Danh ngôn:
Thứ sáu, 22/01/2021
TẤM LÒNG HẢO TÂM

Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động năm 2019

Cập nhật lúc 11:34 28/02/2020
QUỸ VÌ TRẺ EM KHUYẾT TẬT VIỆT NAM
******
Số:      /BC-QVTEKTVN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
=====================
 
Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2020
BÁO CÁO
Tình hình tổ chức và hoạt động năm 2019
 
     Thực hiện về chế độ báo cáo theo quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Công văn số 420/BNV – TCPCP về việc báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của Quỹ năm 2019. Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam xin báo cáo những nội dung sau đây:
        I. Những hoạt động của Quỹ, việc chấp hành pháp luật và thực hiện điều lệ Quỹ
         Nối tiếp kết quả đã đạt được những năm trước, năm 2019 Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam đã chủ động khắc phục khó khăn, tận dụng các điều kiện thuận lợi, tích cực đổi mới hoạt động vận động, trợ giúp đối tượng và đã đạt kết quả. Trong quá trình thực hiện, Quỹ luôn tuân thủ các quy định của Nhà nước quy định về quỹ xã hội từ thiện, các quy định của pháp luật liên quan và hoạt động theo điều lệ Quỹ.
        1.   Hoạt động vận động nguồn lực     
Một trong những chức năng nhiệm vụ của Quỹ là vận động sự ủng hộ bằng tiền và hiện vật của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật để tổ chức các hoạt động trợ giúp trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cải thiện đời sống vật chất, tinh thần.
Trong năm, Quỹ VTEKTVN  đã trực tiếp vận động ủng hộ được tổng số tiền và hiện vật quy ra tiền là 3.883.551.500 đồng, trong đó không có nguồn hỗ trợ từ Ngân sách Nhà nước.
        2.  Hoạt động trợ giúp cải thiện sinh hoạt, học tập, khen thưởng, hỗ trợ điều trị bệnh cho trẻ em khuyết tật, hỗ trợ sinh kế, giảm nghèo cho gia đình có trẻ khuyết tật tại một số tỉnh, thành phố:
 Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hòa Bình, Cao Bằng, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Kon Tum, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương.
       - Tặng học bổng, hỗ trợ khen thưởng, hỗ trợ chữa bệnh cho trẻ khuyết tật và hỗ trợ kinh phí mua trang thiết bị phục vụ sinh hoạt cho cơ sở nuôi dưỡng trẻ khuyết tật số tiền trị giá: 292.000.000 đồng.
       - Tặng phương tiện phục vụ học tập, đi lại sinh hoạt (Xe lăn, xe đạp...), với kinh phí trị giá 1.555.256.122 đồng.
       - Tặng quà cho trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em được nuôi dưỡng tại các trung tâm, với tổng trị giá 687.280.000 đồng (Quà do Quỹ được tài trợ bằng hiện vật là chủ yếu).
       - Hỗ trợ làm nhà tình thương và hỗ trợ sinh kế cho gia đình nghèo có trẻ khuyết tật 130.000.000 đồng.
       - Chuyển cho văn phòng Miền Nam tổ chức Tết Trung thu, Tổ chức trao quà cho trẻ em khuyết tật vùng lũ: 178.000.000 đồng.
        - Tổ chức chương trình Tết Trung thu, Tết Nguyên đán cho trẻ em khuyết tật tại phường 7, quận 3 và gia đình Tình Thương Tê Phan, phường 12, quận 3, TPHCM: 102.872.000 đồng.
       II. Tổ chức và nhân sự của Quỹ.
       Cơ cấu tổ chức Quỹ gồm:
       + Hội đồng quản lý Quỹ: 3 thành viên (theo Quyết định của Bộ Nội Vụ năm 2016)
       + Ban Giám đốc: Giám đốc Quỹ do Chủ tịch HĐQL kiêm nhiệm, và 2 Phó Giám đốc.
       + Ban Kiểm soát.
       + VP khu vực phía Bắc: tại Hà Nội, do 1 Phó Giám đốc kiêm nhiệm phụ trách
       + VP khu vực phía Nam: tại TP.HCM, do 1 Phó Giám đốc kiêm nhiệm phụ trách.
        . Những người giữ chức danh quản lý Quỹ gồm:
        1.   Linh mục Phan Khắc Từ - Chủ Tịch Hội đồng quản lý, kiêm Giám đốc
        2.   Ông Lê Thành – Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý
        3.   Bà Lê Thúy Ngần:  Ủy viên Hội đồng quản lý
        4.   Ông Nhữ Đình Ngoạn – Trưởng Ban kiểm soát
        5.   Bà Đỗ Thị Huệ - Phó Giám đốc, kiêm nhiệm phụ trách VP phía Bắc 
        6.   Bà Trần Thiện Thiên Trang – Phó Giám đốc, kiêm nhiệm phụ trách VP phía Nam.
         Hội đồng quản lý Quỹ căn cứ vào văn bản quy định của Nhà nước và điều lệ Quỹ, xây dựng và ban hành các Quyết định:
        -    Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng tài sản, tài chính, các định mức chi tiêu của Quỹ.
        -    Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng con dấu của Quỹ.
        -    Quyết định ban hành quy chế khen thưởng, kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo nội bộ Quỹ.
Trên cơ sở các nội dung được ban hành tại các quy chế của Quỹ, Quỹ luôn thực hiện nghiêm túc trong hoạt động của mình.
          III. Về tài sản, tài chính của Quỹ
          a. Tài sản của Quỹ:
          Do điều kiện Quỹ còn rất khó khăn nên tài sản của Quỹ rất hạn chế, chỉ đảm bảo nhu cầu tối thiểu cho Quỹ hoạt động. Hiện nay, trụ sở của Quỹ còn đi thuê, số trang thiết bị phục vụ cho công tác văn phòng như máy tính, máy in, bàn ghế làm việc…do Quỹ vận động từ những năm trước. Tháng 1/2019 Quỹ vận động được 01 xe Toyota Innova 7 chỗ ngồi mới để phục vụ cho công tác của Quỹ. Như vậy, năm 2019 tài sản của Quỹ tăng 01 xe ô tô.
          b. Nguồn thu của Quỹ: 9.445.389.644 đồng (trong đó có 5 tỷ đồng vốn điều lệ).
           -   Kinh phí năm trước chuyển sang: 5.561.838.144 đồng.
           -   Số thu phát sinh: 3.883.551.500 đồng.
Trong đó:
           + Thu từ đóng góp tự nguyện, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước: 1.832.750.221 đồng, bao gồm bằng tiền và hiện vật quy ra tiền
           + Thu từ đóng góp tự nguyện, tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài: 2.050.256.122 đồng, bao gồm bằng tiền và hiện vật quy ra tiền.
           + Thu từ lãi tiền gửi tiết kiệm: 545.157 đồng.
           -       Tổng thu trong năm: 3.883.551.500 đồng.
           c. Các nội dung chi của Quỹ:
            -   Chi cho đối tượng (trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người khuyết tật bằng tiền và hiện vật quy ra tiền). 2.945.408.122 đồng.
            -   Tổng chi trong năm: 3.136.224.144 đồng.
           VI. Phương hướng hoạt động năm 2020
           1. Tập trung sức huy động, vận động nguồn lực để triển khai các chương trình trợ giúp, đảm bảo bằng hoặc cao hơn năm 2019 ;
           2. Tiếp tục củng cố tổ chức, tăng nhân sự để triển khai hoạt động của Quỹ.
           3. Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế để tổ chức các hoạt động hỗ trợ
          Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2019 của Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.

