Danh ngôn:
Thứ bẩy, 28/11/2020
TẤM LÒNG HẢO TÂM

Danh sách các nhà hảo tâm (Tháng 8/2020)

Cập nhật lúc 14:49 06/08/2020
Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Tầng 5, số 435 Kim Ngưu - P.Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
 
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Tháng 8/2020)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ
8/31/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/31/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/31/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/31/2020 100.000 Nguyen Thi Men
8/31/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/30/2020 2.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/30/2020 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/30/2020 1.000.000 Nguyen Cao Tuong Vi
8/29/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/29/2020 300.000 Bui Thi Tuong Vy
8/28/2020 200.000 Giang Yen
8/28/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/28/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/27/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/27/2020 2.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/27/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/27/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/27/2020 1.000.000 Bui Ngoc Thinh
8/26/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/26/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/26/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/26/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/26/2020 9.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/26/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/26/2020 2.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/26/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/25/2020 2.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/25/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/25/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/25/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/24/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/24/2020 260.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/24/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/24/2020 34.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/23/2020 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/23/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/23/2020 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/22/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/21/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/21/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/21/2020 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/21/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/21/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/21/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/20/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/20/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/20/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/20/2020 500.000 Nguyen Van Hiep
8/20/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/20/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/20/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/19/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/19/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/19/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/19/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/19/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/19/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/19/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/18/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/18/2020 5.000.000 NA
8/18/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/18/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/17/2020 37.910 Em Hung
8/17/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/17/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/16/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/14/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/14/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/14/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/14/2020 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/14/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/14/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/14/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/13/2020 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/13/2020 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/13/2020 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/13/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/12/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/12/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/12/2020 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/12/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/11/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/11/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/11/2020 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/11/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/11/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/10/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/10/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/10/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/10/2020 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/8/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/8/2020 2.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/8/2020 40.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/7/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/7/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/7/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/7/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/7/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/7/2020 871.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/7/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/7/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/7/2020 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/6/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/6/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/6/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/5/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/5/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/5/2020 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/5/2020 250.000 Nguyen Tran Hoang Lam
8/5/2020 250.000 Nguyen Khai Anh
8/5/2020 50.000 Nguyen Minh Dat
8/5/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/4/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/4/2020 2.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/4/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/3/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/3/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/3/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/3/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/3/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/2/2020 200.000 Le Thi Thanh Thuy
8/1/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
8/1/2020 300.000 Dinh Xuan Hung
Tổng số      38.424.910  
 
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietinbank
(Tháng 8/2020)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ  Ghi chú
5/8/2020 500.000 Nguyen Dang Duy  
19/8/2020 300.000 Linh  
Tổng 800.000    
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm bằng hiện vật
(Tháng 8/2020)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ  Ghi chú
5/8/2020      222.960.000 Công ty TNHH MTV tiếp vận Gemadept Miền Bắc Tài trợ 263 thùng dầu gội và 139 thùng bánh các loại
TỔNG 222.960.000    
 
Văn phòng quỹ Vì trẻ em Khuyết tật Việt Nam tại Hà Nội
Trang inGửi bạn bè Chia sẻ trên facebook  Chia sẻ trên twitterThảo luậnXem thảo luận
Thông tin khác:
Xem nhiều nhất
Tiêu điểm
Thông tin ủng hộ từ thiện
Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết tật
1) Tên tài khoản: "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật"
  Số tài khoản VNĐ: 00110 0381 4022
                       CIF: 481 3569
  Số tài khoản USD: 00113 7381 4041 
                       CIF: 481 3569
  Swift Code: BFTVVNVX 001
  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  (Vietcombank)

Sở giao dịch
Địa chỉ: 
11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (Địa chỉ cũ: 31-33 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
 2) Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 121000034371 Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam  - CN Hai Bà Trưng Hà Nội


3)Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 060095268466 Tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

 
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam".
Đường dây nóng: 0243.6321501 hoặc 0912.015.557
Mới cập nhật
Cô bé 10 tuổi bị ung thư trong "Chuyến bay của Linh - Điều ước thứ 7" đã qua đời
Bạn biết đến Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật bằng phương tiện
Mạng internet
Truyền hình
Truyền thanh
Khác
Thiết kế web: OnIP™