Danh ngôn:
Chủ nhật, 12/07/2020
TẤM LÒNG HẢO TÂM

Báo cáo hoạt động tài chính Quý 1 - 2019

Cập nhật lúc 21:08 23/04/2019
QUỸ VÌ TRẺ EM KHUYẾT TẬT VIỆT NAM
          VĂN PHÒNG TRỤ SỞ HÀ NỘI

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH QUÝ 1 – 2019

 
A.Số dư năm 2018 chuyển sang:                5,561,838,144 đồng
Trong đó vốn điều lệ là 5.000.000.000 đồng và số dư của văn phòng miền nam là 7.957.399 đồng.
B. Hoạt động tài chính Quý 1-2019:                                
             Tổng thu:                                         1,824,846,952 đồng
             Tổng chi:                                          1,014,132,853 đồng
             Số dư chuyển Qúy 2 năm 2019:     6,372,552,243 đồng

 (Trong đó: 5.000.000.000 đồng là vốn điều lệ và 7.957.399 đồng số dư của VP Miền Nam ) 
     
            Đơn vị tính: VNĐ
I. Tổng thu  1,824,846,952 đồng
STT Nội dung Qua tài khoản
Ngân hàng
Bằng hiện vật Ghi chú
Tổng nguồn thu
1.1 Nguồn vận động cho trẻ em khuyết tật 241,602,103   Thông qua NH Vietcombank, Viettinbank
1.2 Nguồn vận động cho hoạt động Quỹ 49,059,853   Thông qua NH Vietcombank, Viettinbank
1.3 Lãi ngân hàng  90,029   Thông qua NH Vietcombank, Viettinbank
1.4 Tiếp nhận tài trợ xe lăn cho người khuyết tật   691,094,967  Tổ chức Sứ mệnh xe lăn nhân đạo, Tổ chức trả lại tuổi Thơ và Tổ chức hỗ trợ nhân đạo cho trẻ em Việt Nam tài trợ cho Quỹ  488 xe lăn
1.5 Quỹ tiếp nhận xe ô tô INNOVA    713,000,000 Do Công ty TNHH Gang thép hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh tài trợ
1.6 Tiếp nhận quà và xe đạp    130,000,000 Do Công ty TNHH Gang thép hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh , Nhóm từ thiện Minh Đức tài trợ
Tổng Cộng  290,351,985  1,534,094,967  
II. Tổng chi ( bao gồm chi đối tượng, hoạt động văn phòng ....) 1,014,132,853 đồng
2.1 Cấp xe lăn cho Hội bảo trợ  Người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Thanh Hóa   691,094,967 Để tặng người khuyết tật tỉnh Thanh Hóa
2.2 Tặng  40 xe đạp cho trẻ em là học sinh khuyết tật thuộc huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh                              60,000,000  
2.3 Chuyển kinh phí cho Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Hà Tĩnh để tặng quà Tết cho trẻ em khuyết tật. 50,000,000   Tặng 100 xuất quà Tết cho 100 trẻ em khuyết tật thuộc huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
2.4 Chuyển kinh phí cho Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Cao Bằng để tặng nhà tình thương cho gia đình nghèo có trẻ khuyết tật và tặng quà Tết cho trẻ em khuyết tật huyện Phục Hòa và Quảng Uyên  tỉnh Cao Bằng  . 70,000,000   Tặng nhà tình thương 30 triệu đồng, tặng 80 suất quà cho 80 trẻ em khuyết tật nghèo, định mức 500.000 đồng/ suất (quà do bà Nguyễn Thị Hiền, phu nhân cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang tài trợ).
2.5 Chuyển tiền cho Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Hòa Bình, để tặng quà cho trẻ em khuyết tật huyện Yên Thủy 35,000,000   Tặng 70 suất quà cho 70 trẻ em khuyết tật nghèo, định mức 500.000 đồng/ suất , do bà Nguyễn Thị Hiền, phu nhân cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang tài trợ
2.6 Tặng 20  xe đạp cho 20 trẻ em là học sinh khuyết tật huyện Thạch Thành và huyện Quảng Uyên tỉnh Thanh Hóa   30,000,000 Do Nhóm từ thiện Minh Đức thành phố Hà Nội tài trợ
2.7 Tặng quà tết cho 100 trẻ em khuyết tật huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình                              40,000,000 Do Nhóm từ thiện Minh Đức thành phố Hà Nội tài trợ
2.8 Chi hoạt động của văn phòng Quỹ 38,037,886   Bao gồm chi lương, văn phòng phẩm, vé máy bay đi công tác…
  Tổng Cộng  193,037,886   821,094,967  
III. Số dư chuyển quý 1 năm 2019 6,372,152,243 (Trong đó: 5.000.000.000 đồng là vốn điều lệ và 7.957.399 đồng số dư của văn phòng Miền Nam) 
                                                                                                              Ngày 20 tháng 4 năm 2019

                                 Phụ trách kế toán                                                              Giám đốc                                     
   
                                         (Đã ký)                                                                          (Đã ký)                                 
  
                                 Lâm Thị Kim Chi                                                           Phan Khắc TừPhụ lục kèm báo cáo danh sách nhà hảo tâm ủng hộ, tài trợ cho Quỹ:

DANH SÁCH CÁC NHÀ HẢO TÂM ỦNG HỘ, TÀI TRỢ CHO QUỸ - QUÝ I NĂM 2019
 
I/ DANH SÁCH CÁC NHÀ HẢO TÂM ỦNG HỘ QUỸ QUA NGÂN HÀNG VIETCOMBANK 

(Từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2019)

