Danh ngôn:
Thứ sáu, 30/10/2020
TẤM LÒNG HẢO TÂM

Danh sách các nhà hảo tâm (Tháng 7/2020)

Cập nhật lúc 11:20 03/07/2020
Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Tầng 5, số 435 Kim Ngưu - P.Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
 
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Tháng 7/2020)
 
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ  Ghi chú
1/7/2020 200.000 Dinh Xuan Hung  
1/7/2020 50.000 Hue Tran  
1/7/2020 60.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
1/7/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
1/7/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
1/7/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
2/7/2020 500.000 Tran Thi Kim Thuy Trang .cau mong cac be luon khoe manh  
2/7/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
2/7/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
2/7/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
3/7/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
3/7/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
4/7/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
4/7/2020 1.000.000 Nguyen Van Rua, HOA PHU THU DAU MOT BINH DUONG  
4/7/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
4/7/2020 250.000 Nguyen Tran Hoang Lam  
4/7/2020 250.000 Nguyen Khai Anh  
5/7/2020 200.000 Nhung Thang Hoa  
5/7/2020 200.000 T Phu Nhuan Chung  
5/7/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
6/7/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
6/7/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
6/7/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
6/7/2020 2.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
6/7/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
7/7/2020 500.000 tiktok sg ungho  
7/7/2020 50.000 Vo Truong Giang 140/50 Dien Bien Phu P.17 Q. Binh Thanh, TPHCM Thien Nguyen  
7/7/2020 100.000 Thanh Van  
7/7/2020 2.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
7/7/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
7/7/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
8/7/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
8/7/2020 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
8/7/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
9/7/2020 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
9/7/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
9/7/2020 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
10/7/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
10/7/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
11/7/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
11/7/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
11/7/2020 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
11/7/2020 300.000 Luong Nguyen Long 67/68/8 DUONG 38 P.HBC Q.THU DUC HCM TV  
11/7/2020 600.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
12/7/2020 24 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
12/7/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
13/7/2020 200.000 Dinh Duc Trong 52 Khong Tu, Hiep Phu, Q9, tpHCM Tre em ngheo, khuyet tat  
13/7/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
14/7/2020 500.000 Nguyen Van Hiep  
14/7/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
14/7/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
15/7/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
16/7/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
16/7/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
16/7/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
16/7/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
16/7/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
17/7/2020 1.000.000 Hang Q. Binh Thanh  
17/7/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
17/7/2020 1.000.000 Thien Ha  
17/7/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
17/7/2020 70.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
18/7/2020 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
20/7/2020 250.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
20/7/2020 300.000 Nguyen Thi Kieu Van  
20/7/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
20/7/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
20/7/2020 100.000 Nguyen Thi Ngoc Diep Hanoi  
20/7/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
20/7/2020 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
20/7/2020 140.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
21/7/2020 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
21/7/2020 200.000 Ngo Thi Mai An Bac Giang  
21/7/2020 50.000 Do Thi Hang 1 ngach 46/38 Nguyen Hoang Ton, Tay Ho, HN  
22/7/2020 2.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
22/7/2020 40.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
22/7/2020 100.000 Nguyen Xuan Son Q7  
22/7/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
22/7/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
22/7/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
22/7/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
22/7/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
23/7/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
23/7/2020 200.000 Nga Dinh  
23/7/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
23/7/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
23/7/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
24/7/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
24/7/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
24/7/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
24/7/2020 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
24/7/2020 8.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
26/7/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
27/7/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
27/7/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
27/7/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
27/7/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
27/7/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
27/7/2020 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
27/7/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
28/7/2020 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
28/7/2020 60.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
28/7/2020 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
29/7/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
29/7/2020 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
29/7/2020 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
29/7/2020 2.300.000 Co Thuy  
29/7/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
29/7/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
29/7/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
30/7/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
31/7/2020 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
31/7/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
Tổng 29.951.024    

Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietinbank
(Tháng 7/2020)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ  Ghi chú
22/7/2020 500.000 Nguyen Dang Duy  
28/7/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
Tổng 700.000    

Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm bằng hiện vật
(Tháng 7/2020)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ  Ghi chú
6/7/2020 307.392.000 Công ty CP sữa chuyên nghiệp Việt Nam, địa chỉ 21A Nguyễn Thị Thập, P.Tân Phú, Q7, TP.HCM tài trợ 708 lon sữa dinh dưỡng các loại
Tổng 307.392.000    

 
Văn phòng quỹ Vì trẻ em Khuyết tật Việt Nam tại Hà Nội
Trang inGửi bạn bè Chia sẻ trên facebook  Chia sẻ trên twitterThảo luậnXem thảo luận
Thông tin khác:
Xem nhiều nhất
Tiêu điểm
Thông tin ủng hộ từ thiện
Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết tật
1) Tên tài khoản: "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật"
  Số tài khoản VNĐ: 00110 0381 4022
                       CIF: 481 3569
  Số tài khoản USD: 00113 7381 4041 
                       CIF: 481 3569
  Swift Code: BFTVVNVX 001
  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  (Vietcombank)

Sở giao dịch
Địa chỉ: 
11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (Địa chỉ cũ: 31-33 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
 2) Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 121000034371 Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam  - CN Hai Bà Trưng Hà Nội


3)Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 060095268466 Tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

 
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam".
Đường dây nóng: 0243.6321501 hoặc 0912.015.557
Mới cập nhật
Cô bé 10 tuổi bị ung thư trong "Chuyến bay của Linh - Điều ước thứ 7" đã qua đời
Bạn biết đến Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật bằng phương tiện
Mạng internet
Truyền hình
Truyền thanh
Khác
Thiết kế web: OnIP™