Danh ngôn:
Thứ sáu, 22/09/2023
TẤM LÒNG HẢO TÂM

Danh sách các nhà hảo tâm (Từ ngày16/9/2022) đến ngày 21/9/2022)

Cập nhật lúc 20:56 30/09/2022
Danh sách các nhà hảo tâm (Từ ngày16/9/2022) đến ngày 21/9/2022)
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm (từ ngày 16/9/2022 đến ngày 21/9/2022)
Quỹ Vì trẻ em Khuyết tật Việt Nam

Vp HN: Số 25 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội
Vp HCM: Số 15 Tú Xương, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp Hồ Chí Minh
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Từ ngày 16/9/2022 đến 21/9/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
16/09/2022 30,765 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.24620444
32.2001.VCB Rewards.
ngheo
16/09/2022 15,000 LE THI MY HONG 715283.160922.220816. Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 LINH 708017.160922.220526.  ck
16/09/2022 10,000 CHU HOANG VU 1026787980  
16/09/2022 10,000 NGUYEN THI HONG  0351000729687  Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 NGO THI THANH 806544.160922.212104. Chuyển tiền
16/09/2022 20,000 HO THI THU 040088.160922.21
2040.VCB
Chuyển khoản
16/09/2022 20,000 NGUYEN THI DIEM HUONG 900310.160922.211704.  Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 BUI THI THU HUONG 781182.160922.211047.  Chuyển tiền
16/09/2022 20,000 NGUYEN THI MY HIEN 223337.160922.210
703.VCB;
Chuyển khoản
16/09/2022 10,000 PHAM NGOC AN TU 763366.160922.210437.  Chuyển tiền
16/09/2022 20,000 LE THI NHIEU 302603.160922.210231.  Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 TANG THI TUYET NGAN 0091000666281 Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 VUONG HAI DANG 0191000330969 Truong ngoc huyen chuyen tien
16/09/2022 10,000 VU HOANG AN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28907683922.
 
16/09/2022 20,000 TRAN NGOC PHUONG SANG  1031057603 Chuyển tiền
16/09/2022 20,000 DO THI VY  546113.160922.205408.c Chuyển khoản
16/09/2022 10,000 LE HUY HOAI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28907482918.
 
16/09/2022 20,000 DO THI DUYEN 408307.160922.20
3648.VCB
Chuyển khoản
16/09/2022 10,000 HUYNH TRONG QUANG 911811.160922.203249.  Chuyển khoản
16/09/2022 20,000 PHAM THI HUONG 661883.160922.202828.  Chuyển tiền
16/09/2022 20,000 LUU THI THAO  0731000607844 Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 638003.160922.201937. Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 Nguyen Thanh Quang 462521.160922.200925.  
16/09/2022 10,000 NGUYEN THI MAI ANH 792945.160922.200646.  Chuyển khoản
16/09/2022 20,000 NGUYEN THI LY 0551000272113  
16/09/2022 20,000 DUONG THI HA NHI 789073.160922.200555. Chuyển khoản
16/09/2022 10,000 NGUYEN THI TAM 1017290487  
16/09/2022 10,000 HOANG CONG CUONG 155826.160922.195609.  Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 VU THANH HUNG 604696.160922.194235.  Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 PHAM THI SAN 671799.160922.194044.  Chuyển khoản
16/09/2022 10,000 TRAN QUOC TOAN 146077.160922.194111. Chuyển tiền
16/09/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019827841 sdg
16/09/2022 20,000 LE THI NGOC THUY 327364.160922.1
92847.VCB
Chuyển khoản
16/09/2022 10,000 DO THI NGOC TUYET  918615.160922.192243. Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 133241.160922.192112. Quyen gop tu thien
16/09/2022 20,000 NGUYEN THI THUY  717396.160922.19
1837.VCB
Chuyển khoản
16/09/2022 10,000 HA KHANH PHUONG 564089.160922.191652.  Chuyển khoản
16/09/2022 10,000 VU DANG HIEP  563341.160922.191642. Chuyển khoản
16/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 128259.160922.191342. Ck tu thien
16/09/2022 10,000 BUI TUNG DUONG 140903.160922.191212.  Chuyển khoản
16/09/2022 20,000 BUI THI MY SANG  982564.160922.1
90622.VCB
chuyen khoan ho tro tre e khuyet tat
16/09/2022 10,000 DANG XUAN THUONG 094882.160922.190054.  
16/09/2022 20,000 NGUYEN THI TUYET THI 496075.160922.18
5816.VCB
Chuyển khoản
16/09/2022 10,000 QUAN THANH DO PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28903445238.
 
16/09/2022 20,000 DO HAI DANG 198342.160922.1853
18.VCB
Chuyển khoản
16/09/2022 10,000 LE THI HONG 051145.160922.185027. Chuyển khoản
16/09/2022 10,000 NGUYEN THI NHU HUYEN 798563.160922.184214.  Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 NGUYEN TRONG MINH ANH  952490.160922.182859. Chuyển khoản
16/09/2022 10,000 PHAM VAN HOAN 940937.160922.182614.  Chuyển khoản
16/09/2022 1,000 THACH THI LAN 448938.160922.182232. Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 TRAN THI HUONG 917019.160922.181958.  Chuyển khoản
16/09/2022 10,000 TONG VAN TRI 286345.160922.181751.  Chuyển khoản
16/09/2022 10,000 NGUYEN VAN AN 899948.160922.181633.  Chuyển khoản
16/09/2022 10,000 VO MINH TAM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28902252785.
 
16/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 010939.160922.181002.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
16/09/2022 10,000 NGO THI HUE  224586.160922.180446. Chuyển khoản
16/09/2022 20,000 DINH THI DIEP 147555.160922.1
80227.VCB
Chuyển khoản
16/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28902249693.
 
16/09/2022 10,000 NGUYEN THI THANH TAM 075416.160922.175711.  
16/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28902258823.
 
16/09/2022 10,000 VI THI BONG 1030815090 Chuyển tiền
16/09/2022 20,000 NGUYEN THI CAM GIANG 600927.160922.17
5320.VCB
Chuyển khoản
16/09/2022 20,000 NGO THI HUONG 590649.160922.1
75310.VCB
transfers
16/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 335050.160922.174849. hbdhgsg
16/09/2022 10,000 K NGUYEN 1016512918 Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 LE NGOC TAM 132060.160922.174632.   
16/09/2022 10,000 DO VAN SY 130974.160922.174619.  Chuyển khoản
16/09/2022 10,000 HOANG VAN DUNG 128157.160922.174549.  Chuyển khoản
16/09/2022 10,000 NGUYEN TRONG DUONG 1030948671  
16/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 996578.160922.173736.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
16/09/2022 20,000 NGUYEN THI NGOC HA 073149.160922
.172753.VCB
 
16/09/2022 10,000 Nguyen Thi Khanh Ngoc 505795.160922.172715  
16/09/2022 10,000 NGUYEN NGOC LUAN  677811.160922.172458. Chuyển khoản
16/09/2022 10,000 NGUYEN MINH DUC 168330.160922.171728.  Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 NGUYEN VAN HAI 962887.160922.171512.  Chuyển khoản
16/09/2022 20,000 BACH THI HAI HUYEN 628642.160922.171416.  dang iu
16/09/2022 10,000 NGUYEN THI HIEN 932422.160922.170927.  
16/09/2022 10,000 TRUONG VAN KHANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28899656479.
 
16/09/2022 10,000 DANH TRI NHO PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28899655965.
 
16/09/2022 10,000 NONG THI THANH THUY 892653.160922.170149.  Chuyển khoản
16/09/2022 10,000 TRAN DAI DUONG 569188.160922.170137.  Chuyển khoản
16/09/2022 10,000 Nguyen Van Tau 411236.160922.170105.  Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 TRAN DUONG NHAT HOAN 881687.160922.165242.  Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 my 835603.160922.165100.  gui
16/09/2022 10,000 DANG VU DUC 253995.160922.165110.  Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 LE HUY KHAI 251124.160922.164958. Chuyển tiền
16/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 969393.160922.164158.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
16/09/2022 10,000 NGO THI THU TRANG  775421.160922.163935. Chuyển khoản
16/09/2022 10,000 NGUYEN TIEN HOANG ANH  836350.160922.163941. Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 NGUYEN VAN KHANH 450894.160922.163607.  Chuyển khoản
16/09/2022 10,000 NGUYEN THI HONG THAO 968156.160922.163630.  Chuyển tiền
16/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 743666.160922.163320. Ck tien tu thien
16/09/2022 10,000 DAU XUAN ANH 427740.160922.163048.  
16/09/2022 10,000 VU THU HUYEN 405929.160922.162551.  Chuyển khoản
16/09/2022 10,000 DUONG A DAU 0121000854794 Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 NGUYEN VAN LY  449357.160922.162049. Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 NGUYEN HOANG AN 373795.160922.161934.  
16/09/2022 10,000 NGUYEN HOANG AN 364072.160922.161609.  
16/09/2022 1,000 TRAN THI QUE TRAM  1018868617 Chuyển tiền
16/09/2022 21,000 BE THI HAO 0821000165319 Chuyển tiền
16/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH  951341.160922.160632. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
16/09/2022 10,000 VU THI NGOC MAI  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28898000757.
 
16/09/2022 10,000 Y SEL AYUN  435521.160922.160215. Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 NGUYEN THI HAI 0591000332747  
16/09/2022 20,000 TRAN THI HUYEN 589257.160922.155
629.VCB
Chuyển khoản
16/09/2022 10,000 LE HUU HIEU  0121002041374  Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 TRAN THI NGOC THO 538910.160922.155217.  Chuyển khoản
16/09/2022 10,000 PHAM QUOC VUONG 427012.160922.155059. Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 TONG THI THA SHGD:10034250.
DD:220916.
 
16/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 469036.160922.153815.  
16/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 935178.160922.153520.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
16/09/2022 10,000  LE THI TU 412953.160922.153248. Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 BAN THI SIN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28896395085.
 
16/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 933276.160922.153137. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
16/09/2022 10,000 TRUONG VAN LUC 0441000806596 Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 DO HONG MINH SHGD:10033260.
DD:220916
y
16/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10032423.
DD:220916.
Phu
16/09/2022 10,000 LE THI HIEN 124834.160922.152257.  
16/09/2022 300,000 PHAM THI THU HANG  0541000216362 Chuyển tiền
16/09/2022 20,000 DO THI OANH 983655.160922.151231.  Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10029589.DD:2
20916.
Phu
16/09/2022 10,000 DANH BIA 980085.160922.151117.  Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 PHAM THI DUA 203031.160922.150902.  
16/09/2022 20,000 NGHIEM THI TUYET 963051.160922.150602.  Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 TRAN DUC HIEU SHGD:10029668
.DD:220916.
Hieu chuyen
16/09/2022 10,000 MA THI MINH 292202.160922.150116. Chuyển khoản
16/09/2022 10,000 NGUYEN THI MINH 129476.160922.150055.  Chuyển tiền
16/09/2022 1,000 THACH THI LAN 996545.160922.145700.  Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 932027.160922.145637. Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 HUYNH TRAN ANH THIEN  261228.160922.145431. Chuyển khoản
16/09/2022 10,000 NGUYEN THANH HAI 989750.160922.145358. Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 TRINH THI VAN  914891.160922.145137. Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 LE THI MINH PHUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28894804381.
 
16/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 366152.160922.143928. ck tu thien
16/09/2022 10,000 NGUYEN DAC DUNG SHGD:10028003.
DD:220916.
 
16/09/2022 10,000 LY VAN THANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28894793090.
 
16/09/2022 1,000 THACH THI LAN 942517.160922.143240.  Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 HOANG KIM THUY 155042.160922.142953.  Chuyển khoản
16/09/2022 10,000 NGUYEN THI LUA 0691007400582 Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 VU DINH HIEU 0851000025350 Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 TRAN CONG THACH 143974.160922.142721.  Chuyển khoản
16/09/2022 10,000 nguyen thi hang 133042.160922.142445.  
16/09/2022 20,000 DINH THI HOA 887464.160922.142234.  Chuyển khoản
16/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10027375
.DD:220916.
Phu
16/09/2022 1,000 HA THI TRANG  1022101828 transfer
16/09/2022 1,000 HA THI TRANG  1022101828 transfer
16/09/2022 1,000 HA THI TRANG  1022101828 transfer
16/09/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG 355850.160922.141612. Chuyển tiền
16/09/2022 20,000 NGUYEN THI MAI THO 496293.160922.14
1456.VCB
Chuyển khoản
16/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10027256
.DD:220916.
Phu
16/09/2022 10,000 .VU TRUNG KIEN 850842.160922.141337. Chuyển khoản
16/09/2022 10,000 PHAM THI NGOC THO 1041000040890 .ck tien tu thien
16/09/2022 10,000 VO KHAC HUU  077771.160922.141129. Chuyển khoản
16/09/2022 10,000 PHAM VO CAO TUNG 1018608594 Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 LE PHUOC HANH  835232.160922.140918. Chuyển khoản
16/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10026784.
DD:220916.
Phu
16/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 981408.160922.140307. Ck tu thien
16/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10026807.
DD:220916
Phu
16/09/2022 10,000 NGUYEN THI HANG SHGD:10026488.
DD:220916.
 
16/09/2022 10,000 Nguyen Duy Kien 886741.160922.135510.  
16/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10026495.
DD:220916.
Phu
16/09/2022 10,000 CU DUC HUY SHGD:10026306.
DD:220916.
Huy chuyen quy vi tre em khuyet tat
16/09/2022 10,000 NGO QUANG THANG 984756.160922.134657. Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 PHAN DUY KHA 933667498 Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 TRAN MAI CHI 975700.160922.134438. Chuyển khoản
16/09/2022 10,000 Tran Thi Kim Loan 153646.160922.134358.  Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 DUONG THI HONG NHUNG 382222.160922.134352.  Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 433711.160922.134148. GUI
16/09/2022 10,000 VU NGOC PHU 365033.160922.134146.  Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 NGUYEN HOANG ANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28893071790.
Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 036420.160922.133855. ung ho tre em
16/09/2022 10,000 TRAN HONG MANH  824917.160922.133707. Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 Nguyen Cong Quan 939022.160922.133429.  
16/09/2022 10,000 NGUYEN THI THU THAO 0351000355637  Chuyển tiền
16/09/2022 10,000  MAI THI NGUYET 322992.160922.132839. chuyen tien ung ho
16/09/2022 10,000 Vo Phuoc Hien 146049.160922.132726.  Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 NGUYEN THI NGUYET 907674.160922.132514.  Chuyển khoản
16/09/2022 10,000 NGUYEN THI VAN SHGD:10024288.
DD:220916
Van nguyen
16/09/2022 10,000 NGUYEN VAN DUNG 908888.160922.132332.  Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 PHUNG THI THUY 312629.160922.131750.  Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 PHAM THI TU 666213.160922.131739.  Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 PHAM THI TRUC LY  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28891537214.
 
16/09/2022 10,000 DINH PHONG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28891427772.
 
16/09/2022 50,000 Luc Thi Duyen 014164.160922.131438.  Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 NGUYEN THI TUYET NHI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28891447620.
Chuyển
16/09/2022 10,000 PHAM THI MINH PHUONG 861648.160922.131345.  Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10024081.
DD:220916.
Phu
16/09/2022 10,000 QUANG VAN CUA PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28891596670.
 
16/09/2022 10,000 NGUYEN HO MINH QUAN  0911000051452 Chuyển tiền
16/09/2022 20,000 HOANG THI NGUYET 1012647599 Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 VO THI KIM YEN 439074.160922.130927.  Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 TRIEU KHANH HOA  0851000032108  
16/09/2022 10,000 LANG NGOC MAI 843047.160922.130609.  Chuyển khoản
16/09/2022 10,000 NGUYEN THI HAU 0211000538039 Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 HOANG THI NGUYET PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28891425608.
 
16/09/2022 10,000 NGO VAN TAM 617989.160922.125929.  
16/09/2022 10,000 LE HUY HOANG 812480.160922.125709.  Chuyển khoản
16/09/2022 10,000 DANH THI KIM THU 1013797810 Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 KATRP MINH HOAT 792304.160922.125132.  Chuyển khoản
16/09/2022 10,000 NGUYEN PHUONG UYEN 963347.160922.125159.  
16/09/2022 10,000 LE THI THUY HANH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
28891423294.
 
16/09/2022 10,000 LE HONG LIEU 847588.160922.124855.  Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 PHAM THI HUONG 779147.160922.124804.  Chuyển khoản
16/09/2022 10,000 TRAN VAN TUAN 756069.160922.124149.  Chuyển khoản
16/09/2022 20,000 PHAN NGOC MAI  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28891590837.
 
16/09/2022 20,000 LU MI CHA  809891.160922.12
4009.VCB
Chuyển khoản
16/09/2022 10,000 PHAM THI HAO  580556.160922.123930. Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 LE THI NGA 293185.160922.123828. Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 NGUYEN THI TRUC MAI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28891589871.
 
16/09/2022 50,000 BUI THI NGOAN 0841000107315  Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 Trieu Tan Phong 710642.160922.123339.  
16/09/2022 10,000 LE THI HUONG MY 526975.160922.123319.  Chuyển khoản
16/09/2022 10,000 TRAN KIM CHI 399289.160922.123120.  
16/09/2022 10,000 NGUYEN THI MAI PHUONG 560009.160922.123106.  Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 NGUYEN NGOC THAO NGHI 702672.160922.122807.  Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 TRAN THI THANH 511321.160922.122904.  chuyen khoan ung ho Quy vi tre em khuyet tat
16/09/2022 10,000 DU VAN BINH 1026605145 Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 TRAN TU QUYEN  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28891438603.
 