 
NT  Số tiền   Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ 
1/1/2019   200,000 IBVCB.0101190372057002.BONG KEM GO VAP BINH THUONG
2/1/2019     75,000,000 NGUYEN THI HIEN;SO 8 NGUY NHU KON TUM;TANG QUA TET CHO TRE EM KHUYET TAT VIET NAM NHAN DIP TET CO TRUYEN 2019; GD TIEN MAT
2/1/2019        60,000 IBVCB.0201190395190004.Xin giau ten- Tang tien tu thien Xin giau ten- Tang tien tu thien Tang Tien Tu Thien
3/1/2019   5,000,000 IBVCB.0301190541088001.nguyen ngoc duong 68 e pasteur phuong ben nghe quan 1 tu nguyen
3/1/2019   50,000 MBVCB.118470466.du co kho khan hay cu uoc mo.CT tu Nam Mo Quan The Am Bo Tat cuu kho cuu nan . toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
3/1/2019         100,000 MBVCB.118611318.Binh thuong.CT tu Lam chan dung toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
3/1/2019        100,000 MBVCB.118806310.1 vo 3 con.CT tu Mai Ngoc Tuan toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
3/1/2019     2,100 IBVCB.0301190759213001.f fs 123
3/1/2019         20,000 IBVCB.0301190309038004.Xin giau ten- Tang tien tu thien Xin giau ten- Tang tien tu thien Tang Tien Tu Thien
4/1/2019          50,000 Sender:01352002.DD:040119.SHGD:10000431.BO:NGUYEN MINH DAT.UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT
4/1/2019          100,000 IBVCB.0401190212075010.JRTW HCM JRTW
4/1/2019         200,000 IBVCB.0401190772538002.Dinh Duc Trong 52 Khong Tu, Hiep Phu, Q9, tpHCM Tre em ngheo, khuyet tat
4/1/2019      1,000,000 IBVCB.0401190374307003.gia dinh Bui Thanh Van HCM city Tre em khuyet tat
4/1/2019    20,000 IBVCB.0401190552083005.Xin giau ten- Tang tien tu thien Xin giau ten- Tang tien tu thien Tang Tien Tu Thien
4/1/2019     1,000,000 PT._.20190104.144206.Transfer for PT.Vitrekhuyettat.
4/1/2019   1,000,000 PT._.20190104.142301.Transfer for PT.-Vitrekhuyett.
5/1/2019      325,000 IBVCB.0501190109030001.Tran Ngoc Mai Park 10 Times City Cam on anh chi
6/1/2019    500,000 IBVCB.0601190378922005.HXH Ho Chi Minh kho khan
6/1/2019      1,000,000 PT._.20190106.113223.Transfer for PT.Vitrekhuyettat.
7/1/2019         20,000 IBVCB.0701190465764004.Xin giau ten- Tang tien tu thien Xin giau ten- Tang tien tu thien Tang Tien Tu Thien
7/1/2019       200,000 MBVCB.119927587.ung ho quy.CT tu Pham Gia toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
7/1/2019       1,000,000 IBVCB.0701190956216003.Phung thu thuy Ha noi Tre cham phat trien
8/1/2019    200,000 IBVCB.0801190135994004.3 3 3
8/1/2019   2,000 IBVCB.0801190714159001.ssa ada asas
8/1/2019       20,000 IBVCB.0801190307225005.Xin giau ten- Tang tien tu thien Xin giau ten- Tang tien tu thien Tang Tien Tu Thien
8/1/2019     30,000,000 THICH TRUC THAI MINH UNG HO
8/1/2019          100,000 MBVCB.120674566.ung ho quy.CT tu Dao Ngoc Tuyen toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
9/1/2019       200,000 MBVCB.121059066.chucmoinguoibinhan.CT tu Nguyen Ngoc Thanh Tam toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
9/1/2019          20,000 IBVCB.0901190801376004.Xin giau ten- Tang tien tu thien Xin giau ten- Tang tien tu thien Tang Tien Tu Thien
10/1/2019         500,000 IBVCB.1001190242592001.Le Thuy Hang L5-4 Hung Vuong 2 PMH q7 TPHCM Quy Vi tre em khuyet tat
10/1/2019        100,000 IBVCB.1001190074864003.amabuki ung ho hoan canh dang thuong
10/1/2019          20,000 IBVCB.1001190566206005.Xin giau ten- Tang tien tu thien Xin giau ten- Tang tien tu thien Tang Tien Tu Thien
10/1/2019        500,000 MBVCB.121375967.tuy chon.CT tu sinh toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
11/1/2019          20,000 IBVCB.1101190874155004.Xin giau ten- Tang tien tu thien Xin giau ten- Tang tien tu thien Tang Tien Tu Thien
11/1/2019           500,000 IBVCB.1101190073283001.cl tre em khuyet tat
11/1/2019         200,000 MBVCB.121655975.Binh Thuong.CT tu La Thi Hong Chinh toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
13/01/2019      200,000 IBVCB.1301190311445002.Nguyen Khanh Hien Nha Trang Ung ho chuong trinh
14/01/2019          2,000 IBVCB.1401190216582001.hh hh hh
14/01/2019            2,000 IBVCB.1401190822046001.haness haness sd
14/01/2019       1,000,000 924853.140119.104013.Chuc suc khoe FT19014301027588
14/01/2019          20,000 IBVCB.1401190925402004.Xin giau ten- Tang tien tu thien Xin giau ten- Tang tien tu thien Tang Tien Tu Thien
15/01/2019         20,000 IBVCB.1501190254243004.Xin giau ten- Tang tien tu thien Xin giau ten- Tang tien tu thien Tang Tien Tu Thien
15/01/2019         20,000 IBVCB.1501190552219005.Xin giau ten- Tang tien tu thien Xin giau ten- Tang tien tu thien Tang Tien Tu Thien
15/01/2019       1,000,000 IBVCB.1501190478840003.Pham Thang Hanoi chut tam long cho tre em Vietnam
15/01/2019         200,000 MBVCB.123174169.cong nhan .CT tu Nguyen Van Duong toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
16/01/2019          300,000 MBVCB.123661821.ung ho tre em khuyet tat.CT tu phan thi bich thuy toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
16/01/2019         2,000 IBVCB.1601190519300001.ga ge dd
16/01/2019            20,000 IBVCB.1601190635985004.Xin giau ten- Tang tien tu thien Xin giau ten- Tang tien tu thien Tang Tien Tu Thien
16/01/2019             2,100 IBVCB.1601190900926001.ass ff ff
16/01/2019       2,000,000 MBVCB.123634591.ung ho cac em be bi khuyet tat.CT tu be Tran Le Minh Dang toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
16/01/2019          100,000 MBVCB.123631429.giup be ngheo.CT tu le duc nam toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
16/01/2019       50,000 MBVCB.123605570.Sinh vien.CT tu Thang&Dung toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
17/01/2019  300,000 MBVCB.124187654.aaaaa.CT tu aaaaa toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
18/01/2019     100,000 MBVCB.124745551.Cuc Lac Quoc.CT tu A Di Da Phat toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
18/01/2019    20,000 IBVCB.1801190433310004.Xin giau ten- Tang tien tu thien Xin giau ten- Tang tien tu thien Tang Tien Tu Thien
18/01/2019        610,000 IBVCB.1801190454562002.Tap the CNV cty TNHH SX TM DV Nguyen Phuong 50 Nguyen Xuan Khoat Phuong Tan Thanh Quan Tan Phu Ung ho quy vi tre em khuyet tat Viet Nam
18/01/2019       100,000 MBVCB.124648457.binh thuong.CT tu Nguyen Minh Toan toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
19/01/2019          300,000 MBVCB.125070666.cong nhan.CT tu phung thi hong ngoc toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
19/01/2019          500,000 MBVCB.125213085.Minh gui it tam long den cac be.CT tu Nguyen Thuy Van toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
