Danh ngôn:
Thứ năm, 07/12/2023
TẤM LÒNG HẢO TÂM

Danh sách các nhà hảo tâm (Từ ngày 01/9/2022) đến ngày 07/9/2022)

Cập nhật lúc 11:31 15/09/2022
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm (từ ngày 01/9/2022 đến ngày 07/9/2022)
Quỹ Vì trẻ em Khuyết tật Việt Nam

Vp HN: Số 25 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội
Vp HCM: Số 15 Tú Xương, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp Hồ Chí Minh
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Từ ngày 01/9/2022 đến 07/9/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
01/09/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0251002780316 Binh thuong
01/09/2022 20,000 CAO THI TAM 953824.010922.21
5233.VCB
Chuyển khoản
01/09/2022 20,000 NGUYEN THI HUONG 225117.010922.215109. Chuyển tiền
01/09/2022 10,000 NGUYEN THI THANH TAM 330519.010922.214643.  Chuyển khoản
01/09/2022 20,000 KY THI BICH  0401000543522  
01/09/2022 20,000 TRUONG THI XI NA 167563.010922.21
2247.VCB
Chuyển khoản
01/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 264360.010922.211906. ho tro tre em khuyet tat
01/09/2022 10,000 HOANG HA GIANG 977795.010922.211753. Chuyển khoản
01/09/2022 1,000 PHAM THI THE 449725.010922.211531.  Chuyển tiền
01/09/2022 20,000 BUI THI THUY TRANG 203227.010922.210928.  
01/09/2022 10,000 DUONG THAO PHUONG 946533.010922.210815.  Chuyển khoản
01/09/2022 10,000 LE QUOC HOA 1012605284 Chuyển tiền
01/09/2022 4,499 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2404290027.
2001.VCB Rewards.
tu nguyen
01/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 211906.010922.210049. nhiem vu tu thien
01/09/2022 20,000 LUU THI NA 379791.010922.2
05259.VCB
 ck tu thien
01/09/2022 20,000 LY THI THANH NGA  335123.010922.
205215.VCB
Chuyển khoản
01/09/2022 10,000 LE THU PHUONG 139143.010922.205128.  Chuyển khoản
01/09/2022 10,000 NGO TAN DAY 894093.010922.205220.  Chuyển khoản
01/09/2022 20,000 TRAN LE QUYNH  248037.010922.20
5048.VCB
Chuyển khoản
01/09/2022 20,000 VU TIEN DAT 1016636757 Chuyển tiền
01/09/2022 10,000 PHAM THI DOAN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..28329958917.
 
01/09/2022 10,000 NGUYEN THI MINH THU 293963.010922.203718.  Chuyển tiền
01/09/2022 10,000 THIEU NGUYEN QUYNH NA 830057.010922.203216.  Chuyển khoản
01/09/2022 10,000 pham hoang giang 358696.010922.203231.  
01/09/2022 10,000 PHAM TAI PHU  048719.010922.202708. Chuyển khoản
01/09/2022 15,000 NGUYEN MINH NHUT 027959.010922.202138. Chuyển khoản
01/09/2022 10,000 HUA CONG MINH 727432.010922.201429.  Chuyển tiền
01/09/2022 10,000 NGUYEN THI QUY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28328859385.
 
01/09/2022 10,000 TRAN THI THUY HANG 735305.010922.200446.  Chuyển khoản
01/09/2022 20,000 TRAN THI TUYET 563785.010922.200425.  
01/09/2022 11,000 NGUYEN THI TO QUYEN 041268.010922.200336. Chuyển tiền
01/09/2022 10,000 NGUYEN DUY QUOC ANH  939668.010922.195747. Chuyển khoản
01/09/2022 10,000 NGUYEN HOANG CHUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28327993967.
Chuyển tiền
01/09/2022 10,000 BUI DUY QUY 926331.010922.195412.  UNG HO
01/09/2022 10,000 THAO THI THU 1029919288 Chuyển tiền
01/09/2022 10,000 XA THI HUE 905548.010922.194821.  
01/09/2022 10,000 TRINH THI TINH 1023116490 Chuyển tiền
01/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 100750.010922.
194140.VCB
ck tu thien
01/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 227298.010922.192922. ck tu thien
01/09/2022 10,000 NGUYEN THI HA 0201000558177 Chuyển tiền
01/09/2022 10,000 LAM THI VAN ANH 727351.010922.192539.  Chuyển tiền
01/09/2022 10,000 NGUYEN THI SA 727083.010922.192528.  Chuyển tiền
01/09/2022 10,000 NINH VIET PHUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB
.MSE..28327074137.
 
01/09/2022 1,000 NINH VIET PHUONG  812694.010922.192244.  
01/09/2022 20,000 NGUYEN THI GAM 616328.010922.19
1656.VCB
Chuyển khoản
01/09/2022 10,000 Than Van Cong 198490.010922.191037.  Chuyển tiền
01/09/2022 10,000 NGUYEN VAN NAM 1020369691 Chuyển tiền
01/09/2022 20,000 TRIEU THI MUI 825600.010922.19
0345.VCB
Chuyển khoản
01/09/2022 10,000 NGUYEN VAN QUANG  671343.010922.190218. Chuyển tiền
01/09/2022 20,000 NGUYEN THI GAM 362659.010922.
185602.VCB
Chuyển khoản
01/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 329338.010922.18
5529.VCB
ck tu thien
01/09/2022 10,000 HOANG VAN TRUNG  704848.010922.185456. Chuyển khoản
01/09/2022 10,000 VO THI THU HUONG 417820.010922.185337.  Chuyển tiền
01/09/2022 20,000 PHAM THI DIEM 119172.010922.183801. Chuyển tiền
01/09/2022 500,000 HUYNH ANH HIEU 610776.010922.183141.  chuyen khoan ung ho
01/09/2022 10,000 PHAN VAN BAO 276211.010922.182956.  Chuyển tiền
01/09/2022 80,000 PHAM THU HONG 753553.010922.182753. Chuyển tiền
01/09/2022 10,000 DANG NHA LINH 336696.010922.181338.  Chuyển khoản
01/09/2022 10,000 DO VAN TUAN 309204.010922.180604.  Chuyển khoản
01/09/2022 10,000 VO THI PHUONG QUYEN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.28325318661.
 
01/09/2022 5,000 NGUYEN QUOC KHANH 1030802413 Chuyển tiền
01/09/2022 10,000 TA VAN BAO 9931628238 Chuyển tiền
01/09/2022 50,000 Huyen 429043.010922.180336.  chuyen
01/09/2022 5,000 HOANG BAO NGUYEN 1023154530  
01/09/2022 20,000 PHAM THU HONG 500670.010922.175417.  Chuyển tiền
01/09/2022 10,000  BUI NGO QUYEN QUY TRAN 087520.010922.174752.  
01/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0871004172842 tre khuyet tat
01/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 635362.010922.173842. Ck
01/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0871004172842 tre em
01/09/2022 10,000 NGUYEN HO MINH THAI  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28323755383.
 
01/09/2022 10,000 BUI DUY HUNG 278992.010922.171508.  Chuyển khoản
01/09/2022 10,000 NGO NGUYEN NHU HIEN 066065.010922.171514. Chuyển tiền
01/09/2022 10,000 DANG XUAN MY 271335.010922.171250.  Chuyen tien quy vi tre em khuyen tat
01/09/2022 10,000 HOANG THANH HIEN 631856.010922.171141.  Chuyển tiền
01/09/2022 4,000 NGUYEN THI THU PHUONG 793638.010922.170932.   
01/09/2022 10,000 LE SAO MAI 109565.010922.170241. Chuyển tiền
01/09/2022 10,000 NGUYEN THI THUY LINH 037927.010922.170011.  Chuyển khoản
01/09/2022 20,000 NGUYEN THI BAO NGAN 192650.010922.16
5632.VCB
Chuyển khoản
01/09/2022 10,000 NGUYEN VAN DONG 0111000264855  Chuyển tiền
01/09/2022 20,000 PHAM THI PHUONG 040451.010922.163658. Chuyển tiền
01/09/2022 1,000 DANG MINH PHUNG 1024988509 Chuyển tiền
01/09/2022 20,000 HOANG THI LOAN 584004.010922.162
944.VCB
Chuyển khoản
01/09/2022 20,000 NGUYEN THI TRA MY 074540.010922.162901.  Chuyển khoản
01/09/2022 1,000,000 DANG LE XUAN PHUONG  0111000272281  UH QUY
01/09/2022 10,000 MAI HUU THAI 179276.010922.162816.  
01/09/2022 20,000 THAI THI TUYET PHUONG 682210.010922.162641.  Chuyển tiền
01/09/2022 10,000 HO THE MY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28321633013.
 
01/09/2022 10,000 DUONG THI CHI 008134.010922.161340.  Chuyển khoản
01/09/2022 10,000 LAI THI THAO 166498.010922.161123. Chuyển tiền
01/09/2022 10,000 NONG VAN MANH 1020726930 Chuyển tiền
01/09/2022 20,000 HO MINH THUY  174833.010922.1
54934.VCB
Chuyển khoản
01/09/2022 5,000 KIM CAM TU 010459.010922.154810. Chuyển tiền
01/09/2022 10,000 LO VAN PHUC 558423.010922.154703. Chuyển tiền
01/09/2022 20,000 NGUYEN THI GAM  746976.010922.15
4226.VCB
Chuyển khoản
01/09/2022 20,000 NGUYEN THI BICH LIEU 872432.010922.154141.  
01/09/2022 10,000 LE VAN PHUOC 1021125459 Chuyển tiền
01/09/2022 10,000 NGUYEN THI SINH 811528.010922.152639. Chuyển khoản
01/09/2022 10,000 LE CONG CUONG 709615.010922.152700.  Chuyển tiền
01/09/2022 10,000 NGUYEN THI DANG 598698.010922.152508.  Chuyển tiền
01/09/2022 10,000 TRAN KIM HOA 950522.010922.152300.  Chuyển tiền
01/09/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0271001068017 Tre em khuyet tat
01/09/2022 50,000 DANG THI THUY  0291000272468  Chuyển tiền
01/09/2022 20,000 TRAN ANH THI 989281.010922.151252.  
01/09/2022 10,000 DAU THI THUONG 912669.010922.150850.  Chuyển tiền
01/09/2022 20,000 NGUYEN THI THUY LINH 732124.010922.150603. Chuyển khoản
01/09/2022 10,000 HA THI NHU QUYNH 871740.010922.145230. Chuyển tiền
01/09/2022 20,000 NGUYEN THI PHUONG 659865.010922.144616. Chuyển khoản
01/09/2022 20,000 HOANG THI HONG MINH 855901.010922.144548. Chuyển tiền
01/09/2022 10,000 VU NGOC DUNG 534778.010922.144543.  Chuyển khoản
01/09/2022 10,000 LUU MINH THU 651908.010922.144358.  Chuyển khoản
01/09/2022 10,000 DUONG VIET THANG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.28318724948.
 
01/09/2022 10,000 NGUYEN THI THU HANG 844305.010922.144054.  Chuyển tiền
01/09/2022 20,000 GIANG THI VE 976645.010922
.143936.VCB
Chuyển khoản
01/09/2022 10,000 NGUYEN THI HOA 270946.010922.143346.  Chuyển tiền
01/09/2022 10,000 Nguyen quoc xuyen 270386.010922.143257.  ck
01/09/2022 100,000 NGUYEN NGOC BAO THANH 0531000296817 Ung ho quy tu thien
01/09/2022 20,000 NGO THI THUY DUYEN 1021967797 Chuyển tiền
01/09/2022 10,000 Trang Nguyen thuy nhung PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.28318819702.
 
01/09/2022 20,000 BUI THI SAM 057122.010922.142704.  Chuyển tiền
01/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 901273.010922.142128. ck tu thien
01/09/2022 20,000 nguyen thi ngoc huyen 041214.010922.141826
.ZP68T22QHTFG 
 
01/09/2022 46,811 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2402813380.2
001.VCB Rewards
tre em khuyet tat
01/09/2022 10,000 NGUYEN THI GIANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28317873969.
chuyen tien quy ho tro tre khuyet tat
01/09/2022 20,000 NGUYEN HOANG YEN 415485.010922.140704.  Chuyển khoản
01/09/2022 10,000 TRAN TAN DAT 404847.010922.140317. Chuyển khoản
01/09/2022 20,000 NGUYEN BA ANH THU 942714.010922.140258.  
01/09/2022 10,000 HOANG DINH TRUONG 364276.010922.135556.  Chuyển tiền
01/09/2022 10,000 THAI THI NGOC DIEM 943839.010922.134845. Chuyển tiền
01/09/2022 10,000 PHAN TIEN 933196.010922.134301.  Chuyển tiền
01/09/2022 10,000 BUI THI HIEN 441785.010922.133922. Chuyển khoản
01/09/2022 10,000 TONG THI KHANH LINH 326246.010922.133649.  Chuyển khoản
01/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 744453.010922.013633. Co tu thien
01/09/2022 10,000 CHU VAN PHUONG  747358.010922.133442. Chuyển tiền
01/09/2022 1,000 HO THI HUONG 479134.010922.133241.  transfer
01/09/2022 10,000 Nguyen Tam Phuong Thanh 784895.010922.133116.   
01/09/2022 10,000 LE HOAI NHON 9933840337  
01/09/2022 10,000 NGUYEN THUY HONG 686027.010922.132710.  Chuyển tiền
01/09/2022 10,000 NGUYEN THI THAO 932731.010922.132632. Chuyển tiền
01/09/2022 10,000 NGUYEN NGOC YEN NHI  279589.010922.131941. Chuyển khoản
01/09/2022 10,000 VU HOANG UYEN PHUONG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
28316928645.
 
01/09/2022 20,000 HOANG THI TUOI 818265.010922.13
1338.VCB
Chuyển khoản
01/09/2022 10,000 DO VAN THONG 253404.010922.131141.  Chuyển khoản
01/09/2022 5,000 SUNG THI BAU 648266.010922.130810.  Chuyển tiền
01/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 340664.010922.130557. ho tro tre em khuyet tat
01/09/2022 10,000 TRAN QUOC BINH 23291716 tu thien tre em khuyet tat vn
01/09/2022 3,000 CAO XUAN MI  629245.010922.125902. Chuyển tiền
01/09/2022 2,000 NGUYEN THI HUONG GIANG 1025342454 Chuyển tiền
01/09/2022 10,000 TRAN MINH GIAU  750117.010922.125235.  
01/09/2022 3,000 DUONG THUY LOAN 749854.010922.125156.  
01/09/2022 20,000 TRAN THI THU PHUONG 1024925045  
01/09/2022 10,000 NGUYEN TIEN ANH 180020.010922.124629. Chuyển khoản
01/09/2022 10,000 tan luu chieu 263988.010922.124207.  
01/09/2022 10,000 DANG ANH NGUYET 257230.010922.124003.  Chuyển khoản
01/09/2022 2,000 TRUONG THI HUE 626596.010922.124001. Chuyển tiền
01/09/2022 10,000 TRAN THI BICH 159977.010922.123855.  Chuyển khoản
01/09/2022 10,000 Thieu Anh 805162.010922.123823.  
01/09/2022 10,000 PHAN VIET ANH 239371.010922.123445.  Chuyển khoản
01/09/2022 20,000 luu thi ha 238973.010922.123357.  
01/09/2022 10,000 VO THI NGOC DIEM 205590.010922.123347.  Chuyển tiền
01/09/2022 10,000 VO THI HA 569108.010922.123106.  Chuyển tiền
01/09/2022 20,000 phung kim tiep 559983.010922.122743.  
01/09/2022 10,000 Nguyen Van hien 238402.010922.122010.  
01/09/2022 20,000 THACH THI MA LY 504587.010922.121
824.VCB
Chuyển khoản
01/09/2022 20,000 DAM THI LIEN 045011.010922.121
045.VCB
 
01/09/2022 20,000 NGUYEN THE KHUAN  0361000227697 UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VIET NAM
01/09/2022 10,000 CHAO SIET LAI 024100.010922.115911. Chuyển khoản
01/09/2022 10,000 VO THI PHUONG QUYEN 726595.010922.115719.   
01/09/2022 10,000 NGUYEN HOANG TIEN 424150.010922.115422.  Chuyển tiền
01/09/2022 10,000 Vo Thi My 449236.010922.115349. Chuyển tiền
01/09/2022 10,000 BUI THI THU 065771.010922.114737. Chuyển khoản
01/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 462318.010922.114331.. 462318.010922.114331..
01/09/2022 10,000 NGUYEN DUC NHAT 1027018528 ck tu thien
01/09/2022 10,000 DAO THI HOAI LINH 972690.010922.112806.  
01/09/2022 20,000 TRIEU MUI KHE 314672.010922.112
514.VCB
Chuyển khoản
01/09/2022 10,000 NGUYEN THI HIEN  848554.010922.112501. Chuyển tiền
01/09/2022 10,000 NGUYEN THANH HAI 393972.010922.112426. Chuyển tiền
01/09/2022 20,000 Nguyen phuong 187384.010922.11
2307.VCB
 
01/09/2022 1,000 TONG THI LAN HUONG 150063.010922.111824.  Chuyển tiền
01/09/2022 10,000 NGUYEN PHUC TRAM HUONG DA THAO 401105.010922.111813.  Chuyển tiền
01/09/2022 10,000 DUONG VAN KHANH  0041000375667  
01/09/2022 10,000 TRAN THI CUC 926659.010922.111205.  
01/09/2022 1 Le Van Tuan 959629.010922.111138.  
01/09/2022 10,000 NGUYEN DINH THAI AN 917592.010922.110946. Chuyển khoản
01/09/2022 20,000 KHAU THI THE 080098.010922.110
440.VCB
Chuyển khoản
01/09/2022 10,000 MAI VAN TUAN 819631.010922.110153. Chuyển khoản
01/09/2022 10,000 LU THI MEN 809575.010922.105915. Chuyển khoản
01/09/2022 10,000 DINH THI BAO 800914.010922.105654.  Chuyển khoản
01/09/2022 20,000 VO VAN HUY 563675.010922.1
05603.VCB
Chuyển khoản
01/09/2022 10,000 LY THU HIEN  250402.010922.105555. Chuyển tiền
01/09/2022 20,000 Le Chi Phong 380199.010922.104640.  
01/09/2022 20,000 VI THI MO  0351001046979  Chuyển tiền
01/09/2022 1,000 NGUYEN TUONG VY 378543.010922.104406. Chuyển tiền
01/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 746960.010922.104136. ck tu thien
01/09/2022 2,000 TA THU THUY 397610.010922.104108.  Chuyển tiền
01/09/2022 5,000 LE HOANG AN 689284.010922.103301.   
01/09/2022 10,000 NGUYEN DUY CUONG 789354.010922.102920.  Chuyển tiền
01/09/2022 10,000 NGUYEN HOAI VAN 264680.010922.102725.  Chuyển tiền
01/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 679707.010922.102710. Ck tu thien
01/09/2022 10,000 TRINH TRANG NHUNG 1027038985 Chuyển tiền
01/09/2022 10,000 LO THI HUONG NHAN 682413.010922.102320. Chuyển khoản
01/09/2022 10,000 NGUYEN THI THU NGAN 682619.010922.101446.  
01/09/2022 10,000 NGUYEN DINH SANG  0351001191377 Chuyển tiền
01/09/2022 10,000 le thi minh hoa 671253.010922.100827.  
01/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 678527.010922.100714. Tdm ct
01/09/2022 10,000 CHAI AO SU 653408.010922.100409.  Chuyển khoản
01/09/2022 10,000 HA THI NHU QUYNH 615698.010922.100411.  Chuyển tiền
01/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9965822911 bth
01/09/2022 10,000 NGUYEN THI KIM PHUONG 0271000966567  Chuyển tiền
01/09/2022 10,000 THIEU DANG CANH 0341005148596  Chuyển tiền
01/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019810404 Binh thuong
01/09/2022 10,000 NGUYEN THANH THUY 569567.010922.095258.  Chuyển tiền
01/09/2022 10,000 HOANG VAN THAO  1017852524 Chuyển tiền
01/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 181292.010922.094504. Ung ho cac be
01/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 671775.010922.094300.  
01/09/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0451000485698 ung ho Quy vi tre em khuyet tat Viet Nam
01/09/2022 25,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1026166274 Mong nhieu dieu tot lanh se den voi cac em
01/09/2022 300,000 Pham Dang Anh Thu  309665.010922.085545. tang cac be
01/09/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181002693015 ngheo kho
01/09/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 561003837432 tre em khuyet tat.
01/09/2022 20,000 TRUONG QUYET THANG  925459.010922.0
61845.VCB
Chuyển khoản
01/09/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 165235.010922.054609.  
01/09/2022 300,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019286205 LNL
01/09/2022 100,000 NGUYEN DUC MANH 644134.010922.032
724.VCB
Chuyển khoản
01/09/2022 180,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0341006828555 Ung ho tre em khuyet tat
01/09/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1025621945 ast
02/09/2022 5,000 NGUYEN THI HUYEN TRANG  945079.020922.221220.  
02/09/2022 20,000 DAM THI THUY NGA 145835.020922.220444.  Chuyển tiền
02/09/2022 20,000 PHAM THI THUY PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
28363181753
 
02/09/2022 20,000 PHAM THI THUY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28363220890.
 
