Danh ngôn:
Thứ năm, 07/12/2023
TẤM LÒNG HẢO TÂM

Danh sách các nhà hảo tâm (Từ ngày22/9/2022) đến ngày 30/9/2022)

Cập nhật lúc 19:03 10/10/2022
Danh sách các nhà hảo tâm (Từ ngày 22/9/2022 đến ngày 30/9/2022)
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm (từ ngày 22/9/2022 đến ngày 30/9/2022)
Quỹ Vì trẻ em Khuyết tật Việt Nam

Vp HN: Số 25 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội
Vp HCM: Số 15 Tú Xương, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp Hồ Chí Minh
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Từ ngày 22/9/2022 đến 30/9/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
22/09/2022 20,000  tran thi thu sao 129807.220922.102740.  Chuyển tiền
22/09/2022 50,000 DINH THI THU MAY  0221000070891 Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 VU HOANG HOAI THUONG 908405.220922.221835.  Chuyển khoản
22/09/2022 10,000 NGUYEN THI DIEN 1024821744 Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0221000044857  khuyet tat
22/09/2022 10,000 PHAN THANH HANG 769792.220922.213611.  
22/09/2022 20,000 luong le  574197.220922.212254.VCB Chuyển khoản
22/09/2022 10,000 TRAN THI HOANG OANH 176923.220922.211708.  Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 HUYNH THI THU UYEN 152941.220922.211427. Chuyển tiền
22/09/2022 15,000 NGO THI NGOC HAN 1020238573 Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 Le Van a 296082.220922.211022.  
22/09/2022 10,000 NGUYEN THI THE 460376.220922.210744. Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 NGUYEN THI VAN THI  758009.220922.210543. ck
22/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 757205.220922.210353. UNG HO
22/09/2022 10,000 NGUYEN THI SINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29109372855.
 
22/09/2022 10,000 VU VAN DOAN 630194.220922.205804.   
22/09/2022 10,000 NGUYEN THI NHUNG  0591000410248  Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 NGUYEN THI MAI 871789.220922.085658.  Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 LO VAN TIEN 196071.220922.205233. Chuyển khoản
22/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 749882.220922.204631. ck
22/09/2022 10,000 NGUYEN THI VAN ANH 576799.220922.204442.  Chuyển khoản
22/09/2022 10,000 PHAM THI KIM NHUONG 864376.220922.204411.  
22/09/2022 1,000 NGUYEN TRUNG HIEU 0181003322225 chuyen tien tu thien
22/09/2022 10,000 NGUYEN HONG PHUOC 1012615354 Quy Vi Tre Em Khuyet Tat
22/09/2022 10,000 TRAN NGOC NHAN  815175.220922.084115.  
22/09/2022 20,000 ha thi thao 275919.220922.203841.  
22/09/2022 10,000 minh 981334.220922.203744.  
22/09/2022 10,000 nguyen thi huyen trangg 492744.220922.203511.  
22/09/2022 10,000 NGUYEN THI MO  744209.220922.203322. Chuyển khoản
22/09/2022 10,000  VO VIET THO  0651000868339 Vo Thi Thu chuyen tien
22/09/2022 10,000 HOANG VAN CHUYEN 1015425183 Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 091922.220922.202411. Ung ho
22/09/2022 10,000 PHAM THI THU 483595.220922.202234.  Chuyển khoản
22/09/2022 10,000 TRAN VAN HOAI 478527.220922.202125. Chuyển khoản
22/09/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 734237.220922.081935. ct tu thien
22/09/2022 10,000 PHAM THI THU HIEN 9948688860 Chuyển tiền
22/09/2022 50,000 TRAN CHAU TIEM 1012483896  
22/09/2022 10,000 BUI THI TUYET CHINH  720407.220922.081558. Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 NGUYEN PHUONG LOAN 447932.220922.201426. Chuyển khoản
22/09/2022 1,000 LE ANH TUAN 333566.220922.201054.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
22/09/2022 10,000 nguyen thi bich lien 964386.220922.201049.  gui
22/09/2022 10,000 NGUYEN THI HOA 174268.220922.200509. Chuyển tiền
22/09/2022 20,000 nguyen thi kim oanh 585416.220922.1
95945.VCB
Chuyển khoản
22/09/2022 27,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2484036552.
2001.VCB Rewards.
tu thien
22/09/2022 10,000 PHAN DINH HAI 184521.220922.194856.  Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 NGUYEN THI HUYEN TRANG 607433.220922.074640.  Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 NGUYEN MINH LUAN 9765436615 Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 NGUYEN THI THUY AN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.29106226532.
 
22/09/2022 10,000 NGUYEN HOANG ANH  232473.220922.193535. Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 DUONG QUANG HUY 529917.220922.072657.  Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 NGUYEN VAN TRUNG  0041000363862  Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 DAM QUANG BAO PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29106253109.
 
22/09/2022 10,000 BUI VAN TOAN 424237.220922.192121.  
22/09/2022 10,000 NGUYEN HOANG LUAN  0461000604873 Chuyển tiền
22/09/2022 20,000 VU THI HOAN 226331.220922.19
2026.VCB
chuyen khoan ung ho vi tr em khuyet tat
22/09/2022 10,000 NGUYEN THI TRUC NO 392125.220922.191449. Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 TRAN THI BAO YEN 359187.220922.191233. Chuyển tiền
22/09/2022 20,000 VU THI HOAN 703737.220922.
191143.VCB
chuyen khoan ung ho quy tre em khuyet tat
22/09/2022 10,000 BUI THI NGA 1012454828 Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 GIAP THI TRANG KIM HA 0581000783638  Chuyển tiền
22/09/2022 20,000 HOANG CUONG 498303.220922.19
0818.VCB
Chuyển khoản
22/09/2022 10,000 NGUYEN VAN HIEU 926908.220922.190604.  Chuyển tiền
22/09/2022 20,000 TRAN THI NGOC XUYEN 447491.220922.070551.  Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 LE HUU TAM  379883.220922.185613. Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 SAM VAN KIEN 740312.220922.185414.  Chuyển khoản
22/09/2022 10,000 THIEU QUANG TAM 810182.220922.185433. Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 DO THI CHUYEN 739114.220922.185359.  Chuyển khoản
22/09/2022 10,000 LUONG MINH QUANG  734977.220922.185257. Chuyển khoản
22/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 694878.220922.185029. CHUYEN TIEN HO TRO TRE EM KHUYET TAT
22/09/2022 20,000 NGUYEN THI THANH 294182.220922.1
84814.VCB
Chuyển khoản
22/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29105088497.
Quyen gop tu thien
22/09/2022 10,000 BUI THI NOI  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..29104878629.
 
22/09/2022 10,000 NGUYEN THI TO ANH 678422.220922.181646.  
22/09/2022 20,000 CHU THI KIM PHUONG 380197.220922.
181620.VCB
Chuyển khoản
22/09/2022 10,000 nguyen thi tuyet 914703.220922.181409.  
22/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 827907.220922.181318. Aa
22/09/2022 10,000 TRAN VAN TAI 1030453363 Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 TRAN VIET TRINH  196137.220922.180605. Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 PHAM THI MI 924391.220922.180553. Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 PHAM THI HANG 842426.220922.175842.   
22/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 842212.220922.175839. Ck tu thien
22/09/2022 1,000 LE ANH TUAN  283755.220922.175635. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
22/09/2022 10,000 TRAN VAN DUNG 828573.220922.175556.  Chuyển khoản
22/09/2022 20,000 TRAN NGOC HOANG 956846.220922.
175236.VCB
Chuyển khoản
22/09/2022 10,000 NGUYEN THI MONG THUY  336261.220922.175225. Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 NGUYEN NGOC TAI 130628.220922.054831.  Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 LE THI QUOC DUYEN 1026230474 Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 LE THANH TRUNG  748793.220922.174005. Chuyển khoản
22/09/2022 20,000 NGUYEN THI HOA 199086.220922.1
73959.VCB
Chuyển khoản
22/09/2022 10,000 THACH THI MY THO PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29102087274.
 
22/09/2022 10,000 LU THI HIEU  057047.220922.053229.  
22/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 825061.220922.173240. Aa
22/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 824867.220922.173019. Aa
22/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 824811.220922.172925. Aa
22/09/2022 10,000 THACH THI LAN 301968.220922.172646. Chuyển tiền
22/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 418422.220922.1
71018.VCB
ct tu thien
22/09/2022 10,000 THACH THI LAN 262124.220922.170754. Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC NU 1030074274 Chuyển tiền
22/09/2022 21,000 NGUYEN THI UYEN 569432.220922.170503.  
22/09/2022 10,000  HOANG THI THUY TIEN  301147.220922.170223. Chuyển tiền
22/09/2022 109 NGUYEN THANH NAM 468268.220922.170044.  
22/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 637142.220922.170023. CK TU THIEN
22/09/2022 21,000 TRAN HONG ANH 988624.220922.165111.  
22/09/2022 21,000 TRAN THI HOANG OANH 470587.220922.164917. Chuyển tiền
22/09/2022 20,000 LUU THI NGOC GIAU 064840.220922.16
4744.VCB
Chuyển khoản
22/09/2022 10,000 NGUYEN NGOC THANH TaT 095752.220922.164742.  
22/09/2022 10,000 NGUYEN THI THIEN KIEU PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
29099795769.
 
22/09/2022 10,000 THACH THI LAN 203001.220922.164021.  Chuyển tiền
22/09/2022 20,000 TA MINH VUONG 549291.220922.1
63909.VCB
 
22/09/2022 10,000 hang thang  0491000091227  
22/09/2022 10 NGUYEN THI HOA  081173.220922.163147.  
22/09/2022 10,000 DIEM TRINH 616777.220922.162725.  
22/09/2022 20,000 NGUYEN THI HAO 809481.220922.
162649.VCB
Chuyển khoản
22/09/2022 20,000 TRAN THI NGOC THUY 172904.220922.162625. Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 THACH THI LAN 171976.220922.162559.  Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 NGUYEN KHANH VY 086597.220922.162126. Chuyển khoản
22/09/2022 10,000 PHAN THI LAI 0581000778528  Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 NGUYEN HUU CUONG 0341000619963  Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 THACH THI LAN 150350.220922.161604. Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 LE THANH TRA 268307.220922.161456. Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 TRAN THI LOAN 271593.220922.161345.  Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 HOANG QUOC TIN  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..29098148158.
 
22/09/2022 10,000 PHAM VAN TRUONG  0221000032387  Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 NGHIEM THI NGA  0481000452837  Chuyển tiền
22/09/2022 20,000 BUI VAN NHI 159015.220922.
155919.VCB
ung ho cac chau quy vi tre em khuyet tat
22/09/2022 10,000 TRAN NHU VI  0041000127477 Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 DAM MANH TUAN 244782.220922.155804.  Chuyển khoản
22/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 598510.220922.155828. AA
22/09/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 618703.220922.035814. UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VIET NAM
22/09/2022 10,000 NGUYEN KIM LUONG  239707.220922.155658.  
22/09/2022 10,000 PHAN THI NGOC PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..29098105992.
 
22/09/2022 10,000 NGUYEN TIEU DUNG 565395.220922.155306.  Chuyển tiền
22/09/2022 20,000 DINH THI HONG 249762.220922.154723.  chuyen tien tu thien
22/09/2022 10,000 PHAM TUYET HANH 786291.220922.154626.  Chuyển tiền
22/09/2022 10 NGUYEN THI HOA 029748.220922.153610.  Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 815424.220922.153515. Aa
22/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 815337.220922.153423. Aa
22/09/2022 10,000 PHAM THI LOAN 0341007161957 Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 815247.220922.153322. Aa
22/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 815082.220922.153154. Aa
22/09/2022 10,000 CAO THI BICH THUY  095939.220922.152533. Chuyển khoản
22/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 180144.220922.150734. Aa
22/09/2022 10,000 HUYNH THI HANH  222121.220922.150656. Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 NGO HA MINH NGOC 221036.220922.150520.  
22/09/2022 10,000 HOANG VAN NAM  761191.220922.150242. Chuyển khoản
22/09/2022 10,000 TRAN VAN XUYEN 0151000602949  Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 559831.220922.145906. TU THIEN
22/09/2022 1,000 THACH THI LAN  975779.220922.145334. Chuyển tiền
22/09/2022 10,000  NULL TRINH THI CAN  220922055885970  
22/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 554230.220922.145007. AA
22/09/2022 10,000 NGUYEN QUANG VINH SHGD:10025402
.DD:220922.
Vinh chuyen
22/09/2022 10,000 TRAN THI HA 1021466787 Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 TRAN VAN NINH  893179.220922.143814. Chuyển khoản
22/09/2022 10,000 PHAN THI DIEM MI 201504.220922.143450. Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 VO MINH TRI 657610.220922.143257. Chuyển khoản
22/09/2022 20,000 BUI THI THOA  974814.220922.14
3254.VCB
Chuyển khoản
22/09/2022 20,000 NGUYEN PHUC THINH 886356.220922.14
3126.VCB
Chuyển khoản
22/09/2022 10,000 HO THI MY HANH 0791000049926  Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 NGUYEN HONG THANH SHGD:10024360
.DD:220922.
 
22/09/2022 10,000 DAO NGOC LONG  228739.220922.022629. Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 HOANG TRONG MANH 625322.220922.142354. Chuyển khoản
22/09/2022 10,000 SY CHAN CUONG  194418.220922.142345. Chuyển tiền
22/09/2022 20,000 TRAN THI QUYEN 407959.220922
.142327.VCB
Chuyển khoản
22/09/2022 20,000 NGO VAN QUOC 115166.220922.
141835.VCB
Chuyển khoản
22/09/2022 10,000 LE TRONG THUOC 496177.220922.141804. Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 533310.220922.141527. AA
22/09/2022 20,000 NGO THI MY 849743.220922.
141409.VCB
Chuyển khoản
22/09/2022 10,000 TRUONG VAN HANH 1019843629 Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 TO VAN DIEP SHGD:10023822.
DD:220922.
 
22/09/2022 10,000 NGUYEN THI THUY TRANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..29095254499.
 
22/09/2022 20,000 NGUYEN THI HANH 579629.220922.140940.  Chuyển khoản
22/09/2022 10,000 DINH THI KIM NGAN 185881.220922.140935. Chuyển tiền
22/09/2022 1,000 NGUYEN DUC LINH 1012711741 Chuyển tiền
22/09/2022 20,000 DANG VAN TOAN 917122.220922.140703.  
22/09/2022 10,000 Nguyen Thi Cuc 769744.220922.140616.  
22/09/2022 10,000 TRAN THI NGOC THUY 566151.220922.140523. Chuyển khoản
22/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0481000885287 tre em
22/09/2022 10,000 Tran Phuoc Sang 871104.220922.140326.  Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 DO THI THAO 693184.220922.140212.  Chuyển tiền
22/09/2022 20,000 TRAN THI HONG LINH 964081.220922.135
924.VCB
Chuyển khoản
22/09/2022 10,000  PHAN THI NGOC TRAM 179912.220922.135857. Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 NGUYEN THI MAI THAO  0631000502397  Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021000423037 ung ho
22/09/2022 10,000 PHAM VAN THUAN 714557.220922.135019.  Chuyển khoản
22/09/2022 30,000 DO THI HUYEN TRANG 683326.220922.134123.  
22/09/2022 10,000 PHAM TUYET NHI 0071001343611 Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 NGUYEN THI THU HUYEN 479618.220922.133856. Chuyển khoản
22/09/2022 10,000 NGUYEN THANH THONG 453460.220922.132818.  Chuyển khoản
22/09/2022 10,000 quach my dan  635957.220922.132713. chuyen tien tu thien
22/09/2022 10,000 PHUNG THI THU VAN 448863.220922.132641.  Chuyển khoản
22/09/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1031290828 ung ho tre em kho khan
22/09/2022 10,000 KHUAT THI THANH NGA 582025.220922.132302.  
22/09/2022 20,000 NGUYEN THI TUYET TRINH 670856.220922
.132110.VCB
Chuyển khoản
22/09/2022 10,000 NGUYEN HOANG HA SHGD:10019564.D
D:220922
Ha chuyen
22/09/2022 10,000 DINH VAN HUY 177055.220922.131524. Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 DO VAN TUONG IBPS/SE:79303003.DD:2
20922.SH:10003241
 
22/09/2022 10,000 KHONG CAO DAI  836492.220922.131306. Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 PHAM THI NHUNG 984888.220922.011201.  
22/09/2022 10,000 BUI THAI BINH SHGD:10016303.
DD:220922.
Binh chuyen
22/09/2022 10,000 NGUYEN THI TRAM QUYEN 967180.220922.010555.  Chuyen tien quyen gop tu thien
22/09/2022 15,000 HOANG THI DIEU THUY  0311000746411 Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 LE THI ANH  0301000342826  Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 907195.220922.130320. Ck tu thien
22/09/2022 10,000 BUI VAN HUU 361203.220922.125558.  Chuyển khoản
22/09/2022 10,000 VU VAN PHUC 0341007174195 Chuyển tiền
22/09/2022 1,000 TRAN VAN PHUONG 0731000842646   transfer
22/09/2022 1,000 TRAN VAN PHUONG 0731000842646   transfer
22/09/2022 10,000 NGUYEN NGOC VINH 772295.220922.124329.  Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 HA KIEU HUNG 320141.220922.124216. Chuyển khoản
22/09/2022 20,000 VO THI HUONG  0511000467906 Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 PHAM MY DUYEN 1029035824 Chuyển tiền
22/09/2022 20,000 TRAN VAN NGU 272026.220922.1
24112.VCB
Chuyển khoản
22/09/2022 10,000 NGUYEN THI LY  0551000272113  Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 887263.220922.123902. ck tu thien
22/09/2022 10,000 HA THI THANH 771948.220922.123347.  Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 HOANG THI HIEN 1019153680 Chuyển tiền
22/09/2022 20,000 LE THI THU HA 668094.220922.12
3108.VCB
Chuyển khoản
22/09/2022 10,000 TRINH THI TRANG 1025609465  
22/09/2022 10,000 PHAM THI HAU 819516.220922.122055.  Chuyển tiền
22/09/2022 10,000  LE THI THUY LINH 124845.220922.121934. Chuyển tiền
22/09/2022 20,000 BUI HONG LY 232131.220922.121710.  
22/09/2022 10,000 NGUYEN THE ANH 383303.220922.121618. Chuyển khoản
22/09/2022 10,000 THAI ANH TUAN 1031053948 Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 TRAN THI HUE 338310.220922.121529.  Chuyển tiền
22/09/2022 20,000 NGUYEN Thi Kieu Nga 685763.220922.12
1445.VCB
Chuyển khoản
22/09/2022 10,000 LOC THU HA 503637.220922.121114.  Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 DANG THI THU HUONG 244218.220922.121003. Chuyển tiền
22/09/2022 100 TRAN THI HANG 432061.220922.120850.   
22/09/2022 20,000 DO THI NHUNG 231123.220922.120757.  Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 NGUYEN MINH LONG 184033.220922.120546.  
22/09/2022 10,000 TRAN THI NGOC DUYEN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..29091842204.
 
22/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 243788.220922.120006. ck tu thien
22/09/2022 10,000 NGUYEN VAN NAM 0841000070677 Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 TRAN THI HAI YEN  291173.220922.115517. Chuyển khoản
22/09/2022 10,000  NGUYEN THI THUY HONG  0801000225925 DO NGOC CHAM
22/09/2022 10,000 PHAN THI THUONG 136695.220922.115246.  Chuyển khoản
22/09/2022 20,000 NGUYEN THI TUYET TRINH 365845.220922.11
5245.VCB
Chuyển khoản
22/09/2022 1,000 NGUYEN THANH LAM 0221000054734 Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 Nguyen Thi Nguyen 145952.220922.114601.  
22/09/2022 20,000 LE THI NHAT 813860.220922.
114333.VCB
 
22/09/2022 10,000 NGUYEN DINH HAT  0691000436133 Ung ho quy vi tre em khuyet tat
22/09/2022 10,000 GIANG A THANH  664926.220922.114137. Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 MAI THI NGOC TRAM PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.29090564667.
 
22/09/2022 10,000 TRAN VAN BONG 212417.220922.113717.  Chuyển khoản
22/09/2022 10,000 Nguyen Thi Tuyet 210670.220922.113655.  chuyen
22/09/2022 15,000 HOANG THI HUYEN TRANG 197696.220922.113413. Chuyển khoản
22/09/2022 10,000 NGUYEN THI LE HUYNH 1023565276 Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 NGUYEN CONG HUU HAO  177528.220922.112957. Chuyển khoản
22/09/2022 10,000 NGUYEN THI THUY NGA 779374.220922.112928.  Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 PHAM THI MY NHI 568258.220922.112349.  Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 NGUYEN VIET KHAI 146269.220922.112307.  Chuyển khoản
22/09/2022 10,000 BUI XUAN LOC  824194.220922.111633. transfer
22/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 555738.220922.111555. Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 NGUYEN TIEN DUY 550438.220922.111438.  Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 GIAP THI TRANG KIM HA 0581000783638  Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 DANG MUI MUONG 1020415111 Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 VO THI MY PHUONG 530677.220922.111005. Chuyển tiền
22/09/2022 1,000 NGUYEN THI LIEN  0081001302278  transfer
22/09/2022 1,000 NGUYEN THI LIEN  0081001302278  transfer
22/09/2022 20,000 HOANG THI LUYEN 648496.220922
.110728.VCB
Chuyển khoản
22/09/2022 100,000 HA XUAN BINH 510732.220922.110530.  Chuyen tien ung ho
22/09/2022 10,000 TRUONG THI NGOC 0161001756912 TRUONG THI Lan
22/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 241209.220922.110406. ck tu thien
22/09/2022 10,000 TRINH NGOC ANH 914159.220922.105656.  Chuyển khoản
22/09/2022 20,000 NGUYEN THI THAM 900291.220922.105457.  Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 LE THI KIM ANH  135052.220922.105408. Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 HOANG THI QUY 008840.220922.105056.  Chuyển khoản
22/09/2022 20,000 DINH VAN TUAN 9982148638 Ung ho tre em khuyet tat
22/09/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 182233.220922.104240. Uh quy
22/09/2022 10,000 THAO THI TINH 956956.220922.103901.  
22/09/2022 10,000 NGUYEN MANH TUYEN 786557.220922.103450.  Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 TRANG A NU 828030.220922.103416. Chuyển khoản
22/09/2022 10,000 MAC KIM DANH 124756.220922.103025. Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 CA VAN BO 1013173290 chuyen tien tu thien
22/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 111947.220922.102510. cho tu thien
22/09/2022 10,000 NGUYEN THANH NGOC TRAM  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29088948515.
 
22/09/2022 10,000  NGUYEN TRAN SY 045906.220922.102029. Chuyển tiền
22/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 623585.220922.
101703.VCB
chuyen tu thien
22/09/2022 10,000 LE THI THANH TRA 9789717179 Chuyển tiền
22/09/2022 20,000 HOANG MANH HUNG 153064.220922.1
00913.VCB
Chuyển khoản
22/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 153804.220922.100136. Aa
22/09/2022 20,000 CHAU TINH DINH 885358.220922.095547.  Chuyển tiền
22/09/2022 20,000 TRUONG THI HANH 756005.220922.
094556.VCB
Chuyển khoản
22/09/2022 69,730 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.248167092
2.2001.VCB Rewards.
bat cu tre em nao
22/09/2022 20,000 TRAN VAN DUONG 076731.220922.0
93436.VCB
Chuyển khoản
22/09/2022 10,000 NGUYEN TUAN ANH 1017409988 Chuyển tiền
22/09/2022 1,000,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9310217979 bt
22/09/2022 50,000 DANG THI THUY  0291000272468 Chuyển tiền
22/09/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
22/09/2022 10,000 TRAN THI HIEN SHGD:10009828.
DD:220922.
Hien chuyen
22/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10010639.
DD:220922.
Phu
22/09/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 989819.220922.083213. ung ho quy vi tre em khuyet tat 
22/09/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011000644960 Chuc thang 10 vui ve
22/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10001798.
DD:220922.
Phu
22/09/2022 10,000 TRAN CONG DUC MANH 329862.220922.081031. Chuyển khoản
22/09/2022 1,000 THACH THI LAN 131108.220922.070247.  Chuyển tiền
22/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 193500.220922.065944. Aa
22/09/2022 1,000 BUI XUAN LOC  621832.220922.065610. transfer
22/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 320397.220922.065313. AA
22/09/2022 1,000 LE ANH TUAN 026729.220922.065015.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
22/09/2022 10,000 LE HUU TAI  172241.220922.064041. Chuyển khoản
22/09/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 861230.210922.235149.  Ung ho cac em
22/09/2022 20,000 VU THI BINH 032140.210922.22
4352.VCB
Chuyển khoản
22/09/2022 20,000 DOI THI VAN 935193.210922.22
4215.VCB
Chuyển khoản
23/09/2022 10,000 DINH VU DOAN 096420.230922.223047.  
23/09/2022 10,000 pham thi phuong anh 900936.230922.221607.  
23/09/2022 20,000 NGUYEN THI NGOC 539021.230922.220
539.VCB
Chuyển khoản
23/09/2022 10,000 Thu 988692.230922.220415.  
23/09/2022 10,000 VU THANH DAT 418083.230922.220411. Chuyển khoản
23/09/2022 20,000 LO VAN XUAN 326295.230922.22
0206.VCB
Chuyển khoản
23/09/2022 20,000 TRAN THI HANG 533829.230922.215948.  Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 NGUYEN THI DIEU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29144350601.
 
23/09/2022 10,000 LO THI DIEM 871133.230922.094905. Chuyển tiền
23/09/2022 20,000 NGUYEN PHUC THINH 886217.230922.2
13806.VCB
Chuyển khoản
23/09/2022 10,000 LE THI THUY TIEN  0201000714030 Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 NGUYEN VAN HUYEN 0451000331363 Chuyển tiền
23/09/2022 20,000 HOANG THI THUONG  0201000642590 Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 LE THI BICH TRAM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29143114028.
 
23/09/2022 20,000 HOANG THI THUONG  0201000642590 Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 VO THI LY THAO 697027.230922.211425.  Chuyển khoản
23/09/2022 10,000 NGUYEN THIEN LOC  759389.230922.091439. Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 NGUYEN THI THUY DUNG 688878.230922.211209.  Chuyển khoản
23/09/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 639528.230922.210846. Ck tu thien
23/09/2022 10,000 LO THI LUYEN 1031033378 Chuyển tiền
23/09/2022 2,000,000 NGUYEN NHU TRINH  243286.230922.210824. Chuyển khoản
23/09/2022 10,000 BUI THI NHUNG 725843.230922.090516.  Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 DO THI PHUONG THAO  0121001876616 Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 NGUYEN VAN MAI 560980.230922.210233.  
23/09/2022 10,000 Dang thi ngoc tu 060893.230922.210159. Ck 
23/09/2022 10,000 tran huu phuoc 633913.230922.205740.  
23/09/2022 20,000 NGUYEN THI MINH THE 633860.230922.205812.  Chuyển tiền
23/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2488047575
.2001.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
23/09/2022 20,000 NGUYEN THI MINH NGUYET PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29141876855.
ung ho tre em
23/09/2022 10,000 BUI THI NHUNG 670658.230922.084959. Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 HOANG VAN ANH 154299.230922.204957. Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 BUI VAN PHONG  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..29141546995.
 