19/01/2019        200,000 960307.190119.155307.cao son nguyen chuyen tien tu thien
19/01/2019          50,000 MBVCB.125013819.Sss.CT tu Thuy toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
20/01/2019        100,000 MBVCB.125369052.quy.CT tu k toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
20/01/2019          100,000 MBVCB.125370747.1.CT tu 1 toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
20/01/2019          500,000 MBVCB.125486924.ung ho chung.CT tu ha xuan nam toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
20/01/2019          150,000 MBVCB.125363584.bat ky.CT tu nguyen vo thanh thao toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
21/01/2019    70,000 MBVCB.125929862.a.CT tu vi chung dung toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
21/01/2019    1,000,000 IBVCB.2101190750690006.tuan tphcm giup do
21/01/2019         2,000 IBVCB.2101190184911001.asda sdasdasda asdasd
21/01/2019 20,000 IBVCB.2101190910119004.Xin giau ten- Tang tien tu thien Xin giau ten- Tang tien tu thien Tang Tien Tu Thien
21/01/2019 50,000 Sender:01352002.DD:210119.SHGD:10001454.BO:NGUYEN MINH DAT.UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
21/01/2019      50,000 MBVCB.125694032.tre em khuyet tat.CT tu Tre em khuyet tat toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
21/01/2019      1,000,000 MBVCB.125513601.ung ho cho tre em khuyet tat.CT tu Hoang vu thanh tuyen toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
21/01/2019     50,000 MBVCB.125502117.tre em khuyet tat.CT tu my toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
22/01/2019   200,000 MBVCB.126478142.Nhan Vien IT.CT tu Nguyen Van Co toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
22/01/2019 500,000 IBVCB.2201190092219003.Le Duc Hang Khu pho 11, p. Tan chanh hiep, quan 12 Ung ho tre em khuyet tat
22/01/2019        200,000 IBVCB.2201190066011004.NGUYEN THUY VAN TP. HCM CHIA SE
22/01/2019    20,000 IBVCB.2201190001950004.Xin giau ten- Tang tien tu thien Xin giau ten- Tang tien tu thien Tang Tien Tu Thien
22/01/2019   50,000 IBVCB.2201190982134002.Nguyen Binh Quy La Miet - Yen Gia -Que Vo -Bac Ninh Cong Nhan
22/01/2019   100,000 MBVCB.126455205.kho khan.CT tu vi chung dung toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
22/01/2019     100,000 MBVCB.126432879.co gia dinh.CT tu Bui Nhat Nam toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
22/01/2019    50,000 MBVCB.126092071.nam mo quan the am bo tat.CT tu nam mo quan the am bo tat toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
23/01/2019 500,000 MBVCB.126717016.ung ho cho tre khuyet tat.CT tu gd Huyen Thang 0915178788 toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
23/01/2019     20,000 IBVCB.2301190333713004.Xin giau ten- Tang tien tu thien Xin giau ten- Tang tien tu thien Tang Tien Tu Thien
23/01/2019    50,000 MBVCB.126989775.tre em khuyen tat.CT tu Nguyen van dung toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
23/01/2019   200,000 IBVCB.2301190508668002.Duy Hanoi Vi tre em khuyet tat
23/01/2019     100,000 MBVCB.126637416.Tre em khuyet tat.CT tu Nguyen Huu Nam toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
23/01/2019   300,000 MBVCB.126622929.ung ho.CT tu Trang toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
24/01/2019     20,000 IBVCB.2401190961566004.Xin giau ten- Tang tien tu thien Xin giau ten- Tang tien tu thien Tang Tien Tu Thien
24/01/2019   1,000,000 IBVCB.2401190542209002.nguyen ngoc duong 68 e pasteur phuong ben nghe quan 1 tu nguyen
24/01/2019      100,000 IBVCB.2401190750055002.Nguyen Xuan Son q7 giup do cac em
24/01/2019     500,000 MBVCB.127360972.Chuc cac em co nhieu suc khoe.CT tu Nguyen Long toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
25/01/2019   200,000 MBVCB.127470270.khong co nguoi than nuoi duong.CT tu pham thuy duong toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
25/01/2019    50,000 792831.250119.000121.ung ho tre e
25/01/2019    500,000 IBVCB.2501190159149001.cl tre em khuyet tat
25/01/2019      20,000 IBVCB.2501190745908005.Xin giau ten- Tang tien tu thien Xin giau ten- Tang tien tu thien Tang Tien Tu Thien
25/01/2019      50,000 Sender:01352002.DD:250119.SHGD:10000407.BO:NGUYEN MINH DAT.UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
25/01/2019    200,000 MBVCB.127441835.cong nhan.CT tu nguyen van nam toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
26/01/2019        500,000 PT._.20190126.205651.Transfer for PT.Vitrekhuyettat.
26/01/2019       500,000 IBVCB.2601190096695003.X-Man khong co khong co
26/01/2019     1,400,000 IBVCB.2601190369322002.Damisu TP.HCM Trung binh
26/01/2019     1,500,000 PT._.20190126.164943.Transfer for PT.-Vitrekhuyett.
26/01/2019      100,000 PT._.20190126.162446.Transfer for PT.Vitrekhuyettat.
27/01/2019     200,000 MBVCB.128610228.tre em khuyet tat.CT tu HMM toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
27/01/2019        300,000 IBVCB.2701190933654001.Tin Rin 331 Ben Van Don, P1, Q4, Tphcm Quy vi tre em khuyet tat
27/01/2019         300,000 754653.270119.132157.Cao Son Nguyen chuyen tien tu thien
27/01/2019   100,000 MBVCB128567660.ung ho.CT tu 0061001060924 NGUYEN THOI DUY toi 0011003814022 QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN.
27/01/2019    500,000 MBVCB.128548781.Nhan dip Tet Nguyen dan.CT tu Duong Thuy Duong toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
28/01/2019      500,000 IBVCB.2801190402396002.Nguyen Thi Duc Hien Lac Dao, Phan Thiet, Binh Thuan Thuong cac em, ho tro cac em
28/01/2019       100,000 IBVCB.2801190339388004.Nguyen Truong Tue Nhi Q9,TP.HCM ung ho qui vi tre em khuyet tat
28/01/2019       200,000 IBVCB.2801190407332004.tran bien hoa ung ho tre em khuyet tat
28/01/2019       20,000 IBVCB.2801190782112004.Xin giau ten- Tang tien tu thien Xin giau ten- Tang tien tu thien Tang Tien Tu Thien
28/01/2019      200,000 IBVCB.2801190609495005.Tran Thieu Nga 03, Dong Khoi, Kp8, Tan Phong, Bien Hoa, Dong Nai ung ho
28/01/2019         50,000 IBVCB.2801190549914005.Nam Moi Van Su An Lanh Ha Noi BT
28/01/2019 200,000 PT._.20190128.080534.Transfer for PT.Vitrekhuyettat.
28/01/2019      300,000 MBVCB.128816699.ung ho ban dinh .CT tu Tran cong dinh toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
29/01/2019    500,000 MBVCB.129785835.hh.CT tu hoang xuan hai toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
29/01/2019       20,000 IBVCB.2901190479284004.Xin giau ten- Tang tien tu thien Xin giau ten- Tang tien tu thien Tang Tien Tu Thien
29/01/2019    5,000,000 MBVCB.129646115.Quy Vi Tre Em Khuyet Tat Viet Nam.CT tu Vo Tu Anh toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
