/2022 10,000 NGUYEN THI LUONG 0591000369187 Chuyển tiền
03/10/2022 10,000 NGUYEN QUANG SANG 289867.031022.162407.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
03/10/2022 10,000 DO VAN DONG 273534.031022.161836.  Chuyển khoản
03/10/2022 10,000 Tran Binh Nguyen  372928.031022.161559. Chuyển tiền
03/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  285443.031022.161529. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
03/10/2022 20,000 NGUYEN THI DIEM 431032.031022.
161351.VCB
Chuyển khoản
03/10/2022 10,000 HOANG THI VAN 0101001122168 Chuyển tiền
03/10/2022 20,000 VO THANH LUAN 109301.031022.161210.  
03/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  283137.031022.161131. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
03/10/2022 10,000 PHAM THI THUY HUONG 547262.031022.161015. Chuyển khoản
03/10/2022 20,000 LUONG VAN THIEU 183306.031022.1
60943.VCB
Chuyển khoản
03/10/2022 10,000 PHAM THUY GIANG 206001.031022.160249.  Chuyển khoản
03/10/2022 20,000 LE THI THANH HANG 502438.031022.160227.  Chuyển khoản
03/10/2022 10,000 NGUYEN TIEN LAM 570022.031022.160243.  Chuyển tiền
03/10/2022 10,000 NGUYEN DINH TUAN 360420.031022.160111.  Chuyển tiền
03/10/2022 10,000 DO MANH HA SHGD:1007039
0.DD:221003
Ck tu thien
03/10/2022 10,000 NGUYEN VAN LOC  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29463570935
 
03/10/2022 10,000 NGO THI LIEU 0935118972 PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29463392148
 
03/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1012847372 ung ho
03/10/2022 10,000 PHAN THI NHUNG 508857.031022.154204. Chuyển tiền
03/10/2022 10,000 Pham thi thuan 255063.031022.153759.  
03/10/2022 30,000 DINH THI CUC 366077.031022.153628.  Chuyển tiền
03/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10069008.
DD:221003.
Phu
03/10/2022 1,000 TON NU THIEN NGAI 0071003473428   transfer
03/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 811993.031022.15
3011.VCB
ck tu thien
03/10/2022 1,000 TON NU THIEN NGAI 0071003473428   transfer
03/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  261249.031022.152922. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
03/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10068272.
DD:221003.
Phu
03/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 042171.031022.151834.
ZP69012LCPHH
 
03/10/2022 10,000 CAO THI THUY LIEU 995290.031022.151854.  Chuyển khoản
03/10/2022 20,000 NGUYEN THI HIEN 267308.031022.151710.  Chuyển khoản
03/10/2022 10,000 NGUYEN NGOC MINH THIEN 376710.031022.151549.  Chuyển tiền
03/10/2022 10,000 LE HONG OANH SHGD:10067156.
DD:221003
 
03/10/2022 10,000 HUYNH THI KIM HONG 861011.031022.151219.  Chuyển tiền
03/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000473739 sxgvvxx
03/10/2022 20,000 DAO THI HUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29461868069.
 
03/10/2022 20,000 DINH THI QUY 296929.031022.144
816.VCB
Chuyển khoản
03/10/2022 10,000 BUI THI TRUC 334782.031022.144620.  ung ho tre em khuyet tat
03/10/2022 10,000 HOANG VAN TRUONG  363290.031022.144229. Chuyển tiền
03/10/2022 20,000 NGUYEN THI THUY DUONG 845428.031022.144047.  Chuyển khoản
03/10/2022 10,000 HOANG THUY HANG 087739.031022.143835.  Nguyen Thi Thu Quynh
03/10/2022 10,000  MU HAM MACH 1028564880  
03/10/2022 10,000 TRAN KIEU ANH 935840.031022.143121.  
03/10/2022 21,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 007965.031022.142953. Sa dia
03/10/2022 20,000 LE THI HONG GAN  212274.031022.
143012.VCB
chuyen khoan quy tre em ngheo
03/10/2022 10,000 tran van hai SHGD:10001435.D
D:221003.
Chuyển tiền
03/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10065380.
DD:221003.
Phu
03/10/2022 30,000 LE QUOC DUY 0561000601315 Chuyển tiền
03/10/2022 10,000 NGO THI KIM CHI 792296.031022.142650. Chuyển khoản
03/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10065214
.DD:221003.
Phu
03/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  230838.031022.142521. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
03/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0481000914447 kho
03/10/2022 10,000 DO THI LAN ANH 876085.031022.142037. Chuyển tiền
03/10/2022 10,000 Phan Le Anh Kiet 693392.031022.141651.  
03/10/2022 20,000 NGUYEN LINH 09 221648.031022.141208.  Ck
03/10/2022 10,000 TRAN THI TRANG 273591.031022.141134.  Chuyển tiền
03/10/2022 10,000 DO VAN DUC 722156.031022.140956.  chuyen khoan tu thien
03/10/2022 20,000 DO THI LAN 717401.031022.140837.  Chuyển khoản
03/10/2022 10,000 NGUYEN LE VAN PHUONG HAI  0181003556604 Chuyển tiền
03/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  219336.031022.135817. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
03/10/2022 10,000 DANG VAN TU 680200.031022.135635. Chuyển khoản
03/10/2022 21,000 DAO THI HUONG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.29459690781.
 
03/10/2022 10,000 NGUYEN DOAN CAM TU 772679.031022.135549. Chuyển tiền
03/10/2022 10,000 DINH VAN DUYEN 769120.031022.135455.  Chuyển tiền
03/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  216072.031022.134948. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
03/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 219751.031022.134921. EM
03/10/2022 20,000 BUI THI THEM 647583.031022.134733. Chuyển khoản
03/10/2022 20,000 NGUYEN TRANG 615766.031022.1
34655.VCB
Chuyển khoản
03/10/2022 20,000 DO THI THANH XUAN  669689.031022.134519. Chuyển tiền
03/10/2022 20,000 CAM THI MY 200965.031022.134
000.VCB
Chuyển khoản
03/10/2022 20,000 BUI KHAC CUONG 066670.031022.
133746.VCB
Chuyển khoản
03/10/2022 10,000 DAO THI KHANH LY 694967.031022.133729. Chuyển tiền
03/10/2022 20,000 vo nhu y 869977.031022.
133429.VCB
Chuyển khoản
03/10/2022 10,000 TRAN TAN HUNG 387579.031022.132925.  Chuyển tiền
03/10/2022 10,000 NGUYEN HOANG THAO 675510.031022.132906. Chuyển tiền
03/10/2022 10,000 PHAN THI DAM 675663.031022.132909. Chuyển tiền
03/10/2022 10,000 NGUYEN THANH NHAN  0411000988261 Chuyển tiền
03/10/2022 10,000 DOAN THI CAM NHUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..29458501564.
 
03/10/2022 20,000 VI THI GAI 1023109798 Chuyển tiền
03/10/2022 10,000 NGUYEN DU HOA  0711000237618 Chuyển tiền
03/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 807103.031022.131758. ck tu thien
03/10/2022 20,000 NGUYEN HOAI THUONG 675793.031022.1
31435.VCB
Chuyển khoản
03/10/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1013247784 binh thuong
03/10/2022 10,000 TRAN THI KET 369320.031022.130925. tu thien 
03/10/2022 10,000 NGUYEN THI MINH HANG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..29458449052.
 
03/10/2022 10,000 Bui Thi Van Anh 958331.031022.130651.  
03/10/2022 20,000 LE THANH LUC 192958.031022.130
632.VCB
Chuyển khoản
03/10/2022 5,000 TRAN THI CUC HUONG 873676.031022.130150.   
03/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10056797
DD:221003.
Phu
03/10/2022 20,000 NGUYEN HUONG HANH 1029895592 Chuyển tiền
03/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG 198286.031022.125823.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
03/10/2022 10,000 Nguyen thuy an 937334.031022.125708.  
03/10/2022 20,000 BAN THI NIEN 479490.031022.125548. Chuyển khoản
03/10/2022 10,000 PHAN THI THUONG 472439.031022.125345. Chuyển khoản
03/10/2022 10,000 NGUYEN TIEN CONG 0201000654405  
03/10/2022 10,000 PHAM THI HUYEN TRANG 542398.031022.124838.  
03/10/2022 10,000 NGUYEN ANH TUAN 541876.031022.124829.  Chuyển tiền
03/10/2022 10,000 DO THI LAN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.29457204472.
 
03/10/2022 20,000 Nguyen Phuong Thao 448924.031022.124653.  
03/10/2022 20,000 TRUONG THI DUNG 404028.031022.124054.  Chuyển tiền
03/10/2022 10,000 LE HUU NGHI 511210.031022.123949.  Chuyển tiền
03/10/2022 10,000 PHAN THI THUONG 406519.031022.123522.  Chuyển khoản
03/10/2022 10,000 NGUYEN THI THU NHI 596114.031022.123454.  Chuyển khoản
03/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG 190611.031022.123511.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
03/10/2022 20,000 NGUYEN THI THUY  592887.031022.123408. Chuyển khoản
03/10/2022 1,000 DOAN NHAT ANH 9904803663  transfer
03/10/2022 1,000 DOAN NHAT ANH 9904803663  transfer
03/10/2022 10,000 TRUONG THI YEN SHGD:10055585.D
D:221003.
:Yen chuyen
03/10/2022 10,000 DINH THI NHI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29456047966.
 
03/10/2022 60,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2522470618.
2001.VCB Rewards.
tre khuyet tat
03/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29456047819.
ck tu thien
03/10/2022 100,000 CAN THI HUONG GIANG 363434.031022.122442.  ung ho
03/10/2022 10,000 LO TINH THUONG 441255.031022.122219.  Chuyển tiền
03/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 432442.031022.122014. Ck tu thien
03/10/2022 10,000 PHAM THI THUONG 0551000145356 Chuyển tiền
03/10/2022 10,000 long 647995.031022.121745.  
03/10/2022 10,000 TRAN THANH DUONG 1029178912 Chuyển tiền
03/10/2022 10,000 TRAN XUAN TRUC 310945.031022.121145. Chuyển khoản
03/10/2022 10,000 NGUYEN THI CUC SHGD:10054872
.DD:221003.
 
03/10/2022 1 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 603900.031022.120722. tu thien
03/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  176398.031022.115820. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
03/10/2022 10,000 DANG XUAN HOAN  401028.031022.115418. Chuyển khoản
03/10/2022 10,000 NGUYEN VIET HOANG 1017269783 Chuyển tiền
03/10/2022 10,000 QUACH VAN CHINH SHGD:10053706
.DD:221003.
Chinh chuyen
03/10/2022 20,000 NGUYEN HONG VAN 1026965706 Chuyển tiền
03/10/2022 10,000 TRINH THI NGHIA 362904.031022.114702.  Chuyển khoản
03/10/2022 10,000 LE THI NGOC CHAM  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29454746279
 
03/10/2022 20,000 HO THI CHUYEN 875460.031022.114641.  
03/10/2022 10,000 LA THE VINH SHGD:10053850.
DD:221003.
Vinh chuyen
03/10/2022 10,000 PHAM THI HONG YEN 496658.031022.114135.  Chuyển tiền
03/10/2022 40,549 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2522255590.
2001.VCB Rewards.
binh thuong
03/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2522246581.
2001.VCB Rewards
tre em
03/10/2022 20,000 LE THI TO NGA 346990.031022
.112906.VCB
 
03/10/2022 10,000 HO VAN NAM  191662.031022.112825. Chuyển tiền
03/10/2022 20,000 VI VAN MAN 046903.031022.11
2406.VCB
Chuyển khoản
03/10/2022 1,000 CAO PHUONG THAO  156564.031022.112305. Transfers
03/10/2022 1,000 CAO PHUONG THAO 156523.031022.112225.  Transfers
03/10/2022 1,000 CAO PHUONG THAO 851991.031022.112107. Transfers
03/10/2022 10,000 NGUYEN THI THANH HANG SHGD:10051955.
DD:221003
Hang chuyen
03/10/2022 10,000 NGUYEN THI MAI XUAN 918536.031022.111318.  Chuyển tiền
03/10/2022 10,000 NGUYEN VAN DAT SHGD:10049588.D
D:221003.
Dat chuyen ung ho
03/10/2022 10,000 PHAM THI KIEU HE 108619.031022.111132.  Chuyển tiền
03/10/2022 10,000 LAM THI LY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..29453633459.
 
03/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 634164.031022.110900. Chuyển khoản
03/10/2022 10,000 NGUYEN VU BICH CHAU 087899.031022.110721.  Chuyển tiền
03/10/2022 10,000 PHAN QUANG LONG SHGD:10044899.
DD:221003.
Long chuyen
03/10/2022 5,000 Nguyen Thi Duyen  132836.031022.110407. Chuyển tiền
03/10/2022 10,000 NGUYEN THI HONG NHUNG  9963060109 Chuyển tiền
03/10/2022 20,000 BUI VAN HAI  677365.031022.110
117.VCB
Chuyển khoản
03/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 105126.031022.105503. vi tre em
03/10/2022 10,000 LE THI HUONG ANH 021693.031022.105359.  Chuyển tiền
03/10/2022 20,000 NGUYEN THI THU UYEN SHGD:10040844
.DD:221003.
Uyen chuyen
03/10/2022 20,000 PHAM THI KIM OANH 947977.031022.105032.  
03/10/2022 10,000 PHAM THI SANG  575429.031022.103410. Chuyển tiền
03/10/2022 20,000 quyen 039568.031022
.103359.VCB
chuyen khoan quy vi tre em khuyet tat
03/10/2022 10,000 Lam Thi Ngoc Minh 868330.031022.102252.  
03/10/2022 30,000 NGUYEN HUU DUAT  0491000104001  Chuyển tiền
03/10/2022 30,000 NGUYEN THI HIEN SHGD:10049624.
DD:221003.
Hien chuyen
03/10/2022 10,000 DIEP THI HONG QUYNH SHGD:10043195
.DD:221003.
Quynh chuyen
03/10/2022 10,000 NGUYEN THI DUNG SHGD:10040596
.DD:221003.
Dung chuyen
03/10/2022 10,000 TRAN THI PHUONG THAO SHGD:10039594.
DD:221003.
 
03/10/2022 10,000 NGUYEN THI HIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29451267223.
 
03/10/2022 10,000 HONG THI KIM OANH 561579.031022.101434. Chuyển tiền
03/10/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1013507039 thieu 5k
03/10/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 776733.031022.100843.  
03/10/2022 10,000 TO THU LANH SHGD:10045573
.DD:221003
To Thu Lanh chuyen tien
03/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG 119181.031022.100129.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
03/10/2022 50,000 TRAN NGOC THANH 9974047685 Chuyển tiền
03/10/2022 59,996 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.252177606
0.2001.VCB Rewards.
Khuyet tat
03/10/2022 10,000 DINH THI TUYEN SHGD:10041045
.DD:221003
Tuyen chuyen
03/10/2022 20,000 HOANG THI THUY LINH SHGD:10022282
.DD:221003.
 
03/10/2022 10,000 TRAN THI CUC HUONG SHGD:10021011
.DD:221003.
Linh chuyen
03/10/2022 10,000 VU THE QUANG SHGD:10021593.
DD:221003.
Ung ho quy vi tre em
03/10/2022 20,000 NGUYEN THI VIET SHGD:10010110.
DD:221003
Viet ung ho
03/10/2022 10,000 DINH THI HOA IBPS/SE:01201011.D
D:031022.SH:10002808
Chuyển tiền
03/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 698929.031022.095043. Vi tre em
03/10/2022 10,000 DO XUAN DUNG SHGD:10037633.
DD:221003.
Dung chuyen
03/10/2022 10,000 NONG THI XUYEN SHGD:10022168.
DD:221003.
Xuyen chuyen
03/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10046707
.DD:221003.
Phu
03/10/2022 10,000 HOA THI LINH SHGD:10021648.
DD:221003.
 