16/09/2022 10,000 Quang Thi Loan  123090.160922.122626. Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 nguyen hoang anh 830116.160922.122126.  
16/09/2022 20,000 NGUYEN THI DIEN 665184.160922.1
22105.VCB
Chuyển khoản
16/09/2022 10,000 PHUNG VAN HOA 176105.160922.121909.  Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 NGUYEN THI TRANG 967103.160922.121659.  Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 LE THI LOAN  038100291128 Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 DO THI THUY LINH 631264.160922.121139.  
16/09/2022 10,000 TRAN VAN DUC 311464.160922.121110.  Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 TRAN DUC DUY 1023538375  
16/09/2022 20,000 LE THI MY CHAU 467702.160922.1201
07.VCB
 
16/09/2022 10,000 trang  578286.160922.120006. Chuyen
16/09/2022 10,000 PHAN TRAN ANH KHA 187860.160922.114710.  Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 DUONG VAN TUAN  318279.160922.114207. Chuyển khoản
16/09/2022 20,000 TRAN THI NGA 307447.160922.114
147.VCB
Chuyển khoản
16/09/2022 1 TRAN LE HOANG TIEN  856957.160922.114118. Chuyển tiền
16/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 252762.160922.114127.  ck tu thien
16/09/2022 10,000 HA THI ANH TUYET  848974.160922.113901. Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 BUI THI THUY 798764.160922.112348.  Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 TRAN LE NGOC HUONG 406920.160922.112205.  
16/09/2022 10,000 TRAN HOANG VU PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..28888213896.
 
16/09/2022 20,000 TRAN THI CAM LOAN 201487.160922.111231.  Chuyển khoản
16/09/2022 10,000 DO THANH TRUNG  200349.160922.111102. Chuyển khoản
16/09/2022 1,000 LE THI CAM HUONG 775654.160922.110725.  transfer
16/09/2022 10,000 TRAN KHAC NAM 178619.160922.110719.  Chuyển khoản
16/09/2022 10,000 TRAN THI PHUONG 146594.160922.105908.  Chuyển khoản
16/09/2022 10,000 TRAN THI TUYET HUONG  219130.160922.105701. Chuyển tiền
16/09/2022 57,707 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2459304088.2
001.VCB Rewards.
Binh thuong
16/09/2022 10,000 NGUYEN HOANG ANH 546199.160922.105508.  Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 LE HOANG SANG SHGD:10019730.
DD:220916.
Sang chuyen
16/09/2022 10,000 TRIEU THI HUONG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28886717630.
 
16/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 245418.160922.104822. quyen gop
16/09/2022 20,000 NGUYEN THI LAN 931106.160922.104
531.VCB
Chuyển khoản
16/09/2022 10,000 NGUYEN THI HUYEN 207914.160922.104259.  
16/09/2022 10,000 VU THI HUONG SHGD:10018936
.DD:220916.
 
16/09/2022 10,000 Nguyen Tien Dat  450326.160922.103743. Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 LE VAN TUAN 0781000493438  Chuyển tiền
16/09/2022 20,000 HOANG THI THUY TRINH  209750.160922.103
329.VCB
Chuyển khoản
16/09/2022 10,000 HOANG THI THANH XUAN 034741.160922.103416.  Chuyển khoản
16/09/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 155623.160922.102951. lam tu thien
16/09/2022 10,000 LO NGUYEN QUYNH MAI 151697.160922.102903.  Chuyển khoản
16/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 324417.160922.102536. UNG HO
16/09/2022 100,000 DA LAT KS SAI GON DA LAT LAM DONG VN PT.TKT.05600021.180498.
20220916.102253.970436
86Rc8c6320000000
00b82011.0011003814022
 
16/09/2022 10,000 PHAN THI MY HUYEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28886930127.
Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 Tran Da Quyen  470079.160922.101440. Chuyển khoản
16/09/2022 10,000 LE NGOC MAI  102232705 Chuyển tiền
16/09/2022 1,000 TRAN THI HONG DONG 0101001217767  transfer
16/09/2022 1,000 TRAN THI HONG DONG 0101001217767  transfer
16/09/2022 1,000 TRAN THI HONG DONG 0101001217767  transfer
16/09/2022 10,000 CHAU VAN MAT 915812.160922.095034. Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 NGUYEN BA THANH SHGD:10016277.
DD:220916.
Thanh chuyen
16/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 897919.160922.094505. UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VIET NAM
16/09/2022 10,000 NGUYEN HUY THINH  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28885252913.
 
16/09/2022 10,000 NGUYEN KHANH LY  929093.160922.094209. Chuyển khoản
16/09/2022 10,000 DIEU CHINH PHONG 784535.160922.093200.  Chuyển khoản
16/09/2022 10,000 VU THI HUONG SHGD:10011570.
DD:220916.
 
16/09/2022 10,000 TRAN THI TU SHGD:10010930.
DD:220916.
 
16/09/2022 10,000 NGUYEN CHUNG THU SHGD:10010004.
DD:220916.
Ck tu thien
16/09/2022 10,000 OANH 278154.160922.091049.  CK
16/09/2022 10,000 TRAN DUC TAI SHGD:10006971.
DD:220916.
Tai chuyen
16/09/2022 10,000 HOANG VAN THANH SHGD:10006552.
DD:220916.
Thanh chuyen
16/09/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020164638 daad
16/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10014715.
DD:220916.
Phu
16/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10004081.
DD:220916
Phu
16/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10004069
.DD:220916
Phu
16/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10010538.
DD:220916.
Phu
16/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10009224.
DD:220916.
Phu
16/09/2022 10,000 PHAN QUANG DAO SHGD:10004514.
DD:220916.
 
16/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10008718
.DD:220916.
Phu
16/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10004422.
DD:220916.
Phu
16/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10004060.
DD:220916.
Phu
16/09/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
16/09/2022 100,000 LE MINH KHOA SHGD:10000492.
DD:220916
KHOA LAM THIEN NGUYEN
16/09/2022 10,000 PHAN CHI HUNG    
16/09/2022 10,000 HUYNH MINH DAT  0481000862435 Chuyển tiền
16/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 185529.160922.072822. Aa
16/09/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003295300  tre em khuyet tat
16/09/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0031000441252 zxcz
16/09/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 257688.160922.054229.  
16/09/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0521000008889 tuy tam
17/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 324811.170922.223036. Cam
17/09/2022 10,000 TRAN CHI LINH  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28941332652.
 
17/09/2022 10,000 TRAN UT NHO  0841000017802  Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 LUONG TRONG TUAN 0341007156291   
17/09/2022 20,000 TRAN THI THU TRANG 704823.170922.215550.  
17/09/2022 15,000 Phan thi thien trang 282062.170922.214914.  
17/09/2022 10,000 PHAN THI NHU Y  772381.170922.213340. Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 PHAN THI SEN 1023911855  
17/09/2022 10,000 LY THI THUONG 769317.170922.213200.  Chuyển tiền
17/09/2022 20,000 ha thi minh 164842.170922.213
113.ZP68TGVLPB5I 
 
17/09/2022 10,000 TRAN TRUC NHI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28940322401.
Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 Truong Tien manh 599841.170922.212537.  
17/09/2022 10,000 HOANG VAN CHUYEN  1015425183 Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 NGUYEN TRONG HUNG   0231000643109  Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 vu dinh thieu 551948.170922.211211.  
17/09/2022 20,000 TRAN THI PHUONG 730482.170922.2
10850.VCB
Chuyển khoản
17/09/2022 20,000 TRAN HUY TRUNG 272120.170922.210842.  Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 LE VUONG VU 187688.170922.210654.  
17/09/2022 10,000 NGUYEN QUOC THANG 595386.170922.210527. Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 PHAM THE ANH 776944.170922.205057. Chuyển tiền
17/09/2022 20,000 NGUYEN THI PHUONG THANH 878848.170922.205004.  Chuyển tiền
17/09/2022 20,000 NGUYEN KHANH CHI 9889218988 Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 TRAN TRUNG KIEN 057252.170922.204732
. chuyen khoan
Chuyển khoản
17/09/2022 10,000 HOANG VAN KET 052344.170922.204610. Chuyển khoản
17/09/2022 10,000 HOANG MINH PHUOC  438695.170922.204245. Chuyển khoản
17/09/2022 20,000 a tan 198623 063682.170922.2
04103.VCB
 
17/09/2022 10,000 Nguyen Huu Ty 770805.170922.203720.   
17/09/2022 10,000 TRAN THI DUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28938813714.
 
17/09/2022 10,000 LE THI BICH TUYEN 1028535581 QUY VI TRE EM KHUYET TAT
17/09/2022 10,000 NGO MINH KHANH 984692.170922.202724.  Chuyển khoản
17/09/2022 10,000 TRAN CAM GIANG 339665.170922.201642.  Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 PHAN THI HONG  373020.170922.201416. Chuyển tiền
17/09/2022 20,000 DANG THI QUYNH TAM  415089.170922.20
1335.VCB
Chuyển khoản
17/09/2022 10,000 Ngo The Hung  369651.170922.201214. chuyen tien tu thien tre em khuyet tat
17/09/2022 10,000 PHAM DINH DUONG  755464.170922.201215. Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 NGUYEN THANH THUONG 313266.170922.201128.  Chuyển tiền
17/09/2022 20,000 HOANG THI NET 242937.170922.2
01042.VCB
chuyen khoan ung ho quy tre em khuyet tat
17/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 157970.170922.20095
9.ZP68TGVLN3EP 
 
17/09/2022 10,000 DANG THI LUAN  914002.170922.200705. Chuyển khoản
17/09/2022 10,000 LE THI MAI ANH 556487.170922.200446. Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 LE DUC ANH  904468.170922.200423. Chuyển khoản
17/09/2022 10,000 NGUYEN KIEN TUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28937635669.
 
17/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 747573.170922.195801. quyen gop tu thien
17/09/2022 5,327 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1031087616 kh
17/09/2022 10,000 NGUYEN TUAN THANH 157703.170922.195314.  
17/09/2022 20,000 HOANG THI MAI  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28937842294.
 
17/09/2022 10,000 NGUYEN THI MINH HUYEN  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28937762887.
 
17/09/2022 10,000 NGUYEN THI MAI LE 958040.170922.194652. Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 DANG THI THANH HUYEN 221808.170922.194656.  Chuyển tiền
17/09/2022 15,000  HO THI NGOC PHUC  254600.170922.194430. Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 DUONG NHUT LINH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.28937631471.
 
17/09/2022 10,008 NGUYEN ANH THUONG 249713.170922.193721.  
17/09/2022 20,000 LE THI LAN ANH 1018141695 Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 NGUYEN THI LINH  201153.170922.192923. Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 VO THANH DUY 406904.170922.192618.  ung ho
17/09/2022 10,000 DANG NAM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28936486969.
 
17/09/2022 20,000 NGO QUANG VU 316458.170922.
192156.VCB
Chuyển khoản
17/09/2022 15,000 HUYNH THI DIEM MY 722355.170922.191325. Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 NGUYEN THANH NHAN  059241.170922.190914. Chuyển khoản
17/09/2022 10,000 .DIEP VAN CHIEN 718780.170922.190721  
17/09/2022 10,000 Pham Thi Phuong 049121.170922.190644.  
17/09/2022 10,000 DANG THI HANH  851905.170922.190638. Chuyển tiền
17/09/2022 1,000 NGUYEN ANH QUOC 255091.170922.190423. Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC THAO  908210.170922.190133. Chuyen tien ck tu thien
17/09/2022 10,000 PHAM VAN VINH 381981.170922.185833. Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 TRAN DAI DUONG 176577.170922.185024. Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 NGUYEN THIEN AN 974499.170922.184945. Chuyển khoản
17/09/2022 10,000 NGUYEN MINH TAM 707792.170922.184857.  Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 Pham Khanh Hoang 968091.170922.184815.  
17/09/2022 10,000 Dinh Thi Nhu 968125.170922.184815.  
17/09/2022 10,000 PHAM ANH TAI 966589.170922.184753.  Chuyển khoản
17/09/2022 10,000 NGUYEN VIET BAO 9337009249 Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 NGUYEN XUAN CHUONG 388026.170922.184422.  CHUYEN KHOAN QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
17/09/2022 10,000 PHAM HUU THINH 547886.170922.184158.  Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 UNG HO TRE EM 123632.170922.184120.  
17/09/2022 10,000 NGO TRAN LE UYEN 9355883783 Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9352055605 hang
17/09/2022 10,000 NGUYEN THI HUYNH NHU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28935234734.
 
17/09/2022 10,000 NGUYEN HOANG ANH 9865677482 Chuyển tiền
17/09/2022 10,000  Luu Thi tham  196933.170922.182150. Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 BUI THI MAI DAO 113020.170922.181957.  
17/09/2022 10,000 TRAN THANH TAI 192013.170922.181419. Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 BUI NGOC KHANH AN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28935220128
 
17/09/2022 10,000 vu thi tuyet nhung PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..28935190340.
 
17/09/2022 10,000 HUYNH VAN NHIEU 557394.170922.180627.  Chuyển tiền
17/09/2022 20,000 VU THI THU 498578.170922.1
80138.VCB
Chuyển khoản
17/09/2022 10,000 HOANG THI NGOC HONG 753102.170922.180043. Chuyển khoản
17/09/2022 10,000 NGUYEN VAN TRUNG 1022105631  
17/09/2022 10,000 NGUYEN NHUT ANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28934183933.
 
17/09/2022 10,000  NGUYEN THI THUY   0351000995631 quy vi tre e khuyet tat
17/09/2022 10,000 DUONG TRAM SUAN 373899.170922.174819.  Chuyển khoản
17/09/2022 10,000 KA MA LA CHI 112120.170922.174712.  Chuyển tiền
17/09/2022 30,000 NGUYEN VAN CHET  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..28934002582.
 
17/09/2022 10,000 NGUYEN HUU QUOC  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.28934091831.
 
17/09/2022 10,000 NGUYEN VAN DUC  653065.170922.174017.  
17/09/2022 20,000 THANG THI MAI PHUONG 587728.170922.17
2947.VCB
Chuyển khoản
17/09/2022 10,000 NGUYEN VAN DONG 595160.170922.172908.  Chuyển khoản
17/09/2022 10,000 LE KIM TRUNG 961235.170922.172758.  Chuyển tiền
17/09/2022 20,000 NGUYEN THI HA 555840.170922.172554.  Chuyển tiền
17/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 259603.170922.
172419.VCB
quy vi tre em khuyet tat
17/09/2022 10,000 NGUYEN VAN HIEP 162598.170922.172136.  Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 TRAN THAI SON 1015756655 Chuyển tiền
17/09/2022 40,000 NGUYEN THI NGA 184083.170922.171328.  
17/09/2022 10,000 NGUYEN DUC ANH 1026926216 Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 NGUYEN DINH VIET 216156.170922.170740.  
17/09/2022 20,000 TRAN NGOC QUYET 167324.170922.170
607.VCB
Chuyển khoản
17/09/2022 10,000 TRAN TRONG AN 070128.170922.170041.  
17/09/2022 10,000 LUONG TRONG TUAN 0341007156291  
17/09/2022 10,000 VO THI HUYEN TRANG 440258.170922.165807.  Chuyển khoản
17/09/2022 10,000 NGUYEN VAN SON 0211000420269 Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 HONG CAM TIEN 188046.170922.164152.  Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 LE THI DONG  0271001019637 Chuyển tiền
17/09/2022 20,000 TRAN THI LINH 270685.170922.16
3430.VCB
Chuyển khoản
17/09/2022 20,000 VU THUY LINH 764339.170922.163238.  
17/09/2022 10,000 Nguyen Hao Linh Tien 178855.170922.163229.  
17/09/2022 10,000 HO QUANG NHAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28931505256.
 
17/09/2022 10,000 Tran van tan 303661.170922.162943.  
17/09/2022 10,000 LY THI HUYEN 0341006905783 Chuyển tiền
17/09/2022 20,000 LE DANH 614497.170922.1
62334.VCB
 
17/09/2022 20,000 NGUYEN THANH PHONG 415901.170922.1
62015.VCB
Chuyển khoản
17/09/2022 10,000 HOANG VAN DIEN 797126.170922.161950.  Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 NGUYEN THI DUNG  634337.170922.161837. Chuyển tiền
17/09/2022 20,000 HO THI THINH 078544.170922.16
1438.VCB
Chuyển khoản
17/09/2022 10,000 NGUYEN ANH TUYET 231142.170922.161402.  Chuyển khoản
17/09/2022 10,000 LE VU TRUONG GIANG 826964.170922.161431. Chuyển tiền
17/09/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 777989.170922.161350. ung ho quy vi tre em khuyet tat VN
17/09/2022 10,000 Nguyen Thi Thu Huong 343981.170922.161327.  
17/09/2022 10,000 NGUYEN VAN KHANH 1018477272 Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 GIANG THI SUA 937117.170922.160637.  Chuyển khoản
17/09/2022 10,000 PHAN THI THUY 0381000469303  Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 NGUYEN VAN LANH 038026.170922.160406.  
17/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 110334.170922.160114. ck tu thien
17/09/2022 10,000 Ly Van Tung 166660.170922.155935.  
17/09/2022 10,000 CHU VAN TU 162940.170922.155843.  Chuyển khoản
17/09/2022 10,000 NGO THI BINH  0351000857900 Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 TRAN THI HUONG 0021000435398 Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 PHAM NGOC DUY  526755.170922.154949. Chuyển tiền
17/09/2022 20,000 TRAN XUAN TA  417704.170922
.154657.VCB
Chuyển khoản
17/09/2022 10,000 DANG VAN TUYEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28930035547.
 
