Danh ngôn:
Thứ bẩy, 19/06/2021
TẤM LÒNG HẢO TÂM

Danh sách các nhà hảo tâm (Tháng 2/2020)

Cập nhật lúc 11:32 10/02/2020
Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Tầng 5, số 435 Kim Ngưu - P.Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
 
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Tháng 2/2020)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ
2/29/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/29/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/28/2020 200.000 Thuy Van Tp. HCM
2/28/2020 200.000 Cindy_BTS ARMY VN 62/29/9 Lam Van Ben, Q7, HCM 
2/28/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/28/2020 10.000 Trung Ha Noi tu thien
2/27/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/27/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/27/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/26/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/26/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/25/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/25/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/25/2020 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/25/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/25/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/25/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/25/2020 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/24/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/24/2020 1.000.000 Tung HCM 
2/24/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/24/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/23/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/23/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/23/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/23/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/23/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/22/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/21/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/21/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/21/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/21/2020 100.000 Duong Thanh Hieu 1/10 duong 49, Binh Trung Dong, Q2, TPHCM 
2/21/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/21/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/20/2020 5.000.000 Ha Thi Phuong Lam HCM 
2/20/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/20/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/20/2020 500.000 Vu Thi Thu Hang 22/6/8 Duong 7, P.Linh Trung, Thu Duc
2/20/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/20/2020 150.000 Tran Huu Hoang Ha Tinh
2/19/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/19/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/19/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/18/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/18/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/18/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/18/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/18/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/18/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/18/2020 1 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/18/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/17/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/17/2020 14.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/17/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/17/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/17/2020 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/17/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/16/2020 250.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/16/2020 350.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/16/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/16/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/15/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/15/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/14/2020 2.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/14/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/14/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/13/2020 351.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/13/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/13/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/12/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/12/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/12/2020 5.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/12/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/11/2020 50.000 Nguyen Thi Ngoc Thanh So 1299, Nga Tac, Long Thuan, Ben Cau, Tay Ninh 
2/11/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/11/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/11/2020 500 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/11/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/10/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/10/2020 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/10/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/10/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/9/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/9/2020 2.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/9/2020 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/9/2020 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/8/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/8/2020 100.000 TRINH NGOC THUAN Tam Phuoc- Bien Hoa- Dong Nan
2/7/2020 200.000 Nguyet Dang 183 Nguyen Van Troi, Phuong 10, Quan Phu Nhuan 
2/7/2020 50.000 Nguyen Minh Dat
2/7/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/6/2020 100.000 Ly Da Nang 
2/6/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/6/2020 2.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/6/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/6/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/5/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/5/2020 5.000.000 Nguyen Ngoc Duong 68e pasteur 
2/5/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/5/2020 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/5/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/5/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/5/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/4/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/4/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/4/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/3/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/3/2020 5.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/3/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/3/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/3/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/3/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/3/2020 500.000 Hoang Binh Anh 12a12 nha Ct2b DTM Nghia Do, CG, HN
2/3/2020 200.000 Anh Phan Vung Tau 
2/3/2020 500.000 Nam Sai Gon PGD TRUNG SONHCM VNM
2/3/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/2/2020 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/2/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/2/2020 5.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/2/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
2/1/2020 200.000 Nguyen Van Duong Gia Lam
2/1/2020 250.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
Tổng số 57.395.501  

 
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietinbank
(Tháng 2/2020)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ  Ghi chú
17/2/2020 200.000 Nguyễn Văn Chung ủng hộ Quỹ  
Tổng 200.000    

 
Văn phòng quỹ Vì trẻ em Khuyết tật Việt Nam tại Hà Nội
Trang inGửi bạn bè Chia sẻ trên facebook  Chia sẻ trên twitterThảo luậnXem thảo luận
Thông tin khác:
Xem nhiều nhất
Tiêu điểm
Thông tin ủng hộ từ thiện
Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết tật
1) Tên tài khoản: "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật"
  Số tài khoản VNĐ: 00110 0381 4022
                       CIF: 481 3569
  Số tài khoản USD: 00113 7381 4041 
                       CIF: 481 3569
  Swift Code: BFTVVNVX 001
  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  (Vietcombank)

Sở giao dịch
Địa chỉ: 
11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (Địa chỉ cũ: 31-33 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
 2) Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 121000034371 Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam  - CN Hai Bà Trưng Hà Nội


3)Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 060095268466 Tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

 
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam".
Đường dây nóng: 0243.6321501 hoặc 0912.015.557
Mới cập nhật
Cô bé 10 tuổi bị ung thư trong "Chuyến bay của Linh - Điều ước thứ 7" đã qua đời
Bạn biết đến Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật bằng phương tiện
Mạng internet
Truyền hình
Truyền thanh
Khác
Thiết kế web: OnIP™