03/10/2022 10,000 TRAN BACH THAO SHGD:10043407.
DD:221003
Thao chuyen
03/10/2022 10,000 PHAM VAN HOAN 716639.031022.093415.  
03/10/2022 10,000 nguyen thi hoa 819927.031022.093316.  
03/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10039006.
DD:221003.
Phu
03/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10042022
.DD:221003.
Phu
03/10/2022 20,000 NGUYEN THI THU SHGD:10014460.
DD:221003
thu chuyen
03/10/2022 20,370 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2521651760.
2001.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
03/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10037981.
DD:221003.
Phu
03/10/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC MAI SHGD:10030031.
DD:221003.
Mai chuyen
03/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10038629.
DD:221003.
Phu
03/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10038230.
DD:221003.
Phu
03/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10023114
.DD:221003.
Phu
03/10/2022 20,000 NGUYEN THI PHUONG  843794.031022.092046.  
03/10/2022 20,000 TRAN THI THU HUYEN 553720.031022.091920.  Chuyển tiền
03/10/2022 10,000 NGUYEN ANH DUY SHGD:1004361
4.DD:221003.
Duy chuyen
03/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10042757
.DD:221003.
Phu
03/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10009196
.DD:221003
Phu
03/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10021768.
DD:221003
Phu
03/10/2022 10,000 LO THI THUONG IBPS/SE:01323002.DD:0
31022.SH:10000644
 
03/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10041855
.DD:221003
Phu
03/10/2022 10,000 NGUYEN THI NHUNG SHGD:10029809.
DD:221003.
 
03/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10005275
.DD:221003.
Phu
03/10/2022 10,000 NGO HOANG TRIEU SHGD:10005775.
DD:221003
Trieu chuyen
03/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10007740.
DD:221003
Phu
03/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10009213.
DD:221003.
Phu
03/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10023103.
DD:221003.
Phu
03/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10008512
.DD:221003.
Phu
03/10/2022 10,000 Bui Thi Ninh 177110.031022.074150.  transfer
03/10/2022 50,000 DANG THI THUY  0291000272468 Chuyển tiền
03/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG 056350.031022.070001.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
03/10/2022 10,000 BUI XUAN LOC 673492.031022.064921.   transfer
03/10/2022 1,000 CAO PHUONG THAO 107517.031022.064721.   transfer
03/10/2022 10,000 Bui Thi Ninh  167949.031022.064652.  transfer
03/10/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.252111167
3.2001.VCB Rewards.
Nguoi Con Chau Dan Toc Viet Nam
03/10/2022 500,000 MA NGOC QUYEN 1019814099 chuyen tien ung ho quy tekt
04/10/2022 10,000 NGUYEN THI LE  0561000625657 Chuyển tiền
04/10/2022 20,000 NGUYEN THI SEN 688408.041022.22
1808.VCB
Chuyển khoản
04/10/2022 10,000 TRAN THI DIEM KIEU 1015738380 Chuyển tiền
04/10/2022 10,000 TRAN THI THUY DUNG 0831000079281  Chuyển tiền
04/10/2022 10,000 PHAM THI HIEN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..29512949284.
 
04/10/2022 10,000 TRAN THI NGOC THINH 1020778414 Chuyển tiền
04/10/2022 20,000 nguyen thi ngoan 668514.041022.214328.  
04/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 831441.041022.214122.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
04/10/2022 10,000 TRAN THI TUYET NGAN  9355930715 Chuyển tiền
04/10/2022 10,000 TRUONG THI LUONG 556626.041022.212636.  Chuyển khoản
04/10/2022 10,000 NGUYEN THI ANH THU 958561.041022.211553.  
04/10/2022 10,000 BAN THI LAN  235230.041022.211619. Chuyen tien TU thien
04/10/2022 10,000 NGUYEN THI NHU QUYNH 937462.041022.211044.  Chuyển khoản
04/10/2022 21,000 HOANG THI HUONG 720466.041022.211111.  
04/10/2022 10,000 TRAN THI LUONG 0301000416475 Chuyển tiền
04/10/2022 10,000 PHAM TRONG THIEN 474219.041022.210249.  Chuyển khoản
04/10/2022 10,000 LE THI THU DUNG 375504.041022.205047.  Chuyển tiền
04/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 711292.041022.205040. NGUYEN THI TAN
04/10/2022 10,000 PHAM THU HANG 596839.041022.205027.  
04/10/2022 10,000 NGO DINH QUYNH NHU 9886484047 Chuyển tiền
04/10/2022 10,000 TRUONG THI TUYET TRINH 1031079186 Chuyển tiền
04/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
29510541723.
ck tu thien
04/10/2022 10,000 NGUYEN THANH PHONG 0811000009822 ck tu thien
04/10/2022 10,000 Nguyen thi thao 676502.041022.202458.  
04/10/2022 10,000 NGUYEN THI THU 760448.041022.202424.  Chuyển tiền
04/10/2022 10,000 NGUYEN THI BICH TUYEN 1013684211 Chuyển tiền
04/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 697975.041022.201624. ck tu thien
04/10/2022 50,000 NGUYEN THI CHUNG 1012483896  
04/10/2022 10,000 huy huy 681992.041022.200538.  
04/10/2022 10,000 MA VAN TUAN 224559.041022.200112.  Chuyển khoản
04/10/2022 10,000 TRUONG THI KIM OANH 620624.041022.195955.  Chuyển khoản
04/10/2022 10,000 TRAN THI DIEM TRANG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29509279151.
 
04/10/2022 10,000 NGUYEN THI HAI YEN 604159.041022.195046.  
04/10/2022 10,000 Do Thanh Nhan 471734.041022.195001.  Chuyển tiền
04/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 787716.041022.194720.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
04/10/2022 10,000 TRAN THI HAI PHUONG 587975.041022.194452. Chuyển tiền
04/10/2022 30,000 LE CONG TUAN 544019.041022.194314.  Chuyển khoản
04/10/2022 10,000 PHUONG THANH VAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..29507996124.
 
04/10/2022 10,000 PHAN VAN QUYET 669422.041022.194022. Chuyển tiền
04/10/2022 10,000 NGUYEN DUONG  233151.041022.193958. Chuyển tiền
04/10/2022 10,000 phan Van Tinh PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29507995632.
 
04/10/2022 10,000 NGUYEN THI TAM  0201000647956 Chuyển tiền
04/10/2022 27,235 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2528257010.
2001.VCB Rewards.
tre e khuyet tat
04/10/2022 10,000 HOANG THI HIEN  269040.041022.193223. Chuyển tiền
04/10/2022 10,000 PHAN THI THU HUONG 668530.041022.192951.  Chuyển tiền
04/10/2022 10,000 LAI THI LE QUYEN 077892.041022.192618.  Chuyển khoản
04/10/2022 20,000 LE TAN ANH  406719.041022.1
92646.VCB
Chuyển khoản
04/10/2022 10,000 NGUYEN TRUONG MINH TU 106912.041022.192052. Chuyển tiền
04/10/2022 20,000 NGUYEN THI MY DUYEN 049557.041022.192111.  
04/10/2022 100,000 NGUYEN THI HA  576042.041022.191208. Chuyển tiền
04/10/2022 10,000 LO THI SU  013758.041022.191217. chuyen khoan ut tam ck
04/10/2022 25,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2528153971.2
001.VCB Rewards.
tre em mo coi
04/10/2022 10,000 LE THI THANH 570748.041022.190536. Chuyển tiền
04/10/2022 10,000 BUI VAN TUAN 921519.041022.185624.  chuyen tien tu thien
04/10/2022 10,000 TRUONG THI QUYEN 940960.041022.185525.  Chuyển khoản
04/10/2022 10,000 HUYNH TRUNG TINH 1015114748 Chuyển tiền
04/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 764911.041022.185041.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
04/10/2022 10,000 NGUYEN LE BAO ANH  0601000464080 Chuyển tiền
04/10/2022 10,000 DONG THI HUYEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29506780489.
 
04/10/2022 10,000 PHAN THI HOA HUYEN 1015230860  
04/10/2022 21,000 LE THI LANH 554685.041022.184234. Chuyển tiền
04/10/2022 148,475 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2528046267.20
01.VCB Rewards.
Ung ho quy tre em khuyet tat
04/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 329231.041022.18
3529.VCB
vi tre em khuyet tat
04/10/2022 10,000 Tran Quoc Trung  195150.041022.183448. Chuyển tiền
04/10/2022 10,000 LE THI LEN 548188.041022.183416. Chuyển tiền
04/10/2022 30,000 Thuy  726084.041022.183341. quyen gop
04/10/2022 10,000 NGUYEN THI DIEM HUONG 284359.041022.183056.  Chuyển tiền
04/10/2022 10,000 Nguyen ngoc anh 891563.041022.183038.  
04/10/2022 20,000 BAN VAN LUA 920545.041022.182
840.VCB
Chuyển khoản
04/10/2022 30,000 NGUYEN QUOC VIET 177068.041022.182816.  Chuyển tiền
04/10/2022 10,000 NGUYEN THI KIM DUNG 0641000027714 Chuyển tiền
04/10/2022 10,000 DAO THI LAN HUONG 1025048264 ung ho tre e khuyet tat
04/10/2022 10,000 HOANG VAN DUC 406271.041022.182045.  Chuyển tiền
04/10/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0011004218678  ung ho tre em kho khan
04/10/2022 20,000 LY THI THANH HUONG  170851.041022.18
1610.VCB
Chuyển khoản
04/10/2022 10,000 Nguyen Thi Thanh Lieu 266581.041022.181523.  
04/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  749485.041022.181315. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
04/10/2022 30,000 VO TAN LUC   0071001352516 Chuyển tiền
04/10/2022 10,000 vu thi thuy 967508.041022.180110.  
04/10/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 701500.041022.175918. Ck ung ho
04/10/2022 20,000 NGUYEN THI THU HANG 154589.041022.17
5914.VCB
Chuyển khoản
04/10/2022 10,000 NGUYEN THI VAN  0291000157954  chuyen tien quy tre e khuyet tat
04/10/2022 10,000 Nguyen Thi Thanh Huyen 197217.041022.174509.  
04/10/2022 10,000 HUYNH MINH NGUYET PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29504632297.
 
04/10/2022 10,000 Ngo Tuan Kiet 934904.041022.174013.  
04/10/2022 27,974 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2527782435.
2001.VCB Rewards.
chia se
04/10/2022 10,000 pham thi thoa 047473.041022.172655. CK nhanh
04/10/2022 10,000 NGUYEN TRONG BAC 1018363946 Chuyển tiền
04/10/2022 10,000 LUONG MINH PHUC 849849.041022.172442. Chuyển khoản
04/10/2022 10,000 TRAN HUYNH DIEM TRANG 1031477269 Chuyển tiền
04/10/2022 10,000 THAI BINH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.29503476540.
 
04/10/2022 10,000 NGUYEN THI MY 0771000590675 Chuyển tiền
04/10/2022 10,000 Bui Thi Ninh 158067.041022.171541.  transfer
04/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 046448.041022.171215. CK nhanh - ck tu thien
04/10/2022 20,000 LE THI XUAN TRUC 865220.041022.1
70425.VCB
Chuyển khoản
04/10/2022 20,000 TRAN THI HUYEN 715771.041022.17
0155.VCB
Chuyển khoản
04/10/2022 10,000 DINH THANH HAI  699751.041022.165718. Chuyển khoản
04/10/2022 10,000 TRAN THI THUY VI 109948.041022.165642.  
04/10/2022 10,000 LE THI HA  060033.041022.164929. Chuyển tiền
04/10/2022 20,000 Vu Thi Phuong 043412.041022.164257.  Chuyển tiền
04/10/2022 20,000 MONG THI OANH  484842.041022.16
4124.VCB
Chuyển khoản
04/10/2022 10,000 NGUYEN THI KIM TO 465085.041022.163706. Chuyển tiền
04/10/2022 10,000 HA TAN PHAT PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
29502123185.
 
04/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 700089.041022.162718. ck tu thien
04/10/2022 10,000 HOANG THI HUYEN 9947431573 Chuyển tiền
04/10/2022 10,000 Cao Thi Hoai Thu 466838.041022.161229.  
04/10/2022 10,000 HOANG TRUONG AN 416430.041022.160240. Chuyển khoản
04/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  686789.041022.155938. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
04/10/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0721000600235 Ca nhan
04/10/2022 10,000 BUI THI DIU 106560.041022.155254.  Chuyển khoản
04/10/2022 10,000 TRINH VAN SINH SHGD:10031032.
DD:221004.
 
04/10/2022 10,000 Nguyen thi thu huyen 476340.041022.154136.  chuyen tien ho tro
04/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 677311.041022.153958. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
04/10/2022 10,000 VO TAN KIET 295428.041022.153822.  Chuyển khoản
04/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10031255.
DD:221004.
Phu
04/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  674082.041022.153319. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
04/10/2022 10,000 HUYNH THI THU VIN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.29499447034.
 
04/10/2022 20,000 NGUYEN THI NHUNG 0481000705011  Chuyển tiền
04/10/2022 20,000 LE THI ANH 866576.041022.15
2426.VCB
Chuyển khoản
04/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10029573.
DD:221004.
Phu
04/10/2022 10,000 LE THI PHUONG TRAM 1020148971 Chuyển tiền
04/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  666939.041022.151831. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
04/10/2022 27,176 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2527154736
.2001.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
04/10/2022 10,000 TRUONG HA KIM QUYNH  0871004206340   
04/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  662185.041022.150836. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
04/10/2022 10,000 VO NGOC ANH 607924.041022.150436.  Chuyển tiền
04/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 827695.041022.150249. Tu thien
04/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  659341.041022.150237. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
04/10/2022 10,000 Tran hoang phi linh 121978.041022.150142.  
04/10/2022 10,000 NGO THI AN 875143.041022.145727.  Chuyển khoản
04/10/2022 10,000 HOANG THI HA 662705.041022.145617.  Chuyển tiền
04/10/2022 10,000 TRAN KHANH HOA 395700.041022.145454. Chuyển tiền
04/10/2022 10,000 DINH THI PHUONG 193339.041022.144820.  Chuyển tiền
04/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  652580.041022.144815. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
04/10/2022 10,000 NGUYEN THI HUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29498106749.
 
04/10/2022 10,000 NGUYEN THI THANH MAI  831741.041022.144603. Chuyển khoản
04/10/2022 10,000 LUONG NGOC PHAT  0871004254554 ck tu thien
04/10/2022 10,000 HUYNH TRANG LINH  1017379343 Chuyển tiền
04/10/2022 15,000 Vu Ngoc Quynh 039084.041022.144309.  
04/10/2022 10,000 PHAM THI HANG 925963.041022.144320.  Chuyển tiền
04/10/2022 10,000 NGUYEN VIET SON PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29498235279.
 
04/10/2022 10,000 Nga 492551.041022.144125.  
04/10/2022 10,000 NGUYEN THI NGA 0231000670455  Chuyển tiền
04/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 643668.041022.142900.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
04/10/2022 10,000 PHAM QUANG HIEP 641978.041022.142500.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
04/10/2022 10,000 Chi Hieu Thao 081556.041022.142148.  chuyen tien ung ho quy
04/10/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 607508.041022.142142. Nhiem vu tu thien
04/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10025926.
DD:221004.
Phu
04/10/2022 10,000 VO TRONG LOC 0381000509939  Chuyển tiền
04/10/2022 10,000 DUONG TRAN NGUYEN 727641.041022.141739.  Chuyển khoản
04/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  638478.041022.141711. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
04/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10025581.
DD:221004.
Phu
04/10/2022 10,000 PHAN THI LEN 1021811980 Chuyển tiền
04/10/2022 10,000 DANG XUAN HOAN  666659.041022.140348. Chuyển tiền
04/10/2022 20,000 NGUYEN THI LANH 867018.041022.140215. Chuyển khoản
04/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  631902.041022.140122. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
04/10/2022 20,000 VO THI THUY 783126.041022.1
35943.VCB
Chuyển khoản
04/10/2022 10,000 TRAN MINH HIEU  184950.041022.135142. Chuyển tiền
04/10/2022 10,000 BUI THI PHUONG  0631000526735  Chuyển tiền
04/10/2022 30,000 CAO THI CAM LY 388828.041022.135017.  Chuyển tiền
04/10/2022 10,000 CA THI THUY 618605.041022.134601. Chuyển khoản
04/10/2022 10,000 PHAN THI MY HONG 799894.041022.134436.  Chuyển khoản
04/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  625568.041022.134439. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
04/10/2022 10,000 LY VAN CUOL  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..29496563763.
 