23/09/2022 10,000 NGUYEN THI HAU 586214.230922.204453.  Chuyển khoản
23/09/2022 10,000 PHAM THI NHAN  576616.230922.204222. Chuyển khoản
23/09/2022 10,000 LAM NGOC LOI 0091000676372 Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC DIEM 285579.230922.203720.  Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 NGUYEN MINH PHUNG  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
29141544161.
 
23/09/2022 20,000 HOANG DIEU LINH  068925.230922.2
03428.VCB
Chuyển khoản
23/09/2022 10,000 Nguyen Thi nha  127398.230922.203427. Chuyển tiền
23/09/2022 20,000 PHAM THI NGOC DIEM 676488.230922.202738.  Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 LE THI KIEN  474220.230922.202557. Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 NGUYEN VAN HOA  568028.230922.082313. Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 TRAN THI TAM 076783.230922.201957.  Chuyển khoản
23/09/2022 10,000 DANG THI PHUONG ANH 051642.230922.201431.  Chuyển khoản
23/09/2022 10,000 HOANG KHANH TUNG 523573.230922.081215.  Chuyển tiền
23/09/2022 40,000 NGUYEN DOAN DUNG 226458.230922.20
0346.VCB
Chuyển khoản
23/09/2022 10,000 NGUYEN THI HUONG  1020412197  
23/09/2022 10,000 NGUYEN MINH TAM 436684.230922.075105.  
23/09/2022 10,000 TRINH TUAN DUONG  040434.230922.194334. Chuyển tiền
23/09/2022 21,000 LO THI THUONG  930772.230922.194128. Chuyển khoản
23/09/2022 10,000 PHAM VAN DAN   0491000017038 Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 TA THI BICH THUY 1023476148 Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 PHANG A TRANG 913370.230922.193659. Chuyển khoản
23/09/2022 10,000 LE PHUOC NGHIA 1023399040 Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 NGUYEN THI THOA  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29140260646.
 
23/09/2022 10,000 nguyen thi thu huyen 290994.230922.193451.  
23/09/2022 10 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.248774137
3.2001.VCB Rewards.
uh
23/09/2022 20,000 LE HOANG KIEN 347935.230922.
193227.VCB
Chuyển khoản
23/09/2022 20,000 VO THI THANH TAM 256096.230922.19
3056.VCB
Chuyển khoản
23/09/2022 10,000 NGUYEN THI THUY VAN  263127.230922.192834. Chuyển khoản
23/09/2022 10,000 NGUYEN THI BICH 225089.230922.191935.
chuyen khoan
Chuyển khoản
23/09/2022 15,000 DO THI THAO 295817.230922.071743.  Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 NGUYEN THI MAI XUAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29138955562.
 
23/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29138825779.
dong gop quy tu thien
23/09/2022 1,000,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0631000437284   
23/09/2022 10,000 NGUYEN VAN DUNG 567607.230922.190802. Chuyển tiền
23/09/2022 20,000 HOANG THI LY 516262.230922.19
0156.VCB
Chuyển khoản
23/09/2022 10,000 NGUYEN HUU THANG 1021129960  
23/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 984057.230922.185627. Dong gop cho Quy tre em khuyet tat
23/09/2022 10,000 TRA PHUC LAM  0401001341480 Chuyển tiền
23/09/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0031000342326 all.
23/09/2022 1,000 DOAN MY NY  0111000197805 transfer
23/09/2022 1,000 DOAN MY NY  0111000197805 transfer
23/09/2022 10,000 NGUYEN QUY DUONG  722308.230922.184907. ck tu thien
23/09/2022 20,000 NGUYEN THI NGA 266874.230922.184529.  Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 CAO DUC ANH 065608.230922.184350.  Chuyển khoản
23/09/2022 10,000 NGUYEN THI YEN 037968.230922.183800
. chuyen khoan
Chuyển khoản
23/09/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016337865 trer khuyt tt
23/09/2022 10,000 Nguyen Thi Ngoc Tran 176746.230922.182954. Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 PHAM NGOC NHAN 407066.230922.182917.  Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 NGUYEN DUC TRINH 064386.230922.062739.  Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 DUONG VAN LINH  0551000302343 Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 Mang 170417.230922.181304.  ck
23/09/2022 10,000 NGUYEN VAN TAI   0311000737993 Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 CHU THI PHUONG 332451.230922.180646.  Chuyển khoản
23/09/2022 10,000 DINH THI DIEN  0731000751483 Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 HA CONG TUAN 527956.230922.175948.  ck tu thien
23/09/2022 10,000 NGUYEN VAN CUONG 840219.230922.175917.  Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC ANH 1018673262 Chuyển tiền
23/09/2022 20,000 K TOM 721500.230922.1
75841.VCB
Chuyển khoản
23/09/2022 10,000 TRAN THI THANH THUY 942886.230922.175411.  
23/09/2022 10,000 NGUYEN THI KIEU TRINH 281452.230922.175344.  
23/09/2022 10,000 TRAN THI HUONG 443199.230922.174858.  Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 NGUYEN PHI QUAN  0071003101908 Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 TRAN HUU TINH  0091000616230 Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 DINH VAN TUYEN  414506.230922.173536. Chuyển khoản
23/09/2022 20,000 NGUYEN THI THIET 183172.230922.172858.  Chuyển tiền
23/09/2022 20,000 NGUYEN THI CHIN 835029.230922.172
715.VCB
Chuyển khoản
23/09/2022 10,000 PHAM THI NGHIA 923812.230922.172631. Chuyển tiền
23/09/2022 1,000 LE ANH TUAN  656012.230922.172237. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
23/09/2022 10,000 NGUYEN THI HUONG 728232.230922.171954.  
23/09/2022 10,000 NGO THI HANG  0731000802735 Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 NGUYEN TRUNG DUNG 9969669772 Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 NGUYEN THIEN TU 186802.230922.171439.  Chuyển khoản
23/09/2022 10,000 PHAM THI THU HANG 1025177417 Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 NGUYEN THI KIM NGA 593277.230922.170737.  Chuyển khoản
23/09/2022 10,000 NGUYEN SY DUNG 0041000298627 Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 Pham thu trang 240400.230922.165922.  
23/09/2022 10,000 LANH THI LAN 771858.230922.165417. Chuyển tiền
23/09/2022 20,000 NGUYEN THI XUYEN  682705.230922.044947. Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 TRAN ANH TUAN 273995.230922.164928.  Chuyển tiền
23/09/2022 60,000 TRAN NGOC THANH 9974047685 Chuyển tiền
23/09/2022 1,000 LE ANH TUAN 632244.230922.163433.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
23/09/2022 20,000 LE THI THANH  887217.230922.163405. Chuyển tiền
23/09/2022 1,000 LE ANH TUAN 630783.230922.163115. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
23/09/2022 10,000 NGUYEN VAN TRINH 143135.230922.163041.  Chuyển khoản
23/09/2022 10,000 Lu thi huyen 419241.230922.162912.  
23/09/2022 21,000 DINH PHU KHANH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..29134579794.
 
23/09/2022 10,000 DINH THI NGOC ANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..29134658594.
 
23/09/2022 10,000 TRAN THI THANH THUY 121296.230922.162259.  Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 447243.230922.162232. tu thien
23/09/2022 1,000 LE ANH TUAN 626614.230922.162217.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
23/09/2022 20,000 VO THI LAN 523854.230922.041555.  Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 MUA THI MY 1020623002 Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 LA THI TAM 0011002751899  Chuyển tiền
23/09/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0011001002163  abc
23/09/2022 10,000 NGUYEN THI XUAN  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29133133732.
 
23/09/2022 10,000 TRAN THI NHI  431369.230922.160203. Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 NGUYEN VU THI NUONG 428444.230922.155806.  Chuyển tiền
23/09/2022 25,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2486817883
.2001.VCB Rewards.
aa
23/09/2022 20,000 nguyen duc vu 365695.230922.155541.  
23/09/2022 10,000 NGUYEN TUAN DUNG 256955.230922.155444.  Chuyển khoản
23/09/2022 10,000 HOANG THI THANH HUYEN 990374.230922.155520.  Chuyển khoản
23/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 004948.230922.155026. vui qua la vui
23/09/2022 10,000 TRAN THI MY KIM 285491.230922.155017.  Chuyển tiền
23/09/2022 300,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0031000325488 Quy vi tre em khuyet tat thanh pho Hai Phong
23/09/2022 10,000 VO THANH TONG 222465.230922.154712.  Chuyển khoản
23/09/2022 10,000 DIEM CHINH HUNG 114348.230922.154620.  
23/09/2022 10,000 NGUYEN THI LY 0961000026939 Chuyển tiền
23/09/2022 2,000 SON MINH TRI 367492.230922.034209.  Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 LUONG VAN MINH SHGD:10028321.
DD:220923.
Minh chuyen
23/09/2022 10,000 HUYNH THI THU THANH 698439.230922.152939.  Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 LUONG VAN BIEU 123359.230922.152616.  Chuyển khoản
23/09/2022 10,000 NGUYEN THI TRANG SHGD:10027691.
DD:220923.
Nguyen thi trang trang011089
23/09/2022 10,000 NGUYEN THI HOA 261754.230922.031919.  Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 TRAN THI NUONG  259725.230922.031852. Chuyen tien tai cho tre em
23/09/2022 10,000 DINH NGUYEN HUYEN MY  081210.230922.151702. Chuyển khoản
23/09/2022 10,000 PHAN THI THUAN 061319.230922.151237.  Chuyển khoản
23/09/2022 10,000 NGUYEN THU TRANG 195790.230922.150911.  Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 NINH HOANG ANH TUC 041212.230922.150807.  Chuyển khoản
23/09/2022 1,000 LE ANH TUAN 590138.230922.150452.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
23/09/2022 10,000 NGUYEN GIANG ANH 1019540744 Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 DONG CAO SON 766110.230922.145737.  Chuyển khoản
23/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 760326.230922.145724. Ck tu thien
23/09/2022 20,000 HO THI MY XIEN 769446.230922
.145609.VCB
Chuyển khoản
23/09/2022 20,000 pham thi hoa 324464.230922.145448.  
23/09/2022 8,000 SON MINH TRI  151211.230922.025422. Chuyển tiền
23/09/2022 20,000 LE XUAN DUNG  1016602073 Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 NGUYEN THI DUYEN 9977183544 Chuyển tiền
23/09/2022 20,000 VO THI NHU NGUYET  0161000109133 Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 LANG THI NGOC  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..29131309413.
 
23/09/2022 20,000 NGUYEN THI DUNG 382615.230922.14
4942.VCB
Chuyển khoản
23/09/2022 10,000 NGUYEN THI THANH HUYEN 127276.230922.024842. Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 TRUONG THI KIM NHUNG 952837.230922.144801. Chuyển khoản
23/09/2022 20,000 BUI THI THUY OANH 730249.230922.144752. Chuyển khoản
23/09/2022 10,000 THACH THI HIEN 270965.230922.144819. Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 Huynh Duc Huy 323986.230922.144725.  
23/09/2022 10,000 LUONG THI THU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29129966944.
 
23/09/2022 10,000 NGUYEN THI HUE 631720.230922.144656.  Chuyển tiền
23/09/2022 100 Hong hai 815934.230922.144629. ck
23/09/2022 10,000 TRAN THI MY HIEN 942955.230922.144543.  Chuyển khoản
23/09/2022 2,000 NGUYEN KHOA TRINH 777243.230922.144533.  Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 Bui Duy Cong Hieu 839627.230922.144329.  Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 NGUYEN MINH NHIEN 194462.230922.143628.  
23/09/2022 10,000 LE THI THE 0401001403473  Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 NGUYEN BE LINH 894141.230922.143344.  Chuyển khoản
23/09/2022 10,000 LUU VAN TUYEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29129726208.
 
23/09/2022 10,000 NGUYEN THI THAO 0101001209732   
23/09/2022 10,000 GIANG A LA 623785.230922.141902.  Chuyển khoản
23/09/2022 10,000 NGUYEN THI THANH THUONG 620463.230922.141642.  Chuyển khoản
23/09/2022 10,000 VU TUAN TAI  0451000404665 Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 VO VAN LAP  905429.230922.140830. Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 PHAM VAN NGU 0351000935191   
23/09/2022 10,000 NGUYEN VAN TRUNG 959443.230922.020627.  Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 PHAN THI HUYEN 9383624953 Chuyển tiền
23/09/2022 20,000 NGUYEN THI NGOC GIAU 254649.230922.135552.  Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 NGUYEN THI LAN 1031349337 Chuyển tiền
23/09/2022 20,000  truong thi my trinh 033789.230922.134
544.ZP68TMIFDB80
 
23/09/2022 10,000 VI VAN VE 707439.230922.134442.   
23/09/2022 10,000 LO THI HUONG 686949.230922.133843.  Chuyển khoản
23/09/2022 10,000 HOANG THI HIEN 495567.230922.133928.  Chuyển khoản
23/09/2022 10,000 NGUYEN THANH SANG 671557.230922.133359. Chuyển khoản
23/09/2022 10,000 DANG VAN UOC 483218.230922.133521. Chuyển khoản
23/09/2022 10,000 BUI DUC MANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29128165249.
 
23/09/2022 10,000 LUONG TRUNG TAM 504212.230922.132847.  Chuyển tiền
23/09/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1014047953 tre em
23/09/2022 10,000  H RO KUI HMOK  767197.230922.132459. Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 Nguyen Thu Huong 133192.230922.132437. Chuyển tiền
23/09/2022 20,000 LEO VAN NHINH 289606.230922.132431.  Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 TRAN THI VU KHUYEN SHGD:10019501.
DD:220923.
Quy tre em khuyet tat VN
23/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 317151.230922.131736. tang
23/09/2022 30,000 NGUYEN THI TRANG 795134.230922.011513.  
23/09/2022 10,000 HA VAN KHANH 419393.230922.131308.  Chuyển khoản
23/09/2022 20,000 TRUONG NGOC MO 1014647173 Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 THANH LE 597392.230922.131021.  
23/09/2022 10,000 LE THI THUY LINH 759194.230922.131009. Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 NGUYEN SON TUNG 771933.230922.010715.  Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 TRIEU TIEN LUU 386508.230922.130151.  Chuyển khoản
23/09/2022 10,000 NGUYEN VAN LINH 1015942557 QUY VI TRE EM KHUYET TAT
23/09/2022 10,000 NGUYEN QUANG HUY 750504.230922.125349.  
23/09/2022 10,000 NGUYEN THI HOA  659166.230922.123516. Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 NGUYEN TRUNG SON  301671.230922.123333. Chuyển khoản
23/09/2022 10,000 NGUYEN DUC DUONG 722753.230922.123323.  Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 NGUYEN THI UYEN 466614.230922.123234.  
23/09/2022 10,000 TRAN THI THANH 463306.230922.123144.  Chuyển khoản
23/09/2022 20,000 LE THI LOAN EM 699095.230922.12
2459.VCB
Chuyển khoản
23/09/2022 10,000 TRAN THI NGOC THUY 570056.230922.122354.  Chuyển tiền
23/09/2022 10,000  LE ANH CO 733602.230922.122323. Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 NGUYEN KHANH TRUNG  261517.230922.122344. Chuyển khoản
23/09/2022 10,000 NGUYEN DANG THANH AN 221881.230922.121136.  Chuyển khoản
23/09/2022 10,000 TRAN VAN TRAC 374682.230922.121036.  Chuyển khoản
23/09/2022 10,000 NGUYEN THI TRONG 374352.230922.121032.  Chuyển khoản
23/09/2022 10,000 GIAP HONG TOAN 372367.230922.121003.  Chuyển khoản
23/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 211886.230922.120903. Ck tu thien
23/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 205927.230922.120857. L
23/09/2022 10,000 do thi quyen 358331.230922.120646.  
23/09/2022 10,000 TRAN VAN NAM 126289.230922.120555.  Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 DUONG THI VUI  544196.230922.120132. Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 HUYNH PHUC 717116.230922.115724. Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 DOAN BA THU 152266.230922.115646. Chuyển tiền
23/09/2022 20,000 NGUYEN THI MUOI 0041000211055  Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 HO NAM ANH 267071.230922.115214. Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 NGUYEN THI HA  501223.230922.115059. Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 NGUYEN THI THEM 696100.230922.115006. Chuyển tiền
23/09/2022 133,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027711980 khuyet tat
23/09/2022 1,000 LE ANH TUAN 517575.230922.114408.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
23/09/2022 10,000 TRAN NGOC THAO 1014845743 Chuyển tiền
23/09/2022 20,000 LE MINH CHANH 070140.230922.11
4110.VCB
Chuyển khoản
23/09/2022 10,000 VU QUAN ANH 982374.230922.114058. Chuyển tiền
23/09/2022 1,000 LE ANH TUAN  515203.230922.113814. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
23/09/2022 10,000 NGUYEN THI UYEN 217192.230922.113540.  
23/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000473739 sfgdsd
23/09/2022 162,271 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.248580322
9.2001.VCB Rewards.
Tre em khuyet tat
23/09/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 371320.230922.112038. UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VIET NAM
23/09/2022 20,000 LE THI HUONG 784554.230922
.111944.VCB
Chuyển khoản
23/09/2022 10,000 NGUYEN HA MY CO 1023197441  
23/09/2022 10,000 LE VAN NGHIA PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..29124125081.
 
23/09/2022 20,000 NGUYEN THI TUYET TRINH  256230.230922.111
056.VCB
Chuyển khoản
23/09/2022 10,000 NGO DANG TRINH SHGD:10014735.
DD:220923.
Trinh chuyen
23/09/2022 10,000 TRAN CONG TAI 946090.230922.110216.  Chuyển khoản
23/09/2022 10,000 duong van manh PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
29123794254
 
23/09/2022 20,000 NGUYEN THI HUE 423990.230922.1
05703.VCB
chuyen khoan Ngo Thinh
23/09/2022 1,000 DINH CAO TUONG 356418.230922.104642. Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 168845.230922.104640. Aa
23/09/2022 10,000 PHAM THI XUAN 218463.230922.104609.  Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 258657.230922.103924. Gop tre em
23/09/2022 10,000 Le dai 018822.23092
2.103546.MB247 
 
23/09/2022 10,000 NGO THI HA 164139.230922.103406.  Chuyển tiền
23/09/2022 1 NGUYEN THI THAO 208861.230922.103156.  Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 Nguyen Phuong Thanh 313087.230922.102650. Chuyển tiền
23/09/2022 1 NGUYEN THI THAO 204932.230922.102637.  Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 DINH THI TU TRINH 272247.230922.102413.  Chuyển khoản
23/09/2022 10,000 LE THI OANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29122275915
Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 GIAP THI TRANG KIM HA  0581000783638  Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 TRAN VAN TRONG 112129.230922.102214. Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 LE HOANG LUAN 765582.230922.101718.  Chuyển khoản
23/09/2022 10,000 TRINH XUAN DUNG SHGD:10013055.
DD:220923
Trinh dung
23/09/2022 10,000 DO THI HUONG 046911.230922.100741. Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 BUI THI THU HUONG 042767.230922.100646.  Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 TIET THI HA 710438.230922.100245. Chuyển khoản
23/09/2022 10,000 NGUYEN MANH HUNG 112928.230922.100124.  Chuyển tiền
23/09/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
23/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 218770.230922.094828. CK TU THIEN
23/09/2022 20,000 TRINH DINH THOAT 159958.230922.09
4559.VCB
Chuyển khoản
23/09/2022 10,000 VU BAO TUONG 930578.230922.094305.  Chuyển tiền
23/09/2022 1,000   464941.230922.094209. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
23/09/2022 10,000 Tran Duc Tuan 075635.230922.093637.  
23/09/2022 10,000 DAO THI HUYEN 889340.230922.093231.  Chuyển tiền
23/09/2022 1,000 LE ANH TUAN  460148.230922.093105. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
23/09/2022 10,000 NGUYEN LE ANH VU 161891.230922.092624.  Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10009821.
DD:220923.
Phua
23/09/2022 10,000 NGUYEN SI THAN 0121000761799  Chuyển tiền
23/09/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 PHAM THI HUE 499950.230922.090408.  Chuyển khoản
23/09/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0861000042294   
23/09/2022 20,000 tran van an 1025407687  
23/09/2022 10,000 DAO NGOC MEN SHGD:10007246.
DD:220923.
 
23/09/2022 10,000 VU THI PHUONG ANH SHGD:10006848.D
D:220923
Anh chuyen BUI QUANG HIEU
23/09/2022 10,000 VU VAN TUAN SHGD:10005311.
DD:220923.
Tuan chuyen
23/09/2022 2,800,000 Pham Thu huong 104538.230922.082641.
 ung ho
UNG HO 
23/09/2022 1,000 THACH THI LAN 021886.230922.073158.  Chuyển tiền
23/09/2022 1,000 THACH THI LAN 996480.230922.065132. Chuyển tiền
23/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 183531.230922.065006. Aa
23/09/2022 100,000 LE THI LAN ANH 627661.220922.234434.  chuyen khoan chuc cac em mot doi binh an
23/09/2022 10,947 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1025690607 khuyet tat
23/09/2022 10,000 TRUONG THI CAM GIAO 294457.220922.231459.  ung ho
24/09/2022 10,000 NGUYEN THI KIEU OANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29177603523.
 
24/09/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0491001886624 thuong cac con
24/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 944063.240922.231519. TU THIEN
24/09/2022 10,000 NGUYEN THI HUYEN 769396.240922.223723. Chuyển khoản
24/09/2022 10,000 Bui thi huyen 687656.240922.220916.  
24/09/2022 10,000 NGUYEN THI NGUYEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..29175818949.
 
24/09/2022 10,000 NGUYEN MANH DUY 594834.240922.213244.  
24/09/2022 20,000 HOANG THI HA 934242.240922.213
214.VCB
Chuyển khoản
24/09/2022 10,000 VU DUC HIEP 639113.240922.212400. Chuyển tiền
24/09/2022 20,000 LU THI UYEN 295004.240922.212
135.VCB
Chuyển khoản
24/09/2022 10,000 DUONG THI THOI  502177.240922.211308. Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 PHAN THI PHUONG NHI  482975.240922.210835. Chuyển khoản
24/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 817067.240922.210807. ung ho tre em khuyet tat
24/09/2022 10,000 LE BA MINH 477336.240922.210700.  Chuyển khoản
24/09/2022 10,000 VO THI THANH  0461000476394  Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 NGUYEN THI HUONG TRA  0011004292785 Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 TRAN THI THOI 353931.240922.210141.  Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 NGUYEN KHAC CAM 288200.240922.205637. Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 NGUYEN THI HONG DAO 364236.240922.205148. Chuyển tiền
24/09/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351000688344  ung ho tre em khuyet tat
24/09/2022 10,000 LA THANH TUYET 400819.240922.204641.  Chuyển khoản
24/09/2022 10,000 CHAU KIM NGOC 9877789870 Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 VO THI HA NHI  1029614497 Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 DANH HAU  1017833203 Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 LUONG THI LAN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..29173494049.
 
24/09/2022 10,000 LUONG THI LINH 1015845745 ck
24/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 753996.240922.202545. Tu thien
24/09/2022 10,000 NGUYEN THI THANH HUONG  315262.240922.202444. Chuyển khoản
24/09/2022 10,000 TRAN DANH DUC 904631.240922.202131.  Chuyển khoản
24/09/2022 20,000 NGO THANH TAM 713963.240922.20
2153.VCB
Chuyển khoản
24/09/2022 20,000 HOANG THI THANH NHAN 505636.240922.2
01825.VCB
Chuyển khoản
24/09/2022 10,000 LY THI XIA 1020544396 Chuyển tiền
24/09/2022 20,000 LO THI NGOI 987907.240922.201357.  Chuyển tiền
24/09/2022 20,000 NGUYEN NHAT KIEU ANH 600805.240922.201246.  
24/09/2022 10,000 NGUYEN THI QUYNH ANH 867588.240922.201229.  Chuyển khoản
24/09/2022 20,000 NGUYEN THI SAU 068944.240922.20
1108.VCB
 
24/09/2022 20,000 THACH THI NA RONG 594831.240922.200354. Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 NGUYEN VAN LOI 833859.240922.200135.  Chuyển khoản
24/09/2022 10,000 DANG HUONG QUYNH 191408.240922.195407. Chuyển khoản
24/09/2022 10,000 LE VUONG THI HANH DOAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29171997823.
 
24/09/2022 10,000 PHAM THI XUAN HOA 806023.240922.195522.  
24/09/2022 10,000 PHAM HOAI THUONG 140738.240922.194151.  Chuyển khoản
24/09/2022 10,000 DINH VAN NGUYEN 762706.240922.194151.  Chuyển khoản
24/09/2022 10,000 PHAM TUAN ANH  139075.240922.194127. Chuyển khoản
24/09/2022 10,000 Nguyen Thanh Hung 770346.240922.194050.  nguyen gop
24/09/2022 10,000 DANG NGOC HUYNH NHU 1024531315 Chuyển tiền
24/09/2022 10,000  PHAM HUYEN TRAN  580430.240922.194048. Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 VONG CON SINH 768745.240922.193410.  
24/09/2022 10,000 MAI KHANH LINH 737465.240922.192759.  Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 VO THANH THAO 9915515127 Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 VO THI PHUONG 067896.240922.192405.  Chuyển khoản
24/09/2022 10,000 NGUYEN VAN VINH  774997.240922.191936. Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 PHAM NGOC NGAN KHANH 497279.240922.191543.  Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 NGUYEN HOANG HIEP 1027461570 Chuyển tiền
24/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0091000628838 binh thuong
24/09/2022 10,000 NGUYEN THANH LONG 0621000452522 Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 DAO HAI NAM 551966.240922.184640.  Chuyển khoản
24/09/2022 10,000 NGUYEN THI THANH  0341007161920 ck
24/09/2022 10,000 TRAN THI CHINH  1019661305 Chuyển tiền
24/09/2022 20,000 TRAN VAN DUC 542452.240922.184256.  Chuyển khoản
24/09/2022 10,000 DO THI THU HIEN  871201.240922.183738. Chuyển khoản
24/09/2022 10,000 Tran Tra My 955932.240922.183559.  Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 PHAN THI HUYNH TRAN 589441.240922.183318.  Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 NGUYEN QUOC ANH  1027074272 Chuyển tiền
24/09/2022 21,000 NGUYEN THI KIM HANG 253280.240922.18
1733.VCB
Chuyển khoản
24/09/2022 10,000 LE CAO PHI 808114.240922.181729. Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 DAO BICH NGOC  769679.240922.181422. Chuyển khoản
24/09/2022 10,000 LE VAN HOP PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29168793433.
 