17/09/2022 10,000 MAI THI VAN ANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28930055201.
 
17/09/2022 10,000 PHAN THI KE 846493.170922.154327.  Chuyển khoản
17/09/2022 10,000 NGUYEN QUOC DANG 839941.170922.154030. Chuyển khoản
17/09/2022 10,000 NGUYEN THANH TAN 833238.170922.153847.  
17/09/2022 10,000 NGUYEN THI THUY KIEU 671769.170922.153730.  Chuyển tiền
17/09/2022 10,000  LE QUANG NHAT 1026901679 QUY VI TRE EM KHUYET TAT
17/09/2022 10,000 LE VAN TAM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28929964249.
 
17/09/2022 10,000 cao thi hao 056683.170922.153353.  
17/09/2022 10,000 HO THI MY HANH 0791000049926  Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 PHAN THI HANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28930161630.
 
17/09/2022 20,000 HUYNH THI KIEU NGUYEN 408139.170922.15
3008.VCB
Chuyển khoản
17/09/2022 20,000 LE NGOC THIEN  362440.170922.152
922.VCB
Chuyển khoản
17/09/2022 10,000 PHAM VIET HAO 662558.170922.152646.  Chuyển tiền
17/09/2022 20,000 TRAN THI THUY DUNG 016746.170922.152609.  
17/09/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC ANH 639317.170922.152539.  Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 dao thi thuyet 996776.170922.151933.  
17/09/2022 10,000 NGUYEN PHI TOAN  624226.170922.151956. Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 011342.170922.151638. CK TU THIEN
17/09/2022 20,000 LO THI KIM THOA 558799.170922.151
558.VCB
Chuyển khoản
17/09/2022 10,000 LA VAN KHAY 952646.170922.150820. Chuyển khoản
17/09/2022 10,000 NGUYEN THI THU BINH 947764.170922.150712. Chuyển khoản
17/09/2022 10,000 DANG VAN DAU 716873.170922.150646. Chuyển khoản
17/09/2022 10,000 NGUYEN VAN DAT 701537.170922.150214.  
17/09/2022 10,000 NGUYEN TRONG TU 928183.170922.150205.  
17/09/2022 10,000 LE HOANG AN 9854410584 Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 LE THI HONG THAM 1017865041 Chuyển tiền
17/09/2022 20,000 TRAN DUY CHUNG 274370.170922.14
5434.VCB
Chuyển khoản
17/09/2022 20,000 TRINH THI HONG 204556.170922.144959. Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 chinh 876331.170922.144714.  gui
17/09/2022 10,000 PHAM VAN GIOI  0901000115232  Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 NGUYEN THI THUY  0351000965466 Chuyển tiền
17/09/2022 20,000 NGUYEN VAN MINH 525174.170922
.144205.VCB
Chuyển khoản
17/09/2022 10,000 KON SO HA HIU 1029666574 Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 NGUYEN HONG SON 902003.170922.144153. Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 NGUYEN THI TAM  1016883244 Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 933139.170922.143426. Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 NGUYEN VAN THAO  922429.170922.143107. Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 DANG THI MY ANH 602882.170922.143141.  Chuyển khoản
17/09/2022 10,000 PHAN THI THU THAO  906385.170922.142455. Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 TRAN MINH HAI 740082.170922.140850. Chuyển khoản
17/09/2022 10,000 VO THANH DAT 518801.170922.140316.  Chuyển khoản
17/09/2022 10,000 DEO VAN KIM  717808.170922.140250. Chuyển khoản
17/09/2022 20,000 NGUYEN HOANG THUY TIEN  176484.170922.14
0256.VCB
Chuyển khoản
17/09/2022 10,000 NGHIEM TUAN TU 714565.170922.140204. Chuyển khoản
17/09/2022 10,000 LE SY HOAI NAM 510522.170922.140158.  
17/09/2022 20,000 NGUYEN THI HUE  693576.170922.135656. Chuyển khoản
17/09/2022 10,000 NGUYEN HUU DUONG 292446.170922.135301. Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 NGUYEN VAN LONG 823835.170922.135023.  Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 VU VAN TRUONG 478028.170922.134952.  Chuyển khoản
17/09/2022 10,000 NGUYEN NGOC HA  1023921733 Ck Tu Thien
17/09/2022 10,000 NGUYEN TRUONG SON 815286.170922.134516.  Chuyển tiền
17/09/2022 300,000 HUYNH TUNG KIEN HOAN 683063.170922.134439.  xin giup do cac ban nho kem may man
17/09/2022 10,000  NGUYEN THI YEN 019159.170922.134423. Chuyển tiền
17/09/2022 20,000 NGUYEN THI NGOC TRANG 939787.170922.1
34219.VCB
Chuyển khoản
17/09/2022 10,000 LUONG VAN NGUYEN 1030255870 Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 HOANG THI LY 0351000932119 Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 TRAN QUOC KHAI 016669.170922.133929. Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 VY THAO TRANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28927191918.
 
17/09/2022 10,000 VU VAN DUNG  466039.170922.133522. Chuyển khoản
17/09/2022 10,000 Pham Thi Hue 245259.170922.133523.  
17/09/2022 20,000 VUONG THI THOA 648204.170922.133322.  Chuyển khoản
17/09/2022 10,000  VO VAN HIEU 0701000450446  tt.
17/09/2022 10,000 NGUYEN DANG HOANG ANH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..28927190489.
 
17/09/2022 10,000 DO THI THUY NGA 9985366989 Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 NGUYEN LAN HUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28927188970.
Chuyển khoản
17/09/2022 10,000 NGUYEN THI THANH THUY 199494.170922.131445.  Chuyển tiền
17/09/2022 20,000 ly thu thuy 570641.170922.130832.  
17/09/2022 10,000 TAN LAO LO 563933.170922.130632.  Chuyển khoản
17/09/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC DIEU 717441.170922.125652.  Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 PHAM THI HAI  713618.170922.125512. Chuyển tiền
17/09/2022 20,000 Ngo thi bich hanh 004140.170922.125355.  
17/09/2022 10,000 LE THI ANH NGUYET  711253.170922.125354. uh tre em khuyet tat
17/09/2022 15,000 KHONG NHU QUYNH 315623.170922.124513.  
17/09/2022 10,000 NGUYEN THI HIEN  523332.170922.124323. Chuyển tiền
17/09/2022 20,000 PHAM XUAN BAY 0071000964022 Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 DANG MINH THOI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28925651955.
 
17/09/2022 10,000 PHAN NGOC HOANG HAO 676521.170922.123833.  Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 Kim Chi 294749.170922.123740. ung ho tu thien
17/09/2022 10,000 HOANG MINH TRI 461570.170922.123725.  Chuyển khoản
17/09/2022 10,000 HUYNH THI PHUC 287965.170922.123538.  Chuyển khoản
17/09/2022 10,000 HO NGOC THAO 0381000413181 Chuyển tiền
17/09/2022 15,000 VU THI THUY 186594.170922.123248. Chuyển tiền
17/09/2022 1,000 NGUYEN HUU TINH  9987996166 transfer
17/09/2022 1,000 NGUYEN HUU TINH  9987996166 transfer
17/09/2022 10,000 VANG XU PO 1030004539 ck tu thien
17/09/2022 10,000 BUI YEN HOA 237817.170922.122233.  Chuyển khoản
17/09/2022 10,000 Le hong nhung 372787.170922.121443.  
17/09/2022 10,000 NGUYEN VAN BAN 709948.170922.121515.  Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 Y GIAP DU 967544.170922.121202. Chuyển tiền
17/09/2022 20,000 PHAM TAT THANG  484378.170922.12
1124.VCB
Chuyển khoản
17/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 196999.170922.121135. ck tu thien
17/09/2022 10,000 NGUYEN HUU THUC 964571.170922.120708.  
17/09/2022 10,000 DINH QUANG TIN  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28924273977.
 
17/09/2022 10,000 HA VAN HOAT 593287.170922.120512.  
17/09/2022 10,000 LUONG ANH NGOC  0341007105983  Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 NGUYEN THANH VIET 291343.170922.115543.  Chuyển khoản
17/09/2022 20,000 PHAM THI DIEN 382439.170922.115121. Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 NGUYEN VAN THUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28924269978.
 
17/09/2022 10,000 DINH QUOC THAI 250645.170922.114614.  Chuyển khoản
17/09/2022 10,000 H CHINA EBAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28924219542.
 
17/09/2022 10,000 TRAN THANH LOAN 1018398840 Chuyển tiền
17/09/2022 20,000 TRUONG BAO LINH 974201.170922.113103.  Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 LE XUAN TRUNG 1014672666 Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 LE TU HAO  1030639452 Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 NGUYEN XUAN HANH 169868.170922.111313.  
17/09/2022 20,000 DINH THI HOA 941765.170922.110329.  Chuyển khoản
17/09/2022 10,000 VO THI MY LINH 031960.170922.105609. Chuyển khoản
17/09/2022 10,000 thanh 013530.170922.105203.  gui cac em khuyet tat
17/09/2022 10,000 NGUYEN TRUNG Y 134735.170922.104656.  Chuyển tiền
17/09/2022 21,000 TRAN MY TRINH 111243.170922.104318.  
17/09/2022 10,000 HOANG VAN KHAI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28921593930.
 
17/09/2022 21,000 NGUYEN THI NGA 667101.170922.
103427.VCB
Chuyển khoản
17/09/2022 20,000 NGUYEN THI MINH  762280.170922.102842. Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 NGUYEN NHU NHAT  759637.170922.102811. Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 NGUYEN THI KIM XUYEN 0181003351917 Chuyển tiền
17/09/2022 20,000 NGUYEN THI THU VAN  164669.170922.102
604.VCB
Chuyển khoản
17/09/2022 10,000 MA THI MINH 886081.170922.102233. Chuyển khoản
17/09/2022 10,000 TANG THI TUYET NGAN 0091000666281 Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 NGUYEN THI THANH HUYEN 706671.170922.101001.  Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 BUI THI NHAN 736354.170922.101008.  Chuyển khoản
17/09/2022 10,000 THIEU THI BUOI 659325.170922.100556.  
17/09/2022 10,000 PHAM VAN TOAN 1023775669 Chuyển tiền
17/09/2022 100 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2462955875
.2001.VCB Rewards.
ibi
17/09/2022 20,000 DINH VAN DUNG 921195.170922.0
94841.VCB
Chuyển khoản
17/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 638116.170922.094608. UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VIET NAM
17/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 845498.170922.094530. QUY KHUYET TAT VN
17/09/2022 10,000 CHU THI YEN 0031000144030  Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 THAO THI MY  595888.170922.093120. Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 NGUYEN XUAN TINH 0781000493441 Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 NGUYEN THANH HUNG  1023729458 Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 NGUYEN THI HA MY 568980.170922.092050. Chuyển khoản
17/09/2022 10,000 VU KIEU NGA 558839.170922.091845.  Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 HA THI TRANG 1022101828  transfer
17/09/2022 20,000 LE THI HANG 628278.170922.0
91028.VCB
chuyen
17/09/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468  Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 PHAM VAN KHANH 845514.170922.090848. Chuyển tiền
17/09/2022 1,000 THACH THI LAN 099976.170922.083050.  Chuyển tiền
17/09/2022 1,000 THACH THI LAN  075134.170922.081036. Chuyển tiền
17/09/2022 1,000 THACH THI LAN 056399.170922.075105. Chuyển tiền
17/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 176731.170922.073150. Aa
17/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 788248.170922.073006. AA
17/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 787909.170922.072844. AA
17/09/2022 1,000 THACH THI LAN 037046.170922.072541. Chuyển tiền
17/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 145677.170922.072110.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
17/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 173384.170922.071823. Aa
17/09/2022 10,000 THACH THI LAN 029097.170922.071256. Chuyển tiền
17/09/2022 1,000 LE ANH TUAN 143897.170922.071102.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
17/09/2022 10,000 BUI XUAN LOC 504573.170922.070953.   transfer
17/09/2022 20,000 NGUYEN DUC MINH 059701.170922
.061419.VCB
Chuyển khoản
17/09/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 174419.170922.054438. 174419.170922.054438.
17/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1031196289 tam long
17/09/2022 20,000 Nong Thi Ha Trang 371670.160922.230541.  Chuyển khoản
18/09/2022 45,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.246893873
4.2001.VCB Rewards.
cac em gap kho khan
18/09/2022 50,000 DANG THI THUY  0291000272468  Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 TRAN QUANG TRUNG  518053.180922.215838. Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 pham thi quynh 492761.180922.215032.  
18/09/2022 10,000 NGUYEN TAN TAI  333933.180922.214632. Chuyển tiền
18/09/2022 20,000 TRAN MONG TIEN 378710.180922.21
4618.VCB
Chuyển khoản
18/09/2022 20,000 PHUNG KIEU DIEM  285474.180922.2
12805.VCB
Chuyển khoản
18/09/2022 15,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 384933.180922.212015.  
18/09/2022 10,000 TSIN TU THANH THU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28970168465.
 
18/09/2022 10,000 NGUYEN BAO HUYNH MY 254185.180922.211700.  Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 DANG NGOC NHU 904222.180922.211416.  Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 HOANG VAN NHAN  963838.180922.210925. Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 NGUYEN THE KIET 1024710931 Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 Tang truong giang  936231.180922.210133. ck
18/09/2022 10,000 NGO THI QUYNH GIANG 311851.180922.210045.  Chuyển tiền
18/09/2022 20,000 HO MINH THUY  563898.180922.205
923.VCB
Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 NGUYEN ANH XUAN 859713.180922.205633. Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 291824.180922.205605.  Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 PHUNG LE NHAT HAO 1025426038 n
18/09/2022 10,000 VU QUANG ANH  0011002571556 Chuyển tiền
18/09/2022 20,000 NGUYEN HUU BINH 120023.180922.20
5200.VCB
ck gui quy tu thien
18/09/2022 10,000 NGUYEN THI KIEU HANH 199433.180922.205056. Chuyển tiền
18/09/2022 20,000 BUI VAN TOAN 035345.180922.2
05035.VCB
Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 THAI VAN TINH  0311000745650 Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 TA VAN QUAN 551680.180922.204154.  Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 NGUYEN TUAN VIET 853771.180922.203821. Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 NGUYEN THI HIEN 808319.180922.202601.  
18/09/2022 28,146 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2468548609.2
001.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
18/09/2022 10,000 NGUYEN HOANG GIANG 1020746735 Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 Nguyen thi thuy  788293.180922.202038. Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 LE SI NGUYEN 851512.180922.202039. Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 LY VAN DUC  PARTNER.DIREC
T_DEBITS_VCB.MSE..
28967446759
 
18/09/2022 20,000 TRINH THI THI 801655.180922.
201321.VCB
Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 TRAN THUY AI 843329.180922.200655. Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 TRAN DANH DAT 719522.180922.200204.  Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 TRAN QUOC TIN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28967443764.
 
18/09/2022 10,000 NGUYEN TUAN ANH  058236.180922.195904. Chuyển khoản
18/09/2022 20,000 NGUYEN THI BINH 706039.180922.195836.  Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 NGUYEN THI VAN  0011002320624 Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 PHAM QUOC THANH 1029224183 Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 LE THI OANH  664279.180922.194731. Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 Nguyen thi tuyet nhung 1024675698  
18/09/2022 10,000 TRAN XUAN CUONG 829970.180922.194548. Chuyển tiền
18/09/2022 10,000  NGUYEN MANH DAM 0971000025399 Ck tu thueb
18/09/2022 10,000 TRAN ANH TUYEN 670306.180922.194427. Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 NGUYEN THI DINH 0691000420767 Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 Nguyen Minh Quang 646218.180922.194400.  
18/09/2022 10,000 NGUYEN NHA HUYNH 656723.180922.193926.  
18/09/2022 10,000 tran thi hong 973560.180922.193841.  
18/09/2022 10,000 NGUYEN DUC CAO 630964.180922.193840.  
18/09/2022 10,000 NGUYEN THI THANH PHUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28966237413.
 
18/09/2022 10,000 PHAM THANH DAT  598674.180922.192955. Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 TRAN TRINH TRUONG QUANG  817937.180922.192716. Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 NONG VAN TIEN  582144.180922.192634. Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 VO THI VAN 614841.180922.192411. Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 LE VIET THANH 249260.180922.192343.  Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 LAM THI MY LINH 566911.180922.192125. Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 NGUYEN TUAN BAO  0381000574178  Chuyển tiền
18/09/2022 10,000  VU VAN CUONG 807375.180922.191037. Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 PHAM THI BICH LA 9934188429 Chuyển tiền
18/09/2022 2,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1025714614 a
18/09/2022 10,000 TRAN THI HUYEN 971275.180922.190139.  Chuyển khoản
18/09/2022 20,000 NGUYEN HIEN LUONG 485756.180922.190049. Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 DOAN THI MY TIEN 796969.180922.185459. Chuyển tiền
18/09/2022 20,000 NGUYEN LAM ANH TU  061623.180922.
185421.VCB
Chuyển khoản
18/09/2022 20,000 DAO THI MY LE 1025564982 Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 NGUYEN THANH CONG 760707.180922.184831.  Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 NGUYEN DUC HIEU 757329.180922.184743.  Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 SU NGUYET HUONG 965478.180922.184711.  Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 NGUYEN DINH TAI  821455.180922.184449. Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 CAO VAN THOI 740165.180922.184336.  Chuyển khoản
18/09/2022 20,000  Vo thi lam 059867.180922.184
318.ZP68THTF8LUF
 
18/09/2022 10,000 DANG THI NGOC TRANG 420710.180922.184239.  Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 TAN SAN MAY 9825292224 Dang vy may
18/09/2022 10,000 NGUYEN LE THIEN KIM 697192.180922.183405. Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 NGUYEN VAN TUAN 175670.180922.183430. Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 lam thi le 087623.180922.182949.  
18/09/2022 20,000 NONG THI HA  909577.180922.182710. Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 NGUYEN THUY HANG  0471000334221 Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 LE THI MY DUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28965019328.
 