02/09/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0381000519525 giup tre em khuyet tat
02/09/2022 10,000 TRIEU VIET HAU 230486.020922.213257.  Chuyển tiền
02/09/2022 20,000 MAI THAI PHUC 135472.020922.
213215.VCB
Chuyển khoản
02/09/2022 20,000 GIANG THI MAY 618645.020922.211625.  
02/09/2022 50,000 Dao tien duy 464085.020922.203526.   
02/09/2022 20,000 TRAN THI THUY ANH 504145.020922.2
03144.VCB
Chuyển khoản
02/09/2022 10,000 HOANG VAN SAU 707747.020922.202904.  
02/09/2022 10,000 NGUYEN DUY KHANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28360642842.
 
02/09/2022 5,000 MAI HOANG DAO 053198.020922.201700.  Chuyển tiền
02/09/2022 20,000 NGUYEN THI THUONG 441958.020922.1
95721.VCB
Chuyển khoản
02/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 036737.020922.19
5036.VCB
ck tu thien
02/09/2022 10,000 THAN CONG DUC 036753.020922.194406.  Chuyển khoản
02/09/2022 10,000 DINH TRONG KHOI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28359472779.
 
02/09/2022 10,000 LE THI LAN HUONG 607941.020922.193558. Chuyển tiền
02/09/2022 10,000 NGO THI HONG NGA  0021000851345 Chuyển tiền
02/09/2022 10,000 PHAM THI KIM QUYEN  0121000792193  Chuyển tiền
02/09/2022 20,000 THAI THUY CHI 858792.020922
.193058.VCB
Chuyển khoản
02/09/2022 20,000 NGUYEN THI THOM  652980.020922.1
92732.VCB
Chuyển khoản
02/09/2022 10,000 TRAN NGOC KIEU  662435.020922.192417. Chuyển tiền
02/09/2022 20,000  PHAN THI THUONG 1022382569  
02/09/2022 10,000 TRUONG THU LINH 024120.020922.191353.  
02/09/2022 10,000 TRAN QUANG BACH 703000.020922.191401.  Chuyển khoản
02/09/2022 10,000 NGUYEN THI NGUYET 263543.020922.190210. Chuyển tiền
02/09/2022 10,000 HO HUYNH THI 657451.020922.185804.  
02/09/2022 10,000 TRAN THI DIEU HONG 028128.020922.185723. Chuyển tiền
02/09/2022 10,000 LE VIET HOP 147906.020922.185058.  Chuyển tiền
02/09/2022 20,000 PHAN THI HANH 244339.020922.184
724.VCB
Chuyển khoản
02/09/2022 20,000 NGUYEN THI THUY LINH 629618.020922.183750.  
02/09/2022 10,000 LE THI MY HANH  1013815343 Chuyển tiền
02/09/2022 10,000 NGUYEN DANG MINH 1029721037 Chuyển tiền
02/09/2022 10,000 trieu thi phuong 284918.020922.183306.  
02/09/2022 10,000 VUONG VAN CHIEN 1021843118 Chuyển tiền
02/09/2022 10,000 NGUYEN THANH PHONG  0081001339334 Chuyển tiền
02/09/2022 10,000 DUONG THI NET 777472.020922.182302.  Chuyển khoản
02/09/2022 10,000 NGUYEN GIA DAT PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28357355084.
 
02/09/2022 10,000 TRAN DUC LONG 150308.020922.182229.  Chuyển tiền
02/09/2022 2,000 NGUYEN HONG TRUC VY 850750.020922.180304.  Chuyển tiền
02/09/2022 10,000 TRAN TRUNG DAT 492103.020922.180241. Chuyển khoản
02/09/2022 5,000 TRAN THI DIEM QUYNH  920054.020922.180302.  
02/09/2022 20,000 LE DUC THU 691511.020922.175912. Chuyển khoản
02/09/2022 20,000 TRAN THI BAO LONG 306423.020922.1758
26.VCB
Chuyển khoản
02/09/2022 20,000 TRAN THI KIEU TRANG 120053.020922.17
5520.VCB
Chuyển khoản
02/09/2022 10,000 BUI NGOC TUYEN  674000.020922.175443. Chuyển khoản
02/09/2022 10,000 NGUYEN THI DAO 673351.020922.175433.  Chuyển khoản
02/09/2022 10,000 NGUYEN TRONG QUY PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..28357198827
 
02/09/2022 10,000 DOAN THI THU HA  0141000364753 Chuyển tiền
02/09/2022 10,000 NGO XUAN NIEN 407375.020922.173800.  Chuyển khoản
02/09/2022 10,000 DAO THUY LINH 788394.020922.173500.  Chuyển tiền
02/09/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 449572.020922.172840. CHUC CAC EM KHOE MANH
02/09/2022 10,000 Duong Thi Sen 562577.020922.172719.  
02/09/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 765520.020922.172501. UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VIET NAM
02/09/2022 10,000 BUI THI THUY KHANH 1024834611 Chuyển tiền
02/09/2022 10,000 LUONG VAN LOC 441494.020922.165447.  Chuyển khoản
02/09/2022 1,005 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1026361842 dgfh
02/09/2022 10,000 NGUYEN THI HONG 235141.020922.164641.  Chuyển khoản
02/09/2022 10,000 VU XUAN HUY 1012892358 Chuyển tiền
02/09/2022 10,000 DANG QUANG THANG 394256.020922.164228.  Chuyển khoản
02/09/2022 20,000 SIU H NGA  546658.020922.
163906.VCB
chuyen khoan siu h tam
02/09/2022 10,000 DUONG VAN DONG 197418.020922.163519.  Chuyển khoản
02/09/2022 20,000 NGUYEN KIM TIEN 248468.020922.163
408.VCB
Chuyển khoản
02/09/2022 10,000 VU VAN KIEU 167732.020922.162609. Chuyển khoản
02/09/2022 10,000 VI THI BANG 420674.020922.161009.  CK
02/09/2022 10,000 NGUYEN THI NHUNG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..28353954420.
 
02/09/2022 5,000 HOANG THI THU HIEN 590429.020922.160626.  Chuyển tiền
02/09/2022 10,000 Nguyen Thi Anh Tu PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28353933450.
 
02/09/2022 10,000 PHAM VAN DUY 1018696972 Chuyển tiền
02/09/2022 10,000 NGUYEN QUANG DUC 0351001163914 Chuyển tiền
02/09/2022 20,000 BE THI THU HUYEN 941562.020922.15
5541.VCB
Chuyển khoản
02/09/2022 10,000 thuy 217556.020922.155155.  
02/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 206831.020922.154849. ck tu thien
02/09/2022 10,000 TRAN THUY DUONG 189692.020922.154408.  Chuyển khoản
02/09/2022 10,000 Dao Thi Quy 240871.020922.154059.  Chuyển tiền
02/09/2022 3,000 Vu Tra My 166987.020922.153747.   
02/09/2022 5,000 TRUONG THI MY THAO 1026550632 Chuyển tiền
02/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 284665.020922.153257.  
02/09/2022 1,000 VO THI MY TIEN 903166.020922.153209.  
02/09/2022 8,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1030527971 jdj
02/09/2022 20,000 TRAN THI PHUONG 383687.020922.
152943.VCB
Chuyển khoản
02/09/2022 10,000 BUI THI THUY 126798.020922.152618.  Chuyển khoản
02/09/2022 10,000 NGUYEN THUY HIEN 1028710544 Chuyển tiền
02/09/2022 10,000 TRUONG PHUONG THANH 924921.020922.151043.  Chuyển tiền
02/09/2022 20,000 HA THI THU 19911983 Chuyển tiền
02/09/2022 10,000 NGUYEN VAN THAI  035727.020922.150357. Chuyển khoản
02/09/2022 20,000 TRAN THI ANH TUYET 751151.020922.150
231.VCB
Chuyển khoản
02/09/2022 10,000 NGUYEN MAI TRINH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..28350866595.
 
02/09/2022 20,000 DUONG DANH THAI 110938.020922.145124.  Chuyển tiền
02/09/2022 10,000 NGO THI CAM TU 502190.020922.145007. Chuyển tiền
02/09/2022 10,000 LE THI PHUONG 979539.020922.144730.  
02/09/2022 10,000 TRIEU THI NGOC ANH 863100.020922.144803.  Chuyển khoản
02/09/2022 10,000 NGUYEN THANH DAT 203679.020922.144201. Chuyển tiền
02/09/2022 10,000 NGO DINH CHUNG 0061001177281 Chuyển tiền
02/09/2022 10,000 Tam 588251.020922.144104.  
02/09/2022 10,000 NGUYEN THI NGA PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28350773142.
 
02/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 034254.020922.1437
56.ZP68T30KA03N 
 
02/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 134434.020922.143746. CP
02/09/2022 10,000 TRAN VAN NGHIEM 1022166299 Chuyển tiền
02/09/2022 10,000 NGUYEN PHAM BAO TRAN 860257.020922.143322.  Chuyển tiền
02/09/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 940436.020922.142551.  
02/09/2022 20,000 NGUYEN THUY HONG 843527.020922.142308. Chuyển tiền
02/09/2022 10,000 vu thi dinh 925313.020922.142045.  Chuyển tiền
02/09/2022 10,000 LE VAN CHIEN 900489.020922.141129.  Chuyển khoản
02/09/2022 10,000 VO THI TRUC LY 1030723025 Chuyển tiền
02/09/2022 10,000 NGUYEN VAN TINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28349464067.
 
02/09/2022 10,000 LE THI LUONG 772848.020922.140107.  
02/09/2022 10,000 TRAN THI MY THO 0701000400477  Chuyển tiền
02/09/2022 10,000 PHAM SY THANH 763712.020922.135614.  Chuyển khoản
02/09/2022 20,000 VU THI HIEN  730121.020922.134811. Chuyển tiền
02/09/2022 20,000 NGUYEN ANH LINH 141497.020922.1
34541.VCB
Chuyển khoản
02/09/2022 10,000 LE THI DAO PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28348048171.
 
02/09/2022 10,000 Y BIU  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
28348116724.
 
02/09/2022 20,000 DANG VAN CUONG 677704.020922.13
2117.VCB
Chuyển khoản
02/09/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1021572463 fj
02/09/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1025777572 hdfh
02/09/2022 20,000 DO ANH THANH 369576.020922.13
1609.VCB
Chuyển khoản
02/09/2022 10,000 TRAN THI KIM 1029857419 Chuyển tiền
02/09/2022 5,000 SUNG SEO SUNG 619769.020922.130659.  Chuyển tiền
02/09/2022 10,000 NGUYEN VAN KHANH 725295.020922.130619. Chuyển khoản
02/09/2022 10,000 Tran Thu Van 644521.020922.130509.  
02/09/2022 10,000 PHAM THI THANH TRUC 0281000327060 Chuyển tiền
02/09/2022 5,000 RO LAN DIH  748551.020922.130147. Chuyển tiền
02/09/2022 10,000 DO THI BICH LIEN  264884.020922.125501. Chuyển tiền
02/09/2022 5,000 HOANG THI LE 1028498514 Chuyển tiền
02/09/2022 10,000 TRAN THI THANH THUY 1018555631  
02/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 169855.020922.123631. RTGSPMT
02/09/2022 10,000 DANG MY NINH  558425.020922.123235. chuyen khoan la sv mk chi v
02/09/2022 10,000 NGUYEN TRAN VINH 556643.020922.123153.  
02/09/2022 10,000 NGUYEN THANH TRUNG 613873.020922.122954. Chuyển khoản
02/09/2022 10,000 Le Hong Duc 604168.020922.122645.   
02/09/2022 10,000 NGUYEN THI TUYET NGA  442185.020922.122641. Chuyển tiền
02/09/2022 10,000 NGUYEN VAN THO 512722.020922.121603.  Chuyển khoản
02/09/2022 10,000 TAM 746339.020922.121611.  Chuyển tiền
02/09/2022 50,000 Nguyen Tien Dat 111898.020922.121114.   
02/09/2022 10,000 DO MINH LUAN  0271001043554 Chuyển tiền
02/09/2022 10,000 NGUYEN THI MONG TRINH 262337.020922.120117.  Chuyển tiền
02/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 197878.020922.115946. Ho tro tre em khuyet tat
02/09/2022 10,000 TRAN THI DAN 0381000600455 Chuyển tiền
02/09/2022 10,000 PHAM VIET HONG 0071002719149 Chuyển tiền
02/09/2022 10,000 VU NGOC TRAI 961150.020922.114056.  Chuyển tiền
02/09/2022 200,000 NGUYEN THI HONG HANH 564561.020922.113305.  Chuyển tiền
02/09/2022 4,000 DO THI BICH NGOC 1024975906 Ung ho Cty
02/09/2022 10,000  NGUYEN DUC HAU 416559.020922.113145. Chuyển tiền
02/09/2022 3,000 thanh thien 447865.020922.112838.t  
02/09/2022 10,000 Dang thi hoai thuong 955765.020922.112802.  
02/09/2022 10,000 vuong xuan tiep 951419.020922.111819.  
02/09/2022 5,000 DINH THI HONG TUYET 122346.020922.111801. Chuyển tiền
02/09/2022 20,000 HUYNH THI QUY NGOC 029467.02092
2.111349.VCB
 
02/09/2022 10,000 LUONG VAN QUY 373660.020922.110816.  Chuyển khoản
02/09/2022 20,000 LE THI HONG NHI  625635.020922.110046. Chuyển tiền
02/09/2022 10,000 pham thi thanh tuyen 169636.020922.105404.  
02/09/2022 1,000 Le Thi Hien 136438.020922.104823.  
02/09/2022 10,000 DANG THI DIEU LINH 301481.020922.104701. Chuyển khoản
02/09/2022 10,000 TRAN BAO AN  282473.020922.104143. Chuyển khoản
02/09/2022 10,000 Nguyen thi diep 933317.020922.103959.  Chuyển khoản
02/09/2022 10,000 luong trung bieng 624104.020922.103753.  Chuyển tiền
02/09/2022 20,000 LAU A SAY 828510.020922.
103708.VCB;
Chuyển khoản
02/09/2022 50,000 LUU THI HIEN 930982.020922.103525.  Chuyển tiền
02/09/2022 20,000 DINH THI HUYEN 605486.020922.10
3325.VCB
Chuyển khoản
02/09/2022 150,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0011004371621 Tu nguyen
02/09/2022 10,000 LE THI HOA  204221.020922.101851. Chuyển khoản
02/09/2022 10,000 NGUYEN HUYEN MY 182453.020922.101252.  Chuyển khoản
02/09/2022 20,000 DAM THI LIEN 485241.020922.095
805.VCB
 
02/09/2022 10,000 PHAM THANH TUNG 1020061840 Chuyển tiền
02/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 235562.020922.095333. ck tu thien
02/09/2022 10,000 TRAN THI HUYEN THANH  0481000853951  Chuyển tiền
02/09/2022 100 CHAU THI NGOC TRANG 860096.020922.090925.   
02/09/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
02/09/2022 1,000,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0301000353192 Any kid that needs it
02/09/2022 10,000 NGUYEN MANH CUONG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..28336823080.
 
02/09/2022 20,000 HOANG THI DANH 571833.010922.232352.  Chuyển khoản
03/09/2022 10,000 LE THI HUONG 955253.030922.214331.  Chuyển tiền
03/09/2022 20,000 DANG THI THUY LINH 270939.030922.214325. Chuyển tiền
03/09/2022 50,000 NGO THI HIEU NGAN 0341007229974 Chuyển tiền
03/09/2022 10,000 NGUYEN THI LOAN 232147.030922.211631.  
03/09/2022 10,000 DANG HIEN CAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28396023643.
 
03/09/2022 20,000 VO THI MY KIM 558499.030922.20
5918.VCB
Chuyển khoản
03/09/2022 20,000 NGUYEN THI HOA  926768.030922.204818. chuyen khoan ung ho quy vi tre em khuyet tat
03/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 324876.030922.203712.C  
03/09/2022 10,000 nguyen thi xuan quynh 930908.030922.201914. Chuyển tiền
03/09/2022 10,000 TRAN HOAI HAN 619239.030922.201712.  Chuyển tiền
03/09/2022 10,000 HO VAN QUANG 0731000887896 Chuyển tiền
03/09/2022 20,000 NGUYEN BICH THUY 513001.030922.20
0833.VCB
Chuyển khoản
03/09/2022 10,000 NGUYEN THI HOAN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..28393128057.
 