04/10/2022 10,000 LO THI NHAN  173629.041022.133955. Chuyển tiền
04/10/2022 10,000 DANG THI AN 760551.041022.133410.  Chuyển khoản
04/10/2022 10,000 NGUYEN THI HIEN 1071000582168 Chuyển tiền
04/10/2022 10,000 NGUYEN THUONG TIN  746066.041022.132952. Chuyển khoản
04/10/2022 10,000 HOANG VAN QUYEN 696113.041022.132639.  Chuyển tiền
04/10/2022 10,000 NGUYEN THI MY DUYEN  352628.041022.132542. Chuyển tiền
04/10/2022 10,000 VU THI PHUONG 340116.041022.132514. Chuyển tiền
04/10/2022 10,000 MAI THI NUONG  716630.041022.132119. Chuyển khoản
04/10/2022 10,000 PHUNG DINH LONG 0731000849299 Chuyển tiền
04/10/2022 1,000 LE THI KIEU MY 822752.041022.130726.  Chuyển tiền
04/10/2022 10,000 BUI THI THANH HOA 210588.041022.125938.  Chuyển tiền
04/10/2022 10,000 TRAN THI QUYNH 0821000122318 Chuyển tiền
04/10/2022 10,000 DINH XUAN HIEN 447073.041022.125206.  Chuyển khoản
04/10/2022 21,000 CHAO THI DAU 183843.041022.124602.  Chuyển tiền
04/10/2022 30,000 DO DUC TRUONG 580687.041022.124145.  Chuyển khoản
04/10/2022 20,000 TRAN THI YEN THAO 711969.041022.12
3511.VCB
Chuyển khoản
04/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 129377.041022.123048. A
04/10/2022 10,000 NGUYEN QUOC ANH  0071004401214  
04/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  601573.041022.122957. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
04/10/2022 30,000 TRAN MINH TOAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29494236637
 
04/10/2022 20,000 Thach Thi Sa Rinh 143132.041022.1
22543.VCB
ck
04/10/2022 10,000 PHAM THANH THUY 332482.041022.122014.  Chuyển khoản
04/10/2022 10,000 tran thi trang 331113.041022.121929.  
04/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  595790.041022.121353. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
04/10/2022 10,000 TRAN THI DINH  621399.041022.121208. Chuyển tiền
04/10/2022 10,000 TRAN THI THUY LIEU 434912.041022.120751.  
04/10/2022 20,000 NGUYEN THI THU SUONG 643644.041022.120721.  Chuyển tiền
04/10/2022 20,000 NGUYEN THI THU NHI  263388.041022.120441. Chuyển khoản
04/10/2022 10,000 TRAN THI NGOC QUY 260252.041022.120232.  Chuyển khoản
04/10/2022 1,000 DOAN LINH HUONG  425235.041022.120143. Chuyển tiền
04/10/2022 20,000 THAO THI TRANG 577507.041022.120010.  
04/10/2022 10,000 NGUYEN THI THU HOAI 387862.041022.115754. Chuyển khoản
04/10/2022 10,000 NGUYEN VAN AN  375424.041022.115522. Chuyển khoản
04/10/2022 10,000 Lam Hao Tu 115328.041022.115444. Chuyển tiền
04/10/2022 20,000 DO THI THUY  273071.041022.1
15433.VCB
Chuyển khoản
04/10/2022 10,000 VI THI KIEU SHGD:10019440
.DD:221004.
 
04/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 533800.041022.115010. ck tu thien
04/10/2022 10,000 VO THI MY DUYEN 1027743078 Chuyển tiền
04/10/2022 10,000 NGO THI KIM CHI 199960.041022.114836.  Chuyển khoản
04/10/2022 20,000 TRAN THI ANH NGOC 806173.041022.1
14646.VCB
Chuyển khoản
04/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  584242.041022.114423. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
04/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  582899.041022.114114. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
04/10/2022 20,000 NGUYEN THI HONG SEN 581030.041022.113646.  CHUYEN KHOAN QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
04/10/2022 20,000 HOANG THU LOAN SHGD:10018642.
DD:221004.
Loan chuyen
04/10/2022 10,000 Truong Thi Kim Hien 347156.041022.112900.  
04/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10018256
.DD:221004.
Phu
04/10/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0481000760209 ung ho tre em khuyet tat
04/10/2022 10,000 NGUYEN THI HUE 385769.041022.111727.  Chuyển tiền
04/10/2022 10,000 NGUYEN THI LAI  374726.041022.111509. Chuyển tiền
04/10/2022 20,000 MA VAN CUONG SHGD:10018149.
DD:221004.
 
04/10/2022 10,000 DO HUU NHAN 379512.041022.111328.  Chuyển tiền
04/10/2022 10,000 DANG VAN CUONG 156752.041022.110953.  Chuyển khoản
04/10/2022 20,000 DINH MINH NGOC  568772.041022.110930. CHUYEN KHOAN QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
04/10/2022 10,000 PHAM THANH HUYEN 254097.041022.110804. Chuyển tiền
04/10/2022 10,000 tran Thi Diem 545948.041022.110748.  
04/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 566084.041022.110405.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
04/10/2022 10,000 HUYNH THI LE VI 267215.041022.110357.  
04/10/2022 10,000 NGUYEN LUONG THIEN KIM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..2
9491412102.
Chuyển tiền
04/10/2022 10,000 DANG THI KIM QUY 366849.041022.105341.  
04/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10017341
.DD:221004.
Phu
04/10/2022 10,000 NGUYEN THI LAN ANH  0281000569447 Chuyển tiền
04/10/2022 1,000 NGUYEN THI THU 0071005680154  
04/10/2022 3,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0481000914447 kho khan
04/10/2022 1,000 NGUYEN THI THU 0071005680154   transfer
04/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  557978.041022.104717. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
04/10/2022 20,000 Nguyen linh 241802.041022.104649.  
04/10/2022 20,000 TRAN VAN GIAO 113392.041022.
104513.VCB
Chuyển khoản
04/10/2022 10,000 VU THI TINH 914057.041022.104148.  Chuyển khoản
04/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10016836.
DD:221004.
Phu
04/10/2022 10,000 NGUYEN THI HANH SHGD:10016995.
DD:221004
Hanh chuyen
04/10/2022 10,000 NGUYEN HOANG TUONG ANH 1019316039  
04/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1031535058 kho khan
04/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  550759.041022.103223. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
04/10/2022 30,000 NGUYEN ANH TUAN  149407.041022.102654. Chuyển tiền
04/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29490064009.
 
04/10/2022 10,000 Cao Thi Thanh Xuan 941484.041022.102322.  
04/10/2022 10,000 NGUYEN NGOC KY  0281000336826  chuyn tin thien
04/10/2022 20,000 NGUYEN THI HANG 445105.041022.10
1725.VCB
Chuyển khoản
04/10/2022 100,000 NGUYEN NGOC VUONG 0301000372541 Chuyển tiền
04/10/2022 20,000 vo nhu y 151084.041022.1
01231.VCB
Chuyển khoản
04/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 579645.041022.100227. bhgg
04/10/2022 10,000 NGUYEN THI THANH XUAN 326312.041022.095127.  
04/10/2022 10,000 DAO NGOC HAI 211453.041022.095020. Chuyển tiền
04/10/2022 10,000 NGUYEN THI THOM SHGD:10014676
.DD:221004.
Thom chuyen tien quy vi tre em khuyet tat
04/10/2022 30,000 NGUYEN DAO DUC LOI. SHGD:10008877
.DD:221004.
Loi chuyen
04/10/2022 60,953 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2525623741.20
01.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
04/10/2022 10,000 PHAN VAN TUAN VU SHGD:10003628.
DD:221004.
Vu chuyen
04/10/2022 10,000 DOAN VAN SY SHGD:10007571.
DD:221004.
Sy chuyen
04/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10012835
.DD:221004
Phu
04/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10002459.
DD:221004.
Phu
04/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10007563.
DD:221004.
Phu
04/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10006998.
DD:221004.
Phu
04/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  476822.041022.071357. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
04/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 252616.041022.071302. G
04/10/2022 10,000 Bui Thi Ninh 198489.041022.070557.  transfer
04/10/2022 1,000 CAO PHUONG THAO 289651.041022.070011.  Transfers
04/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  473932.041022.065600. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
04/10/2022 10,000 Bui Thi Ninh 196929.041022.065554.  transfer
04/10/2022 10,000 BUI XUAN LOC 568844.041022.065505.  transfer
04/10/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 562691.041022.062821.2  
04/10/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0081001147443 ung ho tre em khuyet tat.
05/10/2022 10,000 LAM THI XUAN HIEU 546793.051022.222641.  Chuyển khoản
05/10/2022 100,000 VU THI DUYEN BINH 1001000289013 Chuc cac em luon khoe manh, binh an va hanh phuc BTVXT
05/10/2022 21,000 PHAM THI HUYEN 483521.051022.214900.  Chuyển tiền
05/10/2022 10,000 pham thi thanh tam 528211.051022.213603.  
05/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 341255.051022.213119.  
05/10/2022 10,000 NGO THI THUONG 809838.051022.212253.  Chuyển tiền
05/10/2022 10,000 NGUYEN THI THANH 297015.051022.212008.  Chuyển tiền
05/10/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0401001373936 cung gop suc
05/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 316780.051022.211046. quyen gop
05/10/2022 5,000 Nguyen Bao An 241328.051022.210918.  
05/10/2022 20,000 NGUYEN THI NHU Y  323643.051022.210712. Chuyển tiền
05/10/2022 10,000 em Ha  164297.051022.210332. Chuyển tiền
05/10/2022 10,000 NGUYEN HUU PHUONG 210814.051022.210251. Chuyển khoản
05/10/2022 20,000 Nguyen thi nhung 091516.051022.21
0246.ZP6902U9368N 
 
05/10/2022 30,000 NGUYEN THI YEN 690597.051022.205617. Chuyển khoản
05/10/2022 20,000 Nguyen thi nhung 090619.051022.205
438.ZP6902U92TP6 
 
05/10/2022 10,000 HO THANH HUY 159822.051022.205202.  Chuyển khoản
05/10/2022 5,000 HOANG THI QUE 259279.051022.205200.  Chuyển tiền
05/10/2022 62,669 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 003329.051022.204911.  Ung ho quy Vi tre em khuyet tat Viet Nam
05/10/2022 20,000 Hoang Thu Hang 124073.051022.204829.  
05/10/2022 10,000 NGUYEN THI THU HUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..29547399948.
 
05/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 493816.051022.204708. ck tu thien
05/10/2022 20,000 LO THI THU 916296.051022.
203516.VCB
Chuyển khoản
05/10/2022 10,000 PHAM VAN CUONG  042774.051022.202817. Chuyển khoản
05/10/2022 10,000 LAM THANH HIEU  134163.051022.202359. Ck tu thien
05/10/2022 10,000 NGUYEN QUOC LAP 528274.051022.201921. Chuyển khoản
05/10/2022 20,000 TRAN THI DIEM CHAU  854029.051022.2
01734.VCB
Chuyển khoản
05/10/2022 10,000 TRAN THANH HUE 794983.051022.201619.  Chuyển tiền
05/10/2022 10,000 PHAM THI THAO  494282.051022.201142. Chuyển khoản
05/10/2022 10,000 NGUYEN VAN LAM 571517.051022.200510.  Chuyển tiền
05/10/2022 10,000 HOANG TRONG LE  421925.051022.195621. Chuyển khoản
05/10/2022 10,000 RIEU THI DUYEN 410947.051022.195403.  Chuyển khoản
05/10/2022 20,000 DANH TI 373751.051022
.195253.VCB
Chuyển khoản
05/10/2022 10,000 LE THI MY HANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..29544891199.
 
05/10/2022 10,000 TRAN DUC THANH 0231000689768  Chuyển tiền
05/10/2022 50,000 Le Ngo Anh Tuan 992353.051022.194237.   
05/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 782644.051022.193809. ct
05/10/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016332741 tre em khuyet tat
05/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 760216.051022.193401. Ck tu thien
05/10/2022 10,000 NGUYEN THI LINH CHI 312002.051022.193258.  Chuyển khoản
05/10/2022 10,000 VU THI YEN THAO  287138.051022.192742. Chuyển khoản
05/10/2022 10,000 LUONG THI HONG 273429.051022.192446.  Chuyển khoản
05/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 049407.051022.192352. uu
05/10/2022 10,000 TRAN THANH SON 820645.051022.191814.  
05/10/2022 10,000 LE HONG CHUNG 1014360207 Chuyển tiền
05/10/2022 22,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 250665.051022.190944. TU THIEN
05/10/2022 10,000 HUYNH THI BE NAM 613802.051022.190658.  chuyen tu thien
05/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 181207.051022.190644
.ISL20221005190630714
 
05/10/2022 10,000 NGUYEN THI KHANH LINH 176222.051022.190414.  Chuyển khoản
05/10/2022 10,000 DINH THI KIM ANH 585916.051022.190153.  Chuyển khoản
05/10/2022 10,000 Nguyen thi hat 410920.051022.185848.  
05/10/2022 10,000 LO THI THUAN 549552.051022.185509.   
05/10/2022 10,000 NGUYEN MINH HIEU 131833.051022.185504.  Chuyển khoản
05/10/2022 10,000 DAO VAN CHAU 129383.051022.185434.  Chuyển khoản
05/10/2022 10,000 HUONG  129205.051022.185432. Chuyển khoản
05/10/2022 10,000 VU THI YEN THAO 129188.051022.185432.  Chuyển khoản
05/10/2022 10,000 BAO DUY KHIEM 0911000062482   Chuyển tiền
05/10/2022 20,000 PHAM THI LOAN 219461.051022.185136. Chuyển tiền
05/10/2022 10,000 NGUYEN THI THU HIEN 622908.051022.184853. Chuyển tiền
05/10/2022 20,000 NGUYEN BAO CHAU 320291.051022.184
520.VCB
 
05/10/2022 10,000 NGO UT VAN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
29542642077.
 
05/10/2022 10,000 PHAM VAN HOAN  647318.051022.184235. Chuyển tiền
05/10/2022 21,000 NGUYEN THI THUY HANG 638798.051022.184057.  Chuyển tiền
05/10/2022 10,000 LAI NGOC PHI 413444.051022.183052.  Chuyển khoản
05/10/2022 10,000 DINH THI SEN  851911.051022.183122. Chuyển tiền
05/10/2022 10,000 LE KIEU DIEM 222760.051022.182503.  
05/10/2022 10,000 HOANG THI NGOC NGA 431076.051022.182434.  Chuyển tiền
05/10/2022 10,000 DOAN DUC LOI  922885.051022.182048. Chuyển tiền
05/10/2022 5,000 nguyen thi loan 949400.051022.181506.  
05/10/2022 10,000 NGUYEN THI ANH LINH 292464.051022.181011.  Chuyển tiền
05/10/2022 10,000 NGUYEN VAN KHANH  9886686115 Chuyển tiền
05/10/2022 20,000 BAN THI TUYEN 958756.051022.
174918.VCB
Chuyển khoản
05/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  172888.051022.174625. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
05/10/2022 10,000 NGO NHAT LINH 756114.051022.174150.  Chuyển khoản
05/10/2022 10,000 HOANG THI THUONG 1031167932 Chuyển tiền
05/10/2022 10,000 QUAN THI HUYEN TRANG  701108.051022.173137. Chuyển khoản
05/10/2022 10,000 NONG THI HANG NGA 334149.051022.173159.  Chuyển tiền
05/10/2022 10,000 TRAN CONG DU 687744.051022.172903.  Chuyển khoản
05/10/2022 10,000 PHAM TUAN ANH 046018.051022.172714. Chuyển khoản
05/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 032977.051022.172516. ten chu tai khoan ngan hang
05/10/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 327247.051022.172437. Chuc cac em 1 doi binh an
05/10/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 196146.051022.171559. Chuyển tiền
05/10/2022 10,000 KON SA RET 1030485195 Chuyển tiền
05/10/2022 20,000 TRAN THI HUONG 809473.051022.1
71329.VCB
Chuyển khoản
05/10/2022 10,000 VO THI KIM HUONG 698113.051022.171151. Chuyển tiền
05/10/2022 20,000 TRINH THI NHU XUAN 632303.051022.171
032.VCB
Chuyển khoản
05/10/2022 10,000 LUU VAN KIEM 0351000629733 Chuyển tiền
05/10/2022 20,000 DANG THI NGUYET 606891.051022.170612. Chuyển tiền
05/10/2022 10,000 NGUYEN THI THUY TRANG  095974.051022.165755. Chuyển tiền
05/10/2022 20,000 LE THANH TUAN 1015121742 Chuyển tiền
05/10/2022 10,000 LE THI KIM NGAN 686437.051022.162655.  Chuyển khoản
05/10/2022 20,000 NGUYEN THI DUNG 101388.051022.162500. Chuyển tiền
05/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  128719.051022.162349. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
05/10/2022 10,000 DAM THI AN 889360.051022.162013.  
05/10/2022 10,000 BE VAN TUAN 878168.051022.161809.  Chuyển tiền
05/10/2022 10,000 NGUYEN DANG DOANH 314811.051022.161733. Chuyển khoản
05/10/2022 10,000 Nguyen Thi Mai Phuong 616343.051022.161458.  quyen gop vao quy
05/10/2022 10,000 HUYNH THI MONG TUYEN 805340.051022.160547.  Chuyển tiền
05/10/2022 10,000 PHAM THANH SANG  0111000309649 Chuyển tiền
05/10/2022 200,000 NGUYEN THI TRANG 1015944765 Hanh phuc la de lay lan
05/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 509098.051022.155605. muoi nghin dong
05/10/2022 10,000 BUI THI MINH THUONG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.29536203560.
 