18/09/2022 10,000 TRAN DUC TUNG 701519.180922.181917.  Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 DINH TIEN CUONG 771064.180922.181624. Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 NGUYEN VAN NAM  9867072171 Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 DUONG VAN TIN 205393.180922.180741.  Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 LE THI QUE HUONG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28963737354.
 
18/09/2022 10,000 LE MINH LUAN 539565.180922.180514.  
18/09/2022 10,000 TA THI NGUYET  121855.180922.180508. Chuyển tiền
18/09/2022 10,000  PHUNG THI NGOC ANH 0441000776193 Quyen gop
18/09/2022 10,000 NGUYEN THI NGA 266263.180922.180255.  
18/09/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017053247 aa
18/09/2022 10,000 LE MINH LUAN 536673.180922.175855.  
18/09/2022 10,000 LE XUAN HUNG  0161001671409  Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 LAM THANH PHUC TAM  0371000518079 Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 HOANG VAN LUU  522229.180922.175338. Chuyển khoản
18/09/2022 1,000,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9310217979 bt
18/09/2022 10,000 DANG THI ANH 466279.180922.174126.  Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 NGUYEN TRI HOC  0611001472581 Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 DO THI YEN  112356.180922.172547. Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 nguyen van Danh 378591.180922.172254.  
18/09/2022 10,000 NGUYEN VAN NAM 087538.180922.172054.  Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 HA THI DIU 068649.180922.171456. Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 DINH TRAN DUY THAI  061971.180922.171433. Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 CO THANH TRIEU 765960.180922.171143.  Chuyển tiền
18/09/2022 20,000 TRAN THU HIEN  309426.180922.170755. Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 TRAN MINH HIEU 1018128826 Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 Pham Phu Qui PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28962651585
 
18/09/2022 20,000 RO CHAM TUY 200133.180922
.170000.VCB
Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 NGUYEN THANH NAM PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..28962392448.
 
18/09/2022 10,000 DOAN THI YEN 249764.180922.165444.   
18/09/2022 10,000 NGUYEN THI THU LAN 244994.180922.165337.  Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 NGUYEN TRUNG HAI  0631000502756 Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 NGUYEN THI BE 0441000791624  Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 NGUYEN THANH HUNG   0321000681659 Chuyển tiền
18/09/2022 20,000 pham thi phuong 649029.180922.164536.  
18/09/2022 10,000 PHAM VAN HUNG  949129.180922.164507. Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 THACH VAN TRI  0321000620968 Chuyển tiền
18/09/2022 20,000 HOANG VAN HUY  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28962389323.
 
18/09/2022 10,000 LAI THI HUE 746920.180922.164014.  Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 Thanh Xuan 872272.180922.163759.  Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 Nguyen Hoang Anh 908825.180922.163500.  
18/09/2022 10,000 LUU THI HAU 191749.180922.163419.  Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 VUONG THE DUY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28961205823.
 
18/09/2022 10,000 LE THI HONG LY  0951004172450 Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 LE THI MAI ANH 873084.180922.162539.  Chuyển khoản
18/09/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 984598.180922.162444. ung ho quy tre em khuy
18/09/2022 10,000 PHAM THI LAN ANH 657060.180922.162311.  Chuyển tiền
18/09/2022 20,000 PHAM QUYNH TRANG 929571.180922.162
209.VCB
Chuyển khoản
18/09/2022 20,000 NGUYEN THI HUE  0801000234694 Chuyển tiền
18/09/2022 100,000 NGUYEN THI HAU 0901000134754 chuyen tien nhiem vu phuc loi 1
18/09/2022 20,000 BAN TON SU 076721.180922.161429. Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 KHANH HUYEN 0101001094257 chuyen tien tu thien
18/09/2022 10,000 lo van hon 763178.180922.161201.  
18/09/2022 20,000 TRUONG VAN THUC 230260.180922.
161030.VCB
Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 VO DINH CHUONG 0431000190322  Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 CAO TAN BINH 0151000551704 Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 HOANG DUC VINH 051057.180922.160814. Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 DO MANH HUNG  0821000026224  Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 VU DUC TIN 620145.180922.160141.  Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 TRUONG CONG LAM 779883.180922.160148.  Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 PHAM THI LIEU 019349.180922.160023.  Chuyển khoản
18/09/2022 20,000 TRAN THI THU TRANG 124762.180922.155707.  Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 Doan Hong cong 997354.180922.155447.  
18/09/2022 10,000  NGUYEN THI HAU   0901000134754 chuyen tien quy vif tre dm khuyet tat
18/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 165521.180922.154959. quy vi tre em khuyet tat
18/09/2022 20,000 TRAN THI NGOC HIEU 994113.18092
2.154954.VCB
Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 NGUYEN TUAN ANH  736835.180922.154826. Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 LE THI QUY 368977.180922.154738.  Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 THACH THI BICH PHUONG 611096.180922.154732.  Chuyển tiền
18/09/2022 20,000 TRIEU DINH LONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28959777737.
 
18/09/2022 10,000 LE THI XUAN VINH 9342310743 Chuyển tiền
18/09/2022 20,000 NGUYEN THI LY 718387.180922.
154518.VCB
Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 LE VIET HUNG 718470.180922.154301. Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 DAM DINH DUAN  700401.180922.153750. Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 Nguyen thi van 695594.180922.153749. Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 PHAM THI THUY DUONG 1019638025 DUONG chuyen tien tu thien
18/09/2022 10,000 NGUYEN VAN LUON   0591000231279 Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 TRAN MINH THINH 110734.180922.153141.  Chuyển tiền
18/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 274082.180922.153033.  
18/09/2022 10,000 Nguyen Canh An 673194.180922.153115.  
18/09/2022 10,000 DOAN TRUNG NGOC  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.28959774116.
 
18/09/2022 20,000 LE THI VUI 849684.180922.152651.  Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 NGUYEN THI THANH HA 882076.180922.152513.  
18/09/2022 10,000 NGUYEN THI KHANH VY 654849.180922.152549.  Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 NGUYEN VAN QUANG  839999.180922.152244.C Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 TO TRONG PHUONG  176656.180922.152142.C Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 BUI THI MY LE  100542.180922.151200. Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 DOAN THI LAN 1020150811 Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 TRIEU KY LAM  826816.180922.151005. Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 NGUYEN THI HONG VINH 600116.180922.150913. Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 LU VAN TRUONG 597608.180922.150706.  Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 BUI THI THU CHAM 813889.180922.150637.  Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 TRIEU KY LAM 582608.180922.150232. Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 PHAM NGOC MINH TAM 584161.180922.150221.  Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 THAI VAN Y  883661.180922.145649.Chuyen tien Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 NGUYEN THI DIEU HIEN 1029318600 Chuyển tiền
18/09/2022 15,000 TRAN THI KHANH LINH 554773.180922.145329.  
18/09/2022 20,000 DUONG THI NAM  772188.180922.145315. Chuyển tiền
18/09/2022 20,000 NGUYEN LE XUAN THANH 591337.180922.14
5311.VCB
Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 NGO THI BINH 0351000857900 Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 NGUYEN THI HONG DAM PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..28958674436.
 
18/09/2022 10,000 VU XUAN LUU 701251.180922.144846.  Chuyen tien ck tu thien
18/09/2022 15,000 LE THI MY LE PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28958405996.
 
18/09/2022 10,000 NGUYEN THI MINH THU 750005.180922.144246. Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 HOANG NGOC NAM  729054.180922.144148. Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 lo thi toan 550010.180922.144123.  
18/09/2022 10,000 DINH THI NGHIA 639096.180922.144004. Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 NGUYEN THI NGAN  638913.180922.143926.  
18/09/2022 10,000 VU VAN LONG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..2
8958513596.
 
18/09/2022 10,000 HOANG VINH KHANH 1017175507 Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 TRAN CONG CHINH 874920.180922.143126. Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 PHAM VAN CHIEN 080409.180922.142846. Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 TAN PHU VAY 9962627123 Ck tu thien
18/09/2022 3,000 DANG THUY HOA  1022343601 Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 NGUYEN THI DUYEN 718505.180922.142729.  
18/09/2022 10,000 HOANG THI PHUONG 122383.180922.142730.  Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 BUI DINH MANH 681926.180922.142625.  Chuyển khoản
18/09/2022 100,000 NGUYEN THANH TRUNG 0351000880499 Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 NGUYEN MANH THANG 669406.180922.142227.  Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 VO HUU DINH  0601000448632 Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 Truong thanh lam 457940.180922.142001.  
18/09/2022 10,000 LE THI KIM THOA 704587.180922.142006. Chuyển tiền
18/09/2022 15,000 TRAN VAN PHUC  655338.180922.141800. Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 NGUYEN NGOC HA 309990.180922.141431.  Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 NGUYEN THI ANH 193593.180922.141431. Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG MAI 642768.180922.141357.  
18/09/2022 10,000 KHUONG HOANG TRUNG 691878.180922.141328. Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 PHAN THI XUAN LINH  605386.180922.141014. Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 NGUYEN VAN TAI 627181.180922.140903. Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 LE QUANG TIEN 416645.180922.140431.  Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 DO THI VY  609694.180922.140317. Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 TRAN DUY HUNG 944460.180922.135941.  Chuyển tiền
18/09/2022 1,000 THACH THI LAN 289749.180922.135917.  Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 NGUYEN TRAN ANH THU  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28957126621.
 
18/09/2022 20,000 NGUYEN THI DUONG 0351000879288  Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 NGUYEN SONG HOANG 653678.180922.135256.  Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 Tran thi han 006022.180922.135129.  
18/09/2022 20,000 LE THI THONG 379324.180922.135033.  Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 NGUYEN THANH NAM 570070.180922.134934.  
18/09/2022 15,000 NGUYEN THI DOAN TRANG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..28957183375.
 
18/09/2022 10,000 VU THI HIEN 358871.180922.134152.  Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 VO HOANG AI  358014.180922.134133. Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 HOANG VAN HOA 1012556788 Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 KHOA 427966.180922.133557.-  
18/09/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 621389.180922.133405. Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 LE THI NGOC 330648.180922.133024.  chuyen khoan tu thien
18/09/2022 10,000 HOANG THI THUONG 614089.180922.133020. Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 DO VAN CUONG 055141.180922.132854. Chuyển tiền
18/09/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 262296.180922.132248.  
18/09/2022 10,000 TONG TRAN BAO 310393.180922.132215.  
18/09/2022 10,000 nguyen thi my tien 004843.180922.132058.  
18/09/2022 10,000 HUYNH THI YEN NHI 0181003427245 Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 BE DUC HOAN 252396.180922.130039.  
18/09/2022 10,000 LE QUANG MINH 419421.180922.125913.  Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 NGUYEN VAN Y PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28955783957.
 
18/09/2022 10,000 Truong Thi Phi Phung 228434.180922.125315.  
18/09/2022 10,000 PHAM NGOC THEM  221440.180922.125043. Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 LU THI THOAI  0351000660709 Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 410353.180922.124712. LAM NV 5
18/09/2022 20,000  TRAN THI KIEU BICH 032646.180922.12
4641.ZP68THTF04UM
 
18/09/2022 10,000 NGUYEN DINH QUAN 365882.180922.124234.  Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 PHAN PHUOC MY 185153.180922.123651. Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 NGUYEN XUAN TRUONG 0011004149191 Ung Ho
18/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 074974.180922.123626.  
18/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 031823.180922.123606. Ck tu thien
18/09/2022 10,000 Men 074741.180922.122933.  
18/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000656020 tre em khuyet tat
18/09/2022 10,000 BUI THI THANH LOAN  152469.180922.122544. Chuyển khoản
18/09/2022 20,000 DO THI DUYEN 418349.180922.1
22018.VCB
Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 LE QUYET TOAN 921667.180922.121941.  
18/09/2022 20,000 HO THI THU  367575.180922.1219
27.VCB
Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 Lam vinh quang 017718.180922.120857.  
18/09/2022 10,000  LO THI VUI 562753.180922.120759. Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 PHAN THI CAM LY 243471.180922.120713.  Chuyển khoản
18/09/2022 20,000 NGUYEN KHANH CHI 9889218988 Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 NGUYEN THANH TUAN  879745.180922.120107. Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 DAO HONG THI HA  566559.180922.115835.
chuyen tien
Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 NGUYEN VAN DO 062255.180922.115746.  Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 NGUYEN THI LAN 9379053114  
18/09/2022 20,000 NGUYEN THI NGOC HAN 549559.180922.115154.  Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 387700.180922.114922. V
18/09/2022 20,000 LE XUAN TINH  521996.180922.114
841.VCB
Chuyển khoản
18/09/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022529367  
18/09/2022 10,000 Mai Thi Yen 004457.180922.114000.  
18/09/2022 10,000 TRAN THI TUYET NGAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28954269601.
 
18/09/2022 10,000 DO MANH TUNG 1027320026  
18/09/2022 10,000 DANG ANH CUONG 464760.180922.113601.  Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 NGUYEN ANH PHUONG 816201.180922.113452. Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 NGUYEN VAN NHAN 060033.180922.111917.  
18/09/2022 10,000 DO KIEU TUYET 775540.180922.111907. Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 773861.180922.111831. tu thien
18/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 926466.180922.111751. Ck tu thien
18/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 040251.180922.111423. Ck tu thien
18/09/2022 10,000 HOANG THI QUYNH 751759.180922.111014.  Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 LE THU QUYEN  894567.180922.110957. Chuyển khoản
18/09/2022 20,000 TRAN ANH TUAN  893971.180922.110946. Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 Phan phu tan 894519.180922.110438.  
18/09/2022 100,000 Linh 078721.180922.110200. chuyen
18/09/2022 10,000 TRAN VAN BE BA 724659.180922.110014.  Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 NGUYEN THAI LAN 1025795145 Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 LO VAN HUNG 955303.180922.105254.  Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 LE DINH NGOC 831711.180922.105040.  Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 TRINH HOAI NAM 813403.180922.104528. Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 916057.180922.104317. Ck tu thien
18/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 849210.180922.104210. Ung ho
18/09/2022 10,000 NGUYEN LAN HUONG PARTNER.DIRECT
_
DEBITS_VCB.MSE..
28951793160.
Chuyển khoản
18/09/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 864293.180922.103036. Ck tien tu thien
18/09/2022 10,000 TRUONG THI KIM HONG 124030.180922.103041.  chuyen tien uh
18/09/2022 10,000 NGUYEN THI HUYEN 741415.180922.102616.  Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 Nguyen Thanh Quang 538148.180922.102320.  
18/09/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG THAO 824194.180922.102038.  Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 DUONG KHANH LINH 612945.180922.101958. Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 NGUYEN NGOC TAI 596429.180922.101345. Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 HOANG THE THANH  0101001068032  
18/09/2022 10,000  NGUYEN THI BICH TRINH 479833.180922.095514. Chuyển tiền
18/09/2022 50,000 DANG THI THUY  0291000272468 Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 727357.180922.094132. Chuyen
18/09/2022 20,000 TRAN THI PHUONG THAO 545870.180922.09
3545.VCB
Chuyển khoản
18/09/2022 10,000 NGUYEN HUU DAT 639621.180922.093411. Chuyển khoản
18/09/2022 1,000 LE ANH TUAN 526961.180922.092859.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
18/09/2022 1,000 BUI XUAN LOC 376768.180922.092816.   transfer
18/09/2022 10,000 NGUYEN MINH THI 548836.180922.092716.  ck tu thien
18/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 526123.180922.092625.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
18/09/2022 1,000 THACH THI LAN 871994.180922.092539. Chuyển tiền
18/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 119896.180922.092327. Aa
18/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 322966.180922.092225. AA
18/09/2022 10,000 Vo Thi Y Val 690103.180922.092105.  
18/09/2022 10,000 NGUYEN NGOC VINH 922319.180922.090929.  Chuyển tiền
18/09/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0511000399619 tre em
18/09/2022 10,000 TRUONG THI THI LINH  0671004084228 NguyenThi Kim thuy chuyen tien
18/09/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1021572463  
18/09/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 211149.180922.064116.  
18/09/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019307306 ung ho quy vi tre em khuyet tat
18/09/2022 10,000 LE PHAM NHU QUYNH  0621000402624 Chuyển tiền
18/09/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0821000183569 Khong co
19/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9777721285 tre em
19/09/2022 20,000 LE NGUYEN THANH NGAN 190222.190922.220846.  
19/09/2022 10,000 NGUYEN VAN QUAN  1023464243 chuyen tien ung ho quy khuyet tat tre em
19/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 225271.190922.2
15345.VCB
 
19/09/2022 15,000 LE THI QUYNH  022918.190922.215218. Chuyển tiền
19/09/2022 20,000 LUONG THI LONG  551219.190922.214542. Chuyển khoản
19/09/2022 10,000 TRAN VAN TUAN 1015111652  
19/09/2022 10,000 NGUYEN THI GIANG 374791.190922.213420.  Chuyen tien ung ho tre em khuyet tat
19/09/2022 10,000 DANG THI HOAI THUONG 957862.190922.213255. Chuyển khoản
19/09/2022 10,000 MOONG THI LE  1028532616 Chuyển tiền
19/09/2022 21,000 DANG UYEN NHI 949554.190922.213052.  Chuyển khoản
19/09/2022 10,000 LE NGOC HAI  740436.190922.212906. Chuyển tiền
19/09/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0521000008889 Cuu nguoi luc lam nguy
19/09/2022 10,000 NGHIEM THI YEN 718594.190922.212103. Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC 340465.190922.211940. Chuyển tiền
19/09/2022 20,000 HA VAN HOI  132622.190922.211
852.VCB
Chuyển khoản
19/09/2022 20,000 le thi hien 450734.190922.211634. Chuyển khoản
19/09/2022 10,000 HO THI HANH 127354.190922.210453.  Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 LE DINH DONG 393779.190922.210043.  
19/09/2022 10,000 TRAN VAN THUONG 389983.190922.205942.  Chuyển khoản
19/09/2022 10,000 BUI NGOC QUYET 379565.190922.205815.  Chuyển khoản
19/09/2022 20,000 ME THI VANH 166020.190922.205438.  Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 TRAN THI DUYEN 276393.190922.205235.  Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 DUONG THI SAU 625662.190922.205217. Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 HOANG THI KIM HONG 518175.190922.204851. Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 HO SY QUOC 567657.190922.203242.  Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 TRAN VU ANH THU 280038.190922.203046.  Chuyển khoản
19/09/2022 10,000 DO THANH NHA 9814309079 Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 PHAN VAN TUAN 556097.190922.202604.  Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 DAO CONG CHUC  1025145578 Chuyển tiền
19/09/2022 20,000 DINH THI KIM ANH 819926.190922.2
02339.VCB
Chuyển khoản
19/09/2022 10,000 NGUYEN QUANG HOANG 247483.190922.202240.  Chuyển khoản
19/09/2022 10,000 LE VAN MANH 528572.190922.202302. Chuyển tiền
19/09/2022 20,000 nguyen thi tam 989042.190922.201927.  
19/09/2022 10,000 DUONG DINH QUYET 163441.190922.201808.  Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 NGUYEN DINH CUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29003704461.
 