03/09/2022 10,000 PHAM KHANH HOANG 888254.030922.200141.  
03/09/2022 10,000 PHAM HOANG DAT 1028026952 Chuyển tiền
03/09/2022 10,000 NGUYEN HONG MAI 607084.030922.195252.  Chuyển tiền
03/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28393123795.
ck tu thien
03/09/2022 10,000 NGUYEN VAN PHU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28393122453.
 
03/09/2022 10,000 HA DUC HAI 0901000128372 Chuyển tiền
03/09/2022 20,000 NGUYEN THI VUI 629074.030922.193
709.VCB
Chuyển khoản
03/09/2022 10,000 NGUYEN DINH LUC 9979075413 Chuyển tiền
03/09/2022 10,000 DOAN NGOC MONG VY 120029.030922.190843.  
03/09/2022 10,000 TRAN THAO LY 729039.030922.190122. Chuyển tiền
03/09/2022 10,000 NGUYEN VAN KE 0041000243418 Chuyển tiền
03/09/2022 10,000 HOANG THI NGOC HAI 0181003604601 Chuyển tiền
03/09/2022 10,000 tung 1979 321690.030922.185253.  
03/09/2022 10,000 KA SA K RON 272800.030922.184356.  Chuyển tiền
03/09/2022 10,000 LUU THI HANH 441409.030922.184003.  Chuyển tiền
03/09/2022 10,000 TRIEU NGAN QUYNH 1029649134 Chuyển tiền
03/09/2022 10,000 HA THI HANG 730951.030922.183614.  Chuyển tiền
03/09/2022 10,000 TRAN THI CONG 645963.030922.183236.  Chuyển tiền
03/09/2022 20,000 DINH THI DIEN 165105.030922.182438.  Chuyển khoản
03/09/2022 10,000 NGO DUC HUNG  627528.030922.182350. Chuyển tiền
03/09/2022 10,000 HOANG MINH LAP 1022434495  
03/09/2022 20,000 TRAN VAN SACH 168399.030922.180654.  Chuyển tiền
03/09/2022 10,000 PHAM THE TIEN 682033.030922.180535. Chuyển tiền
03/09/2022 10,000 MAI QUOC OANH 378109.030922.180415.  Chuyển khoản
03/09/2022 10,000 VO THI THIEN THANH 808028.030922.180432. ck 
03/09/2022 10,000 TRAN THI LUA 086121.030922.180433. Chuyển tiền
03/09/2022 10,000 NGUYEN QUANG CHANH 564958.030922.175704.  
03/09/2022 10,000 NGUYEN THI NGA 990720.030922.174757.  Chuyển tiền
03/09/2022 10,000 TRUONG VAN HOANG 014210.030922.174106. Chuyển khoản
03/09/2022 10,000 NGUYEN DUY XUAN THANH  446893.030922.174026. Chuyển tiền
03/09/2022 10,000 NGUYEN THI LUNG 0711000282087 Chuyển tiền
03/09/2022 20,000 NONG THI HA 212848.030922.1733
32.VCB
Chuyển khoản
03/09/2022 10,000 NGUYEN THI BICH HANH 721526.030922.172607.  
03/09/2022 10,000 LUONG THI HANG 814421.030922.172203.  Chuyển tiền
03/09/2022 10,000 MAC VAN XUM 889408.030922.170509.  Chuyển tiền
03/09/2022 10,000 TRAN PHU CHANH  087611.030922.165611. Chuyển khoản
03/09/2022 10,000 NGUYEN THI KIEU THUY 078295.030922.165404.  Chuyển khoản
03/09/2022 20,000 CAO THI TUYET ANH  419626.030922.
164659.VCB
Chuyển khoản
03/09/2022 10,000 LE THI TRINH 780295.030922.163833.  Chuyển khoản
03/09/2022 10,000 MONG THI HONG NHUNG 819880.030922.163632. Chuyển tiền
03/09/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG THUY  763706.030922.163352. Chuyển khoản
03/09/2022 100 NGUYEN TUAN 023231.030922.163305.  
03/09/2022 20,000 BUI THI NHUNG 571795.030922.163
251.VCB
Chuyển khoản
03/09/2022 20,000 MA THI CHUONG 481782.030922.1
63121.VCB
Chuyển khoản
03/09/2022 10,000 LE THI THUONG 276051.030922.162851. Chuyển tiền
03/09/2022 10,000 NGUYEN HUY PHUC 033912.030922.162845. Chuyển tiền
03/09/2022 10,000 PHAM VAN TRUNG 741683.030922.162611. Chuyển khoản
03/09/2022 20,000 PHAN THI YEN  0281000221686 Chuyển tiền
03/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 561043.030922.162226.  
03/09/2022 10,000 HOANG VAN HUU 0521000709967  
03/09/2022 10,000 NGUYEN THONG LUAT 718868.030922.161917.  Chuyển khoản
03/09/2022 10,000 DAO THI TAM DAN 480391.030922.161750.  Chuyển tiền
03/09/2022 100,000 PHAM NGUYEN KHANH LINH 720365.030922.161553. CHUYEN TIEN QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
03/09/2022 20,000 dang thi Kim thoa 138105.030922.161535.  
03/09/2022 20,000 NGUYEN THI PHUONG 452886.030922
.161412.VCB
Chuyển khoản
03/09/2022 10,000 DAO THI XANH 882788.030922.160429.  Chuyển khoản
03/09/2022 20,000 dang thi kim thoa 134644.030922.160408.  
03/09/2022 10,000 DUONG THI THU HA 916678.030922.155601.  
03/09/2022 10,000 NGUYEN THI KIM  480087.030922.155223. Chuyển tiền
03/09/2022 10,000 NGUYEN LE VUONG ANH 530425.030922.154539.  
03/09/2022 10,000 DO THI QUYEN  800246.030922.154221. Chuyển khoản
03/09/2022 10,000 DONG NGOC QUANG 687786.030922.153705.  Ck tu thien
03/09/2022 10,000 PHAM PHU LUC  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28385252866.
 
03/09/2022 20,000 LE THI VIET KHANH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.28385241736.
 
03/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 034422.030922.152
841.ZP68T3UDT91Q 
 
03/09/2022 10,000 TONG THI LAN HUONG 177507.030922.150941. Chuyển tiền
03/09/2022 20,000 CONG TY TNHH DAU TU CONG NGHE INTERNET THINH VUONG 675776.030922.150814.  
03/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 735637.030922.150355
.0936428626
TU THIEN
03/09/2022 10,000 TRAN NGOC AN 477063.030922.145703.  Chuyển tiền
03/09/2022 20,000 LOC THI THUY  604772.030922.145548. Chuyển tiền
03/09/2022 1,000 TRAN QUE HUONG 1020337123 Chuyển tiền
03/09/2022 10,000  PHAN THI THUONG 1022382569  
03/09/2022 10,000 NGUYEN VAN HOAN 515856.030922.144102.  
03/09/2022 10,000 NGUYEN THI DUNG 981519.030922.143943. Chuyển tiền
03/09/2022 10,000 LE HONG PHONG 496016.030922.143348. Chuyển tiền
03/09/2022 10,000 NGUYEN THI HUONG 0521000511322 huong cao
03/09/2022 25,000 MINH DONG 450906.030922.143248.  UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT
03/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 490977.030922.142517. Vi tre em khuyen tat
03/09/2022 10,000 TRIEU VAN HUNG 132243.030922.142128.  Chuyển tiền
03/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 472382.030922.141301. Tu thien
03/09/2022 20,000 TRAN THI LINH 778255.030922.140631.  Chuyển tiền
03/09/2022 10,000 LANG THI THOAN 480239.030922.140418.   
03/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 954266.030922.140130. ck tu thien
03/09/2022 20,000 CAO VAN HUNG 257514.030922.1
35737.VCB
 
03/09/2022 20,000  HUYNH NU MY TRINH 958805.030922.134600. Chuyển tiền
03/09/2022 20,000 NGUYEN GIAO LINH 515200.030922.1345
15.VCB
Chuyển khoản
03/09/2022 10,000 NGUYEN THU MAI 149761.030922.134439.  Chuyển tiền
03/09/2022 10,000 LUONG DUC DUY 420754.030922.134324.  Chuyển khoản
03/09/2022 10,000 TRAN QUOC DAT 265886.030922.134146. Chuyển khoản
03/09/2022 20,000 CILL PAM KA HUY 701847.030922.133
141.VCB
Chuyển khoản
03/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 385383.030922.133048. Ck tu thien
03/09/2022 20,000 NGUYEN THI THU 477696.030922.132
757.VCB
Chuyển khoản
03/09/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 694939.030922.132617. Ck tu thien
03/09/2022 20,000 TRAN THI ANH TUYET 295375.030922.132
455.VCB
Chuyển khoản
03/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 704326.030922.132356. CK TU THIEN
03/09/2022 10,000 NGUYEN THI BE BA 703290.030922.132039.  
03/09/2022 10,000 DUONG MANH HIEU 1027183958 Chuyển tiền
03/09/2022 20,000 DOAN THI SAM 436941.030922.131
036.VCB
 
03/09/2022 10,000 NGUYEN VAN THANG 0351001156841 Chuyển tiền
03/09/2022 10,000 BUI THI LUYEN 1020102162 Chuyển tiền
03/09/2022 10,000 PHAM NGOC CHAM 284953.030922.125411.  
03/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 142371.030922.125007.  
03/09/2022 10,000  DANG THANH TUNG 1030473139  
03/09/2022 10,000 PHAM BA TUOC 269653.030922.124852.  Chuyển khoản
03/09/2022 10,000 TO THI HANH 196603.030922.124922.  Chuyển tiền
03/09/2022 10,000 TRIEU VAN HOC  209671.030922.124243. Chuyển tiền
03/09/2022 10,000 Nguyen Binh Minh 236720.030922.123720.  
03/09/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1028795783  
03/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28379076089.
ck chuyen tien
03/09/2022 10,000 TRUONG TUYET DUY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28379075425.
 
03/09/2022 10,000 LE VAN PHONG  0351000775049   
03/09/2022 10,000 VY VAN THANG 257084.030922.122720.  
03/09/2022 10,000 LOC PHOI 079447.030922.122612.  Chuyển khoản
03/09/2022 10,000 NGUYEN THE LUC PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28379311935.
 
03/09/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC ANH 808305.030922.122215.  Chuyển tiền
03/09/2022 10,000 Tran trung hieu 176892.030922.121710.  
03/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 308654.030922.121547. ck tu thien
03/09/2022 10,000 LE THI THI 125433.030922.121509.  Chuyen tien ung ho
03/09/2022 20,000 HOANG THI SY 442638.030922.120
402.VCB
Chuyển khoản
03/09/2022 10,000 NGUYEN KHAC HIEP 999449.030922.115807.  Chuyển khoản
03/09/2022 10,000 Vu van truong 087266.030922.114825.  
03/09/2022 20,000 PHAM THI ANH 950199.030922.114103. Chuyển khoản
03/09/2022 10,000 DOAN VAN CUONG 730954.030922.113954.  Chuyển tiền
03/09/2022 10,000 NGOC NGAN 9376505663 Chuyển tiền
03/09/2022 10,000 TRAN THI DONG 915772.030922.112916. Chuyển khoản
03/09/2022 10,000 VU QUOC KY  1014917243 Chuyển tiền
03/09/2022 10,000 NGUYEN THI HA VI  003186.030922.112248. Chuyển khoản
03/09/2022 10,000 HOANG THUY LINH 967714.030922.111244.  Chuyển khoản
03/09/2022 10,000 NGUYEN VAN HOAI NHAN 0791000030612 Chuyển tiền
03/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 956539.030922.11
0556.VCB
ck tu thien
03/09/2022 5,000 TRAN THI THUY 369477.030922.110548.  Chuyển tiền
03/09/2022 10,000 DUONG THI NET  939303.030922.110432. Chuyển khoản
03/09/2022 10,000 TRAN MINH SANG 922844.030922.105955.  ct
03/09/2022 10,000 CHAU VAN PHAN 908184.030922.105549.  Chuyển khoản
03/09/2022 10,000 HOANG XUAN TRUONG  1026870229 Chuyển tiền
03/09/2022 10,000 NGUYEN VAN TRINH 786065.030922.104659.  Chuyển khoản
03/09/2022 2,000 CHAU GIA HAN 984750.030922.104327.  
03/09/2022 10,000 NGUYEN THANH DAT 861877.030922.104241. Chuyển khoản
03/09/2022 10,000 HOANG NGOC HUNG 610045.030922.104124.  Chuyển tiền
03/09/2022 10,000 Y BIU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28375194865.
 
03/09/2022 10,000 NGUYEN NHUT PHI  0111000309764  Chuyển khoản
03/09/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC TUYEN 0071000866294 Chuyển tiền
03/09/2022 10,000 NGUYEN THI LY 648942.030922.100230.  
03/09/2022 10,000 LUONG VAN TAY 1026969785 Chuyển tiền
03/09/2022 10,000 NGUYEN THI LAN 0341005074623 Chuyển tiền
03/09/2022 20,000 TRIEU THI CUC 1023207707 Chuyển tiền
03/09/2022 10,000 BUI NGOC LAM  9855630333 Chuyển tiền
03/09/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
03/09/2022 20,000 LE THI HANH 796718.030922.084803.  
03/09/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 215786.030922.064510.  
03/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0281000473739 sjsnsns
03/09/2022 480,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341006949477 cac bes bi khuyet tat ah
04/09/2022 10,000 BUI NHAT TAN 769513.040922.223903. Chuyển khoản
04/09/2022 10,000 BUI THI DIEU 681069.040922.222911. Chuyển tiền
04/09/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0021000412676 cac em nho kem may man
04/09/2022 20,000 DOAN THI THANH NGA 877902.040922.214
757.VCB
Chuyển khoản
04/09/2022 10,000 NGUYEN HO THIEN HOANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28430248973.
 
04/09/2022 10,000 HA THI THUY TRANG 665175.040922.214047. Chuyển tiền
04/09/2022 10,000 NGUYEN THI TRINH  0201000739124 Chuyển tiền
04/09/2022 10,000 PHAM THUY LINH 640543.040922.212757. Chuyển tiền
04/09/2022 10,000 DUONG NGOC QUE 831031.040922.210328.  Chuyển khoản
04/09/2022 10,000 NGUYEN ANH TUAN  1014775838 Chuyển tiền
04/09/2022 10,000 LE THI DUNG 560463.040922.205115. Chuyển tiền
04/09/2022 10,000 TRAN DUC THONG 616670.040922.204441. Chuyển tiền
04/09/2022 15,000 LE THI MINH HOA PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28428092986.
 
04/09/2022 10,000 MAI THI TUYET NGAN  952527.040922.203149. Chuyển tiền
04/09/2022 10,000 TRAN THI DIEM TRINH 1018806331  
04/09/2022 20,000 LE MO HO DIEU 740388.040922.201724.  Chuyển khoản
04/09/2022 10,000 NGUYEN THI DOAN TRANG 0231000634342 Chuyển tiền
04/09/2022 5,000 TRAN THU TRANG 067912.040922.201603. Chuyển tiền
04/09/2022 10,000 THACH NGOC NHI 625361.040922.201313. Chuyển tiền
04/09/2022 10,000 .VANG A TANG 712312.040922.200728. Chuyển khoản
04/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 575737.040922.200741. Ok
04/09/2022 10,000 NGUYEN THI HAI 0431000267285 Chuyển tiền
04/09/2022 10,000 GIAP DANG TUAN 268700.040922.200314.  Chuyển tiền
04/09/2022 20,000 LE THI CHUYEN 693784.040922.200208.  
04/09/2022 20,000 NGUYEN CAM HANG 0401001387454  
04/09/2022 20,000 TRAN MINH Y 053163.040922.19
5413.VCB
Chuyển khoản
04/09/2022 10,000 NGUYEN VAN MUNG 660613.040922.195309.  Chuyển khoản
04/09/2022 10,000 NGUYEN THI HIEN 820300.040922.193707.  Chuyển tiền
04/09/2022 10,000 NGUYEN THI THUY HANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28425001131.
 
04/09/2022 10,000 NGO THI HANG 1027437869 Chuyển tiền
04/09/2022 10,000 TRAN THI HANG NY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28423676525.
 
04/09/2022 10,000 NGUYEN LE HUYNH TRANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28423148372.
 
04/09/2022 10,000 NGUYEN THI HAI YEN 166820.040922.190005.  
04/09/2022 10,000 PHAM THI NGU 1015155887 Chuyển tiền
04/09/2022 10,000 NGUYEN VU LAP 316180.040922.184638.  Chuyển tiền
04/09/2022 10,000 BUI THI THUY DUONG  753744.040922.184536. Chuyển tiền
04/09/2022 10,000 PHAN VAN HOA 201489.040922.182851.  Chuyen tien phan van hoa 5566
04/09/2022 10,000 NGUYEN MINH HIEU 143622.040922.182521.  Chuyển khoản
04/09/2022 10,000 TRAN VAN NGHIA 1017594816 Chuyển tiền
04/09/2022 10,000 QUACH KIEU MY 769721.040922.182206.  Chuyển tiền
04/09/2022 10,000 NGUYEN TRUNG HUNG 423673.040922.181728.  
04/09/2022 1,000 NGUYEN THANH LAM 0221000054734 Chuyển tiền
04/09/2022 10,000 HO MINH PHONG 373056.040922.180904.  
04/09/2022 20,000 LE THI PHUONG LAN 497074.040922.18
0457.VCB
 
04/09/2022 10,000 LAM VAN NAM 374542.040922.180320.  Chuyển khoản
04/09/2022 10,000 TRUONG VAN TRUNG 0271001088545 Chuyển tiền
04/09/2022 20,000 LU THI CUONG 262887.040922.1
80102.VCB
chuyen khoan cho quy vi tre em khuyet tat
04/09/2022 10,000 CAO THI CHUYEN 351167.040922.175655.  
04/09/2022 50,000 Dung  298658.040922.175532.  
04/09/2022 10,000 NGUYEN THI VAN 030661.040922.174917.  
04/09/2022 10,000 KHIEU THI THU HUYEN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..28421812055.
 
04/09/2022 10,000 TRUONG THI LY 984454.040922.174645. Chuyển tiền
04/09/2022 10,000 NGUYEN THANH NGUYEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28421771941.
 