05/10/2022 10,000 LAM HOANG SON  0111000324865  chuyen tien tu thien
05/10/2022 20,000 BUI THI DIEP  021880.051022.1
55341.VCB
Chuyển khoản
05/10/2022 10,000 VI THI MAI  0351001043051   
05/10/2022 20,000 Huu  636174.051022.154927. ck
05/10/2022 10,000 TRAN VAN KIEU SHGD:1003545
5.DD:221005.
Kieu chuyen
05/10/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 102177.051022.154038. UNG HO TRE EM KHUYET TAT
05/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG 102413.051022.153512.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
05/10/2022 10,000 NGUYEN VAN LOC 9838903789  
05/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  097814.051022.152646. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
05/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  094026.051022.151940. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
05/10/2022 5,555 NGUYEN HUU TRONG 149115.051022.151810.   
05/10/2022 10,000 NGUYEN THI NGOAN SHGD:10033035.
DD:221005.
chuyen
05/10/2022 10,000 DUONG HO THANH THUY  0441000741127 Chuyển tiền
05/10/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0081000224996 Ung ho
05/10/2022 10,000 .VU XUAN LOC 508694.051022.151003. Chuyển tiền
05/10/2022 10,000 NGUYEN VIET ANH 609552.051022.150850.  Chuyển tiền
05/10/2022 10,000 NGO GIA BAO 971016.051022.150524.   
05/10/2022 20,000 NGUY THI CAM DANG  0091000610643  Chuyển tiền
05/10/2022 10,000 LUU THI THUY HONG  231446.051022.150229. Chuyển khoản
05/10/2022 10,000 PHAM THI SAM 492200.051022.150244.  Chuyển tiền
05/10/2022 20,000 VUONG THI PHU 873745.051022.15
0113.VCB
Chuyển khoản
05/10/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0211000498662 tre e khuyet tat
05/10/2022 10,000 NGUYEN THI DIEU LINH 1019333179 Chuyển tiền
05/10/2022 10,000 PHAM THI LUYEN 608820.051022.145504.  Chuyển tiền
05/10/2022 10,000 PHAM THI DUNG 415426.051022.145123. Chuyển tiền
05/10/2022 10,000 PHI VAN QUYET  0731000753321  Chuyển tiền
05/10/2022 35,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2531035788
.2001.VCB Rewards.
1 chut nho ung ho cac em
05/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  076321.051022.144626. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
05/10/2022 10,000 NGUYEN XUAN TINH  0051000511078  Chuyển tiền
05/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10028159.
DD:221005.
Phu
05/10/2022 10,000 TRAN THI BAC 095959.051022.143407.  chuyen khoan ut
05/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  069186.051022.143318. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
05/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  067072.051022.142928. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
05/10/2022 10,000 PHAM VAN SON 1013359889 Chuyển tiền
05/10/2022 10,000 TRIEU THI DIEP PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..29533279261.
 
05/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 009709.051022.142300.  QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
05/10/2022 10,000 NGUYEN VAN ANH 997859.051022.141328.  Chuyển khoản
05/10/2022 10,000 TRUONG THI CUC  1024141454 Chuyển tiền
05/10/2022 10,000 DUONG DINH QUANG 226501.051022.141046.  Chuyển tiền
05/10/2022 10,000 DINH THI KIM ANH 731038.051022.140658.  Chuyển khoản
05/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 955528.051022.140407. ck tu thien
05/10/2022 10,000 VU VIET DUC  0481000864098 Chuyển tiền
05/10/2022 10,000 DOAN KHAC HOANG 800432.051022.135627.  
05/10/2022 10,000 TRUONG ANH TUAN SHGD:10025343.
DD:221005.
Tuan chuyen
05/10/2022 10,000 Nguyen Thi tan PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29531931670.
 
05/10/2022 10,000 Thuy 879255.051022.134608.  chuyen
05/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG 047646.051022.134533.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
05/10/2022 10,000 TRUONG THI MINH THU 868826.051022.134334.  Chuyển khoản
05/10/2022 10,000 Tang Minh Chau 857474.051022.134042.  
05/10/2022 20,000 DINH THI THUY  010261.051022.134
010.VCB
transfers
05/10/2022 10,000 PHAN THI QUI  091709.051022.133944. Chuyển tiền
05/10/2022 10,000 TRAN THI HOA 019014.051022.133601.  
05/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 018843.051022.133541. QUY VI TRE EM KHUYET TAT VIET NAM
05/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  042308.051022.133255. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
05/10/2022 30,000 BAO NAM 236267.051022.133220.  Chuyển tiền
05/10/2022 10,000 H HUAN KSOR 822536.051022.133133.  Chuyển khoản
05/10/2022 10,000 Pham Minh Quang 744433.051022.133141.  
05/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10024324
.DD:221005
Phu
05/10/2022 20,000 VO VAN HAI 892142.051022.132556.  Chuyển tiền
05/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  38,422,051,022,132,200 TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
05/10/2022 10,000 vuong thi hai yen 782582.051022.132033.  
05/10/2022 10,000 TRAN DINH HIEU 536468.051022.131140.  Chuyển khoản
05/10/2022 20,000 Hoang Thi Thu 215799.051022.13
1015.VCB
Chuyển khoản
05/10/2022 30,000 LE HOANG TRONG 741155.051022.130852. Chuyển khoản
05/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  033034.051022.130634. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
05/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10023461.
DD:221005.
Phu
05/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  030191.051022.125758. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
05/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  029027.051022.125417. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
05/10/2022 10,000 DINH VAN BINH 1026195558 NGUYEN VU LINH
05/10/2022 10,000 DINH THI HOA 198457.051022.125411.  Chuyển tiền
05/10/2022 10,000 Nguyen thi nga 695817.051022.005348.  
05/10/2022 30,000 Nguyen Trong Kha 682365.051022.125229.   
05/10/2022 10,000 NGUYEN THI HONG 681909.051022.125220.  Chuyển khoản
05/10/2022 10,000 LY HOANG NHUT 953967.051022.125043. Chuyển tiền
05/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 594867.051022.12
4314.VCB
 
05/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0481000914447 kh khn
05/10/2022 10,000 RO CHAM LUIT  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29529506456.
 
05/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  023828.051022.123854. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
05/10/2022 10,000 HO THI NGOC ANH  599214.051022.123128. Chuyển khoản
05/10/2022 10,000 TRAN VAN LUU 810405.051022.122815.  Chuyển tiền
05/10/2022 10,000 dinh thi mai 572828.051022.122514.  
05/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  018024.051022.122325. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
05/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 665352.051022.002123. lam nhiem vu
05/10/2022 20,000 DINH VAN HUONG  250558.051022.1
22050.VCB
Chuyển khoản
05/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG 014333.051022.121355.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
05/10/2022 30,000 LE HUU TIEP 320462.051022.121142.  Chuyển khoản
05/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0121002602404 quy vi tre em khuyet tat
05/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  009981.051022.120305. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
05/10/2022 10,000 DINH THI PHUONG  735201.051022.120127. Chuyển tiền
05/10/2022 20,000 LE THI NGOC TUYEN  044775.051022.1
20044.VCB
Chuyển khoản
05/10/2022 10,000 TRUONG THI BICH TRINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29528024694.
 
05/10/2022 10,000  NGUYEN THI KIM OANH 918221.051022.115509. Chuyển tiền
05/10/2022 55,536 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2530371987.
2001.VCB Rewards.
vi tre em khuyet tat
05/10/2022 10,000 TRAN HUYNH DIEM TRANG 1031477269 Chuyển tiền
05/10/2022 30,000 NGO DUC NGHIEP  0021001587189 Chuyển tiền
05/10/2022 10,000 LE THI BO  915075.051022.115106. Chuyển tiền
05/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG 004558.051022.115026.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
05/10/2022 10,000 HOANG THI HOA 864304.051022.114840.  
05/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 023581.051022.114250. CK nhanh - ck tu thien
05/10/2022 10,000 PHAM NGOC HAO 644561.051022.114157.  Chuyển tiền
05/10/2022 10,000 PHAM THI CHINH 188042.051022.114152.  Chuyển khoản
05/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10018907.
DD:221005.
Phu
05/10/2022 10,000 DINH VAN DUNG 282900.051022.112555.  Chuyển khoản
05/10/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC THAO  367820.051022.112558. Chuyển tiền
05/10/2022 10,000 NGUYEN DUONG 373807.051022.112115.  Chuyển tiền
05/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  990552.051022.112042. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
05/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG 990416.051022.112027.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
05/10/2022 10,000 NGUYEN THI HAI YEN SHGD:10018389.
DD:221005
Yen chuyen
05/10/2022 10,000 NGUYEN THI LE DUYEN 939528.051022.111547.  
05/10/2022 10,000 PHUNG THI HUONG 424524.051022.111109. Chuyển tiền
05/10/2022 10,000 HOANG VAN HANH 204734.051022.110954. Chuyển khoản
05/10/2022 10,000 HOANG THI ANH 491500.051022.111016.  Chuyển tiền
05/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 985016.051022.110915. chut thu
05/10/2022 30,000 NGUYEN THI LU 195956.051022.110814. Chuyển khoản
05/10/2022 10,000 PHUNG TRUNG SY  1027146311 Chuyển tiền
05/10/2022 10,000 DINH VAN DUNG 030528.051022.110445.  Chuyển khoản
05/10/2022 10,000 NGUYEN THI KIM THU  172088.051022.110319. Chuyển khoản
05/10/2022 20,000 NGUYEN THI HONG 537143.051022.
110217.VCB
 
05/10/2022 30,000 BUI THI THUAN 009439.051022.105943.  Chuyển khoản
05/10/2022 24,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2530111715.
2001.VCB Rewards.
 
05/10/2022 10,000 TA DANH THAI SHGD:1001751
1.DD:221005
Thai chuyen
05/10/2022 10,000 TA THI HIEN 962145.051022.104813.  Chuyển khoản
05/10/2022 10,000 HO THI LOC 087762.051022.104619. Chuyển khoản
05/10/2022 20,000 BUI VAN KIET 431061.051022.10
4351.VCB
Chuyển khoản
05/10/2022 10,000 HOANG TUAN TU  941273.051022.104318. Chuyển khoản
05/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PHAM MAI HAI TRIEU Trieu
05/10/2022 20,000 TRAN THI THANH 365546.051022.103637. Chuyển tiền
05/10/2022 300,000 NGUYEN PHAN THANH NGAN 0471000021786  transfer.
05/10/2022 30,658 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2529990239.20
01.VCB Rewards.
binh thuong
05/10/2022 20,000 DAO THI THUY 506264.051022.1
02826.VCB
 
05/10/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0491000029929 ung ho quy
05/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10015986
.DD:221005.
Phu
05/10/2022 30,000 NGUYEN TIEN PHONG 229503.051022.101725.  Chuyển tiền
05/10/2022 20,000 do thi thu 936019.051022.101559.  
05/10/2022 1,000 HUYNH NGOC QUE MY  0381000539494  transfer
05/10/2022 1,000 HUYNH NGOC QUE MY  0381000539494  transfer
05/10/2022 1,000 HUYNH NGOC QUE MY  0381000539494  transfer
05/10/2022 40,000 VO VAN HAU 572197.051022.100431. Chuyển tiền
05/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  948958.051022.095547. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
05/10/2022 10,000 LE THANH LUAN 826781.051022.095347. Chuyển khoản
05/10/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 928789.051022.094700. Quy Vi Tre em khuyet tat VN
05/10/2022 10,000 HUYNH THI KIM THOA 0061001044177   
05/10/2022 10,000 TRAN TIEN DAT 0721000647118  Chuyển tiền
05/10/2022 10,000  NGUYEN NGOC DAT 9396933801 Ck tu thien
05/10/2022 24,092 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2529729291
.2001.VCB Rewards.
chung
05/10/2022 20,000 NGUYEN TRONG BIEN 177085.051022.
093257.VCB
Chuyển khoản
05/10/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 126202.051022.090828. ung ho quy
05/10/2022 10,000 NGUYEN THI HUE SHGD:10008431.
DD:221005
Hue chuyen
05/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ SHGD:10007710.
DD:221005.
LE QUANG TUAN
05/10/2022 10,000 VO TRAN NGOC TU SHGD:10010833.
DD:221005
 
05/10/2022 100,000 Thuy nvt 108841.051022.084207.  ung ho
05/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10012080
.DD:221005.
Phu
05/10/2022 10,000 DO DANG HIEP SHGD:10004053
.DD:221005.
Hiep chuyen
05/10/2022 50,000 DANG THI THUY   0291000272468 Chuyển tiền
05/10/2022 10,000 TRAN THI HOA SHGD:10008104.
DD:221005
Hoa chuyen
05/10/2022 10,000 NGUYEN THI HOAI THUONG SHGD:10007549.
DD:221005
 
05/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10002042.
DD:221005.
Phu
05/10/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2529410331.
2001.VCB Rewards.
Tre em khuyet tat
05/10/2022 10,000 DOAN THI HUONG SHGD:10001625.
DD:221005
Huong ck
05/10/2022 10,000 NGUYEN NGOC LAN SHGD:10000854.
DD:221005
 
05/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000473739  
05/10/2022 10,000 Bui Thi Ninh  110358.051022.071908. transfer
05/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  886407.051022.065814. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
05/10/2022 1,000 CAO PHUONG THAO  600953.051022.065015. Transfers
05/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 665789.051022.065027. A
05/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  884870.051022.064745. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
05/10/2022 10,000 Bui Thi Ninh  105079.051022.064636. transfer
05/10/2022 27,572 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2529157161
.2001.VCB Rewards.
kt
05/10/2022 10,000 NGUYEN QUANG CUONG 915983.051022.041103.  Chuyển tiền
05/10/2022 10,000 Vuong Thuy Tien 304457.041022.230042.  
06/10/2022 10,000 NGUYEN THI LINH 813659.061022.220720.  Chuyển tiền
06/10/2022 10,000 LUONG THI NGOAN 1026352943  
06/10/2022 10,000 NGUYEN THI HA 988188.061022.215420. Chuyển tiền
06/10/2022 10,000 Doan Thi Huong 256826.061022.214524.  
06/10/2022 10,000 VU THI YEN LY 205516.061022.213945.  Chuyển khoản
06/10/2022 10,000 NGUYEN THI HOA 198378.061022.213806. Chuyển khoản
06/10/2022 10,000 NGUYEN NGOC YEN  693034.061022.213138. Chuyển tiền
06/10/2022 10,000 PHAM THI MINH HAO 248458.061022.213116.  Chuyển tiền
06/10/2022 5,000 NGUYEN THI HUYEN TRANG  0311000731504  Chuyển tiền
06/10/2022 10,000 lai van trung 060620.061022.210640.  
06/10/2022 10,000 LUONG THI CHUNG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..29583536624.
 
06/10/2022 10,000 LY THI BINH  536521.061022.205645. Chuyển khoản
06/10/2022 100,000 BUI THI HOA 008270.061022.205606.  Chuyển khoản
06/10/2022 5,000 NGUYEN THI HOA   0351001021261 Chuyển tiền
06/10/2022 10,000 TRAN THI QUE CHI  0121000465781 Chuyển tiền
06/10/2022 10,000 BUI HA NGAN 519472.061022.205215. Chuyển khoản
06/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 644126.061022.204024. Ct
06/10/2022 10,000 DONG MINH HAI 349677.061022.204018.  Chuyển tiền
06/10/2022 10,000 LUONG THI KIM HUE 0331000512704  Chuyển tiền
06/10/2022 10,000 NGUYEN PHUONG 451362.061022.203513.  
06/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 928060.061022.202630. Ok
06/10/2022 10,000 HUA VAN CHINH  431487.061022.202557. Chuyển tiền
06/10/2022 10,000 BUI THI MY LINH  558008.061022.202449. Chuyển tiền
06/10/2022 20,000 NGUYEN THI THUY  678349.061022.20
2438.VCB
Chuyển khoản
06/10/2022 20,000 VU AI NGOC YEN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..29582267505.
 
06/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 838478.061022.201817. muoi nghin dong
06/10/2022 10,000 NGUYEN THI HOAI PHUONG 1025059387 Chuyển tiền
06/10/2022 10,000 HO THI NON PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..29582116235.
 