30/01/2019      36,372 IBVCB.3001190614375032.Hoang Minh Chau ngo 5 Lang Ha, Dong Da, HN Ung ho quy
30/01/2019        500,000 461767.300119.092711.Ung ho tre em khuyet tat
30/01/2019       500,000 IBVCB.3001190469448004.PHAN NGUYEN ANH THU UNG HO QUY TRE EM KHUYET TAT
30/01/2019        1,000 IBVCB.3001190750234003.n n vi nguoi ngheo
30/01/2019    2,000,000 IBVCB.3001190982413004.Da Vang + Dong Hoang TpHCM Ung ho Quy vi tre em khuyen tat
30/01/2019       200,000 IBVCB.3001190313602002.Dinh Duc Trong 52 Khong Tu, Hiep Phu, Q9, tpHCM Tre em ngheo, khuyet tat
30/01/2019       50,000 Sender:01352002.DD:300119.SHGD:10000533.BO:NGUYEN MINH DAT.UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
30/01/2019     100,000 MBVCB.130453924.a.CT tu Nguyen Thi Thuy toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
30/01/2019       500,000 MBVCB.130271875.Binh thuong.CT tu Vy toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
30/01/2019   500,000 MBVCB.129912243.tre em khuyet tat.CT tu Le Minh Tam toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
31/01/2019      40,000 IBVCB.3101190514871005.Xin giau ten- Tang tien tu thien Xin giau ten- Tang tien tu thien Tang Tien Tu Thien
31/01/2019     1,000,000 IBVCB.3101190713158002.Quy vi tre em khuyet tat Quy vi tre em khuyet tat Quy vi tre em khuyet tat
31/01/2019      1,000,000 IBVCB.3101190447352001.Nguyen Ngoc Duong 68 e pasteur phuong ben nghe quan 1 Tu nguyen
31/01/2019       400,000 IBVCB.3101190740233005.Nguyen Hoang Tam Dan Quan Binh Thanh, Tp. Ho Chi Minh Ung ho cac em vuot kho den truong
31/01/2019     1,000,000 IBVCB.3101190022498004.Thuy Dung 138/5/1 Le Van Tho F11 GV Ung ho Quy Vi tre em khuyet tat
31/01/2019       200,000 MBVCB.130987640.binh thuong.CT tu pham huu thuan toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
31/01/2019       100,000 MBVCB.130907991.cac em an tet vui nhe.CT tu my toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
31/01/2019      200,000 MBVCB.130518049.Chuc cac em vui ve..CT tu Nguyen Van Vuong toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
1/2/2019     200,000 IBVCB.0102191002219002.Pham Thi Minh Hue CT17 KDT Viet Hung LB HN Chuc mung nam moi cac em nho
1/2/2019     200,000 IBVCB.0102190859554002.uy quyen uy quyen uy quyen
1/2/2019    20,000 IBVCB.0102190077211004.Xin giau ten- Tang tien tu thien Xin giau ten- Tang tien tu thien Tang Tien Tu Thien
1/2/2019    100,000 Sender:01352002.DD:010219.SHGD:10001775.BO:NGUYEN TRONG LAM.CHUC MUNG NAM MOI
1/2/2019        500,000 MBVCB.131431286.a.CT tu a toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
1/2/2019        300,000 MBVCB.131318286.Gop vao quy, tuy giup..CT tu Chau Duc Chanh toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
1/2/2019      1,000,000 MBVCB.131257927.diem.CT tu diem toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
1/2/2019 10,000,000 IBPS/SE:01321001.DD:010219.SH:10002058.BO:DAM THE THAI.QTANG MUNG NAM MOI CAC EM
1/2/2019       200,000 PT._.20190201.145855.Transfer for PT.Vitrekhuyettat.
1/2/2019     2,000,000 MBVCB.131570686.binh thuong.CT tu nguyen duc trung toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
2/2/2019       2,000,000 558783.020219.122103.Ung ho quy tre em khuyet tat
2/2/2019       2,000,000 IBVCB.0202190737420001.Nguyen Ngoc Duong 68e pasteur phuong ben nghe quan 1 Tu nguyen
3/2/2019       500,000 MBVCB.132577353.Hn.CT tu Thuong toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
3/2/2019      1,000,000 238254.030219.140042.Quyen gop 1trieu vao Quy vi tre em khuyet tat VN
3/2/2019       100,000 MBVCB.132419839.tat ca.CT tu Tam Long toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
4/2/2019      2,000 IBVCB.0402190466394002.gs gs g
4/2/2019        200,000 IBVCB.0402190028840002.Cac tre em khuyet tat Cac tre em khuyet tat Cac tre em khuyet tat
4/2/2019          100,000 MBVCB.132719977.Quy vi tre em khuyet tat.CT tu cao thi ngoc anh toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
4/2/2019         50,000 MBVCB.132712165.1.CT tu 1 toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
4/2/2019          500,000 PT._.20190204.171439.Transfer for PT.Vitrekhuyettat.
5/2/2019 3,000,000 IBVCB.0502190389403001.Nguyen ngoc duong 68e pasteur phuong ben nghe quan 1 Tu nguyen
5/2/2019     149,000 MBVCB.133107432.khuyet tat.CT tu tre em khuyet tat toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
5/2/2019      500,000 IBVCB.0402190890335002.tiktok sg ungho
5/2/2019     100,000 MBVCB.133088047.ung ho tre em khuyet tat.CT tu Chuong Ngo toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
5/2/2019      100,000 MBVCB.133023559.ung ho quy tu thien.CT tu Nguyen Quoc Thanh toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
6/2/2019      100,000 IBVCB.0602190715075011.tiktok sg ungho
6/2/2019        2,500 IBVCB.0602190128795001.maxxe maxxe maxxe
6/2/2019         100,000 MBVCB.133143591.vietnam.CT tu toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
6/2/2019         300,000 MBVCB.133167412.cn ve huu.CT tu ong ba su tan thu un chuc tet toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
6/2/2019         2,500 IBVCB.0602190176359001.ee er re
7/2/2019     2,000,000 IBVCB.0702190467946001.Nguyen Ngoc Duong 68 e pasteur phuong ben nghe quan 1 Tu nguyen
8/2/2019       2,000,000 IBVCB.0802190927276001.Nguyen Ngoc Duong 68e pasteur phuong ben nghe quan 1 Tu nguyen
8/2/2019        100,000 IBVCB.0702190808072003.nguyen long mung tet
8/2/2019          50,000 IBVCB.0802190719962001.Sang Van Ha Noi BT
8/2/2019       1,000,000 MBVCB.133427619.chut tam long nho.CT tu Duong Thi Loi toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
9/2/2019     1,000,000 IBVCB.0902190492835004.NHL Q4 TPHCM Tre em khuyet tat
9/2/2019   100,000 IBVCB.0902190866839001.Quy vi tre em khuyet tat
9/2/2019  1,000,000 IBVCB.0902190131880002.Gia dinh BS Bui Thanh Van Quy vi tre em khuyet tat Quy vi tre em khuyet tat
9/2/2019    300,000 MBVCB.133706335.cong nhan .CT tu Nguyen Van Duong toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
10/2/2019       100,000 MBVCB.133839766.Cuc Lac Quoc.CT tu A Di Da Phat toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
11/2/2019     200,000 IBVCB.1102190214828002.Anh Phan vung Tau Ung ho
11/2/2019       200,000 IBVCB.1102190041680002.DANG THE HUNG 27 NGO TAM THUONG HOAN KIEM HA NOI Chuc cac chau co cuoc song tot hon
11/2/2019    60,000 IBVCB.1102190163274006.Xin giau ten- Tang tien tu thien Xin giau ten- Tang tien tu thien Tang Tien Tu Thien
11/2/2019      2,000,000 IBVCB.1102190856222001.Nguyen Ngoc Duong 68 e pasteur phuong ben nghe quan 1 Tam lac