19/09/2022 10,000 BUI THI HA  1021334105 Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 LY TRONG NGHIA  637648.190922.201504. Chuyển khoản
19/09/2022 10,000 CAO THI LOAN 274556.190922.201341.  Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 PHAM QUI GIANG  207061.190922.201418. Chuyển khoản
19/09/2022 86,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0391000297863  Cac tre em khuyet tat
19/09/2022 10,000 Dang thi hien 381305.190922.201037.  
19/09/2022 300,000 NGUYEN THI THAO  0341007031501 Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 VU XUAN CUONG 938883.190922.200653. Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 H UYEN NIE 157976.190922.200109.  
19/09/2022 10,000 TRAN THI KIM ANH  569843.190922.200018.  
19/09/2022 10,000  TRAN VAN DUC 0731000825351 quy vi tre em khuyet tat
19/09/2022 10,000 PHAM TRAN NGOC DUYEN  0181003629892 Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 Ho dac hung 151605.190922.195936.  
19/09/2022 20,000 VUONG HAI DANG 0191000330969  Truong ngoc huyen chuyen tien
19/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 907575.190922.195537. ck tu thien
19/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 172613.190922.075427. h
19/09/2022 10,000 NGUYEN NHUT LINH 534029.190922.195227.  Chuyển khoản
19/09/2022 10,000 LE VAN QUANG 521977.190922.194953.  
19/09/2022 10,000 TRAN THI NGOC TRINH 123475.190922.194133.  Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 LAM NGOC DIEP 051589.190922.193706.  Chuyển khoản
19/09/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC ANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29002493396.
 
19/09/2022 10,000 SUNG A CAU 292940.190922.192920. Chuyển tiền
19/09/2022 20,000 TRAN NGOC HA 533561.190922.192853.
VCB;0011003814022;
 
19/09/2022 10,000 pham thi quynh 407573.190922.192518.  
19/09/2022 10,000 NGUYEN THI NO  1021188005 Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 THACH THI LOT 0381003154938  
19/09/2022 10,000 LAM NGOC DIEP  997135.190922.192240. bo thi
19/09/2022 20,000 VO NGOC TOAN 066137.190922.1921
06.VCB
Chuyển khoản
19/09/2022 10,000 NGUYEN THE TIEN 334322.190922.191902.  Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 TRUONG DUY ANH 357159.190922.191428.  Chuyển khoản
19/09/2022 10,000 Dao Thi Thu Thao 960343.190922.191407.  
19/09/2022 10,000 BUI MINH HAO 348440.190922.191234. Chuyển khoản
19/09/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 113104.190922.191212. CK
19/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 140998.190922.191047. Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 NGUYEN THI HONG HANH 315428.190922.190530.   
19/09/2022 10,000 LE NGOC BAO TRAN 1.071E+12 Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 BUI TIEN NGUYEN 288129.190922.185947.  Chuyển khoản
19/09/2022 15,000 GIANG A CHU 121352.190922.185659.  Chuyển tiền
19/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 062672.190922.18563
0.ZP68TIR90CG7
 ung ho tre em
19/09/2022 10,000 NGUYEN THI GIANG 852613.190922.185411.  
19/09/2022 10,000 CAO DANG DUC  0741000667274 C chuyen tien quy vi tre em khuyet tat
19/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29001181392.
 
19/09/2022 10,000 NGUYEN THI YEN 886796.190922.184117.  Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 DAO DUY THUY DIEM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29001330018.
 
19/09/2022 20,000 vu thi minh hang 445890.19092
2.183725.VCB
 
19/09/2022 20,000 MAI QUE LAM 091997.190922.
183341
 
19/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 152936.190922.
183232.VCB
ck tu thien
19/09/2022 10,000 HO VAN TRONG  145395.190922.183129. Chuyển khoản
19/09/2022 10,000 NGUYEN BUU DONG 116413.190922.182532. Chuyển khoản
19/09/2022 10,000 Que 628735.190922.182326.  chuyen
19/09/2022 10,000 PHAM THI THOAN  0011004421350  Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 NGUYEN THUY TRANG 091769.190922.182019.  Chuyển khoản
19/09/2022 10,000 NGUYEN KHANH DAO  084733.190922.181852. Chuyển khoản
19/09/2022 10,000 LY VAN HUAN 711793.190922.181815.  
19/09/2022 10,000 NGUYEN NGOC HAN  434394.190922.181614. Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 HUYNH TAN PHI 061158.190922.181358.  Chuyển khoản
19/09/2022 10,000 NGO TUAN DAT  1016376933 Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 NGUYEN THI BICH 033277.190922.180838.  Chuyển khoản
19/09/2022 10,000 then duc hai 032576.190922.180830.  
19/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 318694.190922.180
158.VCB
chuyen tien don 3
19/09/2022 20,000 Ngo Thi Bich Diep 976890.190922.175844.  
19/09/2022 20,000 NGUYEN THI LE 909770.190922.175826.  Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 TRAN DANG KHOA 412696.190922.174715. Chuyển tiền
19/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 930423.190922.174616. Ck tu thien
19/09/2022 20,000 LE TRAN MINH LUAN  957434.190922.173
917.VCB
Chuyển khoản
19/09/2022 10,000 TRAN THI MY LINH 935715.190922.173902.  Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 TRUONG THI HONG 0941000021780 pham van tuan
19/09/2022 10,000 BUI THANH THIEN 529794.190922.173418. Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 NGUYEN THI NHUNG 521784.190922.173418.  Chuyển khoản
19/09/2022 10,000 LY SA PHONG 1027783358 Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 NGUYEN NGOC KY TRAN 911595.190922.173153.  Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 TRAN VAN NHA  399094.190922.172936. Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 Ma Thi Lien  820875.190922.172608. ung ho quy vi tre em khuyet tat VN
19/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 789465.190922.172034. A
19/09/2022 10,000 NGUYEN THI THANH 777855.190922.171837.  Chuyển khoản
19/09/2022 10,000 DANG THI HAO 0901000123239 Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 LE BA HOP  0971000008831 Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 dinh van quan 447111.190922.165929.  Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1031055526 tre em khuyet tat
19/09/2022 10,000 Vu Thi Phuong Anh 280350.190922.164029.  
19/09/2022 10,000 LANG VAN TUAN  0351000866942  Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 NGUYEN QUOC BINH 1024720306 Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 DUONG DINH GIANG 499129.190922.162453.  Chuyển khoản
19/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 465845.190922.161837. Ck tu thien
19/09/2022 10,000 LUU THI MUNG 162924.190922.161550. Chuyển khoản
19/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 437459.190922.161314. Ck tu thien
19/09/2022 10,000 Vu thanh dung 009594.190922.161322.  
19/09/2022 10,000 TRAN THI NGOC 156167.190922.161255.  Chuyển khoản
19/09/2022 10,000 NGUYEN QUANG HUNG 1016474065 Chuyển tiền
19/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 436178.190922.
160716.VCB
ck tu thien
19/09/2022 20,000 HA THI LOAN 435078.190922.1
60715.VCB
Chuyển khoản
19/09/2022 1,000 NONG THANH BINH 100761.190922.160337.  
19/09/2022 10,000 nguyen van khoe 379534.190922.160134.  
19/09/2022 10,000 NGUYEN VAN KHANH 374083.190922.160021.  Chuyển khoản
19/09/2022 10,000 Tran Minh Quang 372222.190922.160000.  
19/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10059846
.DD:220919.
Phu
19/09/2022 20,000 TO HUNG VUONG 985268.190922.155818. Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 LE VIET HOANG  067641.190922.155337. Chuyển khoản
19/09/2022 10,000 NGUYEN VAN DUONG  1022403699 Chuyển tiền
19/09/2022 20,000 THAN THI HOA 457975.190922.
155057.VCB
Chuyển khoản
19/09/2022 10,000 NGUYEN TRONG TAM 0061001141132 Chuyển tiền
19/09/2022 20,000 NGUYEN HOANG LINH 1029584322  tu thien
19/09/2022 20,000 TRAN NGOC SANG  039875.190922.154709. Chuyển khoản
19/09/2022 10,000 NGUYEN NGOC SON 304674.190922.154629  
19/09/2022 10,000 NGUYEN VAN PHU 006036.190922.153933. Chuyển khoản
19/09/2022 10,000 NGUYEN THI HOAI PHUONG SHGD:10055280.D
D:220919.
 
19/09/2022 10,000 NGUYEN THI HONG NHUNG  1025328261 Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10055178
.DD:220919.
Phu
19/09/2022 10,000 TRAN THI HOA SHGD:10055166
.DD:220919.
 
19/09/2022 10,000 LUONG THI THANH HUYEN 937606.190922.153327.  Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 Dang ngoc thi 613659.190922.153155.  ck quy vi tre e khuyet tat vn
19/09/2022 10,000 LE NGOC BINH SHGD:10054935.
DD:220919
Binh chuyen
19/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10054292
.DD:220919.
Phu
19/09/2022 10,000 NGUYEN THI HOA AN 307383.190922.152826. Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 NGUYEN VAN TRUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28992639891.
 
19/09/2022 10,000 BUI THI DIEM TRINH 1025937045  
19/09/2022 10,000 Hua Thi Huyen Thanh 230034.190922.152721. Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 NGUYEN THI THU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28992321062.
 
19/09/2022 10,000 NGUYEN THI HAI ANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28992638818.
Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 DANH THI BE TU  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.28992229616.
 
19/09/2022 20,000 Nguyen Thi Hong 134105.190922.151500.  
19/09/2022 10,000 NGUYEN THI HOA YEN 875635.190922.150910. Chuyển khoản
19/09/2022 10,000 LY XUONG VAN 9383296573 Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 LE THI THANH SHGD:10052754
.DD:220919
 
19/09/2022 15,000 LY THI HUYEN THU 835439.190922.145912.  Chuyển khoản
19/09/2022 10,000 PHAM VAN BAO 330053.190922.145822.  Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 BE MINH CHAU 822906.190922.145559.  Chuyển khoản
19/09/2022 10,000 HOANG THUY DIEP 818495.190922.145453.  Chuyển khoản
19/09/2022 10,000 Luu Thi Trang 155161.190922.145423.  Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 LANH VAN KHAO 795033.190922.144952.  Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10052017.
DD:220919
Phu
19/09/2022 10,000 DUONG QUANG THAI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28990411361.
 
19/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 763119.190922.143941. Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 CA THI KEM  763178.190922.143804. Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 LE CAM TU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28990301495.
 
19/09/2022 10,000 Doan Duy 739144.190922.143603.  
19/09/2022 10,000 LE THI THU HIEN SHGD:10051127.
DD:220919.
Hien chuyen
19/09/2022 17,000 NGUYEN THANH PHUONG 1016127657 chuyen tien tu thien
19/09/2022 10,000 TA THI HONG QUYEN 688658.190922.143231.  
19/09/2022 10,000 TRAN VAN HAN 933342.190922.142520.  
19/09/2022 10,000 VU PHUONG THUY LAN 0381000533722 Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 UNG THI MAI 570247.190922.141823.  Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 Huynh Thi Minh Anh 353605.190922.141744. Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 NGUYEN VAN CUONG  677694.190922.141717. Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10050520.
DD:220919.
Phu
19/09/2022 10,000 LAO VAN TRUYEN  886385.190922.141353. Chuyển khoản
19/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10050458
.DD:220919.
Phu
19/09/2022 10,000 PHAM THUY LAN 867297.190922.140859.  Chuyển khoản
19/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 039369.190922.1404
16.ZP68TIR8OHPB
 
19/09/2022 10,000 BUI THI TU  246666.190922.140304. Chuyển tiền
19/09/2022 20,000 Luu Ba Diep 034442.190922.135704.  Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 Nguyen Thi Anh Hong 660498.190922.135216.  Chuyển khoản
19/09/2022 21,000 HUYNH THI HONG DANG 233213.190922.134514. Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 .dieu thi thu hien 774944.190922.134423. dieu thi thu hien
19/09/2022 10,000 VI VAN MINH  607601.190922.134345. Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 NGUYEN DANH DAO PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28988780050.
 
19/09/2022 10,000 TRAN THI TRANG 761464.190922.134040.  Chuyển khoản
19/09/2022 20,000 Y THUAN 644325.190922.13
4044.VCB
Chuyển khoản
19/09/2022 10,000 TRAN MANH LONG  760717.190922.134017. Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 NGUYEN BINH DUONG 0491000147187  
19/09/2022 10,000 VU TAN QUANG 0761002385943 Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 BUI TAN VIET 511781.190922.132725.  Chuyển khoản
19/09/2022 20,000 HOANG VIET BAC 781836.190922.132
621.VCB
Chuyển khoản
19/09/2022 10,000 TRAN THI MAI PHUONG 760259.190922.132551.  Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 VO VAN TRUONG 1018256002 Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 NGUYEN HOANG PHI LONG  1020777989 Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 LE THI THU  0351000695420 Chuyển tiền
19/09/2022 10,000  NGUYEN SY NHU BANG 218639.190922.132050. Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC HAN 491199.190922.132011.  Chuyển khoản
19/09/2022 10,000 TRAN THI MY HUYEN 997363.190922.131752.  Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 LY XUONG VAN 9383296573 Chuyển tiền
19/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2470717580.2
001.VCB Rewards.
 
19/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 674580.190922.131442. Ung ho
19/09/2022 20,000 TRAN THI THANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28987126944.
 
19/09/2022 10,000 ONG MY TIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28987453988.
 
19/09/2022 10,000  PHAM VAN TRIEU 210851.190922.130746. Chuyển tiền
19/09/2022 20,000 NGUYEN VAN DUC 585115.190922.13
0625.VCB
Chuyển khoản
19/09/2022 15,000 DUONG THI ANH DAO  0061001156155 Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 TRAN THI BOI 208329.190922.130328. Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 Vu Thi Trang 245443.190922.125402.  
19/09/2022 20,000 Ha thi thu thao 033909.190922.1252
58.ZP68TIR8MQ30  
Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 PHAN THI THU HOAI 596521.190922.125133.  Chuyển khoản
19/09/2022 10,000 TRAN VAN HIEU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28987231043.
 
19/09/2022 300,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351000771799 Xin ung ho quy
19/09/2022 10,000 DAO XUAN HIEU 0341007105282  Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10047006.
DD:220919.
Phu
19/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 879776.190922.124439. CT
19/09/2022 20,000 Mai Minh Tam 620253.190922.124407.  
19/09/2022 10,000 PHAM ANH QUAN 278630.190922.004200. Chuyển tiền
19/09/2022 20,000 LE DUC DUY 053993.190922.12
4053.VCB
Chuyển khoản
19/09/2022 10,000 DO DINH DAN 276870.190922.003942.  Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10046570.
DD:220919.
Phu
19/09/2022 10,000 PHAM THI CHI 405780.190922.123527. Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 Nguyen Ngoc Tam 898088.190922.123328.  
19/09/2022 10,000 NGUYEN THI VIEN 204685.190922.123251.  
19/09/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC 1023366085 Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 VO NGUYEN BAO  9357578866  
19/09/2022 10,000 Nguyen Van Duong 873405.190922.123129.  
19/09/2022 10,000 VU DUY QUANG  518607.190922.123044. Chuyển khoản
19/09/2022 10,000 NGUYEN MINH VIET 503392.190922.122703.  Chuyển khoản
19/09/2022 10,000 HO THI LINH 502544.190922.122649. Chuyển khoản
19/09/2022 10,000 PHAM QUANG THANG 321297.190922.122559.  Chuyển khoản
19/09/2022 20,000 NGUYEN CONG LY 428498.190922.122541.  
19/09/2022 10,000 Nguyen Phuong Thao  860832.190922.122517. Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 NGO PHAM QUANG TRAI  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28985795504.
 