06/10/2022 71,829 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2536842526.
2001.VCB Rewards.
Quy tre em khuyet tat
06/10/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC LUYEN 932449.061022.201122. Chuyển tiền
06/10/2022 10,000 Vi thi ot 346267.061022.201010.  
06/10/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000418382 tre em khuyet tat khong noi nuong tua
06/10/2022 10,000 HOANG TRAN THONG 338081.061022.200420. Chuyển tiền
06/10/2022 20,000 luu thi huong PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.29582358980.
 
06/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 853418.061022.1952
57.232603799
 
06/10/2022 10,000 NGUYEN THI THU HUONG 173622.061022.193649. Chuyển tiền
06/10/2022 10,000 Mai thi hang 612265.061022.193006.  
06/10/2022 10,000 Truong thi ngoc minh 591167.061022.192537.  ck khuyen gop tu thien
06/10/2022 10,000 TRAN THANH TUAN 0381003133794 Chuyển tiền
06/10/2022 10,000 VI VAN TAN 836602.061022.191901.  
06/10/2022 10,000 HOANG THI THU 0981000414607  Chuyển tiền
06/10/2022 10,000 CAO THI HUE 505285.061022.190754.  Chuyển khoản
06/10/2022 10,000 NGUYEN THI MINH 090231.061022.190726.  Chuyển tiền
06/10/2022 20,000 NGUYEN THAI MINH  624315.061022.1
90024.VCB
Chuyển khoản
06/10/2022 10,000 NGUYEN VAN KHAI 050154.061022.185827.  Chuyển tiền
06/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 818529.061022.184500. CK
06/10/2022 65,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 658123.061022.18
4418.VCB
Chuc cac em luon manh khoe BTVTX
06/10/2022 10,000 TRAN DINH LAM  136243.061022.184409. Chuyển tiền
06/10/2022 10,000 DANG BICH HUE 115671.061022.183857.  Chuyển tiền
06/10/2022 10,000 Luan Thi Uyen 717374.061022.183602.  
06/10/2022 20,000 PHAN THI KIM CUC 855076.061022.
183055.VCB
ck vi tre em kh tat
06/10/2022 10,000 NGUYEN THI THANH THUY  0541000317666 Chuyển tiền
06/10/2022 10,000 VO THI TRINH HOANG 0061000129076 Chuyển tiền
06/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 332445.061022.182154. Ck tu thien
06/10/2022 20,000 NGUYEN THI NGOC GIAU 028778.061022
.181708.VCB
Chuyển khoản
06/10/2022 10,000 NGUYEN DINH PHUC 114967.061022.181452. Chuyển tiền
06/10/2022 10,000 NGUYEN THI THU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29578932868.
 
06/10/2022 20,000 LE QUY TU 216661.061022.181038.  Chuyển tiền
06/10/2022 20,000 HOANG THI HONG AN 530512.061022.
180850.VCB
Chuyển khoản
06/10/2022 5,000 LE THI HANG 317740.061022.180330.   
06/10/2022 10,000 LE THI DIEM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29577767621.
 
06/10/2022 10,000 TRIEU MUI MAN 786127.061022.180011.  Chuyển khoản
06/10/2022 20,000 LE THI HAI  0441000681988  
06/10/2022 20,000 RCOM VAI  884232.061022.175
804.VCB
Chuyển khoản
06/10/2022 10,000 NGUYEN DOAN TRUONG 761297.061022.175505.  
06/10/2022 10,000 VU THI HONG VAN 0451000388061 Chuyển tiền
06/10/2022 10,000 NGO THI TRANG THUY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29577814627.
 
06/10/2022 10,000 NGUYEN THI SEN 0181001706468 Chuyển tiền
06/10/2022 10,000 NGUYEN VINH PHAT 9943848287 Chuyển tiền
06/10/2022 20,000 VO MINH KHA  9387711218 Chuyển tiền
06/10/2022 10,000 NGUYEN THI HA MY 521912.061022.173855.  
06/10/2022 10,000  TRUONG VAN BE 821520.061022.173628. Chuyển tiền
06/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  598904.061022.173525. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
06/10/2022 10,000 LE THI MY TAM 0461000616256  
06/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 642540.061022.173129. Chuyển tiền
06/10/2022 30,000 PHUNG QUANG SON 1024380480 Chuyển tiền
06/10/2022 20,000 NGUYEN VAN SY 0351000999447  Chuyển tiền
06/10/2022 10,000 NGUYEN THI LE LOAN  1026448501 Chuyển tiền
06/10/2022 10,000 DO NGOC TUAN 810202.061022.171637.  Chuyển tiền
06/10/2022 90,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
06/10/2022 10,000 Nguyen tuyet ngoc 520624.061022.170719.  Chuyển tiền
06/10/2022 10,000 NGUYEN THI XUAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29576561846.
 
06/10/2022 10,000 NGUYEN THI NGA 056283.061022.170259. Chuyển tiền
06/10/2022 10,000 NGUYEN THI TU 050160.061022.165609.  Chuyển tiền
06/10/2022 10,000 NGUYEN QUOC HUNG 443363.061022.165429. Chuyển tiền
06/10/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 378832.061022.165101. Mong cac em co mot tuong lai tuoi sang
06/10/2022 10,000 TRAN THANH MAI  382621.061022.164051. Chuyển tiền
06/10/2022 10,000 H RUAI NIE 569743.061022.163700.  Chuyển khoản
06/10/2022 10,000 pham thi chuyen 999925.061022.163231.  
06/10/2022 10,000 NGUYEN THI HUE  0341007114072 Chuyển tiền
06/10/2022 10,000 NGUYEN THI MIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29575131348.
 
06/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 733286.061022.162121. CK TU THIEN
06/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  558277.061022.161509. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
06/10/2022 60,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 456360.061022.161048. zay mah
06/10/2022 10,000 NGO THI HOANG VI 723903.061022.160824.  
06/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  554498.061022.160748. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
06/10/2022 10,000 Lau Y Mai  519627.061022.160221.  
06/10/2022 10,000 NGUYEN DUC THANG 184094.061022.160218. Chuyển tiền
06/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 388094.061022.040128. A
06/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  550262.061022.155929. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
06/10/2022 20,000 truong thi truc sinh 555516.061022.155
555.VCB
 
06/10/2022 10,000 NGUYEN DUC THANG 183030.061022.155446.  Chuyển khoản
06/10/2022 30,000 NGUYEN QUOC HOANG 142387.061022.154538. Chuyển khoản
06/10/2022 10,000 HUYNH KHANH LINH 075753.061022.154033.  Chuyển tiền
06/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  537319.061022.153437. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
06/10/2022 21,000 CAO THI THU  0351000645759 Chuyển tiền
06/10/2022 10,000 Dang quoc dat 819174.061022.152343.  
06/10/2022 28,792 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2535533964.
2001.VCB Rewards.
Ung ho tre em khuyet tat
06/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  530327.061022.152157. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
06/10/2022 10,000 NGUYEN THI THAO VAN 441051.061022.151944.  Chuyển tiền
06/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 525732.061022.151348.
PHAM QUANG HIEP
 TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
06/10/2022 10,000 PHUNG HUNG PHONG  1020300139 Chuyển tiền
06/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  524842.061022.151204. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
06/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 256714.061022.150941. Quyen gop
06/10/2022 10,000 HUYNH NGOC CHAU 694222.061022.150934.  Chuyển tiền
06/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 357880.061022.030758. A
06/10/2022 20,000 Nguyen Ngoc Linh 007722.061022.150438.  
06/10/2022 10,000 LE THI THANH QUI 954490.061022.150147.  Chuyển khoản
06/10/2022 10,000 NGUYEN NHU QUYET PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29572299668.
 
06/10/2022 20,000 PHAM THANH 869314.061022.145756.  Chuyển tiền
06/10/2022 30,000 LY DAI TU 948621.061022.145718. Chuyển tiền
06/10/2022 10,000 PHAM THI TUYET TRINH 517432.061022.145658.  CHUYEN KHOAN QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
06/10/2022 10,000 HUYNH THANH HIEN 0091000253351 Chuyển tiền
06/10/2022 10,000 LE VAN TAI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29570767401
 
06/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG 514622.061022.145137.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
06/10/2022 10,000 BAC THI MAI 1021720104 Chuyển tiền
06/10/2022 10,000 TRAN HAI NHA CA  926413.061022.144605. Chuyển tiền
06/10/2022 20,000 NGUYEN XUAN VY  354516.061022.1
44554.VCB
Chuyển khoản
06/10/2022 1,000 DAO THI THU HUONG 0481000774155  transfer
06/10/2022 1,000 DAO THI THU HUONG 0481000774155  transfer
06/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 505801.061022.143356.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
06/10/2022 10,000 NGUYEN THI KHA 063511.061022.142956.  Chuyển khoản
06/10/2022 10,000 pham thi trang 045050.061022.142538.  
06/10/2022 20,000 VU THI YEN NHI 090996.061022.142
450.VCB
Chuyển khoản
06/10/2022 10,000 QUACH THI MAI PHUONG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29570690870.
 
06/10/2022 20,000 NGUYEN THI KIM OANH 683572.061022.142032. Chuyển tiền
06/10/2022 10,000 PHAM THI HUYNH TRAM 693179.061022.142023. Chuyển tiền
06/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  500031.061022.142012. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
06/10/2022 30,000 NGUYEN MINH HUY 0291000295342  Chuyển tiền
06/10/2022 10,000 LY THI NGAN 0461000552916  
06/10/2022 30,000 DINH THI KIM HUONG 775414.061022.141757.  Chuyển khoản
06/10/2022 10,000 Vu thi huyen duyen 009805.061022.141705.  
06/10/2022 10,000 HUYNH THI KIEU 495075.061022.140821.  CHUYEN KHOAN QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
06/10/2022 10,000 TRAN THI HANH  966506.061022.140650. Chuyển khoản
06/10/2022 10,000 Duong Van Hoang 955898.061022.140406.  
06/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  492862.061022.140244. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
06/10/2022 20,000 TRAN THI TUYET NHUNG  771439.061022.1
40251.VCB
Chuyển khoản
06/10/2022 10,000 TRINH THI THU CUC 0281000648940  Chuyển tiền
06/10/2022 10,000 NGUYEN THI MINH ANH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
29569295025
 
06/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  488516.061022.135155. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
06/10/2022 10,000 DO NGOC TIEN  905098.061022.135113. Chuyển khoản
06/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 485086.061022.134246.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
06/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 894365.061022.134252. Kpa h thiep
06/10/2022 10,000 DANG THI KIM NGAN  0841000107996   
06/10/2022 10,000 NGUYEN THI HUYEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29569291967.
 
06/10/2022 10,000 lo thi phuong chuyen 851578.061022.133704.  
06/10/2022 10,000 QUANG HUE TAM 538637.061022.133725.  Chuyển tiền
06/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  482522.061022.133523. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
06/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 538798.061022.133508. Ung ho
06/10/2022 10,000 NGUYEN THI BINH  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29569072814.
 
06/10/2022 10,000 HO CHI LINH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
29569062465.
 
06/10/2022 20,000 ly thi do 599191.061022.
132639.VCB
 
06/10/2022 20,000 TRAN THI THUY 598741.061022.132426. Chuyển khoản
06/10/2022 10,000 NGUYEN THI XUAN 883103.061022.132441. Chuyển tiền
06/10/2022 30,000 LE VINH DIEN 648809.061022.132347.  Chuyển tiền
06/10/2022 20,000 NGUYEN THI MY THUY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..29569070438.
 
06/10/2022 10,000 TRAN THI THAO 844734.061022.132226. Chuyển tiền
06/10/2022 21,000 NGUYEN THI HONG THAM 242466.061022.13
2042.VCB
Chuyển khoản
06/10/2022 20,000 TRAN THI NGOC THUY  888856.061022.1
31448.VCB
Chuyển khoản
06/10/2022 10,000 Nguyen nha 152962.061022.131328.  
06/10/2022 10,000 TRAN THI MAI  474822.061022.131049. CHUYEN KHOAN QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
06/10/2022 10,000 HOANG VAN HOA 537811.061022.130417. Chuyển khoản
06/10/2022 10,000 DANG THI MINH NHAM 1017672933  
06/10/2022 10,000 NGUYEN THI DUNG  0071001159317 Chuyển tiền
06/10/2022 10,000 HOANG THI NHUNG  1028688101 Chuyển tiền
06/10/2022 30,000 PHAN THI NHUNG  1029698454 Chuyển tiền
06/10/2022 20,000 NGUYEN VAN HOAI 1031417601 Chuyển tiền
06/10/2022 20,000 NGUYEN THI LY  665423.061022.1
25425.VCB
Chuyển khoản
06/10/2022 10,000 TRIEU THI DIEP  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..29567734351.
Chuyển tiền
06/10/2022 20,000 NGUYEN KIM XUYEN 666522.061022.125347.  Chuyển tiền
06/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 395034.061022.125232. quy vi tre em khuyet tat vn
06/10/2022 10,000 MAI THI DAI TRANG 476389.061022.124503. Chuyển khoản
06/10/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2534892943
.2001.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
06/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 471627.061022.124338. QUY VI TRE EM KHUYET TAT
06/10/2022 10,000 DINH CONG HA 188920.061022.124252. Chuyển tiền
06/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  464698.061022.123758. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
06/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 438059.061022.123409. Ck ung ho
06/10/2022 10,000 Bui Thi Ninh  139063.061022.123358. transfer
06/10/2022 21,000 DINH THI HUONG  0821000025090  Chuyển tiền
06/10/2022 10,000 NGUYEN VAN PHUONG 1022336362 Chuyển tiền
06/10/2022 10,000 TRUONG THI TAM 590682.061022.122618.  Chuyển khoản
06/10/2022 10,000 LAI VAN KIEN 959499.061022.122638.  Chuyển tiền
06/10/2022 10,000 LE MINH PHUOC 126558.061022.122515.  Chuyển tiền
06/10/2022 10,000 TAN LO MAY 571660.061022.122149.  Chuyển khoản
06/10/2022 10,000 CU HUYNH NHAT HA SHGD:10024254.
DD:221006
Chuyển tiền
06/10/2022 20,000 NGUYEN THI HONG NGOC 373412.061022.121736.  Chuyển khoản
06/10/2022 20,000 TRIEU THI NHU NGUYET 405455.061022.12
1645.VCB
Chuyển khoản
06/10/2022 10,000 TRAN HOANG KHAM 0381000540626  
06/10/2022 10,000 LE THI LAM 341357.061022.120955. Chuyển khoản
06/10/2022 10,000 NGUYEN DUC TUYEN   0061001143025  Chuyển tiền
06/10/2022 10,000 TRUONG THI HIEP  843288.061022.120628. Chuyển tiền
06/10/2022 10,000 DUONG THI HUONG 140397.061022.120558.  Chuyển tiền
06/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  453112.061022.120541. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
06/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 728849.061022.120
528.VCB
Ck tu nhien
06/10/2022 10,000 TRAN LINH NGAN 297873.061022.115943.  Chuyển khoản
06/10/2022 10,000 LE THI MO  0191000370877  Chuyển tiền
06/10/2022 20,000 NGUYEN THI NGOC HUYEN 300195.061022.1
15820.VCB
Chuyển khoản
06/10/2022 10,000 TRUONG DINH HUY 448344.061022.115532.  Chuyển khoản
06/10/2022 10,000 CHAO PET SENG 442480.061022.115423.  
06/10/2022 20,000 TRAN THI HONG SEN  770788.061022.11
4930.VCB
Chuyển khoản
06/10/2022 10,000 LE CHAU THANH 447236.061022.114848.  Chuyển tiền
06/10/2022 10,000 LE HONG THAM 136742.061022.114815. Chuyển tiền
06/10/2022 10,000 Le Thi Be 234843.061022.114523.  
06/10/2022 10,000 LUONG DUC BINH SHGD:10023173
.DD:221006.
Binh chuyen
06/10/2022 20,000 Anh khoa 1503 245890.061022.11
4045.VCB
 
06/10/2022 10,000 HA MINH HIEU 361690.061022.113810.  
06/10/2022 20,000 LUC THI LIN 962621.061022.11
3602.VCB
Chuyển khoản
06/10/2022 10,000 LE THANH NHIEM 333881.061022.113233.  Chuyển khoản
06/10/2022 10,000 van xuan PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..29565001557.
Chuyển tiền
06/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  437755.061022.112811. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
06/10/2022 30,000 NGUYEN THI CAM DUNG SHGD:10022745
.DD:221006.
Dung chuyen
06/10/2022 10,000 NGUYEN THANH DAT PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29563858308.
 