11/2/2019    10,000,000 Sender:48204018.DD:110219.SHGD:18717725.BO:NGUYEN THI BAU.BE NGUYEN MAI PHUONG THU, LOP 2. 3 TRUONG TIEU HOC DI AN C, TX DI AN, TINH BINH DUONG UNG HO QUY, SDT LIEN LAC: 0982321862
11/2/2019    300,000 MBVCB.134020825.Quy vi tre em khuyet tat.CT tu Le The Son toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
11/2/2019    200,000 IBVCB.1102190557054002.HH tre em khuyet tat co hoan canh kho khan
12/2/2019      200,000 IBVCB.1202190990373007.Kieu Quoc Anh Quy tre em khuyet tat
12/2/2019      50,000 IBVCB.1202190622455002.Quang TpHCM Tre em khuyet tat
12/2/2019     500,000 IBVCB.1202190382903002.Bao Chau-Hai Anh Bac Ninh Chia se
12/2/2019       20,000 IBVCB.1202190842325004.Xin giau ten- Tang tien tu thien Xin giau ten- Tang tien tu thien Tang Tien Tu Thien
12/2/2019      100,000 MBVCB.134496474.ngheo.CT tu Hoangtrongminh85@gmail.com toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
12/2/2019      1,000,000 MBVCB134264986.ANH MINH UNG HO QUY TEKTVN.CT tu 0011004402219 HA ANH MINH toi 0011003814022 QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN.
12/2/2019      200,000 PT._.20190212.131316.Transfer for PT.Vitrekhuyettat.
13/02/2019     100,000 IBVCB.1302190621571005.Do Thi Hang 1 ngach 46/38 Nguyen Hoang Ton, Tay Ho, Ha Noi quy chung
13/02/2019    1,000,000 MBVCB.134658168.tat ca.CT tu THANG THI KIM HUONG toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
13/02/2019      500,000 MBVCB.134708007.tre em khuyet tat.CT tu hai pham toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
14/02/2019      200,000 IBVCB.1402190017648001.Phan Thu Huong My Dinh 1, Ha Noi Toi muon ung ho cho quy Vi tre em khuyet tat
14/02/2019      500,000 IBVCB.1402190604648003.Hoang Binh Anh 12a12 nha Ct2b DTM Nghia Do, CG, HN ung ho qui
14/02/2019       200,000 MBVCB.135248451.kho khan.CT tu nguyen van ton toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
14/02/2019       2,000,000 MBVCB.135213051.tre em khuyet tat.CT tu nguyen tran huu dat toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
14/02/2019   200,000 MBVCB.135072698.chung tay vi 1 cs tuoi dep.CT tu le pham bao lam toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
14/02/2019   500,000 MBVCB.135042553.Ung ho tre em khuyet tat.CT tu TRAN THI HONG NHAT toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
14/02/2019   100,000 MBVCB.134989919.ung ho tre em khuyet tat.CT tu Luong Thi Thu Ha toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
15/02/2019     100,000 MBVCB.135275174.vi tre em.CT tu nguyen van dung toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
15/02/2019      40,000 IBVCB.1502190148245004.Xin giau ten- Tang tien tu thien Xin giau ten- Tang tien tu thien Tang Tien Tu Thien
15/02/2019   200,000 PT._.20190215.093021.Transfer for PT.Vitrekhuyettat.
16/02/2019    100,000 MBVCB.135756658.tre em khuyet tat lang thang kiem song.CT tu Dinh van thiep toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
16/02/2019      100,000 IBVCB.1602191041918001.Nguyen Thanh Tung Nam Tu Liem, Ha Noi Chuyen tien tu thien
17/02/2019  500,000 MBVCB.136004557.tre em khuyet tat.CT tu hong toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
18/02/2019     2,000,000 413130.180219.132648.Ung ho quy tre em khuyet tat VN
18/02/2019     200,000 MBVCB.136204458.ung ho cho tre em khuyet tat.CT tu Hoang Thi Tuyet Trinh toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
18/02/2019      100,000 MBVCB.136290872.ung ho quy.CT tu Dao Ngoc Tuyen toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
18/02/2019          50,000 MBVCB.136613331.cho tre em khuyet tat.CT tu thuy toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
18/02/2019     100,000 IBVCB.1802190854461001.Ngo Xuan Bao Tre em khuyet tat
18/02/2019 20,000 IBVCB.1802190277691005.Xin giau ten- Tang tien tu thien Xin giau ten- Tang tien tu thien Tang Tien Tu Thien
18/02/2019       50,000 IBVCB.1802190715022001.Truong Phuoc Thanh tre em khuyet tat
18/02/2019   500,000 IBVCB.1802190158776003.Thuy Dung Nguyen Van dau- Binh Thanh - HCM ung ho tre khuyet tat
19/02/2019    300,000 MBVCB.136756593.ung ho tre em khuyet tat.CT tu Phan Thi Bich Thuy toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
19/02/2019    400,000 MBVCB136988672.Ung ho Quy vi tre em khuyet tat Viet Nam.CT tu 0071001029287 PHAM THI NGOC YEN toi 0011003814022 QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN.
20/02/2019      1,000 IBVCB.2002190909935004.n n vi nguoi ngheo
20/02/2019   100,000 MBVCB.137032081.Ung ho tre em khuyet tat.CT tu Pham Viet Hung toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
20/02/2019         50,000 MBVCB.137090165.trung nong.CT tu truong hoang an toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
20/02/2019    15,000 IBVCB.2002190029976012.sv hn bt
20/02/2019     40,000 IBVCB.2002190518235005.Xin giau ten- Tang tien tu thien Xin giau ten- Tang tien tu thien Tang Tien Tu Thien
21/02/2019       300,000 713691.210219.194730.cao son nguyen chuyen tien tu thien
21/02/2019     500,000 IBVCB.2102190343151004.Ung ho quy chung Ung ho quy chung
21/02/2019       20,000 IBVCB.2102190955932005.Xin giau ten- Tang tien tu thien Xin giau ten- Tang tien tu thien Tang Tien Tu Thien
22/02/2019     1,000,000 IBVCB.2202190580103006.tuan tphcm tu thien
22/02/2019        20,000 IBVCB.2202191025378004.Xin giau ten- Tang tien tu thien Xin giau ten- Tang tien tu thien Tang Tien Tu Thien
22/02/2019      300,000 MBVCB.138089362.mong cac em co cuoc song tot hon.CT tu nguyen phuong nhung toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
23/02/2019     300,000 125489.230219.173252.Cao son nguyen chuyen tien tu thien
23/02/2019       2,000,000 MBVCB.138448635. NGUYEN T MAI HUONG gui cho Hoi KHUYET TAT.CT tu NGUYEN THI MAI HUONG toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
24/02/2019     300,000 PT._.20190224.190358.Transfer for PT.Vitrekhuyettat.
25/02/2019        50,000 MBVCB.139109173.tre khuyet tat.CT tu mr Binh toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
25/02/2019       1,345,000 907883.250219.163130.HN ck FT19056257234602
25/02/2019    20,000 IBVCB.2502190789480009.Xin giau ten- Tang tien tu thien Xin giau ten- Tang tien tu thien Tang Tien Tu Thien
25/02/2019       20,000 IBVCB.2502190515324007.Xin giau ten- Tang tien tu thien Xin giau ten- Tang tien tu thien Tang Tien Tu Thien
25/02/2019     100,000 MBVCB.138829088.Ung ho quy.CT tu DAO NGOC TUYEN toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
25/02/2019      100,000 Sender:01352002.DD:250219.SHGD:10000263.BO:NGUYEN TRONG LAM.UNG HO CAC E
26/02/2019     20,000 IBVCB.2602190239691003.sv hn bt
26/02/2019      100,000 IBVCB.2602190438427002.Thien Kim giup do