19/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10045417
.DD:220919.
Phu
19/09/2022 10,000 BUI TAM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28985893879.
 
19/09/2022 10,000 NGUYEN DUC TAI 813748.190922.120419. Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 LUU THANH HOA 229266.190922.120246. Chuyển khoản
19/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 813899.190922.120237. Quy vi tre em khuyet tat viet nam
19/09/2022 10,000 TRAN HUU HA  208887.190922.115903. Chuyển khoản
19/09/2022 20,000 HOANG THI HOA 385182.190922.115621. Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10044786
.DD:220919.
Phu
19/09/2022 10,000 LE THI THANH YEN 184587.190922.115316.  Chuyển khoản
19/09/2022 20,000 AN TINH UYEN TAM 854388.190922.
114734.VCB
Chuyển khoản
19/09/2022 10,000 TRAN XUAN BAC  0041000232459  Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 Nguyen Tan Tien 139219.190922.114448.  Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 THACH THI THU DAN 0631000436897  Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 TRAN THI THU THUONG 1030947590 Chuyển tiền
19/09/2022 20,000 PHAM VIET THANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28984591203.
 
19/09/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000751823 ung ho cac tre em bi khuyet tat
19/09/2022 20,000 HOANG THI HIEN 532024.190922.
112532.VCB
Chuyển khoản
19/09/2022 10,000 TRINH VAN DUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28984471044.
 
19/09/2022 10,000 Nguyn th hanh Dung 890466.190922.112007.  
19/09/2022 10,000 NGUYEN VAN CANH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
28984618863.
 
19/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 653311.190922.111521. Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 TRAN THI HOAI 646801.190922.111338. Chuyển tiền
19/09/2022 20,000 HUYNH RIN MOT 788411.190922.1
11308.VCB
Chuyển khoản
19/09/2022 10,000 DANG THI ANH 012168.190922.111214.  Chuyển khoản
19/09/2022 10,000 LE THI BICH VAN 148053.190922.111023.   
19/09/2022 20,000 NGUYEN THI HIEN 379841.190922.110
619.VCB
Chuyển khoản
19/09/2022 1,000 BUI YEN NHI 1028187296 transfer
19/09/2022 102,290 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ IBVCB.2470172042.2
001.VCB Rewards.
Tre em khuyet tat
19/09/2022 20,000 TRUONG THI LAN  365588.190922.1
04925.VCB
Chuyển khoản
19/09/2022 10,000 HOANG DANG LONG  900079.190922.104456. Chuyển khoản
19/09/2022 10,000 NGUYEN THANH DAT SHGD:10042036.
DD:220919.
 
19/09/2022 10,000 NGUYEN VAN MAI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28983039431.
 
19/09/2022 1,000 Vo Huynh Tan Hoa 608319.190922.103216. Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 CHU THI LINH SHGD:10034181.
DD:220919.
 
19/09/2022 10,000 NGUYEN THI TUYET 930865.190922.102928. Chuyển tiền
19/09/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0371000475686  tre em mo coi
19/09/2022 10,000 VO THI TUYET GIAO 927416.190922.102829.  Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 PHAM QUOC HUY 952704.190922.102723. Chuyển khoản
19/09/2022 8,000 DAO MANH TOAN 1019509634 Chuyển tiền
19/09/2022 2,000 DAO MANH TOAN 1019509634 Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 HOANG THI TU THAO SHGD:10028590
DD:220919.
 
19/09/2022 10,000 BUI HUU NGHIA SHGD:10033965
.DD:220919.
Nghia chuyen
19/09/2022 10,000 HOANG THI MINH NGAN SHGD:10024816.
DD:220919
Ngan chuyen
19/09/2022 10,000 PHAM HUU THANH SHGD:10001097.
DD:220919.
HUYNH THO BUI
19/09/2022 20,000 VU THI NHUNG SHGD:10020012
.DD:220919
 
19/09/2022 10,000 DANG THI THUY SHGD:10035366.
DD:220919.
Thuy chuyen
19/09/2022 10,000 BUI NGOC THAO 867614.190922.101159.  Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 LUU THI THAM  336370.190922.100405. Chuyển tiền
19/09/2022 50,000 Bui Thi Ngan 014327.190922.100401.   ung ho
19/09/2022 10,000 DO NGOC BAO 9792611212 Chuyển tiền
19/09/2022 15,000 HOANG THI THUY HA SHGD:10033143
.DD:220919.
 
19/09/2022 10,000 BUI THANH MAI SHGD:10024364.
DD:220919.
Mai chuyen
19/09/2022 10,000 TRAN THI HONG THUONG SHGD:10036013.
DD:220919.
Thuong chuyen
19/09/2022 10,000 PHAM LE HUYNH SHGD:10024859
.DD:220919.
Huynh chuyen
19/09/2022 10,000 TRAN THI CUC HUONG SHGD:10033296.
DD:220919.
trang ck
19/09/2022 10,000 HOANG ANH KHOA SHGD:10033245.
DD:220919.
 
19/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 795593.190922.095335.  
19/09/2022 10,000 LE THI TUYET YEN SHGD:10019595.
DD:220919.
Yen chuyen
19/09/2022 10,000 LE VAN QUYEN SHGD:10025278.
DD:220919
Quyen chuyen
19/09/2022 10,000 DO PHUONG THAO LY SHGD:10015651.
DD:220919
Ly chuyen
19/09/2022 10,000 NGUYEN VAN NAM 757792.190922.094520. Chuyển khoản
19/09/2022 10,000 NGUYEN ANH TUAN SHGD:10035571.
DD:220919.
Tuan chuyen
19/09/2022 10,000 NGUYEN THI MY HANH SHGD:10033165
.DD:220919
Hanh chuyen
19/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10038323.
DD:220919
Phu
19/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10039045.
DD:220919.
Phu
19/09/2022 10,000 LAM THI HANH SHGD:10032930.
DD:220919.
Hanh chuyen
19/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10038716.
DD:220919.BO:LE
MINH PHU.Rem
ark:Phu
Phu
19/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10038365.
DD:220919.BO:
LE MINH PHU
.Remark:Phu
Phu
19/09/2022 10,000 NGUYEN THANH TUNG SHGD:10026792.
DD:220919
Tung chuyen tien hang
19/09/2022 10,000 TRAN THI DAO SHGD:10026507.
DD:220919.
 
19/09/2022 10,000 NGUYEN THI HANG SHGD:10021632
.DD:220919.
NGUYEN THI HOAI
19/09/2022 10,000 VU VAN BAO SHGD:10025236.
DD:220919.
 
19/09/2022 10,000 NGUYEN DUC TIEP  0071002518145  Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 hachima 3376  707348.190922.
093436.
dong gop
19/09/2022 10,000 NGUYEN MINH DUC SHGD:10008550.
DD:220919.
Z
19/09/2022 10,000 VO VAN TY SHGD:10011582.
DD:220919.
ck tu thien
19/09/2022 10,000 DUONG THI HOAI SHGD:10011596.
DD:220919.
Hoai chuyen
19/09/2022 10,000 CAO VAN DUNG SHGD:10014097.
DD:220919
Dung chuyen
19/09/2022 10,000 TRAN HUU KHANH SHGD:10008927
.DD:220919.
Ung ho
19/09/2022 10,000 TRAN MINH HUE SHGD:10006062.
DD:220919.
Hue chuyen
19/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10007371.
DD:220919.
Phu
19/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10005697.
DD:220919.
Phu
19/09/2022 10,000 NGUYEN THI HONG SHGD:10007212.
DD:220919.
 
19/09/2022 10,000 TRAN DINH TRUNG 588967.190922.092518.  Chuyển khoản
19/09/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 694433.190922.092303. UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VIET NAM
19/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 754895.190922.091919. CK TU THIEN
19/09/2022 20,000 DUONG THI LAN 647109.190922.091704.  Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 TRAN BICH NGOC 463275.190922.091606.  Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 NGUYEN THI HUYEN 659134.190922.091408.  Chuyển tiền
19/09/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0451000422281  tre em khuyet tat mien trung
19/09/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
19/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 706834.190922.073227. AA
19/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 706347.190922.073050. AA
19/09/2022 10,000 Bui Thi Ninh 117868.190922.071210.  transfer
19/09/2022 1,000 LE ANH TUAN  806131.190922.070929. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
19/09/2022 1,000 THACH THI LAN  260765.190922.065737. Chuyển tiền
19/09/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 219654.190922.065557.  
19/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 803589.190922.065314.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
19/09/2022 1,000 THACH THI LAN 255582.190922.064625.  Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 LE THI HAI YEN 386654.180922.224904. Chuyển tiền
19/09/2022 10,000 TRAN VAN HOANG 650683.180922.224632.  
20/09/2022 20,000 LE MANH KHANH 495787.200922.222608.  
20/09/2022 20,000 NGUYEN THI THU HIEN 584762.200922.2
22624.VCB
Chuyển khoản
20/09/2022 10,000 DO KHANH XUAN 025444.200922.221354.  chuyen tien tu thien
20/09/2022 10,000 han manh tuan 503846.200922.220255.  
20/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0281000473739 xvfff
20/09/2022 10,000 CHANG CHUY DE PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.29043079878.
 
20/09/2022 10,000 PHAM THI NGOC NGHI  945582.200922.214453. Chuyển tiền
20/09/2022 20,000 HOANG THI NHUNG 1015663065  
20/09/2022 20,000 MAI THI ANH 398224.200922.21
3318.VCB
Chuyển khoản
20/09/2022 10,000 TRINH VAN QUYET PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29041616408.
 
20/09/2022 10,000 DUONG THI TINH 215949.200922.211846. Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 NGUYEN THI NGA 666340.200922.211802.  CK
20/09/2022 10,000 BUI THI TUOI 0341007117353 Chuyển tiền
20/09/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.247658277
1.2001.VCB Rewards.
theo tieu chuan cua chuong trinh
20/09/2022 10,000 NGUYEN NGOC QUY 1024735250 Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 DANG THI THU HUONG  912852.200922.204840. Chuyển tiền
20/09/2022 20,000 Nguyen thi chi 070837.200922.20474
8.ZP68TJP2QOTI 
 
20/09/2022 10,000 HA THI BINH 198675.200922.204725. Chuyển tiền
20/09/2022 20,000 BUI THI BINH 318742.200922.2
04158.VCB
Chuyển khoản
20/09/2022 20,000 HOANG THI LE 015846.200922.20
3655.VCB
Chuyển khoản
20/09/2022 10,000 NGUYEN VAN HUY 0481000650800  Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 NGUYEN THI BE NHI 0671004156836  Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 NGUYEN THI THAM  718671.200922.203147. Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 HOANG THI HA 0821000030254  Chuyen tien tu thien
20/09/2022 10,000 LE TUAN HOACH 1027667833 Chuyển tiền
20/09/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 708533.200922.202817. Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 LY THI PHI  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..29040323657.
 
20/09/2022 20,000 NGUYEN THI KIM THANH 183784.200922.202339.  
20/09/2022 20,000 LE THANH QUYEN 566250.200922.201740. Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 NGO THI TUYET TRINH 670120.200922.201453.  Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 THAO SEO DINH 661552.200922.201147. Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 648207.200922.200712. Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 H DUYEN  641627.200922.200504. Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 LE THI THUY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..29038908133.
 
20/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 517878.200922.195657. Quyen gop tu thien dong gop vao quy thien quy vi tre em khuyet tat
20/09/2022 20,000 LE MANH CHUNG 384329.200922.195
304.VCB
Chuyển khoản
20/09/2022 10,000 HOANG VAN CU 9319999939 Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 Y TO RIN BDAP 584449.200922.194521. Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 TANG THI THAO   0341007190988  Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 CHU THI PHUONG ANH 601226.200922.193556.  Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 MONG THI BICH 997709.200922.193527.  Chuyển khoản
20/09/2022 10,000 NGUYEN THI LY NA 398745.200922.193001.  Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 NGUYEN VAN PHUONG 942182.200922.192154.  Chuyển khoản
20/09/2022 10,000 PHAM THI DUYEN 961396.200922.192105.  Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 NGUYEN THI VAN 937142.200922.192203.  Chuyển khoản
20/09/2022 10,000 NGUYEN THI KIM UYEN 655485.200922.191620.  
20/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 322736.200922.191452. Gui tang cac e khuyet tat
20/09/2022 20,000 HA THI YEN 626213.200922.191421.  Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 LE TRONG THONG 939275.200922.191332. Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 HA THI TAM  928021.200922.190932. Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 NGUYEN THI NAM 292363.200922.190834.  
20/09/2022 10,000 LE THI HOANG YEN 0181000236226  Chuyển khoản
20/09/2022 10,000 NGUYEN THI HONG 0351000913180 Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 DANG VAN THANG 852498.200922.190003. Chuyển khoản
20/09/2022 20,000 TU NGOC HIEU 446169.200922.190008.  Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 HUYNH THI NGOC GIAu PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29037553123.
chuyen cho ban
20/09/2022 20,000 NGUYEN THI BUOI 065023.200922.18
5745.VCB
Chuyển khoản
20/09/2022 15,000 HUYNH NGOC THUY DUYEN 635538.200922.183834.  
20/09/2022 10,000 TRUONG THI MONG NGHI 635369.200922.183811.  
20/09/2022 10,000 DINH THI NGOC ANH 136231.200922.183705.  Chuyển khoản
20/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 551258.200922.183656. QUY VI TRE EM KHUYET TAT
20/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027518480 tinhf thuong men thuong
20/09/2022 10,000 DUONG TRUONG HAI 552531.200922.182602. Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG THAO 9343496379 Chuyển tiền
20/09/2022 20,000 HOANG MANH TRUONG 556938.200922.18
1556.VCB
Chuyển khoản
20/09/2022 10,000 NGUYEN HONG TOAN 657813.200922.181429. Chuyển khoản
20/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1014551066 kho khan
20/09/2022 20,000 Pham Ngoc Noi 213658.200922.18
1013.VCB
Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 TRUONG VAN HAI 494780.200922.180507.  Chuyển khoản
20/09/2022 10,000 LIENG JRANG K THUY 1030979723 Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 Pham thi xinh 147370.200922.180106.  
20/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 614095.200922.175650. CHUYEN
20/09/2022 10,000 NGUYEN THI LANH 558467.200922.175554.  Chuyển tiền
20/09/2022 20,000 BO VAN PHU 529526.200922.175243. Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 A KHON  071461.200922.174831. Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 VO BAO LONG 876141.200922.174530.  Chuyển khoản
20/09/2022 10,000 DAO THANH HOANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..29034169584.
 
20/09/2022 10,000 MUI VAN NHUAN 724065.200922.171629.  Chuyển khoản
20/09/2022 10,000 VU THI THU HOAI 718382.200922.171527.  
20/09/2022 10,000 LE THI THU  379388.200922.171406. Chuyển khoản
20/09/2022 10,000 NONG THI HUONG 1021092216 Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 NGUYEN KHOA NINH 304535.200922.165815.  Chuyển khoản
20/09/2022 10,000 DO DAT QUYET CHIEN 033373.200922.165739.  
20/09/2022 10,000 DANG THI THU HANG 618922.200922.165648.  Chuyển khoản
20/09/2022 10,000 DO THANH NHA 9814309079 Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 PHAN QUOC THINH 1026439548 Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 LE THUONG TIN 0461000604990 Chuyển tiền
20/09/2022 22,969 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.247552611
1.2001.VCB Rewards.
ung ho
20/09/2022 10,000 NGUYEN VAN VIET 370760.200922.164902.  Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 HOANG BICH PHUONG 255886.200922.164800.  Chuyển khoản
20/09/2022 10,000 NGUYEN VIET HOI 684755.200922.164048.  Chuyển tiền
20/09/2022 10,000  NGUYEN THAI DUY 020006.200922.164004. Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 TRAN KIM HOANG 017684.200922.163734. Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 MAI HUU NGHIA 868673.200922.163343.  
20/09/2022 20,000 HOANG THI THAP 195742.200922.1
62955.VCB
Chuyển khoản
20/09/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
20/09/2022 10,000 NGUY THE PHONG 0731000915240 Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 NGUYEN DUC HOAN 138263.200922.162146.  Chuyển khoản
20/09/2022 15,000 Do thi huong 171216.200922.161745.  
20/09/2022 10,000 NGUYEN THAI SON 002755.200922.161556. Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 HUYNH DUC HIEN 0401000461828 Chuyển tiền
20/09/2022 20,000 HA NGOC AN 255201.200922.16
1415.VCB
chuyen quy vi tre em khuyet tat
20/09/2022 10,000 NGUYEN DINH VIET 522284.200922.161140.  
20/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 325098.200922.161133. ung ho
20/09/2022 21,000 CHAU THI THANH THUY  783914.200922.160852. Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 BUI CONG HUNG 348336.200922.160345.  Chuyển khoản
20/09/2022 10,000 LE VAN PHONG 301139.200922.160311.  Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 991259.200922.155954.  Ho tro tre khuyet tat
20/09/2022 10,000 SY CHAN CUONG 990868.200922.155916.  
20/09/2022 10,000 NGUYEN VIET HOANG 327034.200922.155302.  Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 NGUYEN VAN TRUONG SHGD:10029361.
DD:220920.
 
20/09/2022 10,000 LE ANH TUAN 9376734735 Chuyển tiền
20/09/2022 20,000 TRAN THANH TRIEU 776207.200922.154
936.VCB
Chuyển khoản
20/09/2022 10,000 TRAN DUC SON 1020757083 Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 VU TUAN ANH 244812.200922.154242.  Chuyển khoản
20/09/2022 20,000 TRAN QUANG HAI 422204.200922.154313. Chuyển tiền
20/09/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071003477174 ung ho
20/09/2022 10,000 TRAN THI THOM 0971000014989 Chuyển tiền
20/09/2022 20,000 DO THI NAM  194415.200922.153732.ch Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 NGUYEN DUC TUAN SHGD:10029020.
DD:220920.
 