24/09/2022 10,000 Nguyen Trong Thanh  133939.240922.175703. Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 LUONG THI HAI HUYEN  770880.240922.174753. Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 905161.240922.174725. ck tu thien
24/09/2022 10,000 TRAN HUNG TRANG 891997.240922.174338. Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 Tran Xuan Thuong  977488.240922.174335. Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 NGUYEN VAN NHO 502130.240922.174330. Chuyển tiền
24/09/2022 1,000,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9310217979 bt
24/09/2022 20,000 HA THI MINH TAM 044633.240922
.174044.VCB
Chuyển khoản
24/09/2022 10,000 NGUYEN HONG LE  0351000941815 Chuyển tiền
24/09/2022 20,000 MAI THI NGA 003965.240922.17
2323.VCB
Chuyển khoản
24/09/2022 10,000  DINH THI MY NUONG 485237.240922.171758. Chuyển tiền
24/09/2022 21,000 LE THI THONG 190915.240922.171818.  
24/09/2022 21,000 NGUYEN THI THAM 232049.240922.171650.  
24/09/2022 10,000 NGUYEN VAN ANH 800276.240922.171410.  Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 NGUYEN VAN LINH 665087.240922.171142.  Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 NGUYEN HOANG TI 9828381581 Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 HOANG MANH DUNG 1020780336 Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 NGUYEN THI HONG THU 125521.240922.170313. Chuyển khoản
24/09/2022 10,000 RIN DA 474276.240922.170125.  
24/09/2022 10,000 DAO VIET ANH 147283.240922.165355.  
24/09/2022 10,000 LE VAN LAM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29166186696.
 
24/09/2022 10,000 Nguyen thi bich phuong 059407.240922.165143.  
24/09/2022 20,000 VI VAN TU 035544.240922.165
035.VCB
Chuyển khoản
24/09/2022 10,000 BUI TUAN PHONG 9935169559 ck
24/09/2022 10,000 Tam Tinh 353961.240922.164837.  
24/09/2022 10,000 NGUYEN THI HONG PHUONG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.29166036346.
 
24/09/2022 100,000 NGUYEN QUANG SON  059404.240922.164601. Chuyển khoản
24/09/2022 10,000 HA THI THU 111850.240922.163807.  
24/09/2022 10,000 PHAM VIET SON 278958.240922.163240. Chuyển khoản
24/09/2022 20,000 HOANG THI HAI 971961.240922.163
251.VCB
Chuyển khoản
24/09/2022 10,000 NGUYEN BA DUONG 351009.240922.163026. Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 LE THI ANH THY 665020.240922.163004.  Chuyển tiền
24/09/2022 1,000 LE ANH TUAN 979558.240922.162743.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
24/09/2022 10,000 Bich Hoa 263519.240922.162454.  
24/09/2022 10,000 VU THI PHUONG 754534.240922.162436.  Chuyển tiền
24/09/2022 1,000 LE ANH TUAN 976374.240922.161857.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
24/09/2022 10,000 NGO TRUNG DUC  1017484730 Chuyển tiền
24/09/2022 1,000 LE ANH TUAN 974088.240922.161230.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
24/09/2022 10,000 TRAN THI KIM HANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29164648259.
 
24/09/2022 20,000 TRAN GIA BACH 173898.240922.160826.  Chuyển khoản
24/09/2022 10,000 LE THI HOAI  593791.240922.160608. Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 HOANG VAN THIENG 591540.240922.160526. Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 LE HOANG ANH 150220.240922.160313.  Chuyển khoản
24/09/2022 1,000 LE ANH TUAN 969347.240922.155857. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
24/09/2022 10,000 NGUYEN THUY MY  0211000425350 Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 BUI THANH HUNG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.29164644604.
 
24/09/2022 10,000 TRAN THI LIEN 981279.240922.155235.  Chuyển tiền
24/09/2022 1,000 LE ANH TUAN 966901.240922.155155. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
24/09/2022 10,000 PHAM THI HUE 1012668814 Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 PHUC HUU HIEP  831295.240922.154855. Chuyển khoản
24/09/2022 10,000 TRIEU QUY TUNG 239473.240922.153620.  Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 NGUYEN NGOC HUNG 1021281779 Chuyển tiền
24/09/2022 1,000 LE ANH TUAN 958040.240922.152549. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
24/09/2022 10,000 NGUYEN CHI HAO 927033.240922.152343.  Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 948130.240922.152137. tu thien
24/09/2022 10,000 DUONG THANH LUA 729303.240922.151934.  Chuyển khoản
24/09/2022 10,000 BUI THI VAN ANH 952508.240922.151606.  Chuyển khoản
24/09/2022 10,000 PHAM THI THU HOAI 650988.240922.151509. Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 NGUYEN THI HAN 007743.240922.151258.  
24/09/2022 10,000 NGUYEN XUAN MANH  683058.240922.150632. Chuyển khoản
24/09/2022 10,000 NGUYEN XUAN LIEU 682659.240922.150625.  Chuyển khoản
24/09/2022 1,000  NGUYEN THI THU HIEN 0081001202068  transfer
24/09/2022 1,000  NGUYEN THI THU HIEN 0081001202068  transfer
24/09/2022 10,000 PHAN THI HANG  682344.240922.150517. Chuyển tiền
24/09/2022 20,000 DAU THI SON 666,584,240,922,150,000 Chuyển khoản
24/09/2022 10,000 NGUYEN THI HONG THUY 722826.240922.145416. Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 LE HUY HOANG 615274.240922.144628. Chuyển khoản
24/09/2022 20,000 HOANG THI DEM 532490.240922.1
44532.VCB
 chuyen khoan den quy tre em khuyet tat
24/09/2022 20,000 nguyen duc vu 315053.240922.144511.  
24/09/2022 21,000 TON NU THANH NHAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..29162922886.
 
24/09/2022 4,000 DINH CAO TUONG 634491.240922.143656.  Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 NGUYEN THANH NGUYEN 1023182209  
24/09/2022 10,000 TRINH THUY NGAN  387473.240922.143501. Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 558676.240922.143308. AA
24/09/2022 10,000 NGUYEN TRUONG GIANG 0811000008386  Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 TRUONG THI NGAN 747333.240922.142148.  Chuyển khoản
24/09/2022 1,000 LE ANH TUAN 937277.240922.141838.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
24/09/2022 10,000 TRAN VAN HIEU 723936.240922.141505.  Chuyển khoản
24/09/2022 10,000 THI SAN  0091000602833 Chuyển tiền
24/09/2022 800,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 079393.240922.141253.  Mong su dong gop nay giup ich duoc phan nao cho cac tre em khuyet tat
24/09/2022 10,000 NGUYEN THI THU HIEN 707693.240922.141025.  Chuyển khoản
24/09/2022 100 NGUYEN THI MINH ANH 218182.240922.141045. Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 PHAN HUYNH HOA 1023162069 Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 PHAM NGOC LIEU 0381002919968  Chuyển tiền
24/09/2022 20,000 TRIEU THI TUYET  703962.240922.135
823.VCB
Chuyển khoản
24/09/2022 10,000 NGUYEN VAN LANH  9359729352 Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 DUONG THI THUY NGA 456477.240922.135433.  Chuyển khoản
24/09/2022 10,000 dam van hoa PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29161693588.
 
24/09/2022 10,000 NGUYEN MANH TUAN 705851.240922.135102.  Chuyển tiền
24/09/2022 25,000 XIEM MUI MAN 445148.240922.135027.  Chuyển khoản
24/09/2022 10,000 NGUYEN VAN KHOA 492701.240922.135052. Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 NGUYEN THI KIEU DIEM 624734.240922.134554. Chuyển khoản
24/09/2022 10,000 LE DUC LONG  950373.240922.134530. Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 VO UYEN NHI 334043.240922.134229.  Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 VU DUC HAI  582344.240922.133721. Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 HA THI NGAN 401681.240922.133535.  Chuyển khoản
24/09/2022 20,000  Bui mong day 032180.240922.1333
29.ZP68TNG91LUM
 
24/09/2022 10,000 son hoang the 943801.240922.133208.  
24/09/2022 10,000 ho thi hong 563755.240922.132717.  
24/09/2022 10,000 PHAM THI LAN 657203.240922.132646.  Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 TRAN THI THOI  246528.240922.132414. Chuyển tiền
24/09/2022 20,000 TRAN VAN TUNG 402025.240922.132238. Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 HOANG VAN LINH 358491.240922.131939.  Chuyển khoản
24/09/2022 10,000  PHAM CHAU THUY TRANG 348959.240922.131846. Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 LE QUOC TUAN 353904.240922.131800.  Chuyển khoản
24/09/2022 10,000 HOANG THI LA 350574.240922.131812.  
24/09/2022 10,000 TRAN VAN PHEN 126316.240922.131607.  Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 NGUYEN THANH HUYEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29160276750.
 
24/09/2022 10,000 NGUYEN NGOC THAO 1013289520  
24/09/2022 15,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 853103.240922.131107. Quy vi tre em khuyet tat
24/09/2022 10,000 Huynh Nhu 022699.240922.131053. ck nhanh
24/09/2022 1,000 LE ANH TUAN 917443.240922.130805.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
24/09/2022 10,000 DINH THI MINH THUY 342682.240922.130610. Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 HUYNH THAI CHAU 0481000682473  
24/09/2022 10,000 NGO VAN DANG 279736.240922.130156.  
24/09/2022 10,000  VU BAO ANH 339010.240922.125846.  
24/09/2022 10,000 nguyen thi phuong chuyen 599297.240922.125821. Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 DANG THI THUY  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29160184017.
 
24/09/2022 10,000 TRAN HUU LINH 0291000346891  Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 NGO THI HOA 189572.240922.125420.  Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 NGUYEN THI KIM CHI 569588.240922.125411.  Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 DINH VAN HOC 445488.240922.124952.  chuyen chuyen khoan tu thien
24/09/2022 20,000 DANG HOANG HAI  474594.240922
.124754.VCB
Chuyển khoản
24/09/2022 10,000 NGUYEN THI HONG VAN  0841000058474 Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 DANG VAN DINH 256815.240922.124543.  Chuyển khoản
24/09/2022 10,000 NGUYEN THI LAN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..29160261698.
 
24/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 408634.240922.123912. A
24/09/2022 10,000 LE MINH HAI  0141000892776 Chuyển tiền
24/09/2022 20,000 NGUYEN QUOC THANH 855532.240922.1237
35.VCB
Chuyển khoản
24/09/2022 10,000 TON NU XUAN HIEN  399619.240922.123154. Chuyển khoản
24/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 359739.240922.122558. ung ho tre em khuyet tat
24/09/2022 10,000 bui hai dang 768687.240922.122629.  
24/09/2022 10,000 NGUYEN TIEN DONG  353315.240922.122414. Chuyển khoản
24/09/2022 21,000 NGUYEN KIM QUYEN 970003.240922.122428.  Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 TRAN THI CAM LY 913368.240922.122418.  Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 VUONG HA BAC 184651.240922.122350.  
24/09/2022 10,000 NGUYEN THI NGA 286389.240922.122417.  Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 HUYNH MINH TRINH 961901.240922.122142.  Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 Vu kieu oanh 906269.240922.122127.  
24/09/2022 10,000 LE DAO THAM 411104.240922.121934. Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 HA VAN THUAN 331782.240922.121852.  Chuyển khoản
24/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 026224.240922.121
053.ZP68TNG8VCCV 
 
24/09/2022 10,000 NGUYEN THI DUYEN 9977183544 Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 DO THI THANH QUYEN 285821.240922.120807.  
24/09/2022 10,000 HOANG THI LAN 124554.240922.120749.  Chuyển khoản
24/09/2022 10,000 VO HUYNH NGOC TIEN  0381002977409 Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 LO THI DAO  0821000093230 Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 DOAN THI NGA  0211000440889   
24/09/2022 10,000 DANG THUY TRANG 241389.240922.115630.  Chuyển khoản
24/09/2022 20,000 PHAM THI THANH THUY 304297.240922.115646.  
24/09/2022 10,000 NGUYEN THANH LONG  0061001041462 Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 dinh thi huyen 885428.240922.115148.  
24/09/2022 10,000 NGUYEN TAN LOC PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29158750500.
 
24/09/2022 10,000 NGUYEN VAN NGOAN 0411001084847 Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 NGUYEN THI ANH DAO 878985.240922.114923. Chuyển tiền
24/09/2022 1,000 Bui anh ngoc 885264.240922.114642.  
24/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 483352.240922.114517. GUI TRE EM KHUYET TAT
24/09/2022 10,000 PHAM NGHI THUC  186054.240922.114333. Chuyển khoản
24/09/2022 20,000 Bui thi thuy my 654126.240922.113315.  
24/09/2022 10,000 TA THI LUONG  407154.240922.113310. Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 NGUYEN KIM NGUYEN 234786.240922.113202.  
24/09/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0031000311789 ung ho
24/09/2022 10,000 TONG MANH THANG 868792.240922.112144.  Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 NGUYEN THI THUY AN 799087.240922.112027.  Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 LAI THI THUY NGA PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.29157859966.
 
24/09/2022 20,000  DANG THI HUYEN 278284.240922.111459. Chuyển tiền
24/09/2022 1,000 NGUYEN CONG CHU 0721000634101  transfer
24/09/2022 1,000 NGUYEN CONG CHU  0721000634101   transfer
24/09/2022 20,000 HA THI LIEU 641303.240922.1
11041.VCB
 
24/09/2022 50,000 TRAN VAN HOANG NAM 767266.240922.110941.  Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 HUYNH 457212.240922.105655.  
24/09/2022 10,000 LE MANH QUANG 981028.240922.105536.  
24/09/2022 10,000 Miss Nhuu Haki 005548.240922.105449.  
24/09/2022 10,000 CHU THI THAM 265493.240922.105358. Chuyển tiền
24/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 020153.240922.10
4833.ZP68TNG8T5PC
 Quyen gop
24/09/2022 20,000 Pham Manh Tung 230156.240922.104740.  Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 TRAN NGUYEN THANH TRUC 165138.240922.104610.  
24/09/2022 10,000 PHAM VAN TONG  471265.240922.104338. Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 NGO TRUNG ANH 920134.240922.104112.  Chuyển khoản
24/09/2022 10,000 VU THI ANH 1012685153 Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 NGUYEN THI THANH NGA  0381000519900  Chuyển tiền
24/09/2022 20,000  NGUYEN THI NGA  019364.240922.1038
07.ZP68TNG8SVF4
ck
24/09/2022 1,000 LE ANH TUAN  865897.240922.103440. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
24/09/2022 10,000 NGUYEN VAN TU 1028757959 Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 NGUYEN HUY NAM  864993.240922.102815. Chuyển khoản
24/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 440085.240922.102644. AA
24/09/2022 20,000 NGUYEN THI HUONG 0691000311735   
24/09/2022 10,000 CHU THI BICH 739736.240922.102234.  Chuyển khoản
24/09/2022 10,000 BUI DANG DAO PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..29155910773.
 
24/09/2022 50,000 Vo Hong Sinh 153036.240922.101855. Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 NGUYEN ANH TU 823370.240922.101758.  Chuyển khoản
24/09/2022 20,000 TA YA HUY 472388.240922.1
01752.VCB
Chuyển khoản
24/09/2022 20,000 PHAM THI THUY KIEU 0651000879638 Chuyển tiền
24/09/2022 20,000 NGUYEN THI XUYEN 611952.240922.101643. Chuyển tiền
24/09/2022 20,000 CHU THI KIM PHUONG 094239.240922.
101134.VCB
Chuyển khoản
24/09/2022 10,000 NGUYEN THI LAN 1031349337 Chuyển tiền
24/09/2022 20,000 NGUYEN THI LOAN  776025.240922.100
616.VCB
Chuyển khoản
24/09/2022 10,000 BANG VAN THANG 405169.240922.095015.  Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 757377.240922.095005. Ck
24/09/2022 1,000 NGUYEN VAN KIEN  0501000017459  transfer
24/09/2022 1,000 NGUYEN VAN KIEN  0501000017459  transfer
24/09/2022 10,000 DINH THI TIEN 696649.240922.094712. Chuyển khoản
24/09/2022 60,000 TRAN NGOC THANH 9974047685 Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 PHAM HOANG LINH 955384.240922.094113.  Chuyển tiền
24/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 159978.240922.093243. gop quy
24/09/2022 10,000 NGUYEN THE LUONG 929165.240922.093205.  Chuyển tiền
24/09/2022 20,000 DO THI MY 334678.240922.09
2534.VCB
chuyen khoan qui vi tre em khuyet tat
24/09/2022 50,000 DANG THI THUY  0291000272468  Chuyển tiền
24/09/2022 1,000 LY THE TUNG 1013451009 transfer.
24/09/2022 1,000 LY THE TUNG 1013451009 transfer.
24/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 117928.240922.085414. Aa
24/09/2022 10,000 Van chau 378294.240922.083204.  
24/09/2022 10,000 NGUYEN THI LE CHI   Chuyển tiền
24/09/2022 1,000 BUI XUAN LOC 240270.240922.072046. transfer.
24/09/2022 1,000 LE ANH TUAN  804172.240922.071225. transfer.
24/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 187638.240922.064945. Aa
24/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 356727.240922.064847. AA
24/09/2022 1,000 THACH THI LAN 903071.240922.064657.  Chuyển tiền
24/09/2022 21,000 HOANG THI HIEN 133196.240922.055455.  
24/09/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0071001020547 ung ho tre em khuyet tat
24/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9845738887 tam on
25/09/2022 20,000 NGO THI LY 693374.250922.220626.  Chuyển tiền
25/09/2022 140,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 741195.250922.220127. Ung ho
25/09/2022 21,000 NGUYEN THI LE 238282.250922.215148. Chuyển khoản
25/09/2022 20,000 DANG CAM NHUNG 951391.250922.21
4231.VCB
Chuyển khoản
25/09/2022 10,000 VU THI HUONG DIEP 417019.250922.213210.  Chuyển tiền
25/09/2022 20,000 GIANG THI TRANG 797867.250922.
212317.VCB
Chuyển khoản
25/09/2022 20,000 TRUONG MINH HOANG 505301.250922.2
11825.VCB
Chuyển khoản
25/09/2022 30,000 DANG THI DIU 526570.250922.211712.  Chuyển khoản
25/09/2022 10,000 NGUYEN THI HAU PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..29208528269.
 
25/09/2022 10,000 PHAM THI NU  084063.250922.210825. Chuyển khoản
25/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 068778.250922.21022
7.ZP68TOE32NRS
 
25/09/2022 10,000 LE NGUYEN LONG 1020926138 Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 HUYNH THI KIM XUYEN 171523.250922.205758. Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 HOANG THI KIM YEN 785577.250922.204718.  Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 NGUYEN TRANG NHUNG 1020952601 Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 NGUYEN PHAN NHA TRUC 321194.250922.203019.  
25/09/2022 21,000 Tran thi xoan  721276.250922.202642. ck
25/09/2022 10,000 PHAM THI BICH TRAM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29204798137.
 
25/09/2022 20,000 NGUYEN MONG NHU 005325.250922.2
02005.VCB
Chuyển khoản
25/09/2022 100 NGUYEN THI MINH ANH 370235.250922.200158.  Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 LAM VO TRAN LE 1027605371 Chuyển tiền
25/09/2022 21,000 NGUYEN THI MAI  0341007181636  Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 437894.250922.195321. Ck
25/09/2022 10,000 MONG THI THUY THOI  731779.250922.194157. Chuyển khoản
25/09/2022 10,000 NGUYEN THI MONG TRINH 775977.250922.194202.  Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 LE NGOC DU 407124.250922.193857.  Chuyển tiền
25/09/2022 10,000  fb le phung cuong 381116.250922.192511.  
25/09/2022 10,000 PHAN VAN THUAN 993077.250922.191718.  Chuyển khoản
25/09/2022 10,000 Phan van ho 196015.250922.190913.  
25/09/2022 20,000 CHU THANH LONG 686522.250922.190728.  Chuyển tiền
25/09/2022 20,000 NGUYEN THANH LUAN 471823.250922.19
0431.VCB
Chuyển khoản
25/09/2022 10,000 NGUYEN PHUC VIET PHAP 915862.250922.185951.  Chuyển khoản
25/09/2022 10,000 NGUYEN THUY VI 421903.250922.185714.  
25/09/2022 20,000 BUI THI ANH 660367.250922.
185100.VCB
Chuyển khoản
25/09/2022 20,000 PHAM THI NGA 509545.250922.185044. Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 PHAN QUANG TRUONG 9399768926 Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 447415.250922.183323. dong gop vi cong dong
25/09/2022 10,000 TRAN THI THUY NGA 770031.250922.182929.  Chuyển khoản
25/09/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109 m
25/09/2022 10,000 CHU VAN NGHIA 816760.250922.182701. Chuyển tiền
25/09/2022 20,000 NGUYEN THI PHUONG 158511.250922.18
2558.VCB;
Chuyển khoản
25/09/2022 10,000 NGO THI XUAN 0821000049903 Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC NUOI 403815.250922.182359. Chuyển khoản
25/09/2022 10,000 Y DAN HWING 075361.250922.181805. Chuyển tiền
25/09/2022 20,000 BUI THI XUAN HA  657760.250922.18
1737.VCB
Chuyển khoản
25/09/2022 10,000 PHAM VAN TAI 358536.250922.181256. Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 684778.250922.181017. tk
25/09/2022 10,000 TRAN THI ANH NHI  764866.250922.180826. Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 NGO THI HUYEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29201918735.
 
25/09/2022 10,000 QUACH VAN HOAI 669871.250922.180709. Chuyển khoản
25/09/2022 20,000 LA VAN HOANG 313777.250922.180014.  Chuyển khoản
25/09/2022 10,000 NGUYEN PHI LOI 655024.250922.175914.  
25/09/2022 10,000 NGUYEN BA THUAT  281698.250922.175401. Chuyển khoản
25/09/2022 10,000 PHAM HOAI DOANH 568913.250922.174648.  Chuyển khoản
25/09/2022 10,000 HOANG THI TRANG 695808.250922.174556.  Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 HUYNH THI NGOC PHUONG 694679.250922.174531.  Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 HO THI TUYET NHUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29200303217.
 
25/09/2022 10,000 LE HUYNH NGAN 289927.250922.173807.  Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 HOANG THI BICH 1015512239 Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 NGUYEN HOAI AN 807121.250922.173138.  Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 148518.250922.173031. ho tro tre em khuyet tat
25/09/2022 10,000 PHAM VAN TRUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29199386843.
 
25/09/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 334978.250922.172332. Toi biet on vi toi co nhieu tien de giup do moi nguoi 
25/09/2022 10,000 BUI MINH TRANG 336745.250922.172312.  
25/09/2022 20,000 TRAN THI THU HIEN 197343.250922.172118.  Chuyen tien tu thien
25/09/2022 10,000 HOANG THI BAI  181819.250922.172113. Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 nguyen thi nga 361651.250922.170445.  
25/09/2022 10,000 NINH THI THU HA  051240.250922.170059. Chuyển khoản
25/09/2022 10,000 VU XUAN TUY 043496.250922.165914.  UNG HO QUY
25/09/2022 20,000 NGUYEN ANH NGOC  0141000761909 Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 HOANG THUY 014262.250922.165226.  Chuyển khoản
25/09/2022 10,000 TRIEU THI XUAN  1023974738  
25/09/2022 10,000 HA THANH LAM  995129.250922.164752. Chuyển khoản
25/09/2022 10,000 DO THI PHUONG THUY 932089.250922.164030.  Chuyển tiền
25/09/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 931517.250922.164025. UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VIET NAM
25/09/2022 10,000 NGUYEN QUOC HUY 955962.250922.163959.  Chuyển khoản
25/09/2022 10,000 LE THI THUY LINH  1022080472 Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 GIANG A SU 180709.250922.162630.  Chuyển khoản
25/09/2022 10,000 Dinh the 805627.250922.160142. Chuyển khoản
25/09/2022 10,000 NGUYEN THI HONG NHUNG  1025328261 Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 VU THI THO  798070.250922.155606. Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 VO THI KIM NHUNG 985859.250922.155256. Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 LE VAN NHAT 734193.250922.154054. Chuyển khoản
25/09/2022 10,000 LE XUAN TUNG 1021462387 Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 DANG THI THANH THUY 746496.250922.153711.  Chuyển tiền
25/09/2022 1,000 LE ANH TUAN 269902.250922.153457.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
25/09/2022 20,000 TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN 737590.250922.153424.
Ha Thi Hong Loan
 
25/09/2022 10,000 DOAN THI ANH  0351001114618 Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 NGUYEN DIEM MY 724011.250922.152855.  Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 HA THI LOC 686808.250922.152752.  Chuyển khoản
25/09/2022 10,000 TRAN NGOC TOAN 0591001655529 Chuyển tiền
25/09/2022 30,000 NGUYEN VAN CHUNG 685456.250922.151420. Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 NGUYEN MINH TIEN 675232.250922.151011.  
25/09/2022 20,000  Pham hoang anh 041553.250922.15044
6.ZP68TOE2PIUO
 
25/09/2022 10,000 DANG THI HUYEN TRAN 957861.250922.150322. Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 NGUYEN THI TUYEN   0731000802966 Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 PHAM THI VAN ANH 646265.250922.145855.  Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 DINH THI LAN  0481000821163 Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 TRINH DUY TRUONG 9844620333 Chuyển tiền
25/09/2022 10,000  DINH THI MINH THUY 950597.250922.144947. Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 DUONG THI NGOC AN 620848.250922.144929. Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027373080 khuyet tat
25/09/2022 10,000 NGUYEN HUONG TRA 619574.250922.144751.  Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 NGUYEN THI THUY NGAN 944968.250922.143904. Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 LE HIEU HUY 1024879790  
25/09/2022 10,000 Tran Chau Tram 504974.250922.143329.  
25/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 403573.250922.143037.  
25/09/2022 10,000 CAO THI VUONG 484371.250922.142641.  Chuyển khoản
25/09/2022 1,016 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9971474282 ferf
25/09/2022 10,000 DO THI KIM QUYEN 937256.250922.142331. Chuyển tiền
25/09/2022 30,000 HUYNH MY CAT TIEN acb PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29194172938.
 
25/09/2022 10,000 DANG THI PHUONG HANG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
29194152666.
 