26/02/2019     200,000 MBVCB.139437023.giup do tre em.CT tu Nguyen thi xuan thanh toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
26/02/2019     200,000 Sender:79302001.DD:260219.SHGD:10000464.BO:CHAU TRUNG PHUONG.(CKRMNO: 041219022688185)CG41 74 (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
26/02/2019    300,000 MBVCB.139274942.noi tro.CT tu Thuy toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
26/02/2019   500,000 MBVCB.139288265.ug ho cho nhung tre em khuyet tat.CT tu hoang vu thanh tuyen toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
28/02/2019      40,000 IBVCB.2802190919821004.Xin giau ten- Tang tien tu thien Xin giau ten- Tang tien tu thien Tang Tien Tu Thien
28/02/2019    200,000 IBVCB.2802190045617012.Cao Son Nguyen quan Binh Thanh, TPHCM Sinh vien
28/02/2019       500,000 IBVCB.2802190156925002.quach chau liem kien giang ung ho
28/02/2019    200,000 IBVCB.2802190682113001.Ung ho tre em khuyet tat
28/02/2019    200,000 IBVCB.2802190709470001.Dinh Duc Trong 52 Khong Tu, Hiep Phu, Q9, tpHCM Tre em ngheo, khuyet tat
28/02/2019    200,000 IBVCB.2802190919960001.tran dong nai ung ho quy tre em khuyet tat
28/02/2019     500,000 IBVCB.2802190546512003.Le Thi Hong 81/27 Pham Phu Thu , Tan Binh Gop quy
28/02/2019    100,000 MBVCB.140595629.UNG HO QUY.CT tu DAO NGOC TUYEN toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
28/02/2019       500,000 MBVCB.140584963.Ung ho nguoi khuyet tat.CT tu Truong Nguyen Hong Ngoc toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
28/02/2019      500,000 MBVCB.140550613.binh thuong.CT tu Duc Binh toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
28/02/2019      300,000 MBVCB.140365142.Quy vi tre em khuyet tat.CT tu trangttt toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
28/02/2019     5,000,000 MBVCB.140272552.tre em khuyet tat.CT tu Tran Vi Phuong toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
1/3/2019     100,000 IBVCB.0103190214028001.Quy vi tre em khuyet tat
1/3/2019   500,000 MBVCB.140869965.a.CT tu a toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
1/3/2019     20,000 IBVCB.0103190620394004.Xin giau ten- Tang tien tu thien Xin giau ten- Tang tien tu thien Tang Tien Tu Thien
2/3/2019   700,000 MBVCB.141214122.cho Tre e khuyet tat.CT tu duong toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
2/3/2019     200,000 PT._.20190302.081647.Transfer for PT.Vitrekhuyettat.
2/3/2019     1,000,000 IBVCB.0203190370959002.X-Man khong co khong co
2/3/2019     50,000 IBVCB.0203190652609002.nxq hy aa
3/3/2019   50,000 MBVCB.141549453.h.CT tu Ami toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
3/3/2019      200,000 IBVCB.0203190992020006.Amon Hai Duong Chuc cac e luon hanh phuc
4/3/2019     320,000 IBVCB.0403190241710002.
4/3/2019   20,000 IBVCB.0403190415395004.Xin giau ten- Tang tien tu thien Xin giau ten- Tang tien tu thien Tang Tien Tu Thien
4/3/2019     900,000 IBVCB.0303190626413006.Khong can Khong can Khong can
4/3/2019      500,000 IBVCB.0303190722661002.tiktok sg ungho
4/3/2019    200,000 MBVCB.141876864.NA.CT tu NA toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
4/3/2019     1,000,000 MBVCB.141824541.Ung ho.CT tu Nguyen Tan Thuan toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
4/3/2019    500,000 MBVCB.141667371.cung cham soc tre em khuyet tat.CT tu gd bac Hy toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
5/3/2019      50,000 Sender:01352002.DD:050319.SHGD:10000853.BO:NGUYEN MINH DAT.UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
5/3/2019      300,000 IBVCB.0503190987696004.Nguyen Le Hoang - Phan Thi Hai Binh Q.Hai Ba Trung, Ha Noi Ung ho Quy Vi tre em khuyet tat
5/3/2019    100,000 MBVCB.142513075.xxx.CT tu xxx toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
5/3/2019      2,000,000 MBVCB.142527128.BT.CT tu XIN GIAU TEN toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
5/3/2019       300,000 MBVCB.142131073.ung ho tre em khuyet tat .CT tu Ngo Bich Tram toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
5/3/2019     100,000 MBVCB.142143705.Luong.CT tu Nguyen Dac Doan toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
5/3/2019         100,000 MBVCB.142183035.Khong co.CT tu Khong co toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
5/3/2019     200,000 PT._.20190305.200247.Transfer for PT.-Vitrekhuyett.
5/3/2019          100,000 IBVCB.0503190200147007.xin giau ten chia se
5/3/2019      20,000 IBVCB.0503190349959004.Xin giau ten- Tang tien tu thien Xin giau ten- Tang tien tu thien Tang Tien Tu Thien
5/3/2019       1,000,000 IBVCB.0503190596094002.Bui Thanh Van HCM city Tre em khuyet tat
6/3/2019     200,000 IBVCB.0603190910947002.Anh Phan vung Tau Ung ho
6/3/2019       200,000 MBVCB.142867998.ung ho dong bao kho khan 060319.CT tu Ms Thanh toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
6/3/2019      200,000 MBVCB.142839615.Ung ho chung cho Quy.CT tu Trang toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
7/3/2019     150,000 MBVCB.143245480.tre em khuyet tat .CT tu vu hung toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
7/3/2019      500,000 MBVCB.143155126.mercy.CT tu tram anh toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
7/3/2019    10,050,000 BAC SI THU - HUYEN CAN DUOC - LONG AN / CHUYEN UNG HO; GD TIEN MAT
7/3/2019        200,000 MBVCB.143143425.xin thuong den cac em .CT tu GD Long Tam toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
7/3/2019        200,000 MBVCB.143029447.cong nhan.CT tu nguyen van nam toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
8/3/2019     40,000 IBVCB.0803190861991004.Xin giau ten- Tang tien tu thien Xin giau ten- Tang tien tu thien Tang Tien Tu Thien
8/3/2019        500,000 MBVCB.143602848.binh thuong .CT tu tung toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
9/3/2019          500,000 MBVCB.144029536.Hoan canh binh thuong.CT tu Nguyen Thi Phuong Anh toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
9/3/2019       50,000 MBVCB.144033701.binh thuong.CT tu Nguyen Quang Lan toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
9/3/2019        100,000 MBVCB.144302949.manh me len nhe.CT tu my toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
9/3/2019       100,000 MBVCB.144267842.binh thuong.CT tu dinh van hoai toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
10/3/2019   200,000 IBVCB.1003190570037003.Nguyen Phuc An Sai Dong, Long Bien, Ha Noi Ung ho Quy Vi tre em khuyet tat Viet Nam
10/3/2019      500,000 IBVCB.1003190822505002.Thanh Nam dinh Nhan vien van phong
10/3/2019         50,000 MBVCB.144521668.1.CT tu 1 toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