04/09/2022 10,000 NGUYEN THI HUE 018173.040922.174546. Chuyển khoản
04/09/2022 10,000 NGUYEN VAN HUNG 303522.040922.174442.  Chuyển khoản
04/09/2022 10,000 Doan Thi Hong Hoan 272191.040922.173700.  
04/09/2022 10,000 LE DUC CHUNG 209964.040922.172132.  
04/09/2022 20,000 DO THI HANH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..28420136231.
Chuyển khoản
04/09/2022 10,000 DONG VAN TUAN 772129.040922.171528.  Chuyển tiền
04/09/2022 10,000 NGUYEN THI YEN NHI 344925.040922.170858.  Chuyển tiền
04/09/2022 10,000 TRAN THANH DOANH 970376.040922.170506.  Chuyển tiền
04/09/2022 20,000 HUYNH THE HAU 865267.040922.
170425.VCB
 
04/09/2022 20,000 TRAN THI UT  664328.040922.17
0104.VCB
Chuyển khoản
04/09/2022 20,000 TRAN CHUNG MINH TRI 493740.040922.165
813.VCB
Chuyển khoản
04/09/2022 10,000 NGUYEN MINH KHA 0461000545288  Chuyển tiền
04/09/2022 10,000 BUI THI THOA 1030381860  
04/09/2022 10,000 NGUYEN LE CHI  645895.040922.162958. Chuyển tiền
04/09/2022 10,000 TRUONG VINH NGUYET ANH 130697.040922.162742.  
04/09/2022 20,000 LE THI THOM 732680.040922.162511. Chuyển khoản
04/09/2022 10,000 HUYNH THI PHUONG ANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28418754714.
 
04/09/2022 10,000 LANG VAN TUNG 172071.040922.162220.  Chuyển tiền
04/09/2022 20,000 VO MINH PHUC 662815.040922.162213.  Chuyển tiền
04/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 170463.040922.161102.  
04/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 926275.040922.160907. gui qui vi tre em khuyet tat vn
04/09/2022 10,000 DUONG THI HIEN 617601.040922.160703. Chuyển tiền
04/09/2022 10,000 TRAN THI MINH TAM 676705.040922.160823.  Chuyển khoản
04/09/2022 10,000 HOANG XUAN TRUONG 1026870229 Chuyển tiền
04/09/2022 10,000 TRAN NGUYEN NHAT TAN 1020883395 Chuyển tiền
04/09/2022 10,000 DINH VAN TOAN 798795.040922.160105.  
04/09/2022 10,000 PHAM VAN HUONG 362727.040922.155641. Chuyển tiền
04/09/2022 10,000 PHAN THI ANH PHUONG 780114.040922.155238.  Chuyển tiền
04/09/2022 10,000 Xuan tho 138034.040922.155143.  
04/09/2022 100,000 PHAM THI ANH MO  0651000794708 phuc loi tu thien
04/09/2022 20,000 HOANG THI LIEN 0311000493175 Chuyển tiền
04/09/2022 20,000 TRAN THI NGOC NHAI 1027345202 Tran Thanh Nhan chuyen .Quy vi tre em khuyet tat
04/09/2022 10,000 KIEU QUOC LAM 792295.040922.153352. Chuyển khoản
04/09/2022 10,000 NGUYEN THI NHI 788146.040922.153243.  Chuyển khoản
04/09/2022 20,000 DEO VAN NGUYEN 109678.040922.153213.  
04/09/2022 1,000,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0071000899009  tre em
04/09/2022 10,000 DUONG THI HIEN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..28417261587.
Chuyển tiền
04/09/2022 10,000 TRAN THI HUYEN TRANG  0901000097962  Chuyển tiền
04/09/2022 20,000 TRAN THI NHAN 403372.040922.1516
43.VCB;
Chuyển khoản
04/09/2022 10,000 VU HUY NAM 301966.040922.151522.  Chuyển tiền
04/09/2022 20,000 DANG HIEU NGHIA 804438.040922.
150644.VCB
Chuyển khoản
04/09/2022 10,000 PHAM THI ANH MO  0651000794708 quyen gop tu thien
04/09/2022 20,000 DANG THI MY CHAU 341920.040922.1
45901.VCB
Chuyển khoản
04/09/2022 10,000 NGUYEN THI HAI YEN 143460.040922.145222.  Chuyển tiền
04/09/2022 10,000 LE THI THU HIEN 602755.040922.143920.  Chuyển khoản
04/09/2022 10,000 HO THI THIET  129931.040922.143745. Chuyển tiền
04/09/2022 20,000 TRAN THI HUONG 333352.040922.143641.  Chuyển tiền
04/09/2022 10,000 PHAN HONG KHANH 586527.040922.143359.  Chuyển khoản
04/09/2022 10,000 Nguyen Tien Cong 742149.040922.143311.  Chuyển tiền
04/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 033167.040922.142
923.ZP68T4S7GUFT 
 
04/09/2022 20,000 NGUYEN THI MY HANH 833673.040922.142420.  Chuyển tiền
04/09/2022 10,000 PHAN NGOC DIEP 827551.040922.142016.  Chuyển tiền
04/09/2022 20,000 DO HONG VAN 0591000222234  
04/09/2022 10,000 HOANG THI CONG PARTNER.DIRECT_D
EBITS_VCB.MSE
..28414707932.
 
04/09/2022 10,000 VU VAN LOI 532083.040922.141559.  Chuyển khoản
04/09/2022 10,000 PHAM NGUYEN LAN VY  0181003359523 tu thien ben anh Quang Huy quan ly
04/09/2022 10,000 NGUYEN CHAU HAI DANG 489192.040922.140127.  Chuyển khoản
04/09/2022 10,000 NGUYEN THI XUAN DIEM  0761002367991 Chuyển tiền
04/09/2022 10,000 NGUYEN THI HUE 276221.040922.135445.  Chuyển khoản
04/09/2022 10,000 NGUYEN THI THU 080638.040922.134845.  Chuyển tiền
04/09/2022 10,000 HOANG A SUA 443487.040922.134540.  Chuyển khoản
04/09/2022 10,000 Thanh Hang 855934.040922.134549.  
04/09/2022 10,000 DUONG THI HIEN 292921.040922.133549.  
04/09/2022 10,000 ngo truong giang 918763.040922.133315.  
04/09/2022 10,000 LE THI HA 742837.040922.132846. Chuyển tiền
04/09/2022 10,000 HO THUY VAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28414688597.
 
04/09/2022 10,000 NGUYEN TRONG HIEU 735268.040922.132427.  Chuyển tiền
04/09/2022 10,000 Bui thi trang 905417.040922.132411.  
04/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 680018.040922.132355. ck tu thien
04/09/2022 10,000 HOANG THI YEN VI 1027819240 Chuyển tiền
04/09/2022 10,000 DUONG THI NET 177477.040922.131529.  Chuyển khoản
04/09/2022 10,000 HOANG THI LAN ANH 352588.040922.131334. Chuyển khoản
04/09/2022 10,000 NGUYEN NGOC QUANG 172656.040922.131212.  Chuyển khoản
04/09/2022 10,000 NGUYEN LE CAM TU 657625.040922.131142. Chuyển tiền
04/09/2022 10,000 Nguyen thi Thao 343054.040922.131018.  
04/09/2022 10,000  DAO NGOC HUNG   0921000711989  
04/09/2022 10,000 LO THI HONG 729027.040922.130523. Chuyển tiền
04/09/2022 20,000 Dau Linh Dan 835715.040922.124840.  
04/09/2022 10,000 NGUYEN VIET THIEN 757764.040922.124823.  
04/09/2022 10,000 NGUYEN HONG PHUC 931217.040922.124738. Chuyển tiền
04/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 104005.040922.124624. ung ho
04/09/2022 20,000 VO THI THAO 305895.040922
.124505.VCB
Chuyển khoản
04/09/2022 10,000 LY VAN TRUONG 258765.040922.124138.  Chuyển khoản
04/09/2022 10,000 NGUYEN VAN HANH 642741.040922.124044.  Chuyển tiền
04/09/2022 10,000 NGUYEN THI HA AN 764855.040922.123951.  Chuyển tiền
04/09/2022 10,000 NGUYEN THI HUONG  249359.040922.123834. Chuyển khoản
04/09/2022 10,000 TA MINH HIEU 134492.040922.123455.  
04/09/2022 10,000 NGUYEN THU MAI  133220.040922.123049. Chuyển tiền
04/09/2022 10,000 TRAN VAN HIEU 217137.040922.122751. Chuyển khoản
04/09/2022 10,000 TRAN ANH QUAN 207595.040922.122440.  Chuyển khoản
04/09/2022 10,000  PHAM NGOC DIEN  1013926728  
04/09/2022 10,000 NGUYEN THI KIM CUC 184472.040922.121740. chuyen khoan Chuyển khoản
04/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1026997285 binh thuong
04/09/2022 10,000 LE THI HA  594295.040922.120416. Chuyển tiền
04/09/2022 10,000 HA THI THUAN 886056.040922.115942.  Chuyển tiền
04/09/2022 10,000  NGUYEN BAO LINH 382981.040922.115603. Chuyển tiền
04/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 080129.040922.114641. ho va ten cua ban
04/09/2022 10,000 PHAN THI THAO 0481000620246  Chuyển tiền
04/09/2022 10,000 NGUYEN VIET TUONG  005809.040922.113611. Chuyển tiền
04/09/2022 20,000 tang manh pinh 022749.040922.113044.  
04/09/2022 10,000 DANG THI PHU LOC  0041000152009 Chuyển tiền
04/09/2022 20,000 HUYNH THI MY NHAN 302194.040922.11
2142.VCB
Chuyển khoản
04/09/2022 10,000  TRAN VI THAI 365933.040922.112126. Chuyển tiền
04/09/2022 10,000 PHAM THI THU THUONG 1041000042459 Chuyển tiền
04/09/2022 10,000 LE THI THUY LINH 0141000784716 Quy vi tre em khuyet tat.
04/09/2022 2,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1030650198 tre em khuyet hoc
04/09/2022 20,000 DA NANG KS Saigontourane DANANG VN 0041000386394  
04/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 897543.040922.105551. tu thien
04/09/2022 20,000 LUONG THI TUYET  432591.040922.1
05032.VCB
Chuyển khoản
04/09/2022 10,000 NGUYEN THI HONG THUY 902469.040922.104923.  Chuyển tiền
04/09/2022 10,000 LE THI NGOC HANH 744021.040922.104431.  Chuyển khoản
04/09/2022 10,000 NGUYEN HONG HAI 752027.040922.103725.  Chuyển tiền
04/09/2022 10,000 PHAM QUANG ANH 843499.040922.103254.  Chuyển tiền
04/09/2022 20,000 vu thi phuong Thuy 963240.040922.102735.  Chuyển khoản
04/09/2022 10,000 VO THI MINH TAM 0881000478358  Chuyển tiền
04/09/2022 10,000 LUONG THI VINH 646762.040922.101454.  Chuyển khoản
04/09/2022 10,000 NGUYEN THI LOAN 254202.040922.101403.  Chuyển tiền
04/09/2022 10,000 BUI VAN VIET PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..28408140349.
 
04/09/2022 10,000 NGUYEN MINH MAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28408170063.
 
04/09/2022 10,000 LUU THI HANH 720761.040922.100119.  Chuyển tiền
04/09/2022 100,000 NGUYEN HUU LUONG 606199.040922.100017. ung ho quy
04/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 763059.040922.095826. UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VIET NAM
04/09/2022 10,000 HUYNH THI MY NHAN 543991.040922.093842.  Chuyển khoản
04/09/2022 10,000 PHAM VIET ANH 571348.040922.092409.  Chuyển khoản
04/09/2022 100,000 PHAM VIET ANH 201047.040922.064508. 201047.040922.064508.
04/09/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1025190645 quy tre em khuyet tat
04/09/2022 10,000 LE THI OANH 314792.030922.225348.  Chuyển tiền
04/09/2022 10,000 Phuong kha ai 287229.030922.224125.  
05/09/2022 10,000  LE THI BE KIEU 314007.050922.221135.  
05/09/2022 10,000 NGUYEN THI NHUNG 306462.050922.221102. Chuyển khoản
05/09/2022 20,000 NGUYEN THI TUYET NGAN 485537.050922.2
20805.VCB
Chuyển khoản
05/09/2022 10,000 NGUYEN THI VUI  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.28469170431.
 
05/09/2022 10,000 HOANG THI XANH 550187.050922.210903.  Chuyển khoản
05/09/2022 10,000 CAN HUYEN TRANG 049114.050922.210605.  Chuyển khoản
05/09/2022 10,000 LE THI NGOC DIEP 840407.050922.210546. Chuyển tiền
05/09/2022 10,000 nhu  622699.050922.210340. chuyen ung ho tre em khuyet tat
05/09/2022 40,000 LE THANH MAI  570645.050922.205514. Chuyển tiền
05/09/2022 10,000 HUYNH THI CAM TIEN 0401001389020 Chuyển tiền
05/09/2022 119,892 LE THANH MAI  570399.050922.205443. Chuyển tiền
05/09/2022 22,000 DANG THI THU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28467711727.
 
05/09/2022 10,000 LO THI LY  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28467691801.
 
05/09/2022 10,000 SON VAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28467652200.
 
05/09/2022 10,000 CHAO A THAI 336169.050922.201655.  Chuyển khoản
05/09/2022 20,000 NGUYEN THI THUY 750605.050922.201
550.VCB
Chuyển khoản
05/09/2022 10,000 NGUYEN HOANG AN 911912.050922.200959. Chuyển tiền
05/09/2022 10,000 VU THU HUYEN 255607.050922.200856.  Chuyển tiền
05/09/2022 10,000 LE THI THU 920405.050922.200809. Chuyển tiền
05/09/2022 20,000 NGUYEN THI KIM CUC PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28466164186.
Chuyển tiền
05/09/2022 10,000 THAN DUC MINH 751051.050922.200118.  Chuyển tiền
05/09/2022 20,000 HO THI MY TIEN 785943.050922.195709. Chuyển tiền
05/09/2022 20,000 NGUYEN THI THUM 518908.050922.19
5518.VCB
Chuyển khoản
05/09/2022 10,000 DINH THI TINH 0071000630023  chuyen Quy vi tre em khuyet ta
05/09/2022 10,000 NGUYEN THI HANG 590837.050922.193955.  Chuyển tiền
05/09/2022 10,000 DOAN NGOC BINH 168351.050922.193437.  Chuyển khoản
05/09/2022 10,000 Tran Thi Tu Em 620753.050922.193334.  
05/09/2022 10,000 NGUYEN QUANG TOAN 147119.050922.193311.  Chuyển tiền
05/09/2022 10,000 DANG VAN DUC 157071.050922.193159.  Chuyển khoản
05/09/2022 20,000 VU VAN CHIEN  641708.050922.193139. Chuyen tien quy vi tre em khuyet tat vi hoan canh kho khan viet nam
05/09/2022 10,000 LU SEO LUONG 239489.050922.192958.  
05/09/2022 10,000 PHAM NGOC TUONG VI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28464994937.
 
05/09/2022 20,000 TRAN THI HUYEN  100395.050922.192751. Chuyển tiền
05/09/2022 20,000 NGUYEN THI THU HIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28465053779.
 
05/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 065891.050922.192
324.ZP68T5Q1FDPC 
 
05/09/2022 20,000 PHAM THI KIM CHI 503752.050922.19
2143.VCB
chuyen khoan cho quy vi tre em khuyet tat
05/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 065691.050922.192029
.ZP68T5Q1F8EN 
 
05/09/2022 10,000 TRAN PHUOC CHUNG 109466.050922.191015.  Chuyển tiền
05/09/2022 10,000 THAN VAN MANH 491587.050922.190836.  
05/09/2022 200,000 NGUYEN THI TRANG 1015944765 Mong binh an den voi cac con.
05/09/2022 10,000 NGUYEN VAN DONG 017683.050922.190138. Chuyển khoản
05/09/2022 20,000 HO THI MY TIEN 771398.050922.185709.  Chuyển tiền
05/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 921631.050922.18
5521.VCB
 
05/09/2022 10,000 NGUYEN THI BICH THUAN 241502.050922.185156. Chuyển tiền
05/09/2022 10,000 NGUYEN THI MAI  0341006912429 Chuyển tiền
05/09/2022 10,000 TRUONG THI LOC  0181003371280 Chuyển tiền
05/09/2022 10,000 VO HOAI NHUT 1015070431 Chuyển tiền
05/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 960639.050922.181050. Chuyển tiền
05/09/2022 10,000 HOANG DUC THANG 394010.050922.181037. Chuyển tiền
05/09/2022 10,000 LO MU K GOEN 200260.050922.175623. Chuyển tiền
05/09/2022 1 NGUYEN HOANG OANH 176477.050922.174955.  
05/09/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109 m
05/09/2022 10,000 HOANG THI THIEU 961995.050922.173520. Chuyển khoản
05/09/2022 45,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.241607721
5.2001.VCB Rewards.
thuong cac em
05/09/2022 10,000 LY VU BAO 1023998569 Chuyển tiền
05/09/2022 10,000 NGUYEN DO TUOI 545148.050922.172814.  Chuyển khoản
05/09/2022 20,000 DINH CONG SANG 419987.050922.171407.  
05/09/2022 10,000 THACH THI NHU 708736.050922.171329.  Chuyển tiền
05/09/2022 10,000 LE THI THUY PHUONG 380981.050922.165500.  Chuyển khoản
05/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28458466901
 
05/09/2022 10,000 NGUYEN THI YEN NHI  625588.050922.163727. Chuyển khoản
05/09/2022 10,000 CAO QUOC VUONG 1013966446  
05/09/2022 10,000 H SO RA MLO 0231000688947 Chuyển tiền
05/09/2022 10,000 .NONG THI NGOC 603433.050922.163321. Chuyển khoản
05/09/2022 10,000 Nguyen Thi Hoang Lien 923034.050922.043407.  
05/09/2022 1,000 DANG THI HONG LOAN  1024988509 Chuyển tiền
05/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 956090.050922.162959. UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VIET NAM
05/09/2022 20,000 HAU THI TINH 0351001215438 Chuyển tiền
05/09/2022 20,000 DINH THI HUE 259318.050922.162952. Chuyển tiền
05/09/2022 140,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2415708860.
2001.VCB Rewards.
bth
05/09/2022 1,001 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0331000481683 hrtj
05/09/2022 10,000 le quoc thang 912833.050922.161346.  
05/09/2022 20,000 DANG THI THU LAM 882283.050922.161133.  
05/09/2022 10,000 TRAN THI BAO YEN 1018653314 Chuyển tiền
05/09/2022 10,000 TRAN THI THUY SANG 447103.050922.160359. Chuyển khoản
05/09/2022 10,000 NGO THI TY LE SHGD:10094959.
DD:220905.
 
