Danh ngôn:
Thứ sáu, 22/10/2021
TẤM LÒNG HẢO TÂM

Danh sách các nhà hảo tâm (Tháng 11/2020)

Cập nhật lúc 13:43 02/11/2020
Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Tầng 5, số 435 Kim Ngưu - P.Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
 
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Tháng 11/2020)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ
11/30/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/30/2020 7.800 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/30/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/30/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/30/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/30/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/29/2020 200.000 Nguyen Cat Trai
11/29/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/29/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/28/2020 4.500 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/28/2020 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/28/2020 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/28/2020 500.000 Tran Nguyen Hoang Anh
11/28/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/27/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/27/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/26/2020 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/26/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/26/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/25/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/25/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/25/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/24/2020 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/24/2020 200.000 Trinh Quang Long
11/24/2020 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/24/2020 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/24/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/23/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/22/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/21/2020 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/21/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/21/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/21/2020 1.000.000 Dang Le Xuan Phuong
11/20/2020 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/20/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/20/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/20/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/19/2020 200.000 Giang yen
11/19/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/19/2020 4.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/19/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/19/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/18/2020 40.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/18/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/18/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/18/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/17/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/17/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/17/2020 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/17/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/17/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/17/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/17/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/16/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/16/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/16/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/16/2020 2.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/16/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/16/2020 50.000 Tam
11/16/2020 200.000 Chung
11/16/2020 3.000.000 Kao Chih Sung
11/16/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/15/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/14/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/14/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/14/2020 12.200 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/14/2020 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/13/2020 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/13/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/12/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/12/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/12/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/11/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/11/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/11/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/11/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/11/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/11/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/10/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/10/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/10/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/10/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/10/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/10/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/9/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/9/2020 1.000.000 Phan Thi Cang Sieu
11/8/2020 100.000 Ngo Tien Dung
11/8/2020 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/8/2020 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/8/2020 200.000 Giang Yen
11/7/2020 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/7/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/7/2020 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/7/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/7/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/6/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/5/2020 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/5/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/5/2020 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/5/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/5/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/4/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/4/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/3/2020 250.000 Nguyen Tran Hoang Lam
11/3/2020 250.000 Nguyen Khai Anh
11/3/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/2/2020 2.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/2/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/2/2020 2.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/2/2020 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/2/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/1/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
Tổng số      27.115.500  
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm bằng hiện vật
(Tháng 11/2020)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ  Ghi chú
5/8/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
19/8/2020 200.000 Nguyen Van Chung  
Tổng 700.000    
 
Văn phòng quỹ Vì trẻ em Khuyết tật Việt Nam tại Hà Nội
Trang inGửi bạn bè Chia sẻ trên facebook  Chia sẻ trên twitterThảo luậnXem thảo luận
Thông tin khác:
Xem nhiều nhất
Tiêu điểm
Thông tin ủng hộ từ thiện
Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết tật
1) Tên tài khoản: "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật"
  Số tài khoản VNĐ: 00110 0381 4022
                       CIF: 481 3569
  Số tài khoản USD: 00113 7381 4041 
                       CIF: 481 3569
  Swift Code: BFTVVNVX 001
  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  (Vietcombank)

Sở giao dịch
Địa chỉ: 
11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (Địa chỉ cũ: 31-33 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
 2) Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 121000034371 Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam  - CN Hai Bà Trưng Hà Nội


3)Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 060095268466 Tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

 
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam".
Đường dây nóng: 0243.6321501 hoặc 0912.015.557
Mới cập nhật
Cô bé 10 tuổi bị ung thư trong "Chuyến bay của Linh - Điều ước thứ 7" đã qua đời
Bạn biết đến Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật bằng phương tiện
Mạng internet
Truyền hình
Truyền thanh
Khác
Thiết kế web: OnIP™