10/3/2019      500,000 MBVCB.144510871.binh thuong.CT tu lam toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
10/3/2019    1,000,000 MBVCB.144392306.UH Q VTEKT.CT tu toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
11/3/2019         200,000 120291.110319.074851.DAO THI CUC HUNG YEN HO TRO
11/3/2019      50,000 MBVCB.144711523.quy.CT tu k toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
11/3/2019       200,000 MBVCB.145099384.Cong nhan.CT tu Duong toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
11/3/2019      500,000 Sender:01309001.DD:110319.SHGD:10005706.BO:LE XUAN DU.UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VIET NAM
12/3/2019   2,000,000 938820.120319.145604.Ung ho quy tre em khuyet tat
12/3/2019    200,000 IBVCB.1203190013781001.Truong Thanh Hai NHNN tinh Thai Nguyen Khong
12/3/2019    500,000 MBVCB.145647280.ung ho chung.CT tu Nam toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
12/3/2019       50,000 MBVCB.145463715.binh thuong.CT tu Nguyen Huu Thanh Dat toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
12/3/2019          100,000 MBVCB.145346115.ngheo.CT tu tuan toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
13/03/2019     1,000,000 IBVCB.1303190654118002.QUY VI TRE EM KHUYET TAT QUY VI TRE EM KHUYET TAT
13/03/2019       2,000,000 MBVCB.145695123.quyen gop.CT tu vang cong duc truong toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
13/03/2019       500,000 IBVCB.1303190547613001.cl tre em khuyet tat
14/03/2019      100,000 MBVCB.146538995.Ung ho tre em khuyet tat.CT tu Pham Viet Hung toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
14/03/2019        100,000 MBVCB.146509923.cam on!.CT tu Nhu toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
15/03/2019      500,000 123469.150319.092002.DONG GOP TU THIEN
15/03/2019          100,000 IBVCB.1503190427590008.Xin giau ten- Tang tien tu thien Xin giau ten- Tang tien tu thien Tang Tien Tu Thien
16/03/2019      200,000 PT._.20190316.145839.Transfer for PT.Vitrekhuyettat.
17/03/2019          5,000 IBVCB.1703190603434004.TRAN PHUONG THAO TP.HCM KHO KHAN
18/03/2019          100,000 Sender:01352002.DD:180319.SHGD:10000341.BO:NGUYEN TRONG LAM.TU THIEN
18/03/2019       30,000 653857.180319.002143.UNG HO
18/03/2019      100,000 MBVCB.147855820.ct.CT tu ck toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
18/03/2019        20,000 IBVCB.1803190603506004.Xin giau ten- Tang tien tu thien Xin giau ten- Tang tien tu thien Tang Tien Tu Thien
19/03/2019        100,000 MBVCB.148346612.quy vi tre em khuyet tat viet nam.CT tu quy vi tre em khuyet tat Viet Nam toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
19/03/2019        500,000 MBVCB.148521131.Bat ki.CT tu Bat ki toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
19/03/2019          800,000 IBVCB.1903190930392001.Khong can Khong can Khong can
19/03/2019          300,000 IBVCB.1903190285613001.tran bien hoa ung ho quy tre em khuyet tat
19/03/2019    100,000 498641.190319.084033.Ung ho
20/03/2019       5,000,000 MBVCB.148551664.Sinh vien.CT tu TRAN VANG ANH toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
20/03/2019       1,000 IBVCB.2003190345316003.h n n
20/03/2019      300,000 MBVCB.148728009.ung ho tre em khuyet tat.CT tu phan thi bich thuy toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
20/03/2019    100,000 MBVCB.149004889.tre em khuyet tat.CT tu Me mo toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
20/03/2019      40,000 IBVCB.2003190082027004.Xin giau ten- Tang tien tu thien Xin giau ten- Tang tien tu thien Tang Tien Tu Thien
20/03/2019       100,000 IBVCB.2003190759596001.ung ho ung ho ung ho
21/03/2019       20,000 IBVCB.2103190941240004.Xin giau ten- Tang tien tu thien Xin giau ten- Tang tien tu thien Tang Tien Tu Thien
21/03/2019        100,000 IBVCB.2103190186239002.NGO VAN CHINH BAC GIANG Co chut tam long
21/03/2019        100,000 MBVCB.149068694.UNG HO QUY.CT tu DAO NGOC TUYEN toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
21/03/2019     100,000 MBVCB.149519809.motchut.CT tu Ngan toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
22/03/2019   500,000 IBVCB.2203190366652001.Le xuan hien Phong 2318 toa t2 time city Binh thuong
22/03/2019      20,000 IBVCB.2203190571096004.Xin giau ten- Tang tien tu thien Xin giau ten- Tang tien tu thien Tang Tien Tu Thien
23/03/2019       28,000 232021.230319.194129.Vi tre em khuyet tat Viet Nam
24/03/2019     150,000 IBVCB.2403190709484001.Le The Son Ung ho quy
25/03/2019     20,000 IBVCB.2503190508439006.Xin giau ten- Tang tien tu thien Xin giau ten- Tang tien tu thien Tang Tien Tu Thien
25/03/2019     100,000 MBVCB.151043501.binh thuong.CT tu Tung toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
26/03/2019       50,000 IBVCB.2603190908166001.dat ung ho tre em
26/03/2019    200,000 IBVCB.2603190935219002.Quy vi tre em khuyet tat Quy vi tre em khuyet tat Quy vi tre em khuyet tat
26/03/2019     100,000 IBVCB.2603190938732002.Thien Kim giup do
26/03/2019   1,000,000 PT._.20190326.125127.Transfer for PT.-Vitrekhuyett.
26/03/2019    20,000 IBVCB.2603191017355004.Xin giau ten- Tang tien tu thien Xin giau ten- Tang tien tu thien Tang Tien Tu Thien
27/03/2019     50,000 MBVCB.151837512.tre em khuyet tat.CT tu mr Binh toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
27/03/2019    20,000 IBVCB.2703190857262004.Xin giau ten- Tang tien tu thien Xin giau ten- Tang tien tu thien Tang Tien Tu Thien
28/03/2019      4,000,000 IBVCB.2803190868882001.Nguyen Duc Trung Minh Khai, Hai Ba Trung, Ha Noi tre em khuyet tat
28/03/2019    100,000 MBVCB.152008915.binh thuong.CT tu nguyen van tu toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
28/03/2019     20,000 IBVCB.2803190789116004.Xin giau ten- Tang tien tu thien Xin giau ten- Tang tien tu thien Tang Tien Tu Thien
28/03/2019     200,000 IBVCB.2803190889503002.Ta Quoc Tuan Tam Dong Me Linh Ha Noi Quy vi tre em khuyet tat
28/03/2019     200,000 IBVCB.2803190508269001.Dinh Duc Trong 52 Khong Tu, Hiep Phu, Q9, tpHCM Tre em ngheo, khuyet tat
28/03/2019   200,000 IBVCB.2803190562640001.tran bien hoa ung ho quy tre em khuyet tat
28/03/2019     1,000,000 IBVCB.2803190934384002.X-Man khong co khong co
29/03/2019     500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
29/03/2019     100,000 Khoan
29/03/2019     1,270,000 Tap the cong nhan vien cty Nguyen Phuong 11/3B to ki ap my hue xa trung chanh hoc mon
29/03/2019   240,000 NGUYEN DUC CHINH
29/03/2019     50,000 NGUYEN MINH DAT.UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
29/03/2019    300,000 phuong lam
29/03/2019     20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
Tổng   282,037,572  