05/09/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC HUYEN 1025336798  
05/09/2022 10,000 NGUYEN VAN DUONG 400612.050922.155541.  Chuyển khoản
05/09/2022 20,000 MA THI HA 842117.050922.1
55042.VCB
Chuyển khoản
05/09/2022 10,000 HO HUU THANG 9389008449 le van hieu
05/09/2022 20,000 NGO THI DIEU HIEN 060615.050922.154958. Chuyển tiền
05/09/2022 10,000 NGUYEN TRONG TUNG 056639.050922.154651. Chuyển tiền
05/09/2022 10,000 Nguyen Ngoc chau ly 262095.050922.154442.  
05/09/2022 10,000 NGUYEN THI HIEN 1020728364 Chuyển tiền
05/09/2022 10,000 NGUYEN HOANG SANG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..28453848004.
 
05/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 305513.050922.153801. ck ung ho tre em khuyet tat
05/09/2022 10,000 LUONG THI TOAN SHGD:10093953
.DD:220905
Toan chuyen
05/09/2022 10,000 DANG THI THU THAO 722087.050922.153611.  Chuyển tiền
05/09/2022 10,000 LE HOA HIEP 0151000542754 Chuyển tiền
05/09/2022 10,000 DO NGOC DUNG 972648.050922.152835.  Chuyển khoản
05/09/2022 20,000 Nguyen thi tham 040894.050922.15260
0.ZP68T5Q197GH 
 
05/09/2022 10,000 NGUYEN TRI THANH SHGD:10002250.
DD:220905.
CK TU THIEN
05/09/2022 10,000 NGUYEN VAN NAM 191668.050922.151556. Chuyển khoản
05/09/2022 10,000 LY THI THUOC 636394.050922.151452.  Chuyển tiền
05/09/2022 20,000 LE THI DIEM 702905.050922.1
51502.VCB
Chuyển khoản
05/09/2022 20,000 NGUYEN NGOC TAM 032805.050922.151317.  
05/09/2022 20,000 VANG THI DUONG 499584.050922
.151139.VCB
Chuyển khoản
05/09/2022 10,000 NONG THI TIEN 028728.050922.150753. Chuyển tiền
05/09/2022 10,000 nguyen thi hoai an 574264.050922.145658.  
05/09/2022 10,000 TRAN DINH QUANG  615477.050922.145513. Chuyển tiền
05/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 397940.050922.145148. ck tu thien
05/09/2022 10,000 BUI VAN HONG NGOC  1015862004 Chuyển tiền
05/09/2022 20,000 PHAM THI TAM 286325.050922.145
126.VCB
Chuyển khoản
05/09/2022 10,000 hoang van thanh 990703.050922.145101.  
05/09/2022 20,000 LO THI DUNG 265465.050922.14
5105.VCB
Chuyển khoản
05/09/2022 10,000 HA THI OANH 0351001179511 Chuyển tiền
05/09/2022 10,000 DU THANH CONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28453855191.
 
05/09/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG DUNG  013647.050922.144733. Chuyển tiền
05/09/2022 10,000 HUYNH THI THANH TRA PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28453933682.
 
05/09/2022 10,000 VO THI THANH THUY 0501000201600 Chuyển tiền
05/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10087484.
DD:220905.
Phu
05/09/2022 10,000 CAN VAN TRUNG 975344.050922.143014.  Chuyển khoản
05/09/2022 10,000 DAM THI THANH HUONG 910750.050922.143010. Chuyển tiền
05/09/2022 10,000 LUONG THI QUYNH 968406.050922.142835. Chuyển khoản
05/09/2022 10,000 NGUYEN THI THOI 1029089489 Chuyển tiền
05/09/2022 10,000 NGUYEN THI HONG NHUNG 128036.050922.142538.  
05/09/2022 20,000 MAI THI TRINH 1016769635 Chuyển tiền
05/09/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC BICH 994253.050922.141738. Chuyển tiền
05/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 512360.050922.141427.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
05/09/2022 10,000 TRIEU MUI LIU 668227.050922.141344.  Chuyển khoản
05/09/2022 100,000 BUI THI HOA 904002.050922.141320.  Chuyển khoản
05/09/2022 10,000 Nguyen ngoc lamh 949011.050922.141018.  ck
05/09/2022 10,000 NGUYEN THI THUY 336773.050922.141011.  Chuyển tiền
05/09/2022 20,000 LE THI VAN 738407.050922.1408
58.VCB
Chuyển khoản
05/09/2022 20,000 TRAN THI UT 669470.050922.1
40749.VCB
Chuyển khoản
05/09/2022 10,000 LUU THI HOA 413879.050922.140542.  Chuyển tiền
05/09/2022 10,000 NGUYEN THI LOAN 507656.050922.140428.  CHUYEN KHOAN QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
05/09/2022 10,000 TRAN THI OANH 785462.050922.140140.  Chuyển tiền
05/09/2022 20,000 NGUYEN THI NGOC HANH  166159.050922.13
5926.VCB
Chuyển khoản
05/09/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC BICH 981407.050922.135720. Chuyển tiền
05/09/2022 10,000 HUYNH NGOC HA  0041000316446 Chuyển tiền
05/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 862617.050922.133
742.VCB;
quy vi tre em khuyet tat
05/09/2022 10,000 TRAN VAN SON 670911.050922.133452.  Chuyển tiền
05/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10081010
.DD:220905.
Phu
05/09/2022 10,000 BUI QUYET THANG 0211000527992 Chuyển tiền
05/09/2022 10,000 NGUYEN THI MAI HOA 626537.050922.132350. Chuyển tiền
05/09/2022 10,000 NGUYEN HAI LONG 0071003842284 Chuyển tiền
05/09/2022 20,000 CAO THI PHUONG 948677.050922.1
32228.VCB
 
05/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10079552.
DD:220905
phu
05/09/2022 10,000 TRAN VAN BANG. SHGD:10064844
.DD:220905.
Nguyen thi thu hien tu nguyen chuyen tu thien
05/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10078997
.DD:220905.
Phu
05/09/2022 10,000 TONG THI HAU  0221000041860  
05/09/2022 10,000 TRAN HUU ANH 462501.050922.131637. Chuyển khoản
05/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH  489598.050922.131545. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
05/09/2022 10,000 TRAN THI HUYEN 144713.050922.131307. Chuyển tiền
05/09/2022 20,000 SUNG THI MY 437351.050922.130746. Chuyển khoản
05/09/2022 10,000 TE THI BICH VAN 0321000655352 Chuyển tiền
05/09/2022 10,000 NONG THI HANG 239886.050922.130607. Chuyển tiền
05/09/2022 10,000 NGUYEN THI CHAM  629157.050922.130333. Chuyển khoản
05/09/2022 10,000 NGUYEN VAN THIN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28448485078
 
05/09/2022 10,000 NGUYEN LUU KY 1029054561 Chuyển tiền
05/09/2022 10,000 LE BINH TRONG 601226.050922.125550.   
05/09/2022 10,000 DAU THI KHANH NGOC 397479.050922.125629.  Chuyển khoản
05/09/2022 10,000 TRAN THI QUYEN 0341007088908   
05/09/2022 10,000 NGUYEN THI TRANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28448443435.
 
05/09/2022 20,000 PHAM THI HUYEN HOA 358226.050922.124515.  Chuyển khoản
05/09/2022 10,000 .DAO TRONG THANG 358137.050922.124514. Chuyển khoản
05/09/2022 10,000 NGUYEN THI HUONG 0521000511322 Chuyển tiền
05/09/2022 108 DAO THI LY 226210.050922.123823.  
05/09/2022 20,000 PHAN DANG HAI 304087.050922.1
23824.VCB
Chuyển khoản
05/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 476149.050922.123121.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
05/09/2022 10,000 NGUYEN QUANG HUNG 491291.050922.122802.  
05/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 289109.050922.122503. Quyen gop quy vi tre em khuyet tat VN
05/09/2022 10,000 NGUYEN THI CAM 470198.050922.122442.  Chuyển tiền
05/09/2022 20,000 LUONG THI DIEP  456876.050922.122
416.VCB
Chuyển khoản
05/09/2022 10,000 HA THI TRANG  816439.050922.002256. Chuyển tiền
05/09/2022 20,000 DANG VAN NHAM 655656.050922.122107.  Chuyển tiền
05/09/2022 20,000 NGUYEN THI DIEM LINH 814220.050922.002033. Chuyển tiền
05/09/2022 20,000 BAN PHU LUONG 024089.050922.1
21704.VCB
Chuyển khoản
05/09/2022 10,000 TRUONG HUU HIEN 427612.050922.121332. Chuyển khoản
05/09/2022 10,000 BUI HONG DUC PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28447051007.
 
05/09/2022 10,000 NGUYEN MINH HIEU 1021096094 Chuyển tiền
05/09/2022 10,000 Nguyen Manh Duy 384588.050922.120401.  
05/09/2022 10,000 DUONG VIET ANH 197345.050922.120338.  
05/09/2022 10,000 NGUYEN THI THANH SHGD:10064327
.DD:220905.
Thuy chuyen thanh toan
05/09/2022 20,000 LE VAN CUONG SHGD:1005443
0.DD:220905.
pham van duc
05/09/2022 200,000 LE THU HUONG 169684.050922.115548.  Chuyển khoản
05/09/2022 10,000 MAI THI NGUYET SANG 1027417709 Chuyển tiền
05/09/2022 10,000 DINH VAN TAN 1017312296  
05/09/2022 10,000 TRAN THI THUY DUNG SHGD:10060185.
DD:220905.
dung ck
05/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 461674.050922.115058.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
05/09/2022 10,000 NGUYEN HOANG LONG SHGD:1004655
5.DD:220905
Long ck tu thien
05/09/2022 10,000 NG THI BICH HONG 442169.050922.114200.  
05/09/2022 20,000 NGUYEN QUOC TUNG 841475.050922.1
14041.VCB
Chuyển khoản
05/09/2022 10,000 DINH CONG HUNG 101807.050922.114047. Chuyển khoản
05/09/2022 10,000 DO THUY ANH 567368.050922.113816.  Chuyển tiền
05/09/2022 10,000 TRAN VAN HUNG   0071000900677 Chuyển tiền
05/09/2022 20,000 TRAN NGOC LAM  383240.050922.1
13303.VCB
Chuyển khoản
05/09/2022 10,000 HOANG THI BICH HOA  067347.050922.113238. Chuyển khoản
05/09/2022 10,000 Y THANG HMOK 610897.050922.113055.  Chuyển tiền
05/09/2022 10,000 Bach Thi Le Tuyet 222457.050922.112928.  Chuyển khoản
05/09/2022 10,000 LE NGO THI DUNG 0571000022714 VI TRE EM KHUYET TAT
05/09/2022 10,000 HOANG THI BICH HOA 215597.050922.112802. Chuyển khoản
05/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 450332.050922.112354.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
05/09/2022 10,000 TRINH VAN DOAT SHGD:10040192.
DD:220905.
Doat chuyen
05/09/2022 50,000 NGO THI HOA IBPS/SE:48304001.D
D:050922.SH:10001581
 
05/09/2022 20,000 DANG HUU ANH 811705.050922.
112331.VCB
Chuyển khoản
05/09/2022 10,000 BUI THI HUONG SHGD:10063019
.DD:220905.
Huong chuyen
05/09/2022 10,000 TRAN HUU LOC SHGD:10044339.
DD:220905.
Nguyen Thi Nga chuyen tien
05/09/2022 10,000 TRAN VAN THE TRAN VAN THE Chuyển tiền
05/09/2022 20,000 BUI VAN HONG NGOC 1015862004 Chuyển tiền
05/09/2022 10,000 TRAN THI THANH HIEN 133856.050922.111144.   
05/09/2022 20,000 TRAN VAN THONG SHGD:10039969.
DD:220905
Thong chuyen
05/09/2022 20,000 NGUYEN DUC ANH HOANG 831089.050922
.110711.VCB
Chuyển khoản
05/09/2022 10,000 BUI VAN CUONG SHGD:10040664
.DD:220905.
 
05/09/2022 10,000 LAM THI MY NGOC  346274.050922.110545. Chuyển tiền
05/09/2022 10,000 QUANG THI TOA 0821000008274 Chuyển tiền
05/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 439752.050922.110000.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
05/09/2022 10,000 MAI XUAN TIEN 064596.050922.105740.  Chuyển khoản
05/09/2022 10,000 BUI THI THU HIEN 0101001259522  Chuyển tiền
05/09/2022 300,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0471000021786 ung ho tre em khuyet tat.
05/09/2022 10,000 PHAN THI CAM THU  044176.050922.105334. Chuyển khoản
05/09/2022 10,000 HOANG THI NGUYET SHGD:10045679.
DD:220905.
Nguyet chuyen
05/09/2022 10,000 NGUYEN DUC DUOC 041380.050922.105300.  
05/09/2022 10,000 Y SINH SHGD:10045141
.DD:220905.
 
05/09/2022 10,000 LE THI HOA SHGD:10044575
.DD:220905.
Hoa chuyen
05/09/2022 10,000 LUONG QUYNH TRANG 878987.050922.104739.  Chuyển khoản
05/09/2022 10,000 NGUYEN XUAN AN SHGD:10042992.
DD:220905.
An chuyen
05/09/2022 10,000 TRUONG THI MY LINH 1028860034 Chuyển tiền
05/09/2022 10,000 DO THI THUY TRINH 975633.050922.104023.   
05/09/2022 20,000 VO VAN HONG 240523.050922.104
040.VCB
Chuyển khoản
05/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH  430374.050922.103916. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
05/09/2022 10,000 NGAN THI THIEN SHGD:10026169.
DD:220905
Chuyển tiền
05/09/2022 10,000 PHAM HA TRANG SHGD:10027150
.DD:220905.
 
05/09/2022 10,000 TRAN THI CA SHGD:10035582.DD:220905.  
05/09/2022 20,000 TANG THI HONG LINH 151124.050922.103001.   
05/09/2022 20,000 BUI TRIEU TRAM SHGD:10044026
.DD:220905
Tram chuyen
05/09/2022 10,000 NGO MANH DAT SHGD:10043406.
DD:220905.
LE THI PHUONG THAO UNG HO
05/09/2022 10,000 TRAN VAN THONG SHGD:10042339
.DD:220905
Thong chuyen
05/09/2022 10,000 PHAM THI MINH KHOA 944609.050922.102133.  Chuyển tiền
05/09/2022 20,000 NGUYEN THI NGOC 932760.050922.101808.  Chuyển tiền
05/09/2022 10,000 PHAM ANH QUAN SHGD:10025682.
DD:220905
ck
05/09/2022 20,000 HOANG THI NGUYET SHGD:10017258
.DD:220905.
 
05/09/2022 10,000 NGUYEN XUAN TUAN SHGD:10023966.
DD:220905
Tuan chuyen
05/09/2022 20,000 NGUYEN THI THUY 0591000260384  Chuyển tiền
05/09/2022 10,000 LE DANG HANH 1041000042349 Chuyển tiền
05/09/2022 10,000 THAI VIET NOVA SHGD:10015894.
DD:220905.
Nova chuyen
05/09/2022 20,000 NGUYEN THI THIEN 1017608847  
05/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 812530.050922.100212. Ung Ho
05/09/2022 10,000 PHO DUC MINH HUY SHGD:10064731.
DD:220905.
 
05/09/2022 10,000 TRAN QUOC UY SHGD:10010876.
DD:220905.
 
05/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 866406.050922.095750. QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
05/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 819770.050922.095151. Chuyen tu thien
05/09/2022 10,000 TA NGOC DUNG 278333.050922.095138. Chuyển tiền
05/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10067581.
DD:220905.
Phu
05/09/2022 10,000 Trinh Huyen Trang 836293.050922.093526.  Chuyển tiền
05/09/2022 10,000 NGUYEN HUU NGHI 658652.050922.092659.  Chuyển khoản
05/09/2022 10,000 TRAN VAN SUNG SHGD:10060943.D
D:220905.
doan thi hoa
05/09/2022 10,000 NGUYEN THI THU HIEN SHGD:10054840.
DD:220905.
 
05/09/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG SHGD:10033894.
DD:220905.
Phuong chuyen
05/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10013720.
DD:220905.
Phu
05/09/2022 10,000 VI VAN NHI 493564.050922.090441.  Chuyển khoản
05/09/2022 90,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
05/09/2022 20,000 VI LONG HAI SHGD:10004749.
DD:220905.
Hai chuyen ung ho
05/09/2022 10,000 SONG BA NANH 411460.050922.083913.  Chuyển khoản
05/09/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
05/09/2022 100,000 thuynvt 713458.050922.073412. ung ho 
05/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 358550.050922.072028.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
05/09/2022 1,000 THACH THI LAN 644376.050922.071929. Chuyển tiền
05/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 295898.050922.071803. AK
05/09/2022 1,000 BUI XUAN LOC  530374.050922.071402. transfer funds to QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
05/09/2022 1,000 LE ANH TUAN 357236.050922.071255.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
05/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 169509.050922.071201. Ak
05/09/2022 100,000 NGUYEN DANG AN 223106.050922.070247.  Chuyển khoản
05/09/2022 10,000 PHAM THI THANH XUAN 153098.040922.234602.  Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1028375041 tot
06/09/2022 10,000 PHAM THE SON 624362.060922.215725.  Chuyển khoản
06/09/2022 10,000 LE THI THUY HANG  0481000750891 Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 NGUYEN VIET DAT 060322.060922.214500. Chuyển khoản
06/09/2022 20,000 HA THI THANH THUY 459247.060922.213606.  ung ho tre khuyet tat viet nam
06/09/2022 30,000 NGUYEN THI HONG CAM PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..28507332067.
 
06/09/2022 10,000 TRAN VAN TOAN 783517.060922.211818.  
06/09/2022 20,000 PHAM BANG THANH 1020792869  
06/09/2022 10,000 LAI VAN SY 502852.060922.211413.  Chuyển khoản
06/09/2022 20,000 NGUYEN THI THU HUONG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28507128507.
 
06/09/2022 10,000 TRINH DUY LONG 499292.060922.211318. Chuyển khoản
06/09/2022 10,000 LAI VAN SY 950945.060922.210827. Chuyển khoản
06/09/2022 10,000 TRINH XUAN TINH 0441000632652  Chuyển tiền
06/09/2022 50,000 DUONG VAN PHUC 559094.060922.210607.  Chuyển tiền
06/09/2022 20,000 LE THI HANH 295925.060922.210557.  chuyen tien tu thien
06/09/2022 10,000 Tran hoang minh 474368.060922.210208.  
06/09/2022 10,000 DO DINH DUY 889505.060922.205433. Chuyển khoản
06/09/2022 10,000 NGUYEN THI VUI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28506043409.
Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 NGUYEN THI HAY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..2
8506043346.
 
