Danh ngôn:
Thứ sáu, 22/10/2021
TẤM LÒNG HẢO TÂM

Danh sách các nhà hảo tâm (Tháng 04/2021)

Cập nhật lúc 09:07 05/04/2021
Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Tầng 5, số 435 Kim Ngưu - P.Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
 
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Tháng 04/2021)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/tham chiếu
30/4/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0451000255229
30/4/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 970494.300421. 111936
30/4/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0471000021786
30/4/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 965032.300421. 081505 
29/4/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1014559055
29/4/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 956588.290421. 223753
29/4/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0751000014477
29/4/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011000644960 
29/4/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 812701.290421. 133246
29/4/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001230666
29/4/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 
29/4/2021 4.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1012566290
29/4/2021 250.000 Nguyen Thi Kim Thanh 0201000710908 
28/4/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 710487.280421. 120710
28/4/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071003293194
28/4/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0711000317597
28/4/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 
27/4/2021 10.000 Thu Hong Le Thi 713967.260421. 232945
27/4/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 365466.270421. 133902
27/4/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0991000045208
27/4/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 
26/4/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0491000065837
26/4/2021 12.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016559417
26/4/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000655947
26/4/2021 3.000.000 Phan Thanh Long 040221042484317
26/4/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
26/4/2021 80.000 Dang Thi Thuy 0291000272468 
25/4/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0541000328793 
25/4/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351000732081
24/4/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071002474557
23/4/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0371003894688
23/4/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0821000115435
22/4/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0461003813016
22/4/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0201000647859 
22/4/2021 60.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
21/4/2021 2.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0511000482117
21/4/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0371003907540
21/4/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000691498
21/4/2021 100.000 Dang Thi Thuy 0291000272468
21/4/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0481000706265
21/4/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0041000156162
21/4/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0591000222301
21/4/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0841000065242 
21/4/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0541000292484
21/4/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0581000766720
20/4/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0501000219607
20/4/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000792669
20/4/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021000858860
20/4/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
20/4/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 730375.200421. 080038
19/4/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 569273.180421. 22495
19/4/2021 300.000 Au Van Tien 1121000380395
19/4/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
18/4/2021 3.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0631000496272
18/4/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0501000194926
16/4/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003424689
16/4/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 077888.160421. 225503
16/4/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 231565.160421. 204823
16/4/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 822359.160421. 175407
16/4/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 21000306164
16/4/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0911000037619
16/4/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 
16/4/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0141000624385
15/4/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0271000285696
15/4/2021 5.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011004250836
15/4/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 027155.150421. 204638
15/4/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
15/4/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019949755
15/4/2021 2.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 104659.150421. 080344
14/4/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0381000517990
14/4/2021 3.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0631003752698
14/4/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1015591409
14/4/2021 200.000 Vu Minh Hai 048201.140421. 092133
14/4/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
14/4/2021 2.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000793182
13/4/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0041000187640
13/4/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071003477174
13/4/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0481000880256
13/4/2021 180 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0171003458801
13/4/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003295300
13/4/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
12/4/2021 110.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 835649.120421. 163324
12/4/2021 250.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 704679.120421. 161240
12/4/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071005135744
12/4/2021 1.000.000 Hoang Dinh Truong 677966.120421. 122409
12/4/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0831000009363
12/4/2021 200.000 Nguyen Hoai Bao 0061001099256
12/4/2021 250.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0381000459573
12/4/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 
11/4/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021001896504
11/4/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000738621
10/4/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0431000273931
10/4/2021 500.000 Dao Dinh Chuan 0351000860344
10/4/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 826072.100421. 155623
9/4/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 889431.090421. 152421
9/4/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0591000228542
9/4/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
8/4/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0421000405319 
8/4/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011004119889
8/4/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0721000664275
8/4/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341007076292 
8/4/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0911000050407 
8/4/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0301000327322
8/4/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017917661 
8/4/2021 200.000 Duong Vu Thanh Huy 342632.080421. 124013
8/4/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0691000304752
8/4/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0851000018029
8/4/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
8/4/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0371003894688
7/4/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0911000050676 
7/4/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0511000398230
7/4/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000691498 
7/4/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000691498
7/4/2021 24.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0631000525583
7/4/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0321000617601
7/4/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 
6/4/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351000675567
6/4/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
5/4/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0911000066736
5/4/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001759179
5/4/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
5/4/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0771000605370 
4/4/2021 200.000 Pham Thi Minh Phuong 0121000977506
4/4/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0291000333297
4/4/2021 700 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0171003458801
4/4/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0881000465778
3/4/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0721000667764
3/4/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0531002594494
3/4/2021 40.000 Kim Phuong Thao 573361.030421. 170635.
3/4/2021 13.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017387972
3/4/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019286205 
3/4/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0911000053042
3/4/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0031000147381
3/4/2021 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0961000040241
2/4/2021 50.000 Le Thi Tham 0111000192254 
2/4/2021 16.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001181047
2/4/2021 120.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0491000047366 
2/4/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0031000396667
2/4/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 
1/4/2021 25.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0251002738983
1/4/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0471000021786
1/4/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0911000050407
1/4/2021 50.000 Tran Thi Hien Anh 675979.010421. 181018
1/4/2021 5.700 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019571572
1/4/2021 5.600 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019519035 
1/4/2021 5.500 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019543915
1/4/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019560880
1/4/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019720593
1/4/2021 250.000 Nguyen Tran Hoang Lam 0071004011351
1/4/2021 250.000 Nguyen Khai Anh 0071004011351
1/4/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019469445
1/4/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019395807
1/4/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019813030
1/4/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019130721
1/4/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0031000218818
1/4/2021 33.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0721000518129
1/4/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181002306045
1/4/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 309367.010421. 090028
1/4/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 
Tổng số 48.137.680    

Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietinbank
(Tháng 4/2021)
 
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Ghi chú
4/4/2021 270.000 Linh Nguyen ủng hộ Quỹ qua Vietinbank  
4/4/2021 30.000 Linh Nguyen ủng hộ Quỹ qua Vietinbank  
7/4/2021 270.000 Pham Huyen ủng hộ Quỹ qua Vietinbank  
7/4/2021 30.000 Pham Huyen ủng hộ Quỹ qua Vietinbank  
14/4/2021 180.000 Nguyen Van Chung ủng hộ Quỹ qua Vietinbank  
14/4/2021 20.000 Nguyen Van Chung ủng hộ Quỹ qua Vietinbank  
Tổng số 800.000    
Văn phòng quỹ Vì trẻ em Khuyết tật Việt Nam tại Hà Nội
Trang inGửi bạn bè Chia sẻ trên facebook  Chia sẻ trên twitterThảo luậnXem thảo luận
Thông tin khác:
Xem nhiều nhất
Tiêu điểm
Thông tin ủng hộ từ thiện
Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết tật
1) Tên tài khoản: "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật"
  Số tài khoản VNĐ: 00110 0381 4022
                       CIF: 481 3569
  Số tài khoản USD: 00113 7381 4041 
                       CIF: 481 3569
  Swift Code: BFTVVNVX 001
  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  (Vietcombank)

Sở giao dịch
Địa chỉ: 
11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (Địa chỉ cũ: 31-33 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
 2) Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 121000034371 Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam  - CN Hai Bà Trưng Hà Nội


3)Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 060095268466 Tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

 
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam".
Đường dây nóng: 0243.6321501 hoặc 0912.015.557
Mới cập nhật
Cô bé 10 tuổi bị ung thư trong "Chuyến bay của Linh - Điều ước thứ 7" đã qua đời
Bạn biết đến Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật bằng phương tiện
Mạng internet
Truyền hình
Truyền thanh
Khác
Thiết kế web: OnIP™