06/10/2022 30,000 LE THUY THANH HUYEN 273574.061022.112027.  Chuyển khoản
06/10/2022 10,000 PHAM HONG KHANH 805680.061022.111703.  Chuyển tiền
06/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10022318.
DD:221006.
Phu
06/10/2022 5,000  VO HONG NGHI 562400.061022.110940. Chuyển tiền
06/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  428085.061022.110721. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
06/10/2022 10,000 CAO THI THU KIEU 1024396774 Chuyển tiền
06/10/2022 20,000 NGUYEN THI VAN ANH 052136.061022.1
10412.VCB
Chuyển khoản
06/10/2022 30,000  NGUYEN QUANG CHO 556689.061022.110145. Chuyển tiền
06/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG 424962.061022.110044.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
06/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG 421234.061022.105243.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
06/10/2022 10,000 HO VIET NGOC 595093.061022.105245.  Chuyển tiền
06/10/2022 10,000 NGUYEN TRONG TINH 9393333389 Chuyển tiền
06/10/2022 20,000 NGO THI KIM NGAN 227992.061022.105
027.VCB
Chuyển khoản
06/10/2022 30,000 TRAN THI NGOC BICH  113202.061022.104712. Chuyển khoản
06/10/2022 30,000 NGUYEN QUOC HUY   0041000352509 Chuyển tiền
06/10/2022 10,000 TRAN TUAN KIET 762690.061022.103854.  Chuyển tiền
06/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG 414681.061022.103843.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
06/10/2022 1,000 VANG NGOC HAN  0441000806146  transfer
06/10/2022 1,000 VANG NGOC HAN  0441000806146  transfer
06/10/2022 10,000 TRAN THI AI THI 032123.061022.103104.  Chuyển khoản
06/10/2022 20,000 HO THI KIM NHI 927846.061022.102
847.VCB
Chuyển khoản
06/10/2022 20,000 PHUNG THI HOA 869635.061022.102135. Chuyển khoản
06/10/2022 10,000 Mai Thi My tam 964732.061022.101702.  
06/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG 403739.061022.101611.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
06/10/2022 10,000 nguyen thi hong thuy 743975.061022.101619.  
06/10/2022 10,000  THACH MINH HIEP 509618.061022.095551. Chuyển tiền
06/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  393479.061022.095447. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
06/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  388702.061022.094425. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
06/10/2022 10,000 NGUYEN QUANG VIET 529920.061022.094321.  Chuyển tiền
06/10/2022 10,000 PHAM HONG NGUYEN  744386.061022.092916. Chuyển khoản
06/10/2022 30,000 NGUYEN THI THIEN 646500.061022.092640.  Chuyển khoản
06/10/2022 10,000 LE CONG DINH SHGD:10015669
.DD:221006.
Dinh chuyen
06/10/2022 50,000 DANG THI THUY  0291000272468 Chuyển tiền
06/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10016931
.DD:221006.
Phu
06/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 475610.061022.091645. UNG HO
06/10/2022 10,000 HOANG THI HUE SHGD:10008380.
DD:221006.
 
06/10/2022 20,000 MAI THI NGOC NGHIA 028159.061022.085
028.VCB
Chuyển khoản
06/10/2022 10,000 NGUYEN THI THUY DUONG SHGD:10009606.
DD:221006.
 
06/10/2022 10,000 VU THI LY SHGD:10008434.
DD:221006.
 
06/10/2022 250,000 THAN THI NHU QUYNH  0731000810797 Ung ho tre em khuyet tat
06/10/2022 20,000 GIAP THI HUONG GIANG SHGD:10010619.
DD:221006.
ck ung ho
06/10/2022 250,000 Hai chau Un va San un ho quy    
06/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  335237.061022.070650. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
06/10/2022 10,000 Bui Thi Ninh 193008.061022.065643.  transfer
06/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 138690.061022.065637. A
06/10/2022 1,000 CAO PHUONG THAO 154603.061022.065314.  Transfers
06/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  332851.061022.065223. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
06/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 419477.061022.065119. A
06/10/2022 10,000 PHAM QUANG HIEP  332641.061022.065103. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
06/10/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 166603.061022.053854. Chuc cac em luon manh khoe va hanh phuc BTVTX
06/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 392415.061022.012202. Ck
06/10/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 075259.061022.012125. Mong cac em luon khoe manh
06/10/2022 70,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 683010.051022.231154. mong cac em luon manh khoe an yen BTVTX
06/10/2022 1,000,000 NGUYEN THI HUYEN TAM  0021002255428 Huu An ung ho cac ban khuyet tat
07/10/2022 10,000 DOAN TRUONG  972977.071022.215236. Chuyển tiền
07/10/2022 10,000 NGUYEN THI KIM CUC PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29623944197.
 
07/10/2022 100,000 VU DUC TU  710538.071022.214317. Chuyển khoản
07/10/2022 10,000 HOANG THANH HOA 704941.071022.214141. Chuyển khoản
07/10/2022 20,000 NGUYEN THI THUONG 704360.071022.212908.  Chuyển tiền
07/10/2022 5,000 NGUYEN MINH TIEN 887568.071022.212658.  Chuyển tiền
07/10/2022 10,000 BUI THI VI 092552.071022.212256.  
07/10/2022 10,000 NGUYEN THI TIEP 628927.071022.212331. Chuyển tiền
07/10/2022 21,000 BE THI TRANG 632189.071022.212146.  
07/10/2022 10,000 TRAN NAM TRANG 461029.071022.211832.  Chuyển tiền
07/10/2022 20,000  Vo thi thanh hoa 089878.071022.2117
43.ZP6904PSES37
 
07/10/2022 20,000 VU THANH LUAN  210840.071022
.211650.VCB
Chuyển khoản
07/10/2022 10,000 BUI THI VI 060692.071022.211449.  
07/10/2022 10,000 LUU QUOC KHOI  824171.071022.210928. Chuyển tiền
07/10/2022 10,000 TRINH THI THU PHUONG 024158.071022.210603. Chuyển khoản
07/10/2022 10,000 SUNG THI LINH  017102.071022.210424. Chuyển khoản
07/10/2022 10,000 TRUONG THI THANH TRA  557483.071022.210208.  
07/10/2022 5,000 NGUYEN THI THANH NHAN 477196.071022.210138.  Chuyển tiền
07/10/2022 10,000 TRAN THI LAN 494688.071022.204539. Chuyển khoản
07/10/2022 10,000 VO HOANG GUOM 494179.071022.204531. Chuyển khoản
07/10/2022 10,000 TRAN THI THU 929960.071022.204417.  
07/10/2022 10,000 PHAM HONG NHUNG 917577.071022.204128.  Chuyển khoản
07/10/2022 10,000 Luu Thi Hoa 231156.071022.204150.  Chuyển tiền
07/10/2022 10,000 NGUYEN VAN HA 604935.071022.204027. Chuyển tiền
07/10/2022 10,000 NGUYEN HOANG NGOC HAN 920454.071022.203139.  Chuyển tiền
07/10/2022 15,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 407727.071022.202407. Mong the gioi nay diu dang mot chut
07/10/2022 10,000 TRAN VAN PHONG 818222.071022.201925.  Chuyển khoản
07/10/2022 10,000 NGUYEN VAN CUONG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..29621043363.
 
07/10/2022 10,000 PHUNG THI THUY LINH 1030078746 nguyen thi hao chuyen
07/10/2022 10,000 THUY AN  596146.071022.201326. Chuyển tiền
07/10/2022 10,000 NGUYEN THI DUNG 0341007008642 QUY VI TRE E KHUYET TAT
07/10/2022 15,000 vo hong ngoc 572162.071022.200753.  
07/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 143682.071022.200457. ck tu thien
07/10/2022 20,000 BUI VAN TINH 658366.071022.200
058.VCB
Chuyển khoản
07/10/2022 10,000 HOANG MINH HAI 291334.071022.195546.  Chuyển khoản
07/10/2022 10,000 TRAN THI THU HA PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29619973265.
 
07/10/2022 10,000 CAO THI HOA 0591000283405 Chuyển tiền
07/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 113114.071022.194507. Ck tu thien
07/10/2022 20,000 NGUYEN THI TUYET ANH 567746.071022.194257. Chuyển tiền
07/10/2022 10,000 NGUYEN THI BICH LIEN  223807.071022.193950. Chuyển khoản
07/10/2022 10,000 Y DO RE BKRONG 629191.071022.193920. Chuyển khoản
07/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 691726.071022.193847. tu thien
07/10/2022 10,000 LE THI LIEN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
29620039101.
 
07/10/2022 20,000 TRAN THI TRA MY  608922.071022.193450. Chuyển khoản
07/10/2022 10,000 LE VAN QUANG 507805.071022.193306.  Chuyển tiền
07/10/2022 10,000 VU VAN PHUONG 180807.071022.192948.  Chuyển khoản
07/10/2022 65,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 369198.071022.191859. CHUC CAC EM MANH KHOE BTVTX
07/10/2022 10,000 NGUYEN ANH XUAN 352074.071022.191710.  Chuyển tiền
07/10/2022 10,000 NGUYEN THI TRIEU PHUONG 348177.071022.191616.  
07/10/2022 20,000 NGUYEN THI THUAT 343006.071022.191503.  Chuyển tiền
07/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG 065343.071022.191224.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
07/10/2022 30,000 DUONG THI HUONG 478408.071022.190728.  Chuyển khoản
07/10/2022 10,000 NGUYEN THI HUE PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29618870594.
Chuyển tiền
07/10/2022 10,000 HOANG THI THO  1022174707 Chuyển tiền
07/10/2022 10,000 TRAN TRUNG GIANG 406151.071022.185246.  Chuyển khoản
07/10/2022 10,000 Nguyen thi mai xuan 148007.071022.184858.  
07/10/2022 13,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 984063.071022.184632. Quy tre em khuyet tat
07/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9,1183407
1022064E+21
 
07/10/2022 20,000 mui thi thuong 352707.071022.184231.  
07/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  052379.071022.184127. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
07/10/2022 10,000 NGUYEN VAN DIEN  0121000717770 Chuyển tiền
07/10/2022 1,000 LE VAN DAT 172682.071022.183727. Chuyển tiền
07/10/2022 10,000 NGUYEN THI HUYEN  135823.071022.182930. Chuyển tiền
07/10/2022 10,000 TRAN MINH ANH 171620.071022.181822. Chuyển tiền
07/10/2022 22,277 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2540514503.
2001.VCB Rewards.
tre em
07/10/2022 20,000 TRUONG VAN SON  449900.071022.1
81729.VCB
Chuyển khoản
07/10/2022 10,000 TRAN CONG DUC 222684.071022.181633.  Chuyển khoản
07/10/2022 5,000 TRIEU XUAN VAN 1030044152 Chuyển tiền
07/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 896680.071022.061332. A
07/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  040235.071022.181151. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
07/10/2022 10,000 PHAM QUOC LONG 823886.071022.181035.  Chuyển khoản
07/10/2022 10,000 Hoang Thai Hoa 162279.071022.180450.  Chuyển khoản
07/10/2022 10,000 NGUYEN THI NHUNG 596016.071022.180503. Chuyển tiền
07/10/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC BICH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29616622747.
 
07/10/2022 10,000 LE TUAN KIET 844081.071022.175708.  
07/10/2022 10,000 NGUYEN VINH KY 730221.071022.175029.  Chuyển khoản
07/10/2022 10,000 NGO THI LUONG QUY  0281000237947  Chuyển tiền
07/10/2022 30,000 LUU VAN VY 666704.071022.173742.  Chuyển khoản
07/10/2022 10,000 NGUYEN THANH CHUNG 1026226260 Chuyển tiền
07/10/2022 10,000 DO THANH HUNG 0271000993828 Chuyển tiền
07/10/2022 20,000 TRAN THI THAO 530537.071022.17
2850.VCB
Chuyển khoản
07/10/2022 20,000 HOANG THI THANH MO 0011004000155 Chuyển tiền
07/10/2022 10,000 NGUYEN NHU SON 545031.071022.171335.  Chuyển khoản
07/10/2022 10,000 HA THI HOA  699391.071022.170103. Chuyển tiền
07/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  007151.071022.170108. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
07/10/2022 1,000 Nguyen Minh Duc 712903.071022.165221. Chuyển tiền
07/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  000523.071022.164841. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
07/10/2022 30,000 PHAN BAO NGOC  789132.071022.164639. Chuyển tiền
07/10/2022 30,000 NGUYEN THI PHUONG 710325.071022.164354. Chuyển khoản
07/10/2022 20,000 HOANG THI HUONG 644302.071022.16
4044.VCB
Chuyển khoản
07/10/2022 1,000 Tu Phuong Hoa 843474.071022.163001.  Chuyển tiền
07/10/2022 10,000 NGUYEN THI DAI 990578.071022.163006.  
07/10/2022 10,000 DUONG DUC THANH 310556.071022.162551.  Chuyển khoản
07/10/2022 10,000 NGUYEN HOANG THANH 584958.071022.162036.  Chuyển khoản
07/10/2022 10,000 QUACH THI THAM 507735.071022.161821.  Chuyen tien tu thien
07/10/2022 20,000 PHAN THI HANG 158857.071022.1
61558.VCB
Chuyển khoản
07/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 834446.071022.161122. aaaa
07/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 865534.071022
.161105.VCB
ck tu thien
07/10/2022 10,000 Nguyen Thi Anh Nguyet 001225.071022.160849.  
07/10/2022 10,000 PHAM DUY TAN  118597.071022.160642. Chuyển tiền
07/10/2022 20,000 DUONG THI TINH  0021000449030  
07/10/2022 10,000 NGUYEN THI THAO 159727.071022.155121.   
07/10/2022 10,000 NGUYEN THANH LONG 284341.071022.155028.  
07/10/2022 10,000 LE DANG CANH 702243.071022.155005. Chuyển tiền
07/10/2022 10,000 PHAM VAN TAI 140342.071022.154821.  Chuyển khoản
07/10/2022 10,000 PHAM THI KIM THOA 0801000223551 Chuyển tiền
07/10/2022 10,000 NGUYEN VAN HIEU 219630.071022.152845.  Chuyển tiền
07/10/2022 10,000 NGUY NGOC TOAN  300749.071022.152635. Chuyển khoản
07/10/2022 10,000 CAO CHUC LINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29608852423.
 
07/10/2022 10,000 DANG BICH HUE 586042.071022.152555.  Chuyển tiền
07/10/2022 10,000 LE THI MINH HUYEN 169317.071022.151924. Chuyển tiền
07/10/2022 20,000 NGUYEN HUE THANH 497171.071022.1
51457.VCB
Chuyển khoản
07/10/2022 10,000 NGUYEN THI HUYEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29607617301
 
07/10/2022 20,000 NGUYEN THI HOAI 220713.071022.151140.  
07/10/2022 10,000 LE TRUONG ANH NAM 962560.071022.150824.  Chuyển khoản
07/10/2022 20,000 TRAN THI HONG SEN 980153.071022.150
620.VCB
 chuyen khoan vi tre e khuyet tat
07/10/2022 20,000 nguyen to uyen 428333.071022.150148.  ck
07/10/2022 10,000 Dinh Tuan Son 166260.071022.145855.   
07/10/2022 10,000 LY THI GIANG SHGD:10031699.D
D:221007
 
07/10/2022 10,000 BUI THI LIEU 129504.071022.145104.  Chuyển khoản
07/10/2022 10,000 LE THI THUY 346306.071022.144708. chuyen tien tu thien
07/10/2022 10,000 VU THI LANH SHGD:10031455.
DD:221007.
 
07/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 780644.071022.024617. Q
07/10/2022 10,000 QUACH YEN NHI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29607521381.
 
07/10/2022 10,000 TRAN THI NGOC XUAN 857652.071022.144307.  
07/10/2022 10,000 nguyen quan tuyen 991720.071022.144206.  
07/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 201026.071022.144137. UH
07/10/2022 10,000 TRAN MY LINH 823743.071022.143432.  Chuyển khoản
07/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 194541.071022.143041. AA
07/10/2022 31,214 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2539409958.
2001.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
07/10/2022 10,000 NGUYEN HUU KHANH 034862.071022.142930.  Chuyển khoản
07/10/2022 55,000 VO THI BICH HA 1014396686 Chuyển tiền
07/10/2022 10,000 Nguyen Hong Phuong PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..2
9606165338.
 
