Danh ngôn:
Thứ tư, 03/03/2021
TẤM LÒNG HẢO TÂM

Danh sách các nhà hảo tâm (Tháng 3/2020)

Cập nhật lúc 13:42 03/03/2020
Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Tầng 5, số 435 Kim Ngưu - P.Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
 
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Tháng 3/2020)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ
3/31/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/31/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/31/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/31/2020 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/30/2020 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/30/2020 600.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/30/2020 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/30/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/30/2020 200.000 Anh Phan Vũng Tàu ủng hộ
3/30/2020 2.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/30/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/30/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/30/2020 9 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/29/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/29/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/29/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/28/2020 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/28/2020 200.000 Nguyen Truc Uyen Nga TPHCM 
3/28/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/28/2020 1.048.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/28/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/28/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/28/2020 100.000 Nguyen Thuy Dung P508 Chung cu 15B Dong Quan, Cầu Giấy, Hà Nội
3/27/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/27/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/26/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/26/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/26/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/25/2020 5.000.000 Nguyen Ngoc Duong 68e pasteur tu nguyen
3/25/2020 100.000 Nguyen Xuan Son Quận 7
3/25/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/24/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/24/2020 60.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/23/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/22/2020 250.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/22/2020 200 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/21/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/21/2020 15.000 Le Thi Thanh Hong 
3/20/2020 400.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/20/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/20/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/20/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/19/2020 100 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/19/2020 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/19/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/19/2020 100.000 Duong Thanh Hieu 1/10 duong 49, Binh Trung Dong, Q2, TPHCM
3/19/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/18/2020 1 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/18/2020 200.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/18/2020 100.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/18/2020 50.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/18/2020 100.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/18/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/18/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/18/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/17/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/17/2020 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/17/2020 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/17/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/16/2020 2.500 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/16/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/16/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/15/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/14/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/14/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/14/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/13/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/13/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/13/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/12/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/12/2020 15.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/11/2020 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/11/2020 50.000 Phan Hoang Giang, Hoi Vu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
3/11/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/11/2020 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/11/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/11/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/10/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/10/2020 200.000 Nguyen Thi Nguyet, So 70 ngo 22 Phố Phan Đình GiótThanh Xuân, Hà Nội
3/10/2020 1.000.000 Hoang Minh Toan P507; C9; TT Thanh Xuan Bac 
3/10/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/10/2020 300.000 A Dong 
3/10/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/9/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/9/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/9/2020 300.000 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
3/9/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/9/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/8/2020 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/8/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/8/2020 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/8/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/8/2020 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/7/2020 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/7/2020 725.000 Dang Vinh Quang TP Hồ Chí Minh
3/7/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/7/2020 25 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/6/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/6/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/6/2020 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/6/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/6/2020 1.000.000 Tran Kien Yen 
3/6/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/6/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/6/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/5/2020 2.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/5/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/5/2020 50.000 Nguyen Minh Dat
3/5/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/5/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/4/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/4/2020 200.000 Anh Phan Vũng Tàu
3/4/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/4/2020 60.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/4/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/3/2020 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/3/2020 100.000 Nguyen Xuan Son Q7
3/3/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/3/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/3/2020 2.500 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/2/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/2/2020 400.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/1/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/1/2020 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
3/1/2020 100.000 Phap Văn Lâm, Hưng Yên
Tổng số 36.151.335  

Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietinbank
(Tháng 3/2020)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ  Ghi chú
3/3/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
11/3/2020 200.000 Nguyen Thu Ha, Giap Nhi, Thinh Liet  
Tổng 400.000    

Văn phòng quỹ Vì trẻ em Khuyết tật Việt Nam tại Hà Nội
 
Trang inGửi bạn bè Chia sẻ trên facebook  Chia sẻ trên twitterThảo luậnXem thảo luận
Thông tin khác:
Xem nhiều nhất
Tiêu điểm
Thông tin ủng hộ từ thiện
Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết tật
1) Tên tài khoản: "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật"
  Số tài khoản VNĐ: 00110 0381 4022
                       CIF: 481 3569
  Số tài khoản USD: 00113 7381 4041 
                       CIF: 481 3569
  Swift Code: BFTVVNVX 001
  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  (Vietcombank)

Sở giao dịch
Địa chỉ: 
11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (Địa chỉ cũ: 31-33 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
 2) Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 121000034371 Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam  - CN Hai Bà Trưng Hà Nội


3)Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 060095268466 Tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

 
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam".
Đường dây nóng: 0243.6321501 hoặc 0912.015.557
Mới cập nhật
Cô bé 10 tuổi bị ung thư trong "Chuyến bay của Linh - Điều ước thứ 7" đã qua đời
Bạn biết đến Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật bằng phương tiện
Mạng internet
Truyền hình
Truyền thanh
Khác
Thiết kế web: OnIP™