25/09/2022 20,000 NGUYEN THI NHAN 621539.250922.141422.  Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 oang ngoc tue 441341.250922.141312.H  
25/09/2022 10,000 DINH THI HUONG 647024.250922.141045.  
25/09/2022 20,000 DUONG VO THU DONG 778402.250922.14
0938.VCB
Chuyển khoản
25/09/2022 20,000 NGUYEN THI ANH 682241.250922.14
0802.VCB
Chuyển khoản
25/09/2022 10,000 NGUYEN TRUC LY 0241004075944 Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 NGO THI HONG THUY 1024115941 Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 TRAN THI HIEN 615982.250922.140004.  Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 218431.250922.135854. Nv2
25/09/2022 20,000 HOANG THI HUYEN 006391.250922.
135646.VCB
 
25/09/2022 20,000 QUACH THI GIANG  926259.250922.
135526.VCB
Chuyển khoản
25/09/2022 20,000 DINH THI SUONG 833864.25092
2.135353.VCB
Chuyển khoản
25/09/2022 10,000 NGUYEN THI HANG 942936.250922.134927.  Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 NGUYEN THI THU HIEN 1026437198 Chuyển tiền
25/09/2022 20,000 NGUYEN THI TRANG 0361000361057 Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 LU HOANG PHUC 479218.250922.133857.  Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 PHAN TRUNG TAI 185114.250922.133531.  
25/09/2022 10,000 Nguyen Thanh Tung  338827.250922.133434. Chuyển khoản
25/09/2022 10,000 PHAM VAN CUONG  0011004276925 Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 LE THI KIM PHUNG 1022104850 Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 Chu Quynh Mai  164848.250922.133012. Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 TRAN KIM CHI 511791.250922.132751.  
25/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 401692.250922.132813. ho tro tre em khuyet tat
25/09/2022 20,000 DUONG THI MY AI  258023.250922.132
738.VCB
Chuyển khoản
25/09/2022 10,000 TRAN VAN THANH 0101001051195 Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 HUYNH NGOC HAI  314326.250922.132550. Chuyển khoản
25/09/2022 10,000 NGUYEN MANH HUNG 306537.250922.132404.  Chuyển khoản
25/09/2022 10,000 HUYNH VAN DUONG 0111000266115  chuyen tien ho tro tre em khuyet tat
25/09/2022 10,000 NGUYEN THI KIM SANG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
29193129138.
 
25/09/2022 10,000 TRI VAN MY TU 469614.250922.131820. Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 HOANG THI NGOC ANH  471,071,250,922,131,000 Chuyển khoản
25/09/2022 10,000 LE THI NGOC ANH 151443.250922.131236.  Chuyển tiền
25/09/2022 20,000 NGUYEN THI TO QUYEN 443643.250922.130543.  
25/09/2022 10,000 PHAM THI HUONG THUY 1017267643 Chuyển tiền
25/09/2022 21,000 NGUYEN THI HIEN TRANG 461928.250922.130142.  Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 Nguyen Thi nha 156340.250922.130137.  Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 NGUYEN THANH KHIEM 245919.250922.130219.  Chuyển khoản
25/09/2022 10,000 NGUYEN HA TIEN  231574.250922.125551. Chuyển khoản
25/09/2022 10,000 LE THI NGOC NHUNG 290635.250922.125452.  Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 LE THI HIEN  830765.250922.125309. Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 HO THI HONG 156185.250922.125254.  Chuyển tiền
25/09/2022 20,000 NGUYEN THI TIEN GIANG 143665.250922.12
5223.VCB
Chuyển khoản
25/09/2022 20,000 HA THI LIEU 039685.250922.
125039.VCB
Chuyển khoản
25/09/2022 10,000 NGUYEN VAN TUNG 815210.250922.124509.  Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 LE THI THUY NGAN  371004.250922.124352. Chuyển khoản
25/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 353763.250922.123753. Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 LO VAN MINH 131563.250922.122501. Chuyển khoản
25/09/2022 10,000 Pham Anh Tu  061271.250922.121611. Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 HO THI VAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29191489188.
 
25/09/2022 10,000 TRAN THI HUYNH NGA 874182.250922.121425.I Chuyển tiền
25/09/2022 20,000 TRAN THI KIM KIEU  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29190435383.
 
25/09/2022 10,000 NGUYEN KIEU THUY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29190117153.
 
25/09/2022 20,000 NGUYEN VIET ANH  303685.250922.1
20503.VCB
Chuyển khoản
25/09/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG 216950.250922.120037.  Chuyển khoản
25/09/2022 10,000 NGUYEN THI XUAN MAI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29190126136.
 
25/09/2022 10,000 HUYNH DUC SINH 9971881704  
25/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 430553.250922.115919. chuyen tien tu thien
25/09/2022 10,000 VU THI THUY 700456.250922.115643.  Chuyển tiền
25/09/2022 20,000 HO THI NGOC LINH  797912.250922.11
5637.VCB
Chuyển khoản
25/09/2022 1,000 NGUYEN DINH TOAN 695319.250922.115441.  Transfer
25/09/2022 1,000 NGUYEN DINH TOAN 694684.250922.115416. Transfer
25/09/2022 10,000 NGUYEN NHI MINH HAI 694231.250922.115356.  Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 NGUYEN TRUONG GIANG 183286.250922.115158.  Chuyển khoản
25/09/2022 10,000 Vuong Thi Men  674792.250922.114634. Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 LOC THI HOP  409378.250922.113942. Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 PHUNG VAN THANH 0541000198821 Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 LIEU NGOC DUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29189992223.
 
25/09/2022 10,000 NGUYEN THI THUONG NHI 1017377369 Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 LO THI HUONG  615113.250922.112346. Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 PHAM THI XUAN HOA  1019972105  
25/09/2022 20,000  LE THI HUYEN 845937.250922.112310. Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 BUI HUU KHAC 410409.250922.112207.  QUY VI TRE EM
25/09/2022 10,000 Huynh Minh Nhat 905496.250922.111747.  
25/09/2022 10,000 NGUYEN TIEN DUY  1028771407 Chuyển tiền
25/09/2022 20,000 NGUYEN THI KIM HIEU 068069.250922.11
1108.VCB
Chuyển khoản
25/09/2022 10,000 NGO THI HOA 117683.250922.110950.  Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 DANG THI HONG HANH 568266.250922.110714.  Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 TRAB QUANG UY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29188584403
 
25/09/2022 10,000 DAO THI SINH  0341006832876 Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 DO THI TUYET TRINH 928829.250922.110042.  
25/09/2022 10,000 NGUYEN THI NAM 989955.250922.105838. Chuyển tiền
25/09/2022 100 NGUYEN THO NAM 396789.250922.105842.  transfer
25/09/2022 10,000 HOANG THI HOA 820475.250922.105219. Chuyển khoản
25/09/2022 10,000 MAI THI KIEU OANH 1013370135 Chuyển tiền
25/09/2022 1,000 LE ANH TUAN 187731.250922.105002.  TRANSFERS 
25/09/2022 10,000 NGUYEN MANH CUONG 496212.250922.104942.  Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 DAO NGOC QUAN 1016484532 Chuyển tiền
25/09/2022 1,000 LE ANH TUAN 185515.250922.104350. TRANSFERS 
25/09/2022 10,000 PHAN ANH DUNG 904379.250922.104309.  
25/09/2022 10,000 TRAN DINH NGUYEN 0071001305570 dong gop quy tu thien tre em
25/09/2022 10,000 NGO THI CAM ANH 0481000651230  Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 NGUYEN THI HONG VAN  0841000058474 Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 NGO TRUNG NGHIA 885825.250922.103833.  
25/09/2022 21,000 PHAM HAN 778209.250922.103
258.VCB
Chuyển khoản
25/09/2022 10,000 LE THI QUYNH 916739.250922.103201.  Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 084763.250922.102924. QUY VI TRE EM KHUYEN TAT
25/09/2022 10,000 DO THI XIEM  811756.250922.102556. Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 NAY H NET PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29187105350.
 
25/09/2022 10,000 Nguyen Minh Trung 753499.250922.101418.   
25/09/2022 10,000 NGUYEN THI THUY 494636.250922.101538.  Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 PHUNG VAN LAM 1027336058 Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 NGUYEN XUAN THUY 777805.250922.101232.   
25/09/2022 10,000 HOANG THI THAO VAN 763498.250922.100904.  Chuyển khoản
25/09/2022 1,000 LE ANH TUAN  173362.250922.100702. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
25/09/2022 10,000 Le Chi Linh PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29187658957.
 
25/09/2022 10,000 Thuan Thi Kim Lanh 193922.250922.095929.  
25/09/2022 20,000 HO MINH THUY 656430.250922.095
736.VCB
Chuyển khoản
25/09/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1023365120  
25/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 785008.250922.094157. ck tu thien
25/09/2022 10,000 NGUYEN NGOC PHUONG 102360300  nguyen gop tu thien
25/09/2022 10,000 NGUYEN TUAN ANH 762396.250922.093621. Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 NGUYEN CONG BANG  594338.250922.092537. Chuyển khoản
25/09/2022 10,000 RO CHAM THIEN 721650.250922.092054.  Chuyển tiền
25/09/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG HANH 771969.250922.091859. Chuyển tiền
25/09/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
25/09/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1029705226 moi nguoi
25/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 844870.250922.074235. AA
25/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 155041.250922.073954. Aa
25/09/2022 1,000 THACH THI LAN 646121.250922.073556.  Chuyển tiền
25/09/2022 9,698 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017355532 ung ho cac be
25/09/2022 60,241 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2491987393
.2001.VCB Rewards.
binh thuong
26/09/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 430880.260922.220805. for children
26/09/2022 10,000 LE THI THANH HUYEN 1027453710 Chuyển tiền
26/09/2022 10,000 NGUYEN THI HOA 208750.260922.213946.  Chuyển tiền
26/09/2022 10,000 dang phuong 820942.260922.213058. chuyen
26/09/2022 10,000 MAI THI HAO 1020913557 Chuyển tiền
26/09/2022 10,000 KIM THI HUYEN 791490.260922.211309.  Chuyển tiền
26/09/2022 10,000 CAM NHUNG 779529.260922.210713.  Chuyển tiền
26/09/2022 10,000 QUACH NGOC HANH 808425.260922.210519. Chuyển tiền
26/09/2022 10,000 DO THU THUY 770278.260922.210259.  Chuyển tiền
26/09/2022 20,000 LE THI AI KIEN 842307.260922.210
042.VCB
Chuyển tiền
26/09/2022 20,000 NGUYEN THI NGOC HA  047791.260922.204
727.VCB
Chuyển khoản
26/09/2022 20,000 YHMI  021252.260922
.204701.VCB
Chuyển khoản
26/09/2022 20,000 THI SEN  993093.260922.20
4633.VCB
Chuyển khoản
26/09/2022 10,000 BUI THI CHIEM 537643.260922.204558.  
26/09/2022 10,000 TAN LAO LO TAN VAN PHUONG 525816.260922.204257. Chuyển khoản
26/09/2022 20,000 DUONG THI YEN 607546.260922.2040
07.VCB
 
26/09/2022 20,000 TRAN THI HUE  475070.260922.203901. Chuyển tiền
26/09/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG 128511.260922.203505. Chuyển tiền
26/09/2022 10,000 NGUYEN HOANG THI NGOC TIEN 679620.260922.202428. Chuyển tiền
26/09/2022 10,000 NGUYEN THI HANH  780659.260922.201617. Chuyển tiền
26/09/2022 10,000 PHAM THI HONG THOA 013068.260922.201405. Chuyển khoản
26/09/2022 10,000 DUONG THI GIANG 778665.260922.201240. Chuyển tiền
26/09/2022 10,000 KIEU MAI LY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29241841088.
 
26/09/2022 20,000 HOANG VAN THAO 646663.260922.201108.  Chuyển tiền
26/09/2022 10,000 VO THI LINH CHAU 503296.260922.201059.  Chuyển tiền
26/09/2022 20,000 DINH QUOC HOI  532178.260922.2
00532.VCB
Chuyển khoản
26/09/2022 10,000 NGO THI KIEU HUONG 9343270581 Chuyển tiền
26/09/2022 10,000 nguyen thi kim oanh 975532.260922.200511.  
26/09/2022 10,000 DO THI ANH HONG 605750.260922.195522.  Chuyển tiền
26/09/2022 20,000 VU THI HUONG 826541.260922.19
5346.VCB
Chuyển khoản
26/09/2022 10,000 DANG ANH TRAM  1018373380 Chuyển tiền
26/09/2022 10,000  LE THI CAM TU 763456.260922.194846. Chuyển tiền
26/09/2022 1,000  TRAN THI QUE TRAM 1018868617 NGUYEN THI THU HA Chuyển tiền
26/09/2022 20,000 VO THI NGOC VY 760557.260922.194430. Chuyển tiền
26/09/2022 10,000 pham thi thao 472072.260922.194423.  
26/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 641038.260922.194251. A
26/09/2022 10,000 Nguyen ngoc bich 789931.260922.194117.  
26/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 884741.260922.193907. Dong gop vi cong dong
26/09/2022 20,000 LE THI NA  707793.260922.193
507.VCB
Chuyển khoản
26/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 634842.260922.192905. A
26/09/2022 10,000 NGUYEN VAN HUY 723711.260922.192704.  Chuyển khoản
26/09/2022 10,000 TUONG QUOC KHANH 972499.260922.192351.  Chuyển tiền
26/09/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 745183.260922.192045. Tiktok
26/09/2022 10,000 NGUYEN THI TRANG 741091.260922.191524. Chuyển tiền
26/09/2022 26,586 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2498174033.20
01.VCB Rewards.
tre em ngheo
26/09/2022 10,000 DINH THI HAO 776526.260922.191204.  Chuyển khoản
26/09/2022 21,000 KRA JAN K SI A  217286.260922.
191017.VCB
Chuyển khoản
26/09/2022 10,000 BUI THI TUYET  0411001098476 Chuyển tiền
26/09/2022 10,000 VO HOANG PHONG 1071000576147 Chuyển tiền
26/09/2022 10,000 LE THI HUYNH NHU 617786.260922.185326.  
26/09/2022 21,000 NGUYEN THI THU QUYNH 9358557028  
26/09/2022 10,000 QUANG THI KIM LAI 869570.260922.184422.  Chuyển tiền
26/09/2022 10,000 TRINH THI HONG NHUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29238788926.
 
26/09/2022 10,000 NGUYEN THI HAI 700440.260922.181913. Chuyển tiền
26/09/2022 400,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2497963894.
2001.VCB Rewards.
Chuc cac be khoe
26/09/2022 20,000 NGO THI THANH TIEN 001090.260922.1
81641.VCB
Chuyển khoản
26/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29237520638.
 
26/09/2022 10,000 Duy Quang 814344.260922.175732.  
26/09/2022 20,000 HA VAN THE 528611.260922.175805.  
26/09/2022 20,000 NGUYEN THI BINH  677452.260922.17
5437.VCB
Chuyển khoản
26/09/2022 10,000 NGUYEN THI HUYEN TRANG  465603.260922.175445. Chuyển khoản
26/09/2022 10,000 TRUONG THANH SANG 0181003620299 Ck tien tu thien
26/09/2022 10,000 ho thi phuoc an 721689.260922.173855.  
26/09/2022 20,000 PHAM NGOC BICH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29235983085.
 
26/09/2022 10,000 NGUYEN THI LY NA  352785.260922.172854. Chuyển khoản
26/09/2022 10,000 LE THI MY NHIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29236429882.
 
26/09/2022 50,000 NGUYEN THI MINH HANG  638491.260922.172305. Chuyển khoản
26/09/2022 20,000 NGUYEN THI KIM THUY 1029755856  
26/09/2022 10,000  VAN TIEN TRUONG 645730.260922.170116. Chuyển tiền
26/09/2022 10,000 DOAN THI LIEN 496337.260922.165649.  Chuyển khoản
26/09/2022 20,000 NGUYEN THI VOT  057235.260922.1
65417.VCB
Chuyển khoản
26/09/2022 10,000 DOAN THI TUYET TRAM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29234484868.
 
26/09/2022 10,000 LE MINH DUC 636025.260922.164833. Chuyển tiền
26/09/2022 1,000 LE ANH TUAN  659126.260922.164156. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
26/09/2022 1,000 TRUONG THI BAO YEN 0101001153718 transfer
26/09/2022 1,000 TRUONG THI BAO YEN 0101001153718 transfer
26/09/2022 10,000 BUI HUY PHUONG 214741.260922.162919.  Chuyển tiền
26/09/2022 10,000 NGUYEN VAN CONG 052159.260922.162347.  Chuyển khoản
26/09/2022 1,000 LE ANH TUAN 647592.260922.161647.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
26/09/2022 20,000 NGUYEN THI HONG GAM 928606.260922.161157.  Chuyển tiền
26/09/2022 10,000 NGUYEN TUAN KIET  270417.260922.161044. Chuyển khoản
26/09/2022 10,000 Nguyen Pham Hoai Dong 282449.260922.160658.  
26/09/2022 10,000 PHAN THI TRA 946258.260922.155945.  
26/09/2022 10,000 VU DUY HAI  146547.260922.154404. Chuyển tiền
26/09/2022 20,000 Nguyen Thi Thanh 440933.260922.153
720.VCB
 
26/09/2022 10,000 Vi thi men 172881.260922.153524.  
26/09/2022 10,000 NGUYEN THI BE 710293.260922.152801.  Chuyển tiền
26/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 198471.260922.152738. CK TU THIEN
26/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 818335.260922.152652. ck tu thien
26/09/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1031019665 ung ho chung cho quy
26/09/2022 20,000 Tran Thi Hoai Trang 772024.260922.151433.
ISL20220926151417517
 
26/09/2022 10,000 NGUYEN THI THUY 766693.260922.151512. Chuyển khoản
26/09/2022 20,000 NGUYEN THI MINH NGUYET 692550.260922
.150812.VCB
Chuyển khoản
26/09/2022 1,000 LE ANH TUAN  614383.260922.150315. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
26/09/2022 10,000 VO THI THANH TRUC  960319.260922.150147. Chuyển khoản
26/09/2022 10,000 NGUYEN THI XUAN MAI  714421.260922.150010. Chuyển khoản
26/09/2022 10,000 NGUYEN THI THUY HONG  0801000225925 DO NGOC CHAM
26/09/2022 10,000 NGUYEN THI HUYEN 1031045597 Chuyển tiền
26/09/2022 10,000 HA THI AN  692027.260922.145532. Chuyển khoản
26/09/2022 10,000 PHAM THI CAM LINH 0111000242747 Chuyển tiền
26/09/2022 10,000 DO THI MY KIEU 562572.260922.145039.  Chuyển tiền
26/09/2022 10,000 LUU THI HONG QUY  342305.260922.144851. Chuyen tien tu thien
26/09/2022 10,000 DINH THI QUYNH NGA 550529.260922.144804. Chuyển tiền
26/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 666577.260922.144704. Dong gop vi cong dong
26/09/2022 10,000 DAM THI TRANG 663671.260922.144745.  Chuyển khoản
26/09/2022 10,000 H TAM DU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29229558184.
 
26/09/2022 10,000 DO THI KIM TUYEN 9326903121  
26/09/2022 20,000 pham my thoa 838186.260922.143110.  
26/09/2022 10,000 KIM THI HUE  462664.260922.143141. ck
26/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 453214.260922.143003.  
26/09/2022 10,000 NGUYEN THI THU TRINH 831255.260922.142920. Chuyển khoản
26/09/2022 10,000 PHAM THI PHUONG 774683.260922.142636.  Chuyển tiền
26/09/2022 20,000 NGUYEN VAN PHAN 960031.260922.141800.  Chuyển tiền
26/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0481000914447  kh khn
26/09/2022 10,000 NGAN THI NHO 0351001158103  Ngan Ha Thuong
26/09/2022 1 NGUYEN VU LOC 111656.260922.140855.  Chuyển tiền
26/09/2022 20,000 TRAN THI TUYEN 106544.260922.140
826.VCB
Chuyển khoản
26/09/2022 10,000 NGO THI NGUYET  519533.260922.140233. Chuyển tiền
26/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 506213.260922.140224. CK TU THIEN
26/09/2022 10,000 NGUYEN ANH QUOC 486960.260922.135517. Chuyển khoản
26/09/2022 20,000 BAN TON LY 125283.260922.13
5205.VCB
Chuyển khoản
26/09/2022 10,000 NGUYEN CHI CONG  473866.260922.134937. Chuyển khoản
26/09/2022 10,000 NGUYEN VAN BON 437934.260922.134813.  Chuyển khoản
26/09/2022 10,000 TRAN DINH MINH LUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29229528905.
 
26/09/2022 10,000 HUA THI CUC 0041000340100 Chuyển tiền
26/09/2022 10,000 NGUYEN THI TIEN  463647.260922.134744. Chuyển khoản
26/09/2022 20,000 NGUYEN THI HANG 292913.260922.134543.  Chuyển tiền
26/09/2022 10,000 PHAM TIEN DUNG 282814.260922.134653.  
26/09/2022 10,000 DAM THI THUY TRANG 0261003458695  
26/09/2022 10,000 NGUYEN VIET TUYEN 187011.260922.134357.  Chuyển tiền
26/09/2022 10,000 NGUYEN HA TIEN 656988.260922.134150.  Chuyển khoản
26/09/2022 10,000 LE DUC ANH TUAN  614485.260922.132900.c Chuyển khoản
26/09/2022 10,000 PHAN TRONG PHU 915419.260922.132321.  Chuyển tiền
26/09/2022 10,000 NGUYEN VAN CHAT 772343.260922.132310. Chuyển tiền
26/09/2022 10,000 LU THUY TINH 391182.260922.132245.  Chuyển khoản
26/09/2022 20,000 BUI THI LY  189303.260922.1
31949.VCB
Chuyển khoản
26/09/2022 10,000 NGUYEN VAN GIAU PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..29227973346.
 
26/09/2022 10,000 HOANG HONG NHUNG 570135.260922.131435.  Chuyển khoản
26/09/2022 10,000 VO THI HONG HIEP  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..29227973140.
 
26/09/2022 10,000 THAN THI TRANG 365338.260922.131224. Chuyển khoản
26/09/2022 10,000 mai thi luyen 076456.260922.131127.  
26/09/2022 10,000 Bui Thi Ninh  126993.260922.131058. transfer
26/09/2022 20,000 NGUYEN MINH TUAN 657271.260922.1310
57.VCB
Chuyển khoản
26/09/2022 10,000 LE THI LIEN 806701.260922.131047.  Chuyển tiền
26/09/2022 10,000 TRAN DINH HIEU SHGD:10048395.
DD:220926.
Tran dinh hieu ung ho
26/09/2022 10,000 Hoang Hue 075471.260922.130939. Chuyển tiền
26/09/2022 10,000 NGUYEN HUU QUYEN  572048.260922.130854. Chuyển khoản
26/09/2022 10,000 nghiem thi hoa 539783.260922.130510.  
26/09/2022 10,000 LE THI THU TRANG 1030457065 Chuyển tiền
26/09/2022 10,000 NGUYEN THI THAO LINH 529542.260922.130206.  
26/09/2022 10,000 TRAN THI THANH THUY 483831.260922.130212.  
26/09/2022 10,000 VU NGOC HUY  508685.260922.125544. Chuyển khoản
26/09/2022 10,000 NGUYEN THI HOAI NAM 359401.260922.125245.  
26/09/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 306838.260922.125
208.9999
 
26/09/2022 10,000 VO THI THU THAO 0771000603063 Chuyển tiền
26/09/2022 10,000 HA NGOC TUYEN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..29227839530.
 
26/09/2022 10,000  LA THI THUY 1013512529  
26/09/2022 10,000 LE THI BE DUYEN 291864.260922.124207.  chuyen tien quy khuyet tat
26/09/2022 33,236 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.249662705
0.2001.VCB Rewards.
nguoi ngheo
26/09/2022 10,000 LUONG HOANG LAM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29226296528.
 
26/09/2022 10,000 NGUYEN VAN THUONG  712619.260922.124022. chuyen tien tu thien
26/09/2022 20,000 LE THI BAN  509598.260922.1
23509.VCB
Chuyển khoản
26/09/2022 50,000 Nguyen Kim Chi 161345.260922.123307.  
26/09/2022 10,000 Ho thi hang ni  241956.260922.123307. gui quy vi tre em khuyet tat
26/09/2022 10,000 NGUYEN THI kim lien PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29226294655.
 
26/09/2022 20,000 NGUYEN THI MAI  0351000856114  Chuyển tiền
26/09/2022 10,000 TRAN VAN THINH  230289.260922.122945. Chuyển khoản
26/09/2022 10,000 HOANG VAN TINH 222781.260922.122614.  Chuyển khoản
26/09/2022 10,000 THAN DANG HOANG DAO 707647.260922.122455.  Chuyển tiền
26/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 111214.260922.122303. Ck tu thien
26/09/2022 10,000 DAO THI LE 1019316893  
26/09/2022 10,000 Nguyen Thi Chi 110892.260922.122205. Chuyển tiền
26/09/2022 10,000 HOANG THI XUA 193344.260922.121800. Chuyển khoản
26/09/2022 1,000 LE ANH TUAN 557304.260922.121757.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
26/09/2022 1,000 LE ANH TUAN 554968.260922.121046. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
26/09/2022 10,000 VU THUY LINH SHGD:10046603.
DD:220926.
 
26/09/2022 1,000 LE ANH TUAN 553940.260922.120747. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
26/09/2022 10,000 LUONG THI THANH QUY 446334.260922.120239. Chuyển tiền
26/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 637333.260922.115816. Chuyển tiền
26/09/2022 1,000 LE ANH TUAN 550438.260922.115802. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
26/09/2022 10,000 DINH XUAN NGHI 635862.260922.115754.  Chuyển tiền
26/09/2022 10,000 TAN THI LIEN 258827.260922.115306.  Chuyển khoản
26/09/2022 10,000 TRAN VAN CONG 622937.260922.115332.  Chuyển tiền
26/09/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0401001412619 tre em can ho tro
26/09/2022 10,000 DINH THI THU TRANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29224855132.
 
26/09/2022 10,000 NGO THI HONG NGA 0021000851345  Chuyển tiền
26/09/2022 10,000 TANG AN  430308.260922.114027. Chuyển tiền
26/09/2022 1,000 LE ANH TUAN 541829.260922.113446.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
26/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 466346.260922.113412. TH
26/09/2022 20,000 NGUYEN THI HOA  562333.260922.113215. Chuyển tiền
26/09/2022 20,000 TRAN DINH HIEU SHGD:10045657.
DD:220926
TRAN DINH HUNG ung ho
26/09/2022 20,000 TRUONG VAN THU 250248.260922.
112410.VCB
Chuyển khoản
26/09/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC LIEN  0181003616352  Le Thi Khanh Huyen
26/09/2022 20,000 DINH THI THANG 141517.260922.11
2221.VCB
Chuyển khoản
26/09/2022 20,000 NGUYEN CONG VIET CHIEN 969528.260922.111903.  
26/09/2022 10,000 TRAN THI THANH PHUONG  18508812 LY TRUONG BAO TRAN
26/09/2022 1,000 LE ANH TUAN 535052.260922.111805.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
26/09/2022 1,000 TRAN THI MY TAM 0121000732955 transfer
26/09/2022 1,000 TRAN THI MY TAM 0121000732955 transfer
26/09/2022 10,000 DAU VAN KHOA 953723.260922.111404. Chuyển tiền
26/09/2022 20,000 NGUYEN DINH CHI 353996.260922.
110913.VCB
Chuyển khoản
26/09/2022 10,000 TRAN THI CUC HUONG SHGD:10044708.
DD:220926.
Trang chuyen
26/09/2022 100 NGUYEN THO NAM 990590.260922.110205.  transfer
26/09/2022 1,000 LE ANH TUAN 525939.260922.105640.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
26/09/2022 10,000 CHU THI HONG NHUNG 1029035609 Chuyển tiền
26/09/2022 1,000 LE ANH TUAN 524585.260922.10531
7.LE ANH TUAN TRA
NSFERS QUY VI TRE
 EM KHUYET TAT VN
TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
26/09/2022 10,000 PHAM THI THUY  859622.260922.105136. Chuyển khoản
26/09/2022 10,000 MONG THI LEN 850799.260922.104323.  Chuyển tiền
26/09/2022 1,000 LE ANH TUAN 519654.260922.104135. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
26/09/2022 1,000 HUYNH THI NGA  1013230033 transfer
26/09/2022 10,000 DOAN THI TUYET TRAM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29223168835.
 