07/10/2022 20,000 NGUYEN VAN MINH  998934.071022.1416
38.VCB
Chuyển khoản
07/10/2022 10,000 LUONG THI THUY NGA 186520.071022.141600.  
07/10/2022 10,000 DOAN THI YEN NHI 878056.071022.141551.  Chuyển tiền
07/10/2022 10,000 NGUYEN THI LINH 966579.071022.141312.  Chuyển khoản
07/10/2022 20,000 TRAN NGOC TU SHGD:10003046.
DD:221007.
 
07/10/2022 10,000 LUONG THI THUY 622614.071022.141208. Chuyển tiền
07/10/2022 10,000 NGUYEN THI THUY  0021000299892 Chuyển tiền
07/10/2022 10,000 VO THI BICH HA 1014396686 Chuyển tiền
07/10/2022 10,000 NONG XUAN NGOC  898218.071022.135626.  
07/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 173643.071022.135627. CK
07/10/2022 10,000 NONG MY TRINH 892671.071022.135500.  Chuyển khoản
07/10/2022 10,000 HO TRUC HUYNH  0191000377647   
07/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1030464172 tre em khuyt tat
07/10/2022 20,000 nguyen thi thuy 042349.071022.13370
3.ZP6904PS1VCK 
 
07/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  906404.071022.133156. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
07/10/2022 10,000 THACH THI THANH THUY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29604454983.
 
07/10/2022 20,000 NGUYEN THI HANG 596314.071022.132425.  Chuyển tiền
07/10/2022 10,000 TRINH THI HAO  495135.071022.132406. Chuyển tiền
07/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29604275942.
ung ho
07/10/2022 219,847 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2539145718.
2001.VCB Rewards.
vi tre em VN
07/10/2022 10,000 NGUYEN THI TUONG VI 290211.071022.131950. Chuyển tiền
07/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  900158.071022.131246. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
07/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 738130.071022.011126. A
07/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  898932.071022.130901. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
07/10/2022 20,000 TRAN THI QUYNH 635223.071022.130806.  Chuyển tiền
07/10/2022 10,000 DINH THI GIANG 0341006835071  Chuyển tiền
07/10/2022 10,000 Le thi hoan 128988.071022.130732.  Chuyển tiền
07/10/2022 10,000 NGUYEN THANH HUONG 579796.071022.130637.  Chuyển tiền
07/10/2022 10,000 NGUYEN THI MAI  1014422926 Chuyển tiền
07/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  897102.071022.130306. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
07/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 733653.071022.125739. A
07/10/2022 20,000 LE THI HONG VAN 159936.071022.1
25559.VCB
Chuyển khoản
07/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG 894779.071022.125545.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
07/10/2022 20,000 HOANG THI HIEN 102604.071022.
125502.VCB
Chuyển khoản
07/10/2022 10,000 PHAM THU HANG 591935.071022.125438.  
07/10/2022 20,000 HUYNH THI NGA 047450.071022.125
407.VCB
Chuyển khoản
07/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 909509.071022.1
25149.VCB
Ck tu thien
07/10/2022 10,000 DANG DOAN THUC 0281000232758 Chuyển tiền
07/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29603175525.
ck tu thien
07/10/2022 10,000 VO THI KIM PHUNG 558031.071022.124419. Chuyển tiền
07/10/2022 10,000 PHAM DUC ANH 0451001266141  chuyen tien tu thien
07/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 326123.071022.12
4206.VCB
Ck tu thien
07/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG 887794.071022.123401.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
07/10/2022 20,000 NGUYEN HUU TUYEN 780156.07102
2.123300.VCB
Chuyển khoản
07/10/2022 10,000 NGUYEN DANG MINH 542361.071022.122205.  Chuyển khoản
07/10/2022 10,000 PHAN HOANG TUAN 551003.071022.122055.  
07/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  882691.071022.121952. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
07/10/2022 10,000 NGUYEN THI TOI 462828.071022.121847.  Chuyển tiền
07/10/2022 70,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 468060.071022.121925.
 FT22280447962022
Chuc cac em luon manh khoe va hanh phuc BTVTX
07/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 880265.071022.121305.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
07/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 123512.071022.121224. TU THIEN
07/10/2022 70,371 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2538821794
.2001.VCB Rewards.
Chuc cac em manh khoe vui ve
07/10/2022 10,000 DO PHUC KIEN SHGD:10021687.
DD:221007.
 
07/10/2022 10,000 NGUYEN TAN VIET 325896.071022.114959. Chuyển tiền
07/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  870248.071022.114805. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
07/10/2022 10,000 NGUYEN THI LY 819043.071022.114749.  Chuyển tiền
07/10/2022 10,000 NGUYEN THAI HAN 347928.071022.114156.  Chuyển khoản
07/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 703238.071022.113928. A
07/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG 865962.071022.113729.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
07/10/2022 10,000 nguyen thi anh nga 310664.071022.113431.  
07/10/2022 10,000 NGUYEN NGUYEN CHUONG 150945.071022.113214.  
07/10/2022 10,000 VU THI NINH NHI 1016830416 Chuyển tiền
07/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  861054.071022.112619. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
07/10/2022 20,000 SUNG TAN THU 741581.071022.1125
41.VCB
 
07/10/2022 10,000 NGUYEN XUAN THAI 1012955319 Chuyển tiền
07/10/2022 20,000 NGUYEN THI TUYET MINH SHGD:1002044
0.DD:221007.
 
07/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 183379.071022.111605. ck tu thien
07/10/2022 10,000 PHAM QUOC TUAN SHGD:10001579.
DD:221007.
Chuyển khoản
07/10/2022 10,000 LUONG VAN LIEU 040389.071022.110743.  Chuyển khoản
07/10/2022 10,000 Pham thi thanh huyen 129209.071022.110602.  
07/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  849416.071022.110111. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
07/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  847189.071022.105640. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
07/10/2022 10,000 NGUYEN THI LAN ANH 846418.071022.105502.  CHUYEN KHOAN QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
07/10/2022 10,000 NGUYEN THI THANH LAM 1026491149 Chuyển tiền
07/10/2022 10,000 DANG QUANG NAM 0281000579280 Chuyển tiền
07/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000473739 xxvvczs
07/10/2022 10,000 BUI HOANG LINH 079561.071022.104815. Chuyển khoản
07/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  842518.071022.104652. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
07/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG 839093.071022.103938.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
07/10/2022 10,000 NGUYEN THI THANH THUY  0541000317666  Chuyển tiền
07/10/2022 10,000 PHAM TUAN ANH 0981000418028 Chuyển tiền
07/10/2022 30,000 TRAN QUOC TOAN 1029093305 Chuyển tiền
07/10/2022 10,000 BUI DINH THANG 961123.071022.102942.  Chuyển tiền
07/10/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC KIEU   0061001119208 Chuyển tiền
07/10/2022 10,000  NGUYEN THI KHA 179515.071022.102623. Chuyển tiền
07/10/2022 10,000 CAT VAN HUYEN 0351001032207 Chuyển tiền
07/10/2022 10,000 VU THI BAO UYEN 628881.071022.101815.  Chuyển tiền
07/10/2022 20,000 Duong ngoc anh 390558.071022.1013
10.VCB
 
07/10/2022 10,000 Phung Van can 894959.071022.100929.  Chuyển tiền
07/10/2022 10,000 TRUONG NGOC BA 781478.071022.100621. Chuyển khoản
07/10/2022 500,000 NGUYEN THI VAN ANH 804520.071022.10
0324.VCB
Chuyển khoản
07/10/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
07/10/2022 20,000 HA PHI TUAN PARTNER.DIREC
T_DEBITS_VCB.MSE.
.29597251892.
 
07/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 808914.071022.095752. Chuyển tiền
07/10/2022 10,000 DANG THI THUY SHGD:10015127.
DD:221007.
 
07/10/2022 20,000 NGUYEN THI KIM OANH 437517.071022.09
4037.VCB
Chuyển khoản
07/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  810838.071022.093651. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
07/10/2022 10,000 NGHIEM THI LIEN 684796.071022.093133.  Chuyen tien ung ho
07/10/2022 20,000 NGUYEN THI THU HUYEN 671253.071022.092800.  Chuyển tiền
07/10/2022 10,000 Hung Hung Toca  609857.071022.092330. chuyen khoan quen gop tu thien
07/10/2022 10,000 NGO QUANG CHE 677038.071022.092159.  Chuyển khoản
07/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  798213.071022.090856. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
07/10/2022 5,000 Nguyen thi lan 399273.071022.090543.  
07/10/2022 10,000 NGUYEN THI TRAM ANH IBPS/SE:79307005.DD:
071022.SH:10002934.
 
07/10/2022 10,000 NGUYEN THI TRAM ANH IBPS/SE:79307005.D
D:071022.SH:10002937
 
07/10/2022 30,000 Y NIEM NIE SHGD:10007515
.DD:221007
Niem ung ho tre em khuyet tat VN
07/10/2022 10,000 DINH VAN RUAN SHGD:10006149
.DD:221007.
 
07/10/2022 10,000 MA CAT SHGD:10005261
.DD:221007.
 
07/10/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10012605.
DD:221007
Phu
07/10/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
07/10/2022 30,000 VO THI DUYEN SHGD:10003196
.DD:221007.
Duyen chuyen
07/10/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0951004181959 binh thuong
07/10/2022 10,000 BUI XUAN LOC 281037.071022.071750.  transfer
07/10/2022 10,000 Bui Thi Ninh 134073.071022.071353. transfer
07/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 582777.071022.070408. A
07/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 963380.071022.070232. A
07/10/2022 1,000 CAO PHUONG THAO 898812.071022.070129.  Transfers
07/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 759466.071022.070009.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
07/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  759295.071022.065917. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
07/10/2022 10,000 Bui Thi Ninh 131561.071022.065847.  transfer
07/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018763486 uong ho tre em khuyet tat
08/10/2022 30,000 NGUYEN THI THU HUONG  640696.081022.222244. Chuyển khoản
08/10/2022 10,000 TRAN THI HANG  847678.081022.220255. Chuyển tiền
08/10/2022 10,000 TRAN HUY TRUNG 655038.081022.215848.  Chuyển tiền
08/10/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9375143346 kho khan
08/10/2022 20,000 DO THI THU 634696.081022.21
3354.VCB
 
08/10/2022 10,000 LE CHI LINH  0401001415444 Chuyển tiền
08/10/2022 20,000 NGUYEN VAN LONG 728683.081022.212216.  
08/10/2022 10,000 HUYNH THI YEN NHI 933976.081022.211525.  Chuyển tiền
08/10/2022 10,000 HA LUONG TEO 215435.081022.210044. Chuyển tiền
08/10/2022 10,000 NGUYEN THI THUY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29655681803.
 
08/10/2022 10,000 LUC THI DUYEN 739425.081022.204624.  
08/10/2022 20,000 DO KIM THUY TIEN 596645.08102
2.204316.VCB
Chuyển khoản
08/10/2022 10,000 Luong thi lan anh 553737.081022.204149.  
08/10/2022 10,000 tran thi giang 912706.081022.204128.  
08/10/2022 10,000 tran thi phuoc duyen 824344.081022.204113.  
08/10/2022 10,000 LO THI PHU 365305.081022.204049.  Chuyển tiền
08/10/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC CAM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29655420545.
 
08/10/2022 5,000 Le Thi Tuyet 697566.081022.203612.   
08/10/2022 150,000 DINH THI YEN 295651.081022.203522.  Chuyển khoản
08/10/2022 10,000 PHAM HO VAN CHUONG 657466.081022.202651.  Chuyển khoản
08/10/2022 10,000 LE VAN TUAN 196177.081022.202542. Chuyển tiền
08/10/2022 10,000 NGAN VAN DIU 254653.081022.202433.  Chuyển khoản
08/10/2022 67,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2544773012.
2001.VCB Rewards.
bt
08/10/2022 10,000 TRAN DUC DUY  0111000235096  ung ho
08/10/2022 10,000 LE NGOC TUYET 478017.081022.201159.  Chuyển tiền
08/10/2022 10,000 VUONG THI CHAU 584569.081022.200929.  Chuyển khoản
08/10/2022 10,000 TRUONG THI KIEU LOAN 519910.081022.194525. Chuyển tiền
08/10/2022 10,000 le thi mai  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..29653127270
gui ung ho tre e khuyet tat
08/10/2022 10,000 Luu Thi Hoa  055208.081022.194050. Chuyển tiền
08/10/2022 10,000 CHU MINH TUAN 051680.081022.193147.  Chuyển khoản
08/10/2022 21,000 NGUYEN THI AI NHI  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.29653211276.
 
08/10/2022 10,000 HOANG VAN QUAN   Ck tu thien
08/10/2022 20,000 BUI THI HONG TUYEN 171395.081022.1
91251.VCB
Chuyển khoản
08/10/2022 10,000 HA THI THUY 236989.081022.190957.  Chuyển tiền
08/10/2022 10,000 NGUYEN DINH HIEP 302345.081022.190428.  Chuyển khoản
08/10/2022 20,000 PHAM THI NHUNG 551392.081022.190220.  Chuyển tiền
08/10/2022 10,000 TRAN THI NGA  0071004738505 Chuyển tiền
08/10/2022 10,000 Nguyen phi cong 294218.081022.070007.  
08/10/2022 30,000 VU THI DIEM THUY 1028167062 Chuyển tiền
08/10/2022 20,000 NGUYEN THI HANH 225716.081022.184802.  Chuyển khoản
08/10/2022 10,000 KIEU HUU TUAN  210992.081022.184506. Chuyển khoản
08/10/2022 10,000 CHU THI THANH THU 0441000776988  
08/10/2022 65,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 309550.081022.18
4149.VCB
Chuc cac em luon manh khoe va hanh phuc BTVTX
08/10/2022 30,000 NGUYEN VAN CUONG 158072.081022.184102.  Chuyển tiền
08/10/2022 20,000 NGUYEN THI VY  126818.081022.183936. Chuyển tiền
08/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0481000914447 kho khan
08/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 148839.081022.183202. chuc suc khoe
08/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 282699.081022.062842. A
08/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  437300.081022.182625. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
08/10/2022 10,000 NGUYEN THI THUY TRANG 625174.081022.182028.  
08/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 478376.081022.181815.
FT22281903470006
Hoa chuyen nhiem vu
08/10/2022 10,000 MAI THI THU  112050.081022.181752. Chuyển tiền
08/10/2022 10,000 NGUYEN THI TUYET 730900.081022.181333.  Chuyển khoản
08/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 722608.081022.181126. Ck tu thien
08/10/2022 20,000 HOANG LE HIEN 044410.081022.18
0404.VCB
Chuyển khoản
08/10/2022 10,000 NGUYEN DUC LAM 455296.081022.180344.  Chuyển tiền
08/10/2022 10,000 TRAN PHUONG TRAN 1021406806 Chuyển tiền
08/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 994037.081022.175901. Ck tu thien
08/10/2022 10,000 Phuong 28  117258.081022.175923. ck
08/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 990620.081022.175817.Q UY VI TRE EM KHUYET TAT HO Chi Minh
08/10/2022 10,000 NGUY THI VUI 932214.081022.175625.  NGUY THI VUI
08/10/2022 10,000 TRAN QUOC HAU   0181003533960 Chuyển tiền
08/10/2022 10,000 LUONG TIEN CUONG 963255.081022.175256.  Chuyển khoản
08/10/2022 21,000 LE YEN PHUONG  627081.081022.174932. Chuyển khoản
08/10/2022 10,000 NONG HOANG HUY 465692.081022.173743.  Chuyển tiền
08/10/2022 10,000 NGUYEN VAN HAI  879703.081022.173659. Chuyển khoản
08/10/2022 10,000 TRAN THI HUYEN  124659.081022.173106. Chuyển tiền
08/10/2022 10,000 TRAN THI NGOC 075672.081022.172607. Chuyển tiền
08/10/2022 21,000 HOANG THANH BINH 786342.081022.172526.  Chuyển tiền
08/10/2022 10,000 NGUYEN VAN LONG 783949.081022.171645.  chuyen tien tu thien
08/10/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 414409.081022.170932. ung ho quy vi tre em khuyet tat viet nam mong cac em luon hanh phuc va vui ve
08/10/2022 10,000 RO CHAM LOAN 431433.081022.170838.  Chuyển khoản
08/10/2022 10,000 MAI KHAC HIEU  0181003491455 Chuyển tiền
08/10/2022 10,000 Nguyen Van Tho  178293.081022.170850. Chuyển tiền
08/10/2022 20,000 NGUYEN THANH HANG  170358.081022.1
65930.VCB
Chuyển khoản
08/10/2022 10,000 TRAN THI TRANG 588976.081022.164154.  Chuyển khoản
08/10/2022 10,000  LUU THI THU THAO 037266.081022.163158. Chuyển tiền
08/10/2022 10,000 TRAN THI HANG 530902.081022.163010. Chuyển khoản
08/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018280407 binh thuong
08/10/2022 10,000 TRAN SI HUNG 115723.081022.162500. Chuyển tiền
08/10/2022 10,000 TRAN PHUONG TRA  0321000911849  Chuyển tiền
08/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  385822.081022.162203. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
08/10/2022 10,000 NGUYEN TRAN TUAN KHANH 823015.081022.162017.  Chuyển tiền
08/10/2022 10,000 Do thi nguyet  476733.081022.161907. ung ho
08/10/2022 10,000 Pham To Linh 358343.081022.161452.  Chuyển tiền
08/10/2022 20,000 khuan sa vanh 187362.081022.160
947.VCB
 