06/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 070909.060922.204854.
ZP68T6NR80SM 
 
06/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 102577.060922.204557.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
06/09/2022 10,000 hoang hong son 144133.060922.204321.  
06/09/2022 10,000 NGUYEN TRA MY 677498.060922.203936.  Chuyển tiền
06/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 800600.060922.203459. ck tu thien
06/09/2022 20,000 NGUYEN THI HONG CAM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28504847540.-
 
06/09/2022 10,000 NGUYEN DINH LOC 332138.060922.203403. Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 LE VO XUAN CHIEN 852027.060922.203230.  Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 PHAM THI AI XUAN 1025027407 Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 TRIEU NHAT MINH 745622.060922.202251. Chuyển khoản
06/09/2022 20,000 doan thi tinh 608618.060922.201739.  
06/09/2022 20,000 TRUONG THI CAM HUYEN 0181003401410  
06/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 240905.060922.200952. Chuyển khoản
06/09/2022 10,000 DINH THI HUE 664428.060922.200937.  Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 HOANG VAN SON 670463.060922.200643.  Chuyển khoản
06/09/2022 30,000 DANG NGUYEN MINH HANH 531335.060922.2
00531.VCB
quy vi tre em khuyet tat
06/09/2022 10,000 DANG HUU HOANG 197627.060922.200057. Chuyển khoản
06/09/2022 10,000 NGUYEN DINH NUOI  115937.060922.195655. Chuyển tiền
06/09/2022 20,000 PHAM THI GIAU EM 717061.060922.19
5157.VCB
Chuyển khoản
06/09/2022 10,000 DINH THI ANH HONG  0081001231801 Chuyển tiền
06/09/2022 20,000 NGO THE TIEN 384513.060922.1946
24.VCB
 
06/09/2022 10,000 NGUYEN DUONG CHI HANG 131446.060922.194525.  
06/09/2022 135,526  Le Thanh Trung 128578.060922.194344.  
06/09/2022 10,000 PHAM THUY LINH  557234.060922.194319. Chuyển khoản
06/09/2022 10,000 HOANG MAI THAO 115297.060922.194329.  Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 DINH THI HUE  0251002771659 Chuyển tiền
06/09/2022 1,000 VO THI THUY VINH 234276.060922.194237. Chuyển tiền
06/09/2022 1,000 VO THI THUY VINH  233617.060922.194215. Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 Tran Hoang Nam 535227.060922.193955.   
06/09/2022 10,000 TRAN HUYEN TRANG 1015430078 Chuyển tiền
06/09/2022 15,000 PHAM THI HOANG ANH 928242.060922.193545.  Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 333885.060922.192956. Quy vi tre em khuyet tat
06/09/2022 10,000 LAM TRONG LINH 885906.060922.192123.  Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 MAI LE MINH 1026747964  
06/09/2022 10,000 LE VAN HUY 423602.060922.191223. Chuyển khoản
06/09/2022 10,000 TRAN THU HAO  0731000615161  Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 LE VAN TAM 830082.060922.190818. Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 TRINH THI HONG 826556.060922.190255. Chuyển tiền
06/09/2022 15,000 NGUYEN THI QUY 356771.060922.185809. Chuyển khoản
06/09/2022 20,000 nguyen thi loan 197688.060922.185836. gay quy ho cho cho cac em khuyet tat
06/09/2022 10,000 Huee 815671.060922.185644. Chuyển tiền
06/09/2022 20,000 TRIEU THI ANH 335185.060922.185336.  Chuyển khoản
06/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 818270.060922.185111. Chuyen tien tu thien
06/09/2022 10,000 DAO NGUYEN TUAN ANH 884561.060922.184443.  Chuyển khoản
06/09/2022 10,000 NGUYEN THU HA 944784.060922.184240.  Chuyển tiền
06/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 052789.060922.183902.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
06/09/2022 10,000 Vuong Dinh Song 107682.060922.183721.  Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 LE QUANG ANH 248698.060922.183535.  Chuyển khoản
06/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 049140.060922.182951.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
06/09/2022 10,000 TRAN XUAN CUONG 9344258981 Chuyển tiền
06/09/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0991000030832 Kha
06/09/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0171003481494  a
06/09/2022 10,000 PHAM QUACH TINH 247994.060922.182135.  
06/09/2022 10,000 NGUYEN THI DIEM HUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28501119846.
 
06/09/2022 20,000 DANG THI THU DUYEN 671603.060922.180621.  Chuyen tien tu thien
06/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 096752.060922.180308. Ck tu thien
06/09/2022 10,000 NONG THI NHAI 805072.060922.180045. Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 GIANG THI MAI 074924.060922.175847.   
06/09/2022 10,000 Vu Thi Nhi 115685.060922.174858.  
06/09/2022 10,000 NHU THI NGAN  0351000866276 Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 Tran Nhu Phu 411869.060922.173651.  
06/09/2022 20,000 TRAN VAN TOAN 0851000017029  CK tu thien
06/09/2022 20,000 NGUYEN VAN NAM 199628.060922.172456.  chuyen tien ck tu thien
06/09/2022 22,000 TRAN NU KIEU TRINH 336371.060922.172408.  
06/09/2022 20,000 BUI THI KHANH 909691.060922.171736.  Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 HOANG THI NGOC ANH 478415.060922.171031.  Chuyển khoản
06/09/2022 10,000 NGUYEN THANH KHAI 805650.060922.170753.  Chuyển khoản
06/09/2022 10,000  LE DAM BAO 0091000683458 gui quy tu thien
06/09/2022 10,000 LUONG THI DUYEN 376390.060922.164629.  Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 HOANG TRUONG GIANG 367780.060922.164515.  Chuyển tiền
06/09/2022 20,000  TRAN QUOC NAM 1021930785 Tu thien
06/09/2022 20,000 MUA A BONG  816775.060922.163914. Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC HUYEN 1025336798  
06/09/2022 10,000 NGUYEN THI LOAN 726670.060922.163940. Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 Tran Thanh Huy 850074.060922.163835.  Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 LUONG THI THUY DUNG 549276.060922.163615.  Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 nguyen thi linh 838705.060922.163313.  
06/09/2022 10,000 PHAM MY TIEN 612354.060922.163203.  Chuyển khoản
06/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 592119.060922.162738. CK tu thien
06/09/2022 10,000 TRAN THANH HUY  1017700865 Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 173402.060922.161927. QUYEN GOP TU THIEN
06/09/2022 1,000 NGUYEN THI MAI 689849.060922.160802.  Chuyển tiền
06/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 448234.060922.160036. Ck tu thien
06/09/2022 20,000 NGUYEN THI THU TRANG 838688.060922.160
038.VCB
Chuyển khoản
06/09/2022 10,000 TRAN DUY NGOC  756047.060922.155914. Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 LUC PHUONG MAI 775104.060922.155901.  dong gop quy tu thien vi tre em khuyet tat
06/09/2022 20,000 TRUONG TAM CHUNG 972288.060922.155840. Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 VU MINH GIANG 328989.060922.155757. Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 Y NHON NIE  123734.060922.155507. Chuyển khoản
06/09/2022 10,000 HOANG THI PHUONG THAO 1015675742 Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 TRINH MAI DINH LUAN 0561000627682 Chuyển tiền
06/09/2022 20,000 LO VAN HAI  192543.060922.1
54952.VCB
Chuyển khoản
06/09/2022 10,000 NGUYEN THE VINH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.28494125889.
 
06/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 731799.060922.154829. Tu thien
06/09/2022 10,000 La Thi Thao 731099.060922.154811.  Chuyển tiền
06/09/2022 20,000 PHAM THANH SANG 555311.060922.154750.  Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 NGUYEN THI MONG NGHI 374349.060922.154545.  chuyen khoan quy vi tre em
06/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 046404.060922.15412
0.ZP68T6NR0BDD 
 
06/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 594653.060922.153938. Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 NGUYEN THI CAM DUY 806869.060922.153507.  ck tu thien
06/09/2022 10,000 DANG HOANG TAI  0101001225988 Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 LE VAN QUANG 290764.060922.152846.  Chuyển khoản
06/09/2022 10,000 PHAM HOANG DUNG  0281000630585 Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 PHAN TUAN KIET 1025741341 Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 NGUYEN NHU GAM 0991000045557 Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 NGUYEN DUC THINH 978609.060922.152047.  Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 DANG THI TRANG  470623.060922.152054. Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 HA MANH HOA PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..28493910196.
 
06/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28492757929.28492
757929-0879446630-
ck tu thien
06/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000473739 dhgdghd
06/09/2022 10,000 TRAN THI MY CAM 668193.060922.151214. Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 795446.060922.151152. Tu thien
06/09/2022 10,000 NGUYEN THI NGA 9986135596 Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 NGUYEN MINH THANG 1013458792 QUY VI TRE EM KHUYET TAT
06/09/2022 10,000 LE THI XUAN MAI 281258.060922.145949.  Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 NGUYEN THI SU  0651000829962 Chuyển tiền
06/09/2022 20,000 DINH THI MINH 958421.060922.1
45558.VCB
Chuyển khoản
06/09/2022 10,000 LE THI OANH 358636.060922.145501. Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 LE NGOC TRA  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28492653563.
Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 NGUYEN THI QUY 0731000765138 Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 VU TUNG DUONG 857787.060922.145120.  Chuyển khoản
06/09/2022 10,000 DO DANG KHOA SHGD:10038982.
DD:220906.
Khoa chuyen
06/09/2022 10,000 TRAN KHAC VY 986733.060922.144459. Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 TRAN THI KIEU MY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28492810604
 
06/09/2022 10,000 CHA THI NENH 128067.060922.144315.  
06/09/2022 10,000 TRAN PHU HANH 648526.060922.144226. Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 TRAN THI HAI 803895.060922.144103.  Chuyen tien quy tu thien
06/09/2022 10,000 HA THI THU HIEN 1019491232 Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 HA THI MAI 059821.060922.143929. Chuyển khoản
06/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 450355.060922.142530.... 450355.060922.142530....
06/09/2022 20,000 NGUYEN THI SEN 919779.060922.142424.  Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 VO THI THANH XUAN 745117.060922.142120. Chuyển khoản
06/09/2022 10,000 TRUONG VAN NHAN 634727.060922.142116. Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 TRAN THI TRINH 740810.060922.142015.  
06/09/2022 10,000 Vo Thi Kieu Diem 248919.060922.141750.  
06/09/2022 10,000 TRAN DIEM TRINH  957422.060922.141504. Chuyển khoản
06/09/2022 10,000 TRAN THI HA 781578.060922.141407. Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 LO VAN DAI SHGD:10036563.
DD:220906.
 
06/09/2022 20,000 DANH HOAI HANG 428403.060922
.141348.VCB
Chuyển khoản
06/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 221680.060922
.141021.VCB
ck tu thien
06/09/2022 10,000 Do thi ngoc 397873.060922.140532.  
06/09/2022 20,000 DAO THI NGA  815936.060922.14
0335.VCB
 
06/09/2022 30,000 VU THI TU 550291.060922.140204.  
06/09/2022 10,000 DINH THI TUOI 496480.060922.135905.  Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 VU XUAN TRUONG 0491000134231 Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 NGUYEN THI HUONG 652309.060922.135606.  Chuyển khoản
06/09/2022 20,000 Le Thi Dung  644049.060922.135346. Chuyển khoản
06/09/2022 10,000 DANG VAN TUAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28491319354.
 
06/09/2022 10,000 NGUYEN VAN QUANG 515219.060922.014917.  Chuyển tiền
06/09/2022 20,000 NONG PHUONG THAO 594219.060922.
134314.VCB
Chuyển khoản
06/09/2022 10,000 NGUYEN VAN BAC 884957.060922.134230. Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 DOAN THANH SON TRUC 820751.060922.133938. Chuyển khoản
06/09/2022 10,000 NGO THI THAO VY 596667.060922.133809.  Chuyển khoản
06/09/2022 10,000 TRAN THI THU TUYEN  596460.060922.133911. Chuyển khoản
06/09/2022 10,000 NGUYEN TRONG ANH 0201000697182 Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 NGUYEN TRUONG GIANG 559155.060922.132949. Chuyển tiền
06/09/2022 20,000 BAN TON TON PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28490092543.
 
06/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 122937.060922.131923. ck tu thien
06/09/2022 10,000 LUU TRUNG KIEN 526948.060922.131603.L Chuyển khoản
06/09/2022 10,000 PHAM THI THUY ANH 9911425252 Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 Le van cuong 727018.060922.131224.  Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 LE THI NGA  724493.060922.131131. Chuyển khoản
06/09/2022 30,000 NGUYEN CONG HAU 1025687058 Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 MAI KIM HUE  222612.060922.130957. Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 BUI THI KIM CUC PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..28490089375.
 
06/09/2022 10,000 PHUNG THIEN HUAN 699796.060922.130412. Chuyển khoản
06/09/2022 10,000 PHAN THI THU TRANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28488638222.
 
06/09/2022 10,000 Anh Tuyet 482855.060922.130128. Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 DINH THI LINH 480995.060922.125948. Chuyển khoản
06/09/2022 10,000 NGUYEN TIEN DUNG 603632.060922.125914. Chuyển tiền
06/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 033277.060922.1257
32.ZP68T6NQSCM6 
ung ho tre em khuyet tat vn
06/09/2022 10,000 TRAN THI TUYEN 851049.060922.125636. Chuyển tiền
06/09/2022 20,000 BUI HOANG TOAN 194569.060922.125355. Chuyển tiền
06/09/2022 1,000 NGUYEN QUANG THANG 1021641033 Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 VU THI LAN ANH 1012837970 Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 NGUYEN QUANG ANH  341007220592 Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 NGUYEN PHAM DIEU HUYEN 592157.060922.123430.  Chuyển khoản
06/09/2022 10,000 HUYNH MINH NHUT  257871.060922.123138. Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 NGUYEN HUYNH BAO YEN 251002714398  chuyen tien ung ho quy tre em khuyet tat
06/09/2022 10,000 NGUYEN DUC CUONG  556387.060922.122553. Chuyển khoản
06/09/2022 10,000 NGUYEN THANH PHUC 973007.060922.122347. Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 Bui viet them 158985.060922.122350.  
06/09/2022 20,000 HA THI NGOC  806389.060922.12
2326.VCB
Chuyển khoản
06/09/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG 173540.060922.122059. Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 LE XUAN DUNG 560661.060922.121247. Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 NGUYEN VAN CUONG 0351000776862 Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 TRAN THI PHUONG  292817.060922.120727. Chuyển khoản
06/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 119170.060922.120708. Htro
06/09/2022 10,000 DUONG VAN PHUC 162312.060922.120435. Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 PHAM THI THU HA  0211000546597 Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 PHAM DUY HUNG 807405.060922.115614. Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 LE TRONG SU  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28486315115.
 
06/09/2022 20,000 CHU NGOC THOM  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28486315093.
 
06/09/2022 10,000 PHUNG THI MINH KHUYEN 1030330025 Chuyển tiền
06/09/2022 20,000 NGO THI CHINH 662187.060922.1147
42.VCB
Chuyển khoản
06/09/2022 10,000 nguye thi thuy 375002.060922.114546.  
06/09/2022 10,000 NGUYEN THI XUAN HONG  862047.060922.114343. Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 NONG VAN MANH  1020726930 Chuyển tiền
06/09/2022 20,000 HO THI HUONG THU 192433.060922.114159.  
06/09/2022 20,000 QUANG VAN DUYEN 1015696393 Ck tuthien
06/09/2022 10,000 Nguyen Van Dinh 231270.060922.113734. Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 Hoang Chau 019104.060922.113537.  
06/09/2022 10,000 HA ANH TUAN 1029815648 Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 NGUYEN VAN DUNG 901000058559 Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 NGUYEN NGOC THIEN  132815.060922.113019. Chuyển khoản
06/09/2022 10,000 NGUYEN THI THUONG  134943.060922.112854. Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 THACH CUONG  1025720660 Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 Nguyen Tan Linh 282421.060922.112617.   
06/09/2022 10,000 NGUYEN THI HANG NY 0161001732028 Chuyển tiền
06/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 265799.060922.112249. Ck tu thien
06/09/2022 20,000 NGUYEN CANH NHAT 005884.060922.1
12005.VCB
Chuyển khoản
06/09/2022 10,000 NGUYEN HONG THOANG 784435.060922.111801.  Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 LE THI PHUONG THAO  233120.060922.111614. Chuyển khoản
06/09/2022 10,000 Phan Thi Thom 124256.060922.111547.  
06/09/2022 10,000 DO THI LAN PHUONG 124199.060922.111538.  Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 NGUYEN THI HONG NHUNG 433653.060922.111141.  
06/09/2022 10,000 LE MINH BIEN 760931.060922.111037.  Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 NGUYEN MANH LINH 054778.060922.111041.  
06/09/2022 10,000 LAM NGOC THUY UYEN 050881.060922.110941.  Chuyển khoản
06/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2418536893.2
001.VCB Rewards.
trung tam
06/09/2022 10,000 MAI THANH TRONG 750401.060922.110709.  Chuyển tiền
06/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 748819.060922.110640. ck tu thien
06/09/2022 1,000 THACH THI LAN 156653.060922.110458.  Chuyển tiền
06/09/2022 65,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2418513022
.2001.VCB Rewards.
cong nhan
06/09/2022 10,000 LE THI XUAN VINH  9342310743 Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 VU THI LUONG 859732.060922.105847.  CHUYEN KHOAN QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
06/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28483667147.
 
06/09/2022 20,000 TRAN VAN KIEN  513484.060922.1
05513.VCB
Chuyển khoản
06/09/2022 10,000 NGUYEN VAN HUY  107003.060922.104944. Chuyển khoản
06/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 893763.060922.104643. Cng
06/09/2022 10,000 Nguyen Thi Kim Lien 803710.060922.104156.  Chuyển tiền
06/09/2022 1,000 THACH THI LAN 103267.060922.104114.  Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 NGUYEN THI MAI 0341006912429  Chuyển tiền
06/09/2022 20,000 DO THI TUYET 375109.060922.10
3615.VCB
Chuyển khoản
06/09/2022 111 HO THI THUY KIEU 341002.060922.103522.   
06/09/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001759179 NVVP
06/09/2022 10,000 HUYNH VAN BINH 0481000772192 Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 PHAM THI KIM CHI 0441000763949 Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 PHAN THI HONG HANH 1018727229 Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 PHAN DANG DO 976264.060922.102203.  
06/09/2022 10,000 NGUYEN SON HAI NAM SHGD:10026920
.DD:220906.
ung ho
06/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 592141.060922.101658. UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VIET NAM
06/09/2022 10,000 DOAN QUANG TRUONG 951567.060922.101634.  Chuyển khoản
06/09/2022 10,000 TRAN NHU PHUONG SHGD:10018181
.DD:220906.
Phuong chuyen
06/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10022259.
DD:220906.
Phu
06/09/2022 10,000 TRINH THI BICH NGUYET 129738.060922.101216. Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 NGUYEN VAN PHU  0091000598211 Dong gop quy vi tre em khuyet tat
06/09/2022 10,000 LE THI THU HA 0281000504121 Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 PHUNG VAN THAO  305904.060922.100854. Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 PHAN QUOC KIET  1021756811 Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 NGUYEN TIEN DUNG SHGD:10018567
.DD:220906.
Dung chuyen
06/09/2022 1,000 THACH THI LAN 020059.060922.100408.  Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 Huynh Thao Tram 019505.060922.100353.   
06/09/2022 10,000 NGUYEN QUOC THIEN 1018705136  
06/09/2022 10,000 DANG VAN HUNG 0841000009897 Chuyển tiền
06/09/2022 20,000 DINH THI NGOC GIAU  035153.060922.09
5715.VCB
Chuyển khoản
06/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 025365.060922
.095705.VCB
goi quy tu thien
06/09/2022 10,000 NGUYEN THI KHANH HUYEN 1021896949 Chuyển tiền
06/09/2022 10,000 NGUYEN DINH NGHIA 844755.060922.095331.  Chuyển khoản
06/09/2022 20,000 VO THI THU THUY SHGD:100100
36.DD:220906.
 