26/09/2022 1,000 HUYNH THI NGA 1013230033 transfer
26/09/2022 10,000  NGUYEN THI MY NGAN 384296.260922.103613. Chuyển tiền
26/09/2022 10,000 dang van thuong 831767.260922.102611.  
26/09/2022 10,000 TRAN THI CUC HUONG SHGD:10043336.
DD:220926.
Linh chuyen ung ho
26/09/2022 20,000 TRAN THI THAO 0351001058877 Chuyển tiền
26/09/2022 10,000 duong linh 955414.260922.101359.  
26/09/2022 10,000 VU HONG HANH SHGD:10036686.
DD:220926.
 
26/09/2022 10,000 NGUYEN THANH TRUNG 705892.260922.101134.  Chuyển khoản
26/09/2022 10,000 DAO VAN LONG SHGD:10034039.
DD:220926.
Long chuyen
26/09/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
26/09/2022 10,000 TRAN THANH HAI  283782.260922.095653. Chuyển tiền
26/09/2022 10,000 THAI QUANG SACH   0201000564418 Tien ung ho quy vi tre e khuyet tat
26/09/2022 10,000 NGUYEN THI MINH XUAN SHGD:10032672.D
D:220926.
Xuan chuyen ung ho
26/09/2022 20,000 PHAN PHUOC HOANG PHUC 1014030526 Duong Thi Kim Lien
26/09/2022 10,000 VU THI MY DUYEN 496710.260922.094838.  Chuyển tiền
26/09/2022 10,000 NGUYEN THI LIEU SHGD:10034753.D
D:220926.
 
26/09/2022 10,000 LE DIEM MY SHGD:10036881.
DD:220926
 
26/09/2022 10,000 Bui Thi Ninh 141508.260922.094211.  transfer
26/09/2022 10,000 nguyen thi binh 931891.260922.094104. gui tien
26/09/2022 10,000 NGUYEN QUANG SON SHGD:10023310
.DD:220926.
Son chuyen
26/09/2022 10,000 LE HUY NHIEN SHGD:10033628
.DD:220926.
 
26/09/2022 10,000 NGUYEN THI SEN  0821000053559  Chuyển tiền
26/09/2022 10,000 NGUYEN THI XOA 657757.260922.093522.  Chuyển khoản
26/09/2022 20,000 NGUYEN BA DUNG SHGD:10031968.
DD:220926.
 
26/09/2022 10,000 HA CONG HUAN SHGD:10022395
.DD:220926
Huan chuyen
26/09/2022 20,000 LE THUC HAN SHGD:10020430
.DD:220926.
 
26/09/2022 10,000 LE THI TUYEN SHGD:10023290.
DD:220926.
Tuyen chuyen
26/09/2022 10,000 Bui Thi Ninh  133892.260922.092520. transfer
26/09/2022 1,000   487553.260922.092347.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
26/09/2022 30,000 CHU THI ANH. SHGD:10023744
.DD:220926.
Anh chuyen
26/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:1003991
6.DD:220926
Phu
26/09/2022 1,000 LE ANH TUAN 486512.260922.09210
9.LE ANH TUAN TR
ANSFERS QUY VI TRE
EM KHUYET TAT VN
TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
26/09/2022 1,000 PHAM THI PHUONG NINH 917529.260922.092020.  transfer
26/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10030893.
DD:220926.
Phu
26/09/2022 10,000 TRINH NGOC TUAN SHGD:10034253.
DD:220926.
Thi hong tham chuyen
26/09/2022 10,000 NGUYEN THI HOAN SHGD:10034338
.DD:220926
 
26/09/2022 10,000 HOANG THI THUY SHGD:10032849.
DD:220926.
 
26/09/2022 1,000 LE ANH TUAN  481232.260922.090751. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
26/09/2022 10,000 NGUYEN LE HOA SHGD:10010834
DD:220926
quy vi tre em khuyet tat vn
26/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10010148
DD:220926
Phu
26/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10008899.
DD:220926.
Phu
26/09/2022 10,000 LE QUYNH ANH SHGD:10014867
.DD:220926.
Anh chuyen
26/09/2022 10,000 NGUYEN THI THUY SHGD:10006957
.DD:220926.
Thuy chuyen
26/09/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109 m
26/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10008411.
DD:220926.
Phu
26/09/2022 1,000 LE ANH TUAN 475662.260922.085246.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
26/09/2022 20,000 PHAM THI HOAI  514770.260922.08
4154.VCB
Chuyển khoản
26/09/2022 1,000 LE ANH TUAN 471063.260922.083938. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
26/09/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
26/09/2022 300,000 LE HUY THANG 0031000122044  Chuyển tiền
26/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000473739 dfvcdd
26/09/2022 100,000 NGUYEN THANH TRUNG  0351000880499  Chuyển tiền
26/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 240771.260922.065709. AA
26/09/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1028400919  
26/09/2022 10,000 Bui Thi Ninh  192586.260922.065354. transfer
26/09/2022 100,000 PHAN THI MAI TRUC 0491000047610  PHAN THI MAI TRUC ung ho
27/09/2022 10,000 NGUYEN THI HIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29275795746.
 
27/09/2022 10,000 BUI THI YEN VY  890983.270922.220926. Chuyển khoản
27/09/2022 20,000 NGUYEN THANH TRAM 513964.270922.215
s513.VCB
Chuyển khoản
27/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 459144.270922.214636.  
27/09/2022 20,000 KIM THI NGOC THANH 346149.270922.214749.  Chuyển tiền
27/09/2022 10,000 TRAN THI NHAN 202328.270922.213707.  
27/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 581626.270922.093035. Chuyển tiền
27/09/2022 10,000 LE THI LUYEN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
29275628431.
 
27/09/2022 10,000 NGUYEN THI THANH  720668.270922.211844. Chuyển khoản
27/09/2022 10,000 MAI THI XOAN 706737.270922.211505. Chuyển khoản
27/09/2022 10,000 TRUONG VAN ANH 194242.270922.211439.-  
27/09/2022 1,000 LE ANH TUAN 144249.270922.211321.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
27/09/2022 10,000 TRAN THI MEN 407020.270922.211326. Chuyển tiền
27/09/2022 20,000 NGUYEN THI KIM LUU  975321.270922.2
11255.VCB
Chuyển khoản
27/09/2022 10,000 PHAN THI NHUNG 345230.270922.211411.   
27/09/2022 10,000 SIU H QUYNH 1021689885 Chuyển tiền
27/09/2022 10,000 TRINH THI HAI 257104.270922.210820.  
27/09/2022 10,000 PHAN THI NHUNG 345086.270922.210934.  chuyen
27/09/2022 10,000 LE THI THU HUONG 290580.270922.210549.  Chuyển khoản
27/09/2022 10,000 LUONG THI THUY AN  9948619269 Chuyển tiền
27/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000473739 .svgdq
27/09/2022 10,000 NGUYEN VAN TONG 1016033250 Chuyển tiền
27/09/2022 10,000 LUONG KIEU HON PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29274400460.
 
27/09/2022 10,000 THAN THI THUY HOA 614055.270922.205039. Chuyển khoản
27/09/2022 10,000 TRAN THI LE THUY  344558.270922.205133. Chuyển khoản
27/09/2022 10,000 Pham Thi Kim Tho 111770.270922.204956.  
27/09/2022 30,000 DO CHI MINH 228232.270922.204947.  
27/09/2022 10,000 PHAN THI HONG PHUONG 344215.270922.204022.  Chuyển khoản
27/09/2022 10,000 PHAN VAN LONG 1022114565 Chuyển tiền
27/09/2022 10,000 HO CONG TUAN  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..29272868146.
 
27/09/2022 10,000 Pham Thi Kim Tho 105235.270922.203151.  
27/09/2022 20,000 THI KIM TRINH 384844.270922.202920. Chuyển tiền
27/09/2022 10,000 NGUYEN VAN LONG 351363.270922.082208.  Chuyển tiền
27/09/2022 10,000 NGUYEN DUC THIEM 488951.270922.201850.  
27/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9353955525 tre vem khuyet tat
27/09/2022 10,000 PHAM THI THU THUY 1013437797 Chuyển tiền
27/09/2022 10,000 NGUYEN NGOC VINH 461420.270922.201218.  Chuyển khoản
27/09/2022 10,000 DINH THI THUY NHAN 094540.270922.201327.  
27/09/2022 1,000 LE ANH TUAN 122046.270922.200523.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
27/09/2022 10,000 DANG THI THUY NGA   0381002216077 Chuyển khoản
27/09/2022 10,000 NGUYEN NGOC THANH 0801000274955 ck tu thien
27/09/2022 10,000 Nhi 120539.270922.200258.  ck
27/09/2022 10,000 NGUYEN VAN SON  118962.270922.195645. Chuyển khoản
27/09/2022 10,000 VO NGOC DUC 0051000555321  Chuyển tiền
27/09/2022 10,000 LE THI TUYET PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29271627182.
 
27/09/2022 10,000 NGUYEN THI THANH BINH 185756.270922.073822. Chuyển tiền
27/09/2022 10,000 Ly vu an 070458.270922.193813.  
27/09/2022 10,000 LE THI MY LINH  1019008059 Chuyển tiền
27/09/2022 10,000 NGUYEN PHAM KHANH TOAN  0181003373507 Chuyển tiền
27/09/2022 10,000 TRUONG HUYNH BICH TRAM  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29271484630.
 
27/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 521887.270922.192741.  
27/09/2022 1 NGUYEN THI NHU NGOC 984859.270922.192643.  Chuyển tiền
27/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 064613.270922.1924
29.ZP68TQ9MCJPQ 
 
27/09/2022 10,000 NGUYEN VAN KIEM 245611.270922.192116.  Chuyển khoản
27/09/2022 10,000 DINH QUOC NHO  901451.270922.192214. Chuyển khoản
27/09/2022 10,000 TRAN NGUYEN VAN THU 240370.270922.192010.  Chuyển khoản
27/09/2022 1,000 NGUYEN THI NGOC BICH  0061000084116 transfer
27/09/2022 1,000 NGUYEN THI NGOC BICH  0061000084116 transfer
27/09/2022 10,000 NGUYEN HONG NANG 102530.270922.071555.  Chuyển tiền
27/09/2022 10,000 PHAN NGUYEN LONG NHAT  1020844102 Chuyển tiền
27/09/2022 1,000 LE ANH TUAN 101556.270922.190824. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
27/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 521119.270922.190706.  
27/09/2022 10,000 HOANG THI HUE 164171.270922.190211.  Chuyển khoản
27/09/2022 10,000 LE THI TUYET PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29271459247.
 
27/09/2022 10,000 NGUYEN VAN LOT  794965.270922.185341. Chuyển khoản
27/09/2022 10,000 le duc anh 379565.270922.185258.  ck
27/09/2022 10,000 LY VAN MANH 115055.270922.185122. Chuyển khoản
27/09/2022 20,000 Mai Nguyen 110799.270922.185025.  tu thien
27/09/2022 10,000 uynh thi nhu y 764758.270922.184630.H  
27/09/2022 10,000 VO THI KIM NHUNG 319311.270922.184425. Chuyển tiền
27/09/2022 10,000 NGUYEN THI THUY KIEU 737863.270922.184010.  Chuyển khoản
27/09/2022 10,000 TRAN THI TUYET ANH 124671.270922.183924.  ck
27/09/2022 10,000 NGUYEN VAN PHUOC 731416.270922.184004.  Chuyển khoản
27/09/2022 20,000 NGUYEN THI THUY 0821000103219 Chuyển tiền
27/09/2022 10,000 NGUYEN THI THANH THANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29270252453
 
27/09/2022 10,000 NGUYEN BAO PHONG 933370.270922.182747.  Chuyển tiền
27/09/2022 10,000 LE THI THU TRANG 1013379325 Chuyển tiền
27/09/2022 10,000 NGUYEN THANH LONG 653892.270922.182138.  Chuyển khoản
27/09/2022 20,000 PHAM THI LAI BIEN 615917.270922.1
82015.VCB
Chuyển khoản
27/09/2022 20,000 PHAN THANH DINH 1030065280 Chuyển tiền
27/09/2022 10,000 NGUYEN VAN TINH 937254.270922.181217.  Chuyển khoản
27/09/2022 1,000 LE ANH TUAN 073440.270922.175328.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
27/09/2022 10,000 NGUYEN DUC DUNG 1023464170 ck tu thien
27/09/2022 20,000 NGUYEN THI THOM 927880.270922.17
5207.VCB
Chuyển khoản
27/09/2022 20,000 tran bich my 055639.270922.17373
1.ZP68TQ9M9HNS 
 
27/09/2022 10,000 QUANG VAN NAM 228884.270922.173606.  Chuyển tiền
27/09/2022 10,000 VU THI DUNG 751204.270922.173357.  Chuyển khoản
27/09/2022 1,000 LE ANH TUAN 062733.270922.172905. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
27/09/2022 10,000 TRAN VAN SUU  553266.270922.172219. Chuyen tien tu thien
27/09/2022 1,000 LE ANH TUAN 058132.270922.171828.L TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
27/09/2022 1,000 LE ANH TUAN 047434.270922.165557. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
27/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 679495.270922.165055. ck tu nhien
27/09/2022 1,000 LE ANH TUAN  041584.270922.164328. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
27/09/2022 10,000 NGUYEN LONG NHAT 437834.270922.044025.  Chuyển tiền
27/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 816922.270922.16381
7.ISL20220927163801746
ck tien tt
27/09/2022 10,000 PHUONG NGOC YEN 464395.270922.163602.  Chuyển khoản
27/09/2022 1,000 LE ANH TUAN  036537.270922.163336. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
27/09/2022 10,000 BUI THI NGAN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..29265706395.
 
27/09/2022 1,000 LE ANH TUAN  032777.270922.162524. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
27/09/2022 50,000 MAI VAN CONG 714223.270922.162042.  Chuyển tiền
27/09/2022 10,000 NGUYEN VAN TU  0351001057849  
27/09/2022 20,000 DANG THI LIEN 343223.270922.161
903.VCB
Chuyển khoản
27/09/2022 20,000 LE HUNG MANH  273802.270922.1
61753.VCB
Chuyển khoản
27/09/2022 20,000 NGUYEN THI LICH  108730.270922.1
61508.VCB
Chuyển khoản
27/09/2022 10,000 NGUYEN THANH SANG 983075.270922.161119.  Chuyển tiền
27/09/2022 10,000 Nguyen Tuyen 217899.270922.161032. Chuyển tiền
27/09/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
27/09/2022 10,000 NGUYEN VAN CUONG 319708.270922.160540.  Chuyển khoản
27/09/2022 10,000 KHIEU THI VIET TRINH 841375.270922.160528.  Chuyển tiền
27/09/2022 1,000   021104.270922.160018.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
27/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 127987.270922.155658. Ck tu thien
27/09/2022 10,000 NGUYEN DINH THANH 9398796674 Chuyển tiền
27/09/2022 1,000 LE ANH TUAN 017620.270922.155302.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
27/09/2022 10,000 PHAM THI KIM YEN 1023384630 Chuyển tiền
27/09/2022 20,000 TRAN THI TUYEN 952292.270922.15
3912.VCB
Chuyển khoản
27/09/2022 10,000 NGUYEN THANH TU 195468.270922.153715. Chuyển tiền
27/09/2022 10,000 DO VAN HUNG 942942.270922.153416.  Chuyển khoản
27/09/2022 10,000 Tran Anh Tuan 161496.270922.153154.  
27/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 254599.270922.152859. Khong co
27/09/2022 109 NGUYEN VAN SANG  049380.270922.152814.  
27/09/2022 10,000 TRAN THI QUYEN 089728.270922.032435.  Chuyển tiền
27/09/2022 10,000 BUI DINH AI 182955.270922.152245. chuyen tien ck tu thien
27/09/2022 20,000 Pham Thi Thu Huong 191385.270922.152229. Chuyển tiền
27/09/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG 0651000890581 Chuyển tiền
27/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 260936.270922.151043. ck tu thien
27/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 004957.270922.150912. CK TU THIEN
27/09/2022 20,000 DO PHUC LOI SHGD:10027996.
DD:220927
Hoang Kim Anh
27/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 008328.270922.030709. tu thien
27/09/2022 10,000 NGUYEN BINH DUONG  047361.270922.150640. Chuyển khoản
27/09/2022 20,000 TRAN THI THANH HUYEN  953118.270922.150
553.VCB
Chuyển khoản
27/09/2022 10,000 NGUYEN THI LINH SHGD:10026776
.DD:220927.
 
27/09/2022 10,000 TRAN THI THAM 558273.270922.150011. Chuyển tiền
27/09/2022 10,000 CAO THI HA TRANG 014128.270922.145848. Chuyển khoản
27/09/2022 10,000 CAO THI HUYEN 595560.270922.145906.  Chuyển tiền
27/09/2022 10,000 TRAN THI THU HUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29262766466.
 
27/09/2022 20,000 LY THI XUAN  221814.270922.144955. Chuyển tiền
27/09/2022 10,000 PHAM THI KIEU TRANG  968373.270922.144817. Chuyển khoản
27/09/2022 20,000 TO THI LIEU 869486.270922.14
4749.VCB
Chuyển khoản
27/09/2022 10,000  DANG QUANG ANH 1022143351 Chuyển tiền
27/09/2022 10,000 NGUYEN TRUNG TOAN 0621000468038 Chuyển tiền
27/09/2022 1,000 LE ANH TUAN  984972.270922.144209. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
27/09/2022 10,000 NGUYEN THI TUYET MAI 734785.270922.144144.  Chuyển khoản
27/09/2022 10,000 NGUYEN THI THANH HOA  888466.270922.023904.C Chuyển tiền
27/09/2022 1,000 LE ANH TUAN  982519.270922.143706. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
27/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 860296.270922.023207. LE THI CAN
27/09/2022 10,000 NGUYEN XUAN NAM 229810.270922.142746. Chuyển tiền
27/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 257343.270922.142641. Giup nguoi khuyet tat
27/09/2022 10,000 KIM THI CAM NHUNG  671764.270922.142431. Chuyển khoản
27/09/2022 10,000 DOAN THI LIEN 859585.270922.142137. Chuyển khoản
27/09/2022 20,000 HOANG THI THUY TAM 147883.270922.
141907.VCB
Chuyển khoản
27/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 643376.270922.141617. Ck tu thien
27/09/2022 10,000 TRAN THI HANG  796887.270922.021553. Chuyển tiền
27/09/2022 10,000 LU VAN HOANG 402644.270922.141316.  Chuyển tiền
27/09/2022 10,000 NGO MANH CUONG 820681.270922.141151.  Chuyển khoản
27/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 962919.270922.135819.  
27/09/2022 20,000 LY THI THANG  824173.270922.
135704.VCB
 
27/09/2022 10,000 NGUYEN THI VAN 0341007097410  Chuyển tiền
27/09/2022 10,000 LE THI LUU 130731.270922.135457. Chuyển tiền
27/09/2022 10,000 Pham tuan 733933.270922.133803.  
27/09/2022 10,000 TRAN THI BINH 1031406553 Chuyển tiền
27/09/2022 10,000 NGO THI MY YEN 209087.270922.133449. Chuyển tiền
27/09/2022 10,000 NGUYEN THI HOAI  680855.270922.133413. Chuyển khoản
27/09/2022 10,000 Y TIEU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29260586589.
 
27/09/2022 20,000 NGUYEN NGO CHUNG  177627.270922.132
937.VCB
Chuyển khoản
27/09/2022 1,000 VO CHI NGUYEN 1020337123 Chuyển tiền
27/09/2022 20,000 NGO THI THAO  600578.270922.13
2000.VCB
Chuyển khoản
27/09/2022 30,000 PHAN VAN ROT 459359.270922.131927.  Chuyển khoản
27/09/2022 10,000 BACH THI THUY DUNG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29260702512.
 
27/09/2022 1,000 NGUYEN THI NGOC MINH  0281000238035  transfer
27/09/2022 1,000 NGUYEN THI NGOC MINH  0281000238035  transfer
27/09/2022 1,000 LE ANH TUAN 951039.270922.131219.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
27/09/2022 10,000 NGOC GIAU 105397.270922.131026.I Chuyển tiền
27/09/2022 10,000 LE THI HUONG  730914.270922.130459. Chuyển tiền
27/09/2022 20,000 DANG THI NGOC MAI 579495.270922.130313.  Chuyển khoản
27/09/2022 30,000 NGUYEN THANH PHONG 1030572855 Chuyển tiền
27/09/2022 10,000 NGUYEN THI HONG LIEN 394124.270922.125734.  Chuyển khoản
27/09/2022 20,000 LE THI PHUONG 537921.270922.125049.  Chuyển khoản
27/09/2022 10,000 PHAN NU PHUONG TRA 9333369690 Pham mai vy gui
27/09/2022 10,000 .PHAM THI HOAI MY 1028794076 Chuyển tiền
27/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 698961.270922.124950. ck tu thien
27/09/2022 20,000 TRAN THI HANG 695125.270922.124745. Chuyển tiền
27/09/2022 30,000 NGUYEN THANH VU LINH 703220.270922.124217.  Chuyển tiền
27/09/2022 10,000 HA VAN DUONG 497351.270922.123946.  
27/09/2022 10,000 NGUYEN LUONG CUONG 675898.270922.123924.  Chuyển tiền
27/09/2022 1,000 LE ANH TUAN  940210.270922.123621. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
27/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 922380.270922.123408. CK TU THIEN
27/09/2022 30,000 LUU VAN LINH TAM 303037.270922.123024. Chuyển khoản
27/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 460254.270922.123001. Ck tu thien
27/09/2022 1,000 TRAN VAN DA 1029539573 Chuyển tiền
27/09/2022 1,000 LE ANH TUAN  935639.270922.122325. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
27/09/2022 10,000 HOANG THI LINH 886034.270922.121808.  Chuyển tiền
27/09/2022 20,000 HOANG VAN TRONG  301000415969  Chuyển tiền
27/09/2022 1,000 LE ANH TUAN  932925.270922.121550. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
27/09/2022 10,000 PHAM THI LY 1028660134 Chuyển tiền
27/09/2022 20,000 VO THI ANH NGUYET 580638.270922.121
300.VCB
Chuyển khoản
27/09/2022 20,000 LA THI DUC 386989.270922.121224.  Chuyển khoản
27/09/2022 10,000 nguyen thi ha 382330.270922.121121.  
27/09/2022 10,000 HOANG VAN HIEP  554936.270922.121034. Chuyển tiền
27/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 029332.270922.120650
.ZP68TQ9M1DO0 
 
27/09/2022 10,000 Le Thi Xuan Dieu 335050.270922.120037.  
27/09/2022 10,000 LO VAN KHAI 166695.270922.115703.  Chuyển khoản
27/09/2022 10,000  NGUYEN THI DIU 053802.270922.114450. Chuyển tiền
27/09/2022 1,000 LE ANH TUAN  916747.270922.113357. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
27/09/2022 10,000 NGUYEN THI DUONG 1014232451 Chuyển tiền
27/09/2022 1,000 DAO XUAN SANG 731829.270922.113320.  Chuyển tiền
27/09/2022 10,000 PHAM THI PHUONG SHGD:10018528.
DD:220927.
Phuong chuyen
27/09/2022 20,000 THAO A DINH 014696.270922.1130
14.VCB
chuyen khoan quy vi tre em khuyet tap
27/09/2022 10,000 BACH ANH CUONG 922794.270922.112934.  Chuyển tiền
27/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 169061.270922.112438. Ck tu thien
27/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 798416.270922.112032. Ck
27/09/2022 1,000 VO CHI TO 1020337123 Chuyển tiền
27/09/2022 30,000 Lam Quoc Tuan 693286.270922.111639. Chuyển tiền
27/09/2022 10,000 PHAM THI MY HANH 422787.270922.111513.  Chuyển tiền
27/09/2022 10,000 PHAN DINH QUAT 933129.270922.110851. Chuyển tiền
27/09/2022 10,000 HOANG THI LE  529656.270922.110402
.Chuyen tien
Chuyển tiền
27/09/2022 100,000  NGUYEN THI TRANG 1020280247 Chuc cac em luon vui ve, an yen BTVTX
27/09/2022 1,000 LE ANH TUAN 903097.270922.110300.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
27/09/2022 10,000 NGUYEN VAN KHUONG 056751.270922.105956.  Chuyển khoản
27/09/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG SHGD:10017399.D
D:220927.
Phuong chuyen tien quy tiktok
27/09/2022 20,000 Nguyen Ngoc Hien 638346.270922.105157.  Chuyển tiền
27/09/2022 20,000 TRAN THE SON 792473.270922.104821.  
27/09/2022 20,000 MAI THI HA 357251.270922.10
4557.VCB
Chuyển khoản
27/09/2022 20,000 MAI THI HA 312304.270922.
104512.VCB
Chuyển khoản
27/09/2022 10,000 LE THI THUC   0081001203747 ct QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
27/09/2022 10,000 TA MINH HIEN 862218.270922.104022. Chuyển khoản
27/09/2022 10,000 LUONG XUAN VIET 859100.270922.104101.  Chuyển khoản
27/09/2022 10,000 THAI THI BICH TRAM 743053.270922.103216.  Chuyển tiền
27/09/2022 20,000 A LANG NGO 531031.270922.
103211.VCB
Chuyển khoản
27/09/2022 1,000 LE ANH TUAN 886885.270922.103001.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
27/09/2022 20,000 TRAN THI LOI 372763.270922.
102932.VCB
Chuyển khoản
27/09/2022 10,000 NGUYEN HUU TAM 844434.270922.101237.  
27/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 982422.270922.095809. ngan hang thuong mai co phan ngoai
27/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..29254539437.
ck tu thien
27/09/2022 10,000 Bui Thi Ninh 126175.270922.094912.  transfer
27/09/2022 10,000 HA MINH TUAN 730920.270922.094645.  Chuyển khoản
27/09/2022 10,000 NGUYEN VAN HAO 1030130016 Chuyển tiền
27/09/2022 20,000 pham thu ha 615627.270922.0
94335.VCB
 
27/09/2022 10,000 NGUYEN THI ANH 971218.270922.094136. Chuyển tiền
27/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 313639.270922.093747. ck tu thien
27/09/2022 10,000 LE TRUONG HUNG 966880.270922.093508. Chuyển tiền
27/09/2022 10,000 QUAN THI HUONG 673118.270922.093306.  
27/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 649069.270922.092720. Ck tu thien
27/09/2022 1,000 LE ANH TUAN  854106.270922.091946. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
27/09/2022 10,000 TRIEU HONG DAT 951870.270922.091716. Chuyển tiền
27/09/2022 50,000 DANG THI THUY  0291000272468  Chuyển tiền
27/09/2022 1,000,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1029241048 ung ho
27/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10012890.
DD:220927
Phu
27/09/2022 10,000 NGUYEN THI THU THUY SHGD:10009248
.DD:220927.
Thuy chuyen
27/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10004485.D
D:220927.
Phu
27/09/2022 10,000 HOANG THI HONG SHGD:10007694
.DD:220927.
ck
27/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10004427.
DD:220927.
Phu
27/09/2022 21,000 PHUNG THI DUNG SHGD:10007226.
DD:220927.
dung
27/09/2022 20,000 DO THI LAN SHGD:10005351
.DD:220927
 
27/09/2022 10,000 DO THI THANH PHUONG SHGD:10006415.
DD:220927.
 