 
  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ GIÁM ĐỐC                       
 
Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ; 
- Bộ Tài Chính; 
- Bộ LĐTB&XH;
- UBND TP. Hà Nội;  
- Thành viên HĐQL;
- Ban Giám Đốc; 
- Văn phòng Miền Nam;
- Lưu VT                                                                   
(Đã ký)
 
Phan Khắc Từ


 
Trang inGửi bạn bè Chia sẻ trên facebook  Chia sẻ trên twitterThảo luậnXem thảo luận
Thông tin khác:
Xem nhiều nhất
Tiêu điểm
Thông tin ủng hộ từ thiện
Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết tật
1) Tên tài khoản: "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật"
  Số tài khoản VNĐ: 00110 0381 4022
                       CIF: 481 3569
  Số tài khoản USD: 00113 7381 4041 
                       CIF: 481 3569
  Swift Code: BFTVVNVX 001
  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  (Vietcombank)

Sở giao dịch
Địa chỉ: 
11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (Địa chỉ cũ: 31-33 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
 2) Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 121000034371 Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam  - CN Hai Bà Trưng Hà Nội


3)Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 060095268466 Tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

 
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam".
Đường dây nóng: 0243.6321501 hoặc 0912.015.557
Mới cập nhật
Cô bé 10 tuổi bị ung thư trong "Chuyến bay của Linh - Điều ước thứ 7" đã qua đời
Bạn biết đến Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật bằng phương tiện
Mạng internet
Truyền hình
Truyền thanh
Khác
Thiết kế web: OnIP™