20/09/2022 10,000 PHAM THI THU LAN 211273.200922.153351.  Chuyển tiền
20/09/2022 20,000 HOANG LE THUY 684947.200922.15
3124.VCB
Chuyển khoản
20/09/2022 10,000 NGUYEN LE VINH NGHI 177158.200922.152816. Chuyển khoản
20/09/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 635818.200922.152442. UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VIET NAM
20/09/2022 10,000 THONG THI THANH NHAN 113061.200922.151427.   
20/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 396959.200922.151215. Quy vi tre em Viet Nam
20/09/2022 10,000 PHAN XUAN DUNG 590939.200922.151031.  Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 TRUONG VAN TAN 819120.200922.150539.  
20/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 384767.200922.150600. ck tu thien
20/09/2022 10,000 LE THI KIEU OANH 177465.200922.150244.  CK
20/09/2022 10,000 nguyen thi thu huyen 059530.200922.150202.  
20/09/2022 10,000 TRINH HIEN DUONG 168504.200922.150056.  Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 Dinh Van Thuong 785266.200922.145813.  
20/09/2022 20,000 TONG THI THA SHGD:10026740.
DD:220920.
 
20/09/2022 10,000 NGUYEN THI KIEU NHU  943876.200922.145404.I Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 Dinh Van Thuong 012892.200922.145101.  
20/09/2022 10,000 HO TRUONG HUY 006773.200922.144938.  Chuyển khoản
20/09/2022 10,000 NGUYEN THI HUONG GIANG 988548.200922.144514.  Chuyển khoản
20/09/2022 10,000 LE THI BICH PHUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29026903413.
 
20/09/2022 10,000 NGUYEN DUY TUYEN 953575.200922.144258.  Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 HOANG VAN ANH 669859.200922.144227. Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 DANG THI MAY  722069.200922.143913. Chuyển khoản
20/09/2022 20,000 NGUYEN PHUNG KHANH LINH 453679.200922.14
3733.VCB
Chuyển khoản
20/09/2022 10,000 NGUYEN THI THAI HOA 633052.200922.143729.  
20/09/2022 10,000 Truong thi thuy 951773.200922.143621.  
20/09/2022 10,000 TRAN THI YEN  0101001055259   
20/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 849911.200922.143201. ck tu thien
20/09/2022 10,000 TRAN THI NHU Y 032167.200922.142938. Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 HOANG DANG CHIEN 687223.200922.143025.  Chuyển khoản
20/09/2022 10,000 BUI HUU HUY 681428.200922.142736. Chuyển khoản
20/09/2022 20,000 NGO VAN TUAN 855687.200922.1
42735.VCB
Chuyển khoản
20/09/2022 10,000 NGUYEN THANH SON 923215.200922.142318. Chuyển tiền
20/09/2022 20,000 PHAM THI ANH THAO 0441000715857  Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 PHAM THI DIEM SUONG 1027868828 Chuyển tiền
20/09/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0821000176622 ung ho cho hoi
20/09/2022 10,000 PHAM VAN THIEU 869031.200922.141257.  Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 nguyen hong gam 862741.200922.141059.  
20/09/2022 10,000 LO THI KIEU THANH 529150.200922.140859.  Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 LO THI THIM 856569.200922.140836.  Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 NGUYEN THI LE  0201000703694 Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 TRAN HAI DONG 0811000033872 T Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 nguyen van binh 045654.200922.135558.  Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 PHAM HONG THANG  810608.200922.134959. Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 PHAM DUC THANG 886290.200922.134738. Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 NGUYEN VAN TRUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29025323045.
 
20/09/2022 10,000 BUI THI HONG 749625.200922.134236.  Chuyển khoản
20/09/2022 20,000 NGUYEN THI HIEU 162990.200922.1342
42.VCB
Chuyển khoản
20/09/2022 10,000 QUACH THI THU HANG 1014320814 Chuyển tiền
20/09/2022 20,000 LUONG THI THU HA 838019.200922.133
718.VCB
Chuyển khoản
20/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 392834.200922.013746. p
20/09/2022 10,000 Kha  006247.200922.132924. quyen gop
20/09/2022 10,000 NGUYEN HOANG TUAN DUNG 696309.200922.132735. Chuyển khoản
20/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 389241.200922.012723.p p
20/09/2022 15,000 NGUYEN LAN PHUONG 979282.200922.132614.  Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 LE VAN LUAN  476125.200922.132351. Chuyển khoản
20/09/2022 10,000 NGUYEN THI BICH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29025298871.
 
20/09/2022 10,000 NGUYEN VAN QUYET  399708.200922.132112. Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 LY THI HOA  0181003651902 Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 BAN THI NGUYET  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..29023777673.
 
20/09/2022 20,000 Nguyen Thi Huong 646317.200922.131645.  
20/09/2022 10,000 NGUYEN MANH DAT  446145.200922.131409. Chuyển khoản
20/09/2022 10,000 NGUYEN LINH VU 880993.200922.131337.   Ck tu thien
20/09/2022 10,000 THAI VAN AN 1024125948 Chuyển tiền
20/09/2022 20,000 Dao Thi Bich Duyen 901665.200922.13
0501.VCB
 
20/09/2022 10,000 NGUYEN VAN CHUONG 223431.200922.130359.  
20/09/2022 10,000 tran thi hoa 703004.200922.125907. Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 NGUYEN VAN TUYEN 700704.200922.125809.  Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 NGUYEN THE TOAN 0491000083118  Ck tu thien
20/09/2022 10,000 TRAN THI HANG  691980.200922.125400. Chuyển tiền
20/09/2022 20,000 DOI THI HUYEN 228744.200922.1
25348.VCB
Chuyển khoản
20/09/2022 10,000 NGUYEN QUOC DAT 372943.200922.125059. Chuyển khoản
20/09/2022 10,000 THAN THI HA 566424.200922.124912. Chuyển khoản
20/09/2022 10,000 TRAN THI THU HIEN 366534.200922.124741. Chuyển khoản
20/09/2022 10,000 NGUYEN QUOC HUY 9971516678 Ck tu thien
20/09/2022 10,000 NGUYEN THI THUY LINH 354731.200922.124524. Chuyển khoản
20/09/2022 10,000 MAI VAN QUOC NHUAN  349336.200922.124225.c Chuyển khoản
20/09/2022 10,000 HUYNH THI NGOC CHAU 0011003814022 QUY VI TRE EM KHUYET TAT
20/09/2022 10,000 TRAN THI VINH 340536.200922.124157.  
20/09/2022 10,000 NGUYEN THI THO 344629.200922.124101.  Chuyển khoản
20/09/2022 10,000 LUONG QUOC THANG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..29023839024.
 
20/09/2022 10,000 PHAM THI CAM VAN 639603.200922.123035.  Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 NGUYEN VIET THANG  489751.200922.122927. Chuyển khoản
20/09/2022 10,000 TRAN VAN HUNG 296433.200922.122943.  Chuyển tiền
20/09/2022 20,000 Ngo thi huong 483840.200922.122801.  ck
20/09/2022 20,000 LAM CHI TO  448123.200922.12
2408.VCB
Chuyển khoản
20/09/2022 10,000 NGUYEN ANH VIET 275818.200922.122317.  Chuyển khoản
20/09/2022 10,000 em thiet PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
29022376250.
 chuyen
20/09/2022 10,000 TRAN VAN TUYEN 270113.200922.122024.  Chuyển khoản
20/09/2022 10,000 LE THI KIEU LOAN SHGD:10020879.
DD:220920.
Loan chuyen
20/09/2022 10,000 VANG VAN HUYEN 598788.200922.121507.  
20/09/2022 15,000 NGUYEN THI AI NHI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29022483978.
 
20/09/2022 10,000 TRAN DUC LONG 1025832663  
20/09/2022 20,000 VANG THI HUONG 403141.200922.120925.  Chuyển khoản
20/09/2022 10,000 BUI THI MY LE 275336.200922.120552.  
20/09/2022 20,000 NAY Y CHEM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29022471401.
 
20/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 076730.200922.
120116.VCB
ck tu thien
20/09/2022 10,000 MAI THI THANH TRUC 0881000453243 Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 LE VAN THIEU 980612.200922.115212.  Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 263357.200922.114935. chuyen tien tu thien
20/09/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 792561.200922.114853. A Di Da Phat
20/09/2022 10,000 NGO THI LE QUYEN 826575.200922.114524. Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 210858.200922.114442. Ck tien
20/09/2022 20,000 VO THUY UYEN 915650.200922.114427.  Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 NGUYEN HUU HUY 1022817756 chuyen tien tu thien
20/09/2022 20,000 TRAN THI HUYNH NHU  878643.200922.1
14118.VCB
Chuyển khoản
20/09/2022 10,000 HA THI NGOC ANH 106265.200922.114113.  Chuyển khoản
20/09/2022 10,000 NGUYEN THI MY DUYEN 922697.200922.113311.  Chuyển tiền
20/09/2022 1,000 NGUYEN THI OANH  0231000618746  Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 Nguyen Thi Dan  165289.200922.112938. Chuyển tiền
20/09/2022 15,000 TRAN THI HAI YEN 1012927765 Chuyển tiền
20/09/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0731000658256 ung ho cac ban be khuyet tat
20/09/2022 10,000 TRAN VAN HAO 189561.200922.112242.  
20/09/2022 10,000 PHAM VAN LONG 170719.200922.111833.  Chuyển khoản
20/09/2022 10,000 DO VAN AN SHGD:10018817.
DD:220920.
ung ho
20/09/2022 10,000 NGUYEN NGOC HUAN 878120.200922.111830.  Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 DINH SY TUAN VU  0011004388316   
20/09/2022 10,000 NGUYEN QUANG HUNG SHGD:10018573
.DD:220920
Hung chuyen ung ho
20/09/2022 10,000 DOAN MINH SON 122769.200922.110806. Chuyển khoản
20/09/2022 20,000  Tran The Minh 021764.200922.1106
56.ZP68TJP29C21
 
20/09/2022 20,000 MAC THI THU TRANG 913614.200922.110427.  Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 TRUONG DAI DUONG SHGD:10017911
.DD:220920.
2
20/09/2022 20,000 NGUYEN THI BAO YEN  244914.20092
2.105724.VCB
Chuyển khoản
20/09/2022 21,000 HOANG THI NGHIEP 807793.200922.105646.  Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 TRAN ANH KHOA  671885.200922.105633. Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 PHAM THI NHU Y  059579.200922.105402. Chuyển khoản
20/09/2022 10,000 NGUYEN KHAC BAC 155047.200922.105237.  Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 NGUYEN TUAN ANH  0341007162490  Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 DANG DINH TUAN 894516.200922.104831.  Chuyển khoản
20/09/2022 20,000 NGUYEN CAM VAN 0861000042203  Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 DANG QUANG MINH 816541.200922.102759. Chuyển khoản
20/09/2022 20,000 LE THI SINH 908060.200922.101942. Chuyển khoản
20/09/2022 10,000 HOANG THI KIM HONG 557532.200922.101251.  Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 Nguyen Hung Dung 126672.200922.101131. Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 HOANG THI HAU 851013.200922.100649. Chuyển khoản
20/09/2022 10,000 NGUYEN QUOC BIN 823531.200922.100049.  Chuyển khoản
20/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 805186.200922.095639. A
20/09/2022 10,000 NGUYEN DUC NAM  254325.200922.095643. Chuyển tiền
20/09/2022 20,000 NGUYEN VAN QUAN 284221.200922.095
124.VCB
Chuyển khoản
20/09/2022 10,000 TRAN THI THU THUONG 1030947590 Chuyển tiền
20/09/2022 50,000 Ngoc1111 113040.200922.094730.  
20/09/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 094431.200922.093612. Ung ho 
20/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 263156.200922.091653.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
20/09/2022 1,000 THACH THI LAN 445678.200922.091430. Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 LAI THI PHUONG SHGD:10007538.
DD:220920.
 
20/09/2022 10,000 LE THI THUY SHGD:10005358.
DD:220920.
Thuy chuyen
20/09/2022 50,000 DANG THI THUY  0291000272468  Chuyển tiền
20/09/2022 10,000 NGUYEN MANH CUONG SHGD:10007109.
DD:220920
Cuong chuyen
20/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10012948.
DD:220920
Phu
20/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10001678.
DD:220920
Phu
20/09/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 296455.200922.074752.  
20/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 217193.200922.070005.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
20/09/2022 1,000 BUI XUAN LOC 868913.200922.065840. transfer
20/09/2022 1,000 LE ANH TUAN  216285.200922.065530. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
20/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 155409.200922.065314. Aa
20/09/2022 1,000 THACH THI LAN 262211.200922.064704. Chuyển tiền
20/09/2022 50,000 TRAN NGOC THANH  9974047685 Chuyển tiền
20/09/2022 2,000 NGUYEN THI MINH TRANG 1017053383 Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 Nguyn th kiu oanh 824486.210922.223340.  
21/09/2022 10,000 BUI THI PHUONG  0341000650767  Chuyển khoản
21/09/2022 10,000 NONG THI THANH 739050.210922.222709.  Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 HOANG THANH THAO 373321.210922.220115. Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 HUYNH THI BICH CHI 691246.210922.215759.  Chuyển tiền
21/09/2022 150,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0601000475912 Di lam
21/09/2022 10,000 NGUYEN VAN TRONG 629777.210922.214251.  Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 NGHIEM THI HA 494291.210922.213953.  Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 DO THI DOAN 0351000681560 Chuyển tiền
21/09/2022 20,000 BUI THI NHUNG 703031.210922.2
13143.VCB
Chuyển khoản
21/09/2022 10,000 TRINH THI VAN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..29075625497.
 
21/09/2022 10,000 NGUYEN THI NGUYET  0201000555249 chuyen tien tu thien
21/09/2022 10,000 LE TRUONG TRUNG 337507.210922.205821.  Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 TRAN QUOC CUONG 1020143519 Chuyển tiền
21/09/2022 20,000 DUNG THI MY LE 505213.210922.205418.  Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 HO VAN LANH  9776816718 Chuyển tiền
21/09/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1024110308 Giup cho cac chau
21/09/2022 10,000 HOANG NGOC CUONG 1012625221  
21/09/2022 10,000 PHAN THI LINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29074385912
 
21/09/2022 10,000 DANG THI THANH 530525.210922.204151.  Chuyển khoản
21/09/2022 105,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 690694.210922.204053. Cac ban hao tam ung ho quy tu thien
21/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027931097 BINH THUONG
21/09/2022 10,000 hoang thi tuyet 518301.210922.203729.  
21/09/2022 10,000 NGUYEN PHU THUONG  825051.210922.203555. Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 VO NHAT BINH 797347.210922.203428.  
21/09/2022 10,000 nam 929593.210922.203341.  
21/09/2022 10,000 LE BA SAO 487391.210922.203022.  Chuyển khoản
21/09/2022 100,000 TRINH QUANG LONG  0071005679972 Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 061128.210922.202139. Quyen gop
21/09/2022 10,000 HA MINH PHUONG 422911.210922.201558.  Chuyển khoản
21/09/2022 10,000 BUI THI DUNG  505199.210922.201606. Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 MA THUA 036661.210922.201423.  Chuyển khoản
21/09/2022 10,000 NGO THI LY  021519.210922.201035. Chuyển khoản
21/09/2022 20,000 NGUYEN THI THUY 781727.210922.2
00941.VCB
Chuyển khoản
21/09/2022 10,000 NGUYEN NHU QUYNH 501088.210922.200839.  Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 .DINH QUANG THAI 302848.210922.200416. Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 H MIL AYUN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..29073013778.
 
21/09/2022 50,000 DANG THI THUY  0291000272468  Chuyển tiền
21/09/2022 20,000 DO TAN LAC 502022.210922.194237.  
21/09/2022 10,000 NGUYEN MANH HUNG 285879.210922.193806.  Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 TRUONG THI THAO 785599.210922.193405. Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 HOANG THI HONG 872137.210922.193241. Chuyển khoản
21/09/2022 10,000 LUU THI LAN  280698.210922.192958. Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 HOANG TRUNG SY 744990.210922.192927. Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 RCOM Y PHI HUNG 9898362549 Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 DUONG CONG TRUONG 826336.210922.192133.  Chuyển khoản
21/09/2022 10,000 PHAM HUY TRUNG 1021473325 Chuyển tiền
21/09/2022 20,000 BACH TRUNG LUONG 378903.210922.191
258.VCB
chuyen ho tro tre em khuyet tat
21/09/2022 10,000 NGUYEN VAN THUAN 776504.210922.191034.  Chuyển khoản
21/09/2022 10,000 BUI VAN NGUYEN 755520.210922.185049. Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 PHAM VAN HUNG 1027921284 Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 LE THI THANH TRA 9789717179 Chuyển tiền
21/09/2022 20,000 phan thi thuy duong 057213.210922.1840
29.ZP68TKMSBDO4 
 
21/09/2022 10,000 LUU THI THEU LUU THI THEU Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 KHUAT THI THANH NGA 238262.210922.183352.  
21/09/2022 10,000 PHAM VIET PHUONG 383591.210922.183316.  Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 TRAN MONG NY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29070345311
 
21/09/2022 20,000 DUONG THI THANH 794303.210922.182702.  Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 NGUYEN THI THAM   0281000271768  Chuyển tiền
21/09/2022 1,000 LE ANH TUAN 907823.210922.181853.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
21/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 978501.210922.181605. Chuyển tiền
21/09/2022 1,000 LE ANH TUAN 902647.210922.180500. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
21/09/2022 1,000 LE ANH TUAN 898982.210922.175605. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
21/09/2022 1,000 LE ANH TUAN 897024.210922.175140. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
21/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 818826.210922.175134. Ck
21/09/2022 10,000 LE CONG DANH 237208.210922.175119. Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 LE THI THANH YEN 435365.210922.174729.  Chuyển khoản
21/09/2022 10,000 PHAM VAN CHUC 893763.210922.174355.  Chuyển khoản
21/09/2022 10,000 DANG THI HOANG HOA  0111000153483  Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 ngoc duong PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29069218696.
 