27/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 345189.270922.083513. Thanh toan
27/09/2022 1,000 BUI XUAN LOC 622240.270922.073346. transfer
27/09/2022 1,000 LE ANH TUAN  809208.270922.065956. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
27/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 755819.270922.065504. AA
27/09/2022 10,000 Bui Thi Ninh 168762.270922.065120.  transfer
27/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2499086676.2
001.VCB Rewards
quux trer em
28/09/2022 10,000 VAN THI DUNG 355989.280922.101043. Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 CHAU KIM PHUNG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29307869417.
 
28/09/2022 10,000 PHAM THI THAO 1021887366 Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 GIAP THI THU HA 700367.280922.215123.  Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 LE THI HUE PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
29306426767.
 
28/09/2022 10,000 bom 12344 298300.280922.094614.  
28/09/2022 10,000 TRAN THI HUONG 689296.280922.212840. Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 HUYNH THI LIEN 0411001011633  Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 NGUYEN CONG NHAN 222200.280922.091926.  Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 .LE THI VINH 218420.280922.091811. Chuyển tiền
28/09/2022 10,000  HOANG QUOC VIET 977314.280922.211605.  
28/09/2022 10,000 Pham duc thien 248878.280922.211456.  
28/09/2022 10,000 DO THI HONG LINH 0821000159272 chuyen tien den quyx tre e khuyet tat vn
28/09/2022 10,000 DO THI HOAN 561582.280922.210502.  Chuyển khoản
28/09/2022 20,000 NGUYEN THANH TAM 178201.280922.090531.  
28/09/2022 10,000 PHAM THI TINH 1019754304 Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 PHAM THI PHUONG 167510.280922.090215. Chuyển tiền
28/09/2022 1,000 NGUYEN THI TUONG VI 200649.280922.205720.   
28/09/2022 10,000  NGUYEN THI HA 966786.280922.205253. Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 NGO THI DUYEN 757638.280922.204707.  Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 TRAN PHU QUY 105548.280922.084411.  Chuyen tien dong gop quy tu thien
28/09/2022 10,000 TRAN DANG KHOA 654459.280922.203714.  UNG HO TU THIEN
28/09/2022 20,000 LO THI HOM 136632.280922.2035
36.VCB
Chuyển khoản
28/09/2022 10,000 TRINH THI DUNG 073266.280922.083509.  
28/09/2022 22,374 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2505662860
.2001.VCB Rewards.
gui ung ho
28/09/2022 30,000 DAO DO TIEN 045647.280922.203301. Chuyển khoản
28/09/2022 10,000 MAI VAN LOI 450841.280922.203317.  Chuyển tiền
28/09/2022 20,000 PHUNG DIEM THUY  839723.280922.203
039.VCB
Chuyển khoản
28/09/2022 10,000 Dang chi bao 184116.280922.202801.  
28/09/2022 10,000 TRAN VAN DAT  0591000302326  Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 DUONG THI DIEU THUONG 979339.280922.201500.  Chuyển khoản
28/09/2022 10,000 THAI VAN TAM  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.29303798047.
chuyen tien tu thien
28/09/2022 20,000 HUYNH KHANH PHONG 356076.280922.201214.  Chuyển khoản
28/09/2022 10,000 NGUYEN THI NON  955543.280922.200830. Chuyển khoản
28/09/2022 100,000 TRAN NGOC THANH 9974047685 Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 GIAP HOAI SON 0071001147793  QUY VI TRE EM KHUYET TAT
28/09/2022 10,000 NGUYEN ANH DUNG 474063.280922.200619.  Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 Nguyen Thi Thiet  173535.280922.195825. Chuyển tiền
28/09/2022 1,000 LE ANH TUAN  483233.280922.195455. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
28/09/2022 10,000 VO YEN NHI 909115.280922.075123.  Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 NGUYEN NGOC THIEN Y  885684.280922.194938. Chuyển khoản
28/09/2022 10,000 VUONG THI HUYEN 190257.280922.194946.  Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 tran thi giang 144091.280922.194517.  
28/09/2022 10,000 DINH THI THU 0351001152819 Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29303790420.
nghi quy vi tre em
28/09/2022 10,000 NGUYEN THI THAO 1017996916 Chuyển tiền
28/09/2022 20,000 BUI VAN TUYEN 326627.280922.
193206.VCB
Chuyển khoản
28/09/2022 20,000 HO THI PHUONG 885228.280922.19
2445.VCB
Chuyển khoản
28/09/2022 10,000 PHAN VAN HAI 918716.280922.192443. Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 PHAM VAN LAP 256072.280922.192312.  Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 529629.280922.192249. Ck tu thien
28/09/2022 10,000 DINH THI THIEN 137939.280922.191944. Chuyển khoản
28/09/2022 10,000 VUONG NU KIM XUAN 768902.280922.191816.  
28/09/2022 10,000 ty 676576.280922.191754.  Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 Le Thuy Dung 518915.280922.191727.  Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 NGUYEN THU THAO 112634.280922.191353.   
28/09/2022 10,000 HOANG VAN KIM 741485.280922.191057.  
28/09/2022 10,000 NGUYEN THI HA  089496.280922.190844. Chuyển khoản
28/09/2022 20,000 TRUONG HUYEN TRAN 376837.280922.190643. Chuyển tiền
28/09/2022 20,000 BUI THI LA  562110.280922.
190242.VCB
Chuyển khoản
28/09/2022 20,000 LUONG THI HONG THAM 505409.280922.190124.  Chuyển tiền
28/09/2022 20,000 LE VU MY PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..29302292701.
 
28/09/2022 10,000 TRINH THI HONG 1029976127 Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 TRAN DUC NHAN 675598.280922.065006.  Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 NGUYEN THI NHU NGUYET PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29302160927.
 
28/09/2022 20,000 LOC THI DUNG 322351.280922.184711.  Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 hoang Thi ban 590597.280922.184324.  
28/09/2022 10,000 TRINH XUAN HUNG 628521.280922.063819.  
28/09/2022 10,000 NGUYEN THI LAN  596145.280922.183355. Chuyển khoản
28/09/2022 10,000 VU THI HUE 490671.280922.183413.  Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 PHAM TUAN ANH 885874.280922.183342.  
28/09/2022 10,000 NGUYEN THI TUYET  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29300677312.
 
28/09/2022 10,000  NGUYEN MINH GIANG  884225.280922.183058. Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 NGUYEN THI THUAN 883249.280922.182920. Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 Le Thi Thuy An 088227.280922.182847.  
28/09/2022 10,000 PHAM VAN HAN 880762.280922.182515. Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 KPUIH NHAP 552230.280922.182221.  Chuyển khoản
28/09/2022 10,000 PHAN THI THOM 596570.280922.181702.  
28/09/2022 1,000 LE ANH TUAN 447646.280922.181555.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
28/09/2022 10,000 NGUYEN PHUC TIN VI 536872.280922.061440. Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 TRAN VAN TAI 1030453363 Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 LE ANH TUAN 129353.280922.180349.HA MINH TUAN TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
28/09/2022 20,000 BUI THI THU HIEN  894689.280922
.180134.VCB
Chuyển khoản
28/09/2022 10,000 NGUYEN THANH TRUNG 175945.280922.180118.  
28/09/2022 10,000 Huynh thi nhu y 463394.280922.175941.  
28/09/2022 10,000 NGUYEN XUAN HIEU 780227.280922.175905.  Chuyển khoản
28/09/2022 10,000 BUI THI NHU QUYNH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
29300858569.2
 
28/09/2022 10,000 NGUYEN THI MANG 1027289021 Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 LAM THI SONG HAU  862442.280922.175518. Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 nguyen thi ngoc tram 565763.280922.175304.  
28/09/2022 10,000 NGUYEN THI KIM HOA 1029460180 Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 NGUYEN NGOC NHAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29300638668.
 
28/09/2022 10,000 PHAM THI THU HIEN  385896.280922.053936. Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 Nguyen Dang Khoa 925328.280922.173704.  
28/09/2022 20,000 TAN A NAM  290590.280922.1
73450.VCB
Chuyển khoản
28/09/2022 10,000 NGUYEN QUANG HUY 315512.280922.172701. Chuyển khoản
28/09/2022 1,000 LE ANH TUAN 427617.280922.172653.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
28/09/2022 20,000 SAM THI NHAM  749208.280922.1
72549.VCB
Chuyển khoản
28/09/2022 10,000 NGUYEN VAN DONG 292294.280922.172210.  
28/09/2022 10,000 PHUNG VAN CANH 266947.280922.171654. Chuyển khoản
28/09/2022 10,000 BUI VAN QUANG 0731000766063   
28/09/2022 10,000 LU THI PHANH 173005.280922.165724.  Chuyển khoản
28/09/2022 20,000 h mi 957118.280922.1
65557.VCB
 
28/09/2022 10,000 LY THI HANG 169146.280922.045400.  Chuyển tiền
28/09/2022 100 NGUYEN ANH QUOC  221446.280922.165246. Chuyển tiền
28/09/2022 100 NGUYEN ANH QUOC 153546.280922.045042.  Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 NGUYEN THANH PHUOC 0151000610937   
28/09/2022 10,000 trieu thi hang 371181.280922.163926.  
28/09/2022 10,000 TONG DINH DUY  096518.280922.163843. Chuyển khoản
28/09/2022 1,000 LE ANH TUAN 402825.280922.163342.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
28/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 493575.280922.163222.C ktt
28/09/2022 10,000 NGUYEN DANG KIEN  0011004392484 Chuyển tiền
28/09/2022 30,000 TRINH QUOC HUAN  489200.280922.162653. Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 DANG THI THUY 0351000387680  Chuyển tiền
28/09/2022 20,000 DANG THI NAM 699301.280922.161
819.VCB
Chuyển khoản
28/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 002085.280922.161722. Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 535610.280922.161503. CK
28/09/2022 10,000 TRAN THUY YEN NHI PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.29296376647.
 
28/09/2022 1,000 VO CHI TO 1020337123 Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 NGUYEN PHUONG DONG  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..29296376165.
 
28/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 219208.280922.160730. a
28/09/2022 10,000 DANG THI THAO QUYEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29296863074.
 
28/09/2022 1,000 LE ANH TUAN  387564.280922.160203. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
28/09/2022 10,000 Le Viet Trung  104606.280922.160051. Chuyển tiền
28/09/2022 50,000 Le Thi Minh Ngoc 250945.280922.155950.   ung ho Quy Vi tre em khuyet tat
28/09/2022 10,000 TRAN VU THUY NHI  146588.280922.155219. Chuyển khoản
28/09/2022 10,000 NGUYEN THI HIEN  892855.280922.155111. Chuyển khoản
28/09/2022 20,000 TRAN THI LUONG 699219.280922.1
54459.VCB
 
28/09/2022 10,000 NGUYEN THI LOAN  0591000222039 Hoang thi thanh thao
28/09/2022 10,000 DANH HOAI 775572.280922.154139. Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 VO NGOC LIEU 811476.280922.033833.  Chuyển tiền
28/09/2022 100,000 NGUYEN THI HIEN 240687.280922.15
3720.VCB
Chuyển khoản
28/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 156710.280922.153444. Aa
28/09/2022 10,000 LE VAN NAM 1021517655  
28/09/2022 1,000 LE ANH TUAN 373238.280922.153124.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
28/09/2022 20,000 DINH THI KIEU DIEM 800012.280922.15
3000.VCB
Chuyển khoản
28/09/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
28/09/2022 20,000 BUI VAN SAM 459818.280922.1
52419.VCB
Chuyển khoản
28/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 145873.280922.151245. Aa
28/09/2022 10,000 NGUYEN THI CHUC 429835.280922.151025.  
28/09/2022 10,000 NGUYEN DIEM MY 1027177942 Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 H CHAN MLO  668915.280922.030635. Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 TRUONG THI THUY HANG 697394.280922.150214.  Chuyển khoản
28/09/2022 1,000 LE ANH TUAN  357754.280922.150120. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
28/09/2022 10,000 PHAM THI HANG 331270.280922.145905. Chuyển tiền
28/09/2022 20,000 MA THI KIM 925253.280922.14
5845.VCB
Chuyển khoản
28/09/2022 1,000 LAM THI HUONG  421135.280922.145842. Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 NGUYEN VAN THO SHGD:10025312.
DD:220928.
Tho
28/09/2022 1,000 LE ANH TUAN  355098.280922.145545. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
28/09/2022 10,000 NGUYEN THI HANH 0031000386435 nguyen hong hanh tu thien
28/09/2022 20,000 LE DOAN VEN 443327.280922.145
043.VCB
Chuyển khoản
28/09/2022 10,000 NGUYEN THI BE  597345.280922.024924. Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 NGUYEN THI HAI YEN 0351000886126 Chuyển tiền
28/09/2022 1,000 LE ANH TUAN  351224.280922.144635. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
28/09/2022 10,000 Dinh Ngoc Thien  831124.280922.144228.  
28/09/2022 10,000 DINH THI THUY KIEU 621649.280922.144134.  Chuyển khoản
28/09/2022 10,000 PHAN THI BACH TUYET 888453.280922.144157.  Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 HUYNH TAN PHU 0271001030205  Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 NGUYEN VAN QUAN 508622.280922.143428.  Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 DO THI THUY TRINH 790204.280922.143213.   
28/09/2022 10,000 NGO VAN TRA 399501.280922.142811. Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 TRAN VIET THANH 497490.280922.022353. Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 LE THI MY NGOC 20585818  
28/09/2022 10,000 NGUYEN THI THU 547970.280922.142146.  Chuyển khoản
28/09/2022 10,000 NGUYEN HUU HANH 524557.280922.141302.  Chuyển khoản
28/09/2022 10,000 VU DUY KHANH 714546.280922.141246.  Chuyển khoản
28/09/2022 10,000 Nguyen thi thanh loi 180279.280922.141214.  
28/09/2022 10,000 Vu thi ngoan 387442.280922.141023.  
28/09/2022 10,000 NGUYEN THI PHUC 434632.280922.020656.  Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 LE THI TINH 480446.280922.135911.  Chuyển khoản
28/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 035733.280922.135
841.ZP68TR7FPC78 
 
28/09/2022 10,000 VI THI XA 659052.280922.135745.  Chuyển khoản
28/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 111890.280922.135818. Aa
28/09/2022 10,000 NGUYEN XUAN BINH 454972.280922.135743.  
28/09/2022 10,000 PHAM VAN VIET  0361000341282  Chuyển tiền
28/09/2022 1,000 LE ANH TUAN  328340.280922.134753. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
28/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 106471.280922.134445. Aa
28/09/2022 10,000 PHAM HONG DAO 1027827050 Chuyển tiền
28/09/2022 1,000 LE ANH TUAN 326345.280922.134211. Chuyển khoản
28/09/2022 10,000 VANG THI THUY ANH 422655.280922.134034. Chuyển khoản
28/09/2022 1,000 LE ANH TUAN  323369.280922.133303. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
28/09/2022 10,000 NGUYEN THI HOAI PHUONG 397927.280922.133151. Chuyển khoản
28/09/2022 10,000 LE THI LINH 823833.280922.133204.  
28/09/2022 10,000 NGUYEN THI HUONG 566423.280922.133008.  Chuyển khoản
28/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 361711.280922.132816. ck tu thien
28/09/2022 10,000 NGUYEN THI GIUP   0111000157632 Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 NGUYEN THI VAN SHGD:10017914.
DD:220928.
 
28/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 358841.280922.132243. ck tu thien
28/09/2022 10,000 Le Chi Dinh 774185.280922.131855.  Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 NGUYEN VIET CUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29290995192.
 
28/09/2022 10,000 VU THI NGOC HUYEN 502232.280922.130938.  Chuyển khoản
28/09/2022 10,000  HOANG VAN DUC MBVCB.2503963118..
CT tu 1022519031 toi0
011003814022 QUY VI
 TRE EM KHUYET
TAT VN
Ngo thi huyen trang chuyen tien
28/09/2022 1,000 LE ANH TUAN  315615.280922.130511. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
28/09/2022 10,000 Le My Hanh 751202.280922.130504.  Chuyển tiền
28/09/2022 10,000  NGUYEN THI TINH  684671.280922.130446. Chuyển tiền
28/09/2022 20,000 NGO THI THU THUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29290993586.
 
28/09/2022 10,000 TRAN NGOC ANH THU 0671004138132 Chuyển tiền
28/09/2022 20,000 LAM THI SONG NGAN  469999.280922.12
5429.VCB
Chuyển khoản
28/09/2022 30,000 PHAN VAN HIEU 433113.280922.124813. Chuyển khoản
28/09/2022 10,000 DO THI XUAN THAM 423455.280922.124703.  
28/09/2022 20,000 PHUNG THI THU 915068.280922.12
4515.VCB
Chuyển khoản
28/09/2022 10,000 TRAN NGOC HUNG 255533.280922.124313.  Chuyển khoản
28/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIREC
T_DEBITS_VCB.
MSE..29290651660.
 
28/09/2022 30,000 VO VAN LINH 0651000827067  Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 NGUYEN NHAT HAN 138814.280922.122933. Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 NGUYEN THI VAN SHGD:10017184
.DD:220928.
Van chuyen
28/09/2022 10,000 nguyen thi hoan 126554.280922.122553. Chuyển tiền
28/09/2022 20,000 NGUYEN THI THANH MY SHGD:10016867
.DD:220928
My chuyen
28/09/2022 10,000 HOANG MAI HAO 199699.280922.122638.  Chuyển khoản
28/09/2022 10,000 NGUYEN MINH PHUONG 198225.280922.122447.  Chuyển khoản
28/09/2022 20,000 MAI THI HA 652692.280922.12
2412.VCB
Chuyển khoản
28/09/2022 10,000 NGUYEN THANH PHUONG 179815.280922.121903.  Chuyển khoản
28/09/2022 40,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 027915.280922.121
851.ZP68TR7FMCSH
 
28/09/2022 10,000 NGUYEN THI HUYEN 173207.280922.121659.  Chuyển khoản
28/09/2022 10,000 VO KIM THO 1019712404 Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 TA VAN QUAN 664591.280922.121341.  Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 VU THI HONG HOA SHGD:10016649
.DD:220928.
 
28/09/2022 1,000,000 NGUYEN XUAN NGHIA 065466.280922.120837.  Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 LY XUAN HUY 315833.280922.120552.  
28/09/2022 20,000 HOANG THI PA 425325.280922.
120345.VCB
Chuyển khoản
28/09/2022 20,000 TRAN THI THAM 397089.280922.12
0317.VCB
 
28/09/2022 20,000 NGUYEN THI HIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29289152217.
 
28/09/2022 1,000 LE ANH TUAN  295776.280922.115958. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
28/09/2022 10,000 NGUYEN TAN PHUOC SHGD:10016070.D
D:220928.
Phuoc chuyen
28/09/2022 1,000 LE ANH TUAN  293362.280922.115259. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
28/09/2022 1,000 .LE THI LICH 0011003629806 transfer
28/09/2022 10,000 NGUYEN MINH DANG 204619.280922.114910. Chuyển khoản
28/09/2022 1,000 LE THI LICH   0011003629806 transfer
28/09/2022 10,000 TRINH THI THOM 027076.280922.113801. Chuyển khoản
28/09/2022 10,000 DOAN THI THINH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..29287843380.
 
28/09/2022 10,000 HOANG THI THU 0981000414607  Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 HOANG THI THU  0591000243183 Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 NGUYEN THI THANH HUYEN 989118.280922.112806.  Chuyển khoản
28/09/2022 1,000 LE ANH TUAN  283882.280922.112708. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
28/09/2022 20,000 thai thi be tuyen 095561.280922.112242.  
28/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 943324.280922.1
12223.VCB
ck tu thien
28/09/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027882536  
28/09/2022 1,000 LE ANH TUAN 280683.280922.111914.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
28/09/2022 10,000 Nguyen Thi Binh 544158.280922.111920.  
28/09/2022 10,000 RO CHAM HON 699997.280922.111907.  Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 HOANG THI HUONG  077386.280922.111829. Chuyển khoản
28/09/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022685535  
28/09/2022 10,000 LE HONG ANH 283241.280922.111744.  Chuyển tiền
28/09/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017681953  
28/09/2022 1,000 LE ANH TUAN  277956.280922.111247. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
28/09/2022 10,000 TO THI SUONG 0821000092588  Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 HOANG THI KIM NGAN 835822.280922.111044.   ung ho 
28/09/2022 10,000 TRINH THI LINH 834653.280922.111027.  Chuyển tiền
28/09/2022 1,000 LE ANH TUAN  276914.280922.111017. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
28/09/2022 10,000 HO THI TRIU MEN  0501000048607  Chuyển tiền
28/09/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 147593.280922.110308. Chuc cac em manh khoe
28/09/2022 20,000 LY THI TAM 0731000842324  
28/09/2022 10,000 le van et PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29287270941.
 
28/09/2022 10,000 NGUYEN THI THANH NGA 1029899796 Chuyển tiền
28/09/2022 1,000 HA THI THUY HANG 9985644333 transfer.
28/09/2022 1,000 HA THI THUY HANG 9985644334 transfer.
28/09/2022 10,000 LO THI NHUNG 911317.280922.103836.  Chuyển khoản
28/09/2022 1,000 LE ANH TUAN  263883.280922.103828. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
28/09/2022 10,000 PHAM THI KIM YEN 1023384630 Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 TRAN THI NGOC DIEP  983844.280922.103412. Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 TRAN THANH KHIEN 759781.280922.103349.  Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 .DOAN THI MEN 1024893877 Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 354032.280922.103118. A
28/09/2022 10,000 Dao xuan nam 165730.280922.101523.  
28/09/2022 10,000 NGUYEN THANH NHA  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..29285532300.
 
28/09/2022 10,000 LE THI GIANG  0281000589147  Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 LE THI THU TRINH 9906310775 Chuyển tiền
28/09/2022 20,000 NGUYEN THI THU TRANG 144677.280922.100135.  Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 MAI THI QUY 544244.280922.100107. Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 pham thi thao 538089.280922.094845.  
28/09/2022 10,000 NGUYEN DUC TOAN  704931.280922.094742. Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 NGUYEN THI MAI   0361000247268 Chuyển tiền
28/09/2022 10,000 TRUONG VAN CUONG  0181000775700 ck tu thien
28/09/2022 10,000 NGUYEN VINH HOANG  671755.280922.093938. Chuyển khoản
28/09/2022 10,000 TRAN THI NHAN 085412.280922.092953.  Chuyển tiền
28/09/2022 20,000 NGUYEN KHOA TRIEU ANH 429512.280922.09
1709.VCB
Chuyển khoản
28/09/2022 10,168 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027033407 free
28/09/2022 10,000 NGUYEN TRONG CONG SHGD:10007159.
DD:220928.
 
28/09/2022 10,000 NGUYEN TRA GIANG SHGD:10006225
.DD:220928.
Chuyển khoản
28/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10010393.
DD:220928.
Phu
28/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 285070.280922.081138. A
28/09/2022 10,000 Bui Thi Ninh  162453.280922.065522. transfer
28/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 265459.280922.064823. A
28/09/2022 10,000 Bui Thi Ninh  161591.280922.064711. transfer
28/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000473739  snanana
29/09/2022 20,000 HUYNH THI TRUC LY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29340541131.
 
29/09/2022 20,710 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.25096703
54.2001.VCB Rewards
a
29/09/2022 27,910 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2509627044.
2001.VCB Rewards.
Binh thuong
29/09/2022 10,000 PHAM THI LUAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29338777344.
 
29/09/2022 10,000 TRUONG THI MINH THUY  0121000680626 Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 Truong thi thanh trang 357930.290922.215952.  
29/09/2022 20,000 LE HOA BINH 185896.290922.215247.  
29/09/2022 22,099 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2509557258.
2001.VCB Rewards.
sao cung dc
29/09/2022 20,000 LA THI THU HANG 752140.290922.213302.  Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 Bui tu hao  756716.290922.213211. Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 BUI XUAN LOC  008109.290922.212751.  transfer
29/09/2022 10,000 BUI XUAN LOC  005371.290922.212244. transfer
29/09/2022 23,493 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2509475922.200
1.VCB Rewards
j
29/09/2022 257,062 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.250947328
9.2001.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
29/09/2022 59,735 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2509465120.
2001.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
29/09/2022 10,000 BUI XUAN LOC 003405.290922.211855.  transfer
29/09/2022 1,000 NGUYEN THI THU HA 1018868617 Chuyển tiền
29/09/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2509434838.
2001.VCB Rewards.
khiem thi
29/09/2022 10,000 PHAM THI BICH NGOC 637690.290922.210040. Chuyển khoản
29/09/2022 10,000 HA VAN HUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..2
9337563842.
 