08/10/2022 10,000 TRUONG VAN TUAN 1028145833 Chuyển tiền
08/10/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0071003307904  ung ho to chuc
08/10/2022 10,000 NGUYEN THI THU HIEN 389498.081022.160143.  Chuyển tiền
08/10/2022 10,000 NGUYEN NHAT KHUONG  377564.081022.155856. Chuyển tiền
08/10/2022 10,000 TRUONG CONG ANH 0201000669899  Chuyển tiền
08/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 360675.081022.155441. Ck tu thien
08/10/2022 20,000 VO THI HUONG 210174.081022.1
55330.VCB
Chuyển khoản
08/10/2022 10,000 NGO HUYNH PHUONG  659445.081022.154936. chuyen tien ho tro
08/10/2022 10,000 LE NGUYEN NGOC PHUONG 005490.081022.154154. Chuyển tiền
08/10/2022 20,000 NGUYEN THI LUU 0541000298622  
08/10/2022 10,000 NGUYEN THI VAN  339166.081022.152420. Chuyển tiền
08/10/2022 20,000 NGUYEN THI TRONG 396851.081022
.152316.VCB
Chuyển khoản
08/10/2022 10,000 NGO TRI NAM 820357.081022.151919.  Chuyển tiền
08/10/2022 10,000 NGUYEN NGOC ANH  321287.081022.151258. Chuyển tiền
08/10/2022 20,000 QUANG THI LIEU 409696.081022.150
649.VCB
Chuyển khoản
08/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 156862.081022.150621. ck tu thien
08/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 220546.081022.150417. ck tu thien
08/10/2022 100 TRAN THI TRANG 546899.081022.145053.  Chuyển tiền
08/10/2022 20,000 LE THI QUYNH TRANG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29644832576.
 
08/10/2022 20,000 PHUNG MI LINH  012104.081022.144
332.VCB
Chuyển khoản
08/10/2022 10,000 Ban Thi Ly 307161.081022.144005.  Chuyển tiền
08/10/2022 30,000 NGUYEN THI HONG PHAN 124233.081022.143018.  
08/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  339245.081022.142815. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
08/10/2022 20,000 HOANG THI SEN 906381.081022.14
2506.VCB
Chuyển khoản
08/10/2022 10,000 NGO VAN HUY 961485.081022.142252.  Chuyển khoản
08/10/2022 20,000 TRAN THI ME 957859.081022.142312. goi cac em kho khan
08/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
29643376998.
CK tu thien
08/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  333687.081022.141209. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
08/10/2022 10,000 LAI THI THU TIEN 916481.081022.141137.  
08/10/2022 10,000 BUI THI THU 963046.081022.141117.  Chuyển tiền
08/10/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 956820.081022.140926. ung ho quy tre em khuyet tat
08/10/2022 10,000 HOANG THI HOAI LINH 899694.081022.140714.  Chuyển khoản
08/10/2022 10,000 NGUYEN THI BICH VAN 369671.081022.140356.  Chuyển tiền
08/10/2022 10,000 CAO GIA KIET  290196.081022.140324. Chuyển tiền
08/10/2022 10,000  NGUYEN THI THUY HONG 944867.081022.140030. Chuyển tiền
08/10/2022 10,000  PHAM THI KIEU NGA 944795.081022.140017. Chuyển tiền
08/10/2022 10,000 NGUYEN THE DUC  679014.081022.135734. Chuyển tiền
08/10/2022 30,000 NGUYEN THI TU 1028621640 Chuyển tiền
08/10/2022 10,000 Doan Thi Anh 283499.081022.135018.  
08/10/2022 21,000 nguyen ngoc thu 877765.081022.134447.  
08/10/2022 21,000 Nguyen Thi Thao 193580.081022.134305.  
08/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  323274.081022.133958. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
08/10/2022 10,000 TRAN THU HUYEN 776718.081022.133646.  Chuyển khoản
08/10/2022 10,000 VU THE HUYNH  0451000273321 transfer
08/10/2022 10,000 LE VAN NHUT  848267.081022.133509. Chuyển tiền
08/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG 320667.081022.133206.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
08/10/2022 10,000 VU THI THANH THUY 0141000862436 Chuyển tiền
08/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 833737.081022.133028. QUY VI TRE EM KHUYET TAT
08/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  319524.081022.132854. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
08/10/2022 10,000 DUONG VAN DONG 465522.081022.132704. Chuyển tiền
08/10/2022 20,000 DUONG THI NGOC CAM 0381000382591 Chuyển tiền
08/10/2022 10,000 HUYNH NGOC THANH BINH 1016266912 Chuyển tiền
08/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 161140.081022.011232. A
08/10/2022 10,000 CAO THI BICH NGOC  175121.081022.131018. Chuyển tiền
08/10/2022 50,000 NGUYEN DANG QUYNH 259872.081022.131001.  Chuyển tiền
08/10/2022 10,000 LUU THI BIEN 752981.081022.130829.  Chuyển tiền
08/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  311303.081022.130815. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
08/10/2022 10,000 PHAN DINH HOANG 0011004238028  
08/10/2022 10,000 PHAM THI THUY AN  914316.081022.130532. Chuyển tiền
08/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 157528.081022.010423. A
08/10/2022 10,000 HOANG VAN SON  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..29641771130.
 
08/10/2022 10,000 CAO PHUONG THAO  166234.081022.130158. Transfers
08/10/2022 10,000 PHAM VAN DAU  9834066733 Chuyển tiền
08/10/2022 55,408 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9222866666 Kho Khan
08/10/2022 10,000 NGUYEN VAN TAM 352802.081022.123642.  Chuyển khoản
08/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 146288.081022.123752. A
08/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  296331.081022.123603. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
08/10/2022 20,000 NGUYEN THI LE 157086.081022.12
3237.VCB
Chuyển khoản
08/10/2022 20,000 NGUYEN THANH SON  088912.081022.12
3128.VCB
Chuyển khoản
08/10/2022 10,000 NGUYEN THI LUONG 588170.081022.122911. Chuyển tiền
08/10/2022 30,000 HOANG THI KIEU  0101001154160 Chuyển tiền
08/10/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 537853.081022.121510. Chuyển tiền
08/10/2022 10,000 BUI THI HONG THI 261241.081022.120648. Chuyển tiền
08/10/2022 10,000 HOANG VAN THU 0341005997446  Chuyển tiền
08/10/2022 20,000 NONG MY TRINH 366094.081022.120140.  Chuyển khoản
08/10/2022 10,000 VU THI HANG 0821000066679 Chuyển tiền
08/10/2022 10,000 MAI LUONG CONG 146469.081022.114321.  Chuyển khoản
08/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 624178.081022.114232. VI TRE EM KHUYET AT
08/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 125029.081022.114046. A
08/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  276365.081022.113838. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
08/10/2022 10,000  NGUYEN THI THU HA 865202.081022.113645.  
08/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  273880.081022.113156. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
08/10/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027307996  
08/10/2022 50,000 Hien 337598.081022.112311. chuyen
08/10/2022 10,000 TRAN THU HAU 102504.081022.112211. Chuyển tiền
08/10/2022 10,000 Phan thi phuong 451339.081022.112013.  
08/10/2022 10,000 LE THI THUY NINH  0731000802485 Chuyển tiền
08/10/2022 10,000 NGHIEM VIET ANH 154008.081022.111448. Chuyển khoản
08/10/2022 20,000 HOANG THI BICH VAN 509565.081022.111
509.VCB
Chuyển khoản
08/10/2022 10,000 BUI VAN HIEU  110666.081022.110513. Chuyển khoản
08/10/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 831429.081022.110508. Ok
08/10/2022 29,669 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2542645324.2
001.VCB Rewards.
 
08/10/2022 10,000 Y KHUYEN JA 841568.081022.110034. Chuyển tiền
08/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  258827.081022.105408. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
08/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 045993.081022.105108.  
08/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  254131.081022.104327. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
08/10/2022 1,000 VO LE KHANH LY 0531002550331  transfer
08/10/2022 1,000 VO LE KHANH LY 0531002550331  transfer
08/10/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1013432219 tre em
08/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG 251151.081022.103634.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
08/10/2022 40,000 NGUYEN VAN DUNG  873159.081022.103433. Chuyển khoản
08/10/2022 10,000 TRAN VAN NGHIA 1020630691 Chuyển tiền
08/10/2022 10,000 TRAN THI THU HA PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29636654468.
 
08/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 091352.081022.102623. A
08/10/2022 10,000 NGUYEN QUOC AN  386905.081022.102120. Chuyển tiền
08/10/2022 1,000 TRAN NGUYEN BANG TRANG  153085.081022.101941. transfer
08/10/2022 20,000 LE THI PHUONG 900987.081022.101846.  
08/10/2022 20,000 DAO THI KIM HIEN 597418.081022.101539.  
08/10/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1023775302 binh thuong
08/10/2022 10,000 HA THI HOA 021539.081022.101143.  Chuyển tiền
08/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 572229.081022.100920. A
08/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 770044.081022.100807. Ck tu thien
08/10/2022 10,000 DO VAN THANH 841325.081022.100520.  Chuyển khoản
08/10/2022 30,000 PHAM TRUONG PHUOC 1014582454 Chuyển tiền
08/10/2022 10,000  LE THI THUY  793814.081022.094729. chuyen tien tu thien
08/10/2022 20,000 DINH VAN SUONG 755942.081022.094603. Chuyển khoản
08/10/2022 10,000 VO THI BICH HA 1014396686 Chuyển tiền
08/10/2022 10,000 LAI VAN KIEN  838501.081022.094408. Chuyển tiền
08/10/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181000246017  khuyet tat.
08/10/2022 10,000 NGUYEN TRONG DUONG 742874.081022.094300.  Chuyển khoản
08/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 550726.081022.092944. A
08/10/2022 10,000 NGUYEN THI SEN 600330.081022.090724. Chuyển khoản
08/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 181452.081022.071000.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
08/10/2022 10,000 Bui Thi Ninh  156323.081022.070826. transfer
08/10/2022 100,000 TRAN THI SAO MAI 0901000049895 chuc cac em luon binh an BTVTX
08/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG  179718.081022.065930. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
08/10/2022 10,000 CAO PHUONG THAO 222149.081022.064912.  Transfers
08/10/2022 10,000 BUI XUAN LOC 230837.081022.064722.   Transfers
08/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG SANG 177968.081022.064619.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
08/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 019958.081022.064700. A
08/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 494376.081022.064432. A
08/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP  177814.081022.064500. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
08/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2541702707.2
001.VCB Rewards
tre khuyet tat
08/10/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0481000709497 cong nhan
08/10/2022 22,660 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2541603347.2
001.VCB Rewards.
Ai cung duoc
         
Tổng số 45,370,937      
         
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hànVietinbank
(Từ ngày 01/10/2022 đến 08/10/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
01/10/2022 100,000 LE VAN 19031973913011 Ung ho quy vi tre em khuyet tat Viet Nam
01/10/2022 10,000  HO QUYNH ANH  33310373770683 Chuyển khoản
02/10/2022 1,000,000 PHAM THANH TUNG 19027603332012 Tung chuyen
04/10/2022 10,000 LE HOANG BAO NGOC 19880307207 Chuyển khoản
04/10/2022 10,000 TRAN HUU LAM 106872583128 Chuyển tiền
05/10/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0560115985006 Cua it long nhieu
06/10/2022 65,000 DAO THU QUYNH 19036570867011 Chuc cac em luon manh khoe
06/10/2022 10,000  LE DUC KHANH 0763078401 Chuyển khoản
06/10/2022 1,000 HOANG KIM LOAN 63510003872454 Chuyển tiền
06/10/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 050117649285 Chuyển tiền
06/10/2022 20,000 AVO THI Y 4215205053620 Chuyển khoản
06/10/2022 5,000 CA THI HA 106872983695 Chuyển tiền
06/10/2022 10,000 NGUYEN KHANH LINH 0385796000 Chuyển khoản
06/10/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0344387026 chuc cac em mau khoi va khoe manh BTVTX
06/10/2022 100,000 NGUYEN THU PHUONG 26010001515070 CHUC CAC EM LUON MANH KHOE VA HANH PHUC
06/10/2022 3,000 LE THI KIM HUONG 1017678199 Chuyển tiền
06/10/2022 1,000,000 PHAM THANH TUNG 19027603332012 UH
06/10/2022 4,000 LAM THI THUY DIEM 267671362 Chuyển tiền
07/10/2022 10,000 CHU THI KHANH HUYEN 19036021945019 Huyen chuyen
07/10/2022 5,000 NGUYEN THI TRAM  701888888 Chuyển tiền
08/10/2022 1,226.00 TRAN THI PHUONG ANH 104876047962 Chuyển tiền
         
Tổng số 2,669,226      
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Sacombank
(Từ ngày 01/10/2022 đến 08/10/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
01/10/2022 10,000 TRAN VAN HIEU  CKN 336691 Chuyển khoản
02/10/2022 10,000 TRAN VAN HIEU  CKN 988553 Chuyển khoản
05/10/2022 70,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  BTVTX CKN 745225  Ung ho  Quy Vi tre em khuyet tat Viet Nam 
06/10/2022 65,000 HUYNH THI NGOC HAN  BTVTX CKN 458100  Chuc cac be luon manh khoe va binh an
06/10/2022 200,000 PHAM LUU TUONG VY CKN 254975 ung ho quy vi tre em khuyet tat tai viet nam chuc cac em luon vui ve hanh phuc btvtx 
06/10/2022 62,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ BTVTX CKN 274108 Chuc cac em luon vui ve 
06/10/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ CKN 069094 Ung ho quy tre em khuyet tat viet nam 
06/10/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ BTVTX CKN 159946 Ung ho Quy vi tre em khuyet tat VN. Chuc cac em hoan thanh duoc giac mo cua minh 
06/10/2022 65,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ BTVTS CKN 556750 Ung ho quy   Vi tre em khuyet tat Viet Nam     chuc cac em luon hanh phuc 
07/10/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  CKN 389411  ung ho Quy vi tre em khuyet tat Viet Nam
07/10/2022 62,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ CKN 455031 So tien khong nhieu nhung mong la no se dong gop duoc phan nao cho cac em
07/10/2022 70,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  BTVTX CKN 460278 Chuc cac em binh an  khoe manh luon luon vui ve  lac quan
08/10/2022 35,000 PHAN THI THANH THUY  CKN 770203 ung ho quy vi tre em khuyet tat viet nam mong cac e luon manh khoe
         
Tổng số 879,000      
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm bằng hiện vật
(Từ ngày 01/10/2022 đến 08/10/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
         
         
Tổng số        
Văn phòng Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam tại Hà Nội
Trang inGửi bạn bè Chia sẻ trên facebook  Chia sẻ trên twitterThảo luậnXem thảo luận
Thông tin khác:
Xem nhiều nhất
Tiêu điểm
Thông tin ủng hộ từ thiện
Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết tật
1) Tên tài khoản: "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật"
  Số tài khoản VNĐ: 00110 0381 4022
                       CIF: 481 3569
  Số tài khoản USD: 00113 7381 4041 
                       CIF: 481 3569
  Swift Code: BFTVVNVX 001
  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  (Vietcombank)

Sở giao dịch
Địa chỉ: 
11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (Địa chỉ cũ: 31-33 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
 2) Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 121000034371 Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam  - CN Hai Bà Trưng Hà Nội


3)Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 060095268466 Tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

 
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam".
Đường dây nóng: 0912.015.557
Mới cập nhật
Cô bé 10 tuổi bị ung thư trong "Chuyến bay của Linh - Điều ước thứ 7" đã qua đời
Bạn biết đến Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật bằng phương tiện
Mạng internet
Truyền hình
Truyền thanh
Khác
Thiết kế web: OnIP™