06/09/2022 10,000 HOANG THI VIEN 724415.060922.095147. Chuyển khoản
06/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10006127.
DD:220906
Phu
06/09/2022 10,000 NGUYEN THI HUYNH NHU 459111.060922.094246. Chuyển tiền
06/09/2022 1,000 THACH THI LAN 962222.060922.093645.  Chuyển tiền
06/09/2022 20,000 LE THI HONG SUONG 863312.060922.092136. Chuyển tiền
06/09/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468  Chuyển tiền
06/09/2022 250,000 Hai chau Un va San un ho quy    
06/09/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 247971.060922.065545.  
06/09/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0691000413532 chuc cac em co mot mua trung thu vui ve
06/09/2022 20,000 CIL PAM MAI KHOI 641525.060922.054
041.VCB
Chuyển khoản
07/09/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001356626 ung ho quy tre em khuyet tat
07/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 080070.070922.221
022.ZP68T7LKVQHL
 gui nguoi khuyet tat
07/09/2022 75,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 017508.070922.214512.  
07/09/2022 20,000 NGUYEN THI DUNG 753285.070922.21
4233.VCB
Chuyển khoản
07/09/2022 20,000 BUI THI LUAN  529926.070922.213737. Chuyển tiền
07/09/2022 100 PHAM XUAN HAI SON 581643.070922.212622.   
07/09/2022 10,000 UONG KIEU MO 0761002374535 Chuyển tiền
07/09/2022 20,000 Nguyen thi cam loan 382831.070922.21
1942.VCB
Chuyển khoản
07/09/2022 100,000 NGUYEN THI KHANH DIEP 563076.070922.211414.  Chuyển tiền
07/09/2022 150,000 NGUYEN THANH TRUNG 9222589999 Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 TRAN MINH TOAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28545411837.
 
07/09/2022 10,000 Nguyen thi uyen phuong 814148.070922.090519.  
07/09/2022 10,000 VU THI KIEU DIEM 843291.070922.210225.  Chuyển khoản
07/09/2022 10,000 TRAN VAN Y 1028235837 Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 LE TRUNG TINH  136326.070922.205841. Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 NGUYEN TRUNG KHUYEN 0781000406482 Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 TRAN NGOC HUY 509850.070922.205214.  CHUYEN KHOAN QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
07/09/2022 20,000 VO THI THU LANG 158300.070922.205206. Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 NGUYEN THI QUYNH NHU 364643.070922.204848. Chuyển khoản
07/09/2022 10,000 DONG THI LINH 775098.070922.204830.  Chuyển khoản
07/09/2022 10,000 TRAN THI HONG NHUNG 478844.070922.204357.  Chuyển khoản
07/09/2022 20,000 HOANG THI HA 225289.070922.204
345.VCB
Chuyển khoản
07/09/2022 50,000 PHAM NGOC TU 680146.070922.204000. Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 PHUNG NGOC YEN 337865.070922.203832.  Chuyển khoản
07/09/2022 10,000 huong 742027.070922.203635.  ck
07/09/2022 15,000 NGUYEN KIM A PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28544094367.
 
07/09/2022 10,000 NGUYEN VAN HOAN 738571.070922.203551. Chuyển khoản
07/09/2022 10,000 TRUONG VAN HOAN  197356.070922.203322.  
07/09/2022 10,000 DANG THI THUY LINH 308467.070922.203105. Chuyển khoản
07/09/2022 10,000 NGUYEN THANH DAT 305429.070922.203018. Chuyển khoản
07/09/2022 10,000 NGUYEN THI THU THUY PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..28544042499.
 
07/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 501400.070922.202907.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
07/09/2022 10,000 KIEU THI CAM DUYEN 0401001415354 Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 Pham Ha Huynh An 178019.070922.202233.  Chuyển tiền
07/09/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 956114.070922.202029. Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 LAM VAN DAU 186257.070922.202019.  Chuyển tiền
07/09/2022 20,000 NGUYEN THI OANH 528129.070922.201847.  Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 NGUYEN DUC TAM 102760.070922.201054.  Chuyển tiền
07/09/2022 20,000 NGUYEN THI MAI LAN 1023852339  
07/09/2022 10,000 PHAM VAN BIEN 204922.070922.200251.  Chuyển tiền
07/09/2022 20,000 PHAM THI HUYEN HOA 568892.070922.195848.  Chuyển khoản
07/09/2022 10,000 NGUYEN THI HIEN 566303.070922.195829.  Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 PHAN THI DAO PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28542594254.
 
07/09/2022 10,000 NGUYEN DINH TUAN ANH 169977.070922.195610.  Chuyển khoản
07/09/2022 20,000 LUONG VAN NGUYEN  1030255870 Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 LO QUANG HIEP 489613.070922.194111.  Chuyển khoản
07/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 827139.070922.193643. QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
07/09/2022 20,000 LY MONG TRINH 047781.070922.1
93407.VCB
Chuyển khoản
07/09/2022 10,000 LE THI HUONG   0351000618173 Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 Ton nu thanh tam 877613.070922.192944.  
07/09/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 078145.070922.192901. ung ho quy
07/09/2022 10,000 PHAM THI PHUONG 830334.070922.192848. Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 NGUYEN THI BICH TUYEN 1027219096 Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 LE THAO UYEN 830166.070922.192608. Chuyển tiền
07/09/2022 20,000 VO THI HANG NGA 437116.070922.192133. Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0121002476707 tu thien tre em
07/09/2022 10,000 NGUYEN QUOC HUONG 1025414074 Chuyển tiền
07/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 135430.070922.191101. Ck tu nhien
07/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 970344.070922.190909. Ck tu nhien
07/09/2022 10,000 NGUYEN THI THANH THUY 328966.070922.190655.  Chuyển khoản
07/09/2022 10,000 NGUYEN VIET BAC 1013240409 Minh ly
07/09/2022 10,000 NGUYEN THI HONG VAN 953930.070922.190507.  Chuyển khoản
07/09/2022 10,000 PHUONG TA CHAI 304646.070922.190158.  Chuyển khoản
07/09/2022 20,000 NGUYEN NGOC SANG 295581.070922.190006.  
07/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 291915.070922.185921. Ck tu thien
07/09/2022 10,000 NGUYEN TUAN ANH 048433.070922.185824.  Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 BUI THI MO 0341007045156 Chuyển tiền
07/09/2022 20,000 NONG THI NGAU 913744.070922.185438.  Chuyển khoản
07/09/2022 20,000 VU THU HUYEN 904497.070922.185338.  Chuyển khoản
07/09/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG ANH 236430.070922.184749.  Chuyển khoản
07/09/2022 20,000 NGUYEN THI LAN THANH 800706.070922.184220.  
07/09/2022 5,000 Chu Thi Anh 988909.070922.184204.  Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 GIANG CHAU THANH 443422.070922.184031.  Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 PHAN THI TUYET  0271000311257 Chuyển tiền
07/09/2022 20,000 LUU THI MONG SUONG  705007.070922.18
3825.VCB
Chuyển khoản
07/09/2022 20,000 DINH THI CHINH 402712.070922.183812.  Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0481000614415 vi tre e khuyet tat
07/09/2022 10,000 HA XUAN HAI 0411001016873  Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 DUONG DUC THUONG 9392971660  
07/09/2022 10,000 NGUYEN VAN QUYEN 782254.070922.182524.  Chuyển khoản
07/09/2022 10,000 NGUYEN THANH THINH  773557.070922.182306. Chuyển khoản
07/09/2022 20,000 LE THI DUNG 0051000530825 Chuyển tiền
07/09/2022 20,000 TRAN THI LY 367901.070922.18
1607.VCB
Chuyển khoản
07/09/2022 10,000 NGUYEN VAN HIEP  743081.070922.181417. Chuyển khoản
07/09/2022 20,000 TRAN TRIEU KHANH 210972.070922.18
1330.VCB
Chuyển khoản
07/09/2022 10,000 MAI THU THAO  0591000378983 Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 NGUYEN ANH KHOA 781993.070922.181020.  
07/09/2022 43,856 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2424060475.20
01.VCB Rewards.
 
07/09/2022 10,000 TRAN THI HUONG 425411.070922.180719.  Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 SOMNORVANH SOUFENG 113757.070922.180448.  Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 TA THI HUYEN  0351000808034 Chuyển tiền
07/09/2022 20,000 LE THI CHINH  507361.070922.180
147.VCB
Chuyển khoản
07/09/2022 10,000 TRUONG THAO MAI 684143.070922.180128.  Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 TRAN QUANG MANH  005376.070922.175902. Chuyển khoản
07/09/2022 20,000 LE VU TRUONG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
28538270022.
 
07/09/2022 10,000 LE VAN LOI 280896.070922.175610.  Chuyển tiền
07/09/2022 20,000 BUI VAN QUAN 924027.070922.1752
04.VCB
Chuyển khoản
07/09/2022 10,000 NGUYEN CHI NGUYEN 643736.070922.175228. Chuyển khoản
07/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 907774.070922.174025. Ck tu thien
07/09/2022 10,000 NGUYEN THI TRANG  618145.070922.174021. Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 NGUYEN TRAN XUAN QUYNH 904392.070922.173941.  Chuyển khoản
07/09/2022 20,000 tong thi my han 900671.070922.173903.  
07/09/2022 10,000 BUI THI NI 375858.070922.173824. Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 NGO SY HIEU  600751.070922.173511. Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 PHAM THANH TRUNG 0341007153402  Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 NGUYEN THI CHANG 0341005024524 Chuyển tiền
07/09/2022 20,000 DO THI HUONG 198034.070922.17
2318.VCB
Chuyển khoản
07/09/2022 10,000 NGUYEN THI BICH TUYEN 455247.070922.172054. Chuyển khoản
07/09/2022 10,000 Hiep 236758.070922.172036.  
07/09/2022 10,000 hoang thi minh tam 162465.070922.171657.  
07/09/2022 10,000 DANG THI DUYEN 0351000656795  Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 TRAN THI PHUONG 1023644156 Chuyển tiền
07/09/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9865181637 chuc cac e manh khoe
07/09/2022 10,000 LA THI BUOI  463842.070922.170233. Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 TRAN MAU VO 346705.070922.165633. Chuyển tiền
07/09/2022 280,000 DINH TIEN QUYEN 435787.070922.165310.  Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 TRAN VAN DUY 650349.070922.165113.  Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 NGUYEN HUY HOANG 1021269193 Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 BUI THI KHANH LINH 888866.070922.164642. Chuyển tiền
07/09/2022 20,000  HUYNH NGOC BICH 339886.070922.164631. Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 Adam tran 061122.070922.164109.  
07/09/2022 10,000 TRAN NGOC VAN 314731.070922.164024.  Chuyển khoản
07/09/2022 10,000 NGUYEN THI HUYEN TRANG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
28533318122.
 
07/09/2022 1,000 THACH THI LAN 727368.070922.163209.  Chuyển tiền
07/09/2022 50,000 LE THI MY NHUNG 940938.070922.162902.  
07/09/2022 20,000 TRAN DUY KHANG 1030142186  
07/09/2022 10,000 PHAM THI KIM OANH 255531.070922.162813.  Chuyển khoản
07/09/2022 10,000 Vu thi thom 155749.070922.162559.  
07/09/2022 20,000 LY NGOC GIAU  488189.070922.162
128.VCB
Chuyển khoản
07/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 272464.070922.161
752.VCB
ck tu thien
07/09/2022 10,000 NGUYEN DUC ANH VU 288303.070922.161527.  Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 NGUYEN HOAI ANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28533311781.
 
07/09/2022 10,000 nguyen thi ngan 035451.070922.160954. ck
07/09/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC DIEM 0721000665396 Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 NGUYEN MANH VIET 0061001118736 Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 DO THI LINH 1027882228 Chuyển tiền
07/09/2022 1,000 THACH THI LAN 656983.070922.160102.  Chuyển tiền
07/09/2022 20,000 PHAM TO LINH  025305.070922.155738. Chuyển tiền
07/09/2022 20,000 VI THI XUYEN 019347.070922.15
5659.VCB
Chuyển khoản
07/09/2022 10,000 VU DANG HAI  294872.070922.155442. Chuyển tiền
07/09/2022 20,000 Nguyen Thi Bich lieu PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28531927208.
 
07/09/2022 10,000 LE THI KHUONG 102123.070922.155259.  
07/09/2022 10,000 DANG VAN THINH 0711000230478 Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 DANG XUAN MY 701696.070922.154403. Chuyển tiền
07/09/2022 1,000 THACH THI LAN 613496.070922.154228.  Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 LE MINH CUONG 299745.070922.154132.  Chuyển khoản
07/09/2022 10,000 NGUYEN HOANG PHUC LAN 282700.070922.153802.  Chuyển khoản
07/09/2022 10,000 TRAN VU LONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28531713796.
 
07/09/2022 10,000 Tran Trung Truc 863503.070922.153640.  
07/09/2022 10,000 NGUYEN BICH NGOC  0651000812922  Chuyển tiền
07/09/2022 20,000 DINH THI TUYET LIEU 254837.070922.153230.  Chuyển khoản
07/09/2022 10,000 LE THI MAI HUONG 152794.070922.152908.  Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 HA QUOC DONG 0111000284866 Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 122936.070922.152622. Ak
07/09/2022 20,000 LE HUU OANH 026088.070922.1
52346.VCB
Chuyển khoản
07/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 044238.070922.1
52211.ZP68T7LKL5DI 
 
07/09/2022 10,000 TRIEU PHUC TINH 187381.070922.151821.  Chuyển khoản
07/09/2022 10,000 DAM THI GIANG 1022006078 chuyen tien tu thien
07/09/2022 10,000 MA THI NHU SHGD:10030917.D
D:220907
 
07/09/2022 10,000 NGUYEN THI DU 839111.070922.151037.  Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 TRUONG THI HUONG SHGD:1003076
6.DD:220907
 
07/09/2022 50,000 Nguyen Thi Minh 171171.070922.150710.  Chuyển tiền
07/09/2022 20,000 NGUYEN THI LIEN 556526.070922.150652.  Chuyển tiền
07/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 128255.070922.150551. ck tu thien
07/09/2022 10,000 Pham Thanh Long 526845.070922.150339. Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 NGUYEN QUOC QUAN 1025817380 Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 PHAM VAN THANG 871926.070922.150039. Chuyển khoản
07/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 360088.070922.145937.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
07/09/2022 10,000 NGUYEN TRONG DAI 0121000868597  
07/09/2022 10,000 NGUYEN THI BAO NHI 092564.070922.145803.  Chuyển khoản
07/09/2022 20,000 DINH THI ANH 255812.070922.1
45415.VCB
Chuyển khoản
07/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0481000774463  ngheo
07/09/2022 10,000 LY THI GHIN  963877.070922.145355. Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 lien 824009.070922.145317.  
07/09/2022 20,000 KA SOAN 101417.070922.14
5141.VCB
 chuyen khoan ck tu thien
07/09/2022 10,000 HOANG CONG LOC  0731000896614 Chuyển tiền
07/09/2022 1,000 THACH THI LAN 492148.070922.144701.  Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 LE THI HONG NHI PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
28530321605.
 
07/09/2022 10,000 TRAN ANH DUC 270311.070922.144429.  Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 DOAN THI HOA 1016141642 Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0481000774463 ngheo
07/09/2022 10,000 LE HUYNH CANH 0601000499978 ck tu thien
07/09/2022 10,000 NGUYEN THI HUONG 764278.070922.144246.  Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 DANG VAN TRUONG 255632.070922.144201. Chuyển tiền
07/09/2022 20,000 NGUYEN VAN NGUYEN 202492.070922.144152.  Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC YEN 931367.070922.144009.  Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 Nguyen Van Diep 960698.070922.143720.  
07/09/2022 10,000 QUANG PHUONG THUY 915162.070922.143647.  Chuyển tiền
07/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 955968.070922.143104. pham cong hieu
07/09/2022 10,000 to thi be thuyen 784709.070922.143027.  chuyen tien cho quy vi tre em khuyet tat VN
07/09/2022 20,000 NGUYEN THI NGOC 198672.070922.142706.  Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 ha thi tuyen 945425.070922.142323.  
07/09/2022 10,000 DUONG CONG LY 340881.070922.141442. C
HUYEN KHOAN QUY V
I TRE EM KHUYET TAT
VN
Chuyển khoản
07/09/2022 20,000 NGUYEN VAN THANG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..28528913620.
Chuyển khoản
07/09/2022 10,000 LE THI HONG NGHIA 850824.070922.141325.  Chuyển tiền
07/09/2022 20,000 CHAU THI KIM THANH 848460.070922.141225.  Chuyển tiền
07/09/2022 1,000 THACH THI LAN 420066.070922.141052.  Chuyển tiền
07/09/2022 20,000 DO THI HANH  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28528783675.
 