29/09/2022 10,000 Bui Thi Hoa 172762.290922.205730.  
29/09/2022 10,000 VU THI MAI 617734.290922.205518.  
29/09/2022 140,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011004443093 MOT TAM LONG
29/09/2022 24,500 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2509378273.
2001.VCB Rewards.
quy vi tre em khuyet tat
29/09/2022 10,000 Truc mo 171026.290922.205242.  
29/09/2022 10,000 LE TRUONG PHAT 601069.290922.205122.  Chuyển khoản
29/09/2022 20,000  tran thi thuy duong 076371.290922.20413
9.ZP68TS59V6Q5
 
29/09/2022 40,000 LE THI THANH MUOI  0291000303006 Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 NGUYEN VAN CONG 552853.290922.203918.  Chuyển khoản
29/09/2022 20,000 TRAN VAN DIEP 742785.290922.2
03902.VCB
Chuyển khoản
29/09/2022 21,000 LE THI HONG 1024887484 Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 RCOM H LE NA 833298.290922.203710.  Chuyển tiền
29/09/2022 23,989 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2509315963.2
001.VCB Rewards.
1
29/09/2022 20,591 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2509314106.2
001.VCB Rewards.
quy tre em khuyet tat
29/09/2022 10,000 LE TU TRINH  1012449268 Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 155936.290922.203303. AA
29/09/2022 10,000 DUONG VAN NHIN 320859.290922.203302. Chuyển khoản
29/09/2022 23,319 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2509305434.200
1.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
29/09/2022 10,000 BUI XUAN LOC 975304.290922.203125.  transfer
29/09/2022 10,000 NGUYEN THI BICH NGUYET 116978.290922.202800. Chuyển khoản
29/09/2022 10,000 Bui Thi Ninh 160703.290922.202438.  transfer
29/09/2022 10,000 HOANG NHU DUC 315147.290922.202437.  Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 TRINH THI NGOC BOI 779954.290922.202318.  Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 PHAM THI QUYNH 777792.290922.202245.  Chuyển tiền
29/09/2022 20,000 NGUYEN VAN TRUONG 746413.290922.20
2226.VCB
Chuyển khoản
29/09/2022 10,000 NGUYEN THI DIEP THAO PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29336065866.
 
29/09/2022 27,614 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2509253565.200
1.VCB Rewards.
ok
29/09/2022 10,000 PHAN THANH GIAN 258582.290922.201500.  
29/09/2022 10,000 MONG VAN NGUYEN 740109.290922.201302. Chuyển tiền
29/09/2022 24,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.250922909
5.2001.VCB Rewards.
ung ho tre em khuyet tat
29/09/2022 20,000 NGUYEN VAN TRUONG 076055.290922
.201116.VCB
 chuyen khoan ung ho tre khuyet tat
29/09/2022 42,954 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2509222306
.2001.VCB Rewards.
Binh thuong
29/09/2022 10,000 TRIEU THI NGA 043890.290922.201056.  
29/09/2022 10,000 PHAM THI LIEN 303792.290922.200740. Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 DANG CAO THACH 012124.290922.200135.  Chuyển khoản
29/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 381644.290922.200057. Ung ho tre em khuyet tat
29/09/2022 40,365 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2509185299
.2001.VCB Rewards
long hao tam
29/09/2022 20,000 HA THANH TUNG 225354.290922
.195705.VCB
Chuyển khoản
29/09/2022 20,000 TRINH THI HOE 218978.290922.
195658.VCB
 chuyen khoan cho tre em khuyet tat
29/09/2022 10,000 PHAM THI LAN  0491000150402 Chuyển tiền
29/09/2022 30,000 PHAM THI THAY 027431.290922.19
5347.VCB
Chuyển khoản
29/09/2022 26,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2509147415.
2001.VCB Rewards.
ung ho tre em khuyet tat
29/09/2022 10,000 PHAM DUY LINH  964665.290922.194941. Chuyển khoản
29/09/2022 10,000 THAO A PAO 955870.290922.194732.  Chuyển khoản
29/09/2022 10,000 BUI THI THUY VAN 628340.290922.194436. Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 NGUYEN THI QUYNH TRANG 671876.290922.194417.  Chuyển tiền
29/09/2022 5,000 TRAN THI KIM NGAN  301533.290922.194318.c  
29/09/2022 10,000 NGUYEN THI HUONG 0451000433018 Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 HA THI HUONG  270918.290922.193557. Chuyển khoản
29/09/2022 89,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2509090791.
2001.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
29/09/2022 20,000 DO VIET MINH 905823.290922.193512.  Chuyển khoản
29/09/2022 37,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2509075159
.2001.VCB Rewards.
kho khan khuyet tat
29/09/2022 20,000 HOANG THI THU  0981000414607 Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 DANG THI KIM DUNG  0181003511586 Chuyển tiền
29/09/2022 20,000 PHUNG THI TO CHINH  248037.290922.192
408.VCB
Chuyển khoản
29/09/2022 30,291 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2509024841
.2001.VCB Rewards.
Children
29/09/2022 10,000 TRAN VAN HOP 706172.290922.191507.  Chuyển tiền
29/09/2022 2,000 Le Cao Ngoc Linh 178625.290922.191413.   
29/09/2022 10,000 PHAM THU THUONG 442085.290922.191404.  
29/09/2022 10,000 LE THI HUYEN TRANG 811657.290922.191110.  
29/09/2022 10,000 NGO VAN THAO 378385.290922.191052.  Chuyển tiền
29/09/2022 40,640 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2508984319.
2001.VCB Rewards.
Dong gop cho quy
29/09/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017629190 gia dinh co hoan canh kho khan
29/09/2022 32,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2508982230.
2001.VCB Rewards.
Tre em khuyet tat
29/09/2022 10,000 Nguyen Bui Anh Huynh 133385.290922.190333.  
29/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0111000353836 tre khuyet tat
29/09/2022 10,000 PHUNG MUI CHAN 1028007658 Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 DUONG HOAI DUY 122907.290922.190122.  Chuyển khoản
29/09/2022 44,053 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2508952478.2
001.VCB Rewards.
Tre em ngheo khuyet tat
29/09/2022 56,244 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2508950553.
2001.VCB Rewards.
tu thien
29/09/2022 234,861 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2508940158.
2001.VCB Rewards.
su dung diem thuong
29/09/2022 40,000 VO MINH THANH  059870.290922.184709. Chuyển khoản
29/09/2022 10,000 NGUYEN TRUNG DUNG 698706.290922.184257.  Chuyển khoản
29/09/2022 10,000 HOANG VU MINH THI 033269.290922.184124.  Chuyển khoản
29/09/2022 10,000 VU THI TUOI  0491000173405 Chuyển tiền
29/09/2022 1 NGUYEN VU LOC 244514.290922.184030.  Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 NGUYEN BICH TUYET 656016.290922.183229.  Chuyển khoản
29/09/2022 10,000 Pham Thi Phuong Dong 954826.290922.182431.   
29/09/2022 10,000 HO VAN HIEU  0161001669177 ck tu thien
29/09/2022 10,000 VI THE VINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29333132427.
 
29/09/2022 10,000 NGO THI NHUNG 1014803762 Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 TRIEU THI THUYET  227491.290922.181905. Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 PHAN THI NHUNG 599532.290922.181810.  Chuyển khoản
29/09/2022 10,000 LE HAI AU 246902.290922.181616.  Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 NGO DANG HIEN 267008.290922.061437.  Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 HOANG THI VIEN  266624.290922.061431. Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 VO MINH DUC 265780.290922.061418.  Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 NGUYEN THANH VIET 246754.290922.181321.  Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 Pham Thi Lien  108233.290922.181118. Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 LOC VAN TIN  569944.290922.181041. Chuyển khoản
29/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 223624.290922.181014. chuyen tien tu thien
29/09/2022 10,000 PHAM THI MINH THU 455362.290922.180517. Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 NGUYEN THI HONG HAI 357767.290922.180437.  Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 NONG VAN THUY 1014737984 Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 087235.290922.180331. A
29/09/2022 20,000 TRAN TRONG HOANG 849578.290922.1754
09.VCB
Chuyển khoản
29/09/2022 10,000 Le ngoc linh 872348.290922.174935.  
29/09/2022 5,000 LE THUY QUY 286422.290922.174509.   
29/09/2022 10,000 NGUYEN THI BICH THAO 130185.290922.054318.  Chuyển tiền
29/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 163012.290922.174
243.VCB
ck tu thien
29/09/2022 10,000 NGUYEN THI THUONG 0351000961883 Chuyển tiền
29/09/2022 20,000 Tran thi trang 441311.290922.174110.  
29/09/2022 10,000 NGUYEN THI BICH THAO 115812.290922.054009.  Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 PHAN SY BIEU 414694.290922.173653. Chuyển khoản
29/09/2022 10,000 NGUYEN THI BICH THAO  087348.290922.053400. Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 HO XUAN BINH 085513.290922.053336.  Chuyển tiền
29/09/2022 20,000 VI THI KHANH 1015977208  
29/09/2022 10,000 NGUYEN VAN NAM  0801000285167  Chuyển tiền
29/09/2022 20,000 HOANG THANH THUY 661806.290922.171755.  Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 LE THI TINH 0311000745816 Chuyển tiền
29/09/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0351001245527 Binh thuong
29/09/2022 10,000 Nguyen Thi kieu hoa 572271.290922.170533.  
29/09/2022 20,000 NGUYEN THI THANH TRAM 242577.290922.165905. Chuyển khoản
29/09/2022 20,000 NGUYEN THI TRANG 208655.290922.
165328.VCB
Chuyển khoản
29/09/2022 10,000 VO THI LY  884885.290922.045024. Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 Bui Thi Ninh 167318.290922.164203.  transfer
29/09/2022 10,000 LO THI CHUYEN 168372.290922.164106.  Chuyển khoản
29/09/2022 10,000 LUU THI HONG QUY  657355.290922.164042. Chuyển tiền
29/09/2022 20,000 PHAM THI LIEN 249854.290922.1637
29.VCB
Chuyển khoản
29/09/2022 10,000 LE THI THUONG  0541000271905 Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 NGUYEN THI KIM CHI PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..29329988903.
 
29/09/2022 10,000 LE THI PHUONG NGA 792039.290922.043032. Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 390775.290922.162918. ck tu thien
29/09/2022 10,000 NGUYEN QUYNH NGOC TU 0181003520438 Chuyển tiền
29/09/2022 20,000 THI CAM DUYEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..29328426636.
 
29/09/2022 30,000 DANG THI NGOC QUYEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29328704941.
 
29/09/2022 10,000 PHAM THI HANG 074996.290922.161958.  Chuyển khoản
29/09/2022 15,000 NGUYEN THI MAI XUAN 742223.290922.042009.  Chuyển tiền
29/09/2022 10,000  THACH DU 0741000681451 Quy vi tre em khuyet tat
29/09/2022 10,000 nhu le pham 035529.290922.161223.  
29/09/2022 10,000 HOANG CONG TIEN 692192.290922.040945.  Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 PHAM THI HUYEN 0061001068391 Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 le van vuong 113190.290922.155906.  
29/09/2022 10,000 NGUYEN THI CHUNG 974874.290922.155646.  Chuyển khoản
29/09/2022 10,000 HOANG THI NGOAN 971522.290922.155602.  Chuyển khoản
29/09/2022 10,000 NGUYEN THI HONG QUE 0021001487722 Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 PHAM THE LAM 212037.290922.155228. Chuyển tiền
29/09/2022 20,000 MA THI KIM 455029.290922.15
5055.VCB
chuyen khoan ung ho quy vi trem khuyet tat
29/09/2022 10,000 DINH THI CAM TIEN 1021966817 Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 DUONG THI DIEM 568036.290922.034414. Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 LE THI OANH 0311000731400 Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 HA THI PHUONG THANH 160640.290922.154138.  Chuyển khoản
29/09/2022 10,000 BUI KHAC DUNG 899424.290922.153912.  
29/09/2022 10,000 TRAN THI THU 0221000022877 Chuyển tiền
29/09/2022 5,000 HUYNH THI THUY DIEM 9921786858 Chuyển tiền
29/09/2022 20,000 VO HONG HAI  556047.290922.15
3556.VCB
Chuyển khoản
29/09/2022 10,000 dieu 613683.290922.153429.  ck
29/09/2022 10,000 NGUYEN THI THUY TRANG 9902502679 Chuyển tiền
29/09/2022 20,000 NGUYEN THI LAN ANH 324986.290922.153
204.VCB
Chuyển khoản
29/09/2022 10,000 NGUYEN HUU LONG 172617.290922.153020.  chuyen tien ung ho
29/09/2022 50,000 TA THI MO 239266.290922.153013.  Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 TRINH THI HONG 859325.290922.152927.  Chuyển khoản
29/09/2022 2,000 PHAM THI NGA 159469.290922.152810. Chuyển tiền
29/09/2022 20,000 BUI THI HONG 089749.290922.15
2809.VCB
Chuyển khoản
29/09/2022 10,000 DUONG VIET MY 838106.290922.152548. Chuyển khoản
29/09/2022 10,000 TRINH VAN QUYNH  550294.290922.151941. Chuyển tiền
29/09/2022 20,000 NGUYEN THI LOAN 452886.290922.031916.  
29/09/2022 10,000 Doan thi huyen 648752.290922.151400.  
29/09/2022 10,000 NGUYEN DAO DOAN DUY 773744.290922.150831.  
29/09/2022 10,000 NGUYEN PHAT HOA  0631000423068 Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 HA THI MI XEN 1017431565 Chuyển tiền
29/09/2022 5,000  DAO THIEN TIN 340835.290922.150640. Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 PHAN HOAI DUC 438981.290922.150543.  Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 BUI CONG NU 335576.290922.025246.  Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 DINH VAN QUOC DANH  287086.290922.145234. Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 NGUYEN THI THAO PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.29326668937.
 
29/09/2022 10,000 BUI CONG NU 309562.290922.024631.  Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 TRAN THI NGOC 471620.290922.144410.  Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 BUI THI HUONG 0491000075934  Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 NGUYEN THI THUY AN SHGD:10020874.
DD:220929.
 
29/09/2022 10,000 SAM THI HUYEN  1015524637 Chuyển tiền
29/09/2022 1,000 LE ANH TUAN  718339.290922.142858. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
29/09/2022 10,000 LE TRAN TAT DAT  0441000626577 QUI VI TRE EM KHUYET TAT
29/09/2022 10,000 Nguyen Thi Hoa 503370.290922.142724.  ckn
29/09/2022 10,000 NGUYEN THU HUYEN 771,892,290,922,142,000 Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 Dinh van phap 242553.290922.142613.  
29/09/2022 10,000 TRUONG THI MY LOAN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
29324993992.
 
29/09/2022 10,000 THANH THI KIM THACH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29325122965.
 
29/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 595102.290922.142107. Ck tu thien
29/09/2022 10,000 TRAN TRUNG HAI  593381.290922.142206. Chuyển khoản
29/09/2022 20,000 NGUYEN THI THANH TAM 914858.290922.14
1834.VCB
Chuyển khoản
29/09/2022 10,000 NGUYEN THI LE THUY 182234.290922.021505.  Chuyển tiền
29/09/2022 20,000 NGUYEN THI NGOC 590803.290922.141
310.VCB
Chuyển khoản
29/09/2022 20,000 LUONG THI HUONG  583003.290922.14
1303.VCB
Chuyển khoản
29/09/2022 10,000 THACH THI LOI  667171.290922.141249. Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 Hoang thi thu ha 023461.290922.141216.  
29/09/2022 2,000 PHAN THI NGOC 261170.290922.141142.  
29/09/2022 10,000 LE QUANG CUONG 0161001753540  Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 DO VAN LONG 304179.290922.141030. Chuyển tiền
29/09/2022 1,000 TRUONG VAN TIN 1012665585 Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 VO THI HONG 214709.290922.140549.  Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 DO THI LUU 737049.290922.140505.  Chuyển khoản
29/09/2022 10,000 TRAN THI KHANH HUYEN 146435.290922.020535.  
29/09/2022 10,000 NGUYEN THI NGUYEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29324861312.
 
29/09/2022 10,000 Huynh van nghia 687220.290922.140306.  
29/09/2022 10,000 HOANG THI UT MAI 0481000675797 Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 DANG MINH QUANG 718208.290922.140009.  
29/09/2022 10,000 NGUYEN VAN HUNG 436050.290922.140027. Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 MA RI HA KI MAH 710077.290922.135651. Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 NGO THI THANH THUY 825766.290922.135634.  Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 NGO VAN TRUONG 510628.290922.135728. Chuyển khoản
29/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 940177.290922.135605. CK
29/09/2022 1,000 VO CHI TO  1020337123 Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 NGUYEN THANH Y THO 679049.290922.134943.  Chuyển khoản
29/09/2022 10,000 NGUYEN HA MINH HUY 678231.290922.134930.  
29/09/2022 21,000 TRUONG THI NGOC 508069.290922.134858.  Chuyển tiền
29/09/2022 25,000 NGUYEN PHUONG THAO 074727.290922.014530.  
29/09/2022 10,000 NGUYEN THI LUAN EM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29323228148.
 
29/09/2022 10,000  PHAM THI LAN 287487.290922.134226. Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 LE THI TUYET PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
29323227555.
 
29/09/2022 2,000 Minh Vy 257727.290922.134116.  chuyen ung ho tre em khuyet tat
29/09/2022 10,000 Tran Thi Oanh 638344.290922.133830.  
29/09/2022 20,000 NGUYEN THI BUP XIEN 392650.290922.
133632.VCB
Chuyển khoản
29/09/2022 10,000 NGUYEN NHU HOANG 627574.290922.133522. Chuyển khoản
29/09/2022 10,000 TRINH THI HONG  840159.290922.133420. Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 nguyen thi bich 652195.290922.132948.  
29/09/2022 20,000 NGUYEN THUY AN 713069.290922.13
2513.VCB
Chuyển khoản
29/09/2022 20,000 VU THANH HIEP 035340.290922.1323
30.ZP68TS59DKLM 
 
29/09/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC DIEU 996813.290922.012043.  Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 PHAM HONG SON 994748.290922.012001.  Chuyển tiền
29/09/2022 1,000 LE ANH TUAN  692819.290922.131739. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
29/09/2022 30,000 LE DUC ANH 985686.290922.011658. Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 VU THANH AN  550184.290922.131150. Chuyển khoản
29/09/2022 10,000 KIEU THI BICH LIEU 1024656492  
29/09/2022 10,000 NGUYEN VY QUOC 623990.290922.131027.  
29/09/2022 10,000 PHAM CONG THANH 360804.290922.130825. Chuyển khoản
29/09/2022 10,000 NGUYEN THI THUY SHGD:10018379.
DD:220929.
 
29/09/2022 10,000 HOANG THANH HUYEN 504493.290922.125803. Chuyển khoản
29/09/2022 10,000 NGUYEN MINH VUONG  406313.290922.125625. Chuyển khoản
29/09/2022 10,000 NGUYEN THANH NHAN 672170.290922.125217.  
29/09/2022 10,000 PHAM THI BICH PHUNG  0481000618039  Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 Tran Van Mong 480790.290922.125045.  
29/09/2022 10,000 NGUYEN VAN CHUNG 406129.290922.125113. Chuyển khoản
29/09/2022 10,000 NGUYEN THI TAM 1024348976 Chuyển tiền
29/09/2022 5,000 Thi Len 254710.290922.124342.  
29/09/2022 5,000 NGUYEN THI HOAI NAM  671816.290922.124311. Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 DINH THI THU 432399.290922.123705.  Chuyển khoản
29/09/2022 10,000 Tran Tien Dat 565538.290922.123628. Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 BUI THI NHAT 237146.290922.122823.  Chuyển khoản
29/09/2022 10,000 TRAN THI KIM CHI 390720.290922.122611. Chuyển khoản
29/09/2022 10,000 pham thi nguyet 389658.290922.122554.  
29/09/2022 20,000 Do tra my 007116.290922.122
327.VCB
 
29/09/2022 20,000 NGUYEN THI LAN ANH 834006.290922.12
2034.VCB
Chuyển khoản
29/09/2022 20,000 Le Van Giau 487178.290922.121440.  
29/09/2022 10,000 NGUYEN THI BE PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..29321880138.
 
29/09/2022 20,000 Quoc giang 029381.290922.1
21046.ZP68TS59BM8V 
 
29/09/2022 10,000 DAO THU QUYNH SHGD:10016267.
DD:220929.
Quynh chuyen
29/09/2022 10,000 LE DINH DUNG 297381.290922.120424.  Chuyển khoản
29/09/2022 10,000 nguyen thi thom 296127.290922.120407.  
29/09/2022 20,000 DO VAN LONG 225936.290922.115644. Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 NGUYEN THI HONG 106961.290922.115403.  Chuyển khoản
29/09/2022 10,000 TRA THAO DI 1025125037  
29/09/2022 10,000 VU THI HAI  1026943163 Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 PHAM THI PHUONG ANH 202081.290922.114316.  Chuyển khoản
29/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 059308.290922.114359. Ck tu thien
29/09/2022 10,000 BUI THI TUYEN 642039.290922.113950.  Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 HOANG THI KIM NGAN  551370.290922.113933. ung ho
29/09/2022 10,000 NGUYEN VAN HOANG 1019772167 Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 DUONG VAN TUAN 664091.290922.113531.  Chuyển tiền
29/09/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011004351208 Quy vi tre em khuyet tat
29/09/2022 20,000 lo van chien 601335.290922.113009.  ung ho
29/09/2022 4,000 NGUYEN THI THANH BINH  0351000662909  Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 TONG KHANH LINH  737660.290922.112242. Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 LE THI HOANG ANH 0071001065237 Chuyển tiền
29/09/2022 3,000  NGUYEN THI THUY TRANG 201171.290922.112009. Chuyển tiền
29/09/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0451000359969 ha noi
29/09/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 908651.290922.111122. Tu thien
29/09/2022 10,000 TRAN THI SEN  044438.290922.110807. Chuyển khoản
29/09/2022 10,000 PHAN THI NGUYET 041472.290922.110725.  Chuyển khoản
29/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 912971.290922.110518. Ck tu thien
29/09/2022 10,000 Duong Thu Hien 153940.290922.110443.  Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 PHAN VAN HO 1028411113 nguyen thi chung
29/09/2022 10,000 VO VAN HAU 853371.290922.110402.  
29/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 634571.290922.105918.  
29/09/2022 10,000 VU THI NHUNG 533,611,290,922,105,000  
29/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0281000473739 snsnsnsnss
29/09/2022 10,000 DUONG THI MY DUYEN 832124.290922.104440. Chuyển khoản
29/09/2022 10,000 Tran Thi Nhu Y 325312.290922.104450. Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 NGUYEN HOANG KIM NGAN 1016627847 Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 SU DUY KIET 1012679238 Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 SUNG THI GIANG 913251.290922.103815. Chuyển khoản
29/09/2022 10,000 NGUYEN VAN HOAN  9705817208 Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 HOANG ANH TUAN 798127.290922.103710.  Chuyển khoản
29/09/2022 50,000 DANG THI THUY DANG THI THUY Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 NGUYEN THI HOAI  0411001037369  Chuyển tiền
29/09/2022 3,000 NGUYEN THI PHUONG AN 675350.290922.102706.  Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 PHAM THI THU HUONG 240832.290922.102655.  Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 DO THI HOAN  819379.290922.101658. Chuyển khoản
29/09/2022 30,000 HUYNH DANG TAI  280505.290922.101733. Chuyển tiền
29/09/2022 10,000  LE THI VAN 157793.290922.101654. Chuyển tiền
29/09/2022 20,000 VO THI ANH NGUYET  209900.290922.1013
29.VCB
Chuyển khoản
29/09/2022 10,000 DANG THI THUY  0351000387680  Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 NGUYEN HOANG HAI NGUYEN 708169.290922.101215.  Chuyển khoản
29/09/2022 10,000 NGUYEN LINH TRANG  797894.290922.101149. Chuyển khoản
29/09/2022 10,000 TRUONG CONG LUAN  0401001367313 Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 VO SI NGOC DANG 655073.290922.101024.  Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 PHAM VAN HIEN 909911.290922.100652. Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 MAI VAN LOI  175775.290922.100253. Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 NGUYEN THI THAM  749980.290922.100051. Chuyển khoản
29/09/2022 10,000 DOAN THI MINH HUYEN 212023.290922.100050.  
29/09/2022 10,000 NGYUEN THANH PHONG 814303.290922.095825.  
29/09/2022 10,000 PHAM VAN HOA 1021041692 Chuyển tiền
29/09/2022 1,000 LE ANH TUAN 615694.290922.095431.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
29/09/2022 10,000 TRIEU TON SUI  211658.290922.095059. Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 VO HOANG LAM 1026501215 Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 DINH THI BICH NHA 598471.290922.094251.  Chuyển khoản
29/09/2022 10,000 LE HOANG SON 797880.290922.092940.  
29/09/2022 10,000 Bui Thi Ninh 181348.290922.092539.  transfer
29/09/2022 10,000 DINH THI DAO  1016179125 chuyen tien ck tu thien
29/09/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC GIAU 794429.290922.092328. LAM NHIEM VU CHUYEN QUY VI TRE EM KHUYET TAT
29/09/2022 1,000 LE ANH TUAN 598160.290922.091046. T RANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
29/09/2022 30,000 PHAM TRUNG KIEN  997788.290922.090815. Chuyển tiền
29/09/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
29/09/2022 10,000 :LE MINH PHU SHGD:10009368.
DD:220929.
Phu
29/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109 m
29/09/2022 10,000 BUI XUAN LOC 380122.290922.072752.  transfer
29/09/2022 10,000 BUI XUAN LOC 377424.290922.072431.  transfer
29/09/2022 30,000  NGUYEN VAN TAI  052198.290922.071728. Chuyển tiền
29/09/2022 10,000 Bui Thi Ninh 141883.290922.071346.  transfer
29/09/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0071001020547 giup tre em khuyt tat
29/09/2022 1,000 LE ANH TUAN  564548.290922.070331. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
29/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 741091.290922.070233. @
29/09/2022 10,000 Bui Thi Ninh 138078.290922.064352. transfer
29/09/2022 1,000 LE ANH TUAN  541453.280922.235800. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
30/09/2022 21,556.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2513946455.20
01.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
30/09/2022 10,000.00 H NHUA NIE 859352.300922.224106.  Chuyển tiền
30/09/2022 20,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0091000628838 chaman
30/09/2022 10,000.00 NGUYEN THI LAN ANH 684552.300922.215929.  Chuyển khoản
30/09/2022 10,000.00 PHAM THI BICH PHUNG  0481000618039  Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 NGUYEN VAN HUYNH 1022685172 Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 NGUYEN THI LIEN   0351001120009 Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 HOANG THI LOAN 309405.300922.214429.  Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 LE THI DUNG  302664.300922.214233. Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 BUI NGOC KHANH 0791000047348  Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 TRUONG THI HUE 9918897698  
30/09/2022 20,000.00 NGUYEN THI KIM HUE  448540.300922.21
3408.VCB
Chuyển khoản
30/09/2022 10,000.00 NGUYEN THI LUONG 851140.300922.213016.  
30/09/2022 10,000.00 tran thi hong 121302.300922.212257.t  
30/09/2022 10,000.00 Le thi dinh 784170.300922.211700.  
30/09/2022 10,000.00 DO THI AI 487783.300922.211543.  Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00  NGUYEN NGOC HAI  208073.300922.211235. Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 BUI VAN TUONG 987879.300922.210906.  Chuyển khoản
30/09/2022 10,000.00 Doan Thi Bang Giang 725121.300922.205945.  
30/09/2022 10,000.00 DUONG HONG HANH 938459.300922.205722.  Chuyển khoản
30/09/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 745140.300922.205509. Quy vi tre em khuyet tat
30/09/2022 10,000.00 TRINH VAN THAO  192591.300922.205438. Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 PHAN THU HONG 172401.300922.205350.  Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00  HUYNH TAN HOAI  197487.300922.205340. Chuyển tiền
30/09/2022 21,000.00 H NGEL MLO 019662.300922.205
339.VCB
Chuyển khoản
30/09/2022 10,000.00 HOANG THI THU  0981000414607  Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 NGUYEN DUC THONG 0651000864877  
30/09/2022 10,000.00 NGUYEN THI HOANG LOAN 196128.300922.205117. Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 PHAM THI THANH TAM 1025400001 Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 LO MUI NAY 093423.300922.204741.  Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 HOANG ANH THAO 193372.300922.204649. Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 CHU THI YEN 499398.300922.204524.   
30/09/2022 10,000.00 HOANG THI THUY AN 884001.300922.204445. Chuyển khoản
30/09/2022 20,000.00  TRINH DUC HIEU 1020051357 quy vi tre em khuyet tat vn
30/09/2022 10,000.00 LUC THI TUOI 086672.300922.203808.  
30/09/2022 10,000.00 NGUYEN VAN MAN  044377.300922.203648. Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 TRINH DUC HIEU 1020051357 quy vi tre em khuyet tat vn
30/09/2022 20,000.00 NGUYEN VAN DU 956340.300922.
203556.VCB
Chuyển khoản
30/09/2022 8,900.00 LUU THI HAI  298064.300922.202944. Chuyển khoản
30/09/2022 35,598.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2513385089.
2001.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
30/09/2022 25,635.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2513373510.
2001.VCB Rewards.
goi vao quy
30/09/2022 10,000.00 HO BA TANH 176065.300922.201859. Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 TRAN VAN HUNG 560406.300922.201821.  Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 Lam Huyen Tran 657479.300922.201151.  
30/09/2022 10,000.00 NGUYEN THI TUYET ANH 690171.300922.201057. Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 NGUYEN THI THANH MINH 0451000203173  Chuyển tiền
30/09/2022 100,000.00 NGUYEN TUAN ANH 684575.300922.200013.  Chuyển khoản
30/09/2022 10,000.00 NGUYEN NHAT LINH 220788.300922.195803.  Chuyển khoản
30/09/2022 22,754.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2513278197.
2001.VCB Rewards.
o
30/09/2022 50,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0701000406021 ngheo
30/09/2022 30,000.00 NGUYEN TAI DUY  643601.300922.195128. Chuyển khoản
30/09/2022 20,000.00 TRAN KIM LONG 998655.300922.194
638.VCB
Chuyển khoản
30/09/2022 27,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2513221600.
2001.VCB Rewards.
Ung ho
30/09/2022 20,000.00 VUONG THI TAM 807065.300922.194300.  
30/09/2022 10,000.00 CHU THI HANG 150992.300922.194144.  Chuyển khoản
30/09/2022 20,000.00  LU NGOC DIEM  151040.300922.194151. Chuyển tiền
30/09/2022 1,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2513185074.2
001.VCB Rewards.
tu thien
30/09/2022 10,000.00 HOANG THI THAO 0211000543470  Chuyển tiền
30/09/2022 30,000.00 NGUYEN TUAN ANH  536304.300922.192908. Chuyển khoản
30/09/2022 20,000.00 vo ngoc 689860.300922.192736.  
30/09/2022 10,000.00 DUONG THI NHUNG  0821000129018  Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 LE DUY BAO 183099.300922.192628.  Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 NGUYEN HOANG ANH 471784.300922.192624.  
30/09/2022 21,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2513145271.2
001.VCB Rewards.
ung ho tre em khuyet tat
30/09/2022 21,989.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2513121422.
2001.VCB Rewards.
Ung ho tre em khuyet tat
30/09/2022 10,000.00 LUONG THI LY  689806.300922.191726. Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 NGUYEN MINH CUONG 0341007112483  
30/09/2022 30,000.00 TAN THANH NGHIEP 132214.300922.191552. Chuyển tiền
30/09/2022 20,000.00 LO THI DAN  469034.300922.191506. Chuyển khoản
30/09/2022 10,000.00 HOANG THI HONG THU 1018111981 chuyen tien ung ho nguoi khuyet tat
30/09/2022 10,000.00 DO DUY ANH  489030.300922.191113. Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 NGUYEN THI HANH 273629.300922.190939.  Chuyển tiền
30/09/2022 15,000.00 TRAN THI THANH THAM  992966.300922.190452.c Chuyển khoản
30/09/2022 10,000.00 NGUYEN VAN VIET  015162.300922.190259. Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 TA VAN GIAP  403048.300922.190145.ch Chuyển khoản
30/09/2022 10,000.00 LE THI LAI 120625.300922.190013. Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0111000353836  tre em khuyet tat
30/09/2022 10,000.00  LE THI MAI 117838.300922.185637. Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 NGUYEN THI HA 944574.300922.185404. Chuyển khoản
30/09/2022 10,000.00 trieu thi ngoc mai 851650.300922.185239.  
30/09/2022 10  LE THI LAI  114572.300922.185224. Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 HOANG VAN TUAN 488047.300922.185202. Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 PHAM LY DIEU LAN 561903.300922.184937. Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 NGUYEN THI HUONG 1020777651 Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 VU THI NGUYET 546095.300922.184620. Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 BUI HUU HAI 0351001039236 Chuyển tiền
30/09/2022 187,661.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.25129375
60.2001.VCB Rewards.
ko
30/09/2022 24,533.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2512933737.2
001.VCB Rewards.
an
30/09/2022 10,000.00 TRAN THI TRANG  805429.300922.183332. Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 DINH THI KIM NGAN 250309.300922.183115.  Chuyển khoản
30/09/2022 10,000.00 TRAN THI DUYEN  839171.300922.183051. Chuyển khoản
30/09/2022 28,900.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2512878076.
2001.VCB Rewards.
danh cho tre khuyet tat
30/09/2022 10,000.00 TRUONG DUC THI 209761.300922.182234. Chuyển khoản
30/09/2022 30,000.00 LE THANH DIEP 272363.300922.181638. Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 TRAN THI QUYNH NHU  777787.300922.181736. Chuyển khoản
30/09/2022 10,000.00 NGUYEN THI TAM 174233.300922.181514. Chuyển khoản
30/09/2022 10,000.00 LE THI THANH 0641000000767 Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 PHAM THI CHUNG   0021000279715 chuyen tien toi quy tu thien tre em
30/09/2022 24,500.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2512813199.20
01.VCB Rewards.
kha
30/09/2022 20,000.00 NGUYEN HUU TUAN 697174.300922.180755.  Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 LUONG THI TONG 320066.300922.175827.  
30/09/2022 10,000.00 NGUYEN THI THU HIEN 696052.300922.175806. Chuyển khoản
30/09/2022 1,000.00 MAO VAN LUC 079044.300922.175642.  
30/09/2022 10,000.00 Nguyen Thi Anh van 123579.300922.175105.  
30/09/2022 58,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2512709883.
2001.VCB Rewards.
Ung ho cac chau
30/09/2022 10,000.00 HUYNH THI CAM TIEN 435507.300922.174910.   
30/09/2022 10,000.00 NGUYEN DANG GIANG  0351000803604 Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 617150.300922.173547. A
30/09/2022 1,000.00  TRAN THI QUE TRAM 1018868617 NGUYEN THI THU HA chuyen tien
30/09/2022 44,065.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2512631258.
2001.VCB Rewards.
Tre em hoan canh kho khan
30/09/2022 20,000.00 DINH THI HUE 565368.300922.
172605.VCB
chuyen khoan ung ho
30/09/2022 10,000.00 Nguyen Tien Tuan 198159.300922.171444. Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 LUONG THI LAI  825724.300922.171256. ck
30/09/2022 20,000.00 GIAP HOAI SON 0071001147793   ok
30/09/2022 10,000.00 BUI THI HANG 600577.300922.171120.  ck
30/09/2022 20,791.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2512500362
.2001.VCB Rewards.
khuyet tat
30/09/2022 10,000.00 .LE CONG SON 15,548,300,922,170,200  
30/09/2022 10,000.00 CHU HAI ANH 1030281082 Chuyển tiền
30/09/2022 26,988.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2512463705
.2001.VCB Rewards.
ung ho tre em khuyet tat
30/09/2022 10,000.00 LE THANH TU  026999.300922.170028. Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 TRUONG QUYNH TRAN  930138.300922.165455. Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 NGUYEN THI THANH HANG 0361000262978 Ck tien tu thien
30/09/2022 10,000.00 NGUYEN VU HAO 1019992175 Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 NGUYEN THANH THONG 1013785871 Chuyển tiền
30/09/2022 1,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2512361667.
2001.VCB Rewards.
na
30/09/2022 1,000.00 NGUYEN THI HANG 0551000327614 transfer
30/09/2022 1,000.00 NGUYEN THI HANG 0551000327614 transfer
30/09/2022 10,000.00 NGUYEN QUANG HUY 5,51000327614
054E+24
Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 VO DUC NIEM 0431000259098 Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 GIAP HOAI SON  0071001147793 ok
30/09/2022 10,000.00 NGUYEN NGOC TAM  1012852597 Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 LO THI YEN  828393.300922.163016. Chuyển tiền
30/09/2022 200,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2512290408.2001
.VCB Rewards.
Love
30/09/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 563040.300922.162713. ck tu thien
30/09/2022 10,000.00 NGUYEN NGOC TUYEN  407410.300922.162659.  
30/09/2022 10,000.00 VU VIET CUONG 545935.300922.162406.  Chuyển khoản
30/09/2022 10,000.00 HUYNH THI KIM PHUNG  406041.300922.162203.  
30/09/2022 10,000.00 hang 699515.300922.162036.  
30/09/2022 10,000.00 NGUYEN THI HUYEN TRANG 232247.300922.161737.  Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 NGUYEN QUOC KHANH 0031000310460 Ck tu thien
30/09/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022165244  ung ho cac em
30/09/2022 24,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2512171119.20
01.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
30/09/2022 20,000.00 PHAM THI MAI HUONG 613978.300922.1
60333.VCB
chuyen khoan quy tre e khuyen tat
30/09/2022 10,000.00 LE VAN ANH 338274.300922.160331.  Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 DANG THI THUY 669008.300922.160005. Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 Phan thanh mai 849278.300922.160006.  
30/09/2022 10,000.00 TONG THI VAN 987468.300922.155849.  Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 DANG THI THUY 664217.300922.155911. Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 Phan thanh mai 847532.300922.155845.  
30/09/2022 10,000.00 TONG THI VAN 268411.300922.155921.  Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00  DO THI ANH THUONG 982032.300922.155840. Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 NGUYEN NHAT HOANG 105290.300922.155906. Chuyển khoản
30/09/2022 10,000.00 BUI VAN THO  1020559233 Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 CHAU THI LAN HUONG  396675.300922.155144.  
30/09/2022 10,000.00 NGUYEN THI HUYNH NHU 0461000609510 Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 NGUYEN THI OANH 0351001218096 quyen gop cho tre khuyet tat
30/09/2022 10,000.00 Luong thi Lien 661807.300922.154648.  
30/09/2022 10,000.00 le thi truong an 830891.300922.154102.  
30/09/2022 10,000.00 VU THI SUNG 687333.300922.153944. Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 PHA A CONG 555054.300922.153912. Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 le thi ha 358727.300922.153641.  
30/09/2022 10,000.00 HOANG THO KHIEM 953169.300922.153448.  
30/09/2022 10,000.00 NGUYEN THI PHUONG 391421.300922.153333.  
30/09/2022 10,000.00 Thu ha  010001.300922.153254. ung ho
30/09/2022 1,000.00 NGUYEN QUANG SANG 152843.300922.152942.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
30/09/2022 10,000.00 NGUYEN CHI TOAN 1018046908 Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 469479.300922.152434. ung ho tre em khuyet tat viet nam
30/09/2022 10,000.00 NGUYEN VAN HUNG 433576.300922.152248. Chuyển tiền
30/09/2022 30,000.00 HOANG NHAT 812251.300922.152150.  Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 DO THI CONG VIEN 951606.300922.151853. Chuyển tiền
30/09/2022 23,452.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2511915027.2
001.VCB Rewards.
tre em mo coi
30/09/2022 20,000.00 DANG VAN HAO 180988.300922.151448. Chuyển khoản
30/09/2022 10,000.00 LE THI MY MIEU  0091000631324  Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 VUONG THI LAN 218524.300922.151331. Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 PHAN THI THUY  386902.300922.151310.  
30/09/2022 10,000.00 NGO THI THU HANG  0121000745011 Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 Ta Thi Thu Hien 885702.300922.151020.  Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 NGUYEN THI THANH 117559.300922.150157.  Chuyển khoản
30/09/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 848917.300922.150109. Nhiem vu tu thien
30/09/2022 10,000.00 HOANG THI DIEU 334043.300922.150027.  Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 NGUYEN THI XUAN HUONG  0201000703726 Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 TA DINH QUY 185929.300922.145943. Chuyển tiền
30/09/2022 20,000.00 BUI THI NGOC TRAM 509208.300922.14
5509.VCB
Chuyển khoản
30/09/2022 10,000.00 VU MINH NGOC  0281000616768  Chuyển tiền
30/09/2022 12,654.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2511722214.2001.
VCB Rewards.
NA
30/09/2022 10,000.00 VU THI KIM THU 844963.300922.143500.  CHUYEN TIEN TU THIEN
30/09/2022 20,000.00 NGUYEN THI THAM 761134.300922.143437.  Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 Nguyen thi thanh mai 982796.300922.143248.  
30/09/2022 10,000.00 DO THI THUONG 1023239620 Chuyển tiền
30/09/2022 22,700.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2511669338.20
01.VCB Rewards.
Tang
30/09/2022 500,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000751823 tre em khuyet tat
30/09/2022 10,000.00 Nguyen Hong Nhien 104891.300922.142324.  
30/09/2022 10,000.00 LE THI TAM 238992.300922.142232. Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 TRUONG QUI  484653.300922.142113. Chuyển tiền
30/09/2022 61,696.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.251165316
8.2001.VCB Rewards.
quy vi tre em khuyet tat
30/09/2022 21,000.00 Truong Thi Phuong SHGD:10027681.
DD:220930.
 
30/09/2022 10,000.00 PHUNG QUANG HUY SHGD:10027432
.DD:220930.
tien tu thien
30/09/2022 10,000.00 VI THI THAO 1022397178 Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 HUYNH THI KIM LINH 0761002359413 Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 XEO Y MAY  889740.300922.141134. Chuyển khoản
30/09/2022 10,000.00 DO VAN NAM 887781.300922.141106.  Chuyển khoản
30/09/2022 22,344.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2511604489.2
001.VCB Rewards.
 
30/09/2022 20,000.00 TRAN XUAN QUANG 790549.300922.1
40950.VCB
Chuyển khoản
30/09/2022 20,000.00 TRUONG THI LUONG 703902.300922.1
40823.VCB
Chuyển khoản
30/09/2022 10,000.00 NGUYEN THI HIEN 468566.300922.140744.  
30/09/2022 10,000.00 HUYNH HOAI THUONG 084166.300922.140635.  Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 VU ANH TIEN 861810.300922.140503.  Chuyển khoản
30/09/2022 10,000.00 Bui Thi Ninh  195513.300922.140437. transfer
30/09/2022 10,000.00 BUI THI MY HANH 618204.300922.140246. Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 NGUYEN NHUT BAO 1017462474 Bao
30/09/2022 20,000.00 PHAM THI CHAU  106120.300922.1
35826.VCB
Chuyển khoản
30/09/2022 10,000.00 NGUYEN NGOC GIAU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29357204975.
 
30/09/2022 10,000.00 NGUYEN THI THI 0151000603716 Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 DUONG THI HOA 1018872540 Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 ngoc quyen 557994.300922.135525.  
30/09/2022 10,000.00 PHAM TUNG LAM 224068.300922.135438.  Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 890281.300922.135132. Ck tu thien
30/09/2022 10,000.00 DAO THI THU CHI  0531002559885 Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1012976937 khuyet tat
30/09/2022 1,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1024769091 sdg.
30/09/2022 10,000.00 LUONG THI MY LINH 539573.300922.134118.  Chuyển khoản
30/09/2022 17,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2511476324.2
001.VCB Rewards.
binh thuong
30/09/2022 20,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2511463108
.2001.VCB Rewards
bt
30/09/2022 10,000.00 TONG VAN THANG 653246.300922.133524. Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 NGUYEN THANH HUE 522084.300922.133605.  Chuyển khoản
30/09/2022 10,000.00 LE BA HOANG 959929.300922.133444.  Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 HUYNH THI LE VI 828844.300922.133206.  
30/09/2022 10,000.00 HO VAN LUONG 149538.300922.133039.  Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 TRIEU THI NAY  505975.300922.132935. Chuyển khoản
30/09/2022 10,000.00 NGUYEN THI THUY TRANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..29357190184
 ung ho
30/09/2022 7,000.00 DINH THI HUONG 0821000025090 Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 LE THI THUONG  0541000271905 Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 TRAN TIEN DAT 907703.300922.131858.  Chuyển tiền
30/09/2022 3,000.00 DINH THI HUONG  0821000025090 Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 NGUYEN THI KHANH LINH  753803.300922.131531. Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 438542.300922.131356. AA
30/09/2022 10,000.00 DINH VU HOAI 663850.300922.131313.  Chuyển khoản
30/09/2022 10,000.00 QUACH THI VAN ANH 703721.300922.131112.  Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 NGUYEN VAN THANG 1030354800 Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 NGUYEN MINH ANH 1030710841 Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 435203.300922.130712. AA
30/09/2022 30,000.00 pham thi vinh 624397.300922.130302.  ck
30/09/2022 30,000.00 TRIEU THI NHAU 849504.300922.130102.  Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 NGHIEM THI TINH  0351000918727 Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 DO TRAN ANH PHUONG  413431.300922.130024. Chuyển khoản
30/09/2022 27,931.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2511327615
.2001.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
30/09/2022 10,000.00 ho thi hong phuong 789433.300922.125626.  
30/09/2022 29,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2511322982
.2001.VCB Rewards.
Bao lu
30/09/2022 1,000.00 TRAN THI QUE TRAM 1018868617 NGUYEN THI THU HA chuyen tien
30/09/2022 10,000.00 NGUYEN VAN MONG 851243.300922.124707. Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 Nhung 686211.300922.124422.  
30/09/2022 10,000.00 Do Thi Cam 677036.300922.124123.  
30/09/2022 10,000.00 LE THI KIM NGAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29355559391.
 
30/09/2022 10,000.00 PHAN THI THUY 0011001859507 Chuyển tiền
30/09/2022 21,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.251122480
2.2001.VCB Rewards.
giau tinh thuong
30/09/2022 20,000.00 THACH THI HONG 074362.300922.122252. Chuyển khoản
30/09/2022 10,000.00 THACH MINH DUNG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..29355516965.
 
30/09/2022 10,000.00 pham thi huong 458029.300922.000601.  
30/09/2022 10,000.00 VO VAN NHAN 149284.300922.115154. Chuyển khoản
30/09/2022 10,000.00 LE THI LUYEN QUYEN 9399188453 Chuyển tiền
30/09/2022 51,761.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2511064270.2
001.VCB Rewards.
thuong
30/09/2022 10,000.00 NGUYEN NGOC GIAU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29352707610.
 
30/09/2022 4,000.00 BUI HA VY 352626.300922.114159.  Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 HA THI PHUONG THANH  247667.300922.113900. Chuyển khoản
30/09/2022 26,170.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2511023169.
2001.VCB Rewards.
tt
30/09/2022 20,000.00 DOAN TIn 679220.30092
2.113759.VCB
 
30/09/2022 85,094.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2511016196.20
01.VCB Rewards.
Ung ho
30/09/2022 10,000.00 CAO VAN HIEN 074129.300922.113530.  Chuyển khoản
30/09/2022 10,000.00 LU THI NHAN 215073.300922.113314. Chuyển khoản
30/09/2022 10,000.00 NGUYEN THI LAN 054120.300922.113313.  
30/09/2022 22,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2510975560.2
001.VCB Rewards.
thuong
30/09/2022 10,000.00 TRINH THI VAN 447977.300922.112337.  Chuyển tiền
30/09/2022 21,770.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2510941809.2
001.VCB Rewards.
quy bi tre em khuyet tat
30/09/2022 2,000.00 TRAN VAN THANH DANG 425661.300922.111908.  Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 HUYNH THI TRUC LY PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.29351686102.
 
30/09/2022 20,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.251089097
1.2001.VCB Rewards.
kho khan
30/09/2022 10,000.00 NGUYEN THI THUY TRANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..29352698520.
 
30/09/2022 10,000.00 NGUYEN VAN TUYEN 342446.300922.110214.  Chuyển tiền
30/09/2022 2,000.00 TRAN NGOC HIEP 1031234825 Chuyển tiền
30/09/2022 3,000.00 NGUYEN TRAN HOAN 695011.300922.104849.  Chuyển tiền
30/09/2022 20,000.00 NGUYEN THI PHUONG TRANG 659732.300922.
104739.VCB
Chuyển khoản
30/09/2022 20,000.00 MAI THI LAI 637735.300922.10
4717.VCB
Chuyển khoản
30/09/2022 10,000.00 PHAN THI NHUNG  221703.300922.103737. Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 dinh thi huyen 214157.300922.103604.  
30/09/2022 10,000.00 Y BRON NIE 832445.300922.103021. Chuyển khoản
30/09/2022 5,000.00 DANG THI HUONG THOM 988608.300922.102606.  Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 DO THI HOAN 857210.300922.101047.  Chuyển khoản
30/09/2022 10,000.00 NGUYEN THI MY LOAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29349296615.
 
30/09/2022 10,000.00 LE THI GIANG 9985623088 Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 VO THI LY 056968.300922.100406. Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 DANG VAN DUNG 818838.300922.100243.   
30/09/2022 21,367.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.25104488
94.2001.VCB Rewards.
tre em kt
30/09/2022 10,000.00 LAM THANH PHUC TAM  0371000518079 Chuyển tiền
30/09/2022 10,000.00 NGUYEN THI THAM IBPS/SE:01310005.DD:3
00922.SH:10005333
UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT
30/09/2022 10,000.00 PHAM NGOC MAI SHGD:10006370.
DD:220930.
 
30/09/2022 10,000.00 NGUYEN MINH PHONG SHGD:10008169.
DD:220930.
Nguyen Thi Suong chuyen
30/09/2022 10,000.00 PHAN THI HAI YEN SHGD:10009201.
DD:220930.
 
30/09/2022 10,000.00 LE MINH PHU SHGD:10009820
.DD:220930.
Phu
30/09/2022 27,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2510286465
.2001.VCB Rewards.
nhan vien vp
30/09/2022 10,000.00 LE MINH PHU SHGD:10011702.
DD:220930.
Phu
30/09/2022 10,000.00 NGUYEN THI NHI SHGD:10007999.
DD:220930.
Nhi chuyen
30/09/2022 10,000.00 LE MINH PHU SHGD:10002113
.DD:220930.
Phu
30/09/2022 1,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020687535  
30/09/2022 30,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
30/09/2022 200,000.00 TRAN THUY LINH SHGD:10003618.
DD:220930.
GUI CAC EM
30/09/2022 10,000.00 Bui Thi Ninh 131523.300922.075405.  transfer
30/09/2022 23,393.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2510057686.
2001.VCB Rewards.
tre em
30/09/2022 22,342.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2510038530
.2001.VCB Rewards.
cho cac em
30/09/2022 10,000.00 Bui Thi Ninh 121431.300922.070030. transfer
30/09/2022 10,000.00 VO HUNG KET 196473.300922.065531. Chuyển khoản
30/09/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 246878.300922.065213. A
30/09/2022 100,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2509952537.
2001.VCB Rewards.
tat ca
30/09/2022 17,276.00 Nguyen Trong Nghia MBVCB.2509909171
.2001.VCB Rewards.
 
30/09/2022 184,356.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2509862993.2
001.VCB Rewards.
ung ho tre em khuyet tat
30/09/2022 22,532.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2509792395
.2001.VCB Rewards.
Khuyet tat
30/09/2022 60,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2509685868
.2001.VCB Rewards.
ung ho cac em
         
Tổng số 50,717,468      
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hànVietinbank
(Từ ngày 22/9/2022 đến 30/9/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
24/09/2022 100 DUONG THI HONG VY 701888888  
30/09/2022 5,000 DO THI THUY 0651000619060 quy tre em khuyet tat
30/09/2022 20,000 NGO HA NAM 7505205231015 Chuyển khoản
30/09/2022 10,000 HOANG MINH THONG 0787173216 Chuyển khoản
30/09/2022 10,000 DANG THANH BINH 1022289565 Chuyển tiền
30/09/2022 5,000 Mai Xuan Huy  050136544559 Chuyển tiền
30/09/2022 3,000 LU HO CHI NHAN 9704030258172300 Chuyển tiền
30/09/2022 1,000 NGUYEN KHANH ANH DUONG 103873615704 Chuyển tiền
30/09/2022 5,000  LE HONG TO 0697044102899  
30/09/2022 3,000 HA KIEU CHINH 0325618725 Chuyển tiền
30/09/2022 10,000 NGUYEN THANH TRUNG 4323241 okk
         
Tổng số 72,100      
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Sacombank
(Từ ngày 22/9/2022 đến 30/9/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
22/09/2022 70,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ BTVTX CKN 489447 Ung ho Quy Vi Tre Em Khuyet Tat Viet Nam
22/09/2022 50,000 TRAN VAN HIEU CKN 135146  chuyển khoản
28/09/2022 200,000 Le Hong Van CKN 467883 chuyen thien nguyen
28/09/2022 10,000 TRAN VAN HIEU CKN 262991 chuyển khoản
30/09/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ CKN 430143 ung ho Quy vi tre em khuyet tat Viet Nam
         
Tổng số 360,000      
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm bằng hiện vật
(Từ ngày 22/9/2022 đến 22/9/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
         
         
Tổng số        
Văn phòng Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam tại Hà Nội
Trang inGửi bạn bè Chia sẻ trên facebook  Chia sẻ trên twitterThảo luậnXem thảo luận
Thông tin khác:
Xem nhiều nhất
Tiêu điểm
Thông tin ủng hộ từ thiện
Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết tật
1) Tên tài khoản: "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật"
  Số tài khoản VNĐ: 00110 0381 4022
                       CIF: 481 3569
  Số tài khoản USD: 00113 7381 4041 
                       CIF: 481 3569
  Swift Code: BFTVVNVX 001
  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  (Vietcombank)

Sở giao dịch
Địa chỉ: 
11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (Địa chỉ cũ: 31-33 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
 2) Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 121000034371 Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam  - CN Hai Bà Trưng Hà Nội


3)Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 060095268466 Tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

 
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam".
Đường dây nóng: 0912.015.557
Mới cập nhật
Cô bé 10 tuổi bị ung thư trong "Chuyến bay của Linh - Điều ước thứ 7" đã qua đời
Bạn biết đến Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật bằng phương tiện
Mạng internet
Truyền hình
Truyền thanh
Khác
Thiết kế web: OnIP™