II. DANH SÁCH CÁC NHÀ HẢO TÂM ỦNG HỘ QUỸ QUA NGÂN HÀNG VIETTINBANK
(Từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2019)

 
NT  Số tiền   Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ 
08/01/2019    500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
23/01/2019  500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
06/02/2019     200,000 Nguyễn Thu Hà, Giáp Nhị, HN
26/02/2019         500,000 Bác Khánh 84t
15/03/2019           200,000 Nguyễn Thu Hà, Giáp Nhị, HN
Tổng       1,900,000  

III. DANH SÁCH CÁC NHÀ HẢO TÂM TÀI TRỢ ,QUỸ NHẬN BẰNG HIỆN VẬT
(Từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2019)

 
NT  Số tiền   Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ 
01/01/2019      691,094,967  Tổ chức Sứ mệnh xe lăn nhân đạo, Tổ chức trả lại tuổi Thơ và Tổ chức hỗ trợ nhân đạo cho trẻ em Việt Nam tài trợ cho Quỹ  488 xe lăn
12/01/2019      713,000,000 Công ty TNHH Gang thép hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh tài trợ xe ô tô Inova
12/01/2019        60,000,000 Công ty TNHH Gang thép hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh tài trợ 40 xe đạp
27/01/2019        40,000,000 Nhóm từ thiện Minh Đức tài trợ 100 suất quà
26/03/2019        30,000,000 Nhóm từ thiện Minh Đức tài trợ 20 xe đạp mini
Tổng   1,534,094,967  
 
Văn phòng quỹ Vì trẻ em Khuyết tật Việt Nam tại Hà Nội
Trang inGửi bạn bè Chia sẻ trên facebook  Chia sẻ trên twitterThảo luậnXem thảo luận
Thông tin khác:
Xem nhiều nhất
Tiêu điểm
Ủng hộ từ thiện
Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết tật
1) Tên tài khoản: "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật"
  Số tài khoản VNĐ: 00110 0381 4022
                       CIF: 481 3569
  Số tài khoản USD: 00113 7381 4041 
                       CIF: 481 3569
  Swift Code: BFTVVNVX 001
  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  (Vietcombank)

Sở giao dịch
Địa chỉ: 
11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (Địa chỉ cũ: 31-33 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
 2) Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 121000034371 Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam  - CN Hai Bà Trưng Hà Nội


3)Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 060095268466 Tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

 
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam".
Đường dây nóng: 0243.6321501 hoặc 0912.015.557
Mới cập nhật
Cô bé 10 tuổi bị ung thư trong "Chuyến bay của Linh - Điều ước thứ 7" đã qua đời
Bạn biết đến Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật bằng phương tiện
Mạng internet
Truyền hình
Truyền thanh
Khác
Thiết kế web: OnIP™