07/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 886588.070922.140859.  Ghi quyen gop vao quy tu thien
07/09/2022 10,000 TRUONG HONG SAM 952326.070922.140130.  Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 PHAM THI LAI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28528830736.
Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 NGUYEN DUY QUANG 644555.070922.135755. Chuyển khoản
07/09/2022 10,000 DO THI HOA 242225.070922.135749.  Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 DINH VIET NAM 949954.070922.135640.  
07/09/2022 10,000 NGUYEN NGOC MAI 803439.070922.135419. Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 824276.070922.135228. ung ho tre em khuytat
07/09/2022 10,000 HOANG THI THANH TINH 794089.070922.135008. Chuyển tiền
07/09/2022 20,000 TRINH THI MO 613058.070922.134852.  Chuyển khoản
07/09/2022 10,000 LE THI THU HUONG 561051.070922.134722.  Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 NGUYEN THI NGAN 605275.070922.134632.  Chuyển khoản
07/09/2022 10,000 LUU THI HUYEN SHGD:10023459
.DD:220907
Huyen chuyen
07/09/2022 10,000 Duc Khanh Trieu 327007.070922.134129. 327007.070922.134129.
07/09/2022 20,000 VU THI KIEU DIEM 752804.070922.133254.  Chuyển khoản
07/09/2022 20,000 NGO QUANG HIEU 273998.070922.133
113.VCB
Chuyển khoản
07/09/2022 10,000 BUI DUC MINH 543749.070922.132710.  
07/09/2022 10,000 NGUYEN TU ANH 531801.070922.132304.  Chuyển khoản
07/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 322491.070922.132209.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
07/09/2022 10,000 Phan hoai an 581147.070922.132135.  
07/09/2022 20,000 LANG VAN HIEU 687998.070922.1321
27.VCB
ck tu nhien
07/09/2022 10,000 NGUYEN THI NGAN 700798.070922.131734.  Chuyển khoản
07/09/2022 10,000 TRUONG CONG QUYET 721871.070922.131605.  Quy vi tre em khuyet tat vn
07/09/2022 20,000 VU THI PHUONG 392099.070922.131
632.VCB
Chuyển khoản
07/09/2022 10,000 NGUYEN BA DOANH 505450.070922.131526.  Chuyển khoản
07/09/2022 20,000 HOANG TRUONG SA 278566.070922.1
31438.VCB
ung ho quy vi tre em
07/09/2022 20,000 PHAN MINH NHA  219821.070922.13
1339.VCB
Chuyển khoản
07/09/2022 20,000 LO THI HONG  450278.070922.131009. Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 PHAM THI CHUYEN 673142.070922.130915.  Chuyển khoản
07/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 316903.070922.130406.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
07/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1028834662 quy vi tre em khuyet tat
07/09/2022 10,000 Do Thu Phuong 456271.070922.125759.  
07/09/2022 20,000 DUONG THAO PHUONG 029861.070922.1
25349.VCB
Chuyển khoản
07/09/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003445330 Tre ?em khuyet tat
07/09/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003445330 Tre ?em khuyet tat
07/09/2022 10,000 NGUYEN THI NHAM PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..28526253199.
 
07/09/2022 10,000 NGUYEN DUC THANG 580798.070922.124237.  Chuyển khoản
07/09/2022 10,000 NGUYEN QUYNH ANH 309891.070922.124035.  CHUYEN KHOAN QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
07/09/2022 10,000 NGUYEN THI HUONG 605470.070922.124024.  Chuyển tiền
07/09/2022 20,000 TRAN THANH PHUONG 184869.070922.123919.  
07/09/2022 10,000 LE VAN NAM PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.28526201929
chuyen tien quy vi tre em khuyet tat
07/09/2022 10,000 Kieu Thi Hong Hanh  150520.070922.123901. Chuyển tiền
07/09/2022 20,000 HUYNH THI DIEU THA  117253.070922.1
23837.VCB
Chuyển khoản
07/09/2022 10,000 TRINH THI HOAI LINH 559988.070922.123708. Chuyển khoản
07/09/2022 10,000 MAI THU HUONG  119955.070922.123118. Chuyển tiền
07/09/2022 1,000 HO THI HA  0271000953791 transfer
07/09/2022 1,000 HO THI HA  0271000953791 transfer
07/09/2022 1,000 HO THI HA  0271000953791 transfer
07/09/2022 10,000 BUI XUAN MANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28524937189.
 
07/09/2022 10,000 VU THANH LAM  490279.070922.122022. Chuyển khoản
07/09/2022 20,000 TRIEU THI HONG 992069.070922.1
21952.VCB
Chuyển khoản
07/09/2022 20,000 TRIEU MUI DET 485109.070922.121909.  Chuyển khoản
07/09/2022 10,000 LUU THI HONG DUYEN 707286.070922.121847.  Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 CAO THI HUONG 447192.070922.121808.  
07/09/2022 10,000 VU HOANG ANH SHGD:10021489.
DD:220907.
Anh
07/09/2022 10,000 NGUYEN HUYNH DUY TRINH SHGD:10021558
.DD:220907.
Trinh chuyen
07/09/2022 10,000 NGUYEN HUU LOC 205740.070922.121250.  Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 571724.07092
2.121144
CK TU THIEN
07/09/2022 10,000 LE THANH AN 0281001608256 Chuyển tiền
07/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 399756.070922.120129. ck tu thien
07/09/2022 10,000 LE VU TIEN HIEP 243716.070922.120000.  Chuyển khoản
07/09/2022 10,000 HOANG MANH HAI  435567.070922.115841. Chuyển tiền
07/09/2022 1,000 THACH THI LAN 183758.070922.115725.  Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 DO VAN HUYEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28523567116
 
07/09/2022 20,000 PHAM HAI NAM 976731.070922.115514.  Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 HO LIEU QUAN 0061001136969  Chuyển tiền
07/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 738765.070922.114652. ck tu thien
07/09/2022 10,000 LE THI MONG VAN  946592.070922.114520. Chuyển tiền
07/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 178675.070922.114455. ck tu thien
07/09/2022 10,000 NGUYEN DUY HIEP SHGD:10020657.
DD:220907.
 
07/09/2022 10,000 TRAN VAN MANH 170966.070922.114106. Chuyển khoản
07/09/2022 10,000 LO THI SINH 845056.070922.113910. Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 VU LE CHUNG 0461000598327 Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 DAO VAN ANH 146898.070922.113529.  Chuyển khoản
07/09/2022 10,000 MAI VAN DU 1024369820 Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 VU THI HOA 426624.070922.112850. Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 VU VAN QUY 106426.070922.112648. Chuyển khoản
07/09/2022 20,000 BUI QUANG VIET 322784.070922.11
1842.VCB
Chuyển khoản
07/09/2022 10,000 TRAN THI TOAN 0351001176946 Chuyển tiền
07/09/2022 20,000 TRAN THI CAM 114480.070922.110945.  Chuyển tiền
07/09/2022 20,000 LO THI DAN 035766.070922.110821. Chuyển khoản
07/09/2022 10,000 DINH VAN HIEU 937369.070922.110706.  Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 PHAN THI NGOC TRA 124579.070922.110629. Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 HOANG THI NGHIEU 0801000244051 Chuyển tiền
07/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 269664.070922.105752.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
07/09/2022 10,000 LE THI TEO 1016148561 Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 DO THI TY NA 526248.070922.105528.  
07/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 525232.070922.105352. CK
07/09/2022 1,000 THACH THI LAN 048258.070922.105057.  Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 LE THANH VAN SHGD:10019060.
DD:220907.
a
07/09/2022 20,000 NGUYEN DINH TUONG 950311.070922.104721.  chuyen khoan tu thien
07/09/2022 10,000 NGUYEN THI THANG 942780.070922.104631.  Chuyển khoản
07/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 520143.070922.104531.  
07/09/2022 20,000 NGUYEN THI KIEU LOAN  246631.07092
2.104406.VCB
Chuyển khoản
07/09/2022 20,000 TRAN QUANG THAI 070172.070922.104
110.VCB
Chuyển khoản
07/09/2022 10,000 PHAN CHI CUONG 108009.070922.104103. Chuyển tiền
07/09/2022 1,000 THACH THI LAN 012268.070922.103116. Chuyển tiền
07/09/2022 20,000 NGUYEN THI THUONG SHGD:10018195.
DD:220907.
nguyen phuong anh
07/09/2022 10,000 Pham thi Hoai 873907.070922.102931.  ck
07/09/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
07/09/2022 10,000 Chu thien minh 594326.070922.102816.  
07/09/2022 20,000 VO NGOC LAN 972280.070922.102650.  Chuyển khoản
07/09/2022 10,000 TRUONG VAN VU 477746.070922.102442.  Chuyển tiền
07/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 253474.070922.102157.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
07/09/2022 10,000 TRAN THI MAI SHGD:10017924.
DD:220907.
Mai A17
07/09/2022 10,000 NGUYEN NGOC THINH SHGD:10017892
.DD:220907.
Chuyển khoản
07/09/2022 10,000 TRUONG ANH PHONG 9379274652 Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 LE MINH KHANG 883594.070922.101550.  Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 Le Thi Hong  977722.070922.101438. Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 Tran Van Tam  974100.070922.101259. Chuyển tiền
07/09/2022 250,000 Nguyen Tran Hoang Lam 9707333333  
07/09/2022 250,000 Nguyen Khai Anh 9707333333  
07/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 246594.070922.100653.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
07/09/2022 10,000 Nguyen Thi Mai 177476.070922.100530.  
07/09/2022 10,000 NGUYEN THI LAN 1071000575317 Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 Dang Ngoc Son 176626.070922.100403.  Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 LE VAN HUU 756034.070922.095850.  Chuyển khoản
07/09/2022 10,000 NGUYEN QUOC THAI 9878851986 Chuyển tiền
07/09/2022 10,000 HUYNH HUY HOAI 833798.070922.095656. Chuyển khoản
07/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 887797.070922.090208. UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VIET NAM
07/09/2022 10,000 PHAM THI THAO SHGD:10008548.
DD:220907.
Thao
07/09/2022 10,000 NGO MINH TUAN SHGD:1000810
0.DD:220907.
Tuan chuyen
07/09/2022 10,000 YEN NGO GIA BUU SHGD:10009656.D
D:220907
 
07/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10014287.
DD:220907.
Phu
07/09/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468  Chuyển tiền
07/09/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0501000107542 vi tre em
07/09/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021000265602 Ung ho
07/09/2022 1,000 THACH THI LAN  696667.070922.070922. Chuyển tiền
07/09/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 199888.070922.062314.  
         
Tổng số 30,725,111      
 

Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hànVietinbank
(Từ ngày 01/9/2022 đến 07/9/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
01/09/2022 10,000 PHAM THI MUOT 326630062021 Chuyển khoản
01/09/2022 5,000 NGUYEN HONG NGOC 9962873982 Chuyển tiền
01/09/2022 3,000 PHAN THANH TRUC 31410009136972 Chuyển tiền
01/09/2022 2,000 NGUYEN THI PHUONG THAO 1028572770 THAO UNG HO TRE EM KHUYET TAT
01/09/2022 4,000 NGUYEN NGOC GIA LINH 0697044102899  
01/09/2022 10,000 DO THI THUONG 1111123042003 Chuyển khoản
01/09/2022 4,000 NGUYEN THI HUE 26010001530310 Chuyển tiền
01/09/2022 5,000 NGUYEN THI KIM CHI 0697044102899  
01/09/2022 5,000 H NEM AYUN 0697044102899  
01/09/2022 10,000 DINH THI LAN ANH 0828085357 Chuyển khoản
01/09/2022 1,000 HA THI HONG CHINH 106874172907 Chuyển tiền
01/09/2022 10,000 TRAN THI LUONG 0386697827 Chuyển khoản
01/09/2022 1,000 NGUYEN CAM LY  0697044102899  
01/09/2022 5,000 DO THI THANH NGA 0031000394220 Chuyển tiền
01/09/2022 3,000 NGUYEN THI TUYET TRINH 0001027055087 Chuyển tiền
01/09/2022 10,000 VANG TH NHAN  0865059931 Chuyển khoản
01/09/2022 2,000 Nguyen Thi Hong Le 9704229220753136  
01/09/2022 3,000 HOANG THI HONG 101876512846 Chuyển tiền
01/09/2022 5,000 BUI HOANG NGAN 0367084720 Chuyển tiền
01/09/2022 20,000 MA THU TRA 8311205047756 Chuyển khoản
01/09/2022 5,000 BUI NGOC LAM TUYEN 0581000787602 Chuyển tiền
01/09/2022 5,000 PHAN NHUT THANH 053010390001 Chuyển tiền
01/09/2022 5,000 NGUYEN THI THU HIEN  701888888  
01/09/2022 10,000 NGUYEN THI HAI YEN 0382959506 Chuyển khoản
02/09/2022 100,000 VU GIA HUY 12210001670875 Ung ho Quy vi tre em khuyet tat Viet Nam
02/09/2022 3,000 NGUYEN THI QUYEN 9704229295690197  
02/09/2022 2,000 PHAM THI KIM OANH 701888888  
02/09/2022 20,000 VU NGOC BICH 1482205454556 Chuyển khoản
02/09/2022 5,000 TRAN HAI YEN 0363589602 Chuyển tiền
02/09/2022 5,000 PHAM THI HOAI THUONG 247133496 Chuyển tiền
02/09/2022 10,000  NGUYEN MINH THUAN 999903032004 Chuyển khoản
02/09/2022 5,000 DUONG THI KIM YEN 1028047923 Chuyển tiền
02/09/2022 1,000 NGUYEN  THI TO  TRINH 103876670400 Chuyển tiền
02/09/2022 3,000 LE THI HONG NHUNG  701888888  
02/09/2022 10,000 LO THI THUY HUONG 0368130609 Chuyển khoản
02/09/2022 4,000  Le Thi Kim Ngan  9021667147634  
02/09/2022 3,000 HOANG THI TO UYEN 9704229205645325976  
02/09/2022 5,000 NGUYEN ANH NGOC 701888888  
02/09/2022 5,000 NGUYEN QUANG DIEU 1029307616 Chuyển tiền
03/09/2022 5,000 VU THI SINH 106874526280 Chuyển tiền
03/09/2022 3,000 LE THI CAM VAN 9704030133711488 Chuyển tiền
03/09/2022 4,000 NGUYEN THI HUONG SEN 1030372725 Chuyển tiền
03/09/2022 2,000 NGUYEN TRAN DIEM QUYNH 0001021685693 Chuyển tiền
03/09/2022 10,000 NGUYEN THI BI 27557927 Ung ho
03/09/2022 10,000 KHUU KIM TIEN 0979330252 Chuyển khoản
03/09/2022 50,000 VU THI NGOC HUYEN 0326703151 Chuyển khoản
03/09/2022 4,000 LE THI MY TRINH 1029523114 Chuyển tiền
03/09/2022 10,000 GIANG A TU 0869327491 Chuyển khoản
03/09/2022 1,000 SAM THI TU  701888888  
03/09/2022 4,500 NGUYEN LUC GIA TUAN 701888888  
03/09/2022 2,000 NGUYEN THI THU HIEN 62110001080676 Chuyển tiền
03/09/2022 10,000 NGUYEN VAN KHU 0858825703 Chuyển khoản
03/09/2022 3,000 VU THI HUONG LY 105875701595 Chuyển tiền
03/09/2022 2,000 NGUYEN NGOC ANH 04520543801 Chuyển tiền
03/09/2022 5,000 NGUYEN DAC ANH 002805064 Chuyển tiền
03/09/2022 2,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 701888888 Quy Vi Tre Em Khuyet Tat
03/09/2022 10,000 NGUYEN THI HONG ANH 0359751955 Chuyển khoản
03/09/2022 10,000 NGUYEN DUC TRUNG 0365259528 Chuyển khoản
03/09/2022 10,000 DINH THI TUYET 196621156 Chuyển tiền
04/09/2022 5,000 TRAN THI THANH TAM 03205550301 Chuyển tiền
04/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0346059160 Ung ho cac em
04/09/2022 10,000 DO HONG PHUC 0337834890 ung ho tre em
04/09/2022 10,000 TONG THI HUYEN 0339509584 Chuyển khoản
04/09/2022 3,000 PHAN KHANH VY 07666176047 Chuyển tiền
04/09/2022 20,000 TRUONG THI MY LINH  2409205206326 Chuyển khoản
05/09/2022 10,000 DANG HOANG OANH 19036764641014 Oanh chuyen
05/09/2022 10,000 NGUYEN THI TU NA 19038517392012 Ung ho tre em khuyet tat viet nam
05/09/2022 4,000 LE THI BICH HANG 1023013057 Chuyển tiền
05/09/2022 10,000 DO THI NHUNG 19037892300021 Nhung chuyen
05/09/2022 5,000 VU CHUC AN 701888888  
05/09/2022 10,000 DO THI THUY HUYEN 19036614288014 Huyen chuyen
05/09/2022 10,000 NGUYEN THI BICH NGOC VND1625009980001VND  
05/09/2022 10,000 DUONG THI NGOC OANH 19037353760019 Oanh chuyen
05/09/2022 10,000 TRUONG THI NGOC ANH VND1625009980001VND Chuyển khoản
05/09/2022 5,000 NGUYEN THI CAM TU 701888888  
05/09/2022 5,000 DAO THI HOAI LINH    551880 N 0831
06/09/2022 108 DUONG THI HONG VY 701888888  
06/09/2022 111 DUONG THI HONG VY 701888888  
06/09/2022 3,400,000 Cong dong nguoi ham mo nhom nhac toan cau BTS Army 270919978888 Quy quyen gop tu su kien Army Summer Package 1 9
06/09/2022 100,000 LE VAN 19031973913011 Dong gop cho quy vi tre em khuyet tat viet nam
06/09/2022 100,000 Nguoi ham mo nhom nhac BTS 2116205113079 Chuyển khoản
07/09/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0560115985006  Cua it long nhieu
         
Tổng số 4,428,719      
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Sacombank
(Từ ngày 01/9/2022 đến 07/9/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
03/09/2022 50,000 TRAN VAN HIEU CKN 184226  
04/09/2022 25,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX272438968 Ung ho quy vi Tre Em Khuyet Tat VN
05/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ CKN 219034 Trung thu vui ve cac e nhe 
05/09/2022 20,000,000 PHAM THI MY HUYEN  CKN 561514 Gia dinh Trung Hieu Viet Dalat Lam dong ung ho quy tre em khuyet tat Viet Nam
         
Tổng số 20,085,000      

Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm bằng hiện vật
(Từ ngày 01/9/2022 đến 07/9/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
         
         
Tổng số        
Văn phòng Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam tại Hà Nội
Trang inGửi bạn bè Chia sẻ trên facebook  Chia sẻ trên twitterThảo luậnXem thảo luận
Thông tin khác:
Xem nhiều nhất
Tiêu điểm
Thông tin ủng hộ từ thiện
Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết tật
1) Tên tài khoản: "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật"
  Số tài khoản VNĐ: 00110 0381 4022
                       CIF: 481 3569
  Số tài khoản USD: 00113 7381 4041 
                       CIF: 481 3569
  Swift Code: BFTVVNVX 001
  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  (Vietcombank)

Sở giao dịch
Địa chỉ: 
11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (Địa chỉ cũ: 31-33 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
 2) Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 121000034371 Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam  - CN Hai Bà Trưng Hà Nội


3)Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 060095268466 Tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

 
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam".
Đường dây nóng: 0912.015.557
Mới cập nhật
Cô bé 10 tuổi bị ung thư trong "Chuyến bay của Linh - Điều ước thứ 7" đã qua đời
Bạn biết đến Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật bằng phương tiện
Mạng internet
Truyền hình
Truyền thanh
Khác
Thiết kế web: OnIP™