21/09/2022 10,000 NGUYEN KHA AI  689665.210922.171622. Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 HOANG THI BON 792480.210922.171500.  Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 Y THAO 569064.210922.171402.  Chuyển khoản
21/09/2022 10,000 TRAN VY 773613.210922.171257. Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 Dang thi thanh ngoc 552390.210922.171048.  ck
21/09/2022 10,000 TRAN THI NGOC TRA 1014174002 chuyen tien tu thien
21/09/2022 10,000 LO THI THU  364196.210922.170141. Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 HOANG THI THUY HA 215160.210922.170212.  Chuyển khoản
21/09/2022 10,000 nguyen van hoa 456831.210922.165302.  
21/09/2022 10,000 LAM THI LE  0821000165200  Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 NONG THI THANH XUAN 102840.210922.163505.  Chuyển khoản
21/09/2022 20,000 HUYNH ANH TUAN 802153.210922.1
63322.VCB
Chuyển khoản
21/09/2022 10,000 NGUYEN HUU HAU 302248.210922.163320. Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 DOAN TRONG LUAT 092761.210922.163250.  Chuyển khoản
21/09/2022 10,000 Quynh Chi 339048.210922.162824.  
21/09/2022 10,000 PHAM VAN THIEU 053131.210922.162400.  Chuyển khoản
21/09/2022 10,000 HA VAN SAM 1013280567  
21/09/2022 10,000 NGUYEN DUY QUANG  0051000556931 Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 TRINH VAN LAM 292633.210922.161855.  chuyen khoan tu thien
21/09/2022 20,000 TRAN THI CUC 485471.210922.16
1125.VCB
Chuyển khoản
21/09/2022 10,000 NGUYEN VAN TUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29066322788.
 
21/09/2022 20,000 NGUYEN THI HUE  734988.210922.1
55854.VCB
Chuyển khoản
21/09/2022 20,000 Pham Ngoc y 734436.210922.1
55854.VCB
 
21/09/2022 10,000 PHUNG THI TUYET 1015825959 Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 LE THI THUY 1012811788 Chuyển tiền
21/09/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 961176.210922.155556. UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VIET NAM
21/09/2022 1,000 NGUYEN HAI DANG 0641000013807  transfer
21/09/2022 1,000 NGUYEN HAI DANG 0641000013807  transfer
21/09/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG NHUNG 0031001200145 Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 TRAN TRUNG HIEU  164045.210922.155237. Chuyển khoản
21/09/2022 10,000 BUI THI TUYET TIEN 0271000940095 Chuyển tiền
21/09/2022 20,000 LY VAN TOAN 904206.210922.154923.  Chuyển khoản
21/09/2022 10,000 NGUYEN DIEU ANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.29066348701.
 
21/09/2022 10,000 VU NGOC QUAN 878515.210922.154425.  Chuyển khoản
21/09/2022 10,000 Le Ba Hung  264544.210922.154324. quyen gop
21/09/2022 10,000 BUI VAN THO 115983.210922.154245. Chuyển khoản
21/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 110067.210922.154131.b3  
21/09/2022 10,000 La Thi Thanh Xuan 094929.210922.153817.   
21/09/2022 10,000 BUI HUY SON SHGD:10034480
.DD:220921.
Son chuyen
21/09/2022 20,000 LE THI KIM HUY 433792.210922.15
3713.VCB
 
21/09/2022 10,000 Nguyen Thi Nguyen 430168.210922.153122.  
21/09/2022 10,000 LAM THI TIEN TRIEU  867588.210922.152851. Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC 793367.210922.152302.  Chuyển khoản
21/09/2022 10,000 VU KIEU OANH SHGD:10034001.
DD:220921
Nv2
21/09/2022 10,000 DANG HONG NHI 792339.210922.152406.  Chuyển khoản
21/09/2022 10,000 HOANG MINH THUAN 1025279163 Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 VI THI HONG THAM 765858.210922.151728.  Chuyển khoản
21/09/2022 10,000 luong 988877.210922.151545.  chuyen
21/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 945442.210922.150627. Ok
21/09/2022 10,000 TO DAI DUONG 945148.210922.150624.  Chuyển khoản
21/09/2022 10,000 DO TIEN DAT  818395.210922.150618. CHUYEN KHOAN QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
21/09/2022 20,000  Dong thi truc ly 039813.210922.150
611.ZP68TKMS5B29
 
21/09/2022 10,000 PHAN THI DIEM MI 1023963248 Chuyển tiền
21/09/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1015062971 quy tre em khuyet tat
21/09/2022 10,000 TRANG THI MINH CHAU 1027599658 Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 TON MINH HANH 805375.210922.144546.  Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 NGUYEN THI LAN 841359.210922.144247.  Chuyển khoản
21/09/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0521000008889 Giup do nguoi co hoan canh kho khan
21/09/2022 10,000 NGUYEN DAC KHANG 713930.210922.144050.  Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 NGUYEN CONG THAO 916222.210922.143923. Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 NGUYEN HOAI  031606.210922.143908. Chuyển tiền
21/09/2022 21,000 DANG THI BICH NGOC 889836.210922.143
809.VCB
Chuyển khoản
21/09/2022 20,000 nguyen thi nhat linh 667874.210922.143721.  
21/09/2022 10,000 NGUYEN THI HOA 1016722094 Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 HO THI LAN ANH 053251.210922.143208. Chuyển tiền
21/09/2022 20,000 DONG THI CHUNG 0951004210584  
21/09/2022 10,000 TRINH XUAN PHUONG 586110.210922.142926. Chuyển khoản
21/09/2022 10,000 LE VU THAI ANH 9914282468 Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 NGUYEN THUY NGOC BICH  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..29062872399.
 
21/09/2022 10,000 PHAM THI NGUYET  0341006938122 Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 NGUYEN THI OANH  1026739106 Chuyển tiền
21/09/2022 1,000 LE NGUYEN LAM LYNH  026322.210922.142333. Chuyển tiền
21/09/2022 20,000 VU MINH TAM  714815.210922.1
41834.VCB
Chuyển khoản
21/09/2022 10,000 HUYNH THI THUY 533370.210922.141431.  Chuyển khoản
21/09/2022 20,000 BUI THI XUAN MAI 550473.210922.140946. Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 513328.210922.140841. ck tu thien
21/09/2022 10,000 NGUYEN THI THUY AN SHGD:10030631
.DD:220921.
 
21/09/2022 10,000 HOANG VAN NHIEM 624520.210922.140714.  Chuyển tiền
21/09/2022 20,000 HOANG THI LY SHGD:10030491.
DD:220921.
 
21/09/2022 20,000 NGUYEN THI THUY 609828.210922.140130.  Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 609666.210922.140123. quyen gop tu thien
21/09/2022 10,000 VUONG HUNG TINH 638291.210922.135210.   
21/09/2022 10,000 NGUYEN THI THU SHGD:10030172.
DD:220921.
 
21/09/2022 10,000 DANH VAN UT  0281000643315 Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 NGUYEN PHUONG MY 1025923946 Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 PHAN THANH THUAN 425893.210922.134331.  Chuyển khoản
21/09/2022 10,000 LUONG VAN CONG 392504.210922.133314. Chuyển khoản
21/09/2022 20,000 CHAU TINH DINH 702933.210922.133333.  Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 LE NGOC THUYEN 616766.210922.132911.  Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 LE HOANG THUAN 1025960938 Chuyển tiền
21/09/2022 20,000 DO THI HOA 229286.210922.13
2029.VCB
Chuyển khoản
21/09/2022 10,000 VU THI OANH  0141000824762 Chuyển tiền
21/09/2022 20,000 NGUYEN THI HOAI DUONG 856581.210922.13
1416.VCB
Chuyển khoản
21/09/2022 20,000 DUONG THI NAM  954659.210922.131407. Chuyen tien tu thien
21/09/2022 10,000 NGUYEN TAN DAT 483485.210922.130758. Chuyển khoản
21/09/2022 10,000 NGUYEN THI THUY 937021.210922.130517. Chuyển tiền
21/09/2022 20,000 NGUYEN THI THUY 1022335576 Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 CHU VAN TUAN 1020096378 Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 LO VAN TOAN 431416.210922.125230. Chuyển khoản
21/09/2022 10,000 BUI VAN CHIEN 429174.210922.125149.  Chuyển khoản
21/09/2022 10,000 VU VAN DUC  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..29059636118.
 
21/09/2022 15,000 TRINH THANH HUE 1013087641  
21/09/2022 10,000 Pham Ky Nam 196118.210922.124822.  Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 PHAM VAN PHAN 636609.210922.124915.  
21/09/2022 10,000 NGUYEN THI MAI NGUYEN THI MAI  
21/09/2022 10,000 Bich  120407.210922.124809. Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 LE XUAN THANH BINH SHGD:10028982
.DD:220921.
Binh chuyen
21/09/2022 10,000 HO TAN PHAT 828087.210922.123248. Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 TRAN THI HANH 978503.210922.123052.  Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 HA DINH PHAN 182931.210922.122852.  Chuyển khoản
21/09/2022 10,000 PHAM NGOC TAN 179204.210922.122633.  Chuyển khoản
21/09/2022 10,000 TRAN THI HA 975515.210922.122613.  Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 NGUYEN CONG DUNG  848731.210922.122522. Chuyển tiền
21/09/2022 20,000 TRAN THE DAO  893145.210922.1
22453.VCB
Chuyển khoản
21/09/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109 m
21/09/2022 10,000 LE NGOC PHU 9889890880 Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 dinh Van Khanh 320040.210922.122320.  
21/09/2022 10,000 TRAN PHAM HUONG THAO SHGD:10028376.
DD:220921
Thao chuyen
21/09/2022 10,000 nguyen thi mai lan 311316.210922.122122.  
21/09/2022 10,000 PHUNG THI XUAN 159590.210922.122119.  Chuyển khoản
21/09/2022 10,000 PHAM VAN NGUYEN 151322.210922.121904. Chuyển khoản
21/09/2022 10,000 BIEN THI NGAN 151046.210922.121859.  Chuyển khoản
21/09/2022 10,000 CHAO VAN XIEN 191426.210922.121924.  Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 HOANG THI XUAN 830498.210922.121818.  Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 Thuy tran 927301.210922.121544.  
21/09/2022 10,000  DANH THI HONG THAM  499404.210922.121450. Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 LO VAN HUNG 132097.210922.121409.  Chuyển khoản
21/09/2022 10,000 CAO THI NGA 0351001217588  Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 NGUYEN VAN KHA 795708.210922.120818.  Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 HA THI THAO 0351000962207  Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 PHAM THI MAI HOA 961070.210922.120344. Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 NGUYEN NGOC TRONG LU 078544.210922.120105. Chuyển khoản
21/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 100975.210922.115725. Aa
21/09/2022 10,000 NGUYEN THANG CUONG 055819.210922.115658.  
21/09/2022 10,000 CAI THI TU 031621.210922.115117.  Chuyển khoản
21/09/2022 20,000 TRAN THI THU 138941.210922.114424.  Chuyển khoản
21/09/2022 1,000 VU THI HA ANH 1020366508  transfer
21/09/2022 10,000 PHAM ANH DUNG 949535.210922.113207.  Chuyển khoản
21/09/2022 1,000 VU THI HA ANH 1020366508  transfer
21/09/2022 10,000 NGUYEN THI MINH NGUYET  930065.210922.112127. Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 TRANG THI MY HANG  0741000615062 Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 TRUONG MINH HOANG 002135.210922.111647.  Chuyển khoản
21/09/2022 20,000 NGO THI THOAN 615699.210922.111
335.VCB
Chuyển khoản
21/09/2022 10,000 LE VAN LANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29056004585.
 
21/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 972840.210922.111055. Quyen gop tu thien dong gop vao quy thien quy va tre em khuyet tat
21/09/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG THAO  9343496379 Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 215127.210922.110438. Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 NGUYEN VAN DUNG 0871004215417  Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 NGUYEN NGOC TRUYEN 769958.210922.105044. Chuyển khoản
21/09/2022 10,000 Nguyen Thi sinh PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29056069080.
 
21/09/2022 10,000 VANG VAN THIEU 756899.210922.104752.  Chuyển khoản
21/09/2022 10,000 NGUYEN HUYNH YEN NHI 827949.210922.104149.  Chuyển khoản
21/09/2022 10,000 tran Thi cam tu 812267.210922.103849.  ck
21/09/2022 10,000 PHAN THI THUY TIEN  0221000067646 Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 UNG VAN PHU PARTNER.DIREC
T_DEBITS_VCB.MSE
..29054614976.
 
21/09/2022 20,000 TRAN THI HUYEN TRANG 585741.210922.102
305.VCB
Chuyển khoản
21/09/2022 10,000 NGUYEN THI HANH  0801000273832 Chuyển tiền
21/09/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1024580033 tre em khuyet tat
21/09/2022 20,000 PHAN THI HUYEN 226874.210922.
101706.VCB
 
21/09/2022 10,000 NGUYEN THI THANH 1018426424  
21/09/2022 10,000 DANG THI MY LINH 875745.210922.101026.  Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 BUI VAN DANG  582066.210922.101052. Chuyển khoản
21/09/2022 10,000 NGUYEN THU THUY  575601.210922.100823. Chuyển khoản
21/09/2022 10,000 NGUYEN HUU THANH 863532.210922.100816. Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 LUONG BUNGOC HAI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
29054410117.
 
21/09/2022 10,000 DOAN VAN KY 9824444335  
21/09/2022 10,000 NGO BA HUNG  380917.210922.095513. Chuyển tiền
21/09/2022 20,000 H NET DRAI  743817.210922.093701. Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 HUYNH THI HONG HANH 907289.210922.093539. Chuyển tiền
21/09/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
21/09/2022 10,000 BUI THI BICH TRANG 707366.210922.091543.  Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 NGUYEN THI THUY AN SHGD:10006908.
DD:220921
 
21/09/2022 10,000  NGUYEN THI ANH 366423.210922.085805. Chuyển tiền
21/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10014789.
DD:220921.
Phu
21/09/2022 10,000 PHUNG DUC HUY SHGD:10006640.
DD:220921.
Huy chuyen
21/09/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 508113.210922.084556.  
21/09/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000688399 Tre em khuyet tat
21/09/2022 10,000 NGUYEN VAN MANH SHGD:10007562.
DD:220921.
vi tre em khuyet tat
21/09/2022 10,000 TRAN MINH LOC SHGD:10006623.
DD:220921.
Tran huu thinh chuyen
21/09/2022 1,000 THACH THI LAN 274342.210922.075631.  Chuyển tiền
21/09/2022 300,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0231000619189 Ok
21/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 792468.210922.070734. AA
21/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 180302.210922.065921. Aa
21/09/2022 1,000 BUI XUAN LOC 769515.210922.065627.  transfer
21/09/2022 1,000 LE ANH TUAN 633501.210922.065420.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
21/09/2022 100,000 MAI VAN DANG 1025612062 Chuyển tiền
21/09/2022 1,000 THACH THI LAN 219708.210922.065018.  Chuyển tiền
21/09/2022 581,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 918187.210922.031705. Cac nha hao tam ung ho tu thien
         
Tổng số 28,403,313      
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hànVietinbank
(Từ ngày 16/9/2022 đến 21/9/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
17/09/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 2110166887979 Ung ho quy vi tre em khuyet tat Viet Nam
18/09/2022 10,000 TRAN HUU LAM 106872583128 vi tre em viet nam
         
Tổng số 510,000      
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Sacombank
(Từ ngày 16/9/2022 đến 21/9/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
19/09/2022 800,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ   Ung ho tre em khuyet tat
         
Tổng số 800,000      
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm bằng hiện vật
(Từ ngày 16/9/2022 đến 21/9/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
         
         
Tổng số        
Văn phòng Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam tại Hà Nội
Trang inGửi bạn bè Chia sẻ trên facebook  Chia sẻ trên twitterThảo luậnXem thảo luận
Thông tin khác:
Xem nhiều nhất
Tiêu điểm
Thông tin ủng hộ từ thiện
Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết tật
1) Tên tài khoản: "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật"
  Số tài khoản VNĐ: 00110 0381 4022
                       CIF: 481 3569
  Số tài khoản USD: 00113 7381 4041 
                       CIF: 481 3569
  Swift Code: BFTVVNVX 001
  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  (Vietcombank)

Sở giao dịch
Địa chỉ: 
11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (Địa chỉ cũ: 31-33 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
 2) Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 121000034371 Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam  - CN Hai Bà Trưng Hà Nội


3)Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 060095268466 Tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

 
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam".
Đường dây nóng: 0912.015.557
Mới cập nhật
Cô bé 10 tuổi bị ung thư trong "Chuyến bay của Linh - Điều ước thứ 7" đã qua đời
Bạn biết đến Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật bằng phương tiện
Mạng internet
Truyền hình
Truyền thanh
Khác
Thiết